I.1
Nicolaas Jans STERRENBURG (Claes), meester-timmerman, geb. ong. 1533 te Alblasserdam, overl. na 1589, overleden na 23-6-1589. eigenaar van het veer- en bruggeld van Oud-Alblas 1580, krijgt toestemming om een rosmolen te maken 1586, eigenaar van een rosmolen 1587, beleend met 12 morgen land, gelegen Alblasserdam, 1 januari 1587, ingeland van het Elshout 1590.
Rel. N.N. N.N. Overl.
Uit deze relatie:
1.
Jan Claas (zie II.1).
2.
Arie Cleijs (zie II.3).

II.1
Jan Claas STERRENBURG, geb. ong. 1555 te Alblasserdam, overl. 1617/1622 te Groot-Ammers, overleden tussen 10-1617 en 02-11-1622, sluismeester van de Overwaard te Groot-Ammers (1578-1618).
2-11-1622 ORA Gorinchem e.o.
Lambert Janss VOGEL op Hoornaar a/d lage Giessen tr aan Burchgen Pietersdr X Jan Claess STARRENBORGH za won bij de Ammerse sluis een rentebrief te heffen op een huis en hofstede groot 7h gelegen a/d lage Giessen, ow Aerdt Gabrielss, ww Jacob Dircxss, strekk van voor de dijk af tot achter t/d schoor van Giessen.
Zn. van Nicolaas Jans STERRENBURG (Claes) (zie I.1) en N.N. N.N.
Tr. kerk ong. 1580 Burgje PIETERS, overl. ong. 1633 te Alblasserdam, overleden tussen 12-4 en 14-11-1633.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Jans (zie III.1).
2.
Marrigje Jans, geb. ong. 1595 te Groot-Ammers, overl. voor 1635 te Groot-Ammers, overleden voor 22 februari 1635.
Tr. kerk ong. 1620 Pieter Ariens COREVAAR, geb. ong. 1582 te Ammers-Graafland, overl. voor 1625, overleden voor 27 mei 1625, zn. van Adriaan Aerts COREVAAR en Anneke Pieters BOON.
3.
Paulus Jans (zie III.5).
4.
Ariaantje Jans, overl. voor 1638 te Schoonhoven. NA Schoonhoven 7187 13/4/1651 namen genoemd; kopie van vertichtingsakte van 18/2/1636 van Geerlof Lauwen van sHeeraarsberg, vroedschap en schepen van Schoonhoven, wedr. van Ariaantje Jans Sterrenburg, en zijn broer Jan Lauwen, smid te Bergambacht, en zijn zwager Jan Ariens Cort en Pauwels Jans Sterrenburg, oom en voogd van hun kk., Marrigje, Jan en Laurens, geass. met zijn oom Arie Aarts en zijn neven Gerrit Ariens Sterrenburg en Cornelis Pieters Sterrenburg.
Tr. kerk ong. 1610 Geerlof Lauwen 's HEERAARSBERG, smit, ijzerkoper, schepen van Schoonhoven, geb. te Bergambacht, overl. ong. 1653 te Bergambacht, 2e huwelijk met Hilligje Lucas. Zn. van Laurens GEERLOFS en Hilligje JANS.
5.
Fijgje Jans.

III.1
Pieter Jans STERRENBURG, schepen, geb. ong. 1590 te Groot-Ammers, overl. ong. 1635 (bron: Publicatie Ons Voorgeslacht, drs. H.M. Kuypers), overleden kort voor 22-02-1635. Weesboek Ammers Graafland, Achterland en Peulwijk f. 71v d.d. 22-2-1635: Rekening, bewijs en reliqua gedaan door Jacob Adriaensz. Korevaer en Pieter Jansz. Sterrenburch te samen voogden van het nagelaten weeskind van Pieter Adriaensz. Koerevaer en Maritgen Jansdr. Sterrenburch zaliger sedert de laatste rekening d.d. 22-2-1634.
 
Weesboek Ammers Graafland f. 83v d.d. 26-2-1637: Rekening, bewijs en reliqua gedaan door Jacob Adriaensz. Corevaer en Paulus Jansz. Stersenburch in plaats van Pieter Jansz. Stersenburch wezende overleden te samen
bloedvoogden van het nagelaten weeskind van Pieter Ariensz. Corevaer en Maritgen Jansdr.Stersenburch zaliger sedert de laatste rekening d.d. 22-2-1635.
Zn. van Jan Claas STERRENBURG (zie II.1) en Burgje PIETERS.
Rel. Niesje Cornelis LOMMERT, boerin in Ammers-Graafland, geb. ong. 1593 te Bergambacht, overl. 1625‑1640 (bron: Publicatie Ons Voorgeslacht, drs. H.M. Kuypers), overleden tussen 10-08-1625 en 16-01-1640, dr. van Cornelis Cornelis LOMMERT en Maritgen Cornelis RAENEN.
Uit deze relatie:
1.
Jan Pieters (zie IV.1).
2.
Gijsbert Pieters (zie IV.3).
3.
Suzanna Pieters, geb. te Ammers-Graafland, overl. op 09‑09‑1671 te Nieuwpoort (bron: Register begravenen).
Tr. kerk ong. 1645 Jan Gijsberts de WITH van ROIJEN, burgemeester van Nieuwpoort, geb. ong. 1607 te Lopikerkapel, overl. op 20‑08‑1687 te Nieuwpoort, 2e huwelijk met Elisabeth Claes Juijnbol, ondertrouw 9-2-1675 te Delft. Zn. van Gijsbert Jans van ROIJEN en Jannichgen CORNELIS.
4.
Cornelis Pieters, overl. 1648‑1650 (bron: Publicatie Ons Voorgeslacht, drs. H.M. Kuypers), overleden tussen 16-8-1648 en 08-07-1650. ORA Lekkerkerk d.d. 16-3-1627: Cornelis Pieters Sterrenburch in het bezit van een procuratie van Pouwel Jansz. Sterrenburg, oom en bloedvoogd van Merchen-, Susanna-, Jan- en Gijsbert Pieters, comparants broers en zusters met approbatie van Adam Aryens, schout van Groot-Ammers, tr. aan Cornelis Jacobsz. de helft van ca. 8 morgen land door Pieter Jansz. Sterrenburg, hun vader, in 1627 overgedragen.

Weeskamer Ammers Graafland f. 123 d.d. 26-2-1641: Rekening, bewijs en reliqua gedaan door Jacob Adriaensz. Corevaer en Cornelis Pietersz. Sterrenburch, mits het overlijden van Pieter Jansz. en Poulus Jansz. Sterrenburch, bloedvoogden van Jan Pietersz. Corevaer nagelaten weeskind van Pieter Adriaensz. Corevaer en Maritgen Jansdr. Sterrenburch bedei zaliger sedert de laatste rekening d.d. 26-2-1637.

5.
Maritgen Pieters, overl. voor 1649 te Lopikerkapel, overleden voor 26 maart 1649, op 26 maart 1649 legt Cornelia Adriaens Colen een verklaring af voor notaris N. de Cruijf te Utrecht dat zij haar trouwbelofte met Franck Gijsberts van Roijen, wedr. van Marrichgen Pieters Sterrenburch, zal houden.
Rel. Frank Gijsberts van ROIJEN, geb. ong. 1612 te Lopikerkapel, overl. ong. 1668, 2e huwelijk met Cornelia Adriaens Colen. Zn. van Gijsbert Jans van ROIJEN en Jannichgen CORNELIS.

IV.1
Jan Pieters STERRENBURG, schepen van Nieuwpoort, geb. ong. 1621 te Ammers-Graafland, overl. voor 1673 te Nieuwpoort, overleden voor 01-04-1673. ORA Nieuwpoort, inv.nr. 5 (H.M. Kuypers).23-10-1646: Jan Pietersz. Sterrenburch, jonckman uijt Ammers Gravelant, out ontrent 25 jaren, get. dat hij is geweest ten huijse van Adriaen Petersz. Bunnick, herbergier deser stede, en dat aldaer mede was Willem Gerrit Senten, uijt Achterlant, nu won. ontrent den Vuijlendam, out ontrent 33 jaren, Jan Pietersz.
Corevaer, out ontrent 25 jaren, won. in Ammers Gravelant, den schout van Leckerkerck, Adriaen Tijsz., Adriaen Dirricxz., uijt 't Achterlant, out ontrent 23 jaren, Willem Pietersz., uijt Ammers Gravelant, out
ontrent 19 jaren, en meerder andere personen.
Zn. van Pieter Jans STERRENBURG (zie III.1) en Niesje Cornelis LOMMERT, boerin in Ammers-Graafland.
Tr. kerk op 23‑08‑1665 te Nieuwpoort (NGK) (bron: Trouwboek) Anna COCQUIS, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 19‑04‑1643 te Nieuwpoort (get.: Jaques Kockuz, Barbara Davids en Wijburchien Pieters) (bron: Doopboek), overl., 1e huwelijk Jan Pauwensz, ondertrouw 01-04-1673 te Gouderak, 3e huwelijk Francoijs van der Wal 28-7-1675 te Nieuwpoort, 4e huwelijk Glaudi de Visscher 15-04-1679 te Nieuwpoort. Dr. van Jan COCQUIS en Govertien ROELOFS.
Uit dit huwelijk:
1.
Joannes, ged. (NGK) op 09‑03‑1668 te Nieuwpoort (get.: Maria Ewijk) (bron: Doopboek), overl.

IV.3
Gijsbert Pieters STERRENBURG, sluismeester, geb. ong. 1623 te Ammers-Graafland, overl. voor 1672 te Ammers-Graafland. Huwelijks voorwaarden, ONA Schoonhoven nr. 40, d.d. 8(?)-3-1653
Ghijsbert Pietersz Starrenborgh, jm uit Ammersgravelandt, toekomende bruidegom, geassisteerd met Jan Pietersz Starrenborgh en Jan de With van Roijen, zijn broeder en zwager, ter eenre en Arien Cornelisz Thoom als vader, Cornelis Leendertsz Thoom als grootvader, en Dirck Cornelisz Thoom als oom van Willemtge Ariens Thoom, hare dochter en nichte respective, aanstaande bruid, ter andere zijde.
Hij brengt in al zijn goederen, bestaande in:
-zekere hofstede van 8 mr met huijsinge, timmeragie enz., staande en gelegen op Ammersgravelandt aan de oostzijde van de Hoochsteech.
-zijn inboedel en huisraad.
-Belast met 2500 gld.
Arien Cornelisz Thoom geeft zijn dochter Willemtge Ariens Thoom mee:
-2 mr, gelegen op Ammersgravelant, in een weer van 8 mr, gen. het Hordijck (?) weer, belast met 10 st/mr. van erfpachtrenten.
-2 koeien, een bed met zijn toebehoren.
-100 gld. aan geld.
Zn. van Pieter Jans STERRENBURG (zie III.1) en Niesje Cornelis LOMMERT, boerin in Ammers-Graafland.
Otr. (1) op 08‑03‑1653 te Groot-Ammers (bron: Trouwboek), tr. kerk op 30‑03‑1653 te Groot-Ammers (NGK) (bron: Trouwboek) Willempje Aries den TOOM, geb. ong. 1628 te Ammers-Graafland, overl. voor 1667, dr. van Arie Cornelis den TOOM en Annigje Gerrits BAS.
Otr. (2) op 15‑01‑1667 te Groot-Ammers (bron: Trouwboek), tr. kerk op 31‑01‑1667 te Groot-Ammers (NGK) (bron: Trouwboek) Marichje Pieters DONCKER, 22 jaar oud, geb. te Ammers-Graafland, ged. (NGK) op 28‑03‑1644 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl., 2e huwelijk met Cornelis Arijs van Dalen op 15-5-1672 te Zwijndrecht. Dr. van Pieter Jans DONCKER en N.N. N.N.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter, ged. (NGK) op 01‑02‑1654 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. voor 1656.
2.
Pieter, ged. (NGK) op 10‑12‑1656 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. voor 1658.
3.
Pieter, ged. (NGK) op 22‑04‑1658 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. voor 1660.
4.
Pieter Gijsberts, ged. (NGK) op 18‑04‑1660 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.
5.
Niesje Gijsberts, ged. (NGK) op 20‑12‑1665 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Hillichjen, ged. (NGK) op 13‑03‑1667 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.

III.5
Paulus Jans STERRENBURG, overl. voor 1641. Weeskamer Ammers Graafland f. 123 d.d. 26-2-1641: Rekening, bewijs en reliqua gedaan door Jacob Adriaensz. Corevaer en Cornelis Pietersz. Sterrenburch, mits het overlijden van Pieter Jansz. en Poulus Jansz. Sterrenburch, bloedvoogden van Jan Pietersz. Corevaer nagelaten weeskind van Pieter Adriaensz. Corevaer en
Maritgen Jansdr. Sterrenburch bedei zaliger sedert de laatste rekening d.d. 26-2-1637.
 
18-4-1654 ORA Meerkerk
Reyer en Adriaen VERHOEFF voor hun zelf en caverende voor Neeltgen Adriaens VERHOEFF X Pouwels Jansz STERRENBURGH won te Groot Ammers, testamentaire erfgenamen van hun broer Peter Adriaensz VERHOEFF, tr aan Willem Anthonis Capte (= capitein?) won te Ameide, een huis, berg en schuur mitsgaders 4m waarop een gedeelte van huis en schuur, op 12-Hoeven, nw Jan Adriaensz VERHOEFF en zw voorn Willem Anthonisz nevens zijn zwager Cornelis Jacobsz VERWEIJ, strekk v/d Broekse dijk t/d 12-Hoevense wetering.
Zn. van Jan Claas STERRENBURG (zie II.1) en Burgje PIETERS.
Rel. Neeltje Adriaans VERHOEFF, geb. te Meerkerkerbroek, overl., dr. van Adriaan Goverts VERHOEFF.
Uit deze relatie:
1.
Jan Paulus (zie IV.11).
2.
Marichje, geb. te Opperstok, overl. op 13‑11‑1699 te Ottoland (bron: Lidmatenboek). Lidmaat 1694 Ottoland.
Otr. op 01‑02‑1648 te Groot-Ammers (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23‑02‑1648 te Groot-Ammers (NGK) (bron: Trouwboek) Adriaen Jans BROUWER, 27 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑06‑1620 te Streefkerk (get.: Aert Ariaense, Pieter Ariens en Anneke Pieters) (bron: Doopboek), overl. voor 1694, zn. van Jan Adriaens BROUWER (Boon) en Martijntje JANS.

IV.11
Jan Paulus STERRENBURG, sluismeester, geb. ong. 1635 te Groot-Ammers, overl., zn. van Paulus Jans STERRENBURG (zie III.5) en Neeltje Adriaans VERHOEFF.
Rel. N.N. N.N. Overl.
Uit deze relatie:
1.
Paulus, ged. (NGK) op 24‑09‑1662 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.
2.
N.N. Ged. (NGK) op 13‑01‑1664 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.
3.
Geertje Jans, ged. (NGK) op 01‑11‑1665 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. voor 1725 te Groot-Ammers.
Otr. op 29‑12‑1690 te Goudriaan (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 14‑01‑1691 te Goudriaan (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Joosts de KOVEL, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 22‑04‑1668 te Goudriaan (get.: Teunis Jansz Covel en Anneken Jansz Covel) (bron: Doopboek), begr. op 20‑04‑1742 te Groot-Ammers op 73-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), 2e huwelijk met Annigje Pieters van Ginderen. Zn. van Joost Jans de KOVEL en Janneken Teunis BROER.
4.
Marie, ged. (NGK) op 14‑08‑1667 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.
5.
Burchjen, ged. (NGK) op 03‑11‑1669 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.
6.
Janna, ged. (NGK) op 05‑04‑1671 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.

II.3
Arie Cleijs STERRENBURG, geb. ong. 1560 te Alblasserdam, overl. voor 1617 te Alblasserdam, overleden (kort) voor 23 oktober 1617, zn. van Nicolaas Jans STERRENBURG (Claes) (zie I.1) en N.N. N.N.
Tr. kerk (1) ong. 1585 Anneken GERRITS, overl. op 10‑03‑1610 te Alblasserdam (bron: Grafzerk Hervormde Kerk).
Tr. kerk (2) op 16‑10‑1611 te Alblasserdam Deliana Aarts VERLECK, geb. ong. 1583 te Nieuw-Lekkerland, overl. na 1633, overleden na 15 januari 1634, doopgetuige. 2e huwelijk 19-1-1620 met Huijbert Claas van Es te Alblasserdam. Met hem krijgt ze twee zonen Arie en Claas. Arie trouwt met Annigje Aries op 11-07-1666 in Alblasserdam en krijgt ook twee zonen Huijbert, 16-02-1670 en Claes, 20-09-1676.
Klaas trouwt op 19-06-1701, als Klaas Ariese Sterrenburg, in Alblasserdam met Annigje Jans uit Streefkerk en krijgt in Streefkerk 5 kinderen, Teuntje (1702), Deliaan (1703), Arie (1704), Deliaantje (1706) en Arie (1707).
Teuntje trouwt in 1723 in Streefkerk met Willem Aalberts Bakker.
Doopgetuigen zijn o.a. zijn moeder en broer die zich Huijbert Ariese Sterrenburg noemt.
Beide broers zijn geen Sterrenburgen van geboorte maar noemen zich wel zo.
Dr. van Aart Jans VERLECK en Neeltje PIETERS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerrit Aries (zie III.10).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Annetgen, ged. (NGK) op 07‑10‑1611 te Alblasserdam (get.: Geerit Willems en Ariantgen Claijs) (bron: Doopboek), overl.
3.
Neeltje Aries (zie III.14).
4.
Claas Ariens, heemraad en diaken, ged. (NGK) op 28‑10‑1614 te Alblasserdam (get.: Jan Claijs Sterrenburg, Willem Aerts en Sijken Pouwels) (bron: Doopboek), overl. voor 1674.
Otr. op 14‑11‑1638 te Alblasserdam (bron: Trouwboek) Anneken Schalks van ES, 33 jaar oud, ged. (NGK) op 11‑04‑1605 te Streefkerk (bron: Doopboek), overl. na 1681. ONA Alblasserdam d.d. 11-01-1678
Comparanten:
1. Anneken Schalcken, weduwe van Claes Adriaens Sterrenburgh zaliger, geassisteerd met Pieter Schalcken, haar broer en Aert Willems Verleck, haar neef;
2. Adriaen Huyberts, te Alblasserdam.
Anneken bekent schuldig te zijn aan Adriaen Huyberts de som van 400 gulden vanwege voorgeschoten geld in de gemene boedel en bouwneringe geconsumeerd. Zij belooft dat bedrag bij deze terug te betalen aan Adriaen Huyberts in de vorm van paarden, koeien, pleog, wagen en melkgereedschap etc. Mits dat Anneken ten opzichte van de bouwerije van de boedel 100 gulden meer waard wordt geschat dan haar schuld van 400 gulden. Adriaen Huyberts zal verder het gebruik hebben van 10 mergen land gelegen te Alblasserdam met het huis en erf dat erbij hoort, op voorwaarde dat hij Anneken levenslang op zijn kosten zal onderhouden, ingaande 1.1.1678 en durende zolang Anneken leeft.
Getuigen: Boudewijn Manout, schoolmeester en Cornelis Gijsberts Kalis, beiden te Alblasserdam.
 
ONA Alblasserdam 08-03-1681
Comparanten:
1. Annitgien Schalcken, weduwe en boedelhoudster van Claes Adriaens Sterrenborgh, gessisteerd met Claes Schalcken, haar verkoren voogd.
2. Annitgien Aryens, weduwe en boedelhoudster van Aryen Huyberts, gessisteerd met Aert Willems Verleck, haar verkoren voogd.
3. Aert Willems Verleck en Aryen Wouters Spruyt als gestelde voogden van Claes Huybert, wegens de weeskinderen van Aeryen Huyberts.
Zij verklaren met elkaar gescheiden en verdeeld te hebben de huizen en landerijen die zij samen gemeen hebben.
Annitgien Schalcken krijgt van het huis waar zij thans in woont de achterste kamer, de hele schuur, het erf aan de westkant,de twee kennipakkers in Blokweer, 500 hond groot, belend oost Pieter Gijsen, west Annitgien Aryens. Nog twee mergen 3 hond land in Kortland op het Dolen Hoecgie, belend oost Aryen Leenderts Pijl, west de weduwe van Huygh Willems, van de Alblas tot de kadesloot lopend. Nog zes mergen 3 hond land in Kortland in een weer genaamd Louwe Land, belend oost Pieter Jans Focker, west Aert Jacobs, lopend van de Groep tot de kadesloot.
Annitgien Aryens en haar weeskinderen uit haar huwelijk met Aryen Huyberts krijgt van het hier voor genoemde huis de kelder het washok, de keuken, het hele achterhuis, het halve erf, de voorste hoek en de westelijke akker (het kennipland in Blokweer, belend oost Annitgien Schalcken, west Dirck Jans Decker), het hele huisweer in Kortland van de voorkadesloot tot de Overwaardse kadesloot, belend oost Bastiaen Leenderts Pijl, west Cornelis Bastiaens van der Wiel. Plus zes mergen in Vinkepolder in een weer genaamd Craeyesteyn, belend oost Leendert Andries Backer, west t'Geerland.
Getuigen: Leendert Leenderts Metselaer en Cornelis Gijsberts Kalis beiden te Alblasserdam.
Dr. van Schalk Claas van ES en Neeltgen WILLEMS.
5.
Pieter Aries, ged. (NGK) op 25‑09‑1616 te Alblasserdam (get.: Pieter Pauwels, Willem Jans en Arijaentien Aerts) (bron: Doopboek), overl. voor 1627.

III.10
Gerrit Aries STERRENBURG, geb. ong. 1587 te Alblasserdam, overl. voor 1667, 23-10-1659, nr.80, Nieuw-Lekkerland Weeskamerarchief
Geleyntien Aryens wedu. van Aerdt Jacobs, geass. met Cornelis Aryens haeren
broeder ter eenre ende Jacob Aerts, Aryaen Aerts en Melis Jansz. geh. met Aeltien Aerts, Gerryt Aryens Starrenborch geh. met Anneke Aerts, synde een voorkind van Aerdt Jacobs zalr. en Leendert Gherryts ende Cornelis Wouters Vermey als voogden van de 2 onmondige weeskinderen van Gerrit Maertens en Marigie Aerts beyden salr.
Zn. van Arie Cleijs STERRENBURG (zie II.3) en Anneken GERRITS.
Tr. kerk op 20‑03‑1633 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Anneken AARTS (Annigje), geb. ong. 1612 te Nieuw-Lekkerland, overl. ong. 1698, dr. van Aart JACOBS en Neeltje PAUWELS.
Uit dit huwelijk:
1.
Arien Gerrits, ged. (NGK) op 15‑01‑1634 te Alblasserdam (get.: Arie Aertssen, Pauwels Janssen beijde van Leckerlant, Deliaen Aerts) (bron: Doopboek), overl.
2.
Nelligen Gerrits, ged. (NGK) op 14‑10‑1635 te Alblasserdam (get.: Aerts Jacobsen van Leckerlant, Marijken Willems van Ottoland, Trijntjen Wouters van Moordrecht) (bron: Doopboek), overl., huwelijkse voorwaarden op 25-08-1660 te Krimpen aan den IJssel, maakt een testament op 09-02-1671 te Alblaserdam.
ONA Alblasserdam d.d. 09-02-1671 [096]
Comparanten: Roelant Herbertse en Neeltgie Gerrits Sterrenburgh, echtpaar te Alblasserdam. Roelant ligt ziek op bed. Zij maken hun testament.
1. Zij herroepen alle vorige testamenten. In het bijzonder hun huwelijkse voorwaarden op 25.8.1660, opgesteld door wijlen Eeuwout Jacobs, secretaris te Krimpen a/d IJssel.
2. Roelant verklaart te benoemen tot zijn enige en universele erfgenamen van de goederen die hij van zijn kant in het huwelijk heeft ingebracht, zijn naaste familie en erfgenamen ab intestato.
3. Wat betreft de goederen gekomen van Gerit Aryens Sterrenburgh en Pieter Gerrits Sterrenburgh, de schoonvader en zwager van de testateur, beiden overleden, stelt hij tot enige en universele erfgenaam aan zijn vrouw Neeltgie.
3. Neeltgie Gerrits verklaart tot enige en universele erfgenamen aangesteld te hebben (als zij zonder kinderen zou overlijden) haar naaste familie en erfgenamen ab intestato.
4. Zij wensen dat de erfgenamen met het bovenstaande genoegen nemen en de
langstlevende niet lastig zullen vallen.
5. Wat betreft de winst of het verlies, tijdens het huwelijk ontstaan, willen de testateurs dat die in twee helften verdeeld zullen worden.
Getuigen: Alewijn Phillips en Aryen Wouters, beiden te Alblasserdam.
 
ONA Alblasserdam, eind 1677 (datum is onleesbaar)
Comparanten: Roelant Herperts en Nellitgie Gerrits Sterrenburgh, echtpaar te Alblasserdam.
Zij maken hun testament.
1. Zij herroepen alle vorige testamenten. speciaal het testament van 9.2.1671 voor de notaris in Alblasserdam.
2. De langstlevende behoudt alle goederen. Ze stellen tot voogden en administrateurs van de goederen aan, van de zijde van de man Huygh Herberts te Ouderkerk, zijn broer en Jan Centen te Krimpen aan de IJssel, zijn zwager.
3. De testatrice benoemt tot enige en universele erfgename Annitgien Aerts, haar moeder. Als haar moeder overlijdt moeten alle goederen overgaan naar Aeltgie Claes, dochter van Maria Gerrits Sterrenburgh zaliger en Claes Willems, wonende te Oud-Alblas.
4. De testatrice stelt als voogden over deze Aeltgie Claes aan haar vader Claes Willems en Roelant Herberts, haar voorn. man.
Getuigen: Johannes Laetingh, chirurgijn en Aryen Wouters Backer, beiden te Alblasserdam.
 
0p huijden 30 augustus 1681 hebben Schout ende Gerechte van Crimpen op de Lecq ten versoucken van de Secr. van Alblasserdam, getaxeert de onroerende goederen, de welcke Nelletje Gerrits Sterrenburg, wed. wijlen Roelandt Harbertse, die sonder wettige dessendenten naarte laten tot Alblasserdam voorn. is overleden, alhier tot Crimpen voorn. metter doot ontruijmt ende naargelaten heeft. Eertselijck de helft van 5 hondt 35 roede landt, int westerse block int Smalweer, gemeen ende onverdeelt bevonden in gereede penn. 50 gld. Comt voor de collaterale succesie de somme van 2-10-0. Item de helft van een weer lant met de huijsinge en schuur daar op staande, in het volgende block int westerse Pouwen weer. Strekkende voor uijt ter Lecke tot de lantscheijdinge toe. Bel; t.o. Jan Huijgen ende t.w. Cornelis Sierense de Jonge, waardig bevonden 350 gld. Comt voor de 20e penn. 17-10-0. Item nog de helft van anderhalve mergen int derde block in de Hoortgens weer, leggende binnen de Thiendweg ende de oude wetering, waardig bevonden 40 gld. Comt voor de collaterale succesie de somme van 2-0-0. Item de helft van anderhalve mergen in de Winning weer, met het rietvelt in de Bosem met de dijck daaraan bevonden 70 gld. Comt voor de collaterale succesie de somme van 3-10-0. Item de heflt van de Lansingcamp met de helft vant grientvelt in de Bosem ende t rietvelt daaraan behoorende, gelegen in de oosterse Pouwenweer. Item nog de helft van een weertje met het rietvelt daaraan behoorende, waardig bevonden 150 gld. Voor de collaterale succesie de somme van 7-10-0. Item nog het rietvelt, gelegen onder de Crimpense Wael voor Huijch Janse weer, strekkende van de dijcksloot tot de diepte van de Lecq. Bevonden in gereede penn. 325 gld. Comt over de collaterale succesie de somme van 16-5-0. Aldus dese taxatie gedaan door Jacobus Breetvelt stadhouder, Jan Huijgen, Arijen Herbertse, Aert Huijgense, Arijen Pieterse, Leendert Janse Schoutje, Adrijaan Cornelisse, ende Geerloff Aertse Lichthart, Heemraden tot Crimpen op de Lecq, (RA Krimpen a.d. Lek).

Otr. op 29‑08‑1660 te Alblasserdam (bron: Trouwboek), tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 19‑09‑1660 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Roelant HERBERTS, geb. ong. 1630 te Krimpen aan den IJssel, overl. voor 1681 te Alblasserdam. R24 235 14-10-1680: Taxatie van ½ van 5 morgen 1½ hond land in de Zijde: Roelant Herbertsz., overleden te Alblasserdam, zonder descendenten (22/235). Zn. van Herbert HUIGEN en Trijntje JACOBS.
3.
Annighen Gerrits, ged. (NGK) op 04‑10‑1637 te Alblasserdam (get.: Claes Schalcken van Steefkerk, Annighen Ariens en Sijcghen Pauwels) (bron: Doopboek), overl.
4.
Marijken Gerrits, ged. (NGK) op 16‑10‑1639 te Alblasserdam (get.: Jan Willemsen van Nieuwpoort, Annigjen Jans van Noordeloos en Aeltgen Aerts van Leckerlant) (bron: Doopboek), overl. voor 1677 te Oud-Alblas.
Otr. op 18‑06‑1667 te Alblasserdam (bron: Trouwboek), tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 10‑07‑1667 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Claas WILLEMSSEN, ged. te Oud-Alblas, overl. ONA Ridderkerk testament op langslevende op 01-09-1669.
2e huwelijk met Annetje Leenderts Langerack d.d. 01-05-1695.

5.
Pieter Gerrits, ged. (NGK) op 16‑10‑1639 te Alblasserdam (get.: Huijbert Claessen, Cleijs Ariensen en Neeltgen Ariens) (bron: Doopboek), overl. voor 1644.
6.
Pietertgen Gerrits, ged. (NGK) op 19‑02‑1642 te Alblasserdam (get.: Pieter Pauwelssen, Geleijntgen Ariens van Leckerlant, Annighen Schalcken) (bron: Doopboek), overl.
7.
Pieter Gerrits, ged. (NGK) op 24‑07‑1644 te Alblasserdam (get.: Neeltgen Ariens, Melis Janssen en Paulus Pietersen beijde van Leckerlant) (bron: Doopboek), overl. voor 1668.

III.14
Neeltje Aries STERRENBURG, ged. (NGK) op 03‑03‑1613 te Alblasserdam (get.: Pieter Aerts, Marijken Claes en Aeltken Pieters) (bron: Doopboek), overl. na 1671 te Streefkerk, dr. van Arie Cleijs STERRENBURG (zie II.3) en Deliana Aarts VERLECK.
Tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 21‑01‑1635 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Claas Schalks van ES, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 30‑08‑1609 te Streefkerk (bron: Doopboek), overl. na 1679 te Streefkerk, zn. van Schalk Claas van ES en Neeltgen WILLEMS.
Uit dit huwelijk:
1.
Deliaantje Claas (zie IV.25).

IV.25
Deliaantje Claas van ES, overl., dr. van Claas Schalks van ES en Neeltje Aries STERRENBURG (zie III.14).
Rel. Willem Wouters SPRUIJT, overl.
Uit deze relatie:
1.
Wouter Willems, ged. (NGK) op 16‑07‑1684 te Alblasserdam (get.: Arie Woutersse Spruijt en Ariaentje Gijsen) (bron: Doopboek), overl. op 03‑09‑1727 te Alblasserdam op 43-jarige leeftijd. ONA Alblasserdam d.d. 14-10-1728, begr. op 09‑09‑1727 te Alblasserdam (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
Otr. op 05‑05‑1715 te Streefkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 30-jarige leeftijd op 26‑05‑1715 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Ariaantje Maartens STERRENBURG, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 27‑06‑1688 te Streefkerk (get.: Cornelis Starrenberg, Neeltje Ariens en Geertje Gijsberts) (bron: Doopboek), begr. op 04‑01‑1749 te Alblasserdam op 60-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. ONA Alblasserdam d.d. 14-10-1728
Comparanten:
1. Ariaentje Maertens Sterrenburgh, weduwe van Wouter Willemse Spruyt te Alblasserdam
2. Claas willemse Spruyt en Ary Ariense Spruyt, beiden te Alblasserdam.
3. Cornelis Maartens Sterrenburgh en Gerrit Maartense Sterrenburgh, beiden te Streefkerk.
Als bij testament van 3.7.1717 bij notaris Cornelis Evenblij te Wijngaarden aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van Wouter Willemse Spruyt en Ariaentje Maertens Sterrenburgh.
Wouter Willemse Spruyt en Ariaantje Maartens Sterrenburgh hadden elkaar bij testament gesteld tot enige en universele erfgenamen, met last van opvoeding van de kinderen. Als de langstlevende zou hertrouwen moest die ten behoeve van de kinderen afstand doen van de helft van de boedel.
Wouter Willemse Spruyt is op 3.9.1727 als eerste overleden en laat drie nog minderjarige kinderen na. Ariaantje is inmiddels ondertrouwd en moet volgens het testament afstand doen van de helft van de boedel. De wederzijdse comparanten verklaren met elkaar overeengekomen te zijn dat Ariaantje zal blijven bezitten de hele boedel en alle goederen, mits zij zorgt voor de opvoeding van de kinderen en ze als ze meerderjarig worden zal uitkeren een gouden ducaton (of vijftien gulden vijftien stuivers) elk en een akker zaai- of hennepland, gelegen nabij de Kortlandse brug, belend oost het gemeneland, west Aaltje Claasse, zuid de Alblas, noord de Alblasdijk.
Getuigen: Willem Baan, schepen van Alblasserdam en Cornelis Symonse.
 
ONA Alblasserdam d.d. 04-09-1748
De testateurs, man en vrouw, hebben verklaard geen 2000 gld. gegoed te zijn. En is in dezen geen fideï commis substitutie.
Comparanten: Dammis Verduyn en Aryaentje Sterrenburg, echtpaar te Alblasserdam.
1. Zij herroepen alle vorige testamenten.
2. De testateur benoemt tot zijn enige en universele erfgenaam zijn echtgenote. Zij moet de zoon van de testateur, Leendert Dammisz Verduyn, opvoeden en als die mondig geworden is of in het huwelijk treedt, geven twee gouden ducatons of 31 gulden en 10 stuivers, dat in plaats van de legitieme portie.
3. De testatrice benoemt tot haar enige en universele erfgenaam haar man Dammis Verduyn en haar drie voorkinderen uit haar huwelijk met Wouter Willemsz Spruyt, en haar zoon Leendert Dammisz Verduyn uit haar tegenworodige huwelijk, ieder voor de helft.
4. Zij benoemen elkaar tot voogden over de na te laten kinderen en na het overlijden van de langstlevende Maarten Cornelisz van de Graaff, neef van de testatrice en Ary Jacobusz de Jong, hun goede bekende. Tot voogden over haar voorkinderen stelt de testatrice aan de genoemde Maarten van de Graaff, haar neef en Ary Pietersz van Dalen, haar goede bekende.
Getuigen: Cornelis Beenhacker, notarisklerk en Gijsbert Kalis.
Dr. van Maarten Leenderts STERRENBURG en Geertje Cornelis de RIDDER.


Homepage | E-mail