I.1
Arie Gijsberts STERRENBURG, geb. ong. 1560 te Peursum, overl. voor 1632, overleden voor 22 juni 1632, beleend na overdracht 10 morgen land. gelegen te Peursum, 24 juni 1597 (voor zijn zoon Gijsbert), 16 maart 1604 (voor zijn zoon Paulus), vermeld in de 500e penning 1627, Kwartierstaat De Keijzer-Eijkelenboom door B. de Keijzer.
Tr. kerk ong. 1590 Haesken PAULUS, geb. ong. 1565 te Peursum, overl. na 1642, 27-2-1642 Gorinchem NA
Haesken Pauwelsdr X Adriaen Gijsen za wonende op Peursum testeert; zij revoceert alle vorige testamenten enz. en in het byzonder de vertichting dd 26-2-1632 verleden voor schepenen van Peurssum tussen haar zoon en de voogden van haar zoons kinderen: erfgenamen zijn nu:
1) de 4 jongste tegenwoordig ongetrouwde kinderen van haar inmiddels bovengenoemde zoon Pauwels Arienss 5m met huijs waarin zij tegenwoordig in woont gelegen op Peurssum, ow de wde v/d voorn (??) Cornelis Arienss met haar kinderen en ww Cornelis Janss, strekk v/d Giessense schoor af t/d breede achterdijk van Otterlant en wel zo dat Jan (de jongste v/d kinderen), Pieter en Cuijndertge elk 7m en Cornelis Pauwelss 1½ m ontvangt (samen 5m),
2) Jan Pauwelss (de oudste zoon van voorn Pauwel Arienss za 3m in het huisweer van Pauwels Arienss zijnde leengoed en onverdeeld in 10m, ow Cornelis Claess (?) tresourier van Dordrecht en ww de wde van Cornelis Arienss met haar kinderen.
3) de kinderen van Cornelis Arienss 2m4h in het huisweer van "haer" moeder onverdeeld in 10m, ow de kinderen van Pauwels Arienss en ww de testatrice.
(Haeske Pauwelsdr)
.
Uit dit huwelijk:
2.
Gijsbert Ariens, overl. ong. 1604 te Peursum, 16-3-1604: Adriaan Gijsbertsz. voor Paulus, zijn zoon, bij dode van Gijsbert Adriaansz., diens broer, LRK 136 fol. 340v-341v. Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel in de Alblasserwaard 1317-1650.

II.1
Paulus Ariens Gijsberts STERRENBURG, bouwman, geb. te Peursum, overl. voor 1637 te Peursum, leenman van Arkel, beleend na dode van zijn broer met 10 morgen land, gelegen Peursum, 16 maart 1604(minderjarig), doet zelf hulde 22 juni 1632,
Kwartierstaat De Keijzer-Eijkelenboom, door B. de Keijzer.
Zn. van Arie Gijsberts STERRENBURG (zie I.1) en Haesken PAULUS.
Tr. kerk ong. 1615 te Peursum Adriaantje Jans BACKER, geb. ong. 1590 te Peursum, overl. 1657‑1660, 2e huwelijk met Baris Adriaensen, 3e huwelijk met Philip Michels Brouwer, 4e huwelijk met Adriaen Thonisz Decker ong. 11-1654.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Paulus (zie III.1).
2.
Cornelis Paulus (zie III.3).
3.
Pieter Paulus, geb. ong. 1622 te Peursum, overl.
4.
Cuijndertje Paulus, geb. ong. 1624 te Peursum, overl. na 1698, lidmaat Laagblokland in 1676.
 
12-9-1698 Abraham Veckhoven, predikant, beheerder van de verlaten boedel van Teu nis Cock wonend Brandwijck, draegt over aan Cundertje Pouwels (Sterrenburg) (weduwe van Arien Pieterse)(Jansz), wonend Ottolant, 7 m 4½ h met huijs enz. daeropstaend, 2069.5.-.
1712 Teunis Ariensz Beste (o). (Man van Pietertje Ariens, de dochter van Cundertje Pouwels Sterrenburg).
6/86v 1716 Teunis Ariensz Besten (w).
P 1731 De weduwe van Teunis Ariense heeft een bouhuys, jaarl. huurwaarde 15,- (Weer 4, Werenkroniek Molenaarsgraaf door J.E. Heijns en OA Molenaarsgraaf).
 
Dit echtpaar laat op 15-07-1665 in Ottoland een dochter dopen Pietertje, deze dochter neemt later de familienaam van haar moeder aan en noemt zich Sterrenburg. Tr. 23-03/07-04 1686 in Ottoland met Teunis Ariens den Besten geb. Noordeloos ca. 1661/1664, zoon van Annichje Tonis den Besten en Arien Aerts Koijman. Pietertje overlijdt Noordeloos 18-12-1733 (Lidmatenboek) Teunis overlijdt Noordeloos 26-08-1728 (Lidmatenboek). Teunis neemt ook de familienaam van zijn moeder aan (Ons Voorgeslacht, drs. G.J. van Rookhuijzen).

Rel. Adriaen Pieters JANS, overl. te Noordeloos.
5.
Jan Paulus, geb. ong. 1627 te Peursum, overl.

III.1
Jan Paulus STERRENBURG, baljuw en schout 1660-1679, secretaris 1649-1659 Laag-Blokland, geb. ong. 1615 te Peursum, overl. op 23‑05‑1679 te Ottoland (bron: Lidmatenboek), 20-1-1654, nr. 30, Laagblokland RA
Adriaen Claesz. Casteleyn, schout, tr. aan Jan Pouwels Starrenburgh, zijn zwager, 4 morgen 4 hont land met een geheel huis op de Zuidzijde van Blocklant, in een weer van 11 morgen, naast gelant het Overwaertse Waterschap en ten westen Hr. Willem van Blocklant.
Zn. van Paulus Ariens Gijsberts STERRENBURG (zie II.1) en Adriaantje Jans BACKER.
Tr. kerk ong. 1641 te Ottoland Geertruij Adriaans CASTELEIJN, geb. ong. 1619 te Ottoland, overl. op 25‑07‑1706 te Ottoland (bron: Lidmatenboek), begr. op 28‑07‑1706 te Ottoland (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), pro deo begraven, aangeven door een zoon. 13-7-1690, nr. 105, Laagblokland RA
Geertruyt Ariens Kasteleyn, wedu van Jan Paulusz. Starrenburgh, in syn leven Bailluw van Blocklant, tr. aan Anthonis Helmigh, een seeckere huysinge, schuure en erve opt Oosteynde van Blocklant op de Langesy, belend ten oosten de boezem van de Overweert en ten westen Paulus Cornelisz. Starrenburgh, volgens de kavelcedulle van 5-2-1678.

Uit dit huwelijk:
1.
Paulus, ged. (NGK) op 04‑05‑1642 te Ottoland (get.: Cornelis Ariens) (bron: Doopboek), overl. voor 1645.
2.
Theuntje, ged. (NGK) op 11‑10‑1643 te Ottoland (get.: Adriaan Claes Casteleyn, Marigie Adriaans en Arichie Teunis) (bron: Doopboek), overl.
3.
Paulus Jans (zie IV.3).
4.
5.
Gijsbert Jans (zie IV.8).
6.
Cornelis, ged. (NGK) op 05‑05‑1652 te Ottoland (get.: Cornelis Poulusse, Adriaen Claas Casteleijn en Madeleentje Goossens) (bron: Doopboek), overl.
7.
Annigje, ged. (NGK) op 04‑04‑1655 te Ottoland (get.: Arien Teunis, Claesje Schalken en Gerritje Jacobs) (bron: Doopboek), overl.
8.
Leuntje, ged. (NGK) op 30‑09‑1657 te Ottoland (get.: Theunis Adriaans Helmichse, Gerritje Jacobs en Ariaentje Jans) (bron: Doopboek), overl.
9.
Ariaantje, ged. (NGK) op 03‑10‑1660 te Ottoland (get.: Jan Janse oom, Cuniertje Poulus suster en Theuntje Cornelis Schouten) (bron: Doopboek), overl.

IV.3
Paulus Jans STERRENBURG, secretaris 1664-1669, schepen 1676-1679 Laagblokland, ged. (NGK) op 24‑07‑1645 te Ottoland (get.: Jacob Jans, Schalk Jans en Ariaentje Jans) (bron: Doopboek), overl. ong. 1727 te Ottoland (bron: Lidmatenboek), lidmaat in 1677 te Ottoland. Zn. van Jan Paulus STERRENBURG (zie III.1) en Geertruij Adriaans CASTELEIJN.
Rel. Kundertje HUIJBERTS, geb. ong. 1650 te Giessen-Oudekerk, overl. op 20‑03‑1724 te Ottoland (bron: Lidmatenboek), 1e huwelijk met Arie Teunis Trompert. Lidmaat in 1677 te Ottoland.
Uit deze relatie:
1.
Jan Paulus (zie V.1).
2.
Neeltje Paulus, ged. (NGK) op 28‑11‑1677 te Ottoland (get.: Pietertje Aries, Cornelis en Dirkje Huijgens) (bron: Doopboek), overl. voor 1716, lidmaat Ottoland in 1702.
Otr. op 10‑04‑1706 te Ottoland (bron: Gaarder trouwen Neder-Blokland), tr. kerk op 28-jarige leeftijd op 02‑05‑1706 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek Goudriaan) Cornelis Jans SWART, ged. te Goudriaan, overl., 2e huwelijk met Neeltje Gijsberts Kort.
3.
Annichje Paulus, ged. (NGK) op 01‑12‑1680 te Ottoland (get.: Garrit Janse, Ariaentje Cornelis en Neeltje Jans) (bron: Doopboek), overl., lidmaat Ottoland in 1708.
Otr. op 09‑04‑1712 te Ottoland (bron: Trouwboek), tr. kerk op 31-jarige leeftijd op 01‑05‑1712 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Arien Laurens BRAND, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 16‑11‑1687 te Ottoland (get.: Cornelis Pieters v.d. Wal, Gerrit Laurense Brand en Aaltje Cornelis) (bron: Doopboek), begr. op 22‑12‑1735 te Ottoland op 48-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), begraven onder de classe van 3 gulden.
4.
Helena (Lena), ged. (NGK) op 31‑10‑1683 te Ottoland (get.: Jannigje Cornelis Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. na 1749, lidmaat Ottoland in 1708.
ONA Schoonhoven d.d. 27-11-1749: Lena Paulusse Sterrenburg, weduwe van wijlen Claes Gerritse Streefland, wonende in Ottoland, ter eenre, en Gerrit de Ruijter in huwelijk hebbende Seeligje Streefland, item Gerrit Streefland meerderjarig jonkman, te samen kinderen en erfgenamen ab intestato van wijlen hun voornoemde vader Gerrit Streefland, ter andere zijde. Zij doet afstand ten behoeve van de laatste comparanten van alle goederen, die zij samen met haar man heeft bezeten. De kinderen moeten dan wel aan haar uitkeren 20 g jaarlijks tot haar overlijden toe. Verder moeten zij ook de lasten op zich nemen.

Otr. (1) op 14‑06‑1710 te Groot-Ammers (bron: Trouwboek) Claas Gerrits STREEFLAND, 41 jaar oud, ged. (NGK) op 19‑01‑1669 te Polsbroek (bron: Doopboek), overl. voor 1749.
Otr. (2) op 26‑11‑1749 te Ottoland (bron: Trouwboek), tr. kerk op 66-jarige leeftijd op 16‑01‑1750 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek), in hun eigen huis getrouwd omdat de bruid haar been bezeerd had door een val en daardoor niet naar de kerk kon Cornelis den TOOM, geb. te Ottoland, overl., 1e huwelijk met Aaltje Verheul.

V.1
Jan Paulus STERRENBURG, geb. ong. 1673 te Ottoland, overl. v.6‑1‑1762 te Nieuw-Lekkerland, testament d.d. 30-11-1735 ONA Bleskensgraaf.
Weeskamer Nieuw-Lekkerland d.d. 06-01-1762, Adriaantje Muijs maakt een aanvullend testament omdat haar man onlangs is overleden.
Bron bewerking Geert Ouweneel.
Zn. van Paulus Jans STERRENBURG (zie IV.3) en Kundertje HUIJBERTS.
Rel. Adriana Cornelis MUIJS, ged. (NGK) op 03‑12‑1673 te Alblasserdam (get.: Jan van Asperen schout en hvr. Neeltje Pieters en Ingetje Jans) (bron: Doopboek), begr. op 22‑11‑1764 te Krimpen aan de Lek op 90-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), weeskamer Nieuw-Lekkerland d.d. 06-01-1762
Aanvullend testament omdat haar man onlangs is overleden.
Bron bewerking Geert Ouweneel.

Uit deze relatie:
1.
Neeltje Jans, geb. ong. 1700 te Nieuw-Lekkerland, overl. na 1768. Weeskamer Nieuw-Lekkerland d.d. 18-07-1768 testament op langstlevende.
Bron bewerking Geert Ouweneel.

Otr. (1) op 07‑01‑1724 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 08‑02‑1724 te Nieuw-Lekkerland (NGK) (bron: Trouwboek Bergambacht) Ruth Pieters de BRUIJN, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 24‑05‑1699 te Schoonhoven (bron: Doopboek), overl. voor 1737 te Polsbroek (bron: Lidmatenboek Polsbroek).
Tr. kerk (2) op 03‑02‑1737 te Polsbroek (NGK) (bron: Trouwboek) Arien Cornelis KORTLEVER, 24 jaar oud, geb. te Middelkoop, ged. (NGK) op 27‑03‑1712 te Leerbroek (get.: Geertje Ariens Hage) (bron: Doopboek), overl. na 1768.
2.
Geertrui Jans, ged. (NGK) op 20‑08‑1702 te Nieuw-Lekkerland (get.: Neeltje Paulus) (bron: Doopboek), begr. op 24‑08‑1747 te Krimpen aan den IJssel op 45-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
Tr. kerk ong. 1730 te Nieuw-Lekkerland Teunis Krijns BROERE, zeeman, geb. ong. 1700 te Nieuw-Lekkerland, overl.
3.
Kundertje, ged. (NGK) op 03‑10‑1706 te Nieuw-Lekkerland (get.: Neeltje Paulus) (bron: Doopboek), overl. ong. 1783 te Krimpen aan de Lek, 10-9-1783, nr. 311 (beneden de ƒ 4000,- gegoed)
Cornelis van der Zijden (tek) gehuwd met Kundertje Jans. Sterrenburg (merk 18), won. te Kr/L, zij is ziek, mutueel testament. Erfgenamen zijn o.a. zijn zuster Ariaantje Pieters. van der Zijden (weduwe van Pieter Stevensz. van Oeveren), de nagelaten kinderen van zijn broer Dirk Pietersz. van der Zijden en de dito van zijn broer Willem Pietersz. van der Zijden (elk voor 1/3de van de ½) en de 3 nagelaten kinderen van zijn overleden zuster Geertruij Jans. Sterreburg (gehuwd met Teunis Breur) nl. Jan-, Arij- en Adriana Teuniss. Breur, onder uitsluiting van deszelfs broer Maarten Teunisz. Breur (voor ¼), haar testatrices 2 zusters Trijntje- en Beertje Sterrenburg (elk voor ¼) en de nagelaten kinderen van testatrices zuster
Neeltje Jans. Sterrenburg (voor ¼). Voogden: Pieter Dircksz. van der Zijde (te Alblas) en Johannes van Gent (te Montfoort),(Archief Weeskamer Krimpen a.d. Lek).

Otr. op 15‑01‑1752 te Nieuw-Lekkerland (bron: Trouwboek Krimpen aan de Lek), tr. kerk 02‑1752 te Nieuw-Lekkerland (NGK) (bron: Trouwboek Krimpen aan de Lek) Cornelis Pieters van der ZIJDE, geb. ong. 1712 te Krimpen aan de Lek, er is een hiaat in het doopboek van 1706 t/m 1726, overl. na 1792 te Krimpen aan de Lek, 23-6-1785, nr. 327 (beneden de ƒ 2000,- gegoed)
Cornelis van der Zijde (tek) won. te Kr/L, testeert. Legaat aan zijn neef Pieter van der Zijde gehuwd met Cornelia van Oosterom (o.a. een "huysklok"). Erfgenamen zijn: zijn zuster Ariaantje Pieters. van der Zijden weduwe van Pieter Steevense van Oeveren, de kinderen van zijn testateurs broer Dirk Pietersz. van der Zijde en aan Pieter van der Zijde (zoon van
wijle zijn broer Willem van der Zijde). Uitgesloten is zijn nicht Neeltie van der Zijde (zuster van vernoemde Pieter van der Zijden).
Voogden: Pieter Willemsz. van der Zijden (won. te Kr/L) en Pieter Dirksz. van der Zijden (won. te Alblas).(Archief Weeskamer Krimpen a.d. Lek)
Op huijden den 20e april 1792, compareerde voor ons Maarten de Jong en Johannis van Oosterom, Schepenen van Krimpen op de Lecq, geass. met Mattheus van der Zeegen Lagerwerff onse Secr.
Cornelis van der Zijde, wonende te Krimpen. Verklaarde alle voorgaande testamentaire dispositien te niet te doen, ende opnieuw te disponeeren.
Eerstelijk te prelegateeren aan zijn aangehuwde nigt, Cornelia van Oosterom, huijsvrouw van Pieter van der Zijde, zijn testateurs bed met het peuluw, kussens en deekens, daarbij behoorende, met een leege kist, onder conditien, dat de helft van de waarde vant bed met toebehooren, door Cornelia van Oosterom moet werden uitgekeerd, voldaan, ende betaald aan de vrienden en erfgenamen van des testateurs voor overleden huisvrouw.
Verklaarde tot zijn universeele erfgenamen te nomineeren, Marija Pieters van Oosterom, negelaten dogter van wijlen Ariaantie van der Zijde voor een derde, Pieter en Willempje Dirks van der Zijde te samen voor een derde, en Cornelia van Oosterom, huisvrouw van Pieter van der Zijde en Neeltie Willems van der Zijde, te samen voor het laatste derde part.
Stellende wijders tot voogden over minderj. erfgenamen, Pieter Dirkse van der Zijde, wonende tot Alblasserdam, Cornelis Klaase van Gend, wonende tot Monfoort, (RA Krimpen a.d. Lek).

4.
Trijntje Jans, geb. ong. 1709 te Nieuw-Lekkerland, overl. op 16‑08‑1784 te Montfoort (bron: Begraafboek), begr. op 20‑08‑1784 te Montfoort (bron: Begraafboek). NA Utrecht d.d. 29-1-1770 nr. 1958
Compareerde trijntje jans. sterrenburg weduwe van klaas van gent (won. op de noordzijde van de lange linschoten) zegt dat zij en haar overleden man, bij hun mutueel testamente dispositie dd. 29-8-1748 voor nots. jan van kemp te schoonhoven hadden gesteld dat de langstlevende de voogd zou zijn over hun minderjarige kinderen en descendenten en dit nevens paulus aartsz. schenkel (won. te polsbroek). Zij stelt nu na haar mans overlijden over de minderjarige kinderen als voogd aan haar zwager cornelis van der zijde (won. te krimpen a/d lek).

Tr. kerk op 14‑12‑1738 te Polsbroek (NGK) (bron: Trouwboek) Klaas Jans van GENT, begr. op 09‑01‑1767 te Oudewater (bron: Kosten begraven), 1e huwelijk met Christoffeltje Elberts Cort.
5.
Beertje Jans, geb. ong. 1712 te Nieuw-Lekkerland, begr. op 16‑06‑1789 te Nieuw-Lekkerland (bron: Gaarder begraven), aangever Barend Horsman, begraven onder de classe van 3 gulden. Weeskamer Nieuw-Lekkerland d.d. 11-10-1758
Testament op de langstlevende, hij ziekelijk.
ONA Nieuw-Lekkerland d.d. 29-04-1774
Barend Horsman en Beertje Sterrenburg, echtelieden won. Nieuw-Lekkerland, testeren, zyn broeder Bastiaen Horsman, won. Langerak, en Jan Theunisse Broere, won. Poortugaal in de Zwijndrechtse waard.

Tr. kerk (1) ong. 1746 te Nieuw-Lekkerland Jan Jacobs VALK, ged. te Dalem, overl. voor 1762 te Nieuw-Lekkerland.
Tr. kerk (2) voor 1762 te Nieuw-Lekkerland Barend HORSMAN, ged. (NGK) op 04‑04‑1734 te Langerak (get.: Marrigje Willemse Horsman) (bron: Doopboek), overl. op 30‑03‑1816 om 01:00 u. te Papendrecht op 81-jarige leeftijd (bron: BS Papendrecht, aktenr.: 12).
6.
Johanna, geb. ong. 1714 te Nieuw-Lekkerland, overl.

IV.5
Arie Jans STERRENBURG (Adriaen), meester-grutter, ged. (NGK) op 17‑11‑1647 te Ottoland (get.: Adriaen Clasens Casteleijn, Ariaentje Jans en Adriaen Theunis) (bron: Doopboek), overl., 01.10.1699 RA Oud-Alblas nr. 2 1684-1699 door J.E. Heijns.
93 Ary Janse Sterrenburgh te Nieuw-Lekkerland, draagt over aan Willem Willemsz Bras de Jonge 2 m 12 r 6 v op de suytsijde van Out-Alblas in Ary Goversenslant [Weer Z11].
Zn. van Jan Paulus STERRENBURG (zie III.1) en Geertruij Adriaans CASTELEIJN.
Otr. (1) op 06‑12‑1669 te Zegwaard (bron: Trouwboek), tr. kerk op 22-jarige leeftijd op 25‑12‑1669 te Zegwaard (NGK) (get.: Jan Pouwels Starrenburgh (vader) en Cornelis Izaaks Thoen (voogd)) (bron: Trouwboek) Neeltje Ariens van LEEUWEN, overl. voor 1689.
Tr. kerk (2) te Nieuw-Lekkerland Neeltje LEENDERTS, geb. te Nieuw-Lekkerland, overl.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Cornelis Aries (zie V.10).
2.
Geertruij Ariens, ged. (NGK) op 09‑06‑1690 te Nieuw-Lekkerland (get.: Annigjen Leenderts) (bron: Doopboek), overl. voor 1752 te Nieuw-Lekkerland. Weeskamer Nieuw-Lekkerland, man maakt nieuw testament d.d. 21-10-1752.
Bron bewerking Geert Ouweneel.

Tr. kerk ong. 1712 te Nieuw-Lekkerland Rafel Lucas SLEGT, meester-broodbakker, ged. (NGK) op 04‑03‑1685 te Nieuw-Lekkerland (get.: Gorris Rafels en Aertje Rafels) (bron: Doopboek), overl. op 13‑04‑1757 te Nieuw-Lekkerland op 72-jarige leeftijd.
3.
Cornelia, ged. (NGK) op 29‑03‑1693 te Nieuw-Lekkerland (get.: Aeltjen Cornelisz) (bron: Doopboek), overl.
4.
Maria Ariens, ged. (NGK) op 07‑05‑1695 te Nieuw-Lekkerland (get.: Lena Leenderts) (bron: Doopboek), overl. voor 1754.
Tr. kerk ong. 1723 te Nieuw-Lekkerland Joost Jans POT, scheepsbouwer in Kinderdijk, sluiswachter van de Nederwaard in Elshout, ged. (NGK) op 03‑02‑1692 te Papendrecht (get.: Bastiaan Jans van Rijn, Jan Ariens en Pietertje ....) (bron: Doopboek), overl. na 1765 te Kinderdijk.
5.
Leendert Ariens (zie V.17).

V.10
Cornelis Aries STERRENBURG, meester-bakker, geb. ong. 1689 te Nieuw-Lekkerland, overl. ong. 1764 te Nieuw-Lekkerland (bron: Huwelijksbijlagen kleinzoon Jan Heijnis), zn. van Arie Jans STERRENBURG (Adriaen) (zie IV.5) en Neeltje LEENDERTS.
Otr. op 06‑11‑1723 te Papendrecht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29‑11‑1723 te Papendrecht (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelia Cleijs MUIJEN, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 10‑11‑1697 te Papendrecht (get.: Cornelis Huijgen, Ariaantje Huijgen en Jennigjen Maas) (bron: Doopboek), overl. ong. 1762 te Nieuw-Lekkerland (bron: Huwelijksbijlagen kleinzoon Jan Heijnis).
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltie, ged. (NGK) op 17‑09‑1724 te Papendrecht (get.: Leendert en Geertruij Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 11‑03‑1795 te Krimpen aan de Lek op 70-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder classe van 30 gulden, aangever haar zus Ariaantje, ongehuwd.
2.
Ariaantje, ged. (NGK) op 28‑04‑1726 te Papendrecht (get.: Buij Verhage en Huijbertie Nugteren) (bron: Doopboek), overl. op 14‑10‑1803 om 07:00 u. te Krimpen aan de Lek op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Gaarder begraven).
Tr. kerk op 37-jarige leeftijd op 22‑05‑1763 te Nieuw-Lekkerland (NGK) (bron: Trouwboek Barendrecht) Aart LEEUWENBURG, 44 jaar oud, ged. (NGK) op 08‑01‑1719 te Barendrecht (get.: Adriana van der Kaa) (bron: Doopboek), begr. op 30‑09‑1780 te Oost-Barendrecht op 61-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 30 gulden. 1e huwelijk met Neeltje Cornelisse Huijser.
3.
Arie (zie VI.17).
4.
Jannigje, ged. (NGK) op 13‑12‑1731 te Papendrecht (get.: Lena Kouwenhoven) (bron: Doopboek), begr. op 29‑12‑1731 te Papendrecht, 16 dagen oud (bron: Gaarder begraven), behorende onder de klasse van 3 gulden.
5.
Jannigje, ged. (NGK) op 11‑10‑1733 te Papendrecht (get.: Ariaantje Muijen) (bron: Doopboek), begr. op 06‑01‑1734 te Papendrecht, 87 dagen oud (bron: Gaarder begraven), behorende onder de klasse van 3 gulden.
6.
N.N., geb. 10‑1736 te Papendrecht, begr. op 16‑10‑1736 te Papendrecht (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
7.
Jannigje Cornelis, ged. (NGK) op 30‑01‑1738 te Papendrecht (get.: Jannigje Smit) (bron: Doopboek), begr. op 26‑10‑1805 te Nieuw-Lekkerland op 67-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangever Pieter Heijnis, begraven onder de classe van 15 gulden.
Otr. op 12‑09‑1772 te Woerden (bron: Trouwboek), tr. kerk op 34-jarige leeftijd op 27‑09‑1772 te Nieuw-Lekkerland (NGK) (bron: Trouwboek Woerden) Jan Pieters HEIJNIS, 20 jaar oud, schoolmeester, grutter, ged. (NGK) op 19‑12‑1751 te Westzaan (get.: Aaltje Pieters Koos) (bron: Doopboek), overl. ong. 1779 te Nieuw-Lekkerland (bron: Doopboek), overleden na 20 juni 1778, doop zoon Aart maar voor 25 juli 1779 doop zoon Jan.

VI.17
Arie STERRENBURG, ged. (NGK) op 05‑09‑1728 te Oud-Alblas (get.: Joost Janse Pot en Maria Ariense Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 18‑11‑1810 te Schoonhoven op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafboek/Advertentie), zn. van Cornelis Aries STERRENBURG (zie V.10) en Cornelia Cleijs MUIJEN.
Otr. op 09‑11‑1775 te Schoonhoven (bron: Trouwboek), tr. kerk op 47-jarige leeftijd op 27‑11‑1775 te Schoonhoven (NGK) (bron: Trouwboek) Maria van SLINGERLAND, 35 jaar oud, ged. (NGK) op 17‑03‑1740 te Schoonhoven (bron: Doopboek), overl. op 04‑08‑1810 te Schoonhoven op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie), begr. op 08‑08‑1810 te Schoonhoven (bron: Begraafboek).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Hendrika, ged. (NGK) op 23‑02‑1777 te Schoonhoven (get.: Neeltje Sterrenburg en Hendrik Slingeland) (bron: Doopboek), overl. op 18‑07‑1810 te Schoonhoven op 33-jarige leeftijd (bron: Begraafboek/Advertentie).
Otr. op 29‑07‑1802 te Schoonhoven (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 16‑08‑1802 te Schoonhoven (NGK) (bron: Trouwboek) Johannes van BOSVELT, 41 jaar oud, rentenier, ged. (NGK) op 14‑12‑1760 te Jutphaas (get.: Clementia van Pijlzweert) (bron: Doopboek), overl. op 04‑08‑1818 om 22:00 u. te Schoonhoven op 57-jarige leeftijd (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 32), 2e huwelijk met Anna Maria van der Werff.

V.17
Leendert Ariens STERRENBURG, ged. (NGK) op 11‑10‑1697 te Nieuw-Lekkerland (get.: Willem Leendertse) (bron: Doopboek), overl., zn. van Arie Jans STERRENBURG (Adriaen) (zie IV.5) en Neeltje LEENDERTS.
Otr. op 05‑04‑1726 te Papendrecht (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk op 28-jarige leeftijd op 28‑04‑1726 te Papendrecht (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelia Aerds van der PIJPEN, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 27‑01‑1701 te Papendrecht (get.: Jan Cleijssen) (bron: Doopboek), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Maijke, ged. (NGK) op 16‑03‑1727 te Nieuw-Lekkerland (get.: Neeltje Aerts van der Pijpen) (bron: Doopboek), overl.
2.
Arie, ged. (NGK) op 16‑01‑1729 te Nieuw-Lekkerland (get.: Mary Ariense Sterrenburg en Knelis Ariense Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl.

IV.8
Gijsbert Jans STERRENBURG, secretaris Ottoland en Laagblokland, ged. (NGK) op 31‑10‑1649 te Ottoland (get.: Cornelis Paulusse, Jan Cornelisse Elsburg en Gerrigje) (bron: Doopboek), overl. op 17‑06‑1679 te Ottoland op 29-jarige leeftijd (bron: Lidmatenboek), lidmaat in 1678.
ONA Goudriaan nr. 57, d.d. 02-12-1674
Gysbert Jans Starrenborgh, secretaris van Ottoland, ende Neeltge Tonis Coopman, echteluyden, won. onder Ottoland, testeren.
Zn. van Jan Paulus STERRENBURG (zie III.1) en Geertruij Adriaans CASTELEIJN.
Tr. kerk ong. 1672 Neeltje Teunis KOOPMAN, geb. ong. 1650 te Giessendam, overl. op 25‑02‑1700 te Giessendam (bron: Weeskamerarchief), lidmaat Ottoland in 1676. 2e huwelijk met Theunis Willems Kampsteeg d.d. 25-6-1690.
Giessendam, Weeskamerarchief nr. 10 d.d. 23-12-1704
Rekening en bewijs van de boedel van Ghysbert Sterrenborgh zalr. een kind geprocureert bij Neeltien Teunis en het dochtertje van Pieter Tyssen geprocureert bij Annigien Teunis, beyden zalr., won. onder Giessendam.
Arien Joppen, geh. met Marrichien Pieters, mitsgaders Teunis Campsteeg, geh. met Neeltie Teunis, (Neeltien Teunis is overleden 25-2-1700).

Uit dit huwelijk:
1.
Ariaantje Gijsberts, geb. ong. 1674 te Ottoland, overl.
2.
Lena Gijsberts, geb. ong. 1675 te Ottoland, overl.
Tr. kerk op 12‑04‑1698 te Giessen-Oudekerk (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis Hendriks van ES, geb. ong. 1670 te Giessen-Nieuwkerk, overl.
3.
Anna Gijsberts, ged. (NGK) op 21‑11‑1677 te Ottoland (get.: Paulus Cornelis Sterrenburgh en hvr. Jacomijntje en Steijntje Ariens Schouten ipv Marichje Teunisse tante op Giessendam) (bron: Doopboek), overl. ong. 1719 te Sliedrecht (bron: Lidmatenregister), lidmaat Sliedrecht 22 maart 1708.
Otr. op 12‑08‑1707 te Sliedrecht (bron: Impost trouwen en begraven), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 13‑08‑1707 te Giessen-Oudekerk en Peursum (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Joosts SLAGBOOM, geb. ong. 1675 te Sliedrecht, overl. ong. 1727 te Sliedrecht (bron: Lidmatenregister), 1e huwelijk met Anna Aerts van Hofwegen, lidmaat Sliedrecht 13 april 1702.
4.
Gijsbert, ged. (NGK) op 27‑08‑1679 te Ottoland (get.: Geertrui Ariens, Paulus Jans Sterrenburg en Cornelis Jordens) (bron: Doopboek), overl.

III.3
Cornelis Paulus STERRENBURG, korenmolenaar, geb. ong. 1619 te Peursum, overl. voor 1673, 20-1-1654, nr. 32, Laagblokland RA
Jan Pouwelisz. Starrenborch, baljou, tr. aan Cornelis Pouwelis, zijn broeder, zeker huys en erve op Bloklant, strekkende van de halve Graeff sloet tot de halve sloet van Commer Ariens lant, belend ten oosten voors. Jan Pouwelisz. en ten westen Commer Ariensz.
Zn. van Paulus Ariens Gijsberts STERRENBURG (zie II.1) en Adriaantje Jans BACKER.
Otr. op 04‑03‑1649 te Nieuwpoort (bron: Trouwboek), tr. kerk 03‑1649 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek Nieuwpoort) Geeritgen JACOBS, geb. ong. 1625 te Vuilendam, overl. voor 1678.
Uit dit huwelijk:
1.
Paulus Cornelis (zie IV.14).
2.
Jacob Cornelis, ged. (NGK) op 10‑09‑1651 te Ottoland (get.: Mr. Philips, Cornelis Mathijsse Groenevelt en Eiva Jacobs) (bron: Doopboek), overl.
3.
Jannigje Cornelis, ged. (NGK) op 07‑12‑1653 te Ottoland (get.: Eiva Jacobs, Mees Gerrits en Geertruij Ariaans) (bron: Doopboek), overl. na 1723, lidmaat Ottoland in 1678.
Otr. op 12‑02‑1677 te Ottoland (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 07‑03‑1677 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Gerrit Jans VERSTEEGH, 28 jaar oud, ged. (NGK) op 08‑02‑1649 te Meerkerk (bron: Doopboek), overl. 04‑1726 te Ottoland (bron: Lidmatenboek).
4.
Marrigje Cornelis, ged. (NGK) op 01‑10‑1656 te Ottoland (get.: Jan de Pater, Aafje Jans en Aertje Jans) (bron: Doopboek), overl.
6.
Adriaentien Cornelis, ged. (NGK) op 24‑12‑1662 te Ottoland (get.: Jan Jans oom en Cuniertje Paulus de suster) (bron: Doopboek), begr. op 28‑12‑1722 te Ottoland op 60-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), pro deo begraven, lidmaat Ottoland in 1690.
Otr. op 02‑12‑1690 te Ottoland (bron: Trouwboek), tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 17‑12‑1690 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis Aries GROEN, geb. ong. 1660 te Ottoland, begr. op 22‑03‑1720 te Ottoland (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland).

IV.14
Paulus Cornelis STERRENBURG, meester-timmerman, ged. (NGK) op 21‑11‑1649 te Ottoland (get.: Jan Poulusse, Mees Jansse en Cundertje Poulusse) (bron: Doopboek), begr. op 08‑05‑1715 te Ottoland op 65-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), begraven onder de classe van 3 gulden, aangever zoon Dingeman. 15-5-1696, nr. 113, Laagblokland RA
Ary Pieters Swartebolt, won. aan de Vlist, tr. aan Pouwels Cornelisz. Starrenburgh, mr.timmerman 9 morgen 2 hont 25 roeden lant opt Noortzijde van Blocklant, belend ten oosten de cade van de Overwaert en ten westen Dirck Theunisz. Coorevaer.
Zn. van Cornelis Paulus STERRENBURG (zie III.3) en Geeritgen JACOBS.
Tr. kerk ong. 1677 Jacomijntje Dingemans KREUKNIET, geb. ong. 1655 te Brandwijk, overl. op 08‑03‑1709 te Ottoland (bron: Lidmatenboek), begr. op 12‑03‑1709 te Ottoland (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland).
Uit dit huwelijk:
1.
Jannigje Paulus, ged. (NGK) op 11‑09‑1678 te Ottoland (get.: Cornelis Cornelis en Teuntje Dingemans) (bron: Doopboek), overl.
2.
Dingeman Paulus (zie V.26).
3.
Jan Paulus, ged. (NGK) op 03‑05‑1682 te Ottoland (get.: Jochem Gerrits en Gerrit Jans) (bron: Doopboek), overl.
4.
Cornelia Paulus, geb. ong. 1685 te Ottoland, begr. op 30‑09‑1738 te Brandwijk (bron: Begraafboek), lidmaat Ottoland in 1702.
Otr. op 28‑02‑1710 te Ottoland (bron: Trouwboek), tr. kerk op 16‑03‑1710 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Peter Maurits BROER, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 03‑02‑1686 te Leerbroek (get.: Peter Theunisz) (bron: Doopboek), overl.
5.
Cornelis Paulus, ged. (NGK) op 16‑11‑1687 te Ottoland (get.: Cornelis Cornelis en Jannichje Cornelis Sterrenburg en Jan Meeuwsen) (bron: Doopboek), overl.
Otr. op 10‑05‑1711 te Dordrecht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 25‑05‑1711 te Dordrecht (NGK) (bron: Trouwboek) Geertrui van der HEIJDEN, ged. te Dordrecht, overl., 1e huwelijk met Pieter de Koning.
6.
Teunis Paulus, ged. (NGK) op 23‑10‑1689 te Ottoland (get.: Willem Teunis Trompert, Leentje Pieterse en Cundertje Huijgens) (bron: Doopboek), overl.

V.26
Dingeman Paulus STERRENBURG, ged. (NGK) op 15‑09‑1680 te Ottoland (get.: Jochem Gerrits en Gerrit Jans) (bron: Doopboek), begr. op 05‑01‑1761 te Ottoland op 80-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), begraven onder de classe van 3 gulden, lidmaat Ottoland in 1702, diaken in 1719 en 1722. Zn. van Paulus Cornelis STERRENBURG (zie IV.14) en Jacomijntje Dingemans KREUKNIET.
Otr. (1) op 19‑01‑1709 te Neder-Blokland (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk op 28-jarige leeftijd op 03‑02‑1709 te Noordeloos (NGK) (bron: Trouwboek) Johanna SWAGERS, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 19‑12‑1685 te Noordeloos (get.: Anna de Konink) (bron: Doopboek), overl. op 21‑07‑1734 te Ottoland op 48-jarige leeftijd (bron: Grafsteen N.H. kerk), begr. op 23‑07‑1734 te Neder-Blokland (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, aangever Johannis Schrijvers. lidmaat Ottoland in 1702.
Otr. (2) op 22‑10‑1735 te Dordrecht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 55-jarige leeftijd op 06‑11‑1735 te Dordrecht (NGK) (bron: Trouwboek) Gerdina van GROENEWEGEN, 50 jaar oud, ged. (NGK) op 27‑12‑1684 te Dordrecht (bron: Doopboek), overl.
Rel. (3) Marija BEUKELAAR, ged. (NGK) op 14‑07‑1719 te Brielle (get.: Marija Beukelaar) (bron: Doopboek), begr. op 14‑05‑1799 te Ottoland op 79-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), pro deo begraven, aangegeven door Arie de Vaal.
Uit de eerste relatie:
1.
Johannes, ged. (NGK) op 03‑11‑1709 te Ottoland (get.: Geertruijd de Koningh, wed. Johannes Swagers) (bron: Doopboek), overl. voor 1711.
2.
Johannes, ged. (NGK) op 15‑02‑1711 te Ottoland (get.: Geertruijd de Koningh, wed. van Johannes Swagers) (bron: Doopboek), overl.
Uit de derde relatie:
3.
Cornelia, ged. (NGK) op 30‑12‑1759 te Blokland (get.: Maria Beukelaar) (bron: Doopboek Ottoland), onecht kind, Maria wijst haar oom Dingeman Sterrenburg aan als de vader, overl. op 27‑02‑1833 om 12:00 u. te Ottoland op 73-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 1).
Otr. op 10‑10‑1788 te Ottoland (bron: Trouwboek) Arie de VAAL, 24 jaar oud, geb. op 05‑02‑1764 te Blokland (bron: Doopboek Ottoland), ged. (NGK) op 05‑02‑1764 te Ottoland (get.: Aaltje van der Velde) (bron: Doopboek), overl. op 12‑06‑1852 om 05:00 u. te Peursum op 88-jarige leeftijd (bron: BS Peursum, aktenr.: 5), 2e huwelijk met Cornelia Bikker.

IV.20
Cornelis Cornelis STERRENBURG (Jordens), timmerman, korenmolenaar, ged. (NGK) op 15‑08‑1660 te Ottoland (bron: Doopboek), overl. op 02‑09‑1727 te Ottoland op 67-jarige leeftijd (bron: Lidmatenboek), lidmaat Ottoland in 1687. Zn. van Cornelis Paulus STERRENBURG (zie III.3) en Geeritgen JACOBS.
Tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 04‑04‑1688 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Maria Willems OBERGH, geb. ong. 1666 te Brandwijk, overl. op 18‑08‑1718 te Ottoland (bron: Lidmatenboek), lidmaat Ottoland in 1688.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrigje Cornelis, ged. (NGK) op 20‑02‑1689 te Ottoland (get.: Paulus en Ariaentje Cornelis Sterrenburg oom en tante en Catharijntje Willems Oberg) (bron: Doopboek), begr. op 23‑03‑1763 te Ottoland op 74-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), begraven onder de classe van 3 gulden. lidmaat Ottoland in 1708.
Otr. op 25‑02‑1713 te Ottoland (bron: Gaarder trouwen Neder-Blokland), tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 12‑03‑1713 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis Jans VERHOEF, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 21‑04‑1686 te Ottoland (get.: Teunis Aarts Verhoef, Jan Pieters Vasen en Crijntje Teunis Verhoef) (bron: Doopboek), begr. op 16‑02‑1756 te Ottoland op 69-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), begraven onder de classe van 3 gulden, aangever Cornelis Verhoef.
2.
Jacomijntje Cornelis, ged. (NGK) op 24‑09‑1690 te Ottoland (get.: Johannes Oberg en hvr. Maria Francken) (bron: Doopboek), overl.
3.
Willemijntje Cornelis, ged. (NGK) op 09‑12‑1691 te Ottoland (get.: Johannes Oberg, Maria Francken, Catrijntje Oberg en Ariaantje Cornelis Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 29‑11‑1774 te Benschop op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), begr. op 06‑12‑1774 te Benschop (bron: Begraafboek), lidmaat Ottoland in 1718.
Tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 12‑11‑1719 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek Benschop) Gerrit Aarts BENSCHOP, 45 jaar oud, ged. (NGK) op 26‑10‑1674 te Oudewater (bron: Doopboek), overl. voor 1753.
4.
Cornelia Cornelis, ged. (NGK) op 19‑01‑1694 te Ottoland (get.: Paulus en Jannichje Cornelisse Sterrenburgh) (bron: Doopboek), begr. op 12‑06‑1776 te Ottoland op 82-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. lidmaat Ottoland in 1713.
Otr. op 11‑01‑1726 te Ottoland (bron: Gaarder trouwen Neder-Blokland), tr. kerk op 32-jarige leeftijd op 03‑02‑1726 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Paulus Jans HARTKOORN, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 08‑02‑1699 te Ottoland (get.: Arie Paulus Hartkoorn en Seijchje Dircks Hertcoorn) (bron: Doopboek), begr. op 09‑09‑1778 te Ottoland op 79-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, aangever zoon Jan.
5.
Cornelis, meester-timmerman, ged. (NGK) op 23‑10‑1695 te Ottoland (get.: Paulus en Jannichje Cornelisse Sterrenburgh en Jacomijntje Dingemans) (bron: Doopboek), overl., 15.11.1731 Jan Korssen, won. onder Hardingsvelt verkoopt 1/3 van 2 2/3 m in Teunis Machielse Hoeff aan Cornelis Sterrenburgh, mr timmerman te Sliedrecht, getrout met Maria Korssen, de zuster van Jan: 78.1.-. De andere 2/3 zijn al van de copers, Weer Z29.(Al dit land kan ook in Z30 liggen.).
(Werenkroniek Bleskensgraaf door J.E. Heijns)
.
Rel.
6.
Arichje Cornelis, ged. (NGK) op 19‑05‑1698 te Ottoland (get.: Arichje won. aan de Giessen) (bron: Doopboek), overl.
7.
Willem Cornelis, ged. (NGK) op 12‑04‑1700 te Ottoland (get.: Cornelis Jans de swager en Catarina Oberg tante) (bron: Doopboek), overl. op 16‑04‑1700 te Ottoland, 4 dagen oud (bron: Lijst van de doden van Ottoland, Ons Voorgeslacht november 2022).
8.
Willem Cornelis (zie V.46).
9.
Jannigje Cornelis, ged. (NGK) op 25‑11‑1703 te Ottoland (get.: Geertje Oberg tante) (bron: Doopboek), begr. op 18‑11‑1788 te Ottoland op 84-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), begraven onder de classis van 3 gulden, aangever Maarten Stuij. Testament 15 september 1778 te Gorinchem.
Otr. op 12‑02‑1729 te Ottoland (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 06‑03‑1729 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Sijmen Hendriks de JONG, 27 jaar oud, ged. (NGK) op 25‑09‑1701 te Giessen-Nieuwkerk (bron: Doopboek), begr. op 24‑12‑1782 te Ottoland op 81-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), begraven onder de classe van 3 gulden.
10.
Marrigje Cornelis, ged. (NGK) op 07‑03‑1706 te Ottoland (get.: Gerrigje Jans nicht) (bron: Doopboek), begr. op 28‑02‑1792 te Brandwijk op 85-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
Otr. op 12‑12‑1728 te Ottoland (bron: Trouwboek), tr. kerk op 22-jarige leeftijd op 02‑01‑1729 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Aart Willems TIMMER, geb. ong. 1700 te Gijbeland, begr. op 11‑01‑1776 te Brandwijk (bron: Begraafboek), 1e huwelijk met Jannigje Cornelisse van der Graaf.
11.
Jacobus Cornelis (zie V.52).

V.46
Willem Cornelis STERRENBURG, bouwman, ged. (NGK) op 24‑04‑1701 te Ottoland (get.: Willem Jans oom van Gijbeland, Cornelis Jans en Catarina Obergh) (bron: Doopboek), begr. op 24‑06‑1782 te Giessen-Oudekerk op 81-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, aangever zoon Cornelis. testament 7 oktober 1772 te Gorinchem. Zn. van Cornelis Cornelis STERRENBURG (Jordens) (zie IV.20) en Maria Willems OBERGH.
Otr. op 28‑03‑1733 te Langerak (bron: Trouwboek), tr. kerk op 31-jarige leeftijd op 12‑04‑1733 te Langerak (NGK) (bron: Trouwboek Ottoland) Merrigje Klaas MAAT, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 01‑04‑1708 te Langerak (bron: Doopboek), overl. op 09‑12‑1788 te Giessen-Oudekerk op 80-jarige leeftijd (bron: Huwelijksbijlagen Molenaarsgraaf).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, ged. (NGK) op 01‑08‑1734 te Ottoland (get.: Marigje Cornelisdr Sterrenburg, zuster van de vader) (bron: Doopboek), overl. voor 1736.
2.
Maria, ged. (NGK) op 25‑03‑1736 te Ottoland (get.: Merrigje Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 27‑08‑1811 te Brandwijk op 75-jarige leeftijd (bron: Begraafboek Brandwijk).
Otr. op 02‑08‑1765 te Ottoland (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 25‑08‑1765 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Jacob Willems de KLUIVER, 29 jaar oud, ged. (NGK) op 04‑09‑1735 te Giessen-Oudekerk (get.: Lijntje Willemse van Eck) (bron: Doopboek), overl. op 03‑04‑1816 om 14:00 u. te Gijbeland op 80-jarige leeftijd (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 2).
3.
Pieter (zie VI.33).
4.
Lijsbeth, ged. (NGK) op 16‑01‑1740 te Goudriaan (get.: Aantje Claasse Maat en Willempje Maat) (bron: Doopboek), overl. voor 1772 te Ottoland.
5.
Willempje, ged. (NGK) op 16‑01‑1740 te Goudriaan (get.: Aantje Claasse Maat en Willempje Maat) (bron: Doopboek), overl. voor 1772 te Ottoland.
6.
Claas (zie VI.37).
7.
Cornelis, ged. (NGK) op 02‑09‑1742 te Ottoland (get.: Cornelia Sterrenburg en Aantje Claas Maat) (bron: Doopboek), overl. voor 1748 te Ottoland.
8.
Geertruij, ged. (NGK) op 27‑05‑1745 te Ottoland (get.: Aantje Claas Maat) (bron: Doopboek), overl. op 02‑02‑1815 om 19:00 u. te Hardinxveld op 69-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 14).
Otr. op 04‑05‑1781 te Giessen-Oudekerk en Peursum (bron: Trouwboek), tr. kerk 05‑1781 te Giessen-Oudekerk en Peursum (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis Hendriks DOELAND, ged. (NGK) op 14‑05‑1752 te Neder-Hardinxveld (get.: Marijke Doeland) (bron: Doopboek), overl. op 05‑01‑1813 om 23:00 u. te Hardinxveld op 60-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 2).
9.
Cornelis (zie VI.42).

VI.33
Pieter STERRENBURG, ged. (NGK) op 09‑02‑1738 te Ottoland (get.: Willempje Aries Maat) (bron: Doopboek), begr. op 08‑11‑1781 te Hillegersberg op 43-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), buiten de kerk van de armen begraven. Zn. van Willem Cornelis STERRENBURG (zie V.46) en Merrigje Klaas MAAT.
Otr. op 02‑03‑1770 te Ottoland (bron: Trouwboek), tr. kerk op 32-jarige leeftijd op 18‑03‑1770 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Gerrigje VERKERK, 36 jaar oud, ged. (NGK) op 31‑05‑1733 te Noordeloos (get.: Ariaantje Ariese den Bakker) (bron: Doopboek), overl. ong. 1787 te Noordeloos (bron: Huwelijksbijlagen zoon Willem).
Uit dit huwelijk:
1.
Annigje, geb. op 31‑08‑1771 te Brandwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 08‑09‑1771 te Brandwijk (get.: Kornelia Verkerk) (bron: Doopboek), overl. op 12‑12‑1844 om 22:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 73-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 21).
Tr. kerk ong. 1798 Gerrit BRANDWIJK, geb. op 08‑12‑1765 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 15‑12‑1765 te Giessen-Oudekerk (get.: Pietertje Baardwijk) (bron: Doopboek), overl. op 02‑12‑1829 om 12:00 u. te Peursum op 63-jarige leeftijd (bron: BS Peursum, aktenr.: 1).
2.
Willem STARRENBURG (zie VII.5).
3.
Arie (zie VII.8).

VII.5
Willem STARRENBURG, bouwman, geb. op 06‑02‑1773 te Brandwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 07‑02‑1773 te Brandwijk (get.: Arriaantje Hartkoorn) (bron: Doopboek), overl. op 19‑10‑1827 om 20:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 54-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 45), zn. van Pieter STERRENBURG (zie VI.33) en Gerrigje VERKERK.
Tr. (1) op 33-jarige leeftijd op 18‑12‑1806 te Gouderak (bron: Trouwboek Gerecht) Geertje VERHEUL, 51 jaar oud, ged. (NGK) op 23‑02‑1755 te Stolwijk (get.: Geertje Floren de Jong) (bron: Doopboek), overl. op 07‑06‑1819 om 14:00 u. te Gouderak op 64-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 13), 1e huwerlijk met Daam van der Graaf.
Tr. (2) op 46-jarige leeftijd op 03‑02‑1820 te Gouderak (get.: A. Verheul, W. Boer, C. Teeuw en P. Voorsluijs) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 4) Ariaantje VERMEULEN, 34 jaar oud, ged. (NGK) op 20‑03‑1785 te Benschop (get.: Dirkie Vermeulen) (bron: Doopboek), overl. op 17‑12‑1855 om 08:00 u. te Zevenhuizen op 70-jarige leeftijd (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 41), 2e huwelijk met Leendert Boer.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Pieter (zie VIII.1).

VIII.1
Pieter STARRENBURG, bouwknecht, landbouwer, geb. op 02‑09‑1821 om 06:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 26), overl. op 05‑09‑1876 om 17:00 u. te Haarlemmerliede op 55-jarige leeftijd (bron: BS Haarlemmerliede en Spaarnwoude, aktenr.: ---), zn. van Willem STARRENBURG (zie VII.5) en Ariaantje VERMEULEN.
Tr. (1) op 32-jarige leeftijd op 06‑04‑1854 te Bleiswijk (get.: C. van Driel, J. Buitenhuis, A.C. van den Akker en J. Manheer) (bron: BS Bleiswijk, aktenr.: 2) Trijntje BUITENHUIS, 28 jaar oud, geb. op 08‑02‑1826 om 02:00 u. te Bleiswijk (bron: BS Bleiswijk, aktenr.: 6), overl. op 19‑01‑1869 om 14:30 u. te Haarlemmermeer op 42-jarige leeftijd (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 15).
Tr. (2) op 48-jarige leeftijd op 25‑11‑1869 te Haarlemmermeer (get.: K. Peters, H. Peters, A. Peters en J. Zintel) (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 82) Geertruij PETERS, 47 jaar oud, geb. op 29‑11‑1821 om 03:00 u. te Moerkapelle (bron: BS Moerkapelle, aktenr.: 18), overl. op 01‑07‑1879 om 01:00 u. te Haarlemmermeer op 57-jarige leeftijd (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 193), 1e huwelijk met Jacob Manheer.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan Willem, geb. op 04‑12‑1854 om 17:00 u. te Aalsmeer (bron: BS Aalsmeer, aktenr.: 135), overl. op 28‑08‑1855 om 03:00 u. te Aalsmeer, 267 dagen oud (bron: BS Aalsmeer, aktenr.: 93).
2.
Jan Willem, geb. op 03‑09‑1856 om 18:00 u. te Haarlemmermeer (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 244), overl. op 27‑01‑1858 om 16:30 u. te Haarlemmermeer op 1-jarige leeftijd (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 49).
3.
Jan Willem, geb. op 17‑01‑1860 om 16:00 u. te Haarlemmermeer (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 26), overl. op 06‑03‑1860 om 06:00 u. te Haarlemmermeer, 49 dagen oud (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 84).
4.
Adriaantje, geb. op 18‑02‑1861 om 20:00 u. te Haarlemmermeer (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 78), overl. op 27‑08‑1932 om 03:00 u. te Rotterdam op 71-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3467).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 06‑08‑1890 te Haarlem (get.: W. Starrenburg, A. Burggraaf, J. de Oude en J. Koper) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 203) Thomas OOSTEROM, 34 jaar oud, huisschilder, geb. op 28‑12‑1855 om 20:00 u. te Jutphaas (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 69), overl. op 24‑06‑1925 om 10:00 u. te Rotterdam op 69-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2501), 1e huwelijk met Geertrui Willemina van Megchelen.
5.
Antje (zie IX.7).
6.
Willem (zie IX.9).
7.
Jannetje, dienstbode, geb. op 31‑01‑1865 om 15:00 u. te Haarlemmermeer (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 69), overl. op 17‑07‑1938 om 10:00 u. te Zegveld op 73-jarige leeftijd (bron: BS Zegveld, aktenr.: 4).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 25‑10‑1888 te Zegveld (get.: K. en A. Burggraaf, W. Starrenburg en P. van den Toorn) (bron: BS Zegveld, aktenr.: 10) Arie BURGGRAAF, 26 jaar oud, arbeider, geb. op 31‑01‑1862 om 03:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 4), overl. op 22‑04‑1948 om 12:00 u. te Zegveld op 86-jarige leeftijd (bron: BS Zegveld, aktenr.: 3).
8.
Jan, stalknecht, koetsier, trambestuuder, geb. op 15‑01‑1869 om 02:00 u. te Haarlemmermeer (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 18), overl. op 02‑06‑1940 om 02:00 u. te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1394).
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 10‑06‑1892 te Hazerswoude (get.: W. Starrenburg, P. den Hertog, G. de Vogel en A. Burggraaf) (bron: BS Hazerswoude, aktenr.: 23) Alida van der SLOOT, 23 jaar oud, geb. op 26‑03‑1869 om 19:00 u. te Hazerswoude (bron: BS Hazerswoude, aktenr.: 29), overl. op 19‑02‑1921 om 15:00 u. te 's-Gravenhage op 51-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 599).
Tr. (2) op 52-jarige leeftijd op 21‑09‑1921 te 's-Gravenhage (get.: G. Eijkhout en K.L. Eijkhout) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1430) Maria Johanna EIJKHOUT, 41 jaar oud, huishoudster, geb. op 20‑09‑1880 om 07:00 u. te Delft (bron: BS Delft, aktenr.: 741), overl. op 14‑08‑1948 om 23:00 u. te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B1592).

IX.7
Antje STARRENBURG, geb. op 25‑10‑1862 om 16:00 u. te Haarlemmermeer (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 370), overl. op 08‑03‑1948 te Hazerswoude op 85-jarige leeftijd (aktenr.: 8), dr. van Pieter STARRENBURG (zie VIII.1) en Trijntje BUITENHUIS.
Tr. (1) op 30-jarige leeftijd op 19‑05‑1893 te Hazerswoude (get.: A. Burggraaf, L. Goldberg, W. Starrenburg en J. Starrenburg) (bron: BS Hazerswoude, aktenr.: 14) Pieter den HERTOG, 38 jaar oud, arbeider, geb. op 13‑05‑1855 om 08:00 u. te Hazerswoude (bron: BS Hazerswoude, aktenr.: 40), overl. op 21‑05‑1938 te Hazerswoude op 83-jarige leeftijd (aktenr.: 16).
Rel. (2) Vader ONBEKEND, overl.
Uit de tweede relatie:
1.
Willemina STARRENBURG, geb. op 20‑05‑1885 om 20:00 u. te Hazerswoude (bron: BS Hazerswoude, aktenr.: 60), overl. op 25‑04‑1905 te Hazerswoude op 19-jarige leeftijd (bron: BS Hazerswoude, aktenr.: 24).

IX.9
Willem STARRENBURG, arbeider, brandstoffenhandelaar, koopman, geb. op 16‑01‑1864 om 21:00 u. te Haarlemmermeer (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 25), overl. op 14‑06‑1942 om 06:30 u. te Zegveld op 78-jarige leeftijd (bron: BS Zegveld, aktenr.: 8), zn. van Pieter STARRENBURG (zie VIII.1) en Trijntje BUITENHUIS.
Tr. (1) op 28-jarige leeftijd op 15‑12‑1892 te Zegveld (get.: J. Starrenburg, P. van den Toorn, K. Burggraaf en A. Burggraaf) (bron: BS Zegveld, aktenr.: 11) Adriaantje BURGGRAAF, 26 jaar oud, dienstbode, geb. op 09‑04‑1866 om 04:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 10), overl. op 24‑02‑1911 om 02:00 u. te Zegveld op 44-jarige leeftijd (bron: BS Zegveld, aktenr.: 5).
Tr. (2) op 48-jarige leeftijd op 05‑09‑1912 te Zegveld (get.: J. Starrenburg, P. den Hertog, J. van Vliet en J. Bink) (bron: BS Zegveld, aktenr.: 5) Mijntje van VLIET, 25 jaar oud, geb. op 10‑07‑1887 om 06:00 u. te Vlist (bron: BS Vlist, aktenr.: 9), overl. op 24‑12‑1965 om 21:55 u. te Ede op 78-jarige leeftijd (bron: BS Ede, aktenr.: 494), 2e huwelijk met Jan Toonen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Trijntje, geb. op 26‑10‑1893 om 03:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 23), overl. op 03‑12‑1908 om 12:00 u. te Zegveld op 15-jarige leeftijd (bron: BS Zegveld, aktenr.: 18).
2.
Arie (zie X.3).
3.
Pieter, geb. op 07‑03‑1897 om 02:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 6), overl. op 12‑03‑1897 om 03:00 u. te Zegveld, 5 dagen oud (bron: BS Zegveld, aktenr.: 9).
4.
Pieter, geb. op 07‑07‑1898 om 19:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 14), overl. op 23‑05‑1899 om 03:00 u. te Zegveld, 320 dagen oud (bron: BS Zegveld, aktenr.: 10).
5.
Cornelia, geb. op 10‑09‑1900 om 13:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 15), overl. op 14‑09‑1900 om 19:00 u. te Zegveld, 4 dagen oud (bron: BS Zegveld, aktenr.: 10).
6.
Pieter, geb. op 19‑11‑1902 om 09:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 25), overl. op 24‑04‑1908 om 05:00 u. te Zegveld op 5-jarige leeftijd (bron: BS Zegveld, aktenr.: 11).
7.
Cornelis (zie X.9).
Uit het tweede huwelijk:
8.
Pieter, boekhouder, geb. op 19‑08‑1913 om 04:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 18), overl. ong. 1971.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 16‑10‑1940 te Utrecht (get.: H. en J. van Dissel) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1290) Clazina van DISSEL, 25 jaar oud, geb. op 21‑03‑1915 om 20:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 787), overl. ong. 1992.
9.
Gijsberta Trijntje, dienstbode, geb. op 13‑11‑1915 om 12:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 20), overl. op 14‑11‑2003 te Woerden op 88-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Kamerik/Advertentie).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 27‑09‑1940 te Kamerik (get.: A. Sloof en A. Otto-Sloof) (bron: BS Kamerik, aktenr.: 7) Jan Willem SLOOF, 27 jaar oud, visser, geb. op 12‑04‑1913 om 19:30 u. te Kamerik (bron: BS Kamerik, aktenr.: 13), overl. op 24‑02‑1983 te Kamerik op 69-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
10.
Trijntje, dienstbode, geb. op 24‑01‑1920 om 16:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 2), overl. op 26‑08‑2003 te Eemnes op 83-jarige leeftijd (bron: Algemene begraafplaats).
Tr. op 36-jarige leeftijd op 03‑10‑1956 te Eemnes Willy MOL, 40 jaar oud, geb. op 18‑06‑1916 om 01:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 6149), erkend bij het huwelijk, overl. op 19‑07‑1973 om 10:45 u. te Eemnes op 57-jarige leeftijd (bron: BS Eemnes, aktenr.: 7).
11.
Willem, los arbeider, geb. op 22‑01‑1923 om 23:30 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 6), overl. op 28‑11‑1955 om 19:20 u. te Soest op 32-jarige leeftijd (bron: BS Soest, aktenr.: 206).

X.3
Arie STARRENBURG, landbouwer, geb. op 09‑06‑1895 om 04:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 12), overl. op 13‑02‑1964 om 10:00 u. te Utrecht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 195), zn. van Willem STARRENBURG (zie IX.9) en Adriaantje BURGGRAAF, dienstbode.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 29‑04‑1920 te Culemborg (get.: J. van den Oever en A.J. Bonouvrie) (bron: BS Culemborg, aktenr.: 25) Hilligje BONOUVRIE, 24 jaar oud, geb. op 23‑10‑1895 om 17:00 u. te Culemborg (bron: BS Culemborg, aktenr.: 221), overl. op 26‑12‑1975 te Hilversum op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaantje, geb. op 12‑09‑1920 om 07:00 u. te Oukoop (bron: BS Loenersloot, aktenr.: 18), overl. op 11‑05‑1997 te Leersum op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 08‑05‑1947 te Loenersloot (get.: W. Cretier en W. Starrenburg) (bron: BS Loenersloot, aktenr.: 3) Mijndert CRETIER, 28 jaar oud, postbeambte, geb. op 14‑07‑1918 om 01:00 u. te Vinkeveen (bron: BS Vinkeveen, aktenr.: 63), overl. op 05‑08‑1983 te Vinkeveen op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Willem, landarbeider, geb. op 28‑04‑1922 om 01:15 u. te Oukoop (bron: BS Loenersloot, aktenr.: 6), overl. op 05‑12‑1998 te Leiden op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 20‑12‑1945 te Kamerik (get.: G. Kool en A. Starrenburg) (bron: BS Kamerik, aktenr.: 15) Grietje Martina KOOL, 33 jaar oud, geb. op 11‑07‑1912 om 19:00 u. te Wilnis (bron: BS Wilnis, aktenr.: 35), overl. op 19‑09‑2005 te Gouda op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Pieternella, geb. op 31‑05‑1924 te Oukoop, overl. op 02‑02‑2015 te Huizen op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 22‑08‑1947 te Loenersloot (get.: J. Creteer en W. Starrenburg) (bron: BS Loenersloot, aktenr.: 7) Mijndert CRETEER, 23 jaar oud, kuiper, geb. op 30‑07‑1924 te Kockengen, overl. op 03‑06‑2002 te Huizen op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
4.
Trijntje, geb. op 09‑10‑1926 te Loenersloot, overl. ong. 2016.
Rel. Johannes Hendrik van LEEUWEN, geb. op 10‑12‑1926, overl. op 18‑12‑1993 te Huizen op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
5.
Arie, geb. op 17‑04‑1928 te Loenersloot, overl. op 01‑04‑2003 te Loenen aan de Vecht op 74-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. (bron: Advertentie).
6.
Geurt, geb. op 01‑01‑1931 te Loenersloot, overl. op 28‑12‑1994 te Breukelen op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

X.9
Cornelis STARRENBURG, veehoudersknecht, mijnwerker, geb. op 02‑02‑1905 om 10:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 5), overl. op 25‑02‑1938 om 19:15 u. te Soest op 33-jarige leeftijd (bron: BS Soest, aktenr.: 29), zn. van Willem STARRENBURG (zie IX.9) en Adriaantje BURGGRAAF, dienstbode.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 20‑09‑1929 te Zegveld (get.: A. de Leeuw en C. Bolle) (bron: BS Zegveld, aktenr.: 4) Emma Luise SERAFIN, 26 jaar oud, dienstbode, geb. op 06‑09‑1903 te Gelsenkirchen (Duitsland) (bron: BR Sittard), overl. op 03‑04‑1990 te Woerden op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Erich, geb. op 20‑06‑1926, overl. op 08‑01‑2008 te Montfoort op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
2.
Ilse Emma, geb. op 03‑02‑1930 te Sittard (bron: BR Sittard), overl. op 20‑02‑1930 om 17:30 u. te Sittard, 17 dagen oud (bron: BS Sittard, aktenr.: 40).
3.
Ilse Emma, geb. op 14‑11‑1931 te Sittard (bron: BR Sittard), overl. op 03‑05‑1997 te Montfoort op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 28‑08‑1952 te Montfoort Bastiaan de KUIJPER, 25 jaar oud, geb. op 14‑11‑1926 te Linschoten (bron: BR Linschoten), overl. op 09‑05‑2007 te Montfoort op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).

VII.8
Arie STERRENBURG, watermolenaar, werkman, ged. (NGK) op 06‑04‑1777 te Willige-Langerak (bron: Doopboek), bij de doop moeder Gerrigje Versluis maar bij akte indemniteit moeder wel Gerrigje Verkerk. Overl. op 24‑04‑1855 om 13:00 u. te Alblasserdam op 78-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 33), zn. van Pieter STERRENBURG (zie VI.33) en Gerrigje VERKERK.
Tr. op 38-jarige leeftijd op 22‑04‑1815 te Goudriaan (get.: A. Rietveld, J. Kok, A. de Bruijn en J. Maat) (bron: BS Goudriaan, aktenr.: 4) Maaike van VLIET, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 31‑01‑1790 te Nieuw-Lekkerland (get.: Adriana Boerman) (bron: Doopboek), overl. op 14‑01‑1848 om 03:00 u. te Alblasserdam op 57-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 10).
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geb. op 22‑08‑1815 te Nieuw-Lekkerland (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 13), geen geboortetijd in akte vermeld. Overl. op 16‑10‑1817 te Alblasserdam op 2-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 27), geen tijdstip van overlijden in akte vermeld.
2.
Sara, geb. op 24‑08‑1816 om 06:00 u. te Nieuw-Lekkerland (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 21), overl. op 05‑12‑1822 om 23:00 u. te Alblasserdam op 6-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 42).
3.
Pieter, geb. op 13‑01‑1820 om 11:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 2), overl. op 18‑01‑1831 om 20:00 u. te Alblasserdam op 11-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 2).
4.
Saartje, geb. op 23‑03‑1823 om 06:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 18), overl. op 31‑10‑1856 om 11:00 u. te Alblasserdam op 33-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 92).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 03‑03‑1848 te Alblasserdam (get.: J. en A. Vogelenzang, J. Tuijtel en A. Pijl) (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 1) Arie ROODNAT, 24 jaar oud, werkman, rietdekker, geb. op 16‑07‑1823 om 08:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 28), overl. op 09‑06‑1857 om 17:00 u. te Alblasserdam op 33-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 60).
5.
Gerrigje, geb. op 21‑02‑1826 om 22:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 12), overl. op 15‑10‑1835 om 04:00 u. te Alblasserdam op 9-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 34).
6.
Gerrit, geb. op 22‑06‑1829 om 19:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 26), overl. op 30‑01‑1831 om 15:00 u. te Alblasserdam op 1-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 4).
7.
Pietertje, geb. op 12‑06‑1832 om 20:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 22), overl. op 15‑10‑1835 om 17:00 u. te Alblasserdam op 3-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 33).

VI.37
Claas STERRENBURG, molenaar op den Overwaard, ged. (NGK) op 02‑09‑1742 te Ottoland (get.: Cornelia Sterrenburg en Aantje Claas Maat) (bron: Doopboek), overl. op 20‑01‑1814 om 09:00 u. te Molenaarsgraaf op 71-jarige leeftijd (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 2), zn. van Willem Cornelis STERRENBURG (zie V.46) en Merrigje Klaas MAAT.
Otr. op 24‑06‑1774 te Ottoland (bron: Trouwboek), tr. kerk op 31-jarige leeftijd op 10‑07‑1774 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Aafje Gerrits AANTJES, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 14‑11‑1751 te Ottoland (get.: Fijgje Janse) (bron: Doopboek), begr. op 16‑03‑1792 te Ottoland op 40-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), pro deo begraven, aangever Teunis Aantjes.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, geb. op 04‑08‑1774 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 07‑08‑1774 te Ottoland (get.: Geertruid Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. voor 1776.
2.
Marigje, geb. op 04‑03‑1776 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 10‑03‑1776 te Ottoland (get.: Grietje Willems) (bron: Doopboek), overl. op 18‑04‑1823 om 12:00 u. te Stolwijk op 47-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9).
Otr. op 21‑09‑1804 te Stolwijk (bron: Gaarder trouwen), tr. op 28-jarige leeftijd op 13‑10‑1804 te Blokland (bron: Trouwboek Ottoland), tr. kerk op 14‑10‑1804 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis KOK, 40 jaar oud, ged. (NGK) op 13‑11‑1763 te Ammerstol (get.: Sijgje Cornelisse den Toom) (bron: Doopboek), overl. op 24‑01‑1835 om 16:00 u. te Stolwijk op 71-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 5), 1e huwelijk met Willemijntje Benschop.
3.
Willempje, ged. (NGK) op 22‑02‑1778 te Nieuw-Lekkerland (bron: Doopboek Ottoland), overl. te Ottoland op 14-jarige leeftijd (bron: Doopboek), begr. op 27‑06‑1792 te Ottoland (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), pro deo begraven.
4.
Gerrigje (zie VII.15).
5.
Ariaantje, ged. (NGK) op 08‑12‑1782 te Nieuw-Lekkerland (bron: Doopboek Ottoland), overl. op 22‑06‑1873 om 05:00 u. te Stolwijk op 90-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 23).
Otr. op 27‑01‑1811 te Stolwijk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 28-jarige leeftijd op 10‑02‑1811 te Stolwijk (NGK) (bron: Trouwboek) Johannes BLANKEN, 31 jaar oud, kastelein, ged. (NGK) op 12‑09‑1779 te Stolwijk (bron: Doopboek), overl. op 13‑05‑1859 om 20:00 u. te Stolwijk op 79-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15).
6.
Willem (zie VII.19).
7.
Gerrit (zie VII.21).
8.
Cornelis, geb. op 05‑02‑1788 te Blokland (bron: Doopboek Ottoland), ged. (NGK) op 10‑02‑1788 te Ottoland (get.: Pleuntje Gerrits Aantjes) (bron: Doopboek Ottoland), begr. op 03‑12‑1788 te Ottoland, 302 dagen oud (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland).
9.
Cornelis (zie VII.24).
10.
Meerten, geb. op 20‑02‑1792 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 26‑02‑1792 te Ottoland (get.: Marrigje Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 16‑03‑1793 te Ottoland op 1-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven Neder-Blokland), pro deo begraven.

VII.15
Gerrigje STERRENBURG, ged. (NGK) op 15‑08‑1779 te Nieuw-Lekkerland (get.: Margje Teunis de Covel) (bron: Doopboek Ottoland), overl. op 09‑08‑1867 om 06:00 u. te Hardinxveld op 87-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 111), dr. van Claas STERRENBURG (zie VI.37) en Aafje Gerrits AANTJES.
Tr. (1) op 33-jarige leeftijd op 03‑07‑1813 te Molenaarsgraaf (get.: J. de Kluijver, K. Sterrenburg, P. Kok en J. Boer) (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 4) Leendert de JONG, 30 jaar oud, boerenknecht, ged. (NGK) op 02‑03‑1783 te Stolwijk (get.: Niesje Ariesse Roskam) (bron: Doopboek), overl. op 01‑01‑1845 om 08:00 u. te Molenaarsgraaf op 61-jarige leeftijd (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 1).
Rel. (2) Vader ONBEKEND, overl.
Uit de tweede relatie:
1.
Toona STERRENBURG, dienstmeid, geb. op 18‑11‑1804 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 23‑12‑1804 te Ottoland (bron: Doopboek). Tekst doopboek: "Is gedoopt een onegt kind waarvan de moeder zegt dat de vader is Toon Pijnenbuijk, geboortig van Sliedregt, wonende te Molenaarsgraaf. Toona zijnde door de moeder zelft ten doop geheft na alvorens in 't bijzonder en in 't openbaar hartelijk daarover bestraft en belofte gedaan van hartelijk berouw en leetwezen", overl. op 27‑09‑1880 om 12:00 u. te Hardinxveld op 75-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 108).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 09‑03‑1831 te Brandwijk (get.: A. Brandwijk, J. Broer, H. Speksnijder en P. Goedhart) (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 1) Adriaan van 't HOF, 29 jaar oud, arbeider, watermolenaar, geb. op 20‑05‑1801 te Giessen-Nieuwkerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 31‑05‑1801 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Neeltje Rietveld) (bron: Doopboek), overl. op 21‑09‑1876 om 16:00 u. te Hardinxveld op 75-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 92).

VII.19
Willem STERRENBURG, arbeider, koopman, ged. (NGK) op 14‑11‑1784 te Nieuw-Lekkerland (bron: Doopboek), overl. op 13‑05‑1855 om 06:00 u. te Dordrecht op 70-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 352), zn. van Claas STERRENBURG (zie VI.37) en Aafje Gerrits AANTJES.
Otr. op 18‑02‑1810 te Dubbeldam (bron: Ondertrouwboek Gerecht), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 11‑03‑1810 te Dubbeldam (NGK) (bron: Trouwboek) Ariaantje in 't VELD, 35 jaar oud, geb. op 09‑10‑1774 te Dubbeldam (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 16‑10‑1774 te Dubbeldam (get.: Seijgje Antonissen Spruijt) (bron: Doopboek), overl. op 24‑03‑1845 om 03:00 u. te Dordrecht op 70-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 207), 1e huwelijk met Pieter van Meij.
Uit dit huwelijk:
1.
Aafie, geb. op 13‑07‑1810 te Oud-Alblas (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 22‑07‑1810 te Oud-Alblas (get.: Gerrigje Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 24‑05‑1813 om 04:00 u. te Dubbeldam op 2-jarige leeftijd (bron: BS Dubbeldam, aktenr.: 29).
2.
Klaas (zie VIII.15).
3.
Marrigje, dienstbode, geb. op 03‑10‑1815 om 04:00 u. te Dordrecht (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 487), overl. op 30‑11‑1864 om 07:30 u. te Dordrecht op 49-jarige leeftijd (bron: BS Dubbeldam, aktenr.: 116), ongehuwd.
4.
Lena, geb. op 24‑02‑1820 om 17:00 u. te Dubbeldam (bron: BS Dubbeldam, aktenr.: 10), overl. op 14‑02‑1826 om 07:00 u. te Dubbeldam op 5-jarige leeftijd (bron: BS Dubbeldam, aktenr.: 3).

VIII.15
Klaas STERRENBURG, Marechaussee, geb. op 14‑01‑1813 om 22:00 u. te Dubbeldam (bron: BS Dubbeldam, aktenr.: 10), overl. op 01‑12‑1881 om 10:00 u. te Dubbeldam op 68-jarige leeftijd (bron: BS Dubbeldam, aktenr.: 104), zn. van Willem STERRENBURG (zie VII.19) en Ariaantje in 't VELD.
Tr. op 39-jarige leeftijd op 23‑06‑1852 te Grave (get.: C.G. Boukens, R. Arends, P. de Gunst en D.J. Aarssee) (bron: BS Grave, aktenr.: 18) Maria NISSING, 25 jaar oud, broodbakker, winkelier, geb. op 23‑08‑1826 om 12:00 u. te Mook (bron: BS Mook en Middelaar, aktenr.: 31), overl. op 03‑06‑1900 om 11:00 u. te Dordrecht op 73-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 364).
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Petronella, geb. op 04‑09‑1852 om 11:00 u. te Oss (bron: BS Oss, aktenr.: 90), overl. op 22‑01‑1895 om 14:30 u. te Schiedam op 42-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 31).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 20‑05‑1875 te Sliedrecht (get.: P. Freke, G.J. de Wit, J.P. Wijnands en A. de Baat) (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 31) Willem DUCHENNE, 31 jaar oud, politieagent, geb. op 08‑08‑1843 om 09:00 u. te Nijmegen (bron: BS Nijmegen, aktenr.: 419), overl. op 30‑05‑1917 om 21:00 u. te Rotterdam op 73-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3300).
2.
Willem (zie IX.19).
3.
Helena, geb. op 29‑08‑1855 om 12:00 u. te Oss (bron: BS Oss, aktenr.: 86), overl. op 07‑01‑1865 om 02:00 u. te Oss op 9-jarige leeftijd (bron: BS Oss, aktenr.: 1).
4.
Cornelius, geb. op 01‑05‑1857 om 21:00 u. te Oss (bron: BS Oss, aktenr.: 41), overl. op 20‑07‑1857 om 19:00 u. te Oss, 80 dagen oud (bron: BS Oss, aktenr.: 60).
5.
Maria, geb. op 19‑08‑1858 om 10:00 u. te Oss (bron: BS Oss, aktenr.: 67), overl. op 24‑10‑1935 om 18:15 u. te Dordrecht op 77-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 452), ongehuwd.
6.
Cornelius, korporaal der huzaren, geb. op 18‑01‑1861 om 13:00 u. te Oss (bron: BS Oss, aktenr.: 6), overl. op 05‑11‑1883 om 10:00 u. te Haarlem op 22-jarige leeftijd (bron: BS Dubbeldam, aktenr.: 94).
7.
Jan (zie IX.25).
8.
Gerrit, broodbakker, geb. op 11‑11‑1865 om 23:00 u. te Oss (bron: BS Oss, aktenr.: 94), overl. op 27‑09‑1893 om 09:00 u. te Dordrecht op 27-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 584).
9.
Arie STERRENBERG, geb. op 20‑12‑1867 om 14:00 u. te Oss (bron: BS Oss, aktenr.: 124), overl. op 21‑06‑1868 om 18:00 u. te Oss, 184 dagen oud (bron: BS Oss, aktenr.: 52).

IX.19
Willem STERRENBURG, sergeant der artellerie, geb. op 22‑11‑1853 om 21:00 u. te Oss (bron: BS Oss, aktenr.: 119), overl. op 21‑08‑1878 om 04:00 u. te Dubbeldam op 24-jarige leeftijd (bron: BS Dubbeldam, aktenr.: 103), zn. van Klaas STERRENBURG (zie VIII.15) en Maria NISSING, broodbakker, winkelier.
Rel. Hendrika Geertruida SPUIJMAN, winkelierster, geb. op 05‑08‑1860 om 20:30 u. te Delft (bron: BS Delft, aktenr.: 423), overl. op 28‑12‑1938 om 23:00 u. te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2365), 2e huwelijk met Johan Philip Wilhelm Rennert.
Uit deze relatie:
1.
Maria, geb. op 07‑10‑1877 om 16:30 u. te Delft (bron: BS Delft, aktenr.: 730), erkend door Willem Sterrenburg als zijn kind met akte 825 d.d. 19-11-1877 maar ouders zijn niet getrouwd. Overl. op 18‑12‑1965 te Katwijk op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 11‑04‑1901 te Amsterdam (get.: W. en S. van den Berg, H.G. Brockmann en J.G. Vaes) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 1011) Dirk van den BERG, 30 jaar oud, fabrikant, geb. op 03‑04‑1871 om 05:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: ---), overl. op 26‑02‑1958 om 06:55 u. te 's-Gravenhage op 86-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B478).

IX.25
Jan STERRENBURG, onderwijzer, geb. op 28‑09‑1863 om 10:00 u. te Oss (bron: BS Oss, aktenr.: 91), overl. op 19‑03‑1948 om 18:30 u. te Rotterdam op 84-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1093), zn. van Klaas STERRENBURG (zie VIII.15) en Maria NISSING, broodbakker, winkelier.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 03‑08‑1893 te Dordrecht (get.: J. Langendoen, W. Meijer, A. Meijer en A. v.d. Linden) (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 133) Maria van PAPENRECHT, 29 jaar oud, geb. op 10‑03‑1864 om 19:30 u. te Dordrecht (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 175), overl. op 26‑07‑1936 om 02:00 u. te Dordrecht op 72-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 321).
Uit dit huwelijk:
2.
Marius Johan (zie X.22).

X.20
Nicolaas Theodoor Herman Philippus STERRENBURG, bankbeambte, geb. op 29‑03‑1895 om 03:00 u. te Dordrecht (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 304), overl. op 29‑12‑1971 te Haarlem op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Jan STERRENBURG (zie IX.25) en Maria van PAPENRECHT.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 17‑03‑1920 te Renkum (get.: F.W. Forberger, J.K. Bondam, M.A. Meijer en J.J. Meeter) (bron: BS Renkum, aktenr.: 22) Elisabeth Clasina Sara Catharina Johanna ROSS, 27 jaar oud, geb. op 29‑08‑1892 om 15:00 u. te Loosduinen (bron: BS Loosduinen, aktenr.: 117), overl. op 24‑05‑1987 op 94-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Driehuis).
Uit dit huwelijk:
1.
dr. Johan Nicolaas, hoofd beambte, geb. op 19‑02‑1922 te Meppel (bron: Archiefkaart Amsterdam), overl. op 09‑09‑2017 op 95-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Zeist).
Tr. op 36-jarige leeftijd op 14‑08‑1958 te Dordrecht (bron: Advertentie) Lily Greta COHEN, 24 jaar oud, cassiere, geb. op 08‑11‑1933 te Dordrecht (bron: BR Dordrecht), overl. op 12‑08‑1994 te Zeist op 60-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

X.22
Marius Johan STERRENBURG, kantoorbediende, geb. op 24‑03‑1904 om 19:00 u. te Dordrecht (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 327), overl. op 29‑01‑1972 om 17:45 u. te Rotterdam op 67-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: D177), zn. van Jan STERRENBURG (zie IX.25) en Maria van PAPENRECHT.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 27‑11‑1935 te Dordrecht (get.: N.T.H.P. Sterrenburg en J.E. Wijker) (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 482) Johanna van BREUGEL, 30 jaar oud, geb. op 16‑08‑1905 om 08:00 u. te Dordrecht (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 841), overl. op 25‑03‑1996 te Rotterdam op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geb. op 31‑10‑1946 te Overschie, overl. op 30‑05‑1998 te Vlaardingen op 51-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Rotterdam.

VII.21
Gerrit STERRENBURG, bouwman, geb. op 10‑06‑1786 te Brandwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 18‑06‑1786 te Brandwijk (get.: Pleuntje Aantjes) (bron: Doopboek), overl. op 04‑09‑1829 om 11:00 u. te Schelluinen op 43-jarige leeftijd (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 3), zn. van Claas STERRENBURG (zie VI.37) en Aafje Gerrits AANTJES.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 15‑04‑1815 te Molenaarsgraaf (get.: G. de Ruiter, L. de Jong, J. Boer en P. Keppel) (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 4) Aaltje de VROOM, 25 jaar oud, bouwvrouw, ged. (NGK) op 16‑02‑1790 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Lijsbeth Kooij) (bron: Doopboek), overl. op 11‑04‑1876 om 01:00 u. te Ottoland op 86-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 6).
Uit dit huwelijk:
1.
Klaas (zie VIII.19).
2.
Johanna, geb. op 29‑06‑1818 om 07:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 7), overl. op 01‑01‑1875 om 09:00 u. te Leerbroek op 56-jarige leeftijd (bron: BS Leerbroek, aktenr.: 1).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 27‑01‑1842 te Laagblokland (get.: J. Brand, N. Bakker, J. Swijnenburg en K. Sterrenburg) (bron: BS Laagblokland, aktenr.: 1) Jan MAASLAND, 28 jaar oud, geb. op 31‑12‑1813 om 20:30 u. te Noordeloos (bron: BS Noordeloos, aktenr.: ---), overl. op 02‑02‑1909 om 03:00 u. te Leerbroek op 95-jarige leeftijd (bron: BS Leerbroek, aktenr.: 2).
3.
Willem, geb. op 24‑07‑1820 om 17:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 5), overl. op 26‑01‑1890 om 01:00 u. te Ottoland op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 1), ongehuwd.
4.
Aafje, geb. op 21‑12‑1822 om 02:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 8), overl. op 01‑02‑1917 om 04:00 u. te Streefkerk op 94-jarige leeftijd (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 6).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 01‑08‑1851 te Laagblokland (get.: K. Sterrenburg, W. Sterrenburg, J. Maasland en K.I. van Hattem) (bron: BS Laagblokland, aktenr.: 1) Adriaan KOREVAAR, 38 jaar oud, koopman, geb. op 17‑09‑1812 om 02:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: ---), overl. op 09‑01‑1895 om 17:00 u. te Streefkerk op 82-jarige leeftijd (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 2), 1e huwelijk met Neeltje Blokland.
5.
Jan (zie VIII.26).
6.
Gerrigje, geb. op 23‑09‑1827 om 12:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 9), overl. op 25‑09‑1827 om 06:00 u. te Schelluinen, 2 dagen oud (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 9).
7.
Cornelis (zie VIII.29).

VIII.19
Klaas STERRENBURG, veehandelaar, geb. op 17‑11‑1816 om 04:00 u. te Molenaarsgraaf (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 30), overl. op 20‑12‑1905 om 11:00 u. te Brandwijk op 89-jarige leeftijd (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 7), zn. van Gerrit STERRENBURG (zie VII.21) en Aaltje de VROOM, bouwvrouw.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 13‑10‑1842 te Laagblokland (get.: J. Brand, H. van Holten, C. de Vos en P. Boonstoppel) (bron: BS Laagblokland, aktenr.: 5) Janna BENSCHOP, 21 jaar oud, geb. op 12‑05‑1821 om 11:30 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 9), overl. op 13‑12‑1898 om 18:00 u. te Brandwijk op 77-jarige leeftijd (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 13).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba, geb. op 29‑12‑1842 om 19:00 u. te Laagblokland (bron: BS Laagblokland, aktenr.: 4), overl. op 07‑05‑1922 om 17:30 u. te Bergen op Zoom op 79-jarige leeftijd (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 21), overleden in Gesticht Vrederust.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 12‑03‑1869 te Brandwijk (get.: G. Sterrenburg, K. Bakker, C. Karsdorp en A. Oudenaarde) (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 2) Jan BAKKER, 29 jaar oud, geb. op 27‑08‑1839 om 23:30 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 21), overl. op 12‑07‑1893 om 01:00 u. te Bleskensgraaf op 53-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 5).
2.
Gerrit, landbouwer, geb. op 10‑10‑1844 om 03:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 16), overl. op 27‑04‑1921 om 03:00 u. te Brandwijk op 76-jarige leeftijd (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 4), ongehuwd.
3.
Dirk, geb. op 18‑10‑1846 om 12:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 19), overl. op 07‑03‑1847 om 07:00 u. te Brandwijk, 140 dagen oud (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 3).
4.
Aaltje, geb. op 02‑01‑1848 om 04:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 1), overl. op 21‑12‑1918 om 05:00 u. te Schoonhoven op 70-jarige leeftijd (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 95).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 22‑03‑1872 te Brandwijk (get.: C. Bakker, J. Bakker, A. van Beest en G. Sterrenburg) (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 3) Klaas BAKKER, 31 jaar oud, bouwman, kaashandelaar, geb. op 20‑08‑1840 om 07:30 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 13), overl. op 08‑08‑1908 om 03:30 u. te Schoonhoven op 67-jarige leeftijd (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 56).
5.
Dirkje, geb. op 27‑11‑1849 om 01:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 16), overl. op 23‑05‑1932 om 02:00 u. te Brandwijk op 82-jarige leeftijd (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 6).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 28‑09‑1877 te Brandwijk (get.: M. v.d. Plaat, G. Sterrenburg, J. Bakker en K. Bakker) (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 2) Jan Cornelis BOER, 24 jaar oud, bouwman, herbergier, geb. op 10‑05‑1853 om 23:30 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 7), overl. op 26‑11‑1899 om 06:00 u. te Brandwijk op 46-jarige leeftijd (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 17).
6.
Dirk, geb. op 21‑06‑1852 om 18:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 8), overl. op 12‑07‑1852 om 10:00 u. te Brandwijk, 21 dagen oud (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 9).
7.
Jannigje, geb. op 28‑07‑1854 om 01:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 17), overl. op 18‑08‑1854 om 04:30 u. te Gijbeland, 21 dagen oud (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 7).
8.
Jan (zie IX.39).
9.
Jannigje, geb. op 28‑05‑1857 om 13:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 13), overl. op 11‑06‑1857 om 21:00 u. te Gijbeland, 14 dagen oud (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 13).
10.
Doodgeboren kind, geb. op 04‑01‑1859 om 06:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 2), overl. op 04‑01‑1859 om 06:00 u. te Brandwijk, 0 dagen oud (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 2).
11.
Doodgeboren kind, geb. op 11‑03‑1861 om 06:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 2), overl. op 11‑03‑1861 om 06:00 u. te Brandwijk, 0 dagen oud (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 2).
12.
Doodgeboren kind, geb. op 27‑09‑1862 om 08:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 8), overl. op 27‑09‑1862 om 08:00 u. te Brandwijk, 0 dagen oud (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 8).

IX.39
Jan STERRENBURG, koopman, spoorwegarbeider, slager, geb. op 13‑01‑1856 om 21:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 1), overl. op 10‑11‑1903 om 22:00 u. te Boxtel op 47-jarige leeftijd (bron: BS Boxtel, aktenr.: 134), zn. van Klaas STERRENBURG (zie VIII.19) en Janna BENSCHOP.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 30‑08‑1877 te Bleskensgraaf (get.: J.C. Boer, J. Ooms, J. Delfgraaf en K. Bakker) (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 2) Adriaantje BOER, 21 jaar oud, winkelierster, geb. op 31‑10‑1855 om 07:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 19), overl. op 01‑07‑1942 om 08:00 u. te Haarlem op 86-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 983).
Uit dit huwelijk:
1.
Janna, geb. op 19‑02‑1878 om 07:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 5), overl. op 23‑02‑1971 te Nijmegen op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Vugt).
Tr. op 37-jarige leeftijd op 14‑09‑1915 te Boxtel (get.: K. Sterrenburg en J. Elekan) (bron: BS Boxtel, aktenr.: 45) Johannes Jacobus DANNIS, 42 jaar oud, borstelmaker, meesterknecht, geb. op 08‑11‑1872 om 03:00 u. te Hillegom (bron: BS Hillegom, aktenr.: 99), erkend bij het huwelijk van Gijsbertha Havelaar met Jan Hendrik Dannis. Overl. op 25‑04‑1949 om 12:05 u. te Vught op 76-jarige leeftijd (bron: BS Vught, aktenr.: 89).
2.
Bastiaantje, geb. op 06‑06‑1879 om 23:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 13), overl. op 13‑01‑1963 om 03:40 u. te Haarlem op 83-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: B39).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 01‑08‑1905 te Boxtel (get.: K. Sterrenburg, H. Kuipers, K. Hoogeveen en H.P. Entink) (bron: BS Boxtel, aktenr.: 32) Jacob SCHETS, 27 jaar oud, ladingmeester, spoorwegambtenaar, geb. op 24‑01‑1878 om 14:00 u. te Arnemuiden (bron: BS Arnemuiden, aktenr.: 8), overl. op 30‑06‑1950 om 15:00 u. te Haarlem op 72-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 737).
3.
Klara, geb. op 26‑08‑1880 om 23:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 13), overl. op 03‑05‑1977 te Heemstede op 96-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 17‑09‑1907 te Boxtel (get.: J. Schets, K. Sterrenburg, K.G. Bal en L. Bal) (bron: BS Boxtel, aktenr.: 34) Hendrik KUIPERS, 27 jaar oud, instrumentmaker, geb. op 02‑08‑1880 om 07:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 879), overl. op 14‑02‑1958 om 16:30 u. te Haarlem op 77-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: A151).
4.
Klaas (zie X.30).
5.
Cornelia, geb. op 10‑01‑1883 om 14:00 u. te Woudrichem (bron: BS Woudrichem, aktenr.: 6), overl. op 03‑04‑1966 om 17:00 u. te Breda op 83-jarige leeftijd (bron: BS Breda, aktenr.: 383).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 15‑06‑1911 te Haarlem (get.: J. Schets, H. Kuipers, J. v.d. Bazel en P. Merkes) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 204) Krijn Gerardus BAL, 25 jaar oud, instrumentmaker, elektricien, geb. op 20‑08‑1885 om 00:45 u. te Ravenstein (bron: BS Ravenstein, aktenr.: 23), overl. op 24‑10‑1962 om 06:40 u. te Breda op 77-jarige leeftijd (bron: BS Breda, aktenr.: 1007).
6.
Jacoba, geb. op 01‑11‑1884 om 19:00 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 178), overl. op 02‑03‑1963 om 11:30 u. te Rotterdam op 78-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 771).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 23‑10‑1912 te Ginneken en Bavel (get.: A.W.A.C. Driesen, J.B. Gartner, F. de Koning en F. Bekers) (bron: BS Ginneken en Bavel, aktenr.: 48) Jan Baptist de RUIJTER, 27 jaar oud, schoenmaker, geb. op 30‑11‑1884 om 11:00 u. te Waalwijk (bron: BS Waalwijk, aktenr.: 141), overl. op 16‑07‑1964 om 07:15 u. te Rotterdam op 79-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1755).
7.
Teuntje, geb. op 14‑03‑1886 om 11:00 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 41), overl. op 24‑03‑1976 te Heemstede op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 40-jarige leeftijd op 24‑09‑1926 te Winschoten (get.: W. Kruijs en J.H. Plat) (bron: BS Winschoten, aktenr.: 84), sch. na 11 jaar op 13‑12‑1937 te Winschoten (bron: BS Winschoten), uitspraak rechtbank 3 december 1937 te Groningen Jacobus Marinus POESTKOKE, chef bij de tramwegen, geb. op 07‑11‑1886 te Salzbergen (Duitsland) (bron: BR Zutphen), overl. op 30‑07‑1948 om 07:15 u. te Velzen op 61-jarige leeftijd (bron: BS Winschoten, aktenr.: 152), 1e huwelijk Hermanna Reina Hartgers, 3e huwelijk Fenna Prins.
8.
Alijda, geb. op 06‑03‑1889 om 22:30 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 49), overl.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 03‑08‑1910 te Ginneken en Bavel (get.: J. Bal 2x, K.H. van Bilzen en G. Bovenmars) (bron: BS Ginneken en Bavel, aktenr.: 39) Leonard BAL, 28 jaar oud, reiziger, elektricien, goudsmit, geb. op 07‑08‑1881 om 10:00 u. te Ravenstein (bron: BS Ravenstein, aktenr.: 16), overl. op 03‑02‑1946 om 06:30 u. te Nijmegen op 64-jarige leeftijd (bron: BS Nijmegen, aktenr.: 170).
9.
Adriaantje, geb. op 03‑12‑1890 om 18:00 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 172), overl. ong. 1966.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 03‑05‑1917 te Vught (get.: J.J. Dannis en E.J. van der Werff) (bron: BS Vugt, aktenr.: 24) Jan Hendrik DANNIS, 23 jaar oud, kleermaker, geb. op 18‑03‑1894 om 04:00 u. te Vught (bron: BS Vught, aktenr.: 36), overl. ong. 1976.
10.
Gerard Jan (zie X.42).
11.
Marina Martina, geb. op 08‑04‑1894 om 12:00 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 52), overl. op 11‑05‑1989 te Haarlem op 95-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 26‑07‑1919 te Weststellingwerf (get.: E. Timmerman en J. Eits) (bron: BS Weststellingwerf, aktenr.: 108) Rinke de HOOP, 26 jaar oud, elektrotechnicus, geb. op 12‑03‑1893 om 11:00 u. te Nijtrijne (bron: BS Weststellingwerf, aktenr.: 95), overl. op 27‑12‑1959 om 17:00 u. te Haarlem op 66-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: A908).
13.
Wilhelmina Louisa, geb. op 15‑04‑1898 om 18:00 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 66), overl. op 28‑03‑1988 te Heemstede op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 03‑11‑1921 te Haarlem (get.: H. Kuipers en R. de Hoop) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 648) Henri Charles Marie Antoon HEZEMANS, 23 jaar oud, handelsagent, geb. op 13‑06‑1898 om 06:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 874), overl. op 17‑08‑1952 om 23:15 u. te Heemstede op 54-jarige leeftijd (bron: BS Heemstede, aktenr.: 151).
14.
Wilhelmus Maarten, geb. op 21‑03‑1900 om 04:00 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 53), overl. op 28‑11‑1901 om 03:00 u. te Boxtel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Boxtel, aktenr.: 144).

X.30
Klaas STERRENBURG, slager, geb. op 24‑11‑1881 om 22:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 21), overl. op 02‑08‑1953 om 06:15 u. te Boxtel op 71-jarige leeftijd (bron: BS Boxtel, aktenr.: 70), zn. van Jan STERRENBURG (zie IX.39) en Adriaantje BOER, winkelierster.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 11‑11‑1909 te Schijndel (get.: J.C. Livius, P. Buijs, J. Schets en J.H. Buijs) (bron: BS Schijndel, aktenr.: 35) Adriana Geertruida LIVIUS, 28 jaar oud, landbouwster, geb. op 11‑10‑1881 om 22:00 u. te Asten (bron: BS Asten, aktenr.: 79), overl. op 31‑01‑1965 om 21:15 u. te Boxtel op 83-jarige leeftijd (bron: BS Boxtel, aktenr.: 22).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Adriaantje, geb. op 09‑12‑1910 om 01:00 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 281), overl. op 26‑08‑1911 om 15:30 u. te Boxtel, 260 dagen oud (bron: BS Boxtel, aktenr.: 132).
2.
Johanna Adriaantje, dienstbode, tandartsassistente, secretaresse, geb. op 02‑09‑1912 om 04:00 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 187), overl. op 13‑11‑2004 te 's-Hertogenbosch op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Frederik Hendrik Jan, hoofdagent van politie, geb. op 25‑04‑1914 om 21:00 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 114), overl. op 22‑03‑1968 om 17:20 u. te Rotterdam op 53-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 473).
Tr. op 37-jarige leeftijd op 06‑06‑1951 te Rotterdam Wilhelmina Maria Sophia SMITS, 29 jaar oud, geb. op 19‑02‑1922 om 03:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 176), overl. op 02‑08‑1999 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd.
4.
Jan Nicolaas (Joop), geb. op 01‑02‑1921 om 04:00 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 30), overl. op 26‑01‑1985 te Boxtel op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

X.42
Gerard Jan STERRENBURG, onderwijzer, geb. op 21‑05‑1892 om 02:00 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 85), overl. op 01‑02‑1980 te Zandvoort op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jan STERRENBURG (zie IX.39) en Adriaantje BOER, winkelierster.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 11‑04‑1922 te Zandvoort (get.: B. Schmitz en J. Schets) (bron: BS Zandvoort, aktenr.: 15) Maria Catharina van de SANDE, 22 jaar oud, onderwijzeres, geb. op 10‑07‑1899 om 18:30 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3063), overl. op 22‑05‑1995 te Zandvoort op 95-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 10‑05‑1923 om 12:30 u. te Zandvoort (bron: BS Zandvoort, aktenr.: 23), overl. op 10‑05‑1923 om 12:30 u. te Zandvoort, 0 dagen oud (bron: BS Zandvoort, aktenr.: 23).

X.46
Jan Johannes STERRENBERG, elektricien, instrumentmaker, geb. op 01‑06‑1896 om 01:00 u. te Boxtel (bron: BS Boxtel, aktenr.: 106), overl. op 08‑02‑1986 te Breda op 89-jarige leeftijd, zn. van Jan STERRENBURG (zie IX.39) en Adriaantje BOER, winkelierster.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 31‑03‑1920 te Rotterdam (get.: M. Ivo en G. Herscheid) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 993) Johanna Cornelia OORNICK, 23 jaar oud, telefoniste, geb. op 21‑06‑1896 om 09:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4928), overl. op 08‑04‑1990 te Bavel op 93-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Adriana STERRENBURG, geb. op 16‑02‑1921 te Ginneken (bron: BR Ginneken en Bavel), overl.
2.
Jan Pieter STERRENBURG, geb. op 30‑10‑1929 te Ginneken (bron: BR Ginneken en Bavel), overl. op 29‑02‑2000 te Ulvenhout op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bavel).
Rel.

VIII.26
Jan STERRENBURG, landbouwer, koopman, geb. op 14‑11‑1824 om 14:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 8), overl. op 18‑03‑1924 om 19:30 u. te Krimpen aan de Lek op 99-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 12), zn. van Gerrit STERRENBURG (zie VII.21) en Aaltje de VROOM, bouwvrouw.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 04‑06‑1852 te Laagblokland (get.: K. Sterrenburg, W. Sterrenburg, C. Sterrenburg en B. Bons) (bron: BS Laagblokland, aktenr.: 1) Willempje GROEN, 18 jaar oud, geb. op 01‑08‑1833 om 22:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 15), overl. op 15‑11‑1895 om 18:00 u. te Ottoland op 62-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 11).
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geb. op 27‑09‑1852 om 19:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 20), overl. op 25‑12‑1931 om 17:30 u. te Alblasserdam op 79-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 66).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 12‑01‑1877 te Ottoland (get.: M. Zanen, H. van Engelen, P. Versluis en D. van Kleij) (bron: BS Ottoland, aktenr.: 1) Johannes ZANEN, 26 jaar oud, werkman, watermolenaar, geb. op 22‑01‑1850 om 19:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 3), overl. op 29‑01‑1924 om 01:00 u. te Alblasserdam op 74-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 4).
2.
Aaltje, geb. op 10‑06‑1854 om 19:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 15), overl. op 03‑11‑1854 om 07:30 u. te Gijbeland, 146 dagen oud (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 12).
3.
Gerrit, koopman in hout, geb. op 08‑03‑1856 om 15:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 7), overl. op 02‑02‑1945 om 17:00 u. te Ottoland op 88-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 2).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 20‑04‑1882 te Bleskensgraaf (get.: J. Baardman, J. v.d. Wal, M.P. Rat en J. de Graaf) (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 2) Gerrigje de JONG, 25 jaar oud, geb. op 20‑06‑1856 om 14:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 21), overl. op 09‑11‑1933 om 11:00 u. te Ottoland op 77-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 6).
4.
Jan (zie IX.50).
5.
Aaltje, geb. op 28‑11‑1859 om 04:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 30), overl. op 07‑03‑1881 om 15:00 u. te Ottoland op 21-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 3).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 01‑10‑1880 te Ottoland (get.: J. Zanen, G. Sterrenburg, J. van Engelen en D. van Kleij) (bron: BS Ottoland, aktenr.: 2) Jan BAARDMAN, 21 jaar oud, werkman, geb. op 27‑10‑1858 om 00:30 u. te Gijbeland (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 21), overl. op 14‑12‑1945 om 12:00 u. te Brandwijk op 87-jarige leeftijd (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 17), 2e huwelijk met Janna Boer.
6.
Marrigje, geb. op 19‑11‑1861 om 18:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 23), overl. op 30‑05‑1869 om 14:00 u. te Ottoland op 7-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 7).
7.
Adriaantje, geb. op 11‑09‑1863 om 23:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 20), overl. op 19‑04‑1864 om 16:00 u. te Ottoland, 221 dagen oud (bron: BS Ottoland, aktenr.: 9).
8.
Adriana, geb. op 31‑12‑1864 om 01:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 26), overl. op 31‑05‑1955 te Krimpen aan de Lek op 90-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 28‑08‑1891 te Ottoland (get.: G. Sterrenburg, B. Sterrenburg, A. de Jong en M. Sterrenburg) (bron: BS Ottoland, aktenr.: 4) Jan de JONG, 37 jaar oud, werkman, geb. op 13‑02‑1854 om 02:00 u. te Streefkerk (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 4), overl. op 12‑07‑1934 om 03:00 u. te Krimpen aan de Lek op 80-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 27).
9.
Bastiaan (zie IX.58).
10.
Neeltje, geb. op 13‑12‑1869 om 19:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 5), overl. op 27‑05‑1870 om 04:00 u. te Ottoland, 165 dagen oud (bron: BS Ottoland, aktenr.: 5).

IX.50
Jan STERRENBURG, arbeider, scheepsaanhouder, geb. op 19‑01‑1858 om 15:00 u. te Molenaarsgraaf (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 2), overl. op 07‑09‑1931 om 18:30 u. te Dordrecht op 73-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 431), zn. van Jan STERRENBURG (zie VIII.26) en Willempje GROEN.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 01‑09‑1882 te Bleskensgraaf (get.: G. Sterrenburg, J. v.d. Wal, G. de Waal en J. de Graaf) (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 3) Annigje VLOT, 24 jaar oud, geb. op 22‑05‑1858 om 23:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 13), overl. op 25‑03‑1933 om 18:30 u. te Alblasserdam op 74-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 15).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie X.51).
2.
Adriana STARRENBURG, geb. op 18‑03‑1884 om 23:30 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 47), overl.
Tr. op 18-jarige leeftijd op 13‑11‑1902 te Alblasserdam (get.: J. Mostman, P. Kaat, D. Praag en W. Burgstede) (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 40) Pieter KOK, 21 jaar oud, scheepssloper, geb. op 03‑07‑1881 om 01:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 154), overl. op 14‑03‑1941 om 00:15 u. te Dordrecht op 59-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 202).
3.
Arie STARRENBURG (zie X.55).
4.
Dirkje, geb. op 02‑11‑1887 om 05:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 163), overl. op 22‑01‑1903 om 22:00 u. te Alblasserdam op 15-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 12).
5.
Aaltje Willempje, geb. op 04‑10‑1890 om 22:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 158), overl. op 23‑11‑1969 te Alblasserdam op 79-jarige leeftijd.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 21‑08‑1913 te Alblasserdam (get.: J. Sterrenburg en P. Kok) (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 30) Hendrik de BRUIN, 22 jaar oud, scheepstimmerman, geb. op 24‑01‑1891 om 08:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 12), overl. op 09‑12‑1960 te Alblasserdam op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
6.
Adrianus, geb. op 07‑01‑1893 om 19:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 5), overl. op 14‑06‑1903 om 23:00 u. te Alblasserdam op 10-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 72).
7.
Gerrit (zie X.61).
8.
Pleun, geb. op 20‑04‑1899 om 15:30 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 48), overl. op 08‑08‑1899 om 16:00 u. te Alblasserdam, 110 dagen oud (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 60).

X.51
Jan STERRENBURG, ijzerwerker, geb. op 22‑01‑1883 om 09:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 2), overl. op 17‑01‑1964 te Dordrecht op 80-jarige leeftijd (aktenr.: 69), zn. van Jan STERRENBURG (zie IX.50) en Annigje VLOT.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 27‑05‑1909 te Nieuw-Lekkerland (get.: A. de Jong, J. van der Wal, P. Kok en M. van der Spek) (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 16) Teuntje van der WAL, 22 jaar oud, geb. op 15‑09‑1886 om 11:00 u. te Nieuw-Lekkerland (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 64), overl. op 30‑08‑1964 te Alblasserdam op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Annigje, geb. op 24‑03‑1910 om 21:30 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 53), overl. op 08‑08‑1999 te Alblasserdam op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 23‑02‑1933 te Alblasserdam (get.: N. van der Wal en J.M. Groenendijk) (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 4) Arie GROENENDIJK, 25 jaar oud, veerman, geb. op 28‑05‑1907 om 20:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 72), overl. op 14‑04‑1955 te Alblasserdam op 47-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
2.
Arie Nijs, geb. op 26‑09‑1911 om 14:30 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 143), overl. op 02‑10‑1911 om 08:00 u. te Alblasserdam, 6 dagen oud (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 87).
3.
Geertruida Neeltje Maria, geb. op 19‑11‑1912 om 16:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 191), overl. op 01‑03‑2002 te Alblasserdam op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 18‑01‑1938 te Alblasserdam (get.: P. Boesberg en A. Groenendijk) (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 2) Jan SCHREUDERS, 27 jaar oud, bakker, geb. op 30‑09‑1910 te Brandwijk (bron: BR Bleskensgraaf), overl. op 02‑03‑1992 te Alblasserdam op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
4.
Dirkje, geb. op 12‑08‑1914 om 14:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 126), overl. op 24‑12‑1999 te Alblasserdam op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 09‑05‑1944 te Alblasserdam Arie JONKER, 29 jaar oud, geb. op 10‑09‑1914 om 22:00 u. te Tiel (bron: BS Tiel, aktenr.: 219), overl. op 27‑12‑1994 te Alblasserdam op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
5.
Maria, geb. op 13‑09‑1916 om 06:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 135), overl. op 05‑10‑1929 om 09:00 u. te Alblasserdam op 13-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 50).
6.
Arie Nijs, geb. op 09‑04‑1919 om 23:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 38), overl. op 18‑04‑1966 te Nieuw-Lekkerland op 47-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Rel. Marrigje van den HEUVEL, geb. op 05‑05‑1921 om 04:00 u. te Nieuw-Lekkkerland (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 33), overl. op 10‑03‑1997 te Nieuw-Lekkerland op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
7.
Neeltje Maria, geb. op 14‑03‑1925 te Alblasserdam, overl. op 06‑03‑1991 te Spijkenisse op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 03‑1955 te Alblasserdam Jan BUIJS, geb. op 14‑11‑1921, overl. op 27‑12‑2000 te Oostvoorne op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

X.55
Arie STARRENBURG, scheepsklinker, geb. op 11‑10‑1885 om 01:30 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 151), overl. op 17‑12‑1965 te Dordrecht op 80-jarige leeftijd (aktenr.: 1003), zn. van Jan STERRENBURG (zie IX.50) en Annigje VLOT.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 14‑11‑1912 te Alblasserdam (get.: P. Kok, J. Roodnat, T. Veen en W. de Beeld) (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 42) Jannigje de BRUIN, 23 jaar oud, geb. op 13‑04‑1889 om 14:30 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 51), overl. op 28‑02‑1969 te Alblasserdam op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie XI.38).
2.
Cornelia, geb. op 07‑01‑1918 om 08:30 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 3), overl. op 31‑10‑1996 te Dordrecht op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Nieuw-Lekkerland).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 27‑10‑1938 te Alblasserdam (get.: J. Starrenburg en M. de Zwart) (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 54) Cornelis de ZWART, 24 jaar oud, magazijnbediende, geb. op 12‑10‑1914 om 04:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 154), overl. op 04‑01‑1981 te Nieuw-Lekkerland op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
3.
Arie Adrianus, geb. op 14‑01‑1920 om 17:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 10), overl. op 11‑11‑1991 te Alblasserdam op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. te Alblasserdam.

XI.38
Jan STARRENBURG, bankwerker, monteur, geb. op 29‑10‑1913 om 12:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 139), overl. op 29‑05‑1986 te Alblasserdam op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Algemene Begraafplaats), zn. van Arie STARRENBURG (zie X.55) en Jannigje de BRUIN.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 12‑10‑1939 te Alblasserdam (get.: W. de Zwart en A. Kanters) (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 57) Willemijntje KANTERS, 25 jaar oud, geb. op 28‑04‑1914 om 07:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 62), overl. op 13‑10‑2003 te Alblasserdam op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Jannigje, geb. op 12‑10‑1940 te Alblasserdam, overl. op 18‑04‑1979 te Dordrecht op 38-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Alblasserdam).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 10‑01‑1963 te Alblasserdam Aart SPEKSNIJDERS, 24 jaar oud, geb. op 04‑11‑1938 te Alblasserdam, overl. op 29‑12‑1995 te Alblasserdam op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
2.
Antje (Annie), geb. op 04‑02‑1943 te Alblasserdam, overl. op 02‑07‑2004 te Elburg op 61-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Alblasserdam.
3.
Arie, geb. op 29‑08‑1948 te Alblasserdam, overl. op 25‑08‑2015 om 08:05 u. te Giessenlanden op 66-jarige leeftijd (bron: BS Giessenlanden, aktenr.: 200030).
Tr. te Alblasserdam.

X.61
Gerrit STERRENBURG, modelmaker, geb. op 14‑12‑1894 om 13:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 173), overl. op 10‑03‑1952 te Alblasserdam op 57-jarige leeftijd, zn. van Jan STERRENBURG (zie IX.50) en Annigje VLOT.
Tr. (1) op 29-jarige leeftijd op 21‑08‑1924 te Alblasserdam (get.: W. Verschoor en J. Sterrenburg) (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 27) Pietje Teuntje ROGGEVEEN, 24 jaar oud, geb. op 12‑12‑1899 om 18:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 183), overl. op 17‑06‑1931 om 17:00 u. te Alblasserdam op 31-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 39).
Tr. (2) op 41-jarige leeftijd op 19‑12‑1935 te Nieuw-Lekkerland (get.: J. Sterrenburg en H. Borsje) (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 37) Grietje BLOK, 32 jaar oud, geb. op 22‑12‑1902 om 23:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 214), overl. op 04‑07‑1987 te Alblasserdam op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan Kors, geb. op 20‑12‑1925 te Alblasserdam, overl. op 02‑04‑1968 te Alblasserdam op 42-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. 11‑1952 te Ridderkerk Hendrika Aaltje ALDERLIESTEN, geb. op 14‑08‑1925 te Ridderkerk, overl. op 20‑09‑2018 te Alblasserdam op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met Pieter Verloop.
2.
Kors (zie XI.45).
3.
Annigje, geb. op 17‑06‑1931 te Alblasserdam, overl. op 07‑10‑2014 te Zwijndrecht op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

XI.45
Kors STERRENBURG, geb. op 29‑12‑1928 te Alblasserdam, overl. op 06‑04‑2001 te Alblasserdam op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Gerrit STERRENBURG (zie X.61) en Pietje Teuntje ROGGEVEEN.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 26‑11‑1957 te Alblasserdam (bron: Advertentie) Hendrika TUIJTEL, 22 jaar oud, geb. op 02‑12‑1934 te Papendrecht, overl. op 29‑04‑2018 te Zwijndrecht op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth (Elza), geb. op 30‑09‑1958 te Rotterdam, overl. op 17‑12‑1980 te Alblasserdam op 22-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
2.
Margreta (Margreet), geb. op 15‑01‑1960 te Alblasserdam, overl. op 16‑09‑2021 te Barneveld op 61-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Alblasserdam.

IX.58
Bastiaan STERRENBURG, landbouwer, geb. op 11‑03‑1867 om 01:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 7), overl. op 17‑04‑1950 om 00:07 u. te Krimpen aan de Lek op 83-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 10), zn. van Jan STERRENBURG (zie VIII.26) en Willempje GROEN.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 13‑01‑1893 te Brandwijk (get.: G. Sterrenburg, K. v.d. Berg, G.W. Verspuij en A. Oudenaarde) (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 1) Arigje van den BERG, 24 jaar oud, geb. op 30‑03‑1868 om 02:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 6), overl. op 17‑04‑1943 om 17:30 u. te Krimpen aan de Lek op 75-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 13).
Uit dit huwelijk:
1.
Gerard, geb. op 20‑09‑1894 om 02:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 63), overl. op 27‑05‑1895 om 20:00 u. te Krimpen aan de Lek, 249 dagen oud (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 24).
2.
Willempje, geb. op 23‑11‑1896 om 23:30 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 66), overl. op 09‑09‑1973 te Krimpen aan de Lek op 76-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 08‑03‑1922 te Krimpen aan de Lek (get.: C. Kool en M.H. Okkerse) (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 9) Bastiaan KOOL, 27 jaar oud, geb. op 21‑04‑1894 om 01:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 36), overl. op 10‑11‑1933 om 01:00 u. te Rotterdam op 39-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 26).
Tr. (2) op 51-jarige leeftijd op 17‑03‑1948 te Krimpen aan de Lek Daniël ZAAIJER, 52 jaar oud, geb. op 23‑07‑1895 om 21:00 u. te Sommelsdijk (bron: BS Sommelsdijk, aktenr.: 46), overl. op 27‑02‑1980 te Lekkerkerk op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
3.
Maaike, geb. op 07‑05‑1899 om 14:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 31), overl.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 17‑12‑1924 te Krimpen aan de Lek (get.: G.J. Sterrenburg en A.A. Sterrenburg) (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 35) Marinus Hendrik OKKERSE, 26 jaar oud, varensgezel, fabrieksarbeider, geb. op 22‑09‑1898 om 04:00 u. te Oude Tonge (bron: BS Oude Tonge, aktenr.: 69), overl. op 20‑01‑1981 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd.
4.
Gerard Jan (zie X.71).
5.
Arie Adrianus, slagersknecht, slager, geb. op 30‑06‑1903 om 19:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 38), overl. op 23‑04‑1993 te Sliedrecht op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 12‑08‑1930 te Lekkerkerk (get.: P. Gouwens en G.J. Sterrenburg) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 33) Neeltje ROEST, 24 jaar oud, geb. op 12‑06‑1906 om 04:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 48), overl. op 27‑06‑1990 te Sliedrecht op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).

X.71
Gerard Jan STERRENBURG, sjouwerman, geb. op 16‑04‑1901 om 16:30 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 20), overl. op 08‑09‑1952 te Krimpen aan de Lek op 51-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Bastiaan STERRENBURG (zie IX.58) en Arigje van den BERG.
Tr. op 45-jarige leeftijd op 26‑02‑1947 te Krimpen aan de Lek Maria Adriana van der VELDEN, 26 jaar oud, geb. op 28‑11‑1920 te Krimpen aan de Lek (bron: BR Krimpen aan de Lek), overl. op 31‑05‑2004 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Bastiaan (Adri), groenteboer, geb. op 03‑02‑1949 te Krimpen aan de Lek, overl. op 26‑04‑1976 te Lekkerkerk op 27-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krimpen aan de Lek).
Tr. te Krimpen aan de Lek.

VIII.29
Cornelis STERRENBURG, bouwman, geb. op 18‑12‑1828 om 18:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 8), overl. op 12‑06‑1891 om 10:00 u. te Ottoland op 62-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 15), verdronken, zn. van Gerrit STERRENBURG (zie VII.21) en Aaltje de VROOM, bouwvrouw.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 07‑10‑1858 te Ottoland (get.: K. Sterrenburg, W. Sterrenburg, B. Aantjes en H. van den Heuvel) (bron: BS Ottoland, aktenr.: 2) Maria VLOT, 19 jaar oud, bouwvrouw, geb. op 29‑11‑1838 om 01:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 14), overl. op 19‑02‑1901 om 11:00 u. te Ottoland op 62-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 1).
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje, geb. op 19‑12‑1858 om 03:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 20), overl. op 29‑12‑1858 om 03:00 u. te Ottoland, 10 dagen oud (bron: BS Ottoland, aktenr.: 27).
2.
Gerrit, geb. op 10‑07‑1860 om 04:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 8), overl. op 11‑07‑1860 om 02:00 u. te Ottoland, 1 dag oud (bron: BS Ottoland, aktenr.: 11).
3.
Gerrit (zie IX.63).
4.
Maarten (zie IX.65).
5.
Geerit, geb. op 18‑08‑1864 om 04:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 17), overl. op 17‑12‑1864 om 05:00 u. te Ottoland, 121 dagen oud (bron: BS Ottoland, aktenr.: 17).
6.
Geertje, geb. op 28‑03‑1866 om 12:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 10), overl. op 06‑11‑1908 om 02:00 u. te Giessendam op 42-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 53).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 18‑04‑1890 te Ottoland (get.: M. Vlot, D. Vlot, G. Sterrenburg en M. Sterrenburg) (bron: BS Ottoland, aktenr.: 6) Jan KOREVAAR, 29 jaar oud, bouwman, geb. op 03‑09‑1860 om 19:00 u. te Molenaarsgraaf (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 9), overl. op 21‑05‑1928 om 11:30 u. te Giessendam op 67-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 20), 1e huwelijk met Aartje Baan.
7.
Arie (zie IX.70).
8.
Doodgeboren kind, geb. op 15‑01‑1869 om 01:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 3), overl. op 15‑01‑1869 om 01:00 u. te Ottoland, 0 dagen oud (bron: BS Ottoland, aktenr.: 3).
9.
Aaltje, geb. op 31‑07‑1870 om 23:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 24), overl. op 21‑12‑1899 om 05:00 u. te Sliedrecht op 29-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 172).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 29‑09‑1893 te Ottoland (get.: J. Korevaar, A. Sterrenburg, G. Sterrenburg en M. Sterrenburg) (bron: BS Ottoland, aktenr.: 8) Cornelis VLOT, 26 jaar oud, geb. op 23‑10‑1866 om 23:30 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 253), overl. op 16‑04‑1937 om 11:00 u. te Utrecht op 70-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 767), 2e huwelijk met Helena Theodora Pigeaud.
10.
Annigje, geb. op 18‑11‑1871 om 17:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 25), overl. op 17‑12‑1958 om 21:15 u. te Rotterdam op 87-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2791).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 09‑03‑1894 te Ottoland (get.: G. Sterrenburg, N. de Vos, C. Vlot en A. Sterrenburg) (bron: BS Ottoland, aktenr.: 1) Pieter van DIEREN, 21 jaar oud, bouwman, arbeider, geb. op 03‑05‑1872 om 01:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 16), overl. op 30‑08‑1962 om 00:05 u. te Rotterdam op 90-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 18).
11.
Aafje, geb. op 12‑09‑1874 om 11:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 24), overl. op 02‑06‑1947 om 07:00 u. te Lexmond op 72-jarige leeftijd (bron: BS Lexmond, aktenr.: 8).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 19‑08‑1898 te Ottoland (get.: M. Sterrenburg, G. Sterrenburg, A. van Dieren en G. van Dieren) (bron: BS Ottoland, aktenr.: 4) Teunis van DIEREN, 24 jaar oud, bouwman, vrachtrijder, geb. op 07‑05‑1874 om 20:00 u. te Nieuwland (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 4), overl. op 07‑06‑1962 om 19:00 u. te Lexmond op 88-jarige leeftijd (bron: BS Lexmond, aktenr.: 5).
12.
Doodgeboren kind, geb. op 09‑10‑1875 om 01:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 23), overl. op 09‑10‑1875 om 01:00 u. te Ottoland, 0 dagen oud (bron: BS Ottoland, aktenr.: 23).
13.
Bastiaan, geb. op 28‑10‑1877 om 07:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 21), overl. op 07‑12‑1877 om 09:00 u. te Ottoland, 40 dagen oud (bron: BS Ottoland, aktenr.: 18).

IX.63
Gerrit STERRENBURG, bouwman, winkelier, geb. op 15‑12‑1861 om 23:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 25), overl. op 08‑07‑1922 om 00:30 u. te Clark's Creek (Pierce County, Washington) op 60-jarige leeftijd (bron: Certificate of Death/Sumner Cemetery, aktenr.: 385), zn. van Cornelis STERRENBURG (zie VIII.29) en Maria VLOT, bouwvrouw.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 01‑02‑1889 te Peursum (get.: M. Stijnis, J. Timmer, M. Vlot en M. Sterrenburg) (bron: BS Peursum, aktenr.: 1) Geertje BLOKLAND, 34 jaar oud, geb. op 04‑06‑1854 om 23:30 u. te Peursum (bron: BS Peursum, aktenr.: 4), overl. op 19‑02‑1912 om 07:00 u. te Rotterdam op 57-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 828).
Uit dit huwelijk:
1.
Marigje, geb. op 31‑03‑1878 om 04:00 u. te Peursum (bron: BS Peursum, aktenr.: 3), erkend bij huwelijk op 1-2-1889. Overl. op 01‑04‑1894 om 03:00 u. te Giessendam op 16-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 39).
2.
Willempje, geb. op 15‑07‑1889 om 05:30 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 31), overl. op 18‑03‑1959 te Lynden (Whatcom County, Washington) op 69-jarige leeftijd (bron: Monumenta Cemetery).
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 29‑04‑1915 te Kalamazoo County (Michigan), sch. voor 1944 Daniël de VALK, geb. op 04‑05‑1888 om 04:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2333), overl. op 04‑11‑1958 te Rochester (Olmsted County, Minnesota) op 70-jarige leeftijd (bron: Death Record, aktenr.: 19-1114).
Tr. (2) op 55-jarige leeftijd op 14‑02‑1945 te Pierce County (Washington) (get.: G. Richen en M. Sterrenburg) (bron: Marriage Certificate, aktenr.: 86804) Frank Henry BURNETT, 55 jaar oud, geb. op 25‑07‑1889 te Crescent City (Del Norte County, California), overl. op 16‑08‑1950 te Centralia (Lewis County, Washington) op 61-jarige leeftijd (bron: Certificate of Death, aktenr.: 14165).
Tr. (3) ong. 1957 Pieter KOREVAAR, geb. op 31‑01‑1897 om 10:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 31), overl. op 10‑02‑1973 te Lynden (Whatcom County, Washington) op 76-jarige leeftijd (bron: Monumenta Cemetery).
3.
Cornelis (zie X.80).
4.
Arie Marius (zie X.82).
5.
Marinus (zie X.84).
6.
Jan Eimert, geb. op 06‑06‑1896 om 20:30 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 20), overl. op 03‑07‑1896 om 13:00 u. te Langerak, 27 dagen oud (bron: BS Langerak, aktenr.: 14).
7.
Jan Arie, geb. op 01‑01‑1899 om 01:00 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 1), overl. op 05‑07‑1915 te Kalamanzoo (Kalamanzoo County, Michigan) op 16-jarige leeftijd.
8.
Maria Aaltje, geb. op 08‑02‑1900 om 19:00 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 3), overl. op 07‑02‑1975 te Puyallup (Pierce County, Washington) op 74-jarige leeftijd (bron: Sumner Cemetry).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 10‑12‑1921 te Tacoma (Pierce County, Washington) Gottfried RYCHEN (George), 28 jaar oud, geb. op 26‑12‑1892 te Wilderswil (Zwitserland), overl. op 16‑07‑1981 te Puyallup (Pierce County, Washington) op 88-jarige leeftijd (bron: Sumner Cemetery).

X.80
Cornelis STERRENBURG, hoofdonderwijzer, geb. op 26‑11‑1890 om 11:00 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 45), overl. op 29‑07‑1944 om 07:15 u. te Giessen-Oudekerk op 53-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 35), zn. van Gerrit STERRENBURG (zie IX.63) en Geertje BLOKLAND.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 20‑05‑1920 te Rotterdam (get.: A.A.M. Termos en M. Ivo) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1685) Elizabeth Jacoba Clasina TERMOS, 27 jaar oud, onderwijzeres, geb. op 19‑02‑1893 om 03:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1055), overl. op 03‑11‑1948 om 16:45 u. te Giessendam op 55-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 33).
Uit dit huwelijk:
1.
Christian Geert Marie, geb. op 30‑09‑1928 te Giessen-Oudekerk (bron: BR Giessendam), overl. op 20‑04‑1992 te Warkworth (Auckland, Nieuw-Zeeland) op 63-jarige leeftijd (bron: Warkworth Anglican Parish Cemetery).
Rel. Helen Rose HOLDEN, geb. ong. 1934, overl. op 04‑03‑2013 (bron: Rotorua Crematorium and Cemetery, New Zealand).

X.82
Arie Marius STERRENBURG, smid, geb. op 11‑05‑1893 om 14:00 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 23), overl. op 09‑11‑1959 om 17:30 u. te Tacoma (Pierce County, Washington) op 66-jarige leeftijd (bron: Certificate of Death/Sumner Cemetery, aktenr.: 22818), zn. van Gerrit STERRENBURG (zie IX.63) en Geertje BLOKLAND.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 20‑05‑1916 te Tacoma (Pierce County, Washington) (bron: Certificate of Marriage, aktenr.: 19724) Sara Pieternella HENDRIKSE, 22 jaar oud, geb. op 03‑12‑1893 om 13:00 u. te Middelburg (bron: BS Middelburg, aktenr.: 516), overl. op 09‑02‑1976 te Auburn (King County, Washington) op 82-jarige leeftijd (bron: Sumner Cemetery).
Uit dit huwelijk:
1.
Marie Cornelia, geb. op 10‑03‑1917 te Puyallup (Pierce County, Washington), overl. op 05‑07‑1997 te Tacoma (Pierce County, Washington) op 80-jarige leeftijd (bron: Sumner Cemetery).
Tr. te Pierce County (Washington) (get.: B. le Philhps en E. Antzak) (bron: Marriage Certificate, aktenr.: 78368).
2.
Leo Marius, geb. op 29‑12‑1918 te Puyallup (Pierce County, Washington), overl. op 23‑02‑2009 te Milton (Pierce County, Washington) op 90-jarige leeftijd (bron: Sumner Cemetery).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 03‑08‑1945 Opal Elizabeth JERSTAD, 23 jaar oud, geb. op 20‑09‑1921 te Federal Way (King County, Washington), overl. op 21‑01‑2000 te Milton (Pierce County, Washington) op 78-jarige leeftijd (bron: Sumner Cemetery).
3.
John, geb. op 05‑05‑1922 te Puyallup (Pierce County, Washington), overl. op 11‑02‑2011 te Hoquiam (Grays Habour County, Washington) op 88-jarige leeftijd.
Tr. (1) ong. 1949 Evelyn C. ERICKSON, geb. op 13‑03‑1924 te Tacoma (Pierce County, Washington), overl. op 30‑06‑1986 te Pierce County (Washington) op 62-jarige leeftijd.
Tr. (2) te Grays Harbor (Washington).

X.84
Marinus STERRENBURG, geb. op 23‑12‑1894 om 13:00 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 46), overl. op 02‑04‑1968 te Spokane (Washington) op 73-jarige leeftijd (bron: Pullman City Cemetery), zn. van Gerrit STERRENBURG (zie IX.63) en Geertje BLOKLAND.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 18‑10‑1922 te Moscow (Latah County, Idaho) (bron: Marriage Certificate) Beatrice Christina HAXTON, 17 jaar oud, geb. op 19‑03‑1905 te Colfax (Whitman County, Washington), overl. op 29‑10‑1983 te Moscow (Latah County, Idaho) op 78-jarige leeftijd (bron: Pullman City Cemetery), 2e huwelijk met Lewis Leon Golar.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerald Roy, geb. op 13‑08‑1923 te Kimberly (Twin Falls County, Idaho), overl. op 15‑03‑2007 te Manitowoc (Manitowoc County, Wisconsin) op 83-jarige leeftijd (bron: Evergreen Cemetery).
Tr. op 34-jarige leeftijd op 19‑10‑1957 te Manitowoc (Manitowox County, Wisconsin) Elizabeth Rose KLUSMEYER, 25 jaar oud, geb. op 30‑07‑1932 te Manitowoc (Manitowoc County, Wisconsin), overl. op 20‑04‑2015 te Manitowoc (Manitowoc County, Wisconsin) op 82-jarige leeftijd (bron: Evergreen Cemetery).
2.
Robert, truckdriver, geb. op 06‑07‑1925 te Colfax (Whitman County, Washington), overl. op 28‑08‑1961 om 17:20 u. te Salt Lake City (Utah) op 36-jarige leeftijd (bron: Certificate of Death Utah, aktenr.: 1932).
3.
Marie (Betty), geb. op 06‑07‑1925 te Colfax (Whitman County, Washington), overl. op 13‑11‑1979 te Spokane (Washington) op 54-jarige leeftijd (bron: Pullman City Cemetery).
Rel.

IX.65
Maarten STERRENBURG, bouwman, geb. op 11‑11‑1862 om 23:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 16), overl. op 07‑04‑1926 om 11:00 u. te Ottoland op 63-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 5), zn. van Cornelis STERRENBURG (zie VIII.29) en Maria VLOT, bouwvrouw.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 04‑03‑1892 te Ottoland (get.: G. Sterrenburg, A. Sterrenburg, A. de Kreij en P. de Ruiter) (bron: BS Ottoland, aktenr.: 3) Bastiaantje de KREIJ, 33 jaar oud, geb. op 30‑08‑1858 om 19:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 14), overl. op 18‑01‑1944 te Alblasserdam op 85-jarige leeftijd (aktenr.: 3).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, fabrieksarbeider, geb. op 14‑08‑1892 om 15:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 16), overl. 01‑1956 te Alblasserdam.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 13‑10‑1922 te Ottoland (get.: A., T. en R. van Vuuren) (bron: BS Ottoland, aktenr.: 3) Teuntje van VUUREN, 26 jaar oud, geb. op 18‑02‑1896 om 15:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 4), overl. op 23‑03‑1955 om 11:00 u. te Rotterdam op 59-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 705).
2.
Annigje, geb. op 31‑07‑1893 om 11:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 13), overl. op 03‑03‑1956 om 03:45 u. te Dordrecht op 62-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 148), ongehuwd.

IX.70
Arie STERRENBURG, bouwman, koopman, geb. op 08‑07‑1867 om 20:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 14), overl. op 19‑10‑1898 om 07:00 u. te Hoogblokland op 31-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 6), zn. van Cornelis STERRENBURG (zie VIII.29) en Maria VLOT, bouwvrouw.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 25‑05‑1894 te Hoogblokland (get.: M. Sterrenburg, B. de Groot, A. de Groot en F. de Groot) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 6) Maria de GROOT, 24 jaar oud, geb. op 23‑11‑1869 om 10:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 28), overl. op 01‑12‑1950 om 13:00 u. te Hoogblokland op 81-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 4).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis (zie X.93).
2.
Maria, dienstbode, geb. op 31‑08‑1894 om 18:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 24), overl. op 27‑10‑1965 om 12:50 u. te Utrecht op 71-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: B938).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 08‑06‑1916 te Hoogblokland (get.: A. van Bezooijnen en H. Bassa) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 1) Roelof van BEZOOIJEN, 28 jaar oud, landbouwer, geb. op 15‑12‑1887 om 19:00 u. te Lexmond (bron: BS Lexmond, aktenr.: 50), overl. 05‑1973.
3.
Maria, geb. op 25‑07‑1896 om 16:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogtblokland, aktenr.: 14), overl. op 05‑07‑1984 te Hoogblokland op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 26‑03‑1925 te Hoogblokland (get.: A.P. de Jager en C. Sterrenburg) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 2) Cornelis de BRUIJN, 33 jaar oud, landbouwer, geb. op 24‑07‑1891 om 05:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 15), overl. voor 1984.
4.
Dirkje Hendrika, geb. op 26‑04‑1898 om 03:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 11), overl. op 04‑11‑1898 om 20:00 u. te Hoogblokland, 192 dagen oud (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 7).

X.93
Cornelis STERRENBURG, arbeider, geb. op 31‑08‑1894 om 17:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 23), overl. op 05‑07‑1988 te Hoogblokland op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats/Advertentie), zn. van Arie STERRENBURG (zie IX.70) en Maria de GROOT.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 29‑09‑1916 te Hoornaar (get.: M. Sterrenburg en R. van Bezooijen) (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 5) Maaike BIKKER, 17 jaar oud, geb. op 02‑01‑1899 om 04:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 1), overl. op 20‑11‑1980 te Hoogblokland op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Aria (Marie), geb. op 10‑02‑1917 om 22:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 2), overl. op 06‑04‑2013 te Boven-Hardinxveld op 96-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Hoogblokland).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 28‑09‑1944 te Hoogblokland (get.: C. van Zee en A.A. Vonk) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 4) Krijn van ZEE, 27 jaar oud, landbouwer, geb. op 10‑11‑1916 om 12:00 u. te Herwijnen (bron: BS Herwijnen, aktenr.: 48), overl. op 04‑05‑1998 te Arkel op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Hoogblokland).
2.
Metje (Metje), geb. op 17‑05‑1919 te Hoogblokland (bron: BR Hoogblokland), overl. op 12‑11‑2014 om 07:00 u. te Noordeloos op 95-jarige leeftijd (bron: BS Giessenlanden, aktenr.: 200042).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 23‑09‑1943 te Hoogblokland (get.: K. van Zee en L. de Bruijn) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 3) Adriaan Antoni VONK, 22 jaar oud, geb. op 27‑02‑1921 om 23:00 u. te Noordeloos (bron: BS Noordeloos, aktenr.: 8), overl. op 10‑06‑2010 te Noordeloos op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Aria Maria (Aria), geb. op 05‑07‑1922 te Hoogblokland (bron: BR Hoogblokland), overl. op 11‑09‑2006 te Gorinchem op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Arkel).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 01‑05‑1947 te Hoogblokland (get.: P. de Groot en K. van Zee) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 1) Cornelis de GROOT, 20 jaar oud, landbouwer, geb. op 07‑03‑1927 om 18:00 u. te Arkel (bron: BS Arkel, aktenr.: 4), overl. op 27‑12‑1984 te Arkel op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
4.
Arie Adriaan (Arie) (zie XI.66).
5.
Adriaantje, geb. op 13‑07‑1927 te Hoogblokland (bron: BR Hoogblokland), overl. op 22‑05‑2021 te Hardinxveld-Giessendam op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 02‑10‑1952 te Hoog-Blokland (get.: A.A. Sterrenburg en A. de Kreij) (bron: BS Hoog-Blokland, aktenr.: 5) Klaas de KREIJ, 28 jaar oud, winkelier, chauffeur, geb. op 12‑08‑1924 om 20:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 8), overl. op 15‑04‑2007 te Boven-Hardinxveld op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
6.
Dirkje Hendrika (Dikkie), geb. op 03‑08‑1931 te Hoogblokland (bron: BR Hoogblokland), overl. op 24‑01‑2022 te Leerdam op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 01‑07‑1954 te Hoogblokland (get.: J.C. van Dijk en A.A. Sterrenburg) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 10) Hendrik Marinus van ES, 26 jaar oud, landbouwer, geb. op 01‑03‑1928 te Tienhoven, overl. op 04‑01‑1972 te Leerdam op 43-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).

XI.66
Arie Adriaan (Arie) STERRENBURG, zuivelarbeider, geb. op 04‑09‑1925 te Hoogblokland (bron: BR Hoogblokland), overl. op 10‑08‑2016 te Dordrecht op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Cornelis STERRENBURG (zie X.93) en Maaike BIKKER.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 12‑04‑1949 te Hardinxveld (aktenr.: 15), sch. na 24 jaar op 27‑12‑1973 te Dordrecht Adriaantje TIMMERS, geb. op 16‑02‑1931 te Strijen (bron: BR Strijen), overl. op 25‑07‑2017 op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. (2) op 48-jarige leeftijd op 14‑05‑1974 Tonia de HAAN, 46 jaar oud, geb. op 12‑05‑1928 te Dordrecht (bron: BR Dordrecht), overl. op 27‑05‑2022 te Dordrecht op 94-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maaike, geb. op 18‑09‑1949 te Hoogblokland, overl. op 21‑11‑2018 te Barendrecht op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

VII.24
Cornelis STERRENBURG, watermolenaar, geb. op 03‑06‑1789 te Blokland (bron: Doopboek Ottoland), ged. (NGK) op 07‑06‑1789 te Ottoland (get.: Meintje Verhoef) (bron: Doopboek Ottoland), overl. op 07‑04‑1881 om 11:00 u. te Molenaarsgraaf op 91-jarige leeftijd (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 8), zn. van Claas STERRENBURG (zie VI.37) en Aafje Gerrits AANTJES.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 28‑05‑1823 te Laagblokland (get.: J. Swijnenburg, C. de Vos, J. de Waal en W. van der Mak) (bron: BS Laagblokland, aktenr.: 1) Pieternella KRAAIJEVELD, 27 jaar oud, geb. op 27‑07‑1795 om 09:00 u. te Sliedrecht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 02‑08‑1795 te Sliedrecht (get.: Grietje Baan) (bron: Doopboek), overl. op 17‑09‑1877 om 11:30 u. te Molenaarsgraaf op 82-jarige leeftijd (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 11).
Uit dit huwelijk:
1.
Aafje, geb. op 13‑08‑1823 om 12:00 u. te Laagblokland (bron: BS Laagblokland, aktenr.: 4), overl. op 28‑09‑1906 om 06:00 u. te Hoornaar op 83-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 9).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 16‑04‑1847 te Laagblokland (get.: H. Zaanen, W. Sterrenburg, K. Sterrenburg en G.J. Buijs) (bron: BS Laagblokland, aktenr.: 1) Cornelis ZAANEN, 29 jaar oud, rietdekker, geb. op 05‑01‑1818 om 22:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 2), overl. op 15‑10‑1884 om 13:00 u. te Ottoland op 66-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 13).
2.
Klaas (zie VIII.33).
3.
Johannes (zie VIII.35).
4.
Barbara, geb. op 25‑12‑1839 om 11:00 u. te Laagblokland (bron: BS Laagblokland, aktenr.: 5), overl. op 13‑07‑1889 om 18:00 u. te Molenaarsgraaf op 49-jarige leeftijd (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 8).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 25‑11‑1869 te Ottoland (get.: J. Sterrenburg, A. Streefland, J. Blokland en H. van den Heuvel) (bron: BS Ottoland, aktenr.: 4) Wouter BLOKLAND, 31 jaar oud, koopman, geb. op 07‑03‑1838 om 19:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 7), overl. op 12‑11‑1884 om 11:30 u. te Molenaarsgraaf op 46-jarige leeftijd (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 15).

VIII.33
Klaas STERRENBURG, watermolenaar, geb. op 14‑04‑1825 om 18:00 u. te Laagblokland (bron: BS Laagblokland, aktenr.: 2), overl. op 21‑02‑1869 om 10:00 u. te Bleskensgraaf op 43-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 1), zn. van Cornelis STERRENBURG (zie VII.24) en Pieternella KRAAIJEVELD.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 17‑06‑1848 te Brandwijk (get.: P. Gelderblom, W. Korevaar, N.A.C. Slotemaker en G.J. Buijs) (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 3) Neeltje BENSCHOP, 23 jaar oud, geb. op 01‑06‑1825 om 08:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 7), overl. op 23‑02‑1918 om 22:00 u. te Schoonhoven op 92-jarige leeftijd (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 13).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis (zie IX.81).
2.
Jan (zie IX.84).
3.
Pieternella, geb. op 12‑08‑1851 om 20:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 14), overl. op 10‑04‑1939 te Boskoop op 87-jarige leeftijd.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 12‑04‑1873 te Bleskensgraaf (get.: A. Wemmers, A. van Holten, A. Vlot en D. Anker) (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 8) Maarten van der HEIJDEN, 29 jaar oud, geb. op 30‑04‑1843 om 10:30 u. te Hillegersberg (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1843-21), overl. op 01‑08‑1921 om 13:00 u. te Waddinxveen op 78-jarige leeftijd (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 37).
4.
Pieter (zie IX.88).
5.
Gerrit, geb. op 11‑03‑1855 om 02:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 8), overl. op 22‑04‑1868 om 15:00 u. te Bleskensgraaf op 13-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 4).
6.
Willem, geb. op 02‑05‑1856 om 08:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 18), overl. op 08‑09‑1869 om 23:00 u. te Bleskensgraaf op 13-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 12).
7.
Gerrigje, geb. op 07‑05‑1859 om 21:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 10), overl. op 06‑03‑1874 om 01:00 u. te Bleskensgraaf op 14-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 6).
8.
Cornelis, geb. op 03‑01‑1861 om 08:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 1), overl. op 15‑03‑1862 om 10:00 u. te Bleskensgraaf op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 3).
9.
Cornelis, geb. op 26‑01‑1865 om 19:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 2), overl. op 12‑10‑1866 om 11:00 u. te Bleskensgraaf op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 62).

IX.81
Cornelis STERRENBURG, watermolenaar, hulpmachinist, werkman, geb. op 29‑08‑1848 om 08:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 14), overl. op 28‑12‑1902 om 12:00 u. te Wijngaarden op 54-jarige leeftijd (bron: BS Wijngaarden, aktenr.: 9), zn. van Klaas STERRENBURG (zie VIII.33) en Neeltje BENSCHOP.
Tr. (1) op 30-jarige leeftijd op 10‑01‑1879 te Bleskensgraaf (get.: B. Brandwijk, P. Sterrenburg, C. Gijsen en J. de Graaf) (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 1) Jannigje BRANDWIJK, 25 jaar oud, geb. op 28‑10‑1853 om 03:00 u. te Noordeloos (bron: BS Noordeloos, aktenr.: 31), overl. op 21‑02‑1892 om 02:00 u. te Bleskensgraaf op 38-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 6).
Tr. (2) op 44-jarige leeftijd op 30‑03‑1893 te Papendrecht (get.: J.H. van der Heiden, J. Bezemer, M. Rombout en G. de Meij) (bron: BS Papendrecht, aktenr.: 8) Kunnertje MATENA, 27 jaar oud, huishoudster, geb. op 06‑10‑1865 om 09:00 u. te Papendrecht (bron: BS Papendrecht, aktenr.: 69), overl. op 01‑03‑1956 om 03:49 u. te Schiedam op 90-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 99).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje Gerrigje, geb. op 27‑09‑1879 om 13:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 33), overl. op 14‑02‑1889 om 11:00 u. te Bleskensgraaf op 9-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 6).
2.
Annigje Cornelia, geb. op 20‑09‑1880 om 21:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 26), overl. op 04‑09‑1906 om 20:00 u. te Wijngaarden op 25-jarige leeftijd (bron: BS Wijngaarden, aktenr.: 3), ongehuwd.
3.
Klaas, boerenarbeider, geb. op 16‑12‑1882 om 14:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 51), overl. op 29‑11‑1972 te Sliedrecht op 89-jarige leeftijd.
Tr. op 44-jarige leeftijd op 03‑05‑1927 te Sliedrecht (get.: J. van der Most en J. Boer) (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 37) Pieternella Arina VINK, 46 jaar oud, geb. op 02‑06‑1880 om 01:30 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 150), overl. op 07‑07‑1951 om 23:00 u. te Sliedrecht op 71-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 88).
4.
Merrigje, geb. op 01‑09‑1885 om 06:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 28), overl. op 26‑09‑1945 om 12:00 u. te Papendrecht op 60-jarige leeftijd (bron: BS Papendrecht, aktenr.: 67).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 03‑02‑1911 te Wijngaarden (get.: G. Bezemer, J. Bezemer, K. Sterrenburg en B. Brandwijk) (bron: BS Wijngaarden, aktenr.: 1) Pieter BESEMER, 27 jaar oud, geb. op 03‑05‑1883 om 22:00 u. te Papendrecht (bron: BS Papendrecht, aktenr.: 44), overl. op 29‑08‑1954 om 20:00 u. te Papendrecht op 71-jarige leeftijd (bron: BS Papendrecht, aktenr.: 38).
Uit het tweede huwelijk:
5.
Nelis Gerrit, geb. op 13‑12‑1893 om 05:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 34), overl. op 10‑02‑1895 om 09:00 u. te Wijngaarden op 1-jarige leeftijd (bron: BS Wijngaarden, aktenr.: 2).
6.
Neeltje Gerrigje, dienstbode, geb. op 04‑06‑1895 om 17:00 u. te Wijngaarden (bron: BS Wijngaarden, aktenr.: 11), overl. op 07‑11‑1984 te Schiedam op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Otr. op 15‑05‑1919 te Schiedam (bron: Huwelijksbijlagen), tr. op 23-jarige leeftijd op 28‑05‑1919 te Schiedam (get.: J. van der Eijk, K. Sterrenburg, J.J. Zondag en M.J. Scheffer) (bron: BS Schiedam, aktenr.: 103) Jacob van der MOST, 27 jaar oud, melkslijter, geb. op 30‑03‑1892 om 20:00 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 266), overl. op 13‑11‑1945 om 15:30 u. te Schiedam op 53-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 1059).
7.
Lena, geb. op 07‑12‑1897 om 03:00 u. te Papendrecht (bron: BS Papendrecht, aktenr.: 138), overl. op 22‑10‑1901 om 14:00 u. te Papendrecht op 3-jarige leeftijd (bron: BS Papendrecht, aktenr.: 77).
8.
Pietertje, geb. op 02‑09‑1899 om 02:30 u. te Papendrecht (bron: BS Papendrecht, aktenr.: 92), overl. op 18‑10‑1901 om 09:00 u. te Papendrecht op 2-jarige leeftijd (bron: BS Papendrecht, aktenr.: 76).

IX.84
Jan STERRENBURG, watermolenaar te Streefkerk en Groot-Ammers, geb. op 16‑04‑1850 om 02:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 8), overl. op 01‑10‑1933 om 06:00 u. te Molenaarsgraaf op 83-jarige leeftijd (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 5), zn. van Klaas STERRENBURG (zie VIII.33) en Neeltje BENSCHOP.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 18‑09‑1873 te Bleskensgraaf (get.: J. Eijkelenboom, G.J. Vermeulen, J. Vliegenthart en A. Vlot) (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 13) Cornelia BROUWER, 19 jaar oud, geb. op 15‑10‑1853 om 03:00 u. te Hofwegen (bron: BS Hofwegen, aktenr.: 4), overl. op 20‑06‑1932 om 02:00 u. te Molenaarsgraaf op 78-jarige leeftijd (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 4).
Uit dit huwelijk:
1.
Klaas (zie X.111).
2.
Dirkje, geb. op 19‑08‑1877 om 12:00 u. te Streefkerk (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 48), overl. op 03‑09‑1877 om 08:00 u. te Streefkerk, 15 dagen oud (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 39).
3.
Doodgeboren kind, geb. op 28‑12‑1878 om 17:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 33), overl. op 28‑12‑1878 om 17:00 u. te Groot-Ammers, 0 dagen oud (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 33).
4.
Jacob, geb. op 19‑02‑1881 om 01:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 7), overl. op 20‑03‑1881 om 16:00 u. te Groot-Ammers, 29 dagen oud (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 11).
5.
Jacob, geb. op 07‑08‑1882 om 22:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 37), overl. op 28‑01‑1883 om 20:00 u. te Groot-Ammers, 174 dagen oud (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 3).
6.
Jacob, geb. op 05‑05‑1885 om 04:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 23), overl. op 15‑06‑1885 om 16:00 u. te Groot-Ammers, 41 dagen oud (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 23).
7.
Dirkje, geb. op 21‑02‑1889 om 09:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 12), overl. op 23‑04‑1889 om 07:00 u. te Groot-Ammers, 61 dagen oud (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 15).
8.
Dirkje, geb. op 01‑05‑1891 om 23:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 26), overl. op 24‑06‑1942 om 21:00 u. te Groot-Ammers op 51-jarige leeftijd (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 12).
Tr. op 33-jarige leeftijd op 30‑01‑1925 te Groot-Ammers (get.: G.J. de Vaal en K. Sterrenburg) (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 2) Gijsbert de WILDT, 35 jaar oud, watermolenaar, geb. op 25‑05‑1889 om 06:00 u. te Hei-en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 6), overl. op 01‑01‑1957 om 14:30 u. te Gouda op 67-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 6).
9.
Neeltje, geb. op 05‑08‑1892 om 17:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 31), overl. op 01‑05‑1922 om 21:00 u. te Groot-Ammers op 29-jarige leeftijd (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 7).
10.
Marrigje, geb. op 28‑08‑1897 om 20:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 40), overl. op 30‑05‑1898 om 17:00 u. te Groot-Ammers, 275 dagen oud (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 15).

X.111
Klaas STERRENBURG, watermolenaar, geb. op 18‑01‑1874 om 11:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 5), overl. op 07‑12‑1950 om 12:45 u. te Molenaarsgraaf op 76-jarige leeftijd (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 7), zn. van Jan STERRENBURG (zie IX.84) en Cornelia BROUWER.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 16‑02‑1899 te Langerak (get.: Th. van Heeteren, J. de Bie, G. Sterrenburg en G. Vonk) (bron: BS Langerak, aktenr.: 5) Teuntje ROEST, 22 jaar oud, geb. op 29‑12‑1876 om 23:00 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 41), overl. op 23‑08‑1939 om 02:30 u. te Dordrecht op 62-jarige leeftijd (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 3).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geb. op 10‑12‑1899 om 10:00 u. te Molenaarsgraaf (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 15), overl. op 21‑07‑1971 te Alblasserdam op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 35-jarige leeftijd op 10‑01‑1935 te Molenaarsgraaf (get.: W. Luthart en J.F. Kwakernaak) (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 1) Arie LUTHART, 30 jaar oud, ijzerwerker, smid, geb. op 13‑07‑1904 om 10:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 103), overl. op 16‑08‑1956 te Alblasserdam op 52-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
2.
Nicolaas (zie XI.75).
3.
Grietje, geb. op 05‑05‑1914 te Molenaarsgraaf (bron: BR Molenaarsgraaf, aktenr.: 9), overl. op 30‑01‑2013 te Bleskensgraaf op 98-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 29‑04‑1937 te Molenaarsgraaf (get.: A. Luthart en G. Stigter) (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 5) Jan STIGTER, 23 jaar oud, vishandelaar, geb. op 15‑04‑1914 om 13:00 u. te Oud-Alblas (bron: BS Oud-Alblas, aktenr.: 18), overl. op 24‑01‑1979 te Nieuw-Lekkerland op 64-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).

XI.75
Nicolaas STERRENBURG, geb. op 01‑12‑1908 te Molenaarsgraaf (bron: BR Molenaarsgraaf), overl. op 26‑07‑1993 te Sliedrecht op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Bleskensgraaf), zn. van Klaas STERRENBURG (zie X.111) en Teuntje ROEST.
Tr. op 37-jarige leeftijd op 04‑09‑1946 te Langerak (aktenr.: 8) Jacobje KREUKNIET, 38 jaar oud, geb. op 18‑10‑1907 te Brandwijk (bron: BR Bleskensgraaf), overl. op 14‑04‑1995 te Bleskensgraaf op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje, geb. op 26‑04‑1948 te Molenaarsgraaf (bron: BR Molenaarsgraaf), overl. op 28‑08‑1993 te Sliedrecht op 45-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Bleskensgraaf), ongehuwd.

IX.88
Pieter STERRENBURG, watermolenaar, werkman, geb. op 13‑11‑1852 om 02:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 22), overl. op 29‑08‑1926 om 08:00 u. te Schoonhoven op 73-jarige leeftijd (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 38), zn. van Klaas STERRENBURG (zie VIII.33) en Neeltje BENSCHOP.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 30‑12‑1875 te Groot-Ammers (get.: J. Sterrenburg, J. Brouwer, C.J. Dekker en P. Muilwijk) (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 7) Geertje BAAS, 21 jaar oud, geb. op 05‑04‑1854 om 05:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 12), overl. op 26‑05‑1912 om 16:30 u. te Nieuwpoort op 58-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwpoort, aktenr.: 4).
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, bakkersknecht, geb. op 05‑01‑1875 om 15:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 1), erkend bij hun huwelijk. Overl. op 01‑05‑1898 om 01:00 u. te Hellouw op 23-jarige leeftijd (bron: BS Haaften, aktenr.: 15).
2.
Klaas, rijwielhersteller, geb. op 11‑02‑1882 om 21:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 9), overl. op 07‑12‑1903 om 21:00 u. te Nieuwpoort op 21-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwpoort, aktenr.: 13), ongehuwd.
3.
Pieternella Hendrika, geb. op 10‑10‑1888 om 10:00 u. te Bleskensgraaf (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 39), overl. op 06‑10‑1905 om 17:00 u. te Nieuwpoort op 16-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwpoort, aktenr.: 11).
4.
Gerrigje (zie X.127).
5.
Jannigje, dienstbode, geb. op 30‑06‑1895 om 22:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 15), overl. 08‑1979.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 13‑06‑1917 te Schoonhoven (get.: C. Molenaaren en T. van Leeuwen) (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 9) Jacobus ZIELDORFF, 28 jaar oud, zilversmid, geb. op 15‑08‑1888 om 19:00 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 118), overl. op 26‑01‑1957 te Schoonhoven op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

X.127
Gerrigje STERRENBURG, dienstbode, geb. op 23‑10‑1891 om 07:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 51), overl. op 14‑12‑1973 om 03:40 u. te Steenwijk op 82-jarige leeftijd (bron: BS Steenwijk, aktenr.: 68), dr. van Pieter STERRENBURG (zie IX.88) en Geertje BAAS.
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 03‑06‑1914 te Amsterdam (get.: F. Mulder en A. Kef) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 400) Berend MULDER, 40 jaar oud, korporaal der mariniers, sluiswachter, portier, geb. op 29‑12‑1873 om 07:00 u. te Vledder (bron: BS Vledder, aktenr.: 80), overl. op 16‑03‑1950 om 03:00 u. te Vledder op 76-jarige leeftijd (bron: BS Vledder, aktenr.: 6), 1e huwelijk met Lidia Smit.
Rel. (2) Vader ONBEKEND, overl.
Uit de tweede relatie:

XI.79
Gerrit STERRENBURG IMMIG, kelner,reiziger, verkoper, propagandist, geb. op 25‑06‑1912 om 06:00 u. te Nieuwpoort (bron: BS Nieuwpoort, aktenr.: 10), erkend door moeder op 7 augustus 1912, overl. op 14‑09‑1979 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: E-2566). K.B. 17 januari 1916 achternaam wordt Sterrenburg Immig. Zn. van Vader ONBEKEND en Gerrigje STERRENBURG (zie X.127).
Tr. op 34-jarige leeftijd op 21‑08‑1946 te Amsterdam (get.: W. Immig en G.J. in 't Veld) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 30) Petronella Catharina van DRIESSEL, 23 jaar oud, hulp in de huishouding, geb. op 02‑08‑1923 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 09‑09‑2004 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats De Nieuwe Ooster).
Uit dit huwelijk:
1.
Peter Gerrit Willem, magazijnbediende, geb. op 02‑05‑1947 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), overl. op 02‑08‑2015 om 18:05 u. te Amsterdam op 68-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 2A3455).
2.
Gerrit Willem Peter, magazijnbediende, geb. op 26‑06‑1948 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), overl. op 08‑12‑2003 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats De Nieuwe Ooster).

VIII.35
Johannes STERRENBURG, watermolenaar, herbergier, arbeider, geb. op 06‑05‑1832 om 22:00 u. te Laagblokland (bron: BS Laagblokland, aktenr.: 3), overl. op 04‑01‑1921 om 02:30 u. te Schoonhoven op 88-jarige leeftijd (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 2), zn. van Cornelis STERRENBURG (zie VII.24) en Pieternella KRAAIJEVELD.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 09‑01‑1863 te Molenaarsgraaf (get.: J. Vlot, G. Fink, F. Brand en J. den Boer) (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 2) Dirkje VLOT, 28 jaar oud, geb. op 22‑01‑1834 om 18:00 u. te Molenaarsgraaf (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 3), overl. op 23‑01‑1915 om 03:00 u. te Brandwijk op 81-jarige leeftijd (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 1).
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternella, geb. op 03‑06‑1863 om 19:00 u. te Molenaarsgraaf (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 8), overl. op 25‑08‑1866 om 16:00 u. te Ottoland op 3-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 10).
2.
Cornelia, geb. op 25‑05‑1864 om 11:00 u. te Molenaarsgraaf (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 7), overl. op 31‑10‑1864 om 19:30 u. te Molenaarsgraaf, 159 dagen oud (bron: BS Molenaarsgraaf, aktenr.: 15).
3.
Arie, geb. op 03‑02‑1866 om 22:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 4), overl. op 01‑08‑1866 om 11:00 u. te Ottoland, 179 dagen oud (bron: BS Ottoland, aktenr.: 9).
4.
Petronella, geb. op 02‑02‑1867 om 15:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 4), overl. op 24‑05‑1867 om 15:00 u. te Ottoland, 111 dagen oud (bron: BS Ottoland, aktenr.: 6).
5.
Pieternella, geb. op 15‑03‑1868 om 08:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 5), overl. op 07‑10‑1868 om 17:00 u. te Ottoland, 206 dagen oud (bron: BS Ottoland, aktenr.: 18).
6.
Cornelia Pieternella, geb. op 01‑04‑1870 om 11:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 10), overl. op 07‑05‑1870 om 05:00 u. te Ottoland, 36 dagen oud (bron: BS Ottoland, aktenr.: 3).
7.
Cornelis (zie IX.101).
8.
Arie (zie IX.104).
9.
Pieternella Cornelia, geb. op 15‑12‑1876 om 01:30 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 33), overl. op 22‑04‑1881 om 18:00 u. te Brandwijk op 4-jarige leeftijd (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 9).

IX.101
Cornelis STERRENBURG, fabrieksarbeider, geb. op 07‑12‑1871 om 11:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 27), overl. op 15‑04‑1941 om 15:00 u. te Rotterdam op 69-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2087), zn. van Johannes STERRENBURG (zie VIII.35) en Dirkje VLOT.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 15‑05‑1895 te Rotterdam (get.: A. en M. Veldhoen, A. Zwart en G. Vermeulen) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 345) Maaike Neeltje VELDHOEN, 22 jaar oud, geb. op 13‑07‑1872 om 12:00 u. te Oost- en West-Barendrecht (bron: BS Oost- en West-Barendrecht, aktenr.: 76), overl. op 04‑06‑1910 om 19:00 u. te Rotterdam op 37-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2614).
Tr. (2) op 39-jarige leeftijd op 14‑06‑1911 te Rotterdam (get.: D.A. de Knegt, J. van Stigt, J. en A. Sterrenburg) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1362) Plonia Maria KNEGT, 39 jaar oud, geb. op 16‑06‑1871 om 13:00 u. te IJsselmonde (bron: BS IJsselmonde, aktenr.: 52), overl. op 14‑10‑1957 om 11:45 u. te Rotterdam op 86-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2132), 1e huwelijk met Adrianus Gerben Eijzinga.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dirkje, geb. op 26‑08‑1895 om 02:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4767), overl. op 14‑11‑1987 te Monnickendam op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 04‑03‑1920 te Monnickendam (get.: G. Snieder en H. Snieder) (bron: BS Monnickendam, aktenr.: 4) Cornelis SNIEDER, 25 jaar oud, werkman, geb. op 01‑02‑1895 om 06:30 u. te Monnickendam (bron: BS Monnickendam, aktenr.: 14), overl. op 26‑09‑1968 te Monnickendam op 73-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
2.
Petronella, geb. op 11‑09‑1897 om 11:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 7271), overl. voor 1987.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 01‑10‑1919 te Rotterdam (get.: T. Kloeg en W. Velthuijzen) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: u13v) Willem van der STAAIJ, 32 jaar oud, steenhouwer, geb. op 09‑07‑1887 om 20:30 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 180), overl. op 13‑06‑1950 om 18:15 u. te Dordrecht op 62-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 363).
3.
Johannes, winkelbediende, geb. op 06‑11‑1899 om 13:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 9630), overl. op 20‑03‑1953 om 23:50 u. te Rotterdam op 53-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 720).
Tr. op 43-jarige leeftijd op 10‑02‑1943 te Rotterdam (get.: G. Fransen en A. van Pernis) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 468) Kornelia ACKERMANS, 53 jaar oud, geb. op 20‑07‑1889 om 07:00 u. te Driel (bron: BS Driel, aktenr.: 59), overl. op 10‑03‑1952 om 02:15 u. te Rotterdam op 62-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 548), 1e huwelijk met Govert Adrianus Rettel.
4.
Neeltje, geb. op 02‑09‑1902 om 21:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 8375), overl. op 09‑02‑1997 te Rotterdam op 94-jarige leeftijd (bron: Zuiderbegraafplaats).
Tr. op 18-jarige leeftijd op 13‑04‑1921 te Rotterdam (get.: M. Ivo en G. Herscheid) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1277) Johannes Marinus STOLK, 22 jaar oud, houtbewerker, geb. op 22‑01‑1899 om 18:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 752), overl. op 02‑11‑1973 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd.
5.
Pleun (zie X.139).
6.
Jannigje, geb. op 02‑03‑1907 om 10:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2343), overl. op 16‑10‑2007 te Rotterdam op 100-jarige leeftijd.
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 29‑05‑1929 te Rotterdam (get.: G. Nijs en J.M. Stolk) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1800), sch. na 9 jaar op 21‑01‑1939 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam), uitspraak rechtbank 27 november 1938 Dirk NIJS, metaaldraaier, winkelier, geb. op 28‑10‑1905 om 01:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 10376), overl. op 11‑04‑1988 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met J.M. de Graaf.
Tr. (2) op 32-jarige leeftijd op 22‑11‑1939 te Rotterdam (get.: J.A.A. van Holst en G. Herscheid) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 6556) Christiaan van HOLST, 28 jaar oud, melkhandelaar, geb. op 19‑11‑1911 om 08:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 11396), overl. op 14‑12‑1990 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd, 1e huwelijk met Johanna Pieternella van der Weele.
7.
Arie (zie X.144).
8.
Doodgeboren kind, geb. op 04‑06‑1910 om 11:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2616), overl. op 04‑06‑1910 om 11:00 u. te Rotterdam, 0 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2616).

X.139
Pleun STERRENBURG, ijzerman, geb. op 24‑10‑1904 om 17:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 10554), overl. op 12‑10‑1957 om 05:40 u. te Rotterdam op 52-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2107), zn. van Cornelis STERRENBURG (zie IX.101) en Maaike Neeltje VELDHOEN.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 10‑10‑1928 te Rotterdam (get.: M. Ivo en D.T. Boef) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4037) Kriena Cornelia VERBRUGGE, 18 jaar oud, geb. op 07‑12‑1909 om 17:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 12364), overl. op 13‑08‑1971 om 22:15 u. te Rotterdam op 61-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1181).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, geb. op 19‑02‑1929 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 14‑08‑1996 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd.
Tr. te Rotterdam.
2.
Jan, geb. op 10‑03‑1939 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 02‑02‑1990 te Rotterdam op 50-jarige leeftijd.
Tr. te Rotterdam.

X.144
Arie STERRENBURG, schilder, geb. op 02‑07‑1909 om 17:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 6792), overl. 07‑1978 te Schoonhoven, zn. van Cornelis STERRENBURG (zie IX.101) en Maaike Neeltje VELDHOEN.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 23‑11‑1938 te Schoonhoven (aktenr.: 24) Geertje Margaretha Petronella de JONG, 24 jaar oud, geb. op 13‑04‑1914 om 15:30 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 38), overl. op 10‑11‑1999 te Schoonhoven op 85-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Govert Jacob, geb. op 15‑09‑1947 te Schoonhoven, overl. op 11‑11‑2019 op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Schoonhoven).
Tr.

IX.104
Arie STERRENBURG, sigarenmaker, geb. op 06‑10‑1874 om 17:00 u. te Ottoland (bron: BS Ottoland, aktenr.: 27), overl. op 05‑05‑1945 om 17:30 u. te Schoonhoven op 70-jarige leeftijd (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 53), zn. van Johannes STERRENBURG (zie VIII.35) en Dirkje VLOT.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 15‑11‑1905 te Schoonhoven (get.: J. Sterrenburg, T. Bakker, C. Sterrenburg en H.W. van de Weg) (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 30) Dirkje de HOOG, 39 jaar oud, geb. op 12‑06‑1866 om 18:00 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 66), overl. op 17‑12‑1965 te Schoonhoven op 99-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (zie X.147).

X.147
Johannes STERRENBURG, typograaf, geb. op 04‑02‑1906 om 03:00 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 15), overl. op 08‑01‑1998 te Schoonhoven op 91-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Arie STERRENBURG (zie IX.104) en Dirkje de HOOG.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 15‑05‑1935 te Schoonhoven (aktenr.: 6) Hermtje LETTINK, 20 jaar oud, geb. op 22‑04‑1915 om 09:30 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 41), overl. op 14‑07‑1977 te Schoonhoven op 62-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Dirkje (Dit), geb. op 25‑11‑1936 te Schiedam (bron: BR Schiedam), overl. op 11‑06‑2005 te Dordrecht op 68-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Schoonhoven).
Tr.

VI.42
Cornelis STERRENBURG, arbeider, ged. (NGK) op 12‑05‑1748 te Ottoland (get.: Cornelia Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 24‑01‑1823 om 05:00 u. te Peursum op 74-jarige leeftijd (bron: BS Peursum, aktenr.: 2), zn. van Willem Cornelis STERRENBURG (zie V.46) en Merrigje Klaas MAAT.
Otr. op 24‑05‑1793 te Giessen-Oudekerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 45-jarige leeftijd op 09‑06‑1793 te Giessen-Oudekerk (NGK) (bron: Trouwboek) Marrigje Jans VERWOERD, 28 jaar oud, werkvrouw, geb. op 25‑08‑1764 te Peursum (bron: Doopboek Giessen-Oudekerk en Peursum), ged. (NGK) op 26‑08‑1764 te Peursum (get.: Gerretje Hartkoorn) (bron: Doopboek Giessen-Oudekerk en Peursum), gedoopt als Maike. Overl. op 29‑07‑1841 om 04:00 u. te Giessen-Oudekerk op 76-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 36).
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, landbouwersche, geb. op 17‑12‑1793 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 22‑12‑1793 te Giessen-Oudekerk (get.: Maria Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 01‑02‑1874 om 19:00 u. te Noordeloos op 80-jarige leeftijd (bron: BS Noordeloos, aktenr.: 1).
Tr. op 33-jarige leeftijd op 21‑09‑1827 te Noordeloos (get.: G. de Jong, F. Sijnhorst, C. van Karsse en P. de Jong) (bron: BS Noordeloos en Overslingerland, aktenr.: 7) Jan VERWOLF, 46 jaar oud, landbouwer, ged. (NGK) op 04‑02‑1781 te Noordeloos (get.: Marrigjen Verwolf) (bron: Doopboek), overl. op 10‑01‑1868 om 16:00 u. te Noordeloos op 86-jarige leeftijd (bron: BS Noordeloos, aktenr.: 1).
2.
Lijsje, naaister, geb. op 25‑02‑1795 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 08‑03‑1795 te Giessen-Oudekerk (get.: Marrigje Kool) (bron: Doopboek), overl. op 06‑06‑1864 om 03:00 u. te Ottoland op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 11).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 20‑03‑1824 te Peursum (get.: W. Blokland, B. de Jong, C. Reijne en B. Verwoerd) (bron: BS Peursum, aktenr.: 2) Cornelis van DULST, 24 jaar oud, werkman, geb. op 11‑10‑1799 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 13‑10‑1799 te Ottoland (get.: Lijnte van Dulst) (bron: Doopboek), overl. op 28‑01‑1864 om 20:00 u. te Ottoland op 64-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 2).
3.
Willem, geb. op 08‑10‑1797 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 22‑10‑1797 te Giessen-Oudekerk (get.: Maria Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl.
4.
Jan, geb. op 01‑02‑1799 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 10‑02‑1799 te Giessen-Oudekerk (get.: Heiltje Veen) (bron: Doopboek), overl.
5.
Willempje, dienstmeid, geb. op 12‑07‑1800 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑07‑1800 te Giessen-Oudekerk (get.: Maria Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 16‑04‑1879 om 23:00 u. te Sliedrecht op 78-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 57).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 05‑07‑1828 te Peursum (get.: W. Blokland, B. de Jong, C. Reijne en G. Brandwijk) (bron: BS Peursum, aktenr.: 4) Willem VLOT, 28 jaar oud, bouwmansknecht, arbeider, geb. op 01‑01‑1800 te Brandwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑01‑1800 te Brandwijk (bron: Doopboek), overl. op 02‑03‑1862 om 12:00 u. te Sliedrecht op 62-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 43).
6.
Jannigje, geb. op 01‑10‑1802 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 17‑10‑1802 te Giessen-Oudekerk (get.: Marrigje Bouman) (bron: Doopboek), overl. op 17‑12‑1804 te Peursum op 2-jarige leeftijd.
7.
Geertje, geb. op 08‑05‑1804 te Peursum (bron: Doopboek Giessen-Oudekerk en Peursum), ged. (NGK) op 20‑05‑1804 te Peursum (get.: Geertje Sterrenburg) (bron: Doopboek Giessen-Oudekerk en Peursum), overl. op 20‑02‑1877 om 22:00 u. te Sliedrecht op 72-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 34).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 31‑05‑1833 te Laagblokland (get.: A. de Vaal, J. de Vaal, C. van Eijl en J. Swijnenburg) (bron: BS Laagblokland, aktenr.: 1) Kreijn de HOOG, 25 jaar oud, timmermansknecht, geb. op 22‑07‑1807 te Gorinchem (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 02‑08‑1807 te Gorinchem (bron: Doopboek), overl. op 16‑06‑1884 om 05:00 u. te Dordrecht op 76-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 405).
8.
Jannigje, geb. op 13‑05‑1805 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 19‑05‑1805 te Giessen-Oudekerk (get.: Marrigje Bouman) (bron: Doopboek), overl. op 07‑06‑1805 te Peursum, 25 dagen oud.

V.52
Jacobus Cornelis STERRENBURG, molenaar, ged. (NGK) op 28‑06‑1708 te Ottoland (get.: Paulus en Gerrigje Cornelis Sterrenburgh) (bron: Doopboek), begr. op 22‑05‑1776 te Ottoland op 67-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangegeven onder de classe van 3 gulden. Zn. van Cornelis Cornelis STERRENBURG (Jordens) (zie IV.20) en Maria Willems OBERGH.
Otr. op 11‑02‑1730 te Langerak (bron: Trouwboek), tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 05‑03‑1730 te Ottoland (bron: Trouwboek) Jannetje Jans MAAT, geb. ong. 1705 te Langerak, begr. op 26‑03‑1778 te Ottoland (bron: Gaarder begraven), aangeven door zoon Jan, begraven onder de classe van 3 gulden.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, ged. (NGK) op 16‑04‑1730 te Ottoland (get.: Gerrigje Cornelis Sterrenburgh) (bron: Doopboek), overl. op 01‑10‑1809 te Ottoland op 79-jarige leeftijd (bron: Register overledenen).
Otr. op 08‑03‑1771 te Ottoland (bron: Trouwboek), tr. kerk op 40-jarige leeftijd op 31‑03‑1771 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Teunis de BRUIN, 36 jaar oud, ged. (NGK) op 06‑03‑1735 te Ottoland (get.: Engeltje Jasperse) (bron: Doopboek), overl. op 03‑08‑1808 te Ottoland op 73-jarige leeftijd (bron: Register overledenen).
2.
Jan, ged. (NGK) op 06‑04‑1732 te Ottoland (get.: Willemptje Ariens Maat) (bron: Doopboek), begr. op 09‑12‑1797 te Ottoland op 65-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
3.
Cornelis, ged. (NGK) op 24‑05‑1734 te Ottoland (get.: Willemijntje Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 16‑05‑1804 te Ottoland op 69-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
4.
Pieter, ged. (NGK) op 09‑09‑1736 te Ottoland (get.: Willempje Ariens Vermaat uit Tienhoven) (bron: Doopboek), begr. op 23‑05‑1804 te Ottoland op 67-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
5.
Engeltje, ged. (NGK) op 10‑05‑1739 te Ottoland (get.: Leentje Blommendaal) (bron: Doopboek), overl. voor 1746 te Ottoland.
6.
Willempje, ged. (NGK) op 03‑09‑1741 te Ottoland (get.: Willempje Ariens (Ver)maat) (bron: Doopboek), overl. voor 1748 te Ottoland.
7.
Arie (zie VI.51).
8.
Engeltje, ged. (NGK) op 19‑06‑1746 te Ottoland (get.: Annegje Blommendaal) (bron: Doopboek), overl. op 09‑12‑1817 om 01:00 u. te Ottoland op 71-jarige leeftijd (bron: BS Goudriaan, aktenr.: 18).
Otr. op 28‑12‑1781 te Ottoland (bron: Trouwboek) Pieter SPEK, 40 jaar oud, bouwman, ged. (NGK) op 22‑02‑1741 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. op 05‑08‑1827 om 14:00 u. te Ottoland op 86-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 4).
9.
Willempje, ged. (NGK) op 29‑09‑1748 te Ottoland (get.: Marrigje Claas (Ver)maat) (bron: Doopboek), overl.

VI.51
Arie STERRENBURG, bouwman, ged. (NGK) op 17‑11‑1743 te Ottoland (get.: Willempje Ariens Maat, huisvrouw van Jan Gerrits Hofakker en "ten doop geheft" door Marrigje Maat, huisvrouw van Willem Sterrenburg geb. te Ottoland) (bron: Doopboek), begr. op 16‑05‑1804 te Ottoland op 60-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), zn. van Jacobus Cornelis STERRENBURG (zie V.52) en Jannetje Jans MAAT.
Otr. op 05‑01‑1787 te Ottoland (bron: Trouwboek) Maria KREUKNIET, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 27‑07‑1760 te Bleskensgraaf (get.: Heiltje Kreukniet) (bron: Doopboek), overl. op 21‑08‑1844 om 12:00 u. te Ottoland op 84-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 7).
Uit dit huwelijk:
1.
Jantje, geb. op 20‑06‑1787 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 24‑06‑1787 te Ottoland (get.: Maria Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 09‑07‑1853 om 18:00 u. te Ottoland op 66-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 4), ongehuwd.
2.
Adriana, geb. op 22‑02‑1789 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 01‑03‑1789 te Ottoland (get.: Jannigje Kreukniet) (bron: Doopboek), overl.
3.
Maria, geb. op 19‑10‑1790 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 24‑10‑1790 te Ottoland (get.: Maria Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 01‑06‑1843 om 03:00 u. te Giessendam op 52-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 24).
Otr. op 24‑08‑1811 te Giessendam (bron: Trouwboek Gerecht), tr. op 20-jarige leeftijd op 10‑10‑1811 te Giessendam (bron: Trouwboek Ottoland), tr. kerk op 13‑10‑1811 te Ottoland (NGK) (bron: Trouwboek) Willem BOONSTOPPEL, 36 jaar oud, arbeider, ged. (NGK) op 06‑08‑1775 te Neder-Hardinxveld (get.: Joosje Bot) (bron: Doopboek), overl. op 27‑10‑1857 om 18:00 u. te Giessendam op 82-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 55), 1e huwelijk met Adriana van Holten.
4.
Johanna, geb. op 12‑06‑1792 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 24‑06‑1792 te Ottoland (get.: Jannigje Kreukniet) (bron: Doopboek), overl. op 09‑01‑1857 om 16:00 u. te Schelluinen op 64-jarige leeftijd (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 1).
Tr. (1) op 20-jarige leeftijd op 12‑07‑1812 te Goudriaan (get.: W. Boonstoppel, A. Boonstoppel, P. Spek en J. Kreukniet) (bron: BS Goudriaan, aktenr.: 12) Hermanus BOONSTOPPEL, 31 jaar oud, arbeider, ged. (NGK) op 18‑03‑1781 te Neder-Hardinxveld (get.: Neeltje Hermanse Boonstoppel) (bron: Doopboek), overl. op 24‑08‑1812 om 20:00 u. te Giessendam op 31-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: ---).
Tr. (2) op 25-jarige leeftijd op 27‑07‑1817 te Giessen-Nieuwkerk (get.: G. Gelderblom, J. Gelderblom, W. Boonstoppel en D. Vlot) (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 3) Isaak Frederiks GELDERBLOM, 34 jaar oud, burgemeester van Schelluinen, ged. (NGK) op 11‑05‑1783 te Schelluinen (get.: Annigje Houweling) (bron: Doopboek), overl. op 01‑10‑1846 om 07:00 u. te Hardinxveld op 63-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 77).
5.
Jacobus, geb. op 22‑04‑1794 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 27‑04‑1794 te Ottoland (get.: Maria Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 28‑10‑1801 te Ottoland op 7-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), doopboek geeft aan dat Jacobus is overleden.
6.
Engeltje (zie VII.48).
7.
Jan, geb. op 24‑04‑1798 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 06‑05‑1798 te Ottoland (get.: Maria Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 19‑09‑1862 om 15:00 u. te Schelluinen op 64-jarige leeftijd (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 11), ongehuwd.
8.
Jannigje, geb. op 27‑04‑1801 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 03‑05‑1801 te Ottoland (get.: Garrigje Kreukniet) (bron: Doopboek), overl. op 12‑01‑1823 om 05:00 u. te Ottoland op 21-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 2).

VII.48
Engeltje STERRENBURG, geb. op 18‑04‑1796 te Ottoland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 24‑04‑1796 te Ottoland (get.: Engeltje Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 27‑12‑1848 om 08:00 u. te Ottoland op 52-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 11), dr. van Arie STERRENBURG (zie VI.51) en Maria KREUKNIET.
Tr. (1) op 29-jarige leeftijd op 28‑05‑1825 te Ottoland (get.: J. Kreukniet, I. Gelderblom, P. Spek en Th. Nederhof) (bron: BS Ottoland, aktenr.: 2) Bastiaan NEDERLOF, 24 jaar oud, bouwman, geb. op 23‑11‑1800 te Wijngaarden (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 30‑11‑1800 te Wijngaarden (get.: Marrigje Nederlof) (bron: Doopboek), overl. op 28‑03‑1870 om 13:00 u. te Bleskensgraaf op 69-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf, aktenr.: 5), 2e huwelijk met Willempje Vlot.
Rel. (2) Vader ONBEKEND, overl.
Uit de tweede relatie:
1.
Cornelia STERRENBURG, geb. op 04‑02‑1817 om 12:00 u. te Goudriaan (bron: BS Goudriaan, aktenr.: 7), overl. op 25‑05‑1818 om 09:00 u. te Ottoland op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ottoland, aktenr.: 8).


Homepage | E-mail