I.1
Willem over de PLANCK, overl.
Tr. kerk ong. 1655 N.N. N.N. Overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie II.1).
3.
Aaltje Willems de MIK, geb. ong. 1660 te Bergambacht, begr. op 23‑12‑1728 te Lopik (bron: Begraafboek).
Otr. op 08‑05‑1681 te Lopik (bron: Trouwboek), tr. kerk 05‑1681 te Lopik (NGK) (bron: Trouwboek) Reijer Cornelis GOEDHART, doodgraver, geb. ong. 1658, begr. op 05‑05‑1722 te Lopik (bron: Begraafboek).
4.
Beertje Willems (zie II.9).
5.
Willem de MIK (Micq), ged. (NGK) op 14‑03‑1666 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. voor 1667 te Bergambacht.

II.1
Jan over de PLANCK, geb. ong. 1656 te Bergambacht, overl., zn. van Willem over de PLANCK (zie I.1) en N.N. N.N.
Tr. kerk ong. 1675 N.N. N.N. Overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Maarten, ged. (NGK) op 01‑04‑1676 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl.

II.3
Teunis Willems de MIK (Mick), geb. ong. 1657 te Bergambacht, begr. op 16‑07‑1731 te Bergambacht (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven, woonde aan de Schoonhovense Kerkweg. Zn. van Willem over de PLANCK (zie I.1) en N.N. N.N.
Tr. kerk (1) ong. 1683 te Bergambacht Ariaantje Hermens PRINS, ged. (NGK) op 10‑03‑1658 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. te Bergambacht, overlijdt tussen 16-5-1694 en 14-8-1695.
Tr. kerk (2) op 14‑08‑1695 te Ouderkerk aan den IJssel (NGK) (bron: Trouwboek) Lijsbeth ABRAMS, ged. te Krimpen aan den IJssel, overl.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Lijsebeth Teunis (Mick), ged. (NGK) op 30‑04‑1684 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 22‑12‑1766 te Vreeswijk op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), overlijdt als Lysbet de Bruyn.
Otr. op 09‑08‑1715 te Vreeswijk (bron: Trouwboek), tr. kerk 08‑1715 te Vreeswijk (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Gerrits van SCHAICK, ged. (NGK) op 01‑01‑1688 te Vreeswijk (bron: Doopboek), begr. op 17‑06‑1756 te Vreeswijk op 68-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
2.
Aaltje (Mick), ged. (NGK) op 24‑08‑1687 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Lijntje, ged. (NGK) op 23‑04‑1696 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl.
4.
Willem, ged. (NGK) op 22‑12‑1697 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl.
5.
Cornelia, ged. (NGK) op 13‑01‑1702 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl.
6.
Cornelis, ged. (NGK) op 13‑01‑1702 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 27‑01‑1702 te Bergambacht, 14 dagen oud (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven.
7.
Abraham, ged. (NGK) op 10‑01‑1706 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl.

II.9
Beertje Willems over de PLANCK, geb. ong. 1665 te Bergambacht, overl. op 28‑01‑1728 te Noordeloos (bron: Lidmatenboek), dr. van Willem over de PLANCK (zie I.1) en N.N. N.N.
Rel. Vader ONBEKEND, overl.
Uit deze relatie:
1.
Dirk over de PLANCK, ged. (NGK) op 07‑11‑1677 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl.

II.11
Willem Willems de MIK (Micq), ged. (NGK) op 01‑10‑1667 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 28‑10‑1725 te Noordeloos op 58-jarige leeftijd (bron: Lidmatenboek), lidmaat Noordeloos 26-03-1717. Zn. van Willem over de PLANCK (zie I.1) en N.N. N.N.
Otr. op 15‑08‑1693 te Noordeloos (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 30‑08‑1693 te Noordeloos (NGK) (bron: Trouwboek) Jannigje Jans ZUYDAM, geb. ong. 1675 te Noordeloos, overl. op 28‑12‑1725 te Noordeloos (bron: Lidmatenboek). Op 4-5-1671 (ona Gorinchem 3981) testeert Willem Cornelisz, won. te Blokland. Tot zijn erfgenamen behoort Jan Jansz Krul [= van Suydam = Baes], getrouwd met zijn dochter Cornelia Willems. Cornelia Willems is de dus de moeder van Jannigje Jans Zuydam. Met dank aan dhr. H.M. Kuypers.
Uit dit huwelijk:
1.
Lijntje (Micq), ged. (NGK) op 16‑05‑1694 te Noordeloos (get.: Ariaentje Hermens en Teunis Willemsz) (bron: Doopboek), overl. op 02‑05‑1701 te Noordeloos op 6-jarige leeftijd (bron: Doopboek).
2.
Cornelia (Micq), ged. (NGK) op 10‑06‑1696 te Noordeloos (get.: Beertje Willemsz) (bron: Doopboek), overl. op 27‑05‑1697 te Noordeloos, 351 dagen oud (bron: Doopboek).
3.
Willem Willems (Micq, de Mick), gerechtsbode Hagestein, ged. (NGK) op 16‑02‑1698 te Noordeloos (get.: Adriaentje Jans hv van Hermen Willems Micq) (bron: Doopboek), overl. voor 1759, lidmaat Noordeloos 22-12-1721, diaken Lexmond in 1733.
Otr. op 10‑11‑1719 te Lexmond (bron: Trouwboek), tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 26‑11‑1719 te Lexmond (NGK) (bron: Trouwboek) Fijgje Hendriks den BRAAVEN, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 12‑05‑1695 te Schoonrewoerd (get.: Jantje Floris en Wyntje Thysse) (bron: Doopboek), overl. voor 1759, lidmaat Noordeloos 22-12-1721.
4.
Dirk Willems (Micq) (zie III.15).
6.
Lijntje Willems (de Micq), ged. (NGK) op 15‑08‑1706 te Noordeloos (get.: Beertje Willems) (bron: Doopboek), begr. op 17‑06‑1752 te Reeuwijk op 45-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangegeven door haar man Claas, pro deo begraven.
Otr. op 24‑01‑1728 te Heijkoop (bron: Trouwboek Noordeloos), tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 01‑02‑1728 te Heijkoop (NGK) (bron: Trouwboek) Claas Sanders van der BIES (of WIEL), 34 jaar oud, ged. (NGK) op 19‑12‑1693 te Hoorn (bron: Doopboek), overl., 1e huwelijk met Marrigje Jacobs Scheer, 3e huwelijk met Gerritje Littelo.

III.15
Dirk Willems de MIK (Micq), ged. (NGK) op 15‑04‑1701 te Noordeloos (get.: Neeltje Wiggers) (bron: Doopboek), overl., zn. van Willem Willems de MIK (Micq) (zie II.11) en Jannigje Jans ZUYDAM.
Otr. op 22‑05‑1723 te Giessen-Nieuwkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 22-jarige leeftijd op 13‑06‑1723 te Giessen-Nieuwkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Geertje Cors BLOMMERT, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 09‑02‑1698 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Arien Willemsen en Eeltje Willemsen) (bron: Doopboek), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Dirks, ged. (NGK) op 09‑01‑1724 te Giessen-Oudekerk en Peursum (get.: Fijgje Hendrikse) (bron: Doopboek), begr. op 09‑08‑1779 te Sluipwijk op 55-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), aangegeven door haar man Bruijn Stam.
Tr. kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 03‑04‑1746 te Reeuwijk (NGK) (bron: Trouwboek) Joost Gerrits VERHEUGD, 42 jaar oud, ged. (NGK) op 10‑02‑1704 te Reeuwijk (get.: Joost van Koorn) (bron: Doopboek), begr. op 16‑08‑1751 te Reeuwijk op 47-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), 1e huwelijk met Wijntje Pieters de Jong.
Otr. (2) op 25‑11‑1768 te Reeuwijk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 44-jarige leeftijd op 11‑12‑1768 te Reeuwijk (NGK) (bron: Trouwboek) Bruijn Willems STAM, 50 jaar oud, ged. (NGK) op 11‑12‑1718 te Alphen (get.: Aaltje Klaas v.d. Gaas) (bron: Doopboek), begr. op 13‑03‑1780 te Bodegraven op 61-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, 1e huwelijk met Barbara Jans Steehouwer.
2.
Weijntje Dirks (Micq), geb. ong. 1725 te Giessen-Oudekerk, overl. op 20‑07‑1811 te Bergambacht (bron: Register van aangegeven lijken).
Otr. op 15‑02‑1743 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 10‑03‑1743 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Willem Jans BODE, 29 jaar oud, ged. (NGK) op 03‑09‑1713 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 17‑03‑1788 te Bergambacht op 74-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
3.
Jannigje Dirks, ged. (NGK) op 16‑11‑1727 te Giessen-Oudekerk en Peursum (get.: Lijntje Willemse) (bron: Doopboek), overl. na 1771.
4.
Lijntje Dirks (Micq), ged. (NGK) op 27‑11‑1729 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Lijntje Willemse de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 24‑03‑1819 om 11:00 u. te Delfshaven op 89-jarige leeftijd (bron: BS Delfshaven, aktenr.: 21).
Otr. op 10‑04‑1750 te Neder-Hardinxveld (bron: Trouwboek) Adriaan Willems BLOKLAND, 19 jaar oud, ged. (NGK) op 23‑07‑1730 te Neder-Hardinxveld (get.: Arie en Anna Snoek) (bron: Doopboek), overl. op 03‑01‑1815 om 11:00 u. te Hardinxveld op 84-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 2).
5.
Japikje Dirks (Micq), ged. (NGK) op 27‑11‑1729 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Willempje Corsse Blommert) (bron: Doopboek), begr. op 28‑08‑1810 te Lexmond op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
Tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 17‑02‑1754 te Lexmond (NGK) (bron: Trouwboek) Peter Jans van SCHOONENBERG, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 09‑01‑1731 te Lakerveld (get.: Lijsebeth Jans van Schoonenberg) (bron: Doopboek Lexmond), begr. op 04‑03‑1799 te Lexmond op 68-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).

III.17
Cornelis Willems de MIK (de Micq), ged. (NGK) op 27‑07‑1704 te Noordeloos (get.: Cornelia Pieters de Klerk) (bron: Doopboek), overl. ong. 1760 te Lexmond, huwelijkse voorwaarden te Vianen op 22 april 1729.
5-1-1760 Lexmond RA, nr. 18, testament
Comp. Cornelis Willemse de Mik en Maria Gerrits van der Pouw egtelieden alhier hij ziek, op langstlevende.
Zn. van Willem Willems de MIK (Micq) (zie II.11) en Jannigje Jans ZUYDAM.
Otr. op 23‑04‑1729 te Lexmond (bron: Trouwboek), tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 08‑05‑1729 te Lexmond (NGK) (bron: Trouwboek) Maria Gerrits van der PAUW, geb. ong. 1705 te Lexmond, overl. na 1760.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannigje, ged. (NGK) op 12‑02‑1730 te Lexmond (get.: Fijgje Hendriks den Braaven) (bron: Doopboek), overl.

II.13
Hermen Willems de MIK (de Micq), ged. (NGK) op 26‑12‑1671 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 24‑09‑1716 te Noordeloos op 44-jarige leeftijd (bron: Lidmatenboek), zn. van Willem over de PLANCK (zie I.1) en N.N. N.N.
Otr. op 11‑10‑1697 te Noordeloos (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 27‑10‑1697 te Noordeloos (NGK) (bron: Trouwboek) Ariaentje Jans BLOM, ged. ong. 1675 te Noordeloos, overl. na 1736.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Leenderts (zie III.21).
2.
Govertje (Micq), ged. (NGK) op 13‑07‑1698 te Noordeloos (get.: Vasje Jans) (bron: Doopboek), overl.
Otr. op 06‑01‑1719 te Noordeloos (bron: Trouwboek), tr. kerk op 20-jarige leeftijd op 29‑01‑1719 te Noordeloos (NGK) (bron: Trouwboek) Pieter de GROOT, ged. te Gorinchem, overl.
3.
Willem Hermens (Micq) (zie III.25).
4.
Jan (Micq), ged. (NGK) op 08‑02‑1702 te Noordeloos (get.: Lijsbeth Hendriksz) (bron: Doopboek), overl. op 19‑03‑1703 te Noordeloos op 1-jarige leeftijd (bron: Doopboek).
5.
Jan (de Micq), ged. (NGK) op 16‑12‑1703 te Noordeloos (get.: Maria van Rijn hv van Aart Snoek) (bron: Doopboek), overl. op 14‑02‑1704 te Noordeloos, 60 dagen oud (bron: Doopboek).
6.
Jan, ged. (NGK) op 08‑02‑1705 te Noordeloos (get.: Sijgje Jansz hv van Teunis den Haan) (bron: Doopboek), overl. op 03‑04‑1713 te Noordeloos op 8-jarige leeftijd (bron: Doopboek).

III.21
Leendert Leenderts de MIK, ged. (NGK) op 30‑01‑1692 te Noordeloos (get.: Jan Jansz) (bron: Doopboek). In het doopboek staat vermeld: Ariaentje als moeder zweert aan de predikant dat het kind Leendert, Leendert Gijssen uit Peursem als vader heeft. Zij trouwt echter niet met hem en later heeft Leendert als achternaam de Mik.
Overl. op 31‑05‑1739 te Noordeloos op 47-jarige leeftijd (bron: Lidmatenboek), de biologische vader van Leendert is waarschijnlijk Leonardt/Leendert Gijsen Mol alias Van Houwelingen uit Giessen-Nieuwkerk. Zn. van Hermen Willems de MIK (de Micq) (zie II.13) en Ariaentje Jans BLOM.
Otr. op 10‑01‑1723 te Noordeloos (bron: Trouwboek), tr. kerk op 30-jarige leeftijd op 24‑01‑1723 te Noordeloos (NGK) (bron: Trouwboek) Barber Jans RIETVELD, geb. ong. 1700 te Asperen, overl., lidmaat Noordeloos 14-04-1724, 2e huwelijk op 21-6-1744 met Jan Hendrikse Dierberg.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, ged. (NGK) op 17‑10‑1723 te Noordeloos (get.: Govertje Hermense de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 02‑07‑1739 te Noordeloos op 15-jarige leeftijd (bron: Doopboek).
2.
Jan, ged. (NGK) op 23‑12‑1724 te Noordeloos (get.: Govertje de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 28‑12‑1724 te Noordeloos, 5 dagen oud (bron: Doopboek).
3.
Hermen, ged. (NGK) op 23‑12‑1724 te Noordeloos (get.: Ariaantje Jans Blom) (bron: Doopboek), overl. op 28‑12‑1724 te Noordeloos, 5 dagen oud (bron: Doopboek).
4.
Hermen Leenderts (zie IV.15).
5.
Jan Damen, ged. (NGK) op 10‑10‑1728 te Noordeloos (bron: Doopboek), begr. op 21‑10‑1805 te Hoornaar op 77-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
6.
Ariaantje, ged. (NGK) op 12‑03‑1730 te Noordeloos (bron: Doopboek), overl.
7.
Jan (zie IV.19).
8.
9.
Gijsbert, ged. (NGK) op 18‑11‑1736 te Noordeloos (bron: Doopboek), overl. op 07‑03‑1741 te Noordeloos op 4-jarige leeftijd (bron: Doopboek).
10.
Cornelis, ged. (NGK) op 08‑03‑1739 te Noordeloos (bron: Doopboek), overl.

IV.15
Hermen Leenderts de MIK, bouwman, ged. (NGK) op 27‑01‑1726 te Noordeloos (get.: Ariaantje Jans Blom) (bron: Doopboek), begr. op 01‑01‑1791 te Hoogblokland op 64-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), zn. van Leendert Leenderts de MIK (zie III.21) en Barber Jans RIETVELD.
Otr. op 16‑01‑1756 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk op 30-jarige leeftijd op 08‑02‑1756 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Aaltje Jans BEUSEKOM, 21 jaar oud, ged. (NGK) op 03‑10‑1734 te Hoornaar (get.: Aaltje Jansz) (bron: Doopboek), overl. op 06‑12‑1806 te Hoogblokland op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, ged. (NGK) op 23‑12‑1756 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Barber de Mick) (bron: Doopboek), overl.
2.
Maaijke, ged. (NGK) op 28‑10‑1759 te Hoornaar (get.: Teuntje Jans Beusekom) (bron: Doopboek), overl.
3.
Jan (zie V.3).
4.
Maria, dagloonster, geb. op 10‑11‑1764 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑11‑1764 te Hoornaar (get.: Barber de Mick) (bron: Doopboek), overl. op 19‑10‑1826 om 07:00 u. te Hoogblokland op 61-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 6), ongehuwd.
5.
Teuntje, geb. op 28‑11‑1768 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 04‑12‑1768 te Hoornaar (get.: Teuntje Jans Beusekom) (bron: Doopboek), overl. op 19‑11‑1846 om 15:00 u. te Sliedrecht op 77-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 125).
Otr. op 03‑12‑1797 te Peursum Willem Klaas de ROUWE, 26 jaar oud, geb. op 01‑05‑1771 te Sliedrecht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑05‑1771 te Sliedrecht (get.: Willempje Jans de Rouwe) (bron: Doopboek), overl. op 17‑09‑1831 om 11:00 u. te Giessendam op 60-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 27).
6.
Lena, bouweresse, geb. op 06‑04‑1771 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 07‑04‑1771 te Hoornaar (get.: Barber de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 08‑04‑1815 om 13:00 u. te Giessendam op 44-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 9).
Otr. (1) op 18‑05‑1804 te Giessen-Oudekerk (bron: Trouwboek Gerecht), tr. op 33-jarige leeftijd op 08‑06‑1804 te Giessen-Oudekerk (bron: Trouwboek Gerecht) Jan VROEGE, 39 jaar oud, geb. op 27‑06‑1764 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 01‑07‑1764 te Giessen-Oudekerk (get.: Ariaantje Brand) (bron: Doopboek), overl. op 28‑09‑1810 te Giessen-Oudekerk op 46-jarige leeftijd (bron: Lijst van begravenen).
Tr. (2) op 41-jarige leeftijd op 28‑05‑1812 te Giessendam (get.: A. Hansum, D. van Baaren, L. Vroege en W. Vroege) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 3) Cornelis Jans PEURSUM, 42 jaar oud, bouwman, geb. op 27‑07‑1769 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 30‑07‑1769 te Giessen-Oudekerk (get.: Neeltje Klomp) (bron: Doopboek), overl. op 14‑04‑1815 om 21:00 u. te Giessendam op 45-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 10), 1e huwelijk met Niesje Bovenkerk.
7.
Barber, ged. (NGK) op 01‑01‑1775 te Hoogblokland (get.: Ariaantje Groeneweg) (bron: Doopboek), overl. voor 1778 te Hoogblokland (bron: Doopboek).
8.
Barbera, ged. (NGK) op 08‑02‑1778 te Hoogblokland (get.: Ariaantje Groeneweg) (bron: Doopboek), overl. op 02‑05‑1855 om 10:00 u. te Hoogblokland op 77-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 8).
Tr. kerk op 26-jarige leeftijd op 01‑04‑1804 te Hoogblokland (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis Pleuns RIETVELD, 32 jaar oud, bouwman, ged. (NGK) op 20‑04‑1771 te Hoogblokland (get.: Teuntje de Groot) (bron: Doopboek), overl. op 30‑07‑1858 om 08:00 u. te Hoogblokland op 87-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 12).

V.3
Jan de MIK, rietdekker, geb. op 27‑08‑1762 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 29‑08‑1762 te Hoornaar (get.: Teuntje Jans) (bron: Doopboek), overl. op 02‑04‑1846 om 05:00 u. te Peursum op 83-jarige leeftijd (bron: BS Peursum, aktenr.: 2), zn. van Hermen Leenderts de MIK (zie IV.15) en Aaltje Jans BEUSEKOM.
Tr. kerk ong. 1791 te Kedichem Neeltje van GENT, ged. (NGK) op 31‑05‑1762 te Kedichem (get.: Neeltje Heijmans) (bron: Doopboek), overl. op 19‑06‑1810 te Hoogblokland op 48-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
Uit dit huwelijk:
1.
Hermijntje, geb. op 30‑07‑1792 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑08‑1792 te Hoogblokland (get.: Maaike de Mik) (bron: Doopboek), overl. te Hoogblokland (bron: Doopboek).
2.
Willem, geb. op 25‑07‑1793 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 28‑07‑1793 te Hoogblokland (get.: Willemijntje van Gent) (bron: Doopboek), overl. op 14‑05‑1815 om 08:00 u. te Hoogblokland op 21-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: ---).
3.
Harmen, geb. op 06‑11‑1794 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 09‑11‑1794 te Hoogblokland (get.: Teuntje de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 04‑04‑1811 te Hoogblokland op 16-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
4.
Willempje, geb. op 07‑08‑1796 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 14‑08‑1796 te Hoogblokland (get.: Willemijntje van Gent) (bron: Doopboek), overl. op 07‑12‑1853 om 17:00 u. te Neder-Slingerland op 57-jarige leeftijd (bron: Neder-Slingerlandt, aktenr.: 3).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 12‑10‑1816 te Hoogblokland (get.: D. Hoek, A. van Dalen, J. Stam en G. Leendertse) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 8) Gijsbert VONK, 25 jaar oud, arbeider, geb. op 22‑01‑1791 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 24‑01‑1791 te Hoornaar (get.: Helena van Krimpen) (bron: Doopboek), overl. op 17‑06‑1851 om 22:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 60-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 7).
5.
Arie (zie VI.6).
6.
Jielis (zie VI.10).
7.
Leendert, geb. op 03‑10‑1801 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑10‑1801 te Hoogblokland (get.: Aalbert van Gent) (bron: Doopboek), overl. op 20‑07‑1811 te Hoogblokland op 9-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
8.
Maria (zie VI.14).

VI.6
Arie de MIK, arbeider, geb. op 04‑03‑1798 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑03‑1798 te Hoogblokland (get.: Willemijntje van Gent) (bron: Doopboek), overl. op 17‑03‑1854 om 17:00 u. te Giessendam op 56-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 13), zn. van Jan de MIK (zie V.3) en Neeltje van GENT.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 25‑04‑1823 te Giessendam (get.: T. de Uijl, G. Vonk, G. de Leeuwerik en N. Boere) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 5) Geertruij Dingemans den UIL, 30 jaar oud, geb. op 29‑04‑1792 te Giessendam (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 13‑05‑1792 te Neder-Hardinxveld (get.: Ariaantje den Uijl) (bron: Doopboek), overl. op 14‑01‑1824 om 04:00 u. te Hardinxveld op 31-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 3).
Tr. (2) op 30-jarige leeftijd op 31‑01‑1829 te Hardinxveld (get.: J. Blokland, C. Cornige, J. Koens en J.C. de Kok) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 1) Johanna GROENEWEG, 32 jaar oud, geb. op 12‑01‑1797 te Giessendam (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 15‑01‑1797 te Giessendam (get.: Ariaantje Groeneweg hsv Jacob de Krijger) (bron: Doopboek Neder-Hardinxveld), overl. op 04‑06‑1843 om 16:00 u. te Aalsmeer op 46-jarige leeftijd (bron: BS Aalsmeer, aktenr.: 46).
Tr. (3) op 45-jarige leeftijd op 11‑01‑1844 te Giessendam (get.: H. de Jong, H. de Wit, C. van der Vliet en T. Bongen) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 1) Gertrudis MULDERS, 39 jaar oud, ged. (RK) op 25‑10‑1804 te Everdingen (get.: Grietje Pompen) (bron: Doopboek), overl. op 04‑07‑1866 om 06:00 u. te Giessendam op 61-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 83), 1e huwelijk met Arie Multum.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan, geb. op 27‑04‑1823 om 07:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 39), overl. op 01‑08‑1836 om 21:00 u. te Giessendam op 13-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 28).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jan, geb. op 04‑10‑1840 om 03:30 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 51), overl. op 30‑01‑1841 om 24:00 u. te Giessendam, 118 dagen oud (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 2).
Uit het derde huwelijk:
3.
Neeltje, geb. op 27‑10‑1844 om 13:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 74), overl. op 20‑02‑1874 om 16:00 u. te Giessendam op 29-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 22).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 04‑12‑1869 te Giessendam (get.: A. den Breejen, H. de Wit, W. de Kreij en A. aan de Wiel) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 24) Jan HANSUM, 35 jaar oud, arbeider, geb. op 24‑06‑1834 om 01:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 56), overl. op 31‑01‑1879 om 09:30 u. te Hardinxveld op 44-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 11).

VI.10
Jielis de MIK, rietdekker, geb. op 29‑04‑1799 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑05‑1799 te Hoogblokland (get.: Maaike van Gent) (bron: Doopboek), overl. op 27‑05‑1869 om 04:00 u. te Hoornaar op 70-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 5), zn. van Jan de MIK (zie V.3) en Neeltje van GENT.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 03‑11‑1822 te Kedichem (get.: A. Kooijman, J. Vink, J. de Keijzer en J. van Ek) (bron: BS Kedichem, aktenr.: 3) Dingena van EK, 26 jaar oud, geb. op 27‑02‑1796 te Kedichem (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 06‑03‑1796 te Oosterwijk (get.: Geertje van Ek) (bron: Doopboek Kedichem), overl. op 24‑08‑1865 om 20:00 u. te Hoogblokland op 69-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 10), 1e huwelijk met Willem van Gent.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie VII.5).
2.
Marigje, geb. op 12‑11‑1824 om 19:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 18), overl. op 20‑02‑1827 om 05:00 u. te Hoogblokland op 2-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 1).
3.
Neeltje, naaister, geb. op 07‑02‑1826 om 19:30 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 5), overl. op 15‑02‑1858 om 08:00 u. te Hoogblokland op 32-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 3), ongehuwd.
4.
Marigje, geb. op 14‑08‑1827 om 08:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 16), overl. op 15‑04‑1836 om 14:00 u. te Hoogblokland op 8-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 6).
5.
Adriaan, geb. op 18‑03‑1830 om 13:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 13), overl. op 03‑08‑1835 om 09:00 u. te Hoogblokland op 5-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 5).
6.
Hermina, geb. op 13‑03‑1832 om 15:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 2), overl. op 26‑06‑1851 om 22:00 u. te Hoogblokland op 19-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 9).
7.
Willem, geb. op 23‑01‑1834 om 18:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 1), overl. op 16‑11‑1858 om 05:00 u. te Hoogblokland op 24-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 16), ongehuwd.
8.
Leendert, geb. op 08‑05‑1835 om 09:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 8), overl. op 25‑07‑1835 om 08:00 u. te Hoogblokland, 78 dagen oud (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 4).
9.
Adriaan, geb. op 04‑07‑1836 om 20:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 8), overl. op 12‑11‑1856 om 13:00 u. te Hoogblokland op 20-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 17).
10.
Marrigje, geb. op 20‑09‑1838 om 22:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 18), overl. op 06‑01‑1869 om 06:00 u. te Nieuwland op 30-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 1).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 06‑05‑1858 te Hoogblokland (get.: D. Roozendaal, P. van Maurik, L. Leendertse en M.H. Woutman) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 2) Arie van GENDEREN, 27 jaar oud, arbeider, geb. op 09‑07‑1830 om 00:30 u. te Nieuwland (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 6), overl. op 02‑12‑1905 om 11:00 u. te Nieuwland op 75-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 15), 2e huwelijk met Aartje Versluis.
11.
Magdalena, geb. op 24‑04‑1841 om 06:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 7), overl. op 30‑07‑1841 om 18:00 u. te Hoogblokland, 97 dagen oud (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 10).

VII.5
Jan de MIK, rietdekker, geb. op 18‑02‑1823 om 13:00 u. te Kedichem (bron: BS Kedichem en Oosterwijk, aktenr.: 2), overl. op 22‑07‑1894 te Chicago (Cook County, Illinois) op 71-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery), vertrekt in 1870, met zijn gezin, met de SS Iowa vanuit Glasgow naar Amerika. Zn. van Jielis de MIK (zie VI.10) en Dingena van EK.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 17‑03‑1849 te Goudriaan (get.: T. Boom, D. Boom, G.R. Vonk en G. Klijn) (bron: BS Goudriaan, aktenr.: 3) Maaijke BOOM, 24 jaar oud, geb. op 15‑12‑1824 om 22:00 u. te Goudriaan (bron: BS Goudriaan, aktenr.: 18), overl. op 07‑01‑1882 te Chicago (Cook County, Illinois) op 57-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery).
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geb. op 01‑12‑1849 om 02:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 26), overl. op 15‑02‑1851 om 17:00 u. te Hoornaar op 1-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 4).
2.
Jielis (Julius) (zie VIII.2).
3.
Neeltje, geb. op 07‑10‑1855 om 07:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 13), overl.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 01‑03‑1876 te Roseland (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License), tr. kerk op 01‑03‑1876 te Roseland (Cook County, Illinois) (Prot.) (bron: Marriage License) Jan de KONING, 29 jaar oud, werkman, geb. op 25‑06‑1846, overl.
4.
Willem‑Adriaan (zie VIII.6).
5.
Dingena, geb. op 13‑07‑1861 om 02:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 6), overl. op 27‑10‑1861 om 21:00 u. te Hoornaar, 106 dagen oud (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 17).
6.
Willem (William B.) (zie VIII.9).
7.
Arie, geb. op 25‑07‑1862 om 06:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 7), overl. op 10‑10‑1862 om 02:00 u. te Hoornaar, 77 dagen oud (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 17).
8.
Doodgeboren kind, geb. op 02‑08‑1863 om 15:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 9), overl. op 02‑08‑1863 om 15:00 u. te Hoornaar, 0 dagen oud (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 9).
9.
Arie, geb. op 02‑01‑1865 om 02:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 1), overl. op 20‑03‑1865 om 12:00 u. te Hoornaar, 77 dagen oud (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 4).
10.
Dingena, geb. op 02‑02‑1867 om 18:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 3), overl. op 11‑06‑1867 om 23:00 u. te Hoornaar, 129 dagen oud (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 7).

VIII.2
Jielis de MIK (Julius), farmer, gardener, geb. op 17‑05‑1851 om 03:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 7), overl. op 13‑08‑1921 te Lake County (Indiana) op 70-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), zn. van Jan de MIK (zie VII.5) en Maaijke BOOM.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 02‑07‑1872 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License, aktenr.: 3817) Hilje RIPPERDA (Ellen, Helen), 21 jaar oud, geb. op 26‑06‑1851 om 02:00 u. te Wierhuizen (bron: BS Eenrum, aktenr.: 53), overl. op 27‑03‑1915 te Lake County (Indiana) op 63-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Uit dit huwelijk:
1.
Herman (zie IX.1).
2.
John (zie IX.3).
3.
Johanna, geb. op 19‑12‑1875 te Thorton (Cook County, Illinois, overl. op 13‑04‑1933 te Hammond (Lake County, Indiana) op 57-jarige leeftijd (bron: Homewood Memorial Gardens, Illinois).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 01‑06‑1898 te Indiana (Lake County) (bron: Marriage License) Leendert KLOOTWYK, 25 jaar oud, geb. op 14‑02‑1873 te Munster (Lake County, Indiana), overl. op 15‑02‑1938 te Munster (Lake County, Indiana) op 65-jarige leeftijd (bron: Homewood Memorial Gardens, Illinois).
4.
Dinah, geb. op 25‑04‑1878 te Cook County (Illinois), overl. op 16‑12‑1954 op 76-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 09‑10‑1902 te Lake County (Indiana) (bron: Marriage License) Dingeman JABAAY, 25 jaar oud, geb. op 09‑08‑1877 te Munster (Lake County, Indiana), overl. op 08‑01‑1971 te Munster (Lake County, Indiana) op 93-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
5.
Maggy, geb. op 24‑09‑1879 te Thorton (Cook County, Illinois), overl. op 08‑06‑1933 te Munster (Lake County, Indiana) op 53-jarige leeftijd (bron: Homewood Memorial Gardens, Illinois).
Tr. op 34-jarige leeftijd op 31‑07‑1914 te La Porte County (Indiana) John KLOOTWYK, 35 jaar oud, geb. op 05‑01‑1879 te Munster (Lake County, Indiana), overl. op 22‑12‑1961 te Munster (Lake County, Indiana) op 82-jarige leeftijd (bron: Homewood Memorial Gardens, Illinois).
6.
William (zie IX.11).
7.
Nicholas, geb. op 13‑03‑1885 te Dolton (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate, aktenr.: 11461), overl. op 18‑12‑1947 te Lansing (Cook County, Illinois) op 62-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Lutheran Cemetery, Illinois).
Tr. op 34-jarige leeftijd op 17‑09‑1919 te Lake County (Indiana) (bron: Marriage License, aktenr.: 49626) Lanta Blanche THILMONT, 35 jaar oud, geb. op 20‑02‑1884 te Cook County (Illinois), overl. op 11‑12‑1944 te Manteno (Kankakee County, Illinois) op 60-jarige leeftijd (bron: Oak Glenn Lutheran Cemetery, Illinois).
8.
Alice (Elsie), geb. op 24‑03‑1886 te Thorton (Cook County, Illinois), overl. ong. 1972 (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 05‑02‑1908 te Indiana (Lake County) (bron: Marriage License, aktenr.: 13925) Jacobus KLOOTWYK (James), 25 jaar oud, geb. op 24‑08‑1882 te Munster (Lake County, Illinois), overl. ong. 1959 (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
9.
Harry (Arie), geb. op 28‑07‑1888 te Thorton (Cook County, Illinois), overl. op 12‑04‑1975 te Beecher (Will County, Illinois) op 86-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
10.
Julius (zie IX.18).
11.
Edward (Andrian), geb. op 12‑05‑1894 te Dolton (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate, aktenr.: 5767), overl. op 29‑05‑1945 te Hammond (Lake County, Indiana) op 51-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Lutheran Cemetery, Illinois).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 09‑10‑1922 te Lake (Lake County, Indiana) (bron: Marriage License, aktenr.: 65007) Louise SCHMIDT, 26 jaar oud, geb. op 15‑04‑1896 te Lansing (Cook County, Illinois), overl. op 30‑05‑1992 te Hammond (Lake County, Indiana) op 96-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Lutheran Cemetery, Illinois), 1e huwelijk met George Stepanek, 3e huwelijk met Waldo J. Breen.
12.
Doodgeboren kind, geb. op 20‑07‑1896 te Oak Glen (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate, aktenr.: 3582), overl. op 20‑07‑1896 te Oak Glen (Cook County, Illinois), 0 dagen oud (bron: Birth Certificate, aktenr.: 3582).
13.
Anna, geb. 05‑1897 te Thorton (Cook County, Illinois), overl. op 03‑02‑1952 te Munster (Lake County, Indiana).
Tr. op 28‑12‑1916 te Lake County (Indiana) (bron: Marriage Registration, aktenr.: 37554) Arie KLOOTWYK, 31 jaar oud, geb. op 10‑03‑1885 te Munster (Lake County, Indiana), overl. op 29‑03‑1970 te Gary (Lake County, Indiana) op 85-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).

IX.1
Herman de MIK, geb. op 17‑12‑1873 te Roseland (Cook County, Illinois), overl. op 11‑07‑1924 te Chicago (Cook County, Illinois) op 50-jarige leeftijd (bron: Munster Christian Cemetery, Illinois), zn. van Jielis de MIK (Julius) (zie VIII.2) en Hilje RIPPERDA (Ellen, Helen).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 17‑12‑1896 te Oakglen (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License), tr. kerk op 17‑12‑1896 te Oakglen (Cook County, Illinois) (Prot.) (bron: Marriage License) Gerrigje van KLEIJ (Carrie), 21 jaar oud, geb. op 12‑10‑1875 te Roseland (Cook County, Illinois), overl. op 30‑07‑1961 te Munster (Lake County, Indiana) op 85-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob (zie X.1).
2.
Helen, geb. 03‑1899 te Illinois, overl. op 05‑11‑1918 te Lake County (Indiana) (bron: Munster Christian Cemetery, Indiana).
3.
Kate, geb. op 07‑03‑1901 te Dolton (Cook County, Illinois), overl. 12‑1977.
Tr. op 18-jarige leeftijd op 08‑01‑1920 te Lake (Lake County, Indiana) (bron: Marriage License, aktenr.: 51060) John S. SWETS, geb. ong. 1896 te Indiana, overl.
4.
Johanna (Hannah), geb. op 01‑09‑1903 te Dolton (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate), overl. op 26‑02‑1924 te Munster (Lake County, Indiana) op 20-jarige leeftijd (bron: Munster Christian Cemetery, Illinois).
5.
Elizabeth, geb. op 12‑12‑1905 te Dolton (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate), overl. op 20‑05‑1990 te Youngstown (Mahoning County, Ohio) op 84-jarige leeftijd (bron: Mount Pleasant Cemetery, Indiana).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 06‑09‑1927 te Lake (Lake County, Indiana) (bron: Marriage License, aktenr.: 94425) Ollie M. HILTON, 20 jaar oud, geb. op 30‑06‑1907 te Jasper County (Indiana), overl. op 28‑02‑1972 te Sounth Bend (St. Joseph County, Indiana) op 64-jarige leeftijd (bron: Mount Pleasant Cemetery, Indiana), 1e huwelijk met Vera Merrill Jenkins.
6.
Julius, geb. op 10‑03‑1908 te Munster (Lake County, Indiana), overl. op 31‑07‑2005 te Lansing (Cook County, Illinois) op 97-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Lutheran Cemetery).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 24‑11‑1938 te Lake County (Indiana) (bron: Marriages Licence, aktenr.: 64547) Helen LORENZ, 27 jaar oud, geb. op 10‑10‑1911 te Lansing (Cook County, Illinois), overl. op 04‑07‑2004 te Munster (Lake County, Indiana) op 92-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Lutheran Cemetery).
7.
John (zie X.11).
8.
Arthur, geb. op 06‑01‑1910 te North (Lake County, Indiana), overl. voor 1913.
9.
Arthur, geb. op 28‑02‑1913 te Indiana, overl. op 15‑04‑1978 te Mercer (Iron County, Wisconsin) op 65-jarige leeftijd (bron: Mercer Cemetery, Wisconsin).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 21‑03‑1940 te Lansing (Cook County, Illinois) Pauline MILLER, 21 jaar oud, geb. op 24‑09‑1918 te Vermilion (Edgar County, Illinois), overl. op 24‑10‑1999 te Mercer (Iron County, Wisconsin) op 81-jarige leeftijd (bron: Mercer Cemetery, Wisconcin).

X.1
Jacob de MIK, geb. op 07‑07‑1897 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. ong. 1964 (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), zn. van Herman de MIK (zie IX.1) en Gerrigje van KLEIJ (Carrie).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 10‑09‑1924 te Cook County (Illinois) Helen MADDEROM, 26 jaar oud, geb. op 11‑05‑1898 te Illinois, overl. op 27‑10‑1972 te Crestwood (Cook County, Illinois) op 74-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Uit dit huwelijk:
1.
Harold, geb. op 05‑10‑1926 te Indiana, overl. 01‑1979 te Oak Lawn (Cook County, Illinois).
Rel. Clarene Grace DYKINGA, geb. op 07‑06‑1928 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 14‑12‑2007 te Worth (Cook County, Illinois) op 79-jarige leeftijd.
2.
Roger, geb. op 21‑09‑1934 te Indiana, overl. op 21‑04‑1975 te Chicago Heights (Cook County, Illinois) op 40-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery (Cook County, Illinois)).
Rel.

X.11
John de MIK, geb. op 06‑01‑1910 te North (Lake County, Indiana), overl. op 28‑01‑1972 te Whittier (Los Angeles, California) op 62-jarige leeftijd (bron: Rose Hills Memorial Park, California), zn. van Herman de MIK (zie IX.1) en Gerrigje van KLEIJ (Carrie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 17‑08‑1936 te Lake County (Indiana) (bron: Marriage Registration, aktenr.: 45906) Beatrice Lucille HATTEN, 19 jaar oud, geb. op 15‑12‑1916 te Knox (Starke County, Indiana), overl. op 04‑09‑2013 te Whittier (Los Angeles County, California) op 96-jarige leeftijd (bron: Rose Hills Memorial Park).
Uit dit huwelijk:
1.
Herman, geb. op 28‑08‑1938 te Hammond (Lake County, Indiana), overl. op 12‑01‑2018 te Los Angeles (California) op 79-jarige leeftijd.
Sch. (1) voor 1975 Dereatha Ann TUCKER, geb. op 22‑02‑1944 te Wilmington (Los Angeles County, California), overl. op 28‑04‑1976 te Wilmington (Los Angeles County, California) op 32-jarige leeftijd (bron: Green Hills Memorial Park, California).
Rel. (2).
2.
Paul, geb. op 19‑02‑1941 te Hammond (Lake County, Indiana), overl. op 26‑01‑2007 te Shawnee (Pottawatomie County, Oklahoma) op 65-jarige leeftijd.
Tr. te Shawnee (Pottawatomie County, Oklahoma).

IX.3
John de MIK, farmer, geb. op 14‑12‑1875 te Thorton (Cook County, Illinois), overl. op 27‑01‑1926 te Oak Park (Cook County, Illinois) op 50-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Lutheran Cemetery, Illinois), zn. van Jielis de MIK (Julius) (zie VIII.2) en Hilje RIPPERDA (Ellen, Helen).
Otr. op 18‑09‑1905 te Oakglen (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License), tr. op 29-jarige leeftijd op 27‑09‑1905 te Oakglen (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License) Sophie LANGE, 25 jaar oud, geb. op 07‑09‑1880 te Lansing (Cook County, Illinois, overl. op 12‑11‑1958 te South Holland (Cook County, Illinois) op 78-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Lutheran Cemetery, Illinois), 2e huwelijk met Howard Pals.
Uit dit huwelijk:
1.
Walter William (zie X.16).
2.
Frieda, geb. op 15‑12‑1910 te Illinois, overl. op 09‑12‑1990 op 79-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Rel. Peter WIERS, geb. op 17‑11‑1905 te North (Lake County, Indiana), overl. op 26‑02‑1992 te Lake County (Indiana) op 86-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery).
3.
Lawrence John (zie X.20).

X.16
Walter William de MIK, geb. op 20‑06‑1906 te Lansing (Cook County, Illinois), overl. op 29‑12‑1987 te Freeport (Stephenson County, Illinois) op 81-jarige leeftijd, zn. van John de MIK (zie IX.3) en Sophie LANGE.
Rel. Lucille Francis WILLIAMSON, geb. op 13‑12‑1907 te Illinois, overl. op 04‑11‑1990 te Freeport (Stephenson County, Illinois) op 82-jarige leeftijd.
Uit deze relatie:
1.
Thomas John, geb. op 27‑01‑1937 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 15‑04‑1993 te Freeport (Stephenson County, Illinois) op 56-jarige leeftijd (bron: Graceland Memorial Park (Indiana)).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 03‑09‑1963 Constance D. SHUPE, 24 jaar oud, geb. op 05‑05‑1939 te Landusky (Philips County, Montana), overl. op 11‑06‑2013 te Lockport (Will County, Illinois) op 74-jarige leeftijd (bron: Graceland Memorial Park, Indiana).

X.20
Lawrence John de MIK, geb. op 25‑04‑1913 te Lansing (Cook County, Illinois), overl. 12‑1962, zn. van John de MIK (zie IX.3) en Sophie LANGE.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 08‑03‑1934 te Lake County (Indiana) (bron: Marriage Registration, aktenr.: 29501) Martha Eda Mae PAGELS, 18 jaar oud, geb. op 01‑11‑1915 te London (Madison County, Ohio), overl. op 04‑03‑1986 te South Holland (Cook County, Illinois) op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Carrol Fay, geb. op 08‑10‑1934 te Illinois, overl. op 06‑03‑1994 te Riverside (Kankakee County, Illinois) op 59-jarige leeftijd.
Tr. op 19-jarige leeftijd op 16‑01‑1954 Elden PETERSEN, 23 jaar oud, geb. op 12‑01‑1931 te Grant Park (Kankakee County, Illinois), overl. op 23‑04‑2015 te Kankakee (Kankakee County, Illinois) op 84-jarige leeftijd.

IX.11
William de MIK, geb. op 10‑02‑1883 te Dolton (Cook County, Illinois), overl. op 25‑01‑1948 te Chicago Heights (Cook County, Illinois) op 64-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Lutheran Cemetery, Illinois), zn. van Jielis de MIK (Julius) (zie VIII.2) en Hilje RIPPERDA (Ellen, Helen).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 13‑02‑1910 te West Hammond (Cook County, Illinois) (bron: Cook County Marriages) Henrietta LANGE, 24 jaar oud, geb. op 25‑11‑1885 te West Hammond (Cook County, Illinois), overl. op 28‑11‑1982 te Schererville (Lake County, Indiana) op 97-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Lutheran Cemetery, Illinois).
Uit dit huwelijk:
1.
Arnold (zie X.22).
2.
Hazel Katherine Anna, geb. op 09‑08‑1913 te Bloom Township (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate), overl. op 26‑12‑1974 op 61-jarige leeftijd (bron: Maple Grove Cemetery, Illinois).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 25‑12‑1935 te Lake County (Indiana) (bron: Marriage License, aktenr.: 440) Hiram JANSSEN, 26 jaar oud, geb. op 17‑10‑1909 te Ash Grove Township (Iroquois County, Illinois), overl. op 16‑09‑1981 te Milford (Iroquois County, Illinois) op 71-jarige leeftijd (bron: Maple Grove Cemetery, Illinois).
3.
Lucille Alice, geb. op 08‑07‑1915 te Dyer (Lake County, Indiana), overl. op 15‑06‑1993 te Tucson (Pima County, Arizona) op 77-jarige leeftijd (bron: Evergreen Memorial Park).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 01‑02‑1941 te Lake County (Indiana) (bron: Marriages Registration, aktenr.: 76084) Arthur A. EBERT, 29 jaar oud, geb. op 27‑11‑1911, overl. op 17‑09‑1989 te Tucson (Pima County, Arizona) op 77-jarige leeftijd (bron: Evergreen Memorial Park).
4.
Andrew William, geb. op 01‑11‑1916 te Dyer (Lake County, Indiana), overl. op 13‑10‑1995 te Schererville (Lake County, Indiana) op 78-jarige leeftijd (bron: Maplewood Historic Cemetery, Indiana).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 31‑01‑1942 te Lake County (Indiana) (bron: Marriage Registration, aktenr.: 80778) Alice Margaret HOWKINSON, 25 jaar oud, geb. op 13‑06‑1916 te Cedar Lake (Lake County, Indiana), overl. op 03‑08‑1995 te Schererville (Lake County, Indiana) op 79-jarige leeftijd (bron: Maplewood Historic Cemetery, Indiana).
5.
Roy Norman, geb. op 13‑09‑1923 te Dyer (Lake County, Indiana), overl. op 10‑12‑1996 te Dyer (Lake County, Indiana) op 73-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Lutheran Cemetery, Illinois).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 01‑11‑1950 te Cook County (Illinois) Jean Majory DOCKWEILER, 27 jaar oud, geb. op 28‑08‑1923 te Lansing (Cook County, Illinois), overl. op 12‑04‑2002 te Crownpoint (Lake County, Indiana) op 78-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Cemetery).

X.22
Arnold de MIK, geb. op 17‑11‑1910 te Bloom Township (Cook County, Illinois), overl. op 29‑10‑1980 te Harvey (Cook County, Illinois) op 69-jarige leeftijd (bron: Concordia Cemetery, Indiana), zn. van William de MIK (zie IX.11) en Henrietta LANGE.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 06‑11‑1941 te Lake County (Indiana) (bron: Marriages Licence, aktenr.: 79814) Margaret GUNTHER, 29 jaar oud, geb. op 01‑07‑1912 te Chicago (Illinois), overl. op 18‑11‑1982 te Beecher (Will County, Illinois) op 70-jarige leeftijd (bron: Concordia Cemetery, Indiana).
Uit dit huwelijk:
1.
Robert (zie XI.11).
2.
Irene Margaret, geb. op 13‑04‑1948 te Gary (Lake County, Indiana), overl. op 06‑10‑2012 te Beecher (Will County, Illinois) op 64-jarige leeftijd.
Tr. te Beecher (Will County, Illinois).

XI.11
Robert de MIK, geb. op 05‑06‑1944 te Gary (Lake County, Indiana), overl. op 31‑07‑2006 op 62-jarige leeftijd, zn. van Arnold de MIK (zie X.22) en Margaret GUNTHER.
Tr.
Uit dit huwelijk:
1.
Todd Arthur, geb. op 17‑07‑1970, overl. op 14‑01‑2007 te Vila Park (Dupage County, Illinois) op 36-jarige leeftijd.

IX.18
Julius de MIK, farmer, geb. op 01‑11‑1891 te Dolton (Cook County, Illinois), overl. op 04‑06‑1953 te Chicago (Cook County, Illinois) op 61-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), zn. van Jielis de MIK (Julius) (zie VIII.2) en Hilje RIPPERDA (Ellen, Helen).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 27‑02‑1913 te Lansing (Cook County, Illinois) (bron: Cook County Marriages) Alice DEKKER, 20 jaar oud, geb. op 15‑01‑1893 te Oak Glen (Cook County, Illinois), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Florence, geb. op 18‑01‑1914 te Lansing (Cook County, Illinois), overl. op 10‑04‑1983 te South Holland (Cook County, Illinois) op 69-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Tr. op 16-jarige leeftijd op 16‑04‑1930 te Cook County (Illinois) Russell Richard ROSS, 28 jaar oud, geb. op 18‑02‑1902, overl. op 28‑02‑1974 te Lansing (Cook County, Illinois) op 72-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
2.
Henrietta, geb. op 04‑04‑1916 te Lansing (Cook County, Illinois), overl.
3.
Elmer, geb. op 21‑05‑1917 te Lansing (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate, aktenr.: 37), overl. op 29‑10‑1993 te Mesa (Maricopa County, Arizona) op 76-jarige leeftijd.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 06‑01‑1940 te Cook County (Illinois) Henrietta DOORN, 19 jaar oud, geb. op 14‑03‑1920 te Lansing (Cook County, Illinois), overl. op 05‑02‑2001 te Munster (Lake County, Indiana) op 80-jarige leeftijd.

VIII.6
Willem‑Adriaan de MIK, geb. op 04‑10‑1859 om 08:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 14), overl. op 17‑02‑1941 te Chicago (Cook County, Illinois) op 81-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois), zn. van Jan de MIK (zie VII.5) en Maaijke BOOM.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 14‑09‑1882 te Roseland (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License), tr. kerk op 22‑09‑1882 te Roseland (Cook County, Illinois) (Prot.) (bron: Marriage License) Maria Pieternella in 't HOUT, 17 jaar oud, geb. op 24‑01‑1865 om 09:30 u. te Schiebroek (bron: BS Schiebroek, aktenr.: 1), overl. op 25‑10‑1925 te Chicago (Cook County, Illinois) op 60-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois).
Uit dit huwelijk:
1.
John (zie IX.25).
2.
Jennie (Jane), geb. op 23‑05‑1885 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 27‑09‑1971 te Chicago (Cook County, Illinois) op 86-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois).
3.
William (zie IX.29).
4.
Maggie, geb. op 12‑07‑1888 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 03‑04‑1959 te Tucson (Pima County, Arizona) op 70-jarige leeftijd (bron: East Lawn Palms Cemetery).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 04‑09‑1907 te Chicago (Cook County, Illinois) Fred WIERSUM, 21 jaar oud, geb. op 18‑05‑1886 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 31‑05‑1961 te Tucson (Pima County, Arizona) op 75-jarige leeftijd (bron: East Lawn Palms Cemetery).
5.
Winnie, geb. op 15‑11‑1889 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. 03‑1975 te Dolton (Cook County, Illinois).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 07‑09‑1910 te Chicago (Cook County, Illinois) Peter J. BONNEMA, 20 jaar oud, geb. op 17‑10‑1889 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 04‑02‑1923 te Chicago (Cook County, Illinois) op 33-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery).
6.
Nellie, geb. op 20‑03‑1891 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 19‑05‑1957 te Chicago (Cook County, Illinois) op 66-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois).
7.
Nancy Mae, geb. op 17‑11‑1892 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate), overl. op 20‑01‑1973 te San Diego (San Diego County, California) op 80-jarige leeftijd (bron: Fort Rosecrans National Cemetery, California).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 10‑06‑1920 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License), tr. kerk op 22‑06‑1920 te Chicago (Cook County, Illinois) (Prot.) (bron: Marriage License) Thomas Raymond NIVEN, 25 jaar oud, geb. op 05‑09‑1894 te Engeland, overl. op 28‑12‑1964 te San Diego (California) op 70-jarige leeftijd (bron: Fort Rosecrans National Cemetery, California).
8.
Adam (zie IX.38).
9.
Gustave, geb. op 28‑06‑1896, overl.
10.
Cornelia (Cora), geb. op 05‑08‑1897 te Chicago (Cook County, Illinois), overl.
Rel. Herbert JOHNSON, geb. op 29‑11‑1890, overl.
11.
Marie, geb. op 09‑04‑1900 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. ong. 1987 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Mount Greenwood Cemetery).
12.
Daniël, overl. op 29‑09‑1902.
13.
Ruth, overl. op 07‑08‑1903.
14.
Robert, overl. op 13‑08‑1908.

IX.25
John de MIK, geb. op 29‑12‑1883 te Kinsington (Cook County, Illinois) (bron: Certificate of Birth), overl. op 05‑11‑1942 te Chicago (Cook County, Illinois) op 58-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois), zn. van Willem‑Adriaan de MIK (zie VIII.6) en Maria Pieternella in 't HOUT.
Rel. (1) Estella Clara BITTER, geb. op 08‑02‑1896 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 30‑01‑1972 te Chicago (Cook County, Illinois) op 75-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery), 1e huwelijk met Charles Schroeder, met hem een dochter gekregen Eleanor, die later de naam de Mik gebruikt.
Rel. (2) Clara SCHMAKEL, geb. op 30‑03‑1888 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 09‑09‑1919 te Chicago (Cook County, Illinois) op 31-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery).
Uit de eerste relatie:
1.
William, geb. op 31‑01‑1929 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 29‑02‑2004 te Chicago (Cook County, Illinois) op 75-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois).

IX.29
William de MIK, geb. op 01‑11‑1886 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. 04‑1968 te Lansing (Cook County, Illinois), zn. van Willem‑Adriaan de MIK (zie VIII.6) en Maria Pieternella in 't HOUT.
Tr. ong. 1916 Margurite PUTTHAMMER, geb. op 09‑09‑1890 te Illinois, overl.
Uit dit huwelijk:
1.
La Verne, geb. ong. 1917 te Chicago (Cook County, Illinois), overl.
Tr. te Cook County (Illinois).

IX.38
Adam de MIK, geb. op 20‑10‑1894 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 19‑08‑1956 te South Holland (Cook County, Illinois) op 61-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois), zn. van Willem‑Adriaan de MIK (zie VIII.6) en Maria Pieternella in 't HOUT.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 26‑04‑1917 te Chicago (Cook County, Illinois) Margaret BONNEMA, geb. 01‑1895 te Chicago (Cook County, Illinois), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Willard (zie X.39).
2.
Eugene, geb. op 21‑08‑1920 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate), overl. op 23‑01‑1970 te Chicago (Cook County, Illinois) op 49-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 04‑06‑1940 te Cook County (Illinois) Jeanette BOEKELOO, 21 jaar oud, geb. op 23‑11‑1918 te Harvey (Cook County, Illinois), overl. op 19‑04‑2014 op 95-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
3.
Clifford (zie X.43).

X.39
Willard de MIK, geb. op 26‑03‑1919 om 21:30 u. te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate, aktenr.: 8554), overl. op 24‑01‑1997 om 06:00 u. te DeMotte (Jasper County, Indiana) op 77-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), zn. van Adam de MIK (zie IX.38) en Margaret BONNEMA.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 08‑06‑1940 te Chicago (Cook County, Illinois) Wilma HAAK, 19 jaar oud, geb. op 26‑08‑1920 te Hull (Emmons County, North Dakota), overl. op 14‑10‑2005 te Crown Point (Lake County, Indiana) op 85-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 07‑12‑1940 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 07‑12‑1940 te Chicago (Cook County, Illinois), 0 dagen oud.

X.43
Clifford de MIK, geb. op 20‑11‑1923 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate), overl. op 14‑09‑1974 te Harvey (Cook County, Illinois) op 50-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), zn. van Adam de MIK (zie IX.38) en Margaret BONNEMA.
Tr. op 19-jarige leeftijd op 13‑07‑1943 te Cook County (Illinois) Frances HAAK, 18 jaar oud, geb. op 13‑09‑1924 te Hull (Emmons County, North Dakota), overl. op 26‑02‑2003 te Crete (Will County, Illinois) op 78-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Uit dit huwelijk:
1.
Clifford Allen, geb. op 17‑09‑1946 te Harvey (Cook County, Illinois), overl. op 12‑09‑2011 te Valparaiso (Porter County, Indiana) op 64-jarige leeftijd.
Tr. te Harvey (Cook County, Illinois).
2.
Daniël Ray, geb. op 07‑04‑1949 te Harvey (Cook County, Illinois), overl. op 25‑05‑1949 te Harvey (Cook County, Illinois), 48 dagen oud.

VIII.9
Willem de MIK (William B.), geb. op 13‑07‑1861 om 02:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 7), overl. op 27‑12‑1926 te St. Anne (Kankakee County, Illinois) op 65-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery), zn. van Jan de MIK (zie VII.5) en Maaijke BOOM.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 20‑08‑1886 te Roseland (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License) Klaasje van der LEE (Clara), 23 jaar oud, geb. op 12‑06‑1863 om 04:00 u. te Aalsmeer (bron: BS Aalsmeer, aktenr.: 66), overl. op 14‑08‑1919 te St. Anne (Kankakee County, Illinois) op 56-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery).
Uit dit huwelijk:
1.
John (Jan) (zie IX.47).
2.
Elizabeth, geb. op 04‑10‑1888 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 02‑03‑1982 te Saint Anne (Kankakee County, Illinois) op 93-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 28‑03‑1911 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Marriage Lincense), tr. kerk op 30‑03‑1911 te Chicago (Cook County, Illinois) (Prot.) (bron: Marriage Lincense) Arie ROMEIN (Harry), 24 jaar oud, geb. op 23‑05‑1886 om 02:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 126), overl. op 15‑04‑1970 te Saint Anne (Kankakee County, Illinois) op 83-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery).
3.
Gerret (zie IX.52).
4.
Julius (zie IX.54).
5.
William, geb. op 09‑06‑1896 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 29‑05‑1987 te Clinton (Dewitt County, Illinois) op 90-jarige leeftijd (bron: Danville National Cemetery, Illinois).

IX.47
John de MIK (Jan), geb. op 15‑05‑1887 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Certificate of Birth), overl. op 27‑07‑1971 om 04:15 u. te Saint Anne (Kankakee County, Illinois) op 84-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery), zn. van Willem de MIK (William B.) (zie VIII.9) en Klaasje van der LEE (Clara).
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 05‑01‑1912 te Corsica (Douglas County, South Dakota) Sophie HOEKSTRA, 21 jaar oud, geb. op 05‑06‑1890 te Roseland (Cook County, Illinois), overl. op 17‑12‑1918 te St. Anne (Kankakee County, Illinois) op 28-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
Tr. (2) op 39-jarige leeftijd op 28‑03‑1927 Evelyn Lena RITSEMA, 26 jaar oud, geb. op 12‑09‑1900 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 02‑08‑1977 te Saint Anne (Kankakee County, Illinois) op 76-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois), 1e huwelijk met Willard H. Boudreau.
Uit het eerste huwelijk:
1.
William, geb. op 05‑12‑1912 te Illinois, overl. op 01‑09‑2007 te Boynton Beach (Palm Beach County, Florida) op 94-jarige leeftijd (bron: Boynton Beach Memorial Park and Mausoleum).
Rel. Elizabeth Aleen LEATHERS, geb. op 03‑02‑1914 te Illinois, overl. op 03‑07‑1991 te Boynton Beach (Palm Beach County, Florida) op 77-jarige leeftijd (bron: Boynton Beach Memorial Park and Mausoleum).
2.
Rose, geb. op 13‑01‑1914 te Wichert (Kankakee County, Illinois), overl. op 23‑07‑2002 te Kankakee (Kankakee County, Illinois) op 88-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 09‑01‑1937 te Wichert (Kankakee County, Illinois) Morris De YOUNG, 21 jaar oud, geb. op 05‑05‑1915 te Wichert (Kankakee County, Illinois), overl. op 19‑05‑2004 te Kankakee (Kankakee County, Illinois) op 89-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
3.
Edward, geb. op 14‑12‑1914 te Illinois, overl. op 10‑04‑1995 te Charlotte (Mecklenburg County, North Carolina) op 80-jarige leeftijd (bron: Groometown UMC Cemetery, North Carolina).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 03‑06‑1941 te Charlotte (Mecklenburg, North Carolina) Frances Elizabeth JOHNSON, 25 jaar oud, geb. op 17‑09‑1915 te Greensboro (North Carolina), overl. op 09‑02‑1995 te Charlotte (Mecklenburg County, North Carolina) op 79-jarige leeftijd (bron: Groometown United Methodist Cemetery, North Carolina).
4.
Clara, geb. op 19‑02‑1916 te Wichert (Kankakee County, Illinois), overl. op 12‑03‑2008 te Kankakee (Kankakee County, Illinois) op 92-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 15‑04‑1947 te Clark County (Nevada) (get.: E.C. Cupit en H.J. Redford) (bron: Marriage Certificates, aktenr.: 252073) John L. SMALLEY, 37 jaar oud, geb. op 09‑11‑1909 te California, overl. op 18‑06‑1964 te Long Beach (Los Angeles County, California) op 54-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
5.
Harold, geb. op 25‑06‑1918 te VS, overl. op 16‑03‑2006 te Grant Rapids (Kent County, Michigan) op 87-jarige leeftijd (bron: Woodlawn Cemetery).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 25‑12‑1940 te Cook County (Illinois) Frances Martha SYTSMA, 21 jaar oud, geb. op 30‑10‑1919 te Homewood (Cook County, Illinois), overl. op 10‑12‑2006 te Grand Rapids (Kent County, Michigan) op 87-jarige leeftijd (bron: Woodlawn Cemetery).
Uit het tweede huwelijk:
6.
Evelyn, geb. op 21‑02‑1932 te Wichert (Kankakee County, Illinois), overl. op 06‑01‑2008 te Kankakee (Kankakee County, Illinois) op 75-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
7.
Robert, geb. op 25‑04‑1934 te Wichert (Kankakee County, Illinois), overl. op 26‑02‑2018 te Watseka (Iroquois County, Illinois) op 83-jarige leeftijd (bron: Saint Anne Township Cemetery).
Tr. te Kankakee (Kankakee County, Illinois).

IX.52
Gerret de MIK, geb. op 04‑04‑1892 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 13‑06‑1967 te Denver (Colorado) op 75-jarige leeftijd, zn. van Willem de MIK (William B.) (zie VIII.9) en Klaasje van der LEE (Clara).
Tr. ong. 1918 Cora MEUSELAAR, geb. op 23‑05‑1895 te Illinois, overl. op 14‑08‑1970 te Denver (Colorado) op 75-jarige leeftijd (bron: Crown Hill Cemetery, Colorado).
Uit dit huwelijk:
1.
Clarence, geb. op 06‑08‑1919 te Youngstown (Mahoning County, Ohio), overl. op 29‑10‑1991 te New Port Richey (Pasco County, Florida) op 72-jarige leeftijd (bron: Meadownlawn Memorial Gardens, Florida).
Rel. Gladys L. N.N. Geb. op 08‑07‑1922 te Newfoundland (Canada), overl. op 17‑10‑2003 te Pinellas County (Florida) op 81-jarige leeftijd (bron: Meadownlawn Memorial Gardens, Florida).
2.
Kenyon, geb. op 05‑04‑1921 te Ohio, overl. 10‑1972 (bron: Crown Hill Cemetery, Colorado).

IX.54
Julius de MIK, geb. op 24‑04‑1894 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Certificate of Birth, aktenr.: 3523), overl. op 16‑08‑1984 te Kankakee (Kankakee Country, Illinois) op 90-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery), zn. van Willem de MIK (William B.) (zie VIII.9) en Klaasje van der LEE (Clara).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 11‑03‑1925 te Wichert (Kankakee County, Illinois) Nellie RITSEMA, 23 jaar oud, geb. op 25‑02‑1902 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate Cook County), overl. op 28‑07‑1997 te Kankakee (Kankakee County, Illinois) op 95-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
Uit dit huwelijk:
1.
Clara, geb. op 02‑04‑1926 te Wichert (Kankakee County, Illinois), overl. op 13‑01‑2007 te Peru (LaSalle County, Illinois) op 80-jarige leeftijd (bron: Kankakee Memorial Gardens, Illinois).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 02‑07‑1947 te Wichert (Kankakee County, Illinois) Richard DUCKWORTH, 31 jaar oud, geb. op 27‑06‑1916 te Chebanse (Kankakee County, Illinois), overl. op 28‑12‑2004 te Peoria (Illinois) op 88-jarige leeftijd (bron: Kankakee Memorial Gardens, Illinois).

VI.14
Maria de MIK, dienstmeid, geb. op 28‑08‑1803 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 04‑09‑1803 te Hoogblokland (get.: Maaike van Noordt, doophefster Barbara de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 03‑05‑1845 om 16:00 u. te Hoogblokland op 41-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 4), dr. van Jan de MIK (zie V.3) en Neeltje van GENT.
Tr. (1) op 27-jarige leeftijd op 02‑10‑1830 te Schelluinen (get.: J. Kuinens en I. de Boon, D. de Kuijper en C. Beuzekom) (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 5) Rokus de KREIJ, 29 jaar oud, arbeider, werkman, geb. op 11‑03‑1801 te Molenaarsgraaf (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 15‑03‑1801 te Molenaarsgraaf (get.: Lijsbeth van Holten) (bron: Doopboek), overl. op 11‑02‑1880 om 15:00 u. te Hoogblokland op 78-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 3).
Rel. (2) Vader ONBEKEND, overl.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hermen, bouwmansknecht, geb. op 29‑08‑1833 om 23:30 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 16), overl. op 15‑01‑1909 om 12:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 75-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 1), 2e huwelijk op 17-09-1880 met Maria van Weenen en 3e huwelijk op 21-11-1890 met Jacoba van Daalen.
Otr. op 15‑05‑1853 te Giessen-Nieuwkerk, tr. op 19-jarige leeftijd op 21‑05‑1853 te Giessen-Nieuwkerk (get.: J. de Mik, A. Boer, A. Bos en L. Leijnen) (bron: BS Giessen Nieuwkerk, aktenr.: 5) Jozijntje de MIK, 21 jaar oud, geb. op 24‑12‑1831 om 21:00 u. te Giessen-Nieuwkerk (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 25), overl. op 13‑11‑1879 om 01:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 47-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 14), dr. van Bastiaan de MIK (zie VI.47) en Ariaantje WALLAARD, dienstmeid.
Uit de tweede relatie:
2.
Jacob de MIK (zie VII.18).

VII.18
Jacob de MIK, arbeider, geb. op 19‑06‑1826 om 04:30 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 12), overl. op 13‑06‑1896 om 19:00 u. te Hardinxveld op 69-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 59), zn. van Vader ONBEKEND en Maria de MIK (zie VI.14).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 24‑09‑1852 te Neder-Slingelandt (get.: A. Siebeling, C. Schreuder, A. Boer en A. Bos) (bron: BS Neder-Slingelandt, aktenr.: 2) Jannigje BOON, 25 jaar oud, geb. op 01‑07‑1827 om 20:00 u. te Giessen-Oudekerk (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 29), overl. op 04‑12‑1896 om 11:00 u. te Hardinxveld op 69-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 104).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geb. op 18‑02‑1853 om 06:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 2), overl. op 12‑09‑1952 om 05:00 u. te Hardinxveld op 99-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 32).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 12‑05‑1883 te Hardinxveld (get.: J. de Ruijter, Heimen de Mik, P. Kamsteeg en H. Eikelenboom) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 8) Bastiaan de RUIJTER, 31 jaar oud, werkman, geb. op 21‑06‑1851 om 14:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 68), overl. op 08‑12‑1942 om 06:00 u. te Hardinxveld op 91-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 58).
2.
Heimen (zie VIII.17).
3.
Maria, geb. op 19‑09‑1857 om 05:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 9), overl. op 11‑08‑1873 om 08:00 u. te Hardinxveld op 15-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 75).
4.
Willempje, geb. op 14‑04‑1862 om 20:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 2), overl. op 01‑08‑1862 om 11:00 u. te Hardinxveld, 109 dagen oud (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 58).
5.
Jan Willem, geb. op 08‑10‑1865 om 22:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 123), overl. op 24‑10‑1865 om 05:00 u. te Hardinxveld, 16 dagen oud (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 120).
6.
Jan Willem, geb. op 12‑12‑1866 om 21:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 149), overl. op 07‑05‑1881 om 19:00 u. te Hardinxveld op 14-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 43).
7.
Jacob, geb. op 29‑04‑1870 om 02:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 58), overl. op 25‑08‑1873 om 05:00 u. te Hardinxveld op 3-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 81).

VIII.17
Heimen de MIK, griendarbeider, geb. op 27‑11‑1854 om 22:00 u. te Gorinchem (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 178), overl. op 20‑06‑1934 om 01:00 u. te Hardinxveld op 79-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 25), zn. van Jacob de MIK (zie VII.18) en Jannigje BOON.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 13‑09‑1878 te Hardinxveld (get.: P. Both, A. Both, A. den Breejen en J.D. de Vries) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 18) Adriana BOTH, 26 jaar oud, geb. op 29‑10‑1851 om 11:00 u. te Gorinchem (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 264), overl. op 24‑10‑1901 om 06:00 u. te Hardinxveld op 49-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 76).
Uit dit huwelijk:
1.
Isaak (zie IX.57).
2.
Jacob (zie IX.59).
3.
Jan Willem, arbeider, geb. op 27‑02‑1883 om 02:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 35), overl. op 25‑04‑1899 om 04:00 u. te Hardinxveld op 16-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 42).
4.
Cornelis, losarbeider, buiten-afwerker, geb. op 19‑01‑1885 om 23:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 10), overl. op 16‑04‑1971 te Hardinxveld-Giessendam op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krommegat).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 11‑01‑1908 te Hardinxveld (get.: I. de Mik, J. Schild, A. Schild en J. de Mik) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 4) Bastiana SCHILD, 21 jaar oud, geb. op 12‑12‑1886 om 20:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 180), overl. op 01‑10‑1975 te Hardinxveld-Giessendam op 88-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krommegat).
5.
Heimen, houthakker, arbeider, geb. op 12‑01‑1887 om 23:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 9), overl. op 24‑11‑1955 om 23:00 u. te Hardinxveld op 68-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 60).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 20‑01‑1912 te Hardinxveld (get.: H. Rietveld, J. de Mik, J. Troost en C. van Andel) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 4) Gerrigje van ANDEL, 25 jaar oud, geb. op 17‑01‑1887 om 03:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 11), overl.
6.
Jan (zie IX.66).
7.
Aaltje Pieternella, geb. op 11‑11‑1890 om 04:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 157), overl. 01‑1970 te Gorinchem.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 10‑07‑1915 te Hardinxveld (get.: A.J. Rijkaard en A. Hoornaar) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 20) Christoffel de HEK, 24 jaar oud, arbeider, geb. op 03‑02‑1891 om 07:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 20), overl. voor 1970.
8.
Maria, geb. op 17‑04‑1894 om 06:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 48), overl. 01‑1967 te Hardinxveld-Giessendam.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 14‑11‑1919 te Hardinxveld (get.: H. de Mik en C. de Hek) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 31) Huibert van IPEREN, 22 jaar oud, fabrieksarbeider, geb. op 18‑09‑1897 om 02:00 u. te Gorinchem (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 301), overl. op 05‑05‑1983 te Gorinchem op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
9.
Doodgeboren kind, geb. op 20‑05‑1896 om 12:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 52), overl. op 20‑05‑1896 om 12:00 u. te Hardinxveld, 0 dagen oud (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 52).

IX.57
Isaak de MIK, grafdelver, bakkerijknecht, nachtwaker, losarbeider, geb. op 30‑01‑1879 om 02:30 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 17), overl. op 08‑10‑1933 om 14:30 u. te 's-Gravenhage op 54-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3341), zn. van Heimen de MIK (zie VIII.17) en Adriana BOTH.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 29‑03‑1902 te Hardinxveld (get.: B. de Ruiter, P. Both, K.A. Both en D. Rietveld) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 4), sch. na 22 jaar op 30‑10‑1924 te 's-Gravenhage (bron: BS Hardinxveld), vonnis rechtbank 30-09-1924 Gerrigje de BRUIN, geb. op 30‑09‑1877 om 01:00 u. te Ameide (bron: BS Ameide, aktenr.: 48), overl. op 23‑12‑1963 om 20:30 u. te 's-Gravenhage op 86-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B2754).
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Willemina, naaister, geb. op 20‑09‑1902 om 17:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 21), overl. op 16‑06‑1945 te Batavia (Ned. Indië) op 42-jarige leeftijd (bron: Website Oorlogsgravenstichting), overleden in een Japans burgerkamp Tjideng bij Batavia.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 16‑06‑1926 te 's-Gravenhage (get.: J. Aardoom en A. van Gameren) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B648) Pieter AARDOOM, 27 jaar oud, elektricien, geb. op 17‑08‑1898 om 19:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3564), overl. ong. 1977 te Diemen.
2.
Adrianus, monteur, geb. op 30‑10‑1904 te Kedichem, overl. op 06‑08‑1922 om 15:00 u. te Noordwijk op 17-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 197), verdronken in zee bij Noordwijk aan Zee.
3.
Wilhelmina Adriana, geb. op 15‑02‑1906 te Kedichem, overl. 07‑1994 te 's-Gravenhage.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 23‑06‑1926 te 's-Gravenhage (get.: J. van Veen en J.E. Boot) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 687) Marinus Johannes BOOT, 26 jaar oud, smid, geb. op 10‑11‑1899 om 13:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 670), overl. op 29‑11‑1969 te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A2430).
4.
Anna Pieternella, geb. op 08‑06‑1908 om 15:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 83), overl. op 24‑01‑1909 om 04:00 u. te Hardinxveld, 230 dagen oud (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 13).
5.
Anna Pieternella, geb. op 31‑12‑1909 om 17:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 1), overl.

IX.59
Jacob de MIK, losarbeider, geb. op 18‑09‑1880 om 15:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 131), overl. op 05‑09‑1955 om 16:00 u. te Hardinxveld op 74-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 48), zn. van Heimen de MIK (zie VIII.17) en Adriana BOTH.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 17‑06‑1911 te Hardinxveld (get.: I. de Mik, P. Versloot, G. Muilwijk en T. van Milligen) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 19) Adriana van MILLIGEN, 26 jaar oud, arbeidster, geb. op 07‑03‑1885 om 23:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 40), overl. op 10‑08‑1936 om 07:00 u. te Hardinxveld op 51-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 44).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Willem, sigarenhandelaar, geb. op 10‑04‑1913 om 05:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 43), overl. op 09‑06‑1981 te Gorinchem op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Pieter, geb. op 17‑06‑1917 om 09:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 82), overl. op 29‑10‑2004 te Gorinchem op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 14‑03‑1945 te Hardinxveld Willemina Jansje HAVELAAR, 20 jaar oud, geb. op 25‑01‑1925 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 03‑09‑1990 te Hardinxveld-Giessendam op 65-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Neder-Hardinxveld).

IX.66
Jan de MIK, arbeider, stoker, geb. op 30‑03‑1889 om 20:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 43), overl. op 13‑05‑1970 te Hardinxveld-Giessendam op 81-jarige leeftijd, zn. van Heimen de MIK (zie VIII.17) en Adriana BOTH.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 08‑04‑1916 te Hardinxveld (get.: M. Vogel en C. Boxman) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 10) Lena BOXMAN, 22 jaar oud, geb. op 02‑10‑1893 om 20:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 133), overl. op 26‑03‑1977 te Hardinxveld-Giessendam op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geb. op 23‑12‑1917 om 14:30 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 176), overl. op 01‑06‑2003 te Hardinxveld-Giessendam op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 26‑08‑1949 te Hardinxveld Adrianus van GELDER, 30 jaar oud, geb. op 02‑05‑1919 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 08‑05‑1968 te Hardinxveld-Giessendam op 49-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krommegat).
2.
Cornelis, geb. op 07‑03‑1920 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 30‑07‑1976 te Sliedrecht op 56-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 31‑08‑1951 te Sliedrecht Klara van den BERG, 31 jaar oud, geb. op 17‑04‑1920 te Sliedrecht (bron: BR Sliedrecht, aktenr.: 123), overl. op 02‑07‑1980 te Sliedrecht op 60-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
3.
Wijntje Teuna, geb. op 07‑01‑1924 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 25‑07‑2016 te Hardinxveld-Giessendam op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 12‑02‑1951 te Hardinxveld Leendert BOER, 27 jaar oud, geb. op 27‑07‑1923 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 02‑09‑1985 te Hardinxveld-Giessendam op 62-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Neder-Hardinxveld).
4.
Janny, geb. op 07‑08‑1927 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 19‑03‑1987 te Hardinxveld-Giessendam op 59-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Tiendweg).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 29‑10‑1954 te Hardinxveld Gerrit LINTJES, 29 jaar oud, geb. op 21‑12‑1924 te Gorinchem (bron: BR Gorinchem), overl. op 09‑09‑2009 te Hardinxveld-Giessendam op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Tiendweg).
5.
Teunis Leendert, geb. op 26‑05‑1933 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 23‑07‑2018 te Hardinxveld-Giessendam op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Vuren.

IV.19
Jan de MIK, ged. (NGK) op 10‑10‑1732 te Noordeloos (bron: Doopboek), begr. op 18‑10‑1805 te Hoornaar op 73-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), zn. van Leendert Leenderts de MIK (zie III.21) en Barber Jans RIETVELD.
Otr. op 07‑01‑1757 te Noordeloos (bron: Trouwboek), tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 30‑01‑1757 te Noordeloos (NGK) (bron: Trouwboek) Neeltje Hendriks PRINS, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 31‑05‑1733 te Ammerstol (bron: Doopboek), begr. op 17‑06‑1809 te Hoornaar op 76-jarige leeftijd (bron: Huwelijksbijlagen dochter).
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert (zie V.14).
2.
Cornelis, ged. (NGK) op 02‑09‑1759 te Schelluinen (get.: Barber de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 02‑04‑1806 te Nieuwpoort op 46-jarige leeftijd.
Tr. kerk op 40-jarige leeftijd op 10‑10‑1799 te Nieuwpoort (NGK) (bron: Trouwboek) Adriana van HARTEN, 43 jaar oud, ged. (NGK) op 25‑07‑1756 te Nieuwpoort (get.: Aeriana van Kleef) (bron: Doopboek), overl. op 05‑09‑1825 om 23:00 u. te Nieuwpoort op 69-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwpoort, aktenr.: 8), 1e huwelijk met Jan Verwaart, 3e huwelijk met Daniël Schutte.
3.
Hendrik (zie V.18).
4.
Neeltje, arbeidster, geb. op 26‑07‑1764 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 29‑07‑1764 te Hoornaar (get.: Cornelia Aane Trappenburg) (bron: Doopboek), overl. op 18‑07‑1848 om 03:00 u. te Noordeloos op 83-jarige leeftijd (bron: BS Noordeloos, aktenr.: 12).
Otr. (1) op 02‑04‑1784 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk op 19-jarige leeftijd op 25‑04‑1784 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Leendert Leenderts JANSEN, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 13‑08‑1758 te Schelluinen (get.: Geertje Leendertse, vaders zuster) (bron: Doopboek), begr. op 04‑10‑1805 te Hoornaar op 47-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
Tr. (2) op 53-jarige leeftijd op 09‑10‑1817 te Noordeloos (get.: H. van der Leeden, P. Verwolf, T. Kortenhoeven en C. Ringeling) (bron: BS Noordeloos, aktenr.: 4) Jan SIJNHORST, 58 jaar oud, schipper, ged. (NGK) op 26‑11‑1758 te Noordeloos (get.: Dina Seinhorst) (bron: Doopboek), overl. op 21‑11‑1845 om 12:00 u. te Noordeloos op 86-jarige leeftijd (bron: BS Noordeloos, aktenr.: 13), 1e huwelijk met Maaike Leendertse.
5.
Bartus (zie V.23).
6.
Gijsbert, geb. op 10‑06‑1770 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 17‑06‑1770 te Hoornaar (get.: Barber de Mik) (bron: Doopboek), overl. voor 1775 te Hoornaar.
7.
Marrigje, ged. (NGK) op 16‑08‑1772 te Hoornaar (get.: Cornelia Trappenburg) (bron: Doopboek), overl. op 14‑12‑1839 om 15:00 u. te Hoornaar op 67-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 5). Marrigje krijgt op 26-1-1802 een dochter Cornelia. Bij de doop op 21-2-1802 wordt vermeld dat het een onecht kind is, waarbij Marrigje verklaard dat Cornelis Verhoef de vader moet zijn. Een aantal maanden later trouwt ze met hem. Daarvoor was ze getrouwd met Jan van Oordt, hij was in 1800 overleden.
Otr. (1) op 02‑03‑1792 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk op 19-jarige leeftijd op 25‑03‑1792 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Jan van OORT, 52 jaar oud, ged. (NGK) op 02‑10‑1739 te Leerdam (bron: Doopboek), begr. op 04‑08‑1800 te Hoornaar op 60-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven, aangever Jan de Mik, 1e huwelijk met Evertje van Kleij, 2e huwelijk met Hilligje van Drent.
Otr. (2) op 16‑04‑1802 te Giessendam (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 09‑05‑1802 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis VERHOEF, rietdekker, geb. ong. 1768 te Giessendam, overl. op 29‑11‑1852 om 05:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 14).
8.
Gijsbert, geb. op 03‑06‑1775 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 10‑06‑1775 te Hoornaar (get.: Cornelia Trappenburg) (bron: Doopboek), overl.

V.14
Leendert de MIK, ged. (NGK) op 17‑04‑1757 te Noordeloos (get.: Barber de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 25‑02‑1834 om 03:00 u. te Willige Langerak op 76-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 3), vertrekt op 28-04-1784 van Hoornaar naar Lekkerkerk. Door een geschil tussen de armmeesters van Hoornaar en Noordeloos geen volledige acte van indemniteit. Zolang hij te Lekkerkerk blijft, staat Hoornaar voor hem in.
 
Willige Langerak ORA fol. 2. 29 apr. 1805. Eigen voor Leendert de Mik. Gecomp. Arie van Elk, heeft verkocht aan Leendert de Mik te W.L. een huisje gelegen int benedeneind van W.L. aan de hogendijk, met de berm daarbij gelegen. Strekk. van de binnenteen van de dijk n.w. op tot aan de buitenkant van de berm. Bel. t.o. Daniel Slingerland en t.w. Adrianus Faay, voor f 250,-.
Zn. van Jan de MIK (zie IV.19) en Neeltje Hendriks PRINS.
Otr. op 14‑02‑1783 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 09‑03‑1783 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Marrigje BOER, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 20‑02‑1757 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 22‑07‑1829 om 10:00 u. te Willige Langerak op 72-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 5).
Uit dit huwelijk:
1.
Hanna, ged. (NGK) op 15‑06‑1783 te Molenaarsgraaf (get.: Cornelia Trappenburg) (bron: Doopboek), begr. op 19‑09‑1785 te Lekkerkerk op 2-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), op 1-5-1784 van Molenaarsgraaf naar Lekkerkerk gekomen, was toen ong. 8 maanden oud.
2.
Neeltje, ged. (NGK) op 30‑01‑1785 te Lekkerkerk (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 22‑06‑1816 om 23:00 u. te Jaarsveld op 31-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 13).
Otr. op 08‑01‑1806 te Lekkerkerk (bron: Gaarder trouwen), tr. op 21-jarige leeftijd op 02‑02‑1806 te Lekkerkerk (get.: G. de Jong en F. Slingerland) (bron: Trouwboek Gerecht) Aart (Leendertse) VERVOORN, 44 jaar oud, ged. (NGK) op 23‑05‑1761 te Lekkerkerk (get.: Lijsbeth Jacobs Dekker en Cornelis den Vos) (bron: Doopboek), overl. op 29‑08‑1817 om 07:00 u. te Lekkerkerk op 56-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 40), 1e huwelijk met Cornelia de Bode.
3.
Jan (zie VI.19).
4.
Gijsbert Leenderts (zie VI.21).
5.
Cornelia, werkmeid, geb. op 09‑01‑1792 te Lakerveld (bron: Doopboek Lexmond), ged. (NGK) op 15‑01‑1792 te Lakerveld (bron: Doopboek Lexmond), overl. op 25‑09‑1821 om 16:00 u. te Stolwijk op 29-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 21).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 25‑01‑1814 te Stolwijk (get.: J. Baas, W. Nomen, J. van den Heuvel en A. van Eck) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 1) Jan van VLIET, 41 jaar oud, koopman, ged. (NGK) op 31‑05‑1772 te Stolwijk (bron: Doopboek), overl. op 09‑03‑1844 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 13).
6.
Jan (zie VI.25).
7.
Barbara, ged. (NGK) op 09‑10‑1796 te Willige Langerak (get.: Weduwe Gerrit de Man) (bron: Doopboek), overl.
8.
Arie (zie VI.28).

VI.19
Jan de MIK, bouwman, arbeider, geb. op 24‑12‑1786 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 01‑01‑1787 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: Neeltje Boer) (bron: Doopboek), overl. op 13‑09‑1832 om 17:00 u. te Stolwijk op 45-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 18), zn. van Leendert de MIK (zie V.14) en Marrigje BOER.
Tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 29‑06‑1810 te Stolwijk Eijgje den OUDEN, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 08‑06‑1788 te Stolwijk (get.: Maria den Ouden) (bron: Doopboek), overl. op 19‑12‑1876 om 17:00 u. te Stolwijk op 88-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 53), 2e huwelijk met Klaas Ooms.
Uit dit huwelijk:
1.
Margje, boerenwerkmeid, geb. op 11‑07‑1810 te Stolwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 29‑07‑1810 te Stolwijk (bron: Doopboek), overl. op 06‑01‑1865 om 13:00 u. te Stolwijk op 54-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 22‑04‑1831 te Stolwijk (get.: J. van Lodensteijn, C. Anker, K. den Boer en J. Verburg) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4) Barend van der WAL, 21 jaar oud, boerenknecht, geb. op 19‑11‑1809 te Stolwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 26‑11‑1809 te Stolwijk (bron: Doopboek), overl. op 13‑01‑1898 om 16:00 u. te Stolwijk op 88-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2), 3e huwelijk met Aagje Blonk.
2.
Janna, dienstbode, geb. op 19‑09‑1812 om 22:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: ----), overl. op 25‑06‑1871 om 11:30 u. te Waarder op 58-jarige leeftijd (bron: BS Waarder, aktenr.: 14).
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 05‑07‑1838 te Stein (get.: G. Graafland, H. Trijer, J.J. van der Lek en W. Herman) (bron: BS Stein, aktenr.: 2) Cornelis ZUIJDAM, 27 jaar oud, bouwman, geb. op 25‑02‑1811 te Stein (bron: Doopboek Haastrecht), ged. (NGK) op 03‑03‑1811 te Haastrecht (get.: Aaltje Zuijdam) (bron: Doopboek), overl. op 15‑02‑1846 om 11:00 u. te Haastrecht op 34-jarige leeftijd (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 5).
Tr. (2) op 44-jarige leeftijd op 24‑10‑1856 te Haastrecht (get.: J. de Mik, M. Zuiddam, H.J. Jansen en A. Scheer) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 4) Pieter van MOURIK, 50 jaar oud, bouwman, geb. op 24‑11‑1805 te Waarder (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 16‑12‑1805 te Waarder (bron: Doopboek), overl. op 03‑01‑1878 om 14:30 u. te Waarder op 72-jarige leeftijd (bron: BS Waarder, aktenr.: 1), 1e huwelijk met Annigje van der Waai.
3.
Leendert (zie VII.26).
4.
Hendrikje, geb. op 19‑12‑1815 te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 50), geen tijd geboorte in akte vermeld. Overl. op 02‑10‑1895 om 04:00 u. te Stolwijk op 79-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 28).
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 07‑09‑1839 te Stolwijk (get.: J. de Vreugt, J. van Eek, F. Reijnders en H. Zanen) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7) Klaas ANKER, 27 jaar oud, arbeider, geb. op 06‑10‑1811 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 13‑10‑1811 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 13‑05‑1860 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 48-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 26).
Tr. (2) op 49-jarige leeftijd op 08‑07‑1865 te Stolwijk (get.: L. de Mik, J. de Mik, K. Blonk en H.L. Mathuizen) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 12) Jan van der PIJL, 40 jaar oud, landbouwer, geb. op 27‑10‑1824 om 05:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 42), overl. op 20‑12‑1895 om 11:30 u. te Stolwijk op 71-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 42).
5.
Neeltje, geb. op 18‑02‑1818 te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 3), geen tijd geboorte in akte vermeld. Overl. op 14‑05‑1819 om 06:00 u. te Stolwijk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 5).
6.
Sijgje, geb. op 01‑05‑1819 om 02:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 13), overl. op 14‑10‑1826 om 16:00 u. te Stolwijk op 7-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 13).
7.
Neeltje, geb. op 19‑05‑1820 om 05:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 23), overl. op 21‑02‑1822 om 07:00 u. te Stolwijk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 6).
8.
Cornelia (zie VII.36).
9.
Klaas, geb. op 09‑08‑1823 om 15:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 27), overl. op 19‑04‑1825 om 16:00 u. te Stolwijk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9).
10.
Neeltje, geb. op 10‑11‑1824 om 23:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 47), overl. op 30‑08‑1878 om 15:00 u. te Stolwijk op 53-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 33).
Tr. op 41-jarige leeftijd op 10‑04‑1866 te Stolwijk (get.: L. Baas, J. van der Wal, L. de Mik en J. Knoop) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 3) Barend van der WAL, 56 jaar oud, boerenknecht, geb. op 19‑11‑1809 te Stolwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 26‑11‑1809 te Stolwijk (bron: Doopboek), overl. op 13‑01‑1898 om 16:00 u. te Stolwijk op 88-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2), 3e huwelijk met Aagje Blonk.
11.
Klaasje, geb. op 12‑06‑1826 om 05:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 19), overl. op 19‑07‑1887 om 02:00 u. te Stolwijk op 61-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 34), ongehuwd.
12.
Jan (zie VII.41).
13.
Johannes, geb. op 25‑11‑1828 om 08:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 45), overl. op 17‑08‑1829 om 06:00 u. te Stolwijk, 265 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 18).
14.
Sijgje, geb. op 15‑03‑1830 om 11:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15), overl. op 18‑08‑1830 om 05:00 u. te Stolwijk, 156 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 22).
15.
Eijgje, geb. op 28‑04‑1831 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 20), overl. op 21‑07‑1832 om 10:00 u. te Stolwijk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 14).

VII.26
Leendert de MIK, bouwmansknecht, bouwman, geb. op 04‑12‑1814 te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 40), geen tijd geboorte in akte vermeld. Overl. op 31‑01‑1890 om 19:00 u. te Stolwijk op 75-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9), zn. van Jan de MIK (zie VI.19) en Eijgje den OUDEN.
Tr. (1) op 27-jarige leeftijd op 28‑05‑1842 te Stolwijk (get.: M. Verdoold, J. Dogterom, K. Ooms en D. Zuidervliet) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4) Jannigje VERDOOLD, 45 jaar oud, bouwvrouw, geb. op 30‑04‑1797 te Berkenwoude (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 07‑05‑1797 te Berkenwoude (get.: Celia van Eck) (bron: Doopboek), overl. op 23‑11‑1848 om 18:00 u. te Stolwijk op 51-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 39), 1e huwelijk met Ary Hendrikz Anker.
Tr. (2) op 37-jarige leeftijd op 23‑10‑1852 te Stolwijk (get.: B. van der Wal, T. Kool, K. Koolwijk en J. Slik) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 10) Sijgje KOK, 24 jaar oud, bouwvrouw, geb. op 15‑06‑1828 om 20:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 16), overl. op 05‑03‑1905 om 19:00 u. te Stolwijk op 76-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7), 1e huwelijk met Jacob Koolwijk.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Jan (zie VIII.24).
2.
Leendert (zie VIII.26).
3.
Jacob, arbeider, geb. op 04‑08‑1858 om 17:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 32), overl. op 25‑04‑1888 om 19:00 u. te Stolwijk op 29-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15), ongehuwd.
4.
Annigje, geb. op 07‑07‑1861 om 06:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 37), overl. op 30‑06‑1862 om 14:00 u. te Stolwijk, 358 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 29).
5.
Annigje, geb. op 27‑10‑1863 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 64), overl. op 07‑06‑1938 om 17:00 u. te Stolwijk op 74-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 20‑03‑1885 te Stolwijk (get.: L. de Mik, J. Baas, J. Koolwijk en P. Noomen) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8) Maarten KOOLWIJK, 20 jaar oud, arbeider, geb. op 21‑06‑1864 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 33), overl. op 16‑09‑1941 om 07:00 u. te Stolwijk op 77-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 31), zn. van Maarten KOOLWIJK, bouwman, en Cornelia de MIK (zie VII.36).
6.
Cornelis, geb. op 09‑01‑1865 om 16:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 3), overl. op 17‑08‑1876 om 14:00 u. te Stolwijk op 11-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 31).
7.
Aagje, geb. op 06‑09‑1867 om 17:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 57), overl. op 09‑01‑1869 om 02:00 u. te Stolwijk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 1).
8.
Arie (zie VIII.33).
9.
Aagje, geb. op 07‑02‑1872 om 12:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 14), overl. op 23‑03‑1963 te Waddinxveen op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 31‑01‑1896 te Stolwijk (get.: M. Koolwijk, S. Koolwijk, J. de Mik en A. de Mik) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 3) Gerrit GELDERBLOM, 26 jaar oud, landbouwer, geb. op 31‑12‑1869 om 16:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 100), overl. op 12‑03‑1944 om 04:00 u. te Stolwijk op 74-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 11).
10.
Klaas, bouwer, geb. op 18‑09‑1874 om 03:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 62), overl. op 12‑12‑1961 te Stolwijk op 87-jarige leeftijd.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 31‑01‑1896 te Stolwijk (get.: J. de Mik, A. de Mik, A. Berger en M. Koolwijk) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4) Adriana BERGER, 20 jaar oud, geb. op 11‑10‑1875 om 01:30 u. te Stolwijk (bron: Stolwijk, aktenr.: 69), overl. op 29‑03‑1965 te Stolwijk op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VIII.24
Jan de MIK, boerenknecht, geb. op 22‑12‑1853 om 11:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 58), overl. op 05‑11‑1921 om 09:30 u. te Gouda op 67-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 258), zn. van Leendert de MIK (zie VII.26) en Sijgje KOK, bouwvrouw.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 27‑01‑1882 te Stolwijk (get.: S. Koolwijk, J. de Mik, J. de Vries en T. Slingerland) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 3) Teuna van der WOUDEN, 21 jaar oud, geb. op 06‑04‑1860 om 16:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 40), overl. op 28‑06‑1890 om 18:30 u. te Krimpen aan de Lek op 30-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 26).
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, schippersknecht, geb. op 26‑11‑1882 om 12:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 129), overl. op 07‑08‑1906 om 18:00 u. te Krimpen aan de Lek op 23-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 26), ongehuwd.
2.
Lena, geb. op 14‑08‑1884 om 17:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 81), overl. op 26‑10‑1970 te Krimpen aan den IJssel op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 10‑06‑1910 te Stolwijk (get.: J. Jansen, J. Koolwijk, P. Kalkman en K. de Mik) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 13) Klaas GOUDRIAAN, 27 jaar oud, schipper, geb. op 14‑02‑1883 om 09:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 10), overl. op 21‑10‑1967 te Krimpen aan den IJssel op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk).
3.
Cornelis (Kees) (zie IX.76).
4.
Jacob, geb. op 21‑07‑1888 om 15:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 45), overl. op 05‑02‑1889 om 07:30 u. te Krimpen aan de Lek, 199 dagen oud (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 4).
5.
Jacob, matroos, geb. op 28‑03‑1890 om 19:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 22), overl. 02‑1959 te Stolwijk.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 21‑02‑1917 te Rotterdam (get.: T. Ploeg en M. Ivo) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 442) Catarina Maria (Kaatje) NIEMEIJER, 42 jaar oud, geb. op 07‑12‑1874 om 06:30 u. te Gorinchem (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 308), overl. op 06‑08‑1969 te Gouda op 94-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Jan Ypma.

IX.76
Cornelis (Kees) de MIK, binnenschipper m.s. "Multatuli", geb. op 17‑04‑1886 om 20:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 16), overl. op 11‑04‑1943 om 21:15 u. te Rotterdam op 56-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1967), begr. op 16‑04‑1943 te Rotterdam (bron: Begraafplaats Crooswijk (grafnr. 1672)), zn. van Jan de MIK (zie VIII.24) en Teuna van der WOUDEN.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 20‑08‑1919 te Rotterdam (get.: M. Ivo en H. Herscheid) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2545) Grietje van KLAVEREN, 33 jaar oud, geb. op 13‑07‑1886 om 15:00 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 74), overl. op 14‑05‑1962 om 08:15 u. te Rotterdam op 75-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1312), begr. op 17‑05‑1962 te Overschie (bron: Begraafplaats Hofwijk), 1e huwelijk met Gerrit Zijlstra.
Uit dit huwelijk:
1.
Teuna, geb. op 02‑04‑1920 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 01‑10‑2001 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd.
Otr. op 04‑07‑1944 te Rotterdam (bron: Trouwkaart), tr. op 24-jarige leeftijd op 12‑07‑1944 te Rotterdam (bron: Trouwkaart) Foppe JONKMAN, 26 jaar oud, binnenschipper, geb. op 07‑09‑1917 te Zwolle (bron: BR Zutphen), overl. op 07‑09‑1986 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd.
2.
Grietje, geb. op 09‑06‑1921 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 10‑03‑2012 te Dordrecht op 90-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Essenhof).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 16‑06‑1948 te Rotterdam Dirk Mattheus BOOGAARD, 34 jaar oud, binnenschipper, geb. op 02‑10‑1913 te Den Bommel, overl. op 13‑03‑2003 te Dordrecht op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Essenhof).
3.
Lena Maria, geb. op 10‑02‑1923 te 's-Gravenhage (bron: BR Rotterdam), overl. op 04‑09‑1990 te Dordrecht op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 17‑12‑1947 te Rotterdam Dirk Pieter FLUIJT, 26 jaar oud, binnenschipper, geb. op 28‑04‑1921 te Middelharnis, overl. op 25‑02‑2008 te Dordrecht op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
4.
Jan (zie X.87).

X.87
Jan de MIK, binnenschipper m.s."Multatuli", geb. op 09‑05‑1925 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 14‑11‑2004 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis (Kees) de MIK (zie IX.76) en Grietje van KLAVEREN.
Otr. op 06‑05‑1953 te Rotterdam (bron: Trouwkaart), tr. op 28-jarige leeftijd op 20‑05‑1953 te Rotterdam (bron: Trouwkaart) Sara Maria (Sari) van OOST, 25 jaar oud, geb. op 17‑08‑1927 te Amsterdam (bron: Trouwboekje), overl. op 11‑09‑1999 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), begr. op 16‑09‑1999 te Rotterdam (bron: Zuiderbegraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind (Abraham Krijn), geb. op 03‑02‑1959 om 15:21 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 23), overl. op 03‑02‑1959 om 15:21 u. te Amsterdam, 0 dagen oud (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 23).
2.
Maatje Ebrina Hendrina (Marina), doktersassistente, geb. op 21‑05‑1963 te Arkel, overl. op 08‑02‑2002 te Dordrecht op 38-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), begr. op 14‑02‑2002 te Dordrecht (bron: Begraafplaats Essenhof).
Tr. te Dordrecht.

VIII.26
Leendert de MIK, arbeider, tuinman, koopman in groente, geb. op 19‑09‑1855 om 21:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 42), overl. op 21‑02‑1927 om 04:00 u. te Haastrecht op 71-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8), zn. van Leendert de MIK (zie VII.26) en Sijgje KOK, bouwvrouw.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 29‑04‑1881 te Stolwijk (get.: S. Koolwijk, J. de Mik, J. van Eijk en H.L. Mathuisen) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 5) Marrigje van EIJK, 26 jaar oud, geb. op 25‑09‑1854 om 09:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 61), overl. op 07‑04‑1901 om 07:00 u. te Stolwijk op 46-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8).
Uit dit huwelijk:
1.
Sijgje, geb. op 19‑04‑1882 om 07:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 32), overl. op 15‑06‑1962 om 16:00 u. te Gouda op 80-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 322).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 06‑07‑1906 te Stolwijk (get.: W. Reichard, G. Reichard, B. van Eijk en G. van Eijk) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 12) Jacob REICHARD, 22 jaar oud, schilder, geb. op 05‑12‑1883 om 13:00 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 66), overl. op 31‑08‑1977 te Oudewater op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Jan Cornelis (zie IX.83).
3.
Leendert, geb. op 04‑09‑1886 om 14:30 u. te Zwammerdam (bron: BS Zwammerdam, aktenr.: 41), overl. op 04‑02‑1887 om 08:00 u. te Zwammerdam, 153 dagen oud (bron: BS Zwammerdam, aktenr.: 11).
4.
Leendert (zie IX.86).
5.
Lena, geb. op 21‑10‑1888 om 22:30 u. te Zwammerdam (bron: BS Zwammerdam, aktenr.: 53), overl. 08‑1964 te Waddinxveen.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 01‑05‑1914 te Stolwijk (get.: G. van Eijk en J. Reichard) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 11) Leendert Arie REHORST, 27 jaar oud, metselaar, geb. op 16‑12‑1886 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 92), overl. op 27‑03‑1959 om 08:00 u. te Waddinxveen op 72-jarige leeftijd (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 18).
6.
Brand Gijsbert, geb. op 14‑02‑1891 om 21:30 u. te Zwammerdam (bron: BS Zwammerdam, aktenr.: 13), overl. op 18‑01‑1892 om 11:00 u. te Stolwijk, 338 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4).
7.
Margje, geb. op 20‑11‑1892 om 06:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 79), overl. op 20‑01‑1894 om 21:30 u. te Stolwijk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 6).
8.
Annigje, dienstbode, geb. op 12‑12‑1893 om 11:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 71), overl. op 08‑06‑1968 te Capelle aan den IJssel op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 13‑08‑1920 te 's-Gravenhage (get.: G. Heij en J. Reichard) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1154) Hugo HEIJ, 28 jaar oud, rijksveldwachter, geb. op 25‑03‑1892 om 03:30 u. te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 26), overl. op 19‑05‑1983 te Rotterdam op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
9.
Marrigje, geb. op 22‑01‑1895 om 12:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8), overl. op 22‑10‑1895 om 15:00 u. te Rotterdam, 273 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3876).
10.
Doodgeboren kind, geb. op 24‑12‑1895 om 05:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4767), overl. op 24‑12‑1895 om 05:00 u. te Rotterdam, 0 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4767).
11.
Brand Gijsbertus (zie IX.96).
12.
Jakob, geb. op 24‑01‑1898 om 06:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 5), overl. op 01‑02‑1898 om 22:00 u. te Stolwijk, 8 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4).

IX.83
Jan Cornelis de MIK, schipper, waterstoker, geb. op 21‑01‑1885 om 18:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9), overl. op 27‑01‑1951 om 22:00 u. te IJsselmonde op 66-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5), 11-03-1924 naar Ouderkerk aan den IJssel, daarna terug naar Stolwijk en op 16-08-1924 naar Rotterdam, 17-3-1936 IJsselmonde, Zevenbergschedijkje 37. Zn. van Leendert de MIK (zie VIII.26) en Marrigje van EIJK.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 06‑03‑1908 te Stolwijk (get.: G. van Eijk, J. Reichard, W. van Meijeren en D. van Genderen) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7) Cornelia NOOMEN, 23 jaar oud, geb. op 15‑01‑1885 om 10:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 5), overl. op 09‑04‑1974 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, geb. op 04‑03‑1909 om 10:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9), overl. op 12‑11‑1998 te Noordwijk op 89-jarige leeftijd.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 03‑12‑1930 te Rotterdam (get.: A.G. Raaijman en D.C. van Klinken) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5036) Christoffel van KLINKEN, 25 jaar oud, schipper, winkelier, geb. op 22‑03‑1905 om 11:00 u. te Nieuwerkerk (bron: BS Nieuwerkerk, aktenr.: 9), overl. op 22‑05‑1973 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
2.
Pieter, geb. op 28‑05‑1910 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 31), overl. ong. 1979 te Rotterdam.
Tr.
3.
Leentje, geb. op 15‑06‑1911 om 15:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 29), overl. op 23‑08‑1911, 69 dagen oud (bron: BR Stolwijk), in het BR van Stolwijk wordt vermeld dat de overlijdensplaats onbekend is.
4.
Leendert, geb. op 15‑07‑1912 om 11:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 34), overl. op 06‑09‑1913 om 10:00 u. te Oud-Beijerland op 1-jarige leeftijd (bron: BS Oud-Beijerland, aktenr.: 48).
5.
Leentje, geb. op 03‑08‑1914 om 10:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 39), overl. op 03‑04‑1988 te Beekbergen op 73-jarige leeftijd.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 28‑08‑1942 te IJsselmonde Jan van WAASBERGEN, 39 jaar oud, geb. op 22‑10‑1902 om 02:00 u. te Herkingen (bron: BS Herkingen, aktenr.: 15), overl. op 14‑10‑1986 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd.
6.
Leendert, kleermaker, geb. op 02‑09‑1917 om 17:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 43), overl. op 07‑07‑1955 om 13:00 u. te Rotterdam op 37-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1475).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 05‑03‑1947 te Rotterdam Petronella Adriana (Nel) COMPIER, 25 jaar oud, geb. op 31‑01‑1922 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 15‑09‑1987 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd.
7.
Jan Cornelis, geb. op 23‑05‑1921 te Maastricht (bron: BR Stolwijk), overl. op 21‑07‑1990 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Rel. Anna Maria BAAN, geb. op 18‑02‑1923 te Waalwijk (bron: BR Waalwijk), overl. op 27‑09‑2011 te Oud-Beijerland op 88-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
8.
Doodgeboren kind, geb. op 21‑04‑1928 om 22:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2030), overl. op 21‑04‑1928 om 22:00 u. te Rotterdam, 0 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2030).

IX.86
Leendert de MIK, broodbakker, geb. op 04‑09‑1887 om 11:00 u. te Zwammerdam (bron: BS Zwammerdam, aktenr.: 41), overl. op 21‑11‑1918 om 03:00 u. te Gouda op 31-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 408), zn. van Leendert de MIK (zie VIII.26) en Marrigje van EIJK.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 27‑02‑1914 te Stolwijk (get.: G. van Eijk en J. Reichard) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 6) Willempje van den BERG, 23 jaar oud, geb. op 08‑05‑1890 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 28), overl. op 14‑01‑1984 te Gouda op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met Jan Pieter Blonk.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, dienstbode, geb. op 28‑08‑1914 om 11:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 413), overl. op 30‑04‑1983 te Gouda op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 29‑04‑1942 te Gouda Marinus QUIST, overl. voor 1983.

IX.96
Brand Gijsbertus de MIK, koopman, schipper, havenarbeider, geb. op 02‑02‑1897 om 08:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8), overl. op 19‑08‑1974 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd, zn. van Leendert de MIK (zie VIII.26) en Marrigje van EIJK.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 25‑07‑1919 te Werkendam (get.: J. van der Giessen en A. Vos) (bron: BS Werkendam, aktenr.: 25) Alida van DOESBURG, 20 jaar oud, geb. op 22‑06‑1899 om 18:00 u. te Werkendam (bron: BS Werkendam, aktenr.: 69), overl. op 26‑02‑1988 te Rotterdam op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Willem (zie X.103).
2.
Leendert (zie X.106).

X.103
Jan Willem de MIK, geb. op 19‑08‑1919 te Werkendam (bron: BR Stolwijk), overl. op 15‑08‑1979 te Harlingen op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Brand Gijsbertus de MIK (zie IX.96) en Alida van DOESBURG.
Tr. (1) 02‑1954 te Rotterdam Gertrud Emma NEUMANN, geb. op 08‑08‑1922 te Birx (Duitsland), overl. op 03‑05‑1966 om 19:15 u. te Harlingen op 43-jarige leeftijd (bron: BS Harlingen, aktenr.: 94), 1e huwelijk met Adolph Ludwig Archibald de Wolff.
Tr. (2) na 1966 Fennigje LUCAS, geb. op 15‑02‑1920 te Dalfsen, overl. op 13‑06‑2004 te Harlingen op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Erik Jan Erwin (Erik), geb. op 16‑11‑1955 te Rotterdam, overl. op 20‑12‑2020 te Sint Annaparochie op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Otr. (1) te Harlingen (bron: Leeuwarder Courant), tr. te Harlingen (bron: Advertentie).

X.106
Leendert de MIK, kraanmachinist, geb. op 28‑12‑1921 te Werkendam (bron: BR Stolwijk), overl. op 23‑02‑1999 te Gouda op 77-jarige leeftijd, zn. van Brand Gijsbertus de MIK (zie IX.96) en Alida van DOESBURG.
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 11‑09‑1946 te Rotterdam Maria Pleuntje LEVERING, 24 jaar oud, geb. op 04‑12‑1921 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 19‑01‑1960 om 18:30 u. te Rotterdam op 38-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 187).
Tr. (2) te Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Levenloos kind, geb. op 25‑07‑1949 om 08:30 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3141), overl. op 25‑07‑1949 om 08:30 u. te Rotterdam, 0 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3141).
2.
Levenloos kind, geb. op 10‑02‑1951 om 18:30 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 415), overl. op 10‑02‑1951 om 18:30 u. te Rotterdam, 0 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 415).

VIII.33
Arie de MIK, werkman, geb. op 10‑08‑1870 om 13:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 43), overl. op 10‑02‑1951 te Stolwijk op 80-jarige leeftijd, zn. van Leendert de MIK (zie VII.26) en Sijgje KOK, bouwvrouw.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 03‑02‑1893 te Stolwijk (get.: J. de Mik, L. de Mik, T. Loeve en H. Breedijk) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4) Pleuntje LOEVE, 27 jaar oud, geb. op 13‑09‑1865 om 12:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 70), overl. op 06‑08‑1946 om 10:15 u. te Stolwijk op 80-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 17).
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, geb. op 30‑10‑1893 om 16:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 65), overl. op 28‑02‑1897 om 15:00 u. te Stolwijk op 3-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4).
2.
Kornelia, geb. op 21‑05‑1896 om 06:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 28), overl. op 03‑05‑1976 te Gouda op 79-jarige leeftijd.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 20‑02‑1925 te Stolwijk (get.: C. van Wijngaarden en L. de Mik) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 6) Nicolaas van WIJNGAARDEN, 31 jaar oud, spoorarbeider, geb. op 07‑11‑1893 om 11:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 18), overl. op 10‑10‑1949 om 10:30 u. te Gouda op 55-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 406).
3.
Leendert (zie IX.102).
4.
Teunis (zie IX.104).
5.
Arie (zie IX.106).
6.
Jacob (zie IX.109).
7.
Sijgje, geb. op 27‑03‑1904 om 12:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 19), overl. op 21‑01‑1905 om 14:00 u. te Stolwijk, 300 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2).
8.
Sijgje, geb. op 12‑04‑1905 om 08:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 23), overl. ong. 1986.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 04‑03‑1938 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk) Abraham BOTH, 42 jaar oud, tuinder, geb. op 03‑10‑1895 om 23:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 580), overl. op 28‑03‑1962 te Stolwijk op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
9.
Jan Willem (zie IX.114).

IX.102
Leendert de MIK, tuinman, geb. op 22‑11‑1897 om 12:15 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 56), overl. op 14‑06‑1974 te Bergambacht op 76-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Arie de MIK (zie VIII.33) en Pleuntje LOEVE.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 21‑10‑1927 te Bergambacht (get.: J.J. Verwaal en T. de Mik) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 25) Maria VERWAAL, 23 jaar oud, geb. op 08‑01‑1904 om 03:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 3), overl. op 28‑09‑1991 te Bergambacht op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Pleuntje, geb. op 30‑09‑1928 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht, aktenr.: 67), overl. op 24‑07‑1989 te Bergambacht op 60-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. 02‑1948 te Bergambacht Aart KRUIJS, machinaal bankbewerker, geb. op 05‑04‑1924 te Beesd (bron: BR Beesd), overl. op 14‑06‑1993 te Bergambacht op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

IX.104
Teunis de MIK, tuinman, geb. op 29‑05‑1899 om 01:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 30), overl. op 27‑04‑1961 om 06:00 u. te Gouda op 61-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 202), zn. van Arie de MIK (zie VIII.33) en Pleuntje LOEVE.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 29‑04‑1927 te Bergambacht (get.: L. de Mik en J.J. Verwaal) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 11) Lijntje VERWAAL, 26 jaar oud, geb. op 06‑04‑1901 om 22:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 31), overl. op 08‑03‑1994 te Stolwijk op 92-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Pleuntje, geb. op 25‑12‑1927 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 29‑03‑2015 te Stolwijk op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 10‑03‑1950 te Stolwijk Cornelis van HERK, 24 jaar oud, geb. op 30‑01‑1926 te Groot-Ammers (bron: BR Berkenwoude), overl. op 31‑08‑2006 te Stolwijk op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Lijntje, geb. op 13‑01‑1929 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 24‑07‑1929 om 06:00 u. te Stolwijk, 192 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 22).
3.
Teunis (Teus), geb. op 25‑02‑1944 te Stolwijk, overl. op 19‑08‑2020 te Houten op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 21‑04‑1967 te Stolwijk Marrigje Cornelia van OS, 23 jaar oud, geb. op 13‑03‑1944, overl. op 20‑10‑2008 te Bunnik op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

IX.106
Arie de MIK, tuinder, geb. op 19‑02‑1901 om 13:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 14), overl. op 22‑05‑1955 te Stolwijk op 54-jarige leeftijd, zn. van Arie de MIK (zie VIII.33) en Pleuntje LOEVE.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 16‑04‑1926 te Stolwijk (get.: L. de Mik en W.C. van Wijngaarden) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 16) Grietje van WIJNGAARDEN, 22 jaar oud, geb. op 13‑01‑1904 om 16:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 2), overl. op 04‑05‑1940 om 09:30 u. te Stolwijk op 36-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 19).
Tr. (2) op 42-jarige leeftijd op 05‑03‑1943 te Stolwijk Cornelia van WIJNGAARDEN, 26 jaar oud, geb. op 27‑02‑1917 om 02:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9), overl. op 11‑01‑1993 te Gouda op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met Dirk Verstoep.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pleuntje, geb. op 22‑02‑1927 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 17‑03‑1988 te Schoonhoven op 61-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bergambacht).
Tr. ong. 1956 te Stolwijk Teunis SCHILT, geb. op 05‑08‑1925 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht), overl. op 19‑11‑1982 te Bergambacht op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Cornelia, geb. op 23‑07‑1928 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 03‑11‑2019 te Polsbroek op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 15‑05‑1952 te Stolwijk (bron: Advertentie) Dirk van DAM, 24 jaar oud, geb. op 23‑07‑1927 te Polsbroek, overl. op 01‑04‑2001 te Polsbroek op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Arie, geb. op 22‑12‑1943 te Stolwijk, overl. op 24‑12‑1943 om 07:30 u. te Stolwijk, 2 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 41).

IX.109
Jacob de MIK, tuinder, geb. op 30‑11‑1902 om 14:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 69), overl. op 24‑11‑1982 te Stolwijk op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Arie de MIK (zie VIII.33) en Pleuntje LOEVE.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 22‑02‑1929 te Bergambacht (get.: L. de Mik en J. Knoop) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 5) Leentje KNOOP, 26 jaar oud, geb. op 03‑08‑1902 om 05:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 68), overl. op 28‑01‑1990 te Stolwijk op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, witlofkweker, geb. op 09‑05‑1930 te Haastrecht (bron: BR Haastrecht), overl. op 28‑07‑2013 te Gouda op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 06‑05‑1955 te Stolwijk (bron: Advertentie) Maria Pieternella LAKERVELD, 23 jaar oud, geb. op 10‑04‑1932 te Streefkerk (bron: BR Streefkerk), overl. op 09‑04‑2012 op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Stolwijk).
2.
Barend, geb. op 30‑04‑1932 te Haastrecht (bron: BR Haastrecht), overl. op 27‑04‑2020 te Gouda op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 21‑11‑1957 te Benschop Maria Hendrika ZWIJNENBURG, 25 jaar oud, geb. op 15‑05‑1932 te Benschop, overl. op 01‑09‑1999 te Gouda op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Pleuntje, geb. op 27‑12‑1933 te Haastrecht (bron: BR Haastrecht), overl. op 07‑04‑2015 te Stolwijk op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 03‑05‑1961 te Stolwijk Jan Willem VERWAAL, 35 jaar oud, geb. op 09‑01‑1926 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 01‑04‑1993 te Stolwijk op 67-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).

IX.114
Jan Willem de MIK, tuinder, geb. op 14‑05‑1906 om 21:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 29), overl. op 30‑03‑1986 te Vlist op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Arie de MIK (zie VIII.33) en Pleuntje LOEVE.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 01‑03‑1934 te Berkenwoude (bron: BR Stolwijk) Klazina van VLIET, 24 jaar oud, geb. op 14‑06‑1909 om 09:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 28), overl. op 14‑11‑2014 te Stolwijk op 105-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Pleuntje, geb. op 20‑05‑1942 te Stolwijk, overl. op 29‑10‑2017 te Barneveld op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. (1) 07‑1964 te Stolwijk, sch. op 21‑09‑1988 Johan RUITENBURG, geb. op 04‑12‑1937 te Reeuwijk, overl. op 05‑11‑2020 te Bodegraven op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. (2).

VII.36
Cornelia de MIK, boerendienstbode, geb. op 14‑11‑1821 om 05:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 46), overl. op 03‑12‑1883 om 04:00 u. te Stolwijk op 62-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 56), dr. van Jan de MIK (zie VI.19) en Eijgje den OUDEN.
Tr. (1) op 20-jarige leeftijd op 19‑03‑1842 te Stolwijk (get.: A. Koolwijk, T. Burger, K. Ooms en L. de Mik) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4) Maarten KOOLWIJK, 32 jaar oud, bouwman, geb. op 08‑08‑1809 te Stolwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑08‑1809 te Stolwijk (bron: Doopboek), overl. op 29‑10‑1865 om 08:00 u. te Stolwijk op 56-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 60), 1e huwelijk met Adriana Blonk.
Rel. (2) Vader ONBEKEND, overl.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Adriana (zie VIII.40).
2.
Maarten, arbeider, geb. op 21‑06‑1864 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 33), overl. op 16‑09‑1941 om 07:00 u. te Stolwijk op 77-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 31).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 20‑03‑1885 te Stolwijk (get.: L. de Mik, J. Baas, J. Koolwijk en P. Noomen) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8) Annigje de MIK, 21 jaar oud, geb. op 27‑10‑1863 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 64), overl. op 07‑06‑1938 om 17:00 u. te Stolwijk op 74-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15), dr. van Leendert de MIK (zie VII.26) en Sijgje KOK, bouwvrouw.
Uit de tweede relatie:
3.
Jan de MIK, geb. op 28‑09‑1839 om 23:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 47), overl. op 04‑10‑1839 om 13:00 u. te Stolwijk, 6 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 27).

VIII.40
Adriana KOOLWIJK, winkelierster, geb. op 28‑07‑1850 om 15:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 21), overl. op 16‑01‑1924 om 18:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 73-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8), begr. op 21‑01‑1924 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register begraven), dr. van Maarten KOOLWIJK, bouwman, en Cornelia de MIK (zie VII.36).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 14‑02‑1873 te Stolwijk (get.: W. Koolwijk, B. den Ouden, H.L. Mathuizen en J. Bouter) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7) Leendert de MIK, 31 jaar oud (zie VII.84).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geb. op 21‑10‑1873 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 77), overl. op 25‑08‑1910 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 36-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 40), begr. op 29‑08‑1910 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 07‑12‑1894 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H. Heuvelman, A. Mak, H. Verdoold en K. Visser) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19) Cornelis van der WAL, 26 jaar oud, arbeider, winkelier, geb. op 18‑01‑1868 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3), overl. op 25‑01‑1937 om 22:00 u. te Rotterdam op 69-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 504), 2e huwelijk met Adriaantje Jongenotter.
2.
Maarten, geb. op 26‑12‑1875 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 102), overl. op 12‑05‑1892 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 16-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 34).
3.
Jan, koopman, geb. op 29‑05‑1878 om 05:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 51), overl. op 18‑02‑1914 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 35-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 9), begr. op 21‑01‑1914 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), ongehuwd.
4.
Adriana Cornelia, geb. op 12‑07‑1881 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 63), overl. op 12‑09‑1915 om 19:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 34-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 40), begr. op 15‑09‑1915 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).
5.
Bart, geb. op 20‑04‑1887 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 36), overl. op 30‑09‑1887 om 18:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 163 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 45).
6.
Leentje, geb. op 18‑02‑1889 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 17), overl. op 01‑07‑1982 te Capelle aan den IJssel op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 07‑09‑1916 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H. van der Hoek en A. Koning) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19) Adrianus SLOOTER, 30 jaar oud, tuindersknecht, geb. op 11‑02‑1886 om 02:00 u. te Rhoon (bron: BS Rhoon, aktenr.: 9), overl. op 18‑01‑1971 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd.
7.
Maartje, geb. op 16‑09‑1895 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 63), overl. op 15‑04‑1927 om 15:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 31-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12), begr. op 20‑04‑1927 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register begraven).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 07‑11‑1918 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: J. de Koning en A. Slooter) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 26) Arie de KONING, 26 jaar oud, ijzerwerker, geb. op 25‑10‑1892 om 15:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 69), overl. 12‑1968 te Ouderkerk aan den IJssel, 2e huwelijk met Neeltje Harlaar.

VII.41
Jan de MIK, bouwman, geb. op 23‑08‑1827 om 08:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 33), overl. op 13‑12‑1897 om 15:00 u. te Gouderak op 70-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 7), zn. van Jan de MIK (zie VI.19) en Eijgje den OUDEN.
Tr. op 36-jarige leeftijd op 06‑05‑1864 te Stolwijk (get.: L. de Mik, C. Stoppelenburg, G. Stoppelenburg en A. Dekker) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 18) Maria STOPPELENBURG, 28 jaar oud, geb. op 12‑08‑1835 om 16:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 31), overl. op 01‑03‑1912 om 09:00 u. te Gouda op 76-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 6).
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 31‑12‑1865 om 21:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 1), overl. op 31‑12‑1865 om 21:00 u. te Stolwijk, 0 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 1).
2.
Cornelia, geb. op 04‑01‑1867 om 19:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 3), overl. op 06‑01‑1944 om 23:15 u. te Gouda op 77-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 3).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 29‑07‑1887 te Stolwijk (get.: G. Stoppelenburg, L. de Vries, A. de Vries en G. Eikelenboom) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8) Arie van VLIET, 27 jaar oud, veehandelaar, geb. op 30‑06‑1860 om 17:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 28), overl. op 13‑11‑1915 om 04:30 u. te Zeist op 55-jarige leeftijd (bron: BS Zeist, aktenr.: 225).
3.
Aagje, geb. op 17‑11‑1868 om 10:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 79), overl. op 24‑11‑1916 om 12:00 u. te Gouda op 48-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 417).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 25‑10‑1895 te Gouderak (get.: J. Koek, J. Koek, J. de Mik en A. van Vliet) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 16) Michiel KOEK, 25 jaar oud, blikslager, geb. op 18‑07‑1870 om 18:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 58), overl. op 22‑05‑1954 om 19:45 u. te Gouda op 83-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 213).
4.
Jan, veedrijver, geb. op 17‑05‑1870 om 01:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 27), overl. op 09‑11‑1934 om 13:00 u. te Gouderak op 64-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 16), ongehuwd.

VI.21
Gijsbert Leenderts de MIK, bouwman, ged. (NGK) op 11‑04‑1790 te Noordeloos (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 26‑08‑1844 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 54-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 32), zn. van Leendert de MIK (zie V.14) en Marrigje BOER.
Tr. kerk op 20-jarige leeftijd op 24‑03‑1811 te Ouderkerk aan den IJssel (NGK) (bron: Trouwboek) Jaapje Jans MUIJS, 23 jaar oud, bouwvrouw, geb. op 19‑10‑1787 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 28‑10‑1787 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), overl. op 13‑03‑1857 om 06:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 9).
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje (zie VII.47).
2.
Jannigje (zie VII.52).
3.
Margrieta, geb. op 30‑06‑1816 om 00:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 31), overl. op 30‑01‑1892 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 23‑09‑1837 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: M. Kok, E. Schoenmaker, H. Schoenmaker en J. van der Zijde) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11) Dirk HEUVELMAN, 25 jaar oud, arbeider, geb. op 14‑07‑1812 om 15:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 35), overl. op 14‑10‑1870 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 58-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 70).
4.
Jan (zie VII.55).
5.
Leendert (zie VII.57).
6.
Adrianus, geb. op 17‑11‑1825 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 53), overl. op 13‑12‑1888 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 63-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), ongehuwd.
7.
Adriana (zie VII.61).

VII.47
Marrigje de MIK, geb. op 26‑09‑1811 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 06‑10‑1811 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), overl. op 25‑03‑1898 om 14:00 u. te Nieuwer-Amstel op 86-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwer-Amstel, aktenr.: 23), dr. van Gijsbert Leenderts de MIK (zie VI.21) en Jaapje Jans MUIJS, bouwvrouw.
Tr. (1) op 20-jarige leeftijd op 22‑09‑1832 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: M. Kok, E. Schoenmaker, H. Schoenmaker en J. van der Zijde) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8) Jacobus MUIJS, 37 jaar oud, landbouwer, geb. op 04‑11‑1794 te Berkenwoude (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 09‑11‑1794 te Berkenwoude (get.: Aagje Hogendoorn) (bron: Doopboek), overl. op 21‑03‑1849 om 05:30 u. te Stolwijk op 54-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 5).
Tr. (2) op 41-jarige leeftijd op 29‑10‑1852 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: G. van der Wiel, W. de Jong, E. den Outer en J. van der Horst) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 16) Huig VERWEIJ, 49 jaar oud, arbeider, geb. op 26‑03‑1803 te Reeuwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 03‑04‑1803 te Reeuwijk (get.: Neeltje Verweij) (bron: Doopboek), overl. op 23‑07‑1860 om 11:00 u. te Haarlemmermeer op 57-jarige leeftijd (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 219).
Rel. (3) Vader ONBEKEND, overl.
Rel. (4) Vader ONBEKEND, overl.
Uit de derde relatie:
1.
Huibertje de MIK, geb. op 11‑06‑1852 om 01:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 43), overl. op 22‑07‑1852 om 09:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel, 41 dagen oud (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 22).
Uit de vierde relatie:
2.
Neeltje de MIK, geb. op 28‑04‑1831 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 31), overl. op 29‑05‑1832 om 17:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 20).

VII.52
Jannigje de MIK, geb. op 12‑09‑1814 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 61), overl. op 09‑01‑1886 om 16:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), dr. van Gijsbert Leenderts de MIK (zie VI.21) en Jaapje Jans MUIJS, bouwvrouw.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 18‑04‑1840 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: M. Kok, E. Schoenmaker, A. Schoenmaker en J. van der Zijde) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7) Fredrik MARELIS, 27 jaar oud, geb. op 06‑09‑1812 om 02:00 u. te Goudriaan (bron: BS Goudriaan, aktenr.: 16), overl. op 22‑11‑1889 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 77-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 44).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, bouwman, geb. op 18‑04‑1844 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 28), overl. op 24‑12‑1913 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 42), begr. op 27‑12‑1913 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 20‑10‑1871 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: P.C. Rijkaart, A. Opschoor, H.J. van Lonkhuijzen en M. van Wingerden) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19) Geertje de MIK, 19 jaar oud, geb. op 02‑01‑1852 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), overl. op 01‑02‑1941 om 14:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 89-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8), dr. van Jan de MIK (zie VII.55) en Neeltje NOORLANDER.
2.
Geertrui (zie VIII.51).

VIII.51
Geertrui MARELIS, geb. op 21‑08‑1854 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 69), overl. op 15‑03‑1944 om 12:35 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 89-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 13), dr. van Fredrik MARELIS en Jannigje de MIK (zie VII.52).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 21‑02‑1879 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H.J. van Lonkhuijzen, B. Schipper, S. Opschoor en A. Uittenbogaart) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Barend de MIK, 28 jaar oud (zie VIII.58).
Uit dit huwelijk:
1.
Janna, geb. op 03‑12‑1879 om 16:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 111), overl. op 11‑03‑1880 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 99 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8).
2.
Janna Adriana, geb. op 21‑12‑1880 om 00:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 111), overl. op 16‑02‑1959 te Ouderkerk aan den IJssel op 78-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 13‑01‑1905 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. van Klei, H. de Zanger, D. Rook en J. v.d. Berg) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 4) Eliza van KLEI, 29 jaar oud, arbeider, geb. op 08‑01‑1876 om 24:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 4), overl. op 02‑07‑1959 te Ouderkerk aan den IJssel op 83-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
3.
Jannigje (zie IX.130).
4.
Jan Frederik (zie IX.131).
5.
Cornelis, geb. op 12‑09‑1887 om 17:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 74), overl. op 02‑03‑1889 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7).
6.
Cornelis (zie IX.134).
7.
Neeltje, geb. op 23‑07‑1892 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 41), overl. 11‑1989.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 09‑06‑1916 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: D. van Meijeren en J.F. de Mik) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11) Pieter van MEIJEREN, 29 jaar oud, boerenarbeider, geb. op 06‑08‑1886 om 03:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 53), overl. op 14‑03‑1945 om 00:15 u. te Gouda op 58-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 231).
Rel. (2) Pieter KERSBERGEN, geb. op 15‑02‑1892 om 23:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1015), overl., 1e huwelijk met Lijntje Schouten.
8.
Barend (zie IX.139).
9.
Geertrui Aaltje, geb. op 07‑07‑1898 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 44), overl. op 26‑06‑1988 te Ouderkerk aan den IJssel op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.

IX.130
Jannigje de MIK, geb. op 02‑01‑1883 om 23:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 4), overl. op 18‑10‑1952 te Ouderkerk aan den IJssel op 69-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), dr. van Barend de MIK (zie VIII.58) en Geertrui MARELIS (zie VIII.51).
Rel. Vader ONBEKEND, overl.
Uit deze relatie:
1.
Jan de MIK, geb. op 24‑04‑1913 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. ong. 1973 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Begraafplaats).

IX.131
Jan Frederik de MIK, geb. op 26‑02‑1885 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19), overl. op 21‑11‑1964 te Ouderkerk aan den IJssel op 79-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), zn. van Barend de MIK (zie VIII.58) en Geertrui MARELIS (zie VIII.51).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 05‑01‑1912 te Bergambacht (get.: C. de Mik, E. van Klei, T. van Ommen en J. Vlok) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1) Aartje ROS, 23 jaar oud, geb. op 09‑04‑1888 om 06:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 39), overl. op 24‑07‑1968 te Ouderkerk aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Uit dit huwelijk:
1.
Barend, geb. op 05‑11‑1912 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 88), overl. op 30‑12‑1912 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 55 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 40), begr. op 02‑01‑1913 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).
2.
Adriaantje, geb. op 01‑03‑1914 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 17‑12‑1995 te Ouderkerk aan den IJssel op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Otr. op 28‑07‑1938 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. op 24-jarige leeftijd op 11‑08‑1938 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk op 11‑08‑1938 te Ouderkerk aan den IJssel (NH) (bron: Trouwkaart), door ds. G. Lans. Echtgenoot is Jacob de JONG, 26 jaar oud, tuinder, geb. op 07‑08‑1912 om 20:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 66), overl. op 06‑04‑1946 om 08:30 u. te Stolwijk op 33-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9).
3.
Barend, geb. op 11‑12‑1916 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 12‑04‑1998 te Lekkerkerk op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Otr. op 05‑06‑1941 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. op 24-jarige leeftijd op 20‑06‑1941 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Adriaantje van MULLEM, 23 jaar oud, geb. op 13‑11‑1917 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 10‑02‑1995 te Capelle aan den IJssel op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
4.
Geertruida, geb. op 25‑02‑1926 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 17), overl. op 19‑10‑1977 te Krimpen aan den IJssel op 51-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk).
Otr. op 25‑04‑1951 te Krimpen aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. op 25-jarige leeftijd op 11‑05‑1951 te Krimpen aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Frans SLAPPENDEL, 25 jaar oud, geb. op 21‑05‑1925 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 29‑03‑2010 te Krimpen aan den IJssel op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met N. van Vliet.

IX.134
Cornelis de MIK, bouwman, geb. op 12‑01‑1890 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3), overl. op 27‑03‑1980 te Ouderkerk aan den IJssel op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Barend de MIK (zie VIII.58) en Geertrui MARELIS (zie VIII.51).
Otr. op 05‑05‑1927 te Stolwijk (bron: Trouwkaart), tr. op 37-jarige leeftijd op 20‑05‑1927 te Stolwijk (get.: J.F. de Mik en E. van Klei) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 10) Adriana van WIJNGAARDEN, 36 jaar oud, geb. op 31‑08‑1890 om 23:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 47), overl. op 15‑12‑1951 te Ouderkerk aan den IJssel op 61-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Uit dit huwelijk:
1.
Geertrui Neeltje, geb. op 15‑04‑1928 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 30), overl. op 28‑04‑2014 op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ouderkerk aan den IJssel).
Otr. op 29‑03‑1951 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. op 22-jarige leeftijd op 12‑04‑1951 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Nelis MARELIS, 27 jaar oud, geb. op 06‑04‑1924 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 08‑08‑2001 te Ouderkerk aan den IJssel op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Jan (zie X.138).
3.
Barend, geb. op 11‑10‑1930 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 68), overl. op 15‑07‑2002 te Ouderkerk aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Otr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), door ds. J. Schuurman.
4.
Nelis, geb. op 25‑12‑1931 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 85), overl. op 30‑07‑2007 te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart).

X.138
Jan de MIK, geb. op 22‑04‑1929 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 25), overl. op 11‑12‑2000 te Gouda op 71-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lekkerkerk), zn. van Cornelis de MIK (zie IX.134) en Adriana van WIJNGAARDEN.
Otr. te Lekkerkerk (bron: Trouwkaart), tr. te Lekkerkerk (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Lekkerkerk (bron: Trouwkaart), door ds. P. Zandt.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geb. op 29‑10‑1960 te Lekkerkerk (bron: Begraafplaats), overl. op 23‑09‑1961 om 10:30 u. te Gouda, 329 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 435).

IX.139
Barend de MIK, landarbeider, geb. op 05‑04‑1895 om 08:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 24), overl. op 16‑11‑1978 te Capelle aan den IJssel op 83-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), zn. van Barend de MIK (zie VIII.58) en Geertrui MARELIS (zie VIII.51).
Otr. op 17‑01‑1924 te Krimpen aan de Lek (bron: Trouwkaart), tr. op 28-jarige leeftijd op 31‑01‑1924 te Krimpen aan de Lek (get.: J. de Mik en E. Kleij) (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 4) Dirkje STERRENBURG, 25 jaar oud, geb. op 10‑01‑1899 om 01:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 2), overl. op 19‑09‑1970 te Loosduinen op 71-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje, geb. op 30‑05‑1924 te Lekkerkerk (bron: BR Lekkerkerk), overl. op 20‑10‑2014 te Krimpen aan den IJssel op 90-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 19‑12‑1946 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Gijsbertus Gijs van KRIMPEN, 30 jaar oud, geb. op 26‑04‑1916 te Brummen (bron: BR Brummen), overl. op 31‑01‑2011 te Gouda op 94-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), 1e huwelijk met Anna Cornelia Both.
2.
Willempje Johanna, geb. op 04‑09‑1925 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 54), overl. op 22‑12‑1992 te Ouderkerk aan den IJssel op 67-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 20‑07‑1950 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Adriaan DUIJM, 25 jaar oud, geb. op 19‑04‑1925 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 17‑10‑2010 te Ouderkerk aan den IJssel op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Barend, geb. op 08‑03‑1927 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 33), overl. op 14‑05‑2014 te Ouderkerk aan den IJssel op 87-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 29‑12‑1954 Cornelia Margrietha (Cor) OUWERKERK, 27 jaar oud, geb. op 09‑08‑1927 te Capelle aan den IJssel (bron: BR Capelle aan den IJssel), overl. op 05‑03‑2010 te Krimpen aan den IJssel op 82-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
4.
Nicolaas, geb. op 24‑08‑1929 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), overl. op 04‑08‑2004 om 00:20 u. te Gouda op 74-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 200559).
Otr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), door ds. R.T. Huizinga.
5.
Janna Adriana, geb. op 28‑01‑1936 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 18‑01‑1988 te Krimpen aan den IJssel op 51-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 05‑08‑1959 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Adriaan BOERS, 26 jaar oud, geb. op 11‑04‑1933 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 14‑05‑2012 te Krimpen aan den IJssel op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met Bastiaantje Jannetje Reijm.

VII.55
Jan de MIK, bouwman, geb. op 27‑01‑1819 om 19:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 4), overl. op 19‑03‑1870 om 16:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 51-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 10), zn. van Gijsbert Leenderts de MIK (zie VI.21) en Jaapje Jans MUIJS, bouwvrouw.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 30‑11‑1843 te Bergambacht (get.: J. v.d. Leeden, W. Bode, G. Stalhuizen en B. Herlaar) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13) Neeltje NOORLANDER, 25 jaar oud, geb. op 19‑04‑1818 om 06:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 15), overl. op 18‑11‑1905 om 06:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 87-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 33).
Uit dit huwelijk:
1.
Jaapje (zie VIII.53).
2.
Gijsbert (zie VIII.56).
3.
Barend (zie VIII.58).
4.
Geertje, geb. op 02‑01‑1852 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), overl. op 01‑02‑1941 om 14:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 89-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 20‑10‑1871 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: P.C. Rijkaart, A. Opschoor, H.J. van Lonkhuijzen en M. van Wingerden) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19) Jan MARELIS, 27 jaar oud, bouwman, geb. op 18‑04‑1844 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 28), overl. op 24‑12‑1913 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 42), begr. op 27‑12‑1913 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), zn. van Fredrik MARELIS en Jannigje de MIK (zie VII.52).
5.
Aaltje, geb. op 11‑04‑1854 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 42), overl. op 28‑04‑1854 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 17 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 17).
6.
Aaltje, dienstbode, geb. op 29‑10‑1856 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 69), overl. op 07‑06‑1895 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 38-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 26), overleden aan TBC.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 20‑01‑1882 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H.J. van Lonkhuijzen, H. van Walsum, B. Schipper en Y. Snoei) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3) Paulus VERSTOEP, 24 jaar oud, arbeider, geb. op 06‑06‑1857 om 12:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 27), overl. op 19‑03‑1915 om 04:00 u. te Capelle aan den IJssel op 57-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 25), 2e huwelijk met Alida van Krimpen.
7.
Adrianus (zie VIII.63).

VIII.53
Jaapje de MIK, geb. op 17‑03‑1844 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 18), overl. op 12‑01‑1910 om 16:30 u. te Berkenwoude op 65-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 1), dr. van Jan de MIK (zie VII.55) en Neeltje NOORLANDER.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 08‑01‑1870 te Berkenwoude (get.: W. Quint, P. Breedveld, J. van Zwienen en M. Molenaar) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 1) Evert MANSCHOT, 32 jaar oud, geb. op 24‑03‑1837 om 07:00 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 16), overl. op 23‑05‑1877 om 19:00 u. te Berkenwoude op 40-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 7).
Tr. (2) op 34-jarige leeftijd op 22‑02‑1879 te Berkenwoude (get.: M. Kraan, P. Damsteegt, S. Koster en D. Kool) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 3) Pieter HOGENDOORN, 25 jaar oud, schoenmaker, geb. op 16‑05‑1853 om 04:00 u. te Bodegraven (bron: BS Bodegraven, aktenr.: 46), overl. op 17‑01‑1927 om 00:30 u. te Gouda op 73-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 4).
Rel. (3) Vader ONBEKEND, overl.
Uit de derde relatie:
1.
Jacobus de MIK (zie IX.142).

IX.142
Jacobus de MIK, arbeider, geb. op 06‑08‑1864 om 21:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 46), overl. op 05‑06‑1947 om 01:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 82-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 22), zn. van Vader ONBEKEND en Jaapje de MIK (zie VIII.53).
Tr. (1) op 30-jarige leeftijd op 03‑05‑1895 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: B. Schipper, M. van Wingerden, A. Mak en J. Meel) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3) Cornelia van EST, 24 jaar oud, geb. op 13‑05‑1870 om 24:00 u. te Wadenoijen (bron: BS Wadenoijen, aktenr.: 21), erkend bij het huwelijk op 26-9-1874, overl. op 26‑01‑1902 om 10:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 31-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5).
Tr. (2) op 44-jarige leeftijd op 29‑01‑1909 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. v. Meijeren, R. v. Meijeren, D. Rook en A. Schinkel) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2) Jaapje van MEIJEREN, 27 jaar oud, geb. op 24‑11‑1881 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 99), overl. op 01‑08‑1966 te Krimpen aan den IJssel op 84-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Roelof (zie X.150).
2.
Jan (zie X.152).
3.
Neeltje, geb. op 15‑02‑1898 om 15:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 13), overl. op 16‑03‑1898 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 29 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 14).
4.
Neeltje, geb. op 23‑01‑1899 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 13), overl. op 09‑02‑1899 om 11:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 17 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 6).
5.
Cornelis (zie X.156).
6.
Gijsbert, geb. op 26‑01‑1902 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3), overl. op 03‑03‑1902 om 21:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 36 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12).
Uit het tweede huwelijk:
7.
Adrianus, geb. op 03‑08‑1909 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), overl. op 06‑06‑1911 om 04:00 u. te Rotterdam op 1-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2552).
8.
Jaapje, geb. op 14‑01‑1911 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12), overl. op 29‑07‑1986 te Krimpen aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 09‑09‑1932 te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 19) Jacob TWIGT, 50 jaar oud, geb. op 03‑05‑1882 om 13:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 33), overl. op 18‑01‑1977 te Krimpen aan den IJssel op 94-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk).
9.
Adriana, geb. op 17‑09‑1913 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 21‑08‑1994 te Krimpen aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. 09‑1937 te Krimpen aan den IJssel Jacob GOUDRIAAN, timmerman, geb. op 26‑05‑1910 om 10:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 55), overl. op 14‑09‑1990 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Waalhoven, Krimpen aan den IJssel).
10.
Aaltje, geb. op 05‑12‑1914 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 06‑07‑2008 te Krimpen aan den IJssel op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 07‑07‑1944 te Krimpen aan den IJssel Adrianus Huig van der ZIJDE, 37 jaar oud, timmerman, geb. op 06‑02‑1907 om 18:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 14), overl. op 09‑12‑1964 te Krimpen aan den IJssel op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
11.
Adrianus, geb. op 24‑01‑1917 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 5), overl. op 14‑01‑2001 te Krimpen aan den IJssel op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr.
12.
Reinier, geb. op 10‑03‑1920 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 23), overl. op 29‑08‑1979 te Krimpen aan den IJssel op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats IJsseldijk).
Tr. 12‑1954 te Ouderkerk aan den IJssel Adriana Maria ROOK, geb. op 05‑02‑1930 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 05‑05‑2020 te Krimpen aan den IJssel op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

X.150
Roelof de MIK, geb. op 14‑02‑1896 om 10:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 9), overl. op 06‑02‑1979 te Krimpen aan den IJssel op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk), zn. van Jacobus de MIK (zie IX.142) en Cornelia van EST.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 10‑01‑1920 te Krimpen aan den IJssel (get.: J. van Meijeren en A.W. Snoek) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2) Bastiana WESTBROEK, 22 jaar oud, geb. op 04‑02‑1897 om 18:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 11), overl. op 22‑12‑1971 te Krimpen aan den IJssel op 74-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geb. op 18‑07‑1920 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 77), overl. op 10‑06‑1980 te Krimpen aan den IJssel op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats IJsseldijk).
Tr. 05‑1942 te Krimpen aan den IJssel Arie de BRUIN, geb. op 18‑03‑1920 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 18‑06‑2001 te Krimpen aan den IJssel op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Jannigje (Jennie), geb. op 15‑10‑1924 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 26‑01‑2015 te Capelle aan den IJssel op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 20‑12‑1946 te Krimpen aan den IJssel Jan van VLIET, 26 jaar oud, geb. op 11‑05‑1920 om 16:30 u. te Streefkerk (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 20), overl. op 20‑12‑2005 te Capelle aan den IJssel op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Jacobus, geb. op 17‑05‑1927 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 05‑12‑1989 te Krimpen aan den IJssel op 62-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. te Ter Aar.
4.
Hendrik, geb. op 30‑10‑1941 te Krimpen aan den IJssel, overl. op 12‑10‑1996 te Krimpen aan den IJssel op 54-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Waalhoven).

X.152
Jan de MIK, kraandrijver, geb. op 16‑02‑1897 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11), overl. op 15‑03‑1984 te Krimpen aan den IJssel op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jacobus de MIK (zie IX.142) en Cornelia van EST.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 31‑05‑1919 te Krimpen aan den IJssel (get.: A. Lagerwaard en J. v.d. Plas) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 13) Geertje van der WEIDE, 18 jaar oud, geb. op 07‑05‑1901 om 12:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 41), overl. op 28‑01‑1984 te Capelle aan den IJssel op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, dienstbode, geb. op 27‑09‑1919 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 79), overl. op 08‑07‑2013 op 93-jarige leeftijd.
Tr. te Krimpen aan den IJssel.
2.
Jacoba, geb. op 08‑04‑1925 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 14‑04‑1930 om 03:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 5-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 7).
3.
Jacobus, geb. op 07‑07‑1926 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 09‑04‑1998 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Waalhoven).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 14‑03‑1951 Annigje van DUIN, 23 jaar oud, geb. op 10‑10‑1927 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 15‑08‑2015 te Capelle aan den IJssel op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

X.156
Cornelis de MIK, metselaar, geb. op 28‑10‑1900 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 83), overl. op 08‑12‑1983 op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Waalhoven, Krimpen aan den IJssel), zn. van Jacobus de MIK (zie IX.142) en Cornelia van EST.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 30‑07‑1925 te Berkenwoude (get.: R. de Mik en L. Kapteijn) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 8) Johanna VERWAAL, 23 jaar oud, geb. op 09‑11‑1901 om 10:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 71), overl. op 30‑04‑1987 te Capelle aan den IJssel op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Waalhoven).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus (zie XI.32).
2.
Maarten Koenraad, geb. op 07‑12‑1927 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 23‑01‑1991 te Krimpen aan den IJssel op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 11‑1958 te Rotterdam Doortje ter BORG, geb. op 23‑05‑1928 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 27‑12‑1990 te Krimpen aan den IJssel op 62-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Cornelis, geb. op 17‑09‑1933 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 13‑07‑1975 te Rotterdam op 41-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats IJsseldijk Krimpen aan den IJssel).
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel.
4.
Dirkje Cornelia, geb. 11‑1938 te Krimpen aan den IJssel, overl. op 05‑06‑1944 om 06:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 29).

XI.32
Jacobus de MIK, huisschilder, geb. op 13‑01‑1926 te Capelle aan den IJssel (bron: BR Capelle aan den IJssel), overl. op 13‑08‑1985 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de MIK (zie X.156) en Johanna VERWAAL.
Rel.
Uit deze relatie:
1.
Wouter, geb. op 14‑08‑1952 te Krimpen aan den IJssel, overl. op 29‑08‑1952 om 15:00 u. te Gouda, 15 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 340).

VIII.56
Gijsbert de MIK, koopman, geb. op 31‑01‑1847 om 05:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7), overl. op 16‑04‑1912 om 07:00 u. te Bergambacht op 65-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13), zn. van Jan de MIK (zie VII.55) en Neeltje NOORLANDER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 28‑10‑1871 te Lekkerkerk (get.: B. van Dam, J. van Dam, J. Noorlander en A. Hagen) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 17) Cornelia van DAM, 30 jaar oud, geb. op 17‑06‑1841 om 06:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 37), overl. op 03‑05‑1894 om 05:00 u. te Bergambacht op 52-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 31).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geb. op 01‑01‑1873 om 06:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1), overl. op 01‑08‑1873 om 12:00 u. te Bergambacht, 212 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 36).
2.
Janna, geb. op 12‑04‑1874 om 23:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32), overl. op 12‑01‑1959 te Bergambacht op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 24‑08‑1900 te Bergambacht (get.: T. Blanken, S. van den Oever, G. Deelen en B. van den Bosch) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 24) Willem BLANKEN, 28 jaar oud, timmerman, geb. op 16‑01‑1872 om 11:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9), overl. op 16‑01‑1927 om 08:30 u. te Bergambacht op 55-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 4).
3.
Laurina, geb. op 08‑11‑1875 om 02:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 86), overl. op 16‑04‑1876 om 11:30 u. te Bergambacht, 160 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 25).
4.
Laurina, geb. op 19‑12‑1876 om 10:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 115), overl. op 23‑05‑1877 om 22:30 u. te Bergambacht, 155 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 37).
5.
Jan Gerrit (zie IX.150).
6.
Laurina, geb. op 20‑02‑1880 om 02:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 25), overl. op 01‑03‑1905 om 16:00 u. te Bergambacht op 25-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 13‑06‑1901 te Bergambacht (get.: H. van den Oever, B. van den Bosch, G. de Lange en T. Blanken) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10) Pieter van den OEVER, 25 jaar oud, metselaar, geb. op 23‑01‑1876 om 20:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10), overl. op 03‑03‑1953 om 18:20 u. te Rotterdam op 77-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 573), 2e huwelijk met Jacoba de Bruin.
7.
Gijsbert Adrianus (zie IX.154).
8.
Neeltje, geb. op 25‑02‑1886 om 08:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 28), overl. op 12‑04‑1910 om 03:30 u. te Bergambacht op 24-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 23), ongehuwd.

IX.150
Jan Gerrit de MIK, veehandelaar, geb. op 22‑02‑1878 om 03:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 21), overl. op 09‑03‑1967 te Ammerstol op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gijsbert de MIK (zie VIII.56) en Cornelia van DAM.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 27‑08‑1909 te Ammerstol (get.: G.A. de Mik, W. Blanken, R. Broere en W. Vermeij) (bron: BS Ammerstol, aktenr.: 3) Annigje van der WOUDEN, 25 jaar oud, geb. op 01‑03‑1884 om 15:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 6), overl. op 23‑08‑1952 om 02:00 u. te Ammerstol op 68-jarige leeftijd (bron: BS Ammerstol, aktenr.: 6).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geb. op 25‑12‑1909 om 14:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 81), overl. op 15‑01‑1989 te Ammerstol op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 30‑06‑1932 te Bergambacht (get.: H.C. van Loon en A. Casteleijn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 15) Jacob de VRIES, 26 jaar oud, tuinder, geb. op 04‑12‑1905 om 23:00 u. te Ammerstol (bron: BS Ammerstol, aktenr.: 38), overl. op 27‑11‑1987 te Ammerstol op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).

IX.154
Gijsbert Adrianus de MIK, koopman, geb. op 10‑09‑1882 om 22:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 80), overl. op 26‑01‑1966 te Bergambacht op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gijsbert de MIK (zie VIII.56) en Cornelia van DAM.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 02‑08‑1907 te Bergambacht (get.: J.G. de Mik, W. Blanken, P. Duhen en B. van den Bosch) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9) Trijntje STOUT, 24 jaar oud, geb. op 09‑05‑1883 om 22:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 39), overl. op 20‑06‑1979 te Gouda op 96-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Laurina Cornelia, geb. op 06‑06‑1909 om 12:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 42), overl. op 29‑08‑2001 te Schoonhoven op 92-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bergambacht).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 01‑05‑1930 te Bergambacht (get.: J. Stout en J.G. de Mik) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9) Dirk Bastiaan KENTIE, 23 jaar oud, landbouwer, geb. op 11‑10‑1906 om 16:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 67), overl. op 04‑12‑1986 te Bergambacht op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
2.
Gijsbert, geb. op 19‑07‑1910 om 03:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 48), overl. op 07‑12‑1984 te Gouda op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Bergambacht).
Tr. 10‑1937 te Bergambacht Willemijntje VERHOEK, geb. op 15‑01‑1917 te Bergambacht (bron: BR Nieuw-Lekkerland), overl. op 30‑04‑1994 te Bergambacht op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
3.
Aaltje, geb. op 25‑01‑1912 om 03:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 7), overl. op 08‑09‑2000 te Bergambacht op 88-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 06‑08‑1931 te Bergambacht (get.: S. Burger en D.B. Kentie) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 24) Teunis BURGER, 23 jaar oud, visser, geb. op 06‑11‑1907 om 08:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 87), overl. op 09‑12‑1988 te Bergambacht op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
4.
Frederik, slager, geb. op 18‑10‑1913 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht), overl. op 27‑02‑1999 te Gouda op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 33-jarige leeftijd op 26‑07‑1947 te Bergambacht Bastiaantje RIETVELD, 41 jaar oud, geb. op 04‑04‑1906 om 01:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 26), overl. op 16‑09‑1987 te Bergambacht op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
5.
Jan Gerrit, geb. op 05‑07‑1916 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht), overl. op 24‑11‑1990 te Gouda op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.

VIII.58
Barend de MIK, arbeider, geb. op 27‑03‑1850 om 05:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 22), overl. op 02‑04‑1921 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 10), begr. op 07‑04‑1921 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), zn. van Jan de MIK (zie VII.55) en Neeltje NOORLANDER.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 21‑02‑1879 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H.J. van Lonkhuijzen, B. Schipper, S. Opschoor en A. Uittenbogaart) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Geertrui MARELIS, 24 jaar oud (zie VIII.51).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder VIII.51).

VIII.63
Adrianus de MIK, arbeider, geb. op 12‑10‑1862 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 66), overl. op 06‑07‑1904 om 02:00 u. te Lekkerkerk op 41-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 35), zn. van Jan de MIK (zie VII.55) en Neeltje NOORLANDER.
Tr. (1) op 31-jarige leeftijd op 27‑01‑1894 te Krimpen aan den IJssel (get.: C. Bruinstroop, J.A. Kusters, D. v.d. Bosch en J. Hagen) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2) Johanna Sijgje BRUINSTROOP, 32 jaar oud, geb. op 28‑01‑1861 om 15:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 368), overl. op 08‑01‑1897 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 35-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1).
Tr. (2) op 40-jarige leeftijd op 14‑11‑1902 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: A.M. Looije, D. Looije, H. Looije en J.J. Looije) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 19) Maartje Maria LOOIJE, 36 jaar oud, geb. op 24‑03‑1866 om 04:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 19), overl. op 13‑04‑1933 om 12:00 u. te Rotterdam op 67-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1669), 2e huwelijk met Bruin Rietveld, 3e huwelijk met Jan van Heijzen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan, geb. op 04‑06‑1894 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 37), overl. op 21‑04‑1904 om 15:00 u. te Lekkerkerk op 9-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 22).
2.
Cornelis (zie IX.158).

IX.158
Cornelis de MIK, bouwman, geb. op 15‑01‑1896 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5), overl. op 17‑01‑1968 te Berkenwoude op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Adrianus de MIK (zie VIII.63) en Johanna Sijgje BRUINSTROOP.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 02‑10‑1918 te Berkenwoude (get.: G. Oudenes, C. Kapteijn, G. Marelis en C. van Herk) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 5) Adriana OUDENES, 21 jaar oud, geb. op 08‑04‑1897 om 08:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 4), overl. op 22‑12‑1965 om 21:00 u. te Gouda op 68-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 707).
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus, geb. op 02‑03‑1919 te Berkenwoude (bron: BR Berkenwoude), overl. op 16‑02‑1992 te Nuenen op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.
2.
Cornelia, geb. op 16‑12‑1920 te Lekkerkerk (bron: BR Berkenwoude, aktenr.: 122), overl. op 20‑03‑2008 te Ouderkerk aan den IJssel op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 08‑1947 te Berkenwoude Cornelis OOSTROM, geb. op 29‑08‑1921 te Gouderak (bron: BR Gouderak), overl. ong. 2003.
3.
Aart, geb. op 30‑07‑1923 te Berkenwoude (bron: BR Berkenwoude, aktenr.: 11), overl. op 03‑06‑1974 te Gouda op 50-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Berkenwoude), ongehuwd.
4.
Jan Gerrit, geb. op 29‑01‑1925 te Berkenwoude (bron: BR Berkenwoude), overl. op 11‑05‑2016 te Ammerstol op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Ammerstol.
5.
Cornelis, geb. op 15‑09‑1928 te Berkenwoude (bron: BR Berkenwoude, aktenr.: 13), overl. op 03‑09‑2000 te Nieuwegein op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Stolwijk (bron: Advertentie).

VII.57
Leendert de MIK, bouwman, boerenknecht, geb. op 09‑11‑1821 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 50), overl. op 11‑01‑1891 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 4), zn. van Gijsbert Leenderts de MIK (zie VI.21) en Jaapje Jans MUIJS, bouwvrouw.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 26‑05‑1848 te Stolwijk (get.: J. Muijs, W. Knoop, G. Roordink en A. Stigter) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7) Aagje KNOOP, 23 jaar oud, geb. op 05‑10‑1824 om 11:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 40), overl. op 18‑02‑1887 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 62-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11).
Uit dit huwelijk:
1.
Jaapje Johanna, geb. op 28‑04‑1849 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 41), overl. op 20‑05‑1849 om 18:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 22 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 17).
2.
Jaapje Johanna, geb. op 03‑04‑1850 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 25), overl. op 14‑05‑1850 om 20:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 41 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 21).
3.
Gijsbert Abraham, geb. op 14‑04‑1851 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 29), overl. op 17‑04‑1851 om 16:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 3 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 16).
4.
Gijsbert Abraham, geb. op 13‑01‑1853 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5), overl. op 10‑02‑1853 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 28 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7).
5.
Jaapje Johanna, geb. op 02‑02‑1854 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11), overl. op 31‑03‑1854 om 20:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 57 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12).
6.
Gijsbert Abraham (zie VIII.71).
7.
Abraham, geb. op 03‑10‑1856 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 61), overl. op 11‑12‑1856 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 69 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 45).
8.
Abraham Gijsbert, geb. op 04‑10‑1857 om 18:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 61), overl. op 23‑10‑1857 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 19 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 36).
9.
Abraham Gijsbert, geb. op 09‑11‑1858 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 80), overl. op 05‑01‑1859 om 19:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 57 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1).
10.
Abraham Jacob, geb. op 07‑02‑1860 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 9), overl. op 26‑03‑1860 om 20:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 48 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 16).
11.
Abraham Jacob, geb. op 26‑04‑1861 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 36), overl. op 11‑02‑1862 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 291 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 14).
12.
Abraham Jacob, geb. op 01‑12‑1862 om 23:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 75), overl. op 08‑01‑1863 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 38 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2).
13.
Johanna Jaapje, geb. op 16‑09‑1864 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 62), overl. op 10‑12‑1939 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 37).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 20‑02‑1891 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: G.A. de Mik, D. v.d. Heuvel, B. Schipper en C. Lugthart) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2) Pieter van den HEUVEL, 31 jaar oud, arbeider, geb. op 16‑12‑1859 om 03:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 16), overl. op 22‑08‑1934 om 10:00 u. te Amersfoort op 74-jarige leeftijd (bron: BS Amersfoort, aktenr.: 314).
14.
Jaapje Johanna, geb. op 20‑03‑1868 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 15), overl. op 24‑11‑1868 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 249 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 35).

VIII.71
Gijsbert Abraham de MIK, bouwman, koopman, geb. op 18‑09‑1855 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 62), overl. op 15‑04‑1930 om 17:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 74-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11), zn. van Leendert de MIK (zie VII.57) en Aagje KNOOP.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 05‑05‑1883 te Moordrecht (get.: C. de Wilde, W. Loendersloot, C. Knoop en C. Hoogenbrugge) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 6) Alida de JONG, 32 jaar oud, geb. op 05‑05‑1851 om 01:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 37), overl. op 20‑01‑1933 om 13:45 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 81-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3).
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, boerenarbeider, geb. op 04‑01‑1886 om 16:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), overl. 10‑1970 te Ouderkerk aan den IJssel.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 02‑02‑1912 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: J. Vuik, E. Verdoold, A. Colijn en D. Frederiks) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 1) Dirkje VUIK, 29 jaar oud, geb. op 09‑07‑1882 om 11:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 71), overl. ong. 1967 te Ouderkerk aan den IJssel.

VII.61
Adriana de MIK, geb. op 08‑06‑1829 om 23:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 28), overl. op 02‑06‑1863 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 33-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 21), dr. van Gijsbert Leenderts de MIK (zie VI.21) en Jaapje Jans MUIJS, bouwvrouw.
Tr. (1) op 29-jarige leeftijd op 12‑11‑1858 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: J. Maat, C. den Boer, C. Bloot en A. den Haan) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7) Adolph SCHOONBROOD, 36 jaar oud, metselaarsknecht, sjouwer, geb. op 13‑03‑1822 om 22:00 u. te Maassluis (bron: BS Maassluis, aktenr.: 41), overl. op 12‑04‑1876 om 03:00 u. te Rotterdam op 54-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1343), 1e huwelijk met Cornelia Ieburg, 3e huwelijk met Rutta Kreuk.
Rel. (2) Vader ONBEKEND, overl.
Uit de tweede relatie:
1.
Adrianus de MIK, geb. op 20‑05‑1849 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 48), overl. op 31‑07‑1849 om 16:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 72 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 42).
2.
Adriana de MIK, geb. op 14‑10‑1852 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 74), overl. op 18‑02‑1854 om 23:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8).
3.
Adriana de MIK, geb. op 19‑03‑1854 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 37), overl. op 02‑12‑1855 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 49).

VI.25
Jan de MIK, arbeider, geb. op 04‑05‑1794 te Jaarsveld (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑05‑1794 te Jaarsveld (bron: Doopboek), overl. op 15‑03‑1847 om 01:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 52-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 17), zn. van Leendert de MIK (zie V.14) en Marrigje BOER.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 23‑10‑1822 te Polsbroek-Zuid (get.: A. Droog, H. v.d. Vlist, T. van Zijll en G. Hogeveen) (bron: BS Polsbroek-Zuid, aktenr.: 2) Cornelia van ZIJL, 20 jaar oud, geb. op 13‑01‑1802 te Waarder (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 17‑01‑1802 te Waarder (get.: Neeltje Brink) (bron: Doopboek), overl. op 19‑12‑1891 om 21:00 u. te Capelle aan den IJssel op 89-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 82).
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, dienstbode, geb. op 02‑01‑1823 om 24:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1), overl. op 31‑08‑1900 om 14:00 u. te Capelle aan den IJssel op 77-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 70).
Tr. (1) op 27-jarige leeftijd op 23‑03‑1850 te Capelle aan den IJssel (get.: O. Hoogendijk, L. den Bliek, P. van Cappellen en W. Hoogendijk) (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 2) Jan BOOGAARD, 25 jaar oud, bouwmansknecht, geb. op 07‑09‑1824 om 21:00 u. te Overschie (bron: BS Overschie en Hogenban, aktenr.: 60), overl. op 21‑04‑1871 om 06:00 u. te Capelle aan den IJssel op 46-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 14).
Tr. (2) op 49-jarige leeftijd op 22‑11‑1872 te Capelle aan den IJssel (get.: L. Stolk, F. van Dam, J.W. de Haas en D.H. van der Lindt) (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 13) Leendert KLEIJN, 48 jaar oud, winkelier, geb. op 16‑08‑1824 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 32), overl. op 30‑12‑1892 om 23:45 u. te Capelle aan den IJssel op 68-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 123).
2.
Annigje, geb. op 03‑02‑1824 om 23:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 5), overl. op 06‑04‑1891 om 04:00 u. te Krimpen aan de Lek op 67-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 13).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 22‑07‑1854 te Lekkerkerk (get.: G. van Vuuren, R. de Waal, G. Slijk en H.P. Ridderbos) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 11) Jacob OOSTLANDER, 22 jaar oud, geb. op 20‑11‑1831 om 03:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 52), overl. op 20‑06‑1915 om 03:30 u. te Krimpen aan de Lek op 83-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 27).
3.
Lena, geb. op 15‑02‑1825 om 16:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 17), overl. op 03‑02‑1836 om 06:00 u. te Bergambacht op 10-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6).
4.
Bart (zie VII.69).
5.
Cornelis (zie VII.71).
6.
Roelof, geb. op 04‑10‑1829 om 12:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 41), overl. op 26‑09‑1831 om 03:00 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 44).
7.
Neeltje, geb. op 01‑12‑1830 om 21:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 67), overl. op 13‑02‑1832 om 03:00 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 12).
8.
Neeltje (zie VII.78).
9.
Roelof, geb. op 24‑01‑1836 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13), overl. op 16‑02‑1838 om 06:00 u. te Bergambacht op 2-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 7).
10.
Lena, geb. op 12‑02‑1837 om 07:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 12), overl. op 19‑03‑1839 om 18:00 u. te Bergambacht op 2-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10).
11.
Cornelia, winkelierster, geb. op 15‑07‑1838 om 07:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 43), overl. op 18‑11‑1915 om 13:00 u. te Lekkerkerk op 77-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 48).
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 26‑07‑1861 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. van Zijl, P. de Haag, P. van Zwienen en C. den Boer) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 10) Gijsbert Wiggert van VUUREN, 23 jaar oud, schipper, geb. op 04‑09‑1837 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 50), overl. op 10‑05‑1886 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 48-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 21).
Tr. (2) op 52-jarige leeftijd op 05‑03‑1891 te Lekkerkerk (get.: C. Oudenaarde, C. v.d. Vos, C. Stoppelenburg en C. v.d. Wouden) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 7) Willem OUDENAARDE, 54 jaar oud, landbouwer, geb. op 09‑10‑1836 om 11:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 54), overl. op 21‑07‑1930 om 15:00 u. te Lekkerkerk op 93-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 27).
12.
Leendert (zie VII.84).
13.
Roelof, geb. op 01‑12‑1842 om 19:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 56), overl. op 22‑08‑1845 om 15:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 2-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 31).

VII.69
Bart de MIK, koopman, winkelier, geb. op 25‑05‑1826 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 34), overl. op 27‑03‑1880 om 02:00 u. te Capelle aan den IJssel op 53-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 13), zn. van Jan de MIK (zie VI.25) en Cornelia van ZIJL.
Tr. op 45-jarige leeftijd op 09‑08‑1871 te Kralingen (get.: A. van Witzenburg, A. van Witzenburg, J. van den Arend en J.P. Bijning) (bron: BS Kralingen, aktenr.: 38) Petronella OUDENAARDEN, 33 jaar oud, winkelierster, geb. op 18‑01‑1838 om 05:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 7), overl. op 29‑06‑1918 om 07:00 u. te Capelle aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 45), 2e huwelijk met Gerrit Wilhelm Nijman.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Johanna, geb. op 18‑08‑1872 om 22:00 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 71), overl. op 30‑10‑1957 om 07:30 u. te 's-Gravenhage op 85-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A2077).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 14‑10‑1897 te Capelle aan den IJssel (get.: G.W. Nijman, C. Hoogervorst, A. van Woudenberg en H. de Jong) (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 20) Adrianus DEKKER, 28 jaar oud, fittershelper, geb. op 24‑03‑1869 om 23:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 84), overl. op 17‑02‑1936 om 11:00 u. te Rotterdam op 66-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 751).
2.
Lena, huisnaaister, geb. op 04‑01‑1874 om 07:30 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 2), overl. op 25‑09‑1923 om 16:00 u. te Capelle aan den IJssel op 49-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 42).
3.
Annigje Neeltje Jacoba, geb. op 21‑01‑1875 om 11:00 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 9), overl. op 30‑10‑1876 om 20:00 u. te Capelle aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 66).
4.
Dirkje, geb. op 12‑04‑1876 om 09:00 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 40), overl. op 30‑10‑1876 om 04:30 u. te Capelle aan den IJssel, 201 dagen oud (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 67).
5.
Annigje Dirkje Hendrika, winkelierster, geb. op 26‑01‑1878 om 09:00 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 10), overl. op 29‑03‑1939 om 07:00 u. te Utrecht op 61-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 572).
6.
Neeltje, geb. op 03‑12‑1879 te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 125), overl. op 09‑11‑1932 om 09:00 u. te Capelle aan den IJssel op 52-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 68), ongehuwd.

VII.71
Cornelis de MIK, inlandsch kramer, koopman, winkelier, geb. op 15‑09‑1827 om 02:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 56), overl. op 11‑02‑1913 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 85-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8), begr. op 15‑02‑1913 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), zn. van Jan de MIK (zie VI.25) en Cornelia van ZIJL.
Tr. (1) op 28-jarige leeftijd op 23‑01‑1856 te Vlist (get.: A. Hogendoorn, A. Heijkoop, J. Heijkoop en L. Oskam) (bron: BS Vlist, aktenr.: 1) Annigje van BAAREN, 33 jaar oud, geb. op 18‑12‑1822 om 11:30 u. te Zuid-Polsbroek (bron: BS Zuid Polsbroek, aktenr.: 11), overl. op 26‑08‑1860 om 00:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 37-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 33).
Tr. (2) op 34-jarige leeftijd op 21‑05‑1862 te Krimpen aan de Lek (get.: A. Helleman, L. Brouws, G. Kattestaart en N. Bontenbal) (bron: BS Krimpen a.d. Lek, aktenr.: 6) Hendrika ROEST, 41 jaar oud, geb. op 28‑09‑1820 om 21:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 44), overl. op 20‑11‑1867 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 47-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 68).
Tr. (3) op 40-jarige leeftijd op 10‑06‑1868 te Krimpen aan de Lek (get.: J. Doeland, J. Slangen, G. van Krimpen en L. Brouws) (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 4) Bartha EERLAND, 41 jaar oud, geb. op 01‑05‑1827 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 28), overl. op 19‑11‑1874 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 47-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 45).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Annigje, geb. op 18‑05‑1858 om 17:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 41), overl. op 01‑07‑1872 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 14-jarige leeftijd (bron: Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 47).
2.
Doodgeboren kind, geb. op 23‑08‑1860 om 22:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 130), overl. op 23‑08‑1860 om 22:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel, 0 dagen oud (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 130).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Jan Cornelis (zie VIII.94).

VIII.94
Jan Cornelis de MIK, scheepmaker, koopman, geb. op 31‑08‑1863 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 61), overl. op 19‑04‑1932 om 17:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 68-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 13), zn. van Cornelis de MIK (zie VII.71) en Hendrika ROEST.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 26‑02‑1887 te Krimpen aan den IJssel (get.: K. Neef, J. Neef, K.H. Roest en C. den Ouden) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 4) Cornelia HOEK, 21 jaar oud (zie VIII.95).
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 15‑10‑1888 om 05:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 48), overl. op 15‑10‑1888 om 05:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 0 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 48).
2.
Hendrika Cornelia, geb. op 18‑12‑1890 om 05:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 77), overl. op 18‑05‑1905 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 14-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12).
3.
Arie, geb. op 14‑09‑1893 om 21:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 63), overl. op 07‑04‑1952 om 08:00 u. te Gouda op 58-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 168), ongehuwd.
4.
Neeltje Cornelia, geb. op 25‑06‑1897 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 45), overl. op 21‑02‑1983 te Capelle aan den IJssel op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.
5.
Cornelia, geb. op 25‑12‑1900 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 98), overl. op 15‑01‑1901 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 21 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2).
6.
Cornelia, geb. op 18‑09‑1904 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), overl. op 23‑07‑1906 om 11:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 36), begr. op 26‑07‑1906 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).

VII.78
Neeltje de MIK, geb. op 24‑10‑1832 om 13:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 44), overl. op 28‑04‑1909 om 11:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 76-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 14), begr. op 01‑05‑1909 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), dr. van Jan de MIK (zie VI.25) en Cornelia van ZIJL.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 07‑11‑1862 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: P. de Haag, H.J. van Lonkhuijzen, H. Schoemaker en A. den Haan) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 17) Arij HOEK, 47 jaar oud, inlandsch kramer, geb. op 28‑09‑1815 om 22:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 17), overl. op 21‑01‑1903 om 00:15 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 87-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia (zie VIII.95).

VIII.95
Cornelia HOEK, geb. op 10‑04‑1865 om 01:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 20), overl. op 09‑08‑1940 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 24), dr. van Arij HOEK, inlandsch kramer, en Neeltje de MIK (zie VII.78).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 26‑02‑1887 te Krimpen aan den IJssel (get.: K. Neef, J. Neef, K.H. Roest en C. den Ouden) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 4) Jan Cornelis de MIK, 23 jaar oud (zie VIII.94).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder VIII.94).

VII.84
Leendert de MIK, koopman, bouwman, geb. op 23‑10‑1841 om 03:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 63), overl. op 18‑07‑1909 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 67-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 22), begr. op 22‑07‑1909 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), zn. van Jan de MIK (zie VI.25) en Cornelia van ZIJL.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 14‑02‑1873 te Stolwijk (get.: W. Koolwijk, B. den Ouden, H.L. Mathuizen en J. Bouter) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7) Adriana KOOLWIJK, 22 jaar oud (zie VIII.40).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder VIII.40).

VI.28
Arie de MIK, bouwman, ged. (NGK) op 09‑12‑1798 te Willige Langerak (get.: Huibertje Alblas) (bron: Doopboek), overl. op 19‑01‑1839 om 06:00 u. te Willige Langerak op 40-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 1), zn. van Leendert de MIK (zie V.14) en Marrigje BOER.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 24‑08‑1833 te Willige Langerak (get.: C. v. Oosterom, W. van Oosterom, J. Stigter en J. Azn. de Gier) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 3) Huibertje EIKELENBOOM, 23 jaar oud, geb. op 20‑01‑1810 te Willige Langerak (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 28‑01‑1810 te Willige Langerak (bron: Doopboek), overl. op 22‑11‑1886 om 22:00 u. te Willige Langerak op 76-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 19), 2e huwelijk met Johannes van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert (zie VII.86).
2.
Hannes, geb. op 01‑02‑1835 om 02:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 2), overl. op 17‑02‑1837 om 11:30 u. te Willige Langerak op 2-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 5).
3.
Mergje, geb. op 01‑11‑1836 om 09:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 16), overl. op 18‑08‑1893 om 23:30 u. te Willige Langerak op 56-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 9).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 23‑10‑1869 te Willige Langerak (get.: D. Hakkesteegt, D. de Gier, J. Eikelenboom en L. de Mik) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 6) Frederik PLIEGER, 26 jaar oud, bouwman, geb. op 24‑09‑1843 om 16:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 18), overl. op 24‑09‑1904 om 12:00 u. te Schoonhoven op 61-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 16).
4.
Johanna, geb. op 09‑09‑1838 om 21:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 19), overl. op 26‑08‑1839 om 08:00 u. te Willige Langerak, 351 dagen oud (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 8).

VII.86
Leendert de MIK, bouwman, geb. op 29‑11‑1833 om 04:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 16), overl. op 25‑11‑1898 om 23:00 u. te Willige Langerak op 64-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 31), zn. van Arie de MIK (zie VI.28) en Huibertje EIKELENBOOM.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 15‑01‑1864 te Willige Langerak (get.: H. Schep, J. Eikelenboom, J. van Dijk en J. Azn. de Gier) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 1) Gijsje HOOGENDOORN, 23 jaar oud, bouwvrouw, geb. op 22‑08‑1840 om 23:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 11), overl. op 27‑01‑1922 om 14:30 u. te Schoonhoven op 81-jarige leeftijd (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 7).
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, geb. op 31‑10‑1864 om 00:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 31), overl. op 27‑09‑1876 om 06:00 u. te Willige Langerak op 11-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 20).
2.
Annigje, geb. op 01‑06‑1866 om 19:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 18), overl. op 07‑04‑1899 om 06:00 u. te Willige Langerak op 32-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 11).
Tr. op 18-jarige leeftijd op 30‑01‑1885 te Willige Langerak (get.: A. van Dijk, C. van Klazen, J. de Gier en D. de Gier) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 3) Willem Hendrik van RENSWOUDE, 38 jaar oud, bouwman, geb. op 06‑08‑1846 om 00:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 11), overl. op 07‑07‑1910 om 07:00 u. te Willige Langerak op 63-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 9).
3.
Huibertje, geb. op 17‑09‑1867 om 13:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 20), overl. op 23‑09‑1867 om 14:00 u. te Willige Langerak, 6 dagen oud (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 11).
4.
Marrigje, geb. op 25‑11‑1868 om 20:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 27), overl. op 18‑10‑1948 om 15:30 u. te Montfoort op 79-jarige leeftijd (bron: BS Montfoort, aktenr.: 24).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 10‑01‑1900 te Willige Langerak (get.: D. de Gier, P. Vermeulen, E. Demper en J. de Bruin) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 1) Cornelis van RENSWOUDE, 31 jaar oud, arbeider, geb. op 07‑08‑1868 om 05:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 42), overl. op 02‑01‑1918 om 14:00 u. te Schoonhoven op 49-jarige leeftijd (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 1).
5.
Willem (zie VIII.102).
6.
Pieter (zie VIII.104).
7.
Fijgje, geb. op 07‑02‑1872 om 23:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 2), overl. op 20‑02‑1940 om 16:00 u. te Utrecht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 417).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 10‑12‑1896 te Willige Langerak (get.: J. de Bruin, C. Sluis, C. Hakkesteegt en D. de Gier) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 8) Adrianus STUIVENBERG, 27 jaar oud, arbeider, tuinman, geb. op 04‑12‑1869 om 15:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 52), overl. op 08‑05‑1927 om 22:00 u. te Utrecht op 57-jarige leeftijd (bron: BS Vleuten, aktenr.: 12).
8.
Johanna, geb. op 18‑11‑1873 om 12:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 25), overl. op 07‑06‑1963 te Bergambacht op 89-jarige leeftijd.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 07‑12‑1894 te Willige Langerak (get.: C. Schoonhoven, P. de Mik, A. Stuivenberg en J. de Bruin) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 9) Nicolaas SCHOONHOVEN, 28 jaar oud, bouwman, geb. op 04‑03‑1866 om 19:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 21), overl. op 23‑12‑1939 om 20:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 73-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 49).
9.
Adriaan (zie VIII.110).
10.
Adriaantje, geb. op 20‑11‑1877 om 17:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 32), overl. op 13‑08‑1926 om 06:30 u. te Nieuw-Helvoet op 48-jarige leeftijd (bron: BS Nieuw-Helvoet, aktenr.: 17).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 06‑03‑1903 te Willige Langerak (get.: H. Demper, J. Brouwer de Bruin, C. van Renswoude en D. de Gier) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 3) Egbert DEMPER, 25 jaar oud, arbeider, veehandelaar, geb. op 26‑06‑1877 om 03:00 u. te Polsbroek (bron: BS Polsbroek, aktenr.: 18), overl. op 20‑12‑1931 om 10:30 u. te Waddinxveen op 54-jarige leeftijd (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 63), 2e huwelijk met Hendrika Adriana Mingaars.
11.
Arie, geb. op 12‑06‑1879 om 21:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 12), overl. op 02‑04‑1902 om 19:00 u. te Willige Langerak op 22-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 2), ongehuwd.
12.
Leendert (zie VIII.115).
13.
Gijsbert (zie VIII.117).

VIII.102
Willem de MIK, bouwman, schipper, geb. op 25‑11‑1868 om 20:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 26), overl. op 17‑01‑1931 om 00:30 u. te Reeuwijk op 62-jarige leeftijd (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 4), zn. van Leendert de MIK (zie VII.86) en Gijsje HOOGENDOORN, bouwvrouw.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 06‑06‑1902 te Willige Langerak (get.: J. Gelderblom, C. Post, D. de Gier en H. Kooiman) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 7) Johanna GELDERBLOM, 38 jaar oud, geb. op 18‑09‑1863 om 05:00 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 36), overl. op 19‑10‑1931 om 08:00 u. te Zeist op 68-jarige leeftijd (bron: BS Zeist, aktenr.: 325), 1e huwelijk met Mees Benschop.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert (zie IX.168).
2.
Gijsje Aagje, geb. op 26‑01‑1909 om 17:00 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 12), overl. op 28‑06‑1909 om 08:00 u. te Waddinxveen, 153 dagen oud (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 49).

IX.168
Leendert de MIK, boomkweker, geb. op 25‑02‑1903 om 13:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 6), overl. op 07‑01‑1990 te Hazerswoude op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de MIK (zie VIII.102) en Johanna GELDERBLOM.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 02‑07‑1925 te Boskoop (bron: BS Boskoop, aktenr.: 23) Adriana Susanna BLANKEN, geb. 04‑1903 te Hazerswoude, overl. op 02‑12‑1981 te Boskoop (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Jannetje, geb. op 23‑10‑1926 te Boskoop, overl. op 10‑06‑2003 te Zoetermeer op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 10‑1953 te Boskoop Jan van DIJK, geb. op 03‑05‑1920 te Waddinxveen (bron: BR Waddinxveen), overl.
2.
Jannetje Adriana, geb. op 06‑10‑1929 te Boskoop, overl. op 02‑02‑2019 op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 21‑12‑1950 te Boskoop Jacob BLONK, 22 jaar oud, geb. op 16‑09‑1928, overl. op 02‑12‑2012 op 84-jarige leeftijd.

VIII.104
Pieter de MIK, arbeider, geb. op 03‑08‑1870 om 15:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 17), overl. 05‑1961 te Moordrecht, zn. van Leendert de MIK (zie VII.86) en Gijsje HOOGENDOORN, bouwvrouw.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 24‑01‑1896 te Willige Langerak (get.: A. Vermeulen, K. Schoonhoven, J. Vermeulen en D. de Gier) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 2) Antje VERMEULEN, 25 jaar oud, geb. op 13‑08‑1870 om 15:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 20), overl. op 14‑12‑1932 om 13:30 u. te Moordrecht op 62-jarige leeftijd (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 27).
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsje, geb. op 26‑05‑1896 om 07:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 51), overl. op 25‑05‑1991 te Waddinxveen op 94-jarige leeftijd.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 19‑08‑1920 te Haastrecht (get.: K. Oosterom en L.A. de Mik) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 10) Bastiaan OOSTEROM, 24 jaar oud, schipper, geb. op 22‑11‑1895 om 15:00 u. te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 109), overl. 10‑1967 te Gouda.
2.
Lijsje, geb. op 08‑09‑1897 om 05:00 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 118), overl. op 16‑07‑1972 te Ridderkerk op 74-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Vredehof).
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 07‑07‑1921 te Haastrecht (get.: B. Oosterom en L.M. van der Linde) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 8) Herbert van OORSCHOT, 23 jaar oud, metselaar, winkelier, geb. op 28‑02‑1898 om 11:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 53), overl. op 24‑07‑1941 om 20:15 u. te Dordrecht op 43-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 455).
Tr. (2) op 45-jarige leeftijd op 13‑10‑1942 te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 121) Pieter van der LINDEN, 48 jaar oud, geb. op 15‑06‑1894 om 04:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 144), overl. op 26‑02‑1969 te Ridderkerk op 74-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
3.
Leendert Adrianus (zie IX.176).
4.
Adrianus (zie IX.178).
5.
Arie (zie IX.180).
6.
Margaretha, geb. op 04‑10‑1911 te Waddinxveen (bron: BR Waddinxveen), overl. op 22‑02‑1912 om 06:30 u. te Waddinxveen, 141 dagen oud (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 29).

IX.176
Leendert Adrianus de MIK, winkelier, geb. op 27‑04‑1899 om 23:00 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 55), overl. op 02‑10‑1980 te Ridderkerk op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), op 19 oktober 1920 met de Ryndam aangekomen op Ellis Island, Amerika. Bij vertrek woonde hij in Den Haag. Hij was toen ongetrouwd. (Bron: Passagierslijst Ryndam) Zn. van Pieter de MIK (zie VIII.104) en Antje VERMEULEN.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 29‑11‑1923 te Barendrecht (bron: BS Barendrecht, aktenr.: 32) Adriana Maria WILLEMSTEIN, 26 jaar oud, geb. op 28‑10‑1897 om 23:00 u. te Barendrecht (bron: BS Barendrecht, aktenr.: 101), overl. op 10‑01‑1963 om 20:45 u. te Rotterdam op 65-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 130).
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Pieter, geb. op 08‑11‑1925 te Ridderkerk, overl. op 09‑07‑2011 te Ridderkerk op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Pieter, geb. op 24‑01‑1928 te Ridderkerk, overl. op 21‑05‑1928 om 07:00 u. te Ridderkerk, 118 dagen oud (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 63).
3.
Pieter, schoenmaker, geb. op 13‑06‑1929 te Ridderkerk, overl. op 04‑07‑2012 te Ridderkerk op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 15‑09‑1953 te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 136) Johanna de RUITER, 22 jaar oud, geb. op 11‑10‑1930 te Ridderkerk, overl. op 15‑04‑2018 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
4.
Mattheus, geb. op 31‑12‑1930 te Ridderkerk, overl. op 06‑11‑1987 te Ridderkerk op 56-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. 03‑1968 te Hendrik-Ido-Ambacht Heiltje de KOK, geb. op 16‑10‑1940 te Zwijndrecht, overl. op 02‑01‑2008 te Ridderkerk op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
5.
Adrianus, geb. op 22‑08‑1932 te Ridderkerk, overl. op 02‑08‑1991 te Ridderkerk op 58-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
6.
Matthijs Willem, geb. op 05‑04‑1937 te Rijsoord (aktenr.: 77), overl. op 10‑06‑2020 te Ridderkerk op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Ridderkerk.

IX.178
Adrianus de MIK, kaashandelaar, winkelier, geb. op 17‑12‑1900 om 19:30 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 154), overl. op 01‑07‑1943 om 23:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 42-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 16), zn. van Pieter de MIK (zie VIII.104) en Antje VERMEULEN.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 29‑04‑1926 te Moordrecht (get.: H. van Oorschot en B. Oosterom) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 5) Thérèse Friederieke ALBERS, 18 jaar oud, geb. op 11‑06‑1907 om 04:00 u. te Kleinhorsten (Duitsland) (bron: BS Horsten (Duitsland), aktenr.: 9), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Diedrich, kok, geb. op 25‑04‑1927 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 05‑01‑2003 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
Tr. te Rotterdam.

IX.180
Arie de MIK, koopman in kaas, bedrijsboer, geb. op 02‑05‑1902 om 12:00 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 63), overl. op 08‑09‑1950 te Byron (Ontario, Canada) op 48-jarige leeftijd, zn. van Pieter de MIK (zie VIII.104) en Antje VERMEULEN.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 26‑10‑1923 te Waddinxveen (get.: B. Oosterom en K. de Knikker) (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 40) Agnezia Sophia van der FLIER, 21 jaar oud, geb. op 05‑09‑1902 om 20:00 u. te Oud-Alblas (bron: BS Oud-Alblas, aktenr.: 22), overl. op 27‑12‑1984 te Capelle aan den IJssel op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje, geb. 08‑1927 te Reeuwijk, overl. op 09‑10‑1927 om 17:30 u. te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 39).

VIII.110
Adriaan de MIK, boerenarbeider, vrachtrijder, geb. op 14‑03‑1876 om 15:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 10), overl. op 31‑01‑1946 om 20:00 u. te Gouda op 69-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 57), zn. van Leendert de MIK (zie VII.86) en Gijsje HOOGENDOORN, bouwvrouw.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 10‑11‑1898 te Vlist (get.: N. Schoonhoven, B. Verwaal, W. Verwaal en J. Uittenbogaard) (bron: BS Vlist, aktenr.: 3) Janna VERWAAL, 24 jaar oud, geb. op 02‑08‑1874 om 14:00 u. te Vlist (bron: BS Vlist, aktenr.: 9), overl. op 13‑04‑1932 om 09:00 u. te Moordrecht op 57-jarige leeftijd (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 11).
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Hendrik, geb. op 21‑02‑1899 om 05:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 18), overl. op 07‑04‑1899 om 09:00 u. te Waddinxveen, 45 dagen oud (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 27).
2.
Leendert Hendrik (zie IX.184).
3.
Hendrik, geb. op 27‑06‑1901 om 23:30 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 78), overl.
4.
Arie (zie IX.187).
5.
Pieter Willem, geb. op 06‑09‑1904 om 20:00 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 33), overl. op 10‑07‑1905 om 10:00 u. te Schoonhoven, 307 dagen oud (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 54).
6.
Adriaan Gijsbert, geb. op 17‑03‑1906 om 07:30 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 35), overl. op 24‑06‑1985 te Moordrecht op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
7.
Willem Pieter, meubelmaker, arbeider, geb. op 31‑05‑1907 om 18:00 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 58), overl. op 14‑04‑1972 te Gouda op 64-jarige leeftijd.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 16‑02‑1940 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: J. van Mourik en L.H. de Mik) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 4) Christina Adriana de KONING, 30 jaar oud, geb. op 16‑02‑1910 om 23:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 24), overl. op 21‑08‑1981 te Gouda op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
8.
Jan, geb. op 04‑08‑1908 om 21:00 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 80), overl. voor 1990.
9.
Gijsbert, geb. op 25‑09‑1909 om 02:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 101), overl. voor 1985.
10.
Adriana Trijntje, geb. op 28‑04‑1911 om 02:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 38), overl. op 25‑05‑1982 te Woerden op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. (1) 05‑1953 te Waddinxveen Cornelis Arie van MEIJEREN, geb. op 06‑11‑1916 om 04:30 u. te Zwammerdam (bron: BS Zwammerdam, aktenr.: 55), overl. op 07‑06‑1994 te Woerden op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. (2).
11.
Gijsje Annigje, geb. op 24‑09‑1912 om 01:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 87), overl. op 17‑12‑1914 om 04:00 u. te Moordrecht op 2-jarige leeftijd (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 36).
12.
Pieter Willem (zie IX.198).
13.
Maarten Johannes, geb. op 26‑12‑1915 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Moordrecht), overl. op 12‑03‑1986 te Moerkapelle op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.

IX.184
Leendert Hendrik de MIK, werkman, geb. op 16‑03‑1900 om 00:30 u. te Waddinxveen (bron: Waddinxveen, aktenr.: 30), overl. op 30‑04‑1986 te Bergambacht op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Adriaan de MIK (zie VIII.110) en Janna VERWAAL.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 26‑10‑1923 te Bergambacht (get.: J. Verveer en J.P. Hogendoorn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 25) Marrigje HOOGENDOORN, 27 jaar oud, geb. op 04‑09‑1896 om 05:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 80), overl. op 09‑06‑1978 te Bergambacht op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje, geb. op 16‑08‑1924 te Waddinxveen (bron: BR Moordrecht), overl. op 26‑11‑1999 te Gouda op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.
2.
Adriaan, geb. op 13‑09‑1927 te Waddinxveen (bron: BR Moordrecht), overl. op 01‑06‑1928 om 20:00 u. te Moordrecht, 262 dagen oud (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 14).

IX.187
Arie de MIK, tuinder, geb. op 12‑06‑1903 om 09:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 18), overl. op 10‑01‑1970 te Waddinxveen op 66-jarige leeftijd, zn. van Adriaan de MIK (zie VIII.110) en Janna VERWAAL.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 30‑03‑1928 te Bergambacht (get.: A. Hogendoorn en L.H. de Mik) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9) Neeltje HOOGENDOORN, 27 jaar oud, geb. op 08‑03‑1901 om 17:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 21), overl. op 16‑01‑1990 te Gouda op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan, geb. op 17‑09‑1929 te Waddinxveen (bron: BR Moordrecht), overl. op 02‑04‑1997 te Nederhorst den Berg op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 11‑1951 te Waddinxveen Arendje Elizabeth LINDHOUT, geb. op 06‑04‑1924 te Bleiswijk (bron: BR Waddinxveen), overl. op 07‑05‑2018 te Huizen op 94-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Jan (zie X.204).
3.
Leendert Hendrik Jan, geb. op 03‑05‑1932 te Waddinxveen (bron: BR Moordrecht), overl. op 02‑09‑1978 te Waddinxveen op 46-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Stolwijk.

X.204
Jan de MIK, voorman, geb. op 10‑11‑1930 te Waddinxveen (bron: BR Moordrecht), overl. op 02‑07‑2009 te Waddinxveen op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Arie de MIK (zie IX.187) en Neeltje HOOGENDOORN.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 08‑11‑1961 Annigje KUIPERS, 29 jaar oud, geb. op 03‑08‑1932 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 16‑06‑2009 te Gouda op 76-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Waddinxveen).
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, geb. op 25‑10‑1962 te Waddinxveen, overl. op 21‑02‑2018 op 55-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Waddinxveen).

IX.198
Pieter Willem de MIK, geb. op 03‑12‑1913 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Moordrecht), overl. op 27‑10‑1992 te Waddinxveen op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Adriaan de MIK (zie VIII.110) en Janna VERWAAL.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 19‑07‑1939 te Waddinxveen (bron: BR Waddinxveen) Jannigje van BEEK, 20 jaar oud, geb. op 07‑09‑1918 om 23:00 u. te Woerden (bron: BS Woerden, aktenr.: 119), overl. op 05‑09‑2002 te Waddinxveen op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik, geb. op 28‑12‑1940 te Moordrecht (bron: BR Moordrecht, aktenr.: 53), overl. op 05‑08‑2007 te Waddinxveen op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 15‑04‑1965 te Bergambacht Aletta Hendrika (Aletta) SPEKSNIJDER, 21 jaar oud, geb. op 03‑07‑1943 te Bergambacht, overl. op 06‑12‑2007 te Gouda op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Teunis, geb. op 31‑01‑1944 om 03:05 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 4), overl. op 31‑01‑1944 om 03:05 u. te Moordrecht, 0 dagen oud (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 4).
3.
Pieter Willem (Piet), geb. op 26‑08‑1951 te Moordrecht, overl. op 10‑11‑2001 te Waddinxveen op 50-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr.

VIII.115
Leendert de MIK, arbeider, tuindersknecht, geb. op 18‑01‑1882 om 21:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 2), overl. op 03‑04‑1938 om 04:30 u. te Pijnacker op 56-jarige leeftijd (bron: BS Pijnacker, aktenr.: 15), zn. van Leendert de MIK (zie VII.86) en Gijsje HOOGENDOORN, bouwvrouw.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 05‑01‑1906 te Jaarsveld (get.: A. van Dommelen, W. van Dommelen, A. de Mik en W. de Mik) (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 1) Adriana van DOMMELEN, 20 jaar oud, geb. op 07‑07‑1885 om 23:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 38), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert (zie IX.201).
2.
Arie Cornelis, bedrijfsleider, geb. op 07‑06‑1907 om 07:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 10), overl.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 04‑09‑1940 te Rijswijk (get.: G.J. Broekhuysen en J. Riemens) (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 112) Maaike van ROOIJEN, 35 jaar oud, huishoudster, geb. op 20‑02‑1905 om 04:00 u. te Hillegersberg (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 17), overl., 1e huwelijk met Willem Hendrik Kaizer.
3.
Gijsbert (zie IX.205).
4.
Adrianus (zie IX.207).
5.
Johan (zie IX.209).

IX.201
Leendert de MIK, tuindersknecht, geb. op 27‑02‑1905 om 07:30 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 12), erkend bij het huwelijk d.d. 5-1-1906. Overl. op 01‑03‑1987 te Delft op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Leendert de MIK (zie VIII.115) en Adriana van DOMMELEN.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 18‑01‑1929 te Jaarsveld (get.: G. van Elteren en K. de Uijl) (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 1) Merrigje van ELTEREN, 23 jaar oud, geb. op 03‑04‑1905 om 08:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 19), overl. op 17‑01‑1993 te Delft op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geb. op 08‑11‑1929 te Pijnacker (bron: BR Delft), overl. op 29‑05‑2018 te Schipluiden op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 25‑08‑1954 Pieter KOSTER, 32 jaar oud, geb. op 29‑06‑1922 te Schipluiden (bron: BS Schipluiden, aktenr.: 43), overl. op 20‑12‑2012 te Schipluiden op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Maria Aletta, geb. op 26‑06‑1931 te Pijnacker (bron: BR Delft), overl. op 17‑03‑2016 te Harderwijk op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Johannes Andreas Cornelis BENTLEY, geb. op 23‑02‑1931 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 19‑04‑2012 op 81-jarige leeftijd (bron: Algemene begraafplaats Ermelo).

IX.205
Gijsbert de MIK, tuindersknecht, chauffeur, geb. op 17‑08‑1908 om 18:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 23), overl., zn. van Leendert de MIK (zie VIII.115) en Adriana van DOMMELEN.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 16‑05‑1930 te Bergambacht (get.: B. Bot en A. Bot) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10) Teuntje BOT, 19 jaar oud, geb. op 06‑11‑1910 om 03:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 71), overl. op 26‑04‑2000 op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Jan (zie X.215).
2.
Marrigje Adriana, geb. 05‑1939 te Pijnacker, overl. op 19‑08‑1990 te Pijnacker (bron: Advertentie).
Rel. Jan GROEN, geb. op 30‑03‑1937 te Pijnacker, overl. op 09‑05‑2018 te Nootdorp op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

X.215
Leendert Jan de MIK, geb. op 23‑10‑1930 te Pijnacker (bron: BR Pijnacker), overl. op 09‑04‑2009 op 78-jarige leeftijd (bron: Algemene begraafplaats Hoek van Holland), zn. van Gijsbert de MIK (zie IX.205) en Teuntje BOT.
Tr. op 19-jarige leeftijd op 03‑12‑1949 te Naaldwijk Cornelia Helena GROOTSCHOLTEN, 20 jaar oud, geb. op 09‑05‑1929 te Naaldwijk (aktenr.: 122), overl. op 28‑04‑1995 op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Dick (Dick), onderwijzer, geb. op 07‑10‑1951, overl. op 02‑09‑1995 te Schiedam op 43-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr.

IX.207
Adrianus de MIK, fabrieksarbeider, geb. op 02‑11‑1909 om 11:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 20), overl. op 12‑08‑1939 om 07:30 u. te Delft op 29-jarige leeftijd (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 112), zn. van Leendert de MIK (zie VIII.115) en Adriana van DOMMELEN.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 27‑04‑1933 te Pijnacker (get.: P.C. van der Hoeven en L. de Mik) (bron: BS Pijnacker, aktenr.: 7) Lena BRUSSEE, 21 jaar oud, geb. op 20‑11‑1911 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 97), overl. op 26‑03‑1995 te Driebergen-Rijsenburg op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), 2e huwelijk met Johan Budding.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, geb. op 02‑05‑1938 te Rijswijk (bron: BR Rijswijk), overl. op 21‑02‑1939 om 20:45 u. te Rijswijk, 295 dagen oud (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 24).

IX.209
Johan de MIK, tuindersknecht, geb. op 12‑03‑1916 om 21:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 8), overl. op 21‑08‑1978 te Delft op 62-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Leendert de MIK (zie VIII.115) en Adriana van DOMMELEN.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 06‑04‑1945 te Delft (bron: BS Delft, aktenr.: 66) Elizabeth van der HELM, 24 jaar oud, geb. op 17‑04‑1920 te 's-Gravenhage (bron: BR Delft), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth Adriana Barbera (Betty), geb. op 10‑09‑1945 te Delft (bron: Advertentie), overl. op 07‑12‑2002 te Apeldoorn op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

VIII.117
Gijsbert de MIK, bouwman, arbeider, geb. op 09‑05‑1884 om 14:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 15), overl. op 03‑09‑1973 te Woerden op 89-jarige leeftijd, zn. van Leendert de MIK (zie VII.86) en Gijsje HOOGENDOORN, bouwvrouw.
Tr. (1) op 20-jarige leeftijd op 06‑01‑1905 te Gouderak (get.: W. de Mik, N. Schoonhoven, F. Speksnijder en E. Demper) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 1) Margaretha SPEKSNIJDER, 20 jaar oud, geb. op 26‑10‑1884 om 06:00 u. te Polsbroek (bron: BS Polsbroek, aktenr.: 26), overl. op 08‑06‑1920 om 20:00 u. te Willige Langerak op 35-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 10).
Tr. (2) op 40-jarige leeftijd op 05‑06‑1924 te Langerak (get.: M. de Vries en A. Gelderblom) (bron: BS Langerak, aktenr.: 5) Arigje GELDERBLOM, 31 jaar oud, geb. op 02‑03‑1893 om 11:00 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 11), overl. op 16‑10‑1942 om 12:30 u. te Utrecht op 49-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1859).
Rel. (3) Petronella Johanna QUAK, geb. op 15‑02‑1907 te Rozenburg (bron: BR Rozenburg), overl. op 16‑05‑1986 te Rozenburg op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Leendert Marinus (zie IX.211).
2.
Marinus Arie (zie IX.213).
3.
Willem (zie IX.215).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Hendrik, boer, geb. op 13‑07‑1921 te Langerak (bron: BR Langerak), overl. op 08‑08‑1991 te Smiths Falls (Lanark County, Ontario) op 70-jarige leeftijd (bron: Hillcrest Cemetery).
Tr. 11‑1949 te Breda Jacomyna Jozina Lydia BAX, geb. op 03‑03‑1924 te 's-Hertogenbosch (bron: BR Bergen op Zoom), overl. op 01‑01‑2015 te Perth (Ontario, Canada) op 90-jarige leeftijd (bron: Hillcrest Cemetery), 1e huwelijk met Peter Antoon Koenen.
5.
Gijsbert, geb. op 03‑06‑1925 te Langerak (bron: BR Langerak), overl. op 26‑05‑1992 te Woerden op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 06‑1948 te Woerden Agatha ESSELMAN, geb. op 31‑12‑1916 om 22:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 47), overl. op 09‑02‑2000 te Harmelen op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Cornelis Arie Wals.
6.
Doodgeboren Kind, geb. op 08‑07‑1931 om 13:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 3), overl. op 08‑07‑1931 om 13:00 u. te Lange Ruige Weide, 0 dagen oud (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 3).

IX.211
Leendert Marinus de MIK, arbeider, geb. op 04‑03‑1905 om 22:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 9), overl. op 08‑10‑1961 te Reeuwijk op 56-jarige leeftijd (bron: Advertentie, aktenr.: 18), zn. van Gijsbert de MIK (zie VIII.117) en Margaretha SPEKSNIJDER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 27‑01‑1930 te Willige Langerak (get.: B. Versluis en M.A. de Mik) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 1) Arigje Adriana VERSLUIS, 24 jaar oud, geb. op 19‑02‑1905 om 20:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 178), overl. op 21‑09‑1987 te Oudewater op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Haastrecht).
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje Margaretha, geb. op 22‑05‑1932 te Streefkerk (bron: BR Streefkerk), overl. 06‑1974.

IX.213
Marinus Arie de MIK, onderwijzer, geb. op 16‑06‑1906 te Reeuwijk (bron: BR Zwolle, aktenr.: 60), overl. op 28‑02‑1976 te Zwolle op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Bergklooster), zn. van Gijsbert de MIK (zie VIII.117) en Margaretha SPEKSNIJDER.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 23‑12‑1931 te Schoonhoven (get.: L. Wendels en L.M. de Mik) (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 33), sch. na 26 jaar op 15‑10‑1958 te Zwolle (bron: Advertentie) Frederika Aaltje WENDELS, geb. op 13‑01‑1906 om 23:30 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 5), overl. op 24‑02‑1981 te Zwolle op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsbert Pieter Anthonie (Bert), geb. op 20‑12‑1932 te Zwolle (bron: BR Zwolle), overl. op 20‑04‑2013 te Zwolle op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Zwolle (bron: Advertentie).

IX.215
Willem de MIK, geb. op 20‑03‑1908 om 19:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 6), overl. op 24‑12‑1964 om 12:50 u. te Bleskensgraaf op 56-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 8), zn. van Gijsbert de MIK (zie VIII.117) en Margaretha SPEKSNIJDER.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 27‑12‑1935 te Langerak (get.: L.M. de Mik en B. Sterrenburg) (bron: BS Langerak, aktenr.: 10) Dirkje STERRENBURG, 23 jaar oud, geb. op 05‑01‑1912 om 08:00 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 1), overl. op 20‑07‑1982 te Leerdam op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bleskensgraaf), 2e huwelijk met D. Slagboom.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, timmerman, geb. op 03‑07‑1942 te Bleskensgraaf (bron: BR Goudriaan, aktenr.: 8), overl. op 06‑03‑2012 te Woerden op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Woerden (bron: Advertentie).

V.18
Hendrik de MIK, dagloner, geb. op 03‑12‑1761 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 06‑12‑1761 te Hoornaar (get.: Cornelia Aane Trappenburg) (bron: Doopboek), overl. op 01‑10‑1828 om 05:00 u. te Hoornaar op 66-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 17), zn. van Jan de MIK (zie IV.19) en Neeltje Hendriks PRINS.
Otr. op 09‑09‑1791 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 02‑10‑1791 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Maria van VUUREN, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 28‑10‑1764 te Brandwijk (get.: Cornelia Verspuij) (bron: Doopboek), overl. op 18‑06‑1848 om 17:00 u. te Hoornaar op 83-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 7).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geb. op 18‑05‑1792 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑05‑1792 te Hoornaar (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. voor 1798 te Hoornaar (bron: Doopboek).
2.
Anna, dienstmeid, geb. op 04‑05‑1794 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑05‑1794 te Hoornaar (get.: Bastiaantje van Vuuren) (bron: Doopboek), overl. op 10‑11‑1879 om 19:30 u. te Nieuw-Lekkerland op 85-jarige leeftijd (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 61).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 09‑12‑1820 te Oud-Alblas (get.: J. Bouman, W, Breetveld, A. Baan en A. Eijkelenboom) (bron: BS Oud Alblas, aktenr.: 6) Jillis Claas GROENENDIJK, 27 jaar oud, molenaar, geb. op 20‑01‑1793 te Oud-Alblas (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 23‑01‑1793 te Oud-Alblas (get.: Neeltje Brand en Neeltje de Visser) (bron: Doopboek), overl. op 25‑11‑1864 om 06:00 u. te Oud-Alblas op 71-jarige leeftijd (bron: BS Oud-Alblas, aktenr.: 34).
3.
Neeltje, geb. op 08‑10‑1795 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑10‑1795 te Hoornaar (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 11‑03‑1886 om 16:00 u. te Hoornaar op 90-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 6).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 27‑04‑1822 te Brandwijk (get.: H. Boer, L. de Ruijter, J. Boer en G. Buijs) (bron: BS Brandwijk en Gijbeland, aktenr.: 2) Arie den TOOM, 27 jaar oud, werkman, geb. op 14‑02‑1795 te Gijbeland (bron: Doopboek Brandwijk), ged. (NGK) op 22‑02‑1795 te Gijbeland (get.: Fijgje den Toom) (bron: Doopboek Brandwijk), overl. op 11‑12‑1862 om 16:00 u. te Hoornaar op 67-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 20).
4.
Jannigje, geb. op 25‑03‑1799 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 31‑03‑1799 te Hoornaar (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 22‑04‑1877 om 07:00 u. te Meerkerk op 78-jarige leeftijd (bron: BS Meerkerk, aktenr.: 19).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 19‑02‑1824 te Hoornaar (get.: G. den Haan, G. van Steenis, H. van Steenis en H. Verwiel) (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 2) Jan van STEENIS, 25 jaar oud, boerenknecht, geb. op 29‑07‑1798 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑08‑1798 te Hoogblokland (get.: Pietertje Morelis) (bron: Doopboek), overl. op 05‑08‑1861 om 05:00 u. te Hoogblokland op 63-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 8).
5.
Bastiaantje, geb. op 11‑08‑1800 te Giessen-Nieuwkerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 23‑08‑1800 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Ariaantje van Vuuren) (bron: Doopboek), overl. op 14‑02‑1888 om 22:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 87-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 6).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 31‑01‑1826 te Giessendam (get.: J. Brandwijk, G. Blom, A. Blokland en J. van 't Hoog) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 1) Bastiaan Gerrits MUIS, 24 jaar oud, arbeider, geb. op 06‑07‑1801 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 12‑07‑1801 te Giessen-Oudekerk (get.: Trijntje Pierhagen) (bron: Doopboek), overl. op 07‑04‑1886 om 22:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 84-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 8).
6.
Gijsbertje, geb. op 13‑05‑1804 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑05‑1804 te Hoornaar (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 31‑01‑1890 om 14:00 u. te Nieuwland op 85-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 1).
Tr. (1) op 27-jarige leeftijd op 05‑08‑1831 te Nieuwland (get.: A. de Groot, C. Donk, A. van Kleef en G.W. van Duijl) (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 2) Jan MUILWIJK, 37 jaar oud, bouwman, geb. op 04‑05‑1794 te Nieuwland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑05‑1794 te Nieuwland (get.: Marrigje van Muilwijk) (bron: Doopboek), overl. op 12‑08‑1847 om 04:00 u. te Nieuwland op 53-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 13).
Tr. (2) op 44-jarige leeftijd op 17‑11‑1848 te Nieuwland (get.: F. de Groot, A. den Toom, C. de Leeuw en G. Verhoef) (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 3) Cornelis den BUTTER, 43 jaar oud, bouwman, geb. op 17‑05‑1805 te Streefkerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 19‑05‑1805 te Streefkerk (get.: Hilligje van den Berg) (bron: Doopboek), overl. op 07‑03‑1888 om 14:00 u. te Nieuwland op 82-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 3).

V.23
Bartus de MIK, geb. op 10‑11‑1767 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 15‑11‑1767 te Hoornaar (get.: Barber de Mik) (bron: Doopboek), begr. op 28‑10‑1805 te Hoornaar op 37-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), zn. van Jan de MIK (zie IV.19) en Neeltje Hendriks PRINS.
Otr. op 27‑12‑1790 te Noordeloos (bron: Trouwboek) Lijsbeth Pieters BLOM, 30 jaar oud, dagloonster, ged. (NGK) op 07‑09‑1760 te Noordeloos (get.: Annigje Muilwijk) (bron: Doopboek), overl. op 13‑01‑1848 om 16:00 u. te Hoogblokland op 87-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 2).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, ged. (NGK) op 02‑05‑1791 te Noordeloos (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. voor 1794 te Noordeloos.
2.
Pieter (zie VI.43).
3.
Jan (zie VI.45).
4.
Bastiaan (zie VI.47).
5.
Neeltje, dienstbode, geb. op 12‑03‑1798 te Noordeloos (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 18‑03‑1798 te Noordeloos (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 04‑05‑1862 om 15:00 u. te Hoogblokland op 64-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 13).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 10‑11‑1821 te Hoogblokland (get.: F. van Logchem, P. de Mik, G. van Steenis en J. van Steenis) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 5) Bastiaan van STEENIS, 30 jaar oud, arbeider, bouwman, geb. op 02‑01‑1791 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 02‑01‑1791 te Hoogblokland (get.: Pietertje Morelis) (bron: Doopboek), overl. op 02‑07‑1863 om 14:00 u. te Hoogblokland op 72-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 11).
6.
Gijsbert, geb. op 13‑04‑1799 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 21‑04‑1799 te Hoornaar (get.: Maria van Vuuren) (bron: Doopboek), begr. op 17‑02‑1801 te Hoornaar op 1-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
7.
Huijbert, geb. op 03‑05‑1804 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 06‑05‑1804 te Hoornaar (get.: Antje Houwelingen) (bron: Doopboek), begr. op 04‑03‑1805 te Hoornaar, 305 dagen oud (bron: Gaarder begraven).

VI.43
Pieter de MIK, bouwmansknecht, geb. op 05‑01‑1793 te Noordeloos (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 13‑01‑1793 te Noordeloos (get.: Annigje Blom) (bron: Doopboek), overl. op 02‑11‑1846 om 11:00 u. te Giessen-Oudekerk op 53-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 47), zn. van Bartus de MIK (zie V.23) en Lijsbeth Pieters BLOM, dagloonster.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 31‑01‑1824 te Hoornaar (get.: B. van Steenis, T. Vink, G. Vink en J. de Bruijn) (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 1) Martijntje VINK, 28 jaar oud, geb. op 17‑10‑1795 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 25‑10‑1795 te Hoornaar (get.: Neeltje Vink) (bron: Doopboek), overl. op 22‑07‑1878 om 20:00 u. te Sliedrecht op 82-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 126).
Uit dit huwelijk:
1.
Herbert, arbeider, geb. op 01‑06‑1824 om 01:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 10), overl. op 07‑09‑1850 om 17:00 u. te Sliedrecht op 26-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 86).
2.
Pieter (zie VII.93).
3.
Huibert, arbeider, geb. op 01‑03‑1828 om 01:00 u. te Noordeloos (bron: BS Noordeloos en Nederslingerland, aktenr.: 8), overl. op 21‑04‑1901 om 23:00 u. te Sliedrecht op 73-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 78).
Tr. op 57-jarige leeftijd op 04‑04‑1885 te Sliedrecht (get.: O. en W. Klop, T. van Heteren en D. Prins) (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 13) Aaltje KORTLEVE, 49 jaar oud, geb. op 07‑01‑1836 om 13:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 3), overl. op 10‑08‑1914 om 20:00 u. te Sliedrecht op 78-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 82), 1e huwelijk met Gerrit Langerman.
4.
Jannigje, geb. op 13‑04‑1830 om 21:00 u. te Noordeloos (bron: BS Noordeloos en Overslingerland, aktenr.: 10), overl. op 22‑08‑1912 om 03:00 u. te Sliedrecht op 82-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 98).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 02‑06‑1855 te Sliedrecht (get.: H. en H.A. de Kiefte, J. van Wijnen en T. Moret) (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 17) Otto KLOP, 33 jaar oud, arbeider, geb. op 28‑05‑1822 om 13:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 64), overl. op 06‑09‑1896 om 18:00 u. te Sliedrecht op 74-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 122), 1e huwelijk met Maggeltje van Wijngaarden.
5.
Elizabeth, geb. op 27‑06‑1833 om 10:00 u. te Noordeloos (bron: BS Noordeloos, aktenr.: 20), overl. op 02‑06‑1851 om 02:00 u. te Sliedrecht op 17-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 58).
6.
Annigje, geb. op 06‑02‑1836 om 12:00 u. te Giessen-Oudekerk (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 11), overl. op 25‑06‑1855 om 14:00 u. te Sliedrecht op 19-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 81).
7.
Aaltje, geb. op 08‑06‑1840 om 02:00 u. te Giessen-Oudekerk (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 33), overl. op 19‑07‑1853 om 10:00 u. te Sliedrecht op 13-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 100).

VII.93
Pieter de MIK, arbeider, bouwman, geb. op 11‑04‑1826 om 03:00 u. te Noordeloos (bron: BS Noordeloos en Overslingerland, aktenr.: 6), overl. op 10‑03‑1870 om 02:00 u. te Sliedrecht op 43-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 57), zn. van Pieter de MIK (zie VI.43) en Martijntje VINK.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 10‑03‑1860 te Sliedrecht (get.: K. Dubbeldam, L. Visser, T. Moret en H. van den Herik) (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 8) Goverdina VOGEL, 37 jaar oud, geb. op 02‑08‑1822 om 22:30 u. te Dordrecht (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 420), overl. op 08‑09‑1899 om 15:00 u. te Sliedrecht op 77-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 124), 1e huwelijk met Pieter Kraaijeveld.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter (zie VIII.121).
2.
Ariaantje (zie VIII.124).
3.
Arie Bartus (zie VIII.126).

VIII.121
Pieter de MIK, koetsier, geb. op 18‑04‑1861 om 23:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 104), overl. op 13‑01‑1904 om 13:30 u. te 's-Gravenhage op 42-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 140), zn. van Pieter de MIK (zie VII.93) en Goverdina VOGEL.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 20‑07‑1883 te 's-Gravenzande (get.: A. van der Pot, L. Overkleeft, H. Overkleeft en J. van der Wel) (bron: BS 's-Gravenzande, aktenr.: 13) Cornelia OVERKLEEFT, 22 jaar oud, winkelierster, kostuumnaaister, geb. op 09‑04‑1861 om 11 u. te 's-Gravenzande (bron: BS 's-Gravenzande, aktenr.: 44), overl. op 01‑12‑1949 om 04:00 u. te 's-Gravenhage op 88-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B2492).
Uit dit huwelijk:
1.
Goverdina (zie IX.223).
2.
Johannes, geb. op 19‑11‑1885 om 02:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 4538), overl. op 22‑11‑1885 om 21:00 u. te 's-Gravenhage, 3 dagen oud (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3037).
3.
Maria Johanna, geb. op 15‑01‑1887 om 22:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 234), overl. op 21‑02‑1904 om 01:00 u. te 's-Gravenhage op 17-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 528).
4.
Pieternella, kostuumnaaister, geb. op 26‑11‑1888 om 04:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 4927), overl. op 07‑06‑1917 om 19:00 u. te 's-Gravenhage op 28-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2345).
5.
Johannes (zie IX.227).
6.
Jeanne Maria, geb. op 18‑12‑1893 om 01:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 5345), overl. op 04‑05‑1895 om 12:00 u. te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1457).

IX.223
Goverdina de MIK, geb. op 17‑01‑1884 om 03:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 255), overl. op 06‑05‑1965 om 09:15 u. te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B1142), in de overlijdensakte wordt vermeld dat haar lichaam is gevonden in haar woning, aangifte is gedaan door de officier van justitie, dr. van Pieter de MIK (zie VIII.121) en Cornelia OVERKLEEFT, winkelierster, kostuumnaaister.
Rel. Vader ONBEKEND, overl.
Uit deze relatie:
1.
Hendrik Theodorus de MIK, monteur, geb. op 13‑09‑1907 om 03:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 9686), erkend als de zoon van Goverdina de Mik op 21-09-1923 te 's-Gravenhage. Overl. op 02‑04‑1942 te Lubeck op 34-jarige leeftijd.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 26‑08‑1933 te Berchem (België) Anna Catharina Josepha TUBOVILLE, 26 jaar oud, geb. op 10‑11‑1906 om 22:00 u. te Berchem (België) (bron: BS Berchem, aktenr.: 698), overl. op 21‑05‑1976 te Antwerpen (België) op 69-jarige leeftijd.

IX.227
Johannes de MIK, kelner, huisknecht, geb. op 03‑04‑1891 om 15:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1530), overl. op 01‑10‑1953 om 19:30 u. te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1940), zn. van Pieter de MIK (zie VIII.121) en Cornelia OVERKLEEFT, winkelierster, kostuumnaaister.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 30‑07‑1920 te 's-Gravenhage (get.: N. van Welzen en J. Kouw) (bron: BS 's-Gravehage, aktenr.: 1087) Maria Elisabeth KOUW, 25 jaar oud, kostuumnaaister, geb. op 03‑09‑1894 om 18:30 u. te Leiden (bron: BS Leiden, aktenr.: 1073), overl. op 04‑05‑1966 om 03:00 u. te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1082).
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (zie X.226).

X.226
Johannes de MIK, zwakstroommonteur, geb. op 16‑06‑1922 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 11‑09‑2006 te Zoetermeer op 84-jarige leeftijd, zn. van Johannes de MIK (zie IX.227) en Maria Elisabeth KOUW, kostuumnaaister.
Rel.
Uit deze relatie:
1.
Yvonne, geb. 10‑1952 te 's-Gravenhage, overl. op 15‑12‑1952 om 24:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B2285).

VIII.124
Ariaantje de MIK, geb. op 15‑03‑1863 om 07:30 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 83), overl. op 14‑06‑1932 om 07:30 u. te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2182), dr. van Pieter de MIK (zie VII.93) en Goverdina VOGEL.
Tr. (1) op 28-jarige leeftijd op 17‑02‑1892 te 's-Gravenhage (get.: A.B. de Mik, A. Borsje, J. Mulder en L.A. de Groot) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 129) Johannes Adrianus RAATS, 22 jaar oud, voerman, stalhouder, geb. op 14‑03‑1869 om 02:00 u. te Scheveningen (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 673), overl. op 19‑01‑1940 om 05:30 u. te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B171), 2e huwelijk met Maria van Dam.
Rel. (2) Vader ONBEKEND, overl.
Uit de tweede relatie:
1.
Adrianus de MIK, geb. op 20‑01‑1883 om 21:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 24), overl. op 02‑09‑1888 om 19:00 u. te Sliedrecht op 5-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 191).

VIII.126
Arie Bartus de MIK, winkelier in hoeden en petten, kantoorbediende, geb. op 15‑05‑1867 om 10:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 116), overl. op 03‑03‑1945 om 10:00 u. te Amsterdam op 77-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 7/49-286), zn. van Pieter de MIK (zie VII.93) en Goverdina VOGEL.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 21‑12‑1899 te Vlissingen (get.: H. en C.H. Willemse, M. de Jonge en J.A. Raats) (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 116) Wilhelmina Maria WILLEMSE, 23 jaar oud, geb. op 28‑11‑1876 om 06:00 u. te Vlissingen (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 370), overl. op 13‑06‑1954 om 05:40 u. te Amsterdam op 77-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 7/99-589).
Uit dit huwelijk:
1.
Govert Pieter (zie IX.231).
2.
Wilhelm Arie, geb. op 21‑08‑1905 om 11:45 u. te Vlissingen (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 372), overl. op 29‑08‑1905 om 07:30 u. te Vlissingen, 8 dagen oud (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 188).
3.
Leendert Andries, matroos op de grote vaart, bootsman en magazijnbediende, geb. op 21‑08‑1905 om 23:30 u. te Vlissingen (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 371), overl. op 28‑09‑1979 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: D-2729), ongehuwd.

IX.231
Govert Pieter de MIK, gezagvoerder bij de C.S.M. Geb. op 10‑03‑1902 om 02:00 u. te Vlissingen (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 146), overl. op 02‑07‑1958 om 09:00 u. te Zandvoort op 56-jarige leeftijd (bron: BS Zandvoort, aktenr.: 39), zn. van Arie Bartus de MIK (zie VIII.126) en Wilhelmina Maria WILLEMSE.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 20‑11‑1929 te Middelburg (get.: E. Pieterse van Wijck en M.D. van Halst) (bron: BS Middelburg, aktenr.: 138), gehuwd met de handschoen, KB 19-10-1929, nr.58. Echtgenote is Hermina Krina BOSDIJK, 24 jaar oud, geb. op 16‑12‑1904 om 22:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 12347), overl. op 07‑06‑1995 te Vlissingen op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Govert Pieter, geb. op 18‑01‑1936 te Curaçao (Ned. Antillen) (bron: BR Amsterdam), overl. op 14‑11‑2002 te Vlissingen op 66-jarige leeftijd.

VI.45
Jan de MIK, arbeider, geb. op 14‑06‑1794 te Noordeloos (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 22‑06‑1794 te Noordeloos (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 16‑01‑1847 om 16:00 u. te Hei- en Boeicop op 52-jarige leeftijd (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 2), zn. van Bartus de MIK (zie V.23) en Lijsbeth Pieters BLOM, dagloonster.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 19‑06‑1819 te Arkel (get.: P. en B. de Mik, F. en G. Hijkoop, C. Hijkoop en J. van Hemert) (bron: BS Arkel, aktenr.: 1) Josina HIJKOOP, 23 jaar oud, geb. op 17‑05‑1796 te Arkel (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 22‑05‑1796 te Arkel (get.: Jacomeintje Bronckhorst) (bron: Doopboek), overl. op 08‑10‑1864 om 18:00 u. te Lexmond op 68-jarige leeftijd (bron: BS Lexmond, aktenr.: 36).
Uit dit huwelijk:
1.
Bart (zie VII.102).
2.
Gerrit (zie VII.104).
3.
Cornelis, geb. op 29‑07‑1823 om 14:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 44), overl. op 16‑08‑1823 om 01:00 u. te Leerdam, 18 dagen oud (bron: BS Leerdam, aktenr.: 35).
4.
Cornelia, geb. op 07‑10‑1824 om 24:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 56), overl. op 02‑08‑1826 om 05:00 u. te Leerdam op 1-jarige leeftijd (bron: BS Leerdam, aktenr.: 33), overlijdt als Cornelis.
5.
Elizabeth, geb. op 01‑04‑1826 om 02:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 29), overl. op 29‑06‑1853 om 23:00 u. te Groot-Ammers op 27-jarige leeftijd (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 12).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 15‑10‑1846 te Hei- en Boeikop (get.: G. de With, W.J. van Net, J. Brouwer en T. Bogaard) (bron: BS Hei- en Boeikop, aktenr.: 4) Aart TIMMER, 29 jaar oud, arbeider, geb. op 09‑12‑1816 te Graveland (bron: BS Nieuwpoort, aktenr.: ---), tijd van geboorte onbreekt in akte. Overl. op 11‑10‑1889 om 04:00 u. te Benschop op 72-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 42), 2e huwelijk met Inge Rosendaal.
6.
Kornelia (zie VII.112).
7.
Huibert, geb. op 22‑02‑1829 om 00:00 u. te Leerbroek (bron: BS Leerbroek, aktenr.: 4), overl. op 31‑12‑1831 om 16:00 u. te Hei- en Boeicop op 2-jarige leeftijd (bron: Hei- en Boeicop, aktenr.: 13).
8.
Jan, geb. op 17‑11‑1830 om 10:00 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 9), overl. op 17‑11‑1830 om 21:00 u. te Hei- en Boeicop, 0 dagen oud (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 5).
9.
Huibertje, geb. op 29‑09‑1835 om 02:00 u. te Schoonrewoerd (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 14), overl. op 22‑01‑1903 om 17:00 u. te Utrecht op 67-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 111).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 01‑12‑1865 te Lexmond (get.: B. de Mik, A. de Boeff, G.P. de Wit en D. van Mazijk) (bron: BS Lexmond, aktenr.: 10) Abraham van der WAGT, 35 jaar oud, smit, geb. op 26‑12‑1829 om 15:00 u. te Linschoten (bron: BS Linschoten, aktenr.: 35), overl. op 20‑12‑1909 om 01:30 u. te Utrecht op 79-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1817).
10.
Jan, geb. op 16‑05‑1839 om 06:00 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 7), overl. op 13‑04‑1840 om 06:00 u. te Hei- en Boeikop, 333 dagen oud (bron: BS Hei- en Boeikop, aktenr.: 3).

VII.102
Bart de MIK, werkman, geb. op 18‑11‑1819 om 12:30 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 12), overl. op 03‑10‑1880 om 11:30 u. te Lexmond op 60-jarige leeftijd (bron: BS Lexmond, aktenr.: 58), zn. van Jan de MIK (zie VI.45) en Josina HIJKOOP.
Tr. op 46-jarige leeftijd op 27‑04‑1866 te Leerdam (get.: G. van Oort, W.K. Heebink en B. en S. Burggraaf) (bron: BS Leerdam, aktenr.: 8) Marigje Cornelia BURGGRAAF, 38 jaar oud, geb. op 03‑07‑1827 om 17:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 50), overl. op 26‑12‑1882 om 20:00 u. te Schoonrewoerd op 55-jarige leeftijd (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 16).
Uit dit huwelijk:
1.
Josina, geb. op 05‑09‑1867 om 10:30 u. te Lexmond (bron: BS Lexmond, aktenr.: 31), overl. op 14‑01‑1943 om 19:15 u. te Krimpen aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 09‑05‑1888 te Hei- en Boeicop (get.: T. de Wildt, J.C. Zijderveld, H. de Gans en P. Borsje) (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 2) Matthijs MIDDELKOOP, 28 jaar oud, arbeider, geb. op 17‑03‑1860 om 04:00 u. te Vianen (bron: BS Vianen, aktenr.: 22), overl. op 18‑02‑1936 om 19:30 u. te Krimpen aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 3).

VII.104
Gerrit de MIK, koopman, winkelier, geb. op 23‑04‑1821 om 21:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 11), overl. op 05‑07‑1889 om 08:00 u. te Hei- en Boeicop op 68-jarige leeftijd (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 4), zn. van Jan de MIK (zie VI.45) en Josina HIJKOOP.
Tr. (1) op 30-jarige leeftijd op 01‑05‑1851 te Schoonrewoerd (get.: P. Brouwer, D. de Leeuw, C. den Hartog en A. van den Berg) (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 7) Aaltje de BRUIN, 24 jaar oud, geb. op 05‑12‑1826 om 11:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 63), overl. op 06‑02‑1852 om 13:00 u. te Hei- en Boeicop op 25-jarige leeftijd (bron: Hei- en Boeicop, aktenr.: 2).
Tr. (2) op 30-jarige leeftijd op 17‑04‑1852 te Leerdam (get.: G.K. van der Haagen, G. van Oort, J.G. Romp en D. Kievid) (bron: BS Leerdam, aktenr.: 3) Stijntje van der HAGEN, 20 jaar oud, geb. op 22‑04‑1831 om 16:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 31), overl. op 26‑09‑1870 om 07:00 u. te Hei- en Boeicop op 39-jarige leeftijd (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 20).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jozina, winkelierster, geb. op 01‑02‑1852 om 06:00 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 3), overl. op 04‑11‑1934 om 20:30 u. te Harderwijk op 82-jarige leeftijd (bron: BS Harderwijk, aktenr.: 95).
Tr. op 41-jarige leeftijd op 06‑07‑1893 te Puttershoek (get.: H. Verloop, D. Dijkgraaf, G. de Mik en L. van der Stek) (bron: BS Puttershoek, aktenr.: 9) Pieter DUBBELDAM, 54 jaar oud, koopman, geb. op 06‑09‑1838 om 06:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 88), overl. op 03‑12‑1919 om 13:00 u. te Hei- en Boeicop op 81-jarige leeftijd (bron: BS Hei-en Boeicop, aktenr.: 8), 1e huwelijk met Maria Anna Lefebre.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Martijntje, geb. op 25‑03‑1853 om 09:30 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 5), overl. op 01‑12‑1931 om 02:00 u. te Utrecht op 78-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1725).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 31‑08‑1883 te Hei- en Boeikop (get.: J. de Mik, J.R. Brukman, J.C. Zijderveld en C.G. Verrips) (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 2) Cornelis STEKELENBURG, 23 jaar oud, steenbakker, geb. op 14‑08‑1860 om 15:00 u. te Juthaas (bron: BS Juthaas, aktenr.: 38), overl. op 19‑08‑1934 om 16:00 u. te Utrecht op 74-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1311).
3.
Jan, koopman in boter en kaas, geb. op 12‑09‑1856 om 17:00 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 14), overl. op 07‑05‑1920 om 14:00 u. te Nunspeet op 63-jarige leeftijd (bron: BS Ermelo, aktenr.: 33).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 21‑11‑1882 te Doornspijk (get.: B. Steert. G. Pleiter, L. van de Broeke en A. van den Brink) (bron: BS Doornspijk, aktenr.: 25) Anna MEESTER, 33 jaar oud, naaister, geb. op 30‑11‑1848 om 05:00 u. te Doornspijk (bron: BS Doornspijk, aktenr.: 62), overl. op 19‑03‑1906 om 17:00 u. te Nunspeet op 57-jarige leeftijd (bron: BS Nunspeet, aktenr.: 26).
4.
Barend, geb. op 23‑05‑1861 om 07:00 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 7), overl. op 09‑05‑1872 om 23:00 u. te Hei- en Boeicop op 10-jarige leeftijd (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 32).
5.
Gerrit (zie VIII.137).

VIII.137
Gerrit de MIK, koopman, landarbeider, geb. op 13‑12‑1869 om 10:00 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 25), overl. op 02‑01‑1944 om 13:00 u. te Koudekerk op 74-jarige leeftijd (bron: BS Koudekerk aan de Rijn, aktenr.: 2), zn. van Gerrit de MIK (zie VII.104) en Stijntje van der HAGEN.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 24‑11‑1898 te Schoonrewoerd (get.: J. de Mik, W. de Jong, J.C. van den Heuvel en A.G. van Manen) (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 5) Cornelia van den BERG, 20 jaar oud, geb. op 08‑08‑1878 om 20:00 u. te Schoonrewoerd (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 21), overl. op 29‑07‑1957 om 16:45 u. te Utrecht op 78-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1417).
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Wouter (zie IX.235).
2.
Stijntje Maaike, geb. op 28‑03‑1901 om 02:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 849), overl. op 23‑08‑1901 om 06:00 u. te Utrecht, 148 dagen oud (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1431).
3.
Wouter (zie IX.238).
4.
Martijntje Josina (Martha), geb. op 11‑04‑1906 om 08:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 8/70-4440), geboren in de stedelijke vrouwenkliniek, waarbij aangifte gedaan wordt door Lodewijk Vermeij, beambte in het "hierna gemeld gesticht". Beide ouders wonen volgens de aangifte in Heikop en Boeikop. Overl. op 23‑01‑1993 te Utrecht op 86-jarige leeftijd.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 02‑09‑1931 te Utrecht (get.: E.J. van Essen en E. Muilwijk) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 928) Johan Jacobus van ESSEN, 24 jaar oud, timmerman, rijksambtenaar, geb. op 15‑06‑1907 om 13:30 u. te Zeist (bron: BS Zeist, aktenr.: 169), overl. op 08‑05‑1957 om 17:40 u. te Utrecht op 49-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 928).
5.
Jan, Chauffeur, geb. op 06‑11‑1915 om 10:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2984), overl. op 16‑10‑2001 te Nieuwegein op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 15‑03‑1944 te Utrecht (get.: J.C. Fuchs en J. van den Ham) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 180) Louisa (Wies) MORREN, 25 jaar oud, geb. op 11‑02‑1919 te Kampen (bron: Trouwboekje J. de Mik), overl. op 17‑10‑2000 te Nieuwegein op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Utrecht).

IX.235
Gerrit Wouter de MIK, koopman, brandstoffenhandelaar, geb. op 03‑08‑1899 om 23:00 u. te Leerbroek (bron: BS Leerbroek, aktenr.: 14), overl. op 25‑03‑1979 te Harderwijk op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Oostergaarde), zn. van Gerrit de MIK (zie VIII.137) en Cornelia van den BERG.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 08‑06‑1929 te Ermelo (get.: G.C. van der Haar en H. Westerink) (bron: BS Ermelo, aktenr.: 21) Jenette Charlotte WESTERINK, 37 jaar oud, geb. op 12‑07‑1891 om 12:30 u. te Elburg (bron: BS Elburg, aktenr.: 47), overl. op 13‑05‑1966 te Harderwijk op 74-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Oostergaarde).
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geb. op 02‑08‑1930 te Nunspeet, overl. op 23‑11‑1993 te Harderwijk op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 07‑1953 te Harderwijk Maria van de VELDE, geb. op 30‑07‑1934 te Harderwijk, overl. op 30‑01‑1998 te Harderwijk op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
2.
Anna, geb. op 24‑01‑1932 te Ermelo, overl. op 18‑06‑2017 te Harderwijk op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Harderwijk.

IX.238
Wouter de MIK, landarbeider, magazijnchef, geb. op 20‑06‑1902 om 22:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 08/7492), overl. ong. 1984 te Maartensdijk, zn. van Gerrit de MIK (zie VIII.137) en Cornelia van den BERG.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 29‑06‑1927 te Culemborg (get.: J. Vroege en G. de Mik) (bron: BS Culemborg, aktenr.: 29), sch. na 2 jaar op 26‑04‑1930 te Culemborg (bron: BS Culemborg) Ida VROEGE, geb. op 08‑01‑1910 om 08:00 u. te Culemborg (bron: BS Culemborg, aktenr.: 3), overl. op 03‑02‑1992 te Loosdrecht op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), 2e huwelijk met Cornelis Rempe.
Tr. (2) op 42-jarige leeftijd op 25‑08‑1944 te Utrecht (get.: J. van den Ham en R.J. Rietveld) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 719) Marianna Carolina Cornelia van der ENDT, 38 jaar oud, geb. op 07‑06‑1906 om 06:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3145), overl., 1e huwelijk met Hendrik van den Heuvel.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 10‑07‑1927 om 14:30 u. te Schoonrewoerd (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 10), overl. op 10‑07‑1927 om 14:30 u. te Schoonrewoerd, 0 dagen oud (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 10).

VII.112
Kornelia de MIK, werkster, geb. op 27‑05‑1827 om 23:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 42), overl. op 11‑06‑1872 om 15:30 u. te Utrecht op 45-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 870), ongehuwd. Dr. van Jan de MIK (zie VI.45) en Josina HIJKOOP.
Rel. Vader ONBEKEND, overl.
Uit deze relatie:
1.
Janna de MIK, geb. op 25‑03‑1856 om 18:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 27), overl. op 18‑03‑1860 om 04:00 u. te Veenhuizen op 3-jarige leeftijd (bron: BS Leerdam, aktenr.: 7a), overleden in het tweede gesticht als kolonist.

VI.47
Bastiaan de MIK, bouwman, geb. op 23‑10‑1796 te Noordeloos (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 30‑10‑1796 te Noordeloos (get.: Pietertje Stigter) (bron: Doopboek), overl. op 07‑10‑1836 om 23:30 u. te Giessen-Nieuwkerk op 39-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 22), zn. van Bartus de MIK (zie V.23) en Lijsbeth Pieters BLOM, dagloonster.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 23‑02‑1828 te Peursum (get.: C. Reijnen, C. Hagenaar, A. van der Werf en J. van den Toom) (bron: BS Peursum, aktenr.: 2) Ariaantje WALLAARD, 28 jaar oud, dienstmeid, geb. op 22‑02‑1800 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 23‑02‑1800 te Hoornaar (get.: Pleuntje Aag..) (bron: Doopboek), overl. op 03‑12‑1870 om 23:30 u. te Giessendam op 70-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 68).
Uit dit huwelijk:
1.
Bartus, bouwman, geb. op 29‑04‑1828 om 06:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 8), overl. op 07‑06‑1894 om 04:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 66-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 9).
Tr. op 39-jarige leeftijd op 11‑05‑1867 te Brandwijk (get.: D. Hoeflaak, D.Stuij, A. Molenaar en A. Oudenaarde) (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 3) Gerrigje HOEFLAAK, 30 jaar oud, geb. op 05‑08‑1836 om 06:00 u. te Gijbeland (bron: BS Brandwijk en Gijbeland, aktenr.: 11), overl. op 30‑06‑1912 om 22:00 u. te Giessendam op 75-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 28).
2.
Jan (zie VII.120).
3.
Jozijntje, geb. op 24‑12‑1831 om 21:00 u. te Giessen-Nieuwkerk (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 25), overl. op 13‑11‑1879 om 01:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 47-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 14).
Otr. op 15‑05‑1853 te Giessen-Nieuwkerk, tr. op 21-jarige leeftijd op 21‑05‑1853 te Giessen-Nieuwkerk (get.: J. de Mik, A. Boer, A. Bos en L. Leijnen) (bron: BS Giessen Nieuwkerk, aktenr.: 5) Hermen de KREIJ, 19 jaar oud, bouwmansknecht, geb. op 29‑08‑1833 om 23:30 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 16), overl. op 15‑01‑1909 om 12:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 75-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 1), 2e huwelijk op 17-09-1880 met Maria van Weenen en 3e huwelijk op 21-11-1890 met Jacoba van Daalen. Zn. van Rokus de KREIJ, arbeider, werkman, en Maria de MIK (zie VI.14).
4.
Lijsbeth (zie VII.124).
5.
Bastiaantje (zie VII.126).

VII.120
Jan de MIK, arbeider, winkelier, geb. op 20‑01‑1831 om 15:00 u. te Giessen-Nieuwkerk (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 5), overl. op 12‑09‑1876 om 23:00 u. te Giessendam op 45-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 63), zn. van Bastiaan de MIK (zie VI.47) en Ariaantje WALLAARD, dienstmeid.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 20‑12‑1856 te Giessendam (get.: J. van den Berg en H. Kamsteeg) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 21), andere getuigen niet leesbaar Maria van den DOOL, 21 jaar oud, geb. op 08‑11‑1835 om 23:00 u. te Peursum (bron: BS Peursum, aktenr.: 9), overl. op 31‑05‑1875 om 04:00 u. te Giessendam op 39-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 44).
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan, geb. op 15‑04‑1857 om 12:00 u. te Giessen-Oudekerk (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 27), overl. op 09‑05‑1857 om 18:00 u. te Giessen-Oudekerk, 24 dagen oud (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 24).
2.
Bastiaan, geb. op 17‑09‑1858 om 09:00 u. te Giessen-Oudekerk (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 76), overl. op 17‑09‑1858 om 16:00 u. te Giessen-Oudekerk, 0 dagen oud (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 52).
3.
Jaantje, geb. op 23‑10‑1859 om 04:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 78), overl. op 04‑05‑1948 om 11:00 u. te Giessendam op 88-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 15).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 12‑03‑1881 te Giessendam (get.: K. de Rooij, H. de Krijger, H. Verwoerd en J. de Krijger) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 9) Jan de ROOIJ, 23 jaar oud, winkelier, geb. op 20‑07‑1857 om 09:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 48), overl. op 04‑07‑1923 om 10:00 u. te Giessendam op 65-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 22).
4.
Elisabeth, geb. op 21‑01‑1862 om 12:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 9), overl. op 21‑03‑1920 op 58-jarige leeftijd.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 20‑04‑1889 te Giessendam (get.: H. Vogel, C. Sprong, J. de Rooij en J. van den Dool) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 9) Daam (George) WESTERHOUD, 25 jaar oud, kuiper, geb. op 29‑06‑1863 om 03:00 u. te Lexmond (bron: BS Lexmond, aktenr.: 20), overl. op 12‑01‑1941 te Bloom Township (Cook County, Illinois) op 77-jarige leeftijd.
5.
Bastiaan, geb. op 15‑01‑1865 om 02:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 7), overl. op 05‑03‑1867 om 04:00 u. te Giessendam op 2-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 34).
6.
Bastiaan, geb. op 01‑08‑1867 om 15:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 65), overl. op 02‑08‑1867 om 06:00 u. te Giessendam, 1 dag oud (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 91).
7.
Annigje, geb. op 07‑07‑1868 om 11:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 63), overl. op 08‑07‑1868 om 23:00 u. te Giessendam, 1 dag oud (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 31).
8.
Doodgeboren kind, geb. op 29‑06‑1869 om 22:30 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 31), overl. op 29‑06‑1869 om 22:30 u. te Giessendam, 0 dagen oud (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 31).
9.
Bastiaan (zie VIII.150).
10.
Joris, geb. op 23‑05‑1873 om 10:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 50), overl. op 22‑06‑1873 om 12:00 u. te Giessendam, 30 dagen oud (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 47).
11.
Annigje, geb. op 04‑03‑1875 om 21:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 34), overl. op 14‑06‑1952 om 15:00 u. te Gorinchem op 77-jarige leeftijd (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 115).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 02‑04‑1897 te Giessen-Nieuwkerk (get.: H. de Bruin, J. de Bruin, J. de Rooij en B. de Mik) (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 5) Jan de KREIJ, 27 jaar oud, landarbeider, geb. op 28‑08‑1869 om 24:00 u. te Giessen-Oudekerk (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 53), overl. op 25‑07‑1940 om 20:30 u. te Giessendam op 70-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 31), zn. van Geelof de KREIJ, arbeider, en Lijsbeth de MIK (zie VII.124).

VIII.150
Bastiaan de MIK, steenzetter, hoepelmaker, houthandelaar, geb. op 16‑06‑1870 om 03:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 51), overl. op 14‑02‑1961 te Hardinxveld-Giessendam op 90-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Neder-Hardinxveld), zn. van Jan de MIK (zie VII.120) en Maria van den DOOL.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 25‑11‑1893 te Giessendam (get.: J. de Rooij, H. de Kreij, K. de Rooij en A. Boelhouwer) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 20) Pietertje HUISMAN, 19 jaar oud, geb. op 08‑12‑1873 om 04:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 131), overl. op 20‑01‑1969 te Hardinxveld-Giessendam op 95-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Neder-Hardinxveld).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie IX.245).
2.
Maria, dienstbode, geb. op 17‑07‑1896 om 14:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 72), overl. op 28‑10‑1998 te Sliedrecht op 102-jarige leeftijd.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 11‑08‑1921 te Giessendam (get.: J. de Mik en A.J. Verploegh) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 27) Jan Sipke de LANG, 25 jaar oud, politieagent, geb. op 31‑01‑1896 te Wolvega (bron: BS Weststellingwerf, aktenr.: 23), overl. op 11‑05‑1940 om 13:00 u. te 's-Gravenhage op 44-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1191).
3.
Lena, geb. op 19‑12‑1897 om 13:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 138), overl. op 28‑01‑1987 te 's-Gravenhage op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 05‑07‑1922 te 's-Gravenhage (get.: E.L. van Rheden en J.S. de Lang) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A953), sch. na 13 jaar op 07‑03‑1936 te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage) Arie Johan VERPLOEGH, chauffeur, geb. op 04‑04‑1895 om 23:00 u. te Tiel (bron: BS Haaften, aktenr.: 24), overl. ong. 1978 te 's-Gravenhage, 2e huwelijk met Johanna Hendrica Barbara Meeuwesse.
4.
Jacob (zie IX.251).
5.
Bartus (zie IX.253).
6.
Jaantje, geb. op 09‑10‑1903 om 13:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 100), overl. op 31‑01‑1991 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd.
Tr. (1) op 18-jarige leeftijd op 26‑08‑1922 te Hardinxveld (get.: P. de Koning en J. de Mik) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 35) Hendrik Pieter de KONING, 20 jaar oud, loswerkman, ijzervlechter, geb. op 09‑01‑1902 om 13:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 1), overl. op 29‑05‑1952 om 09:30 u. te 's-Gravenhage op 50-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1045).
Rel. (2) Jacobus de KONING, geb. op 05‑05‑1908 om 04:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4948), overl. op 10‑11‑1990 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd, 1e huwelijk met Johanna Jakoba Wouters.
7.
Leendert (zie IX.258).
8.
Pietertje Bastiaantje, dienstbode, geb. op 20‑01‑1908 om 00:30 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 10), overl. op 08‑02‑1998 te Sliedrecht op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Sliedrecht).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 01‑12‑1931 te Siedrecht (get.: B.J. van der Vlies en M. de Mik) (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 92) Pieter Adrianus van der VLIES, 25 jaar oud, schoenhandelaar, winkelier, geb. op 11‑10‑1906 om 05:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 273), overl. op 15‑06‑1981 te Sliedrecht op 74-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats/Advertentie).
9.
Annigje, geb. op 24‑09‑1910 om 00:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 85), overl. op 08‑12‑2003 te Sliedrecht op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 26‑07‑1938 te Giessendam (get.: A.P. van der Vlies en J. de Mik) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 21) Thijs Gerardus van der VLIES, 28 jaar oud, onderwijzer, geb. op 09‑09‑1909 om 17:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 230), overl. op 28‑04‑1988 te Sliedrecht op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
10.
Metje, geb. op 21‑07‑1912 om 02:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 70), overl. op 25‑06‑1983 te Sliedrecht op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Neder-Hardinxveld).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 08‑11‑1938 te Giessendam (get.: J. de Mik en A. van Houwelingen) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 29) Philippus van HOUWELINGEN, 25 jaar oud, geb. op 24‑07‑1913 om 00:30 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 104), overl. op 30‑04‑1973 te Hardinxveld-Giessendam op 59-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Neder-Hardinxveld).
11.
Elizabeth, geb. op 01‑01‑1915 om 01:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 1), overl. op 12‑02‑1959 om 04:00 u. te Dordrecht op 44-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 142).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 13‑08‑1938 te Giessendam (get.: J. de Mik en G. v.d. Graaf) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 22) Wouter STUIJ, 21 jaar oud, geb. op 16‑10‑1916 te Sliedrecht (bron: BR Sliedrecht, aktenr.: 328), overl. op 22‑06‑1991 te Hardinxveld-Giessendam op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met G.G. van der Kamp.
12.
Teuntje, geb. op 28‑08‑1917 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 27‑08‑2001 te Sliedrecht op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Papendrecht).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 16‑03‑1940 te Giessendam (bron: Advertentie, aktenr.: 7) Pieter KRAMP, 24 jaar oud, geb. op 17‑05‑1915 om 02:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 48), overl. op 04‑07‑1980 te Papendrecht op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
13.
Bastiaan (zie IX.270).

IX.245
Jan de MIK, hoepelmaker,koopman, geb. op 10‑09‑1894 om 20:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 85), overl. ong. 1986 te Hamilton (Ontario, Canada) (bron: Chapel Hill Memorial Gardens), zn. van Bastiaan de MIK (zie VIII.150) en Pietertje HUISMAN.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 28‑01‑1925 te Giessendam (get.: J. de Mik en T. de Kok) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 2) Elizabeth KROON, 29 jaar oud, geb. op 30‑07‑1895 om 14:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 86), overl. op 30‑06‑1963 te Hamilton (Ontario, Canada) op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Pietertje (Etha), geb. op 26‑11‑1926 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 30‑10‑2014 te Grimsby (Ontario, Canada) op 87-jarige leeftijd (bron: Chapel Hill Memorial Gardens (Hamilton)).
Rel. Johannes de JONG, geb. op 18‑06‑1926 te Jislum, overl. op 01‑12‑2005 te Dunnville (Ontario, Canada) op 79-jarige leeftijd (bron: Chapel Hill Memorial Gardens (Hamilton)).
2.
Dirkje Adriana (Audrey), geb. op 19‑11‑1927 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 25‑12‑1997 te Hamilton (Ontario, Canada) op 70-jarige leeftijd (bron: Chapel Hill Memorial Gardens).
3.
Bastiaan (Basil) (zie X.235).
4.
Elizabeth Jannetje (Elizabeth), geb. op 27‑05‑1932 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. ong. 1983 te Hamilton (Ontario, Canada) (bron: Chapel Hill Memorial Gardens).
Rel.
5.
Jan Eliza (John), geb. op 24‑10‑1938 te Giessendam, overl. op 29‑10‑2009 te Hamilton (Ontario, Canada) op 71-jarige leeftijd (bron: Chapel Hill Memorial Gardens).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 14‑09‑1963 te Hamilton (Ontario, Canada) Nelly Juliana VOSKAMP, geb. 06‑1941 te Naaldwijk, overl. op 15‑02‑2019 (bron: Chapel Hill Memorial Gardens).

X.235
Bastiaan (Basil) de MIK, geb. op 25‑01‑1929 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 24‑08‑2010 te Burlington (Ontario, Canada) op 81-jarige leeftijd (bron: Queens Lawn Cemetery), zn. van Jan de MIK (zie IX.245) en Elizabeth KROON.
Rel. (1) Johanna (Joan) LUIJK, geb. op 08‑06‑1926 te Oost- en West-Souburg (bron: BR Oost- en West-Souburg), overl. op 23‑08‑1983 te Hamilton (Ontario, Canada) op 57-jarige leeftijd (bron: Chapel Hill Memorial Gardens).
Rel. (2).
Uit de eerste relatie:
1.
Mary Elizabeth, overl. op 11‑10‑1954 te Hamilton (Ontario, Canada) (bron: Chapel Hill Memorial Gardens).

IX.251
Jacob de MIK, hoepelmaker, steenzetter, geb. op 23‑10‑1899 om 13:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 119), overl. op 23‑09‑1973 te Gorinchem op 73-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Neder-Hardinxveld), zn. van Bastiaan de MIK (zie VIII.150) en Pietertje HUISMAN.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 22‑09‑1923 te Giessendam (get.: J. de Mik en B. de Mik) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 30) Maria van der LEEDEN, 21 jaar oud, geb. op 11‑07‑1902 om 12:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 61), overl. op 09‑09‑2003 te Gorinchem op 101-jarige leeftijd (bron: Advertentie Merwestreek).
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan Pieter, geb. op 10‑05‑1924 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 15‑08‑2011 te Hardinxveld-Giessendam op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 30‑09‑1949 te Giessendam Jannigje HONKOOP, 22 jaar oud, geb. op 13‑08‑1927 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 04‑02‑2012 te Hardinxveld-Giessendam op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Adriaan, geb. op 13‑03‑1928 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 03‑04‑1928 om 10:00 u. te Giessendam, 21 dagen oud (bron: BS Giessendam, aktenr.: 15).
3.
Maria, geb. op 02‑10‑1930 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 16‑02‑1987 te Boven-Hardinxveld op 56-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Tiendweg).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 28‑03‑1952 te Giessendam Pieter BAKKER, 24 jaar oud, geb. op 05‑10‑1927 te Sliedrecht (bron: BR Wieringen, aktenr.: 232), overl. op 22‑07‑2000 te Sliedrecht op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met Annigje den Dunnen.

IX.253
Bartus de MIK, steenzetter, geb. op 03‑10‑1901 om 05:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 101), overl. op 29‑09‑1995 te Sliedrecht op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Hardinxveld), zn. van Bastiaan de MIK (zie VIII.150) en Pietertje HUISMAN.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 04‑02‑1930 te Giessendam (get.: J. de Mik en D. Koppelaar) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 3) Francina Adriana Elisabeth KOPPELAAR, 25 jaar oud, geb. op 01‑12‑1904 om 03:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 127), overl. op 24‑06‑1993 te Gorinchem op 88-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Hardinxveld).
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan, geb. op 09‑11‑1930 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 11‑09‑1942 om 12:00 u. te Hardinxveld op 11-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 42), verdronken in de Merwede.
2.
Francina Pietertje, geb. op 18‑01‑1932 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 17‑03‑2018 te Hardinxveld-Giessendam op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 13‑02‑1953 te Giessendam Johannes KORTENHOEVEN, 23 jaar oud, geb. op 14‑04‑1929 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 15‑01‑2015 te Hardinxveld-Giessendam op 85-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Spindermolen).
3.
Jan, geb. op 11‑10‑1933 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 07‑10‑1995 te Hardinxveld-Giessendam op 61-jarige leeftijd.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 13‑08‑1957 te Hardinxveld-Giessendam Adriana Maaike (Adrie) den BREEJEN, 25 jaar oud, geb. op 28‑04‑1932 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 25‑02‑2004 te Hardinxveld-Giessendam op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
4.
Bartus Hendrik (Bert), geb. op 02‑02‑1937 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 28‑09‑2018 te Arnhem op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Sliedrecht.
5.
Nicolaas David (Nico), geb. op 02‑12‑1938 te Giessendam, overl. op 27‑05‑2004 op 65-jarige leeftijd.
Otr. te Sliedrecht (bron: Advertentie), tr. te Sliedrecht (bron: Advertentie).
6.
Doodgeboren kind, geb. op 26‑02‑1940 om 01:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 14), overl. op 26‑02‑1940 om 01:00 u. te Giessendam, 0 dagen oud (bron: BS Giessendam, aktenr.: 14).
7.
Leendert Jacob, geb. op 05‑05‑1941 te Giessendam, overl. op 20‑08‑2001 te Giessenburg op 60-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 07‑1961 te Hardinxveld-Giessendam Gijsbertha Jacoba (Bertha) de KLUIJVER, geb. op 27‑08‑1941 te Hardinxveld, overl. op 25‑12‑2012 te Hardinxveld-Giessendam op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
8.
Bastiaantje, geb. op 17‑11‑1942 te Giessendam, overl. op 10‑03‑2020 te Eindhoven op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Hardinxveld-Giessendam.
9.
Bastiaan, geb. op 13‑04‑1944 te Giessendam, overl. op 23‑03‑1948 om 19:00 u. te Giessendam op 3-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 11), omgekomen door een val van een fiets.

IX.258
Leendert de MIK, steenzetter, geb. op 22‑04‑1905 om 18:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 34), overl. op 01‑04‑1939 om 12:00 u. te Giessendam op 33-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 13), zn. van Bastiaan de MIK (zie VIII.150) en Pietertje HUISMAN.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 11‑10‑1932 te Giessendam (get.: W. de Ruiter en H. Huisman) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 28) Judith HUISMAN, 22 jaar oud, geb. op 11‑11‑1909 om 12:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 132), overl. op 16‑09‑1994 op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan, geb. op 15‑11‑1933 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 20‑09‑2013 te Hardinxveld-Giessendam op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Tiendweg).
Tr. te Hardinxveld-Giessendam.

IX.270
Bastiaan de MIK, aannemer, geb. op 20‑03‑1920 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 16‑12‑2004 te Gorinchem op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Bastiaan de MIK (zie VIII.150) en Pietertje HUISMAN.
Tr. 06‑1942 te Sliedrecht Huimina KRAAIJEVELD, geb. op 20‑03‑1919 te Sliedrecht (bron: BR Sliedrecht, aktenr.: 69), overl. op 22‑03‑1987 te Gorinchem op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Meta Cornelia, geb. 01‑1945 te Sliedrecht, overl. op 14‑04‑1946 om 08:30 u. te Dordrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 53).

VII.124
Lijsbeth de MIK, geb. op 10‑10‑1834 om 14:00 u. te Giessen-Nieuwkerk (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 26), overl. op 18‑12‑1910 om 02:00 u. te Giessendam op 76-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 70), dr. van Bastiaan de MIK (zie VI.47) en Ariaantje WALLAARD, dienstmeid.
Otr. op 28‑12‑1862 te Giessen-Nieuwkerk, tr. op 28-jarige leeftijd op 09‑01‑1863 te Giessen-Nieuwkerk (get.: A. de Kreij, J. van Herwaarden, H. de Kreij en J. van Karsen) (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 1) Geelof de KREIJ, 28 jaar oud, arbeider, geb. op 25‑12‑1834 om 13:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 10), overl. op 16‑03‑1923 om 22:00 u. te Giessendam op 88-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 12).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, landarbeider, geb. op 28‑08‑1869 om 24:00 u. te Giessen-Oudekerk (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 53), overl. op 25‑07‑1940 om 20:30 u. te Giessendam op 70-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 31).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 02‑04‑1897 te Giessen-Nieuwkerk (get.: H. de Bruin, J. de Bruin, J. de Rooij en B. de Mik) (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 5) Annigje de MIK, 22 jaar oud, geb. op 04‑03‑1875 om 21:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 34), overl. op 14‑06‑1952 om 15:00 u. te Gorinchem op 77-jarige leeftijd (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 115), dr. van Jan de MIK (zie VII.120) en Maria van den DOOL.

VII.126
Bastiaantje de MIK, geb. op 21‑02‑1837 om 20:00 u. te Giessen-Nieuwkerk (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 7), overl. op 22‑03‑1909 om 13:00 u. te Giessendam op 72-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 18), dr. van Bastiaan de MIK (zie VI.47) en Ariaantje WALLAARD, dienstmeid.
Tr. (1) op 31-jarige leeftijd op 14‑01‑1869 te Wijngaarden (get.: A. van der Hel, B. de Mik, C. van der Hel en A. van der Hel) (bron: BS Wijngaarden, aktenr.: 1) Gerrit van der HEL, 25 jaar oud, bouwman, geb. op 20‑01‑1843 om 03:00 u. te Peursum (bron: BS Peursum, aktenr.: 2), overl. op 16‑04‑1929 om 08:00 u. te Giessendam op 86-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 15).
Rel. (2) Vader ONBEKEND, overl.
Uit de tweede relatie:
1.
Wouter de MIK, geb. op 20‑07‑1858 om 11:00 u. te Giessen-Nieuwkerk (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 20), bij geboorte moeder ongehuwd, vader is niet bekend. Overl. op 16‑10‑1858 om 16:00 u. te Giessen-Nieuwkerk, 88 dagen oud (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 15).

IV.22
Willemijntje Leenderts de MIK, ged. (NGK) op 12‑09‑1734 te Noordeloos (bron: Doopboek), overl. 1791‑1793, dr. van Leendert Leenderts de MIK (zie III.21) en Barber Jans RIETVELD.
Otr. (1) op 01‑08‑1766 te Hoornaar en Tilburg (bron: Trouwboek), tr. kerk op 32-jarige leeftijd op 12‑10‑1766 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Paulus Jacobs van der PEN, ged. (RK) ong. 1725 te Knegsel, overl. ong. 1783 te Tilburg, 1e huwelijk met Hendrina Roestenburg.
Rel. (2) Vader ONBEKEND, overl.
Uit de tweede relatie:
1.
Ariaentje de MIK (van der Penning), ged. (NGK) op 27‑04‑1760 te Noordeloos (get.: Barber de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 06‑11‑1811 te Hoornaar op 51-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
Otr. op 18‑01‑1782 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 10‑02‑1782 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Dirk Willems HOEK, 33 jaar oud, ged. (NGK) op 16‑06‑1748 te Brandwijk (get.: Jannigje Pieterse Vijver) (bron: Doopboek), overl. op 06‑06‑1825 om 11:00 u. te Hoornaar op 76-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 4).

III.25
Willem Hermens de MIK (Micq), rietdekker, ged. (NGK) op 20‑01‑1700 te Noordeloos (get.: Beertje Willems) (bron: Doopboek), overl., zn. van Hermen Willems de MIK (de Micq) (zie II.13) en Ariaentje Jans BLOM.
Otr. (1) op 22‑11‑1723 te Noordeloos (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 05‑12‑1723 te Giessen-Nieuwkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Willemken Cors BLOMMERT, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 01‑01‑1700 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Cornelis Willemsen en Eeltjen Willemsen) (bron: Doopboek), overl. voor 1752.
Otr. (2) op 04‑02‑1752 te Waspik (bron: Trouwboek) Maria Goverts van LOON, 47 jaar oud, ged. (NGK) op 25‑01‑1705 te Waspik (bron: Doopboek), overl. voor 1764.
Otr. (3) op 20‑01‑1764 te Werkendam (bron: Trouwboek), tr. kerk op 64-jarige leeftijd op 05‑02‑1764 te Werkendam (NGK) (bron: Trouwboek) Geertruij Pieters van WENSEN, 73 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑10‑1690 te Werkendam (get.: Hendrik Jans en Geertruij Pieters) (bron: Doopboek), overl. op 23‑03‑1773 te De Werken op 82-jarige leeftijd (bron: Impost begraven), begr. op 30‑03‑1773 te De Werken (bron: Gaarder begraven), aangifte door Willem de Mik, pro deo begraven. 1e huwelijk met Arie Hovestad.
Uit het eerste huwelijk:
2.
Weijntje (de Mick), ged. (NGK) op 24‑11‑1726 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Geertje Corsse Blommert) (bron: Doopboek), overl. voor 1730.
3.
Hermen (de Mick), ged. (NGK) op 11‑04‑1728 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Arjaantje Jans) (bron: Doopboek), overl. voor 1735.
4.
Weijntje (de Mick), ged. (NGK) op 26‑03‑1730 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Weijntje Corsse Blommert) (bron: Doopboek), overl.
5.
Hermen Willems, ged. (NGK) op 05‑02‑1735 te Werkendam (get.: Govertje Hermans de Mick) (bron: Doopboek), begr. op 13‑04‑1789 te De Werken op 54-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangifte door Neeltje Kwaadland, pro deo begraven.
Otr. (1) op 06‑05‑1763 te Sleeuwijk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 28-jarige leeftijd op 23‑05‑1763 te Sleeuwijk (NGK) (bron: Trouwboek) Dirkje de REUS, 42 jaar oud, ged. (NGK) op 15‑09‑1720 te Dussen (bron: Doopboek), gedoopt als Dirkske. Begr. op 03‑01‑1783 te De Werken op 62-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangifte door Hermen de Mik, pro deo begraven.
Otr. (2) op 09‑10‑1783 te Werkendam (bron: Gaarder trouwen/Trouwboek) Neeltje KWAADLAND, 45 jaar oud, ged. (NGK) op 31‑08‑1738 te Delft (get.: Adrianus Kwaadland en Neeltje de Vogel) (bron: Doopboek), begr. op 14‑07‑1792 te Werkendam op 53-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangifte door Jan de Keijser, pro deo begraven, 1e huwelijk met Jan van der Pijl, 3e huwelijk met Jan de Keijser.
6.
Leijntje, ged. (NGK) op 16‑11‑1738 te Werkendam (get.: Govertje Hermanse de Mik) (bron: Doopboek), overl.
7.
Catharina, ged. (NGK) op 16‑09‑1740 te Werkendam (get.: Wijntje Corsse Blommert) (bron: Doopboek), overl.
Uit het tweede huwelijk:
8.
Elisabeth (Lijsbet), ged. (NGK) op 27‑05‑1753 te Werkendam (bron: Doopboek), overl. op 12‑02‑1843 om 11:00 u. te Werkendam op 89-jarige leeftijd (bron: BS Werkendam, aktenr.: 6).
Otr. op 10‑01‑1783 te Werkendam (bron: Gaarder trouwen/Trouwboek) Mattheus ROEST, 51 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑02‑1731 te Werkendam (get.: Maria Booms) (bron: Doopboek), overl. op 17‑02‑1804 te Werkendam op 73-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begr. op 20‑02‑1804 te Werkendam (bron: Gaarder begraven), 1e huwelijk met Maaijke Pijpers.

IV.27
Adriaantje Willems de MIK (de Kriek), ged. (NGK) op 24‑12‑1724 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Govertje Hermense de Mik) (bron: Doopboek), begr. op 08‑04‑1808 te Werkendam op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), dr. van Willem Hermens de MIK (Micq) (zie III.25) en Willemken Cors BLOMMERT.
Otr. (1) op 19‑05‑1747 te Sleeuwijk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 22-jarige leeftijd op 04‑06‑1747 te Sleeuwijk (NGK) (bron: Trouwboek) Aart de LOOIJ, geb. ong. 1715 te Sleeuwijk, overl. voor 1749 te Sleeuwijk (bron: Doopboek), overleden voor 14 december 1749 Otr. (2) op 07‑06‑1760 te Sleeuwijk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 35-jarige leeftijd op 30‑06‑1760 te Sleeuwijk (NGK) (bron: Trouwboek) Teunis de GRIEK, 35 jaar oud, ged. (NGK) op 02‑07‑1724 te Werkendam (get.: Aaltje Teunis de Griek) (bron: Doopboek), begr. op 20‑01‑1780 te De Werken op 55-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), 1e huwelijk met Maria van den Biesheuvel.
Rel. (3) Vader ONBEKEND, overl.
Uit de derde relatie:
1.
Hendrick de MIK, ged. (NGK) op 18‑03‑1759 te Sleeuwijk (get.: de moeder) (bron: Doopboek), overl.

III.32
Cornelis Hermens de MIK (de Micq), ged. (NGK) op 15‑05‑1707 te Noordeloos (get.: Sijgje Jans hv van Teunis de Haan) (bron: Doopboek), begr. op 29‑06‑1797 te Vianen op 90-jarige leeftijd (bron: Incassoregister begraven), zn. van Hermen Willems de MIK (de Micq) (zie II.13) en Ariaentje Jans BLOM.
Tr. kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 26‑10‑1730 te Vianen (NGK) (bron: Trouwboek) Alet Roelofs de BONT, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 19‑08‑1708 te Vianen (bron: Doopboek), overl. ong. 1736 te Vianen, op 18-06-1736 maken Aletta de Bont en Cornelis de Mik een testament op, waarbij zij ziek en onpasselijk is (ONA Vianen).
Otr. (2) op 18‑08‑1736 te Vianen (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 16‑09‑1736 te Vianen (NGK) (bron: Trouwboek) Arnolda van HENSBERGEN, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 16‑02‑1713 te Vianen (bron: Doopboek), overl. voor 1759 te Vianen.
Otr. (3) op 20‑01‑1759 te Vianen (bron: Trouwboek), tr. kerk op 51-jarige leeftijd op 15‑02‑1759 te Vianen (NGK) (bron: Trouwboek) Kornelia van LIT, 36 jaar oud, ged. (RK) op 04‑04‑1722 te Haastrecht (get.: Cornelia van Wageningen) (bron: Doopboek), overl. voor 1763 te Vianen.
Tr. kerk (4) op 55-jarige leeftijd op 13‑05‑1763 te Vianen (NGK) (bron: Trouwboek) Lijsbeth van DIJK, geb. te 's Hage (bij Hagestein), overl.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Piternella, ged. (NGK) op 14‑10‑1731 te Loenen (get.: Marretje de Bont) (bron: Doopboek), overl. voor 1734.
2.
Hermen, ged. (NGK) op 08‑10‑1733 te Vianen (bron: Doopboek), overl.
3.
Pieternella, ged. (NGK) op 16‑09‑1734 te Vianen (bron: Doopboek), overl.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Hendrik, ged. (NGK) op 04‑08‑1737 te Vianen (bron: Doopboek), overl. voor 1742 te Vianen.
5.
Jenneke, ged. (NGK) op 26‑04‑1739 te Vianen (bron: Doopboek), overl.
6.
Hendrik, ged. (NGK) op 21‑06‑1742 te Vianen (bron: Doopboek), overl. voor 1745 te Vianen.
7.
Aerdienna, ged. (NGK) op 22‑08‑1743 te Vianen (bron: Doopboek), overl.
8.
Hendrick (zie IV.47).
9.
Adriana, ged. (NGK) op 11‑02‑1748 te Vianen (bron: Doopboek), begr. op 21‑02‑1795 te Schoonrewoerd op 47-jarige leeftijd (bron: Begraafregister).
Otr. op 17‑12‑1773 te Vianen (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 02‑01‑1774 te Vianen (NGK) (bron: Trouwboek) Gerardus KOPIER, 21 jaar oud, ged. (NGK) op 24‑09‑1752 te Schoonrewoerd (get.: Ammorem Kopier) (bron: Doopboek), overl. op 19‑06‑1835 om 09:00 u. te Schoonrewoerd op 82-jarige leeftijd (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 9), 2e huwelijk met Adriana Verrips.
10.
Harmanus (zie IV.51).
11.
Cornelis, ged. (NGK) op 18‑06‑1752 te Vianen (bron: Doopboek), overl. voor 1754 te Vianen.
12.
Cornelis, ged. (NGK) op 15‑11‑1753 te Vianen (bron: Doopboek), begr. op 03‑02‑1795 te Schoonrewoerd op 41-jarige leeftijd (bron: Begraafregister).

IV.47
Hendrick de MIK, ged. (NGK) op 16‑09‑1745 te Vianen (bron: Doopboek), overl., zn. van Cornelis Hermens de MIK (de Micq) (zie III.32) en Arnolda van HENSBERGEN.
Otr. op 07‑04‑1769 te Vianen (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 27‑04‑1769 te Vianen (NGK) (bron: Trouwboek) Johanna BAAS, 32 jaar oud, ged. (NGk) op 04‑10‑1736 te Vianen (bron: Doopboek), begr. op 18‑07‑1799 te Vianen op 62-jarige leeftijd (bron: Incassoregister begraven).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis (zie V.33).
2.
Pieter, tuinman, timmerman, ged. (NGK) op 07‑03‑1773 te Vianen (get.: Sara Baas) (bron: Doopboek), overl. op 17‑05‑1855 om 22:00 u. te Gouda op 82-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 286).
Tr. kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 04‑05‑1800 te 's-Gravenhage (NGK) (bron: Trouwboek Kloosterkerk) Kaatie (Kaatje) van der VIJGH, 40 jaar oud, dienstmeid, ged. (NGK) op 10‑06‑1759 te Amsterdam (get.: Jacob van der Vijgh en Kaatie van der Horst) (bron: Doopboek Hervormde Nieuwe Kerk), overl. op 13‑07‑1841 om 09:00 u. te Gouda op 82-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 345).
Tr. (2) op 69-jarige leeftijd op 16‑11‑1842 te Gouda (get.: D.A. van Steel, J.C. Kranenburg, J.D. Botterop en M.H. Michael) (bron: BS Gouda, aktenr.: 108) Antje STOEKENBROEK, 51 jaar oud, ged. (EV) op 02‑10‑1791 te Amsterdam (get.: Willem Haaksman en Antje Verweij) (bron: Doopboek Lutherse Kerk), overl. op 16‑12‑1863 om 17:00 u. te Amsterdam op 72-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 6/96), 1e huwelijk met Adrianus Bos.
3.
Arnaldina, ged. (NGK) op 06‑06‑1776 te Vianen (bron: Doopboek), overl. op 25‑08‑1849 om 22:00 u. te Weesp op 73-jarige leeftijd (bron: BS Weesp, aktenr.: 103).
Otr. op 24‑04‑1802 te Weesp (bron: Register Huwelijksaangiften), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 16‑05‑1802 te Weesp (GG) (bron: Trouwboek en Schepentrouwboek) Hendrik Christiaans MOLEVELD, 26 jaar oud, ged. (EV) op 19‑02‑1776 te Weesp (get.: Anna van der Bult) (bron: Doopboek), overl. op 29‑11‑1855 om 23:00 u. te Weesp op 79-jarige leeftijd (bron: BS Weesp, aktenr.: 105).
4.
Geertrui, ged. (NGK) op 03‑05‑1778 te Vianen (bron: Doopboek), overl. op 02‑03‑1816 om 10:00 u. te Amsterdam op 37-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 709/F162).
Otr. op 05‑07‑1804 te Weesp (bron: Register Huwelijksaangiften), tr. op 26-jarige leeftijd op 29‑07‑1804 te Weesp (bron: Trouwboek Schepenen) Christiaan SANDROK, 31 jaar oud, bezemmaker, ged. (Luthers) op 29‑12‑1772 te Weesp (bron: Doopboek), overl. op 04‑09‑1826 om 09:30 u. te Weesp op 53-jarige leeftijd (bron: BS Weesp, aktenr.: 71), 2e huwelijk met Maria Catharina Smitz.

V.33
Cornelis de MIK, timmerman, molenmaker, ged. (NGK) op 16‑05‑1771 te Vianen (get.: Anna Elisabeth van Dijk) (bron: Doopboek), overl. op 09‑10‑1820 te Soerabaja (Ned. Indië) op 49-jarige leeftijd, lidmaat Aarlanderveen op 10-04-1804, vertrekt op 22-03-1815 met att. naar Soerabaja op Java. Zn. van Hendrick de MIK (zie IV.47) en Johanna BAAS.
Otr. op 27‑04‑1799 te Aarlanderveen (bron: Gaarder trouwen), tr. op 27-jarige leeftijd op 13‑05‑1799 te Aarlanderveen (get.: C. Stapper en J. van Beuten) (bron: Trouwboek Gerecht) Meinsje KAGENAAR, 20 jaar oud, ged. (NGK) op 06‑09‑1778 te Aarlanderveen (get.: Anna Burger) (bron: Doopboek Alphen a.d. Rijn), overl. op 30‑12‑1814 om 18:30 u. te Aarlanderveen op 36-jarige leeftijd (bron: BS Aarlanderveen, aktenr.: 121).
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geb. op 23‑04‑1800 te Aarlanderveen (bron: Doopboek Alphen aan de Rijn), ged. (NGK) op 04‑05‑1800 te Alphen aan de Rijn (get.: Arnoldina de Mik) (bron: Doopboek), begr. op 09‑06‑1801 te Aarlanderveen op 1-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
2.
Johanna, geb. op 13‑11‑1801 te Aarlanderveen (bron: Doopboek Alphen aan de Rijn), ged. (NGK) op 18‑11‑1801 te Alphen aan de Rijn (get.: Geertruij de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 15‑06‑1819 te Soerabaja (Ned. Indië) op 17-jarige leeftijd.
Tr. ong. 1819 te Soerabaja (Ned. Indië) Teunis ten SIETHOFF, ambtenaar, geb. op 18‑11‑1796 te Amsterdam (bron: Doopboek Amstelkerk), ged. (NGK) op 27‑11‑1796 te Amsterdam (get.: Johannes Bloeme en Elisabeth Alberts) (bron: Doopboek Amstelkerk), overl. op 09‑10‑1867 om 09:00 u. te Gouda op 70-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 591), 2e huwelijk met Marijtje de Wolf, 3e huwelijk met Jannetje Janze.
3.
Aagje, geb. op 25‑01‑1804 te Aarlanderveen (bron: Doopboek Alphen aan de Rijn), ged. (NGK) op 01‑02‑1804 te Alphen aan de Rijn (get.: Aagje de Loos wed. Cornelis Kagenaar) (bron: Doopboek), overl. op 04‑09‑1843 te Soerabaja (Ned. Indië) op 39-jarige leeftijd (bron: Huwelijksbijlagen zoon).
Tr. (1) ong. 1819 te Soerabaja (Ned. Indië) Andreas Jacobus BERGERS, ambtenaar, overl. voor 1829.
Tr. (2) op 25-jarige leeftijd op 31‑05‑1829 te Batavia (Ned. Indië) (bron: Advertentie) Leendert Jacob JEEKEL, 27 jaar oud, ambtenaar, geb. op 14‑10‑1801 te 's-Gravenhage (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 18‑10‑1801 te 's-Gravenhage (bron: Doopboek), overl. op 18‑07‑1882 om 07:30 u. te Arnhem op 80-jarige leeftijd (bron: BS Arnhem, aktenr.: 498), 2e huwelijk met Jacoba Cecilia Petronella Blanckers Pasque.
4.
Geertrui, geb. op 05‑10‑1808 te Aarlanderveen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 23‑10‑1808 te Aarlanderveen (get.: Geertrui de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 09‑07‑1840 om 04:00 u. te Amsterdam op 31-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 6-67).
Tr. op 14-jarige leeftijd op 11‑05‑1823 te Soerabaja (Ned. Indië) Johannes ten SIETHOFF, 30 jaar oud, ambtenaar geschutsgieterij, ged. (NGK) op 10‑06‑1792 te Amsterdam (get.: Barend ten Siethoff en Elisabeth Keelvers) (bron: Doopboek Amstelkerk), overl. op 04‑04‑1859 te Soerabaja (Ned. Indië) op 66-jarige leeftijd (bron: Huwelijksbijlagen zoon).
5.
Cornelia Hendrika, geb. op 16‑02‑1814 om 08:00 u. te Aarlanderveen (bron: BS Aarlanderveen, aktenr.: 13), overl. op 23‑01‑1833 te Padang (Ned. Indië) op 18-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 18-jarige leeftijd op 21‑03‑1832 te Batavia (Ned. Indië) (bron: Advertentie) Johann Carl DIEHL, 39 jaar oud, ged. (NGK) op 17‑03‑1793 te Kampen (bron: Doopboek Bovenkerk), overl.
6.
Doodgeboren kind, begr. op 19‑06‑1805 te Aarlanderveen (bron: Gaarder begraven), ongedoopt, geslacht onbekend.
7.
Doodgeboren kind, begr. op 17‑07‑1806 te Aarlanderveen (bron: Gaarder begraven).
8.
Doodgeboren kind, begr. op 05‑10‑1807 te Aarlanderveen (bron: Gaarder begraven).
9.
Doodgeboren kind, begr. op 05‑05‑1811 te Amsterdam (bron: Karthuizer Kerkhof).

IV.51
Harmanus de MIK, ged. (NGK) op 26‑04‑1750 te Vianen (bron: Doopboek), overl. op 15‑02‑1830 om 10:30 u. te Velsen op 79-jarige leeftijd (bron: BS Velsen, aktenr.: 9), zn. van Cornelis Hermens de MIK (de Micq) (zie III.32) en Arnolda van HENSBERGEN.
Otr. (1) op 18‑04‑1788 te Amsterdam (bron: Ondertrouwboek), tr. kerk op 38-jarige leeftijd op 06‑05‑1788 te Amsterdam (NGK) (bron: Trouwboek Nieuwe Kerk) Angenieta QUINT (Agnes), 31 jaar oud, geb. te Ingen, ged. (NGK) op 13‑07‑1756 te Amerongen (bron: Doopboek), gedoopt als Agnes. Begr. op 14‑02‑1791 te Velsen op 34-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
Otr. (2) op 08‑08‑1794 te Amsterdam (bron: Ondertrouwboek), tr. kerk op 44-jarige leeftijd op 31‑08‑1794 te Velsen (NGK) (bron: Trouwboek) Greetje POTHAST, geb. ong. 1768 te Amsterdam, overl. op 22‑11‑1813 om 18:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 27).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Helena Arnolda, ged. (NGK) op 29‑03‑1789 te Amsterdam (get.: Gerretje Guint) (bron: Doopboek Westerkerk), overl. op 14‑05‑1859 om 04:30 u. te Velsen op 70-jarige leeftijd (bron: BS Velsen, aktenr.: 37).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 17‑10‑1819 te Velsen (get.: J. van Donselaar, A. van Zanten, J.B. Groenewegen en K. Suurmond) (bron: BS Velsen, aktenr.: 9) Bart van DONSELAAR, 25 jaar oud, tuinman, geb. op 22‑07‑1794 te Bennebroek (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 27‑07‑1794 te Bennebroek (get.: Margaretha Dekker) (bron: Doopboek), overl. op 05‑03‑1860 om 18:00 u. te Velsen op 65-jarige leeftijd (bron: BS Velsen, aktenr.: 12).
2.
Cornelis, geb. op 10‑02‑1791 te Velsen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑02‑1791 te Velsen (get.: Evert Quint en Huibertje Verwaal) (bron: Doopboek), begr. op 21‑03‑1792 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd (bron: Begraafboek Westerkerk).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Willem (Gerrit) (zie V.45).
4.
Anna Maria, geb. op 11‑12‑1799 te Velsen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 25‑12‑1799 te Velsen (bron: Doopboek), overl. op 27‑03‑1801 te Velsen op 1-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
5.
Jan Jacob (zie V.48).

V.45
Willem (Gerrit) de MIK, timmermanknecht, geb. op 16‑09‑1795 te Velsen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑09‑1795 te Velsen (get.: Christiaan van Leeuwen) (bron: Doopboek), overl. op 30‑05‑1852 om 10:00 u. te Velsen op 56-jarige leeftijd (bron: BS Velsen, aktenr.: 24), zn. van Harmanus de MIK (zie IV.51) en Greetje POTHAST.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 29‑03‑1829 te Velsen (get.: J.J. de Mik, B van Donselaar, J. Fiseler en B. Rijperman) (bron: BS Velsen, aktenr.: 2) Elizabeth MEIJER, 20 jaar oud, naaister, geb. op 12‑09‑1808 te Velsen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 02‑10‑1808 te Velsen (bron: Doopboek), overl. op 25‑05‑1887 om 16:00 u. te Uitgeest op 78-jarige leeftijd (bron: BS Uitgeest, aktenr.: 26).
Uit dit huwelijk:
1.
Hermanus (zie VI.67).
2.
Anna Elisabeth, huishoudster, geb. op 09‑02‑1832 om 08:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 8), overl. op 23‑05‑1909 om 10:00 u. te Zaandam op 77-jarige leeftijd (bron: BS Zaandam, aktenr.: 126).
Tr. op 37-jarige leeftijd op 29‑08‑1869 te Zaandijk (get.: H. van 't Loo en C. Holtsvoogd) (bron: BS Zaandijk, aktenr.: 13) Lourens HOLTSVOOGD, 40 jaar oud, peldersknecht, korendrager, houtzager, geb. op 15‑09‑1828 om 11:00 u. te Zaandijk (bron: BS Zaandijk, aktenr.: ---), overl. op 02‑12‑1887 om 19:00 u. te Zaandijk op 59-jarige leeftijd (bron: BS Zaandijk, aktenr.: 45).
3.
Jan Jacob, geb. op 14‑02‑1833 om 13:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 9), overl. op 02‑12‑1833 om 09:00 u. te Velsen, 291 dagen oud (bron: BS Velsen, aktenr.: 37).
4.
Margaretha (zie VI.73).
5.
Helena, geb. op 09‑09‑1835 om 01:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 55), overl. op 10‑06‑1836 om 05:00 u. te Velsen, 275 dagen oud (bron: BS Velsen, aktenr.: 26).
6.
Helena Arnolda, dienstbode, geb. op 12‑05‑1837 om 04:30 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 27), overl. op 06‑06‑1916 om 11:00 u. te Haarlem op 79-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 134), woonde na het overlijden van haar man in het "Weeshuis Diaconie". Begr. op 09‑06‑1916 te Santpoort (bron: Register Begraafplaats "De Biezen").
Tr. op 24-jarige leeftijd op 07‑05‑1862 te Haarlem (get.: J. Mus, W. Mus, H. de Mik en J.F. Nerens) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 63) Wal MUS, 30 jaar oud, tuinman/tuinder, geb. op 30‑09‑1831 om 01:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: -), overl. op 01‑12‑1904 om 21:30 u. te Velsen op 73-jarige leeftijd (bron: BS Velsen, aktenr.: 214).
7.
Jan Jacob, geb. op 10‑12‑1838 om 11:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 64), overl. op 15‑01‑1840 om 04:00 u. te Velsen op 1-jarige leeftijd (bron: BS Velsen, aktenr.: 1).
8.
Maria, geb. op 03‑02‑1840 om 02:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 11), overl. op 25‑03‑1840 om 10:00 u. te Velsen, 51 dagen oud (bron: BS Velsen, aktenr.: 8).
9.
Willem (zie VI.79).
10.
Maria, geb. op 07‑04‑1843 om 02:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 23), overl. op 24‑09‑1843 om 23:00 u. te Velsen, 170 dagen oud (bron: BS Velsen, aktenr.: 32).
11.
Johanna Maria, dienstbode, geb. op 27‑03‑1846 om 03:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 25), overl. op 19‑03‑1880 om 03:00 u. te Uitgeest op 33-jarige leeftijd (bron: BS Uitgeest, aktenr.: 15).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 02‑09‑1869 te Velsen (get.: J.F. Stroobach, H. Berkhout, W. de Liefde en J. Gravenkamp) (bron: BS Velsen, aktenr.: 29) Bernadus Gijsbert IPENBURG, 27 jaar oud, winkelbediende, pakhuisknecht, geb. op 17‑03‑1842 om 13:00 u. te Alkmaar (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 86), overl. op 26‑04‑1928 om 17:00 u. te Uitgeest op 86-jarige leeftijd (bron: BS Uitgeest, aktenr.: 14).
12.
Suzanna Margaretha, geb. op 07‑08‑1847 om 16:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 44), overl. op 21‑02‑1922 om 17:00 u. te Uitgeest op 74-jarige leeftijd (bron: BS Uitgeest, aktenr.: 7).
Tr. (1) op 21-jarige leeftijd op 10‑03‑1869 te Beverwijk (get.: J. Tijssen, B. Hagen, B.G. Ipenburg en F.A. Gertenbach) (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 3) Pieter TIJSSEN, 22 jaar oud, zadelmaker, geb. op 20‑08‑1846 om 20:00 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 65), overl. op 24‑03‑1867 om 18:00 u. te Haarlem op 20-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 269).
Tr. (2) op 29-jarige leeftijd op 08‑07‑1877 te Uitgeest (get.: J. Twisk, P. Vlottes, B.G. Ipenburg en G. van Wonderen) (bron: BS Uitgeest, aktenr.: 17) IJsbrand TWISK, 34 jaar oud, tuinknecht, bloemkweker, geb. op 30‑07‑1842 om 05:00 u. te Uitgeest (bron: BS Uitgeest, aktenr.: 31), overl. op 06‑01‑1914 om 11:00 u. te Uitgeest op 71-jarige leeftijd (bron: BS Uitgeest, aktenr.: 1).

VI.67
Hermanus de MIK, tuinman, timmerman, geb. op 21‑01‑1831 om 11:30 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 6), overl. op 03‑02‑1896 om 23:30 u. te Maarsseveen op 65-jarige leeftijd (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 2), zn. van Willem (Gerrit) de MIK (zie V.45) en Elizabeth MEIJER, naaister.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 12‑02‑1863 te Noordwijkerhout (get.: C.W. en P. Hagedoorn, L. Bouwmeester en A. van Dijk) (bron: BS Noordwijkerhout, aktenr.: 2) Maria HAGEDOORN, 31 jaar oud, geb. op 23‑12‑1831 om 17:00 u. te Noordwijkerhout (bron: BS Noordwijkerhout, de Zilk en de Hooge Boekhorst, aktenr.: 30), overl. op 26‑03‑1908 om 18:00 u. te Maarsseveen op 76-jarige leeftijd (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 14).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Gerrit (zie VII.128).
2.
Christiaan Wilhelm (zie VII.130).
3.
Hermanus (zie VII.131).
4.
Anna Elisabeth, geb. op 12‑04‑1868 om 15:00 u. te Maarsseveen (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 12), overl. op 04‑08‑1868 om 10:00 u. te Maarsseveen, 114 dagen oud (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 16).
5.
Henrij (zie VII.134).

VII.128
Willem Gerrit de MIK, winkelier, postbode, schilder, kantoorknecht, geb. op 29‑07‑1863 om 16:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 71), overl. op 04‑06‑1924 om 09:25 u. te Ogden (Weber County, Utah) op 60-jarige leeftijd (bron: Death Certificate, State of Utah, aktenr.: 243), zn. van Hermanus de MIK (zie VI.67) en Maria HAGEDOORN.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 13‑05‑1885 te Utrecht (get.: C. van Gelderen, J. Veldhuizen, J. Tjabring en C. van den Wijngaard) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 166) Catharina Wilhelmina KOPPENBERG, 21 jaar oud, geb. op 04‑11‑1863 om 22:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 7/59), overl. op 06‑03‑1939 om 10:45 u. te Ogden (Weber County, Utah) op 75-jarige leeftijd (bron: Certificate of Death, State of Utah, aktenr.: 97).
Uit dit huwelijk:
1.
Hermanus, geb. op 13‑11‑1885 om 02:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2587), overl. op 26‑02‑1890 om 01:00 u. te Maarssen op 4-jarige leeftijd (bron: BS Maarssen, aktenr.: 25).
2.
Geertruij, geb. op 12‑03‑1887 om 09:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2587), overl. op 23‑09‑1969 te Salt Lake City (Utah) op 82-jarige leeftijd (bron: Ogden City Cemetery, Utah).
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 21‑10‑1911 te Ogden (Weber County, Utah) (get.: E. Dalton en L. Ridgez) (bron: Marriage License, aktenr.: 5808) Huibert de HEER, 23 jaar oud, geb. op 24‑03‑1888 om 14:00 u. te Dordrecht (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 297), overl. op 11‑02‑1936 te Ogden (Weber County, Utah) op 47-jarige leeftijd (bron: Ogden City Cemetery).
Tr. (2) op 56-jarige leeftijd op 08‑12‑1943 te Los Angeles (California) Cornelis Johan van LEEUWEN, 59 jaar oud, geb. op 27‑07‑1884 om 14:00 u. te Brummen (bron: BS Brummen, aktenr.: 130), overl. op 12‑12‑1956 te Los Angelos (California) op 72-jarige leeftijd (bron: Wasatch Lawn Memorial Park, Utah), 1e huwelijk met Johanna Catharina Berghege.
3.
Willem Gerrit, geb. op 16‑05‑1888 om 18:30 u. te Maarsseveen (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 15), overl. op 07‑02‑1889 om 05:00 u. te Maarssen, 267 dagen oud (bron: BS Maarssen, aktenr.: 8).
4.
Willem Gerrit (zie VIII.161).
5.
Maria Anna, geb. op 18‑07‑1891 om 00:30 u. te Maarssen (bron: BS Maarssen, aktenr.: 42), overl. op 16‑02‑1979 te Salt Lake City (Salt Lake, Utah) op 87-jarige leeftijd (bron: Ogden City Cemetery, Utah).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 09‑12‑1912 te Ogden (Weber County, Utah) (bron: Marriage License), tr. kerk op 11‑12‑1912 te Salt Lake City (Salt Lake, Utah) (ZDA) (bron: Marriage License) Wilhelmus Johannes KOUW, 22 jaar oud, geb. op 05‑08‑1890 om 16:00 u. te Arnhem (bron: BS Arnhem, aktenr.: 947), overl. op 27‑09‑1966 te Salt Lake City (Salt Lake, Utah) op 76-jarige leeftijd (bron: Ogden City Cemetery, Utah).
6.
Dirkje (Edith), geb. op 25‑05‑1893 om 09:00 u. te Maarssen (bron: BS Maarssen, aktenr.: 26), overl. op 05‑02‑1990 te Ogden (Weber County, Utah) op 96-jarige leeftijd (bron: Washington Heights Memorial Park, Utah).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 12‑11‑1912 te Ogden (Weber County, Utah) (get.: C. van der Does en D. Overtoom) (bron: Marriage License, aktenr.: 6422) Jan SANDMAN (John), 17 jaar oud, geb. op 03‑12‑1894 om 07:30 u. te Dubbeldam (bron: BS Dubbeldam, aktenr.: 189), overl. op 07‑09‑1987 te Ogden (Weber County, Utah) op 92-jarige leeftijd (bron: Washington Heights Memorial Park, Utah).
7.
Catharina Wilhelmina, geb. op 25‑12‑1894 om 16:30 u. te Maarsseveen (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 59), overl. op 03‑03‑1895 om 04:00 u. te Maarsseveen, 68 dagen oud (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 7).
8.
Catherine Wilhelmina, nurse, geb. op 28‑08‑1897 om 04:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2121), overl. op 07‑10‑1989 te Logan (Cache County, Utah) op 92-jarige leeftijd (bron: Aultorest Memorial Park, Utah).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 16‑07‑1924 te Ogden (Weber County, Utah) (bron: Marriage License, aktenr.: 3551) Albert Clarence ECKENBRECHT, 36 jaar oud, geb. op 11‑10‑1887 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 06‑05‑1933 om 02:00 u. te Ogden (Weber County, Utah) op 45-jarige leeftijd (bron: Utah Death Certificates, aktenr.: 175).
9.
Hermanus (zie VIII.170).

VIII.161
Willem Gerrit de MIK, geb. op 06‑08‑1889 om 18:00 u. te Maarssen (bron: BS Maarssen, aktenr.: 41), overl. op 25‑01‑1961 te Ogden (Weber County, Utah) op 71-jarige leeftijd (bron: Aultorest Memorial Park, Utah), zn. van Willem Gerrit de MIK (zie VII.128) en Catharina Wilhelmina KOPPENBERG.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 12‑08‑1913 te Farmington (Davis County, Utah) Anna Louise KLEIMAN, 21 jaar oud, geb. op 16‑10‑1891 om 12:00 u. te Arnhem (bron: BS Arnhem, aktenr.: 1349), overl. op 29‑08‑1976 te Orem (Utah County, Utah) op 84-jarige leeftijd (bron: Aultorest Memorial Park, Utah).
Uit dit huwelijk:
1.
William Gerrit, geb. op 18‑05‑1914 om 03:10 u. te Ogden (Weber County, Utah) (bron: Birth Certificate, aktenr.: 458), overl. op 17‑05‑1995 te Provo (Utah County, Utah) op 80-jarige leeftijd (bron: East Lawn Memorial Hills, Utah).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 23‑01‑1946 te Las Vegas (Clark County, Nevada) Roberta NEILSON, 22 jaar oud, geb. op 17‑04‑1923 te St. George (Washington County, Utah), overl. op 05‑07‑2017 te Provo (Utah County, Utah) op 94-jarige leeftijd (bron: East Lawn Memorial Hills Cemetery, Utah).
2.
Anna Gertrude, geb. op 21‑05‑1917 te Ogden (Weber County, Utah), overl. op 16‑08‑2002 te St. George (Washington County, Utah) op 85-jarige leeftijd (bron: Saint George City Cemetery, Utah).
Tr. op 34-jarige leeftijd op 22‑11‑1951 te Monterey (Monterey County, California) Raymond Henry HUTCHINS, 30 jaar oud, geb. op 17‑02‑1921 te San Francisco (California), overl. op 22‑01‑1997 te St. George (Washington County, Utah) op 75-jarige leeftijd (bron: Saint George City Cemetery, Utah).
3.
Catharine Naomi, geb. op 31‑10‑1921 te Ogden (Weber County, Utah), overl. op 20‑09‑2012 te South Jordan (Salt Lake County, Utah) op 90-jarige leeftijd (bron: Saint George City Cemetery, Utah).
Tr. op 18-jarige leeftijd op 26‑06‑1940 te Salt Lake City (Utah) Norman Valentine CHATFIELD, 19 jaar oud, geb. op 23‑02‑1921 te Salt Lake City (Utah), overl. op 09‑12‑2003 te St. George (Washington County, Utah) op 82-jarige leeftijd (bron: Saint George City Cemetery, Utah).
4.
Leonard Kleiman, geb. op 01‑06‑1926 te Ogden (Weber County, Utah), overl. op 27‑05‑1930 om 09:10 u. te Ogden (Weber County, Utah) op 3-jarige leeftijd (bron: Death Certificate State of Utah, aktenr.: 263).
5.
Alma Leonard, geb. op 29‑12‑1931 te Ogden (Weber County, Utah), overl. op 26‑12‑2007 te Ogden (Weber County, Utah) op 75-jarige leeftijd.
Tr. (1) op 21-jarige leeftijd op 06‑08‑1953 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), sch. na 3 jaar op 16‑02‑1957 te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Elisabeth Maria van VLIET, geb. op 28‑12‑1931 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 03‑04‑1986 te Amsterdam op 54-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: 2EA-1207), 1e huwelijk met D. Brandon en 3e huwelijk met A.J. Donker.
Tr. (2) op 25-jarige leeftijd op 12‑04‑1957 Mary Lee CLARK, 20 jaar oud, geb. op 17‑12‑1936 te Pocatello (Bannock County, Idaho), overl. op 23‑06‑2003 te Ogden (Weber County, Utah) op 66-jarige leeftijd.

VIII.170
Hermanus de MIK, zendeling, geb. op 19‑03‑1902 om 07:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 808), overl. op 25‑03‑1984 te Salt Lake City (Utah) op 82-jarige leeftijd (bron: The Salt Lake Tribune), zn. van Willem Gerrit de MIK (zie VII.128) en Catharina Wilhelmina KOPPENBERG.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 21‑12‑1931 te Ogden (Weber County, Utah) (bron: Marriage License, aktenr.: 8044), tr. kerk op 25‑12‑1931 te Salt Lake City (Salt Lake, Utah) (ZDA) (bron: Marriage License) Maartje Maria van MONDFRANS, 25 jaar oud, geb. op 19‑12‑1906 om 20:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 3276), overl. op 20‑05‑2000 te Salt Lake City (Utah) op 93-jarige leeftijd (bron: The Salt Lake Tribune).
Uit dit huwelijk:
1.
Herman Robert (Bob), geb. op 22‑08‑1947 te Salt Lake City (Utah), overl. op 15‑07‑2007 te Sandy (Salt Lake County, Utah) op 59-jarige leeftijd (bron: Mountain View Cemetery, Utah).
Tr. te Salt Lake City (Salt Lake, Utah).

VII.130
Christiaan Wilhelm de MIK, bloemist, geb. op 17‑03‑1865 om 10:30 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 24), overl. op 26‑06‑1917 om 15:00 u. te Uitgeest op 52-jarige leeftijd (bron: BS Uitgeest, aktenr.: 36), zn. van Hermanus de MIK (zie VI.67) en Maria HAGEDOORN.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 06‑05‑1897 te Bennebroek (get.: IJ. Twisk, G.A. van Wonderen, W. van Wonderen en W.G. de Mik) (bron: BS Bennebroek, aktenr.: 1) Catharina van WONDEREN, 27 jaar oud (zie VII.136).
Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Maria Catharina, dienstbode, geb. op 27‑10‑1898 om 14:30 u. te Tienhoven (bron: BS Tienhoven, aktenr.: 26), overl. op 07‑03‑1985 te Oegstgeest op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 04‑1935 te Alphen aan den Rijn Adrianus van BEERSCHOTEN, geb. op 20‑03‑1894 om 07:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 9), overl. ong. 1975, 1e huwelijk met Cornelia Aantjes.

VII.131
Hermanus de MIK, winkelier, geb. op 04‑09‑1866 om 02:30 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 126), overl. op 19‑03‑1942 om 19:50 u. te Zeist op 75-jarige leeftijd (bron: BS Zeist, aktenr.: 135), zn. van Hermanus de MIK (zie VI.67) en Maria HAGEDOORN.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 16‑02‑1894 te Maarssenveen (get.: A. Bekker, W.G. de Mik, C.W. de Mik en W. de Wit) (bron: BS Maarssenveen, aktenr.: 1) Marijtje KROES, 26 jaar oud, geb. op 12‑08‑1867 om 21:00 u. te Haarlemmermeer (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 358), overl. op 17‑08‑1944 om 03:00 u. te Utrecht op 77-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1929).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, onderwijzeres, geb. op 26‑12‑1894 om 16:30 u. te Maarsseveen (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 60), overl. op 14‑04‑1944 om 09:00 u. te Arnhem op 49-jarige leeftijd (bron: BS Arnhem, aktenr.: 549).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 01‑12‑1921 te Maarssenveen (get.: H. de Mik en H. Troon) (bron: BS Maarssenveen, aktenr.: 17) Jan KILJAN, 27 jaar oud, tekenaar, geb. op 21‑01‑1894 om 18:00 u. te Nijmegen (bron: BS Nijmegen, aktenr.: 70), overl. op 02‑04‑1982 te Arnhem op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Jacoba Maria, geb. op 27‑11‑1895 om 11:30 u. te Maarsseveen (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 35), overl. op 06‑12‑1977 te Maarssen op 82-jarige leeftijd.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 22‑09‑1921 te Maarssenveen (get.: J. Kiljan en J. Miltenburg) (bron: BS Maarssenveen, aktenr.: 16) Jan Hendrik NOLTES, 22 jaar oud, spoorwegambtenaar, geb. op 03‑11‑1898 om 10:00 u. te Maarssen (bron: BS Maarssen, aktenr.: 47), overl. op 13‑09‑1972 te Maarssen op 73-jarige leeftijd.
3.
Wilhelmina Johanna, dienstbode, huishoudster, geb. op 18‑09‑1897 om 04:30 u. te Maarsseveen (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 32), overl. op 24‑07‑1992 te Harmelen op 94-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Franciscus KWINT, wagenmaker, geb. op 12‑06‑1886 om 21:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1389), erkend bij het huwelijk op 30-06-1886, overl. op 08‑07‑1977 te De Meern op 91-jarige leeftijd, 1e huwelijk met Aleida van Hunen.
4.
Masje, geb. op 21‑10‑1900 om 04:30 u. te Maarsseveen (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 32), overl.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 19‑06‑1924 te Maarsseveen (get.: J. Kiljan en J. de Graaf) (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 3) Jacob de GRAAF, 25 jaar oud, machinist, geb. op 05‑12‑1898 om 18:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 3027), overl.

VII.134
Henrij de MIK, barbier, pensionhouder, geb. op 14‑12‑1869 om 03:00 u. te Maarsseveen (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 41), overl. op 15‑01‑1942 om 08:30 u. te Zeist op 72-jarige leeftijd (bron: BS Zeist, aktenr.: 26), zn. van Hermanus de MIK (zie VI.67) en Maria HAGEDOORN.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 25‑11‑1903 te Utrecht (get.: P.F. van den Meijden, G. Buisman, J. Veldhuizen en J. van Engelenburg) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 759) Toontje SPERNA WEILAND, 38 jaar oud, geb. op 21‑06‑1865 om 14:00 u. te Zaltbommel (bron: BS Zaltbommel, aktenr.: 61), overl. op 16‑04‑1937 om 03:30 u. te Zeist op 71-jarige leeftijd (bron: BS Zeist, aktenr.: 141), 1e huwelijk met Gerardus Willem Frederik Teunissen.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geb. op 12‑08‑1904 om 23:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2174), overl. op 05‑11‑1905 om 12:30 u. te Utrecht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1637).
2.
Hermanus Henry, korporaal van de militaire politie, geb. op 16‑04‑1907 om 17:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 996), overl.
Otr. 09‑1934 te Ede (bron: Amersfoorts Dagblad), tr. op 27-jarige leeftijd op 02‑10‑1934 te Amersfoort (get.: A. van der Heiden en T. de Man) (bron: BS Amersfoort, aktenr.: 233) Hildegard Hermine BÜGIEL, geb. ong. 1913 te Bottrop (Duitsland), overl.
3.
Doodgeboren kind, geb. op 26‑07‑1909 om 16:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1100), overl. op 26‑07‑1909 om 16:30 u. te Utrecht, 0 dagen oud (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1100).

VI.73
Margaretha de MIK, geb. op 04‑05‑1834 om 08:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 22), overl. op 11‑04‑1896 om 17:30 u. te Bennebroek op 61-jarige leeftijd (bron: BS Bennebroek, aktenr.: 10), dr. van Willem (Gerrit) de MIK (zie V.45) en Elizabeth MEIJER, naaister.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 12‑07‑1860 te Bennebroek (get.: J. Oudendijk, H. de Mik, N. van Donselaar en L. Boon) (bron: BS Bennebroek, aktenr.: 2) Gerardus van WONDEREN, 26 jaar oud, zadelmaker, geb. op 29‑10‑1833 om 10:00 u. te Bennebroek (bron: BS Bennebroek, aktenr.: 19), overl. op 08‑05‑1886 om 21:00 u. te Bennebroek op 52-jarige leeftijd (bron: BS Bennebroek, aktenr.: 7).
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina (zie VII.136).

VII.136
Catharina van WONDEREN, geb. op 04‑02‑1870 om 22:00 u. te Bennebroek (bron: BS Bennebroek, aktenr.: 5), overl. op 15‑07‑1932 om 12:00 u. te Uitgeest op 62-jarige leeftijd (bron: BS Uitgeest, aktenr.: 28), dr. van Gerardus van WONDEREN, zadelmaker, en Margaretha de MIK (zie VI.73).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 06‑05‑1897 te Bennebroek (get.: IJ. Twisk, G.A. van Wonderen, W. van Wonderen en W.G. de Mik) (bron: BS Bennebroek, aktenr.: 1) Christiaan Wilhelm de MIK, 32 jaar oud (zie VII.130).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder VII.130).

VI.79
Willem de MIK, kleermaker, geb. op 27‑03‑1841 om 21:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 25), overl. op 31‑10‑1898 om 21:30 u. te Utrecht op 57-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1708), zn. van Willem (Gerrit) de MIK (zie V.45) en Elizabeth MEIJER, naaister.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 25‑07‑1867 te Amsterdam (get.: H. de Mik, J. Groot, D.W. Tellekamp en A.F. Stentrop) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: ---) Johanna Theodora ZWARTSLUIJS, 36 jaar oud, geb. op 13‑08‑1830 om 15:00 u. te Wormerveer (bron: BS Wormerveer, aktenr.: ---), overl. op 25‑03‑1909 om 06:00 u. te Haarlem op 78-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 279).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Jan (zie VII.137).

VII.137
Willem Jan de MIK, boekhouder, administrateur Gem. Gasbedrijf (voorheen Gem. Lichtfabriek) te Haarlem, geb. op 19‑07‑1868 om 14:30 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 5-14), overl. op 09‑04‑1954 om 07:00 u. te Nunspeet op 85-jarige leeftijd (bron: BS Ermelo, aktenr.: 14), zn. van Willem de MIK (zie VI.79) en Johanna Theodora ZWARTSLUIJS.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 05‑09‑1895 te Haarlem (get.: J.C. Kort, H. Telle, G.A. van Everdingen en H.T. Misset) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 298) Maria Wilhelmina KORT, 24 jaar oud, geb. op 29‑05‑1871 om 16:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 495), overl. op 29‑06‑1955 om 19:15 u. te Nunspeet op 84-jarige leeftijd (bron: BS Nunspeet, aktenr.: 46).
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Theodora, onderwijzeres, geb. op 08‑12‑1896 om 12:30 u. te Sassenheim (bron: BS Sassenheim, aktenr.: 61), overl. op 11‑03‑1986 te Amsterdam op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.
2.
Willem Jan (zie VIII.187).
3.
Jacobus Thijmen (zie VIII.190).

VIII.187
Willem Jan de MIK, assuradeur, correspondent, geb. op 15‑09‑1899 om 16:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2149), overl. op 14‑03‑1975 te Uitgeest op 75-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Willem Jan de MIK (zie VII.137) en Maria Wilhelmina KORT.
Tr. (1) op 28-jarige leeftijd op 09‑02‑1928 te Soerabaja (Ned. Indië), sch. na 19 jaar op 17‑04‑1947 te Amsterdam (bron: Advertentie) Albertine Loïse van den BERGE, geb. op 14‑06‑1904 te Mr. Cornelis (Ned. Indië) (bron: BR Haarlem), overl. op 27‑09‑1995 te Landgraaf op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. (2) op 54-jarige leeftijd op 28‑12‑1953 te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Johanna SPARRE, 44 jaar oud, geb. op 26‑04‑1909 om 23:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4364), overl. op 01‑10‑1996 te Uitgeest op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Anton Kees, geb. op 04‑05‑1934 te Lawang (Ned. Indië) (bron: BR Haarlem), overl. op 25‑03‑2005 te Pleasant Hill (Contra Costa, Californië) op 70-jarige leeftijd.
Tr. te King (Washington).

VIII.190
Jacobus Thijmen de MIK, kantoorbediende, makelaar, kunstschilder, geb. op 11‑08‑1904 om 03:30 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1181), overl. op 07‑03‑1988 te Alkmaar op 83-jarige leeftijd, zn. van Willem Jan de MIK (zie VII.137) en Maria Wilhelmina KORT.
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 05‑11‑1928 te Heemstede (get.: I.L. van Daalen en M.R. Giembiere van Delden) (bron: BS Heemstede, aktenr.: 95), sch. na 8 jaar op 06‑11‑1936 te Heemstede (bron: Archiefkaart) Johanna Ida (Ans) van DAALEN, muzieklerares, geb. op 30‑10‑1903 om 08:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1585), overl.
Tr. (2) op 32-jarige leeftijd op 03‑06‑1937 te Deventer (get.: H.E. Janssen en mw. J.T. de Mik) (bron: BS Deventer, aktenr.: 102), sch. na 6 jaar op 05‑08‑1943 te Deventer (bron: BS Deventer) Hermine Alida JANSSEN, boekverkopersbediende, geb. op 02‑12‑1914 om 01:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 12936), overl. op 09‑12‑1979 te Epse op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. (3) op 44-jarige leeftijd op 31‑08‑1948 te Hilversum, sch. voor 1966 Annie Wilhelmina (Ans) de BOER, ceramiste-pottenbakster, geb. op 01‑04‑1916 om 03:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 3875), overl. op 18‑06‑1998 te Nieuwegein op 82-jarige leeftijd.
Tr. (4) op 61-jarige leeftijd op 08‑02‑1966 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), sch. na 22 jaar op 07‑03‑1988 Jacoba HENNI, geb. op 07‑04‑1927 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 23‑03‑1998 te Alkmaar op 70-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna Ida, schoonheidsspecialiste, geb. op 04‑03‑1935 te Haarlem (bron: BR Haarlem), overl. op 13‑08‑1955 om 17:00 u. te Haarlem op 20-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: A1029).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Geronima Hilberte (Ronneke), geb. op 18‑06‑1938 te Velsen (bron: Archiefkaart Amsterdam), overl. op 10‑02‑2011 op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

V.48
Jan Jacob de MIK, kantoorbediende, geb. op 07‑11‑1804 te Velsen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 18‑11‑1804 te Velsen (bron: Doopboek), overl. op 17‑03‑1845 om 09:00 u. te Beverwijk op 40-jarige leeftijd (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 20), zn. van Harmanus de MIK (zie IV.51) en Greetje POTHAST.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 22‑07‑1838 te Beverwijk (get.: B. van Donselaar, W. de Mik, J. Frolich en K. Flegtkamp) (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 9) Lena Geertrui WITTOP, 22 jaar oud, geb. op 31‑12‑1815 om 03:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 3), overl. op 20‑09‑1874 om 07:00 u. te Beverwijk op 58-jarige leeftijd (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 64).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Hermannus (zie VI.87).
2.
Suzanna Margaretha, geb. op 13‑03‑1843 om 23:30 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 23), overl. op 28‑06‑1843 om 06:30 u. te Beverwijk, 107 dagen oud (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 29).

VI.87
Hendrik Hermannus de MIK, hulponderwijzer, schrijver, geb. op 08‑02‑1840 om 23:00 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: --), overl. op 30‑03‑1904 om 22:00 u. te Beverwijk op 64-jarige leeftijd (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 28), zn. van Jan Jacob de MIK (zie V.48) en Lena Geertrui WITTOP.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 03‑08‑1864 te Beverwijk (get.: J. Mattiesing, J. Hendriks, B. Lijnslager en C. Louwe) (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 12) Maria Johanna van DORP, 24 jaar oud, dienstbode, geb. op 25‑04‑1840 om 02:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 743), overl. op 02‑11‑1913 om 10:00 u. te Beverwijk op 73-jarige leeftijd (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 68).
Uit dit huwelijk:
1.
Helena Maria Geertruida, geb. op 14‑05‑1865 om 07:00 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 39), overl. op 19‑07‑1933 om 13:00 u. te Haarlem op 68-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 797), begr. op 22‑07‑1933 te Santpoort (bron: Register begraafplaats "De Biezen"), krijgt op 11-12-1889 in Beverwijk een dochter Catharina Maria Helena, vader onbekend, dit kind wordt gewettigd bij haar huwelijk.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 29‑03‑1900 te Beverwijk (get.: H.S. van Pinksteren, A. Beunder, J.J. de Mik en J. van Dorp) (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 6) Frederik Arnold TUIJL SCHUITEMAKER, 33 jaar oud, pensionhouder, geb. op 08‑06‑1866 om 06:00 u. te Heemskerk (bron: BS Heemskerk, aktenr.: 27), overl. op 05‑01‑1905 om 12:00 u. te Haarlem op 38-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 21).
2.
Jan Jacob, geb. op 30‑10‑1866 om 01:30 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 106), overl. op 10‑01‑1867 om 05:00 u. te Beverwijk, 72 dagen oud (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 7).
3.
Jan Jacob (zie VII.142).
4.
Henriëtte Justine Nicoline, geb. op 27‑11‑1869 om 23:00 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 123), overl. op 07‑08‑1915 om 03:00 u. te Amsterdam op 45-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 10/12-4906).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 02‑05‑1895 te Beverwijk (get.: J.J. de Mik, H.H.N. van Dorp, J. Vlieger en J. Zwart) (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 11) Abel BEUNDER, 25 jaar oud, smid, geb. op 06‑11‑1869 om 20:00 u. te Buiksloot (bron: BS Buiksloot, aktenr.: 43), overl. op 10‑12‑1943 om 11:15 u. te Amsterdam op 74-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 16/10-56).
5.
Wilhelmina Hermina, geb. op 02‑07‑1871 om 01:00 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 69), overl. op 27‑02‑1883 om 20:00 u. te Beverwijk op 11-jarige leeftijd (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 16).
6.
Maria Johanna, geb. op 07‑05‑1873 om 23:00 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 53), overl. op 04‑04‑1945 om 16:00 u. te Beverwijk op 71-jarige leeftijd (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 70).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 06‑10‑1904 te Beverwijk (get.: C. Stolwijk, H. van Dorp, J. van Dorp en J.J. de Mik) (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 38) Gerrit BAKKER, 26 jaar oud, barbier, kelner, geb. op 07‑12‑1877 om 05:00 u. te Uitgeest (bron: BS Uitgeest, aktenr.: 94), overl. op 11‑04‑1967 op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Duinrust te Beverwijk).
7.
Johanna, geb. op 26‑12‑1874 om 09:00 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 130), overl. op 14‑09‑1948 om 21:35 u. te Amsterdam op 73-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 12/45-263).
Tr. op 41-jarige leeftijd op 07‑09‑1916 te Amsterdam (get.: J.J. de Mik en W.H. de Mik) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 6G/38-744) Abel BEUNDER, 46 jaar oud, smid, geb. op 06‑11‑1869 om 20:00 u. te Buiksloot (bron: BS Buiksloot, aktenr.: 43), overl. op 10‑12‑1943 om 11:15 u. te Amsterdam op 74-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 16/10-56).
8.
Johan Pieter (zie VII.150).
9.
Hendrik Hermanus (zie VII.152).
10.
Catharina Josina, geb. op 05‑02‑1881 om 17:30 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 21), overl. op 23‑10‑1883 om 23:00 u. te Beverwijk op 2-jarige leeftijd (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 102).
11.
Willem Herman (zie VII.155).
12.
Wilhelmina Catharina, geb. op 14‑06‑1884 om 22:00 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 93), overl. op 12‑06‑1958 om 23:50 u. te Beverwijk op 73-jarige leeftijd (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 151).
Otr. op 19‑02‑1908 te Beverwijk (bron: Advertentie), tr. op 23-jarige leeftijd op 05‑03‑1908 te Beverwijk (get.: A. Beunder, G. Bakker, J.J. de Mik en J. van Dorp) (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 7) Marinus Jakobus HENDRIKSE, 25 jaar oud, timmerman, geb. op 04‑12‑1882 om 10:00 u. te Oosterland (bron: BS Oosterland, aktenr.: 50), overl. op 04‑12‑1924 om 23:30 u. te Velsen op 42-jarige leeftijd (bron: BS Velsen, aktenr.: 247).

VII.142
Jan Jacob de MIK, koopman, winkelier, boekhouder, geb. op 07‑10‑1868 om 12:00 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 100), overl. op 22‑12‑1929 om 01:00 u. te Alkmaar op 61-jarige leeftijd (bron: Alkmaar, aktenr.: 538), zn. van Hendrik Hermannus de MIK (zie VI.87) en Maria Johanna van DORP, dienstbode.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 18‑11‑1892 te Buiksloot (get.: J. Vlieger, J. van Dorp, A. Beunder en H. Veltman) (bron: BS Buiksloot, aktenr.: 11) Eegje BEUNDER, 21 jaar oud, geb. op 17‑01‑1871 om 17:00 u. te Buiksloot (bron: BS Buiksloot, aktenr.: 3), overl. op 16‑04‑1952 om 15:00 u. te Alkmaar op 81-jarige leeftijd (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 210).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna, geb. op 11‑02‑1894 om 11:00 u. te Alkmaar (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 57), overl. op 15‑07‑1959 om 10:00 u. te Alkmaar op 65-jarige leeftijd (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 397).
Tr. (1) op 28-jarige leeftijd op 30‑08‑1922 te Alkmaar (get.: P. Borjeson en J. Polt) (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 158), sch. na 2 jaar op 10‑08‑1925 te Alkmaar (bron: BS Alkmaar) Mattheus Josephus DIRKZEN, musicus, tuinarchitect, geb. op 20‑02‑1895 om 02:00 u. te Alkmaar (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 80), overl., 2e huwelijk met Matthea Jacoba Drost.
Tr. (2) op 32-jarige leeftijd op 24‑06‑1926 te Alkmaar (get.: W.J.N. van der Molen en L.J. Kaper) (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 96) Jan Louris KAPER, 27 jaar oud, bedrijfscontroleur, koopman, geb. op 20‑04‑1899 om 00:30 u. te Barsingerhorn (bron: BS Barsingerhorn, aktenr.: 14), overl. op 18‑07‑1960 om 13:00 u. te Alkmaar op 61-jarige leeftijd (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 429), gevonden in perceel Gedempte Baansloot 29 in Alkmaar.
2.
Alida Wilhelmina Hendrica, geb. op 13‑05‑1895 om 09:00 u. te Alkmaar (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 184), overl. op 08‑03‑1970 te Alkmaar op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 02‑08‑1921 te Alkmaar (get.: G.J. Dilg en P. Borjeson) (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 142) Willem Jacobus Nicolaas van der MOLEN, 23 jaar oud, machinist op de grote vaart, geb. op 19‑08‑1897 om 05:00 u. te Alkmaar (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 281), overl. op 15‑11‑1983 te Alkmaar op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
3.
Hendrik Hermannus, bankbediende, geb. op 01‑04‑1902 om 10:30 u. te Alkmaar (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 129), overl. ong. 1986 te Alkmaar.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 24‑11‑1927 te Alkmaar (get.: A.C. Walraven en J.L. Kaper) (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 177) Johanna Dorothea TRAP, 25 jaar oud, winkelierster, geb. op 23‑02‑1902 om 01:00 u. te Texel (bron: BS Texel, aktenr.: 21), overl. op 04‑10‑1981 te Den Helder op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
4.
Jan Jacob (zie VIII.202).

VIII.202
Jan Jacob de MIK, boekhouder, geb. op 24‑07‑1908 te Alkmaar (bron: BR Alkmaar), overl. op 10‑05‑1964 te Alkmaar op 55-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Jan Jacob de MIK (zie VII.142) en Eegje BEUNDER.
Otr. op 30‑10‑1931 te Alkmaar (bron: Advertentie), tr. op 23-jarige leeftijd op 11‑11‑1931 te Alkmaar (get.: H.H. de Mik en H. Stoorvogel) (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 218) Antje (Annie) KROMHOUT, 20 jaar oud, dienstbode, geb. op 27‑02‑1911 te Oterleek (bron: BR Alkmaar), overl. ong. 1985 te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Anneke, geb. op 22‑09‑1944 te Alkmaar (bron: Advertentie), overl. op 03‑09‑1998 te Brakel op 53-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

VII.150
Johan Pieter de MIK, magazijnknecht, geb. op 01‑02‑1877 om 16:00 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 13), overl. op 06‑06‑1934 om 00:30 u. te Amsterdam op 57-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 5/69-3201), zn. van Hendrik Hermannus de MIK (zie VI.87) en Maria Johanna van DORP, dienstbode.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 17‑09‑1903 te Velsen (get.: W. Steen, G. van Schinkel, A. van Schinkel en C. Oudendijk) (bron: BS Velsen, aktenr.: 62) Antoinette Dorothea Johanna KESSELER, 26 jaar oud, geb. op 11‑07‑1877 om 15:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 5/177-5858), overl. op 20‑07‑1944 om 04:45 u. te Amsterdam op 67-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 9-191).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Hermanus, geb. op 05‑04‑1904 om 03:00 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 61), overl. op 05‑05‑1932 om 21:30 u. te Amsterdam op 28-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 5/8-2457).
2.
Henriëtte Maria Johanna, dienstbode, geb. op 28‑10‑1906 om 17:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 518), overl. op 30‑10‑1982 te 100 Mile House (British Colombia, Canada) op 76-jarige leeftijd (bron: Registration of Death).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 31‑01‑1934 te Amsterdam (get.: J.M. de Mik en J.H. Kamman) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 5) Johannes Jacobus GODIJN, 26 jaar oud, elektricien, fabrikant, geb. op 29‑05‑1907 om 12:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 6454), overl.
3.
Johan Pieter Marie (zie VIII.207).
4.
Joseph Marinus, kantoorloper, geb. op 04‑10‑1909 om 19:30 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 516), overl. op 04‑01‑1981 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 20‑07‑1938 te Amsterdam (get.: L.F.P.A. Dellebarre en M.H. van der Zee) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 75) Josina Sophia Petronella DELLEBARRE, 22 jaar oud, geb. op 15‑03‑1916 om 10:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 3209), overl. 08‑2011 te Soest.
5.
Antonius Marinus (zie VIII.211).
6.
Maria Antoinetta, geb. op 12‑02‑1913 om 22:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 84), overl. op 10‑09‑1984 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 11‑11‑1936 te Amsterdam (get.: H. Huizinga en B.N. Bohle) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 6) Cornelis HUIZINGA, 30 jaar oud, houtbewerker, geb. op 19‑02‑1906 om 02:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 4/66-1922), overl. op 13‑03‑1979 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart).
7.
Cornelis Paulus, werkman, bewaker, geb. op 23‑10‑1914 om 18:30 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 614), overl. op 04‑05‑1995 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 22‑06‑1938 te Amsterdam (get.: C. Huizinga en J.P.M. de Mik) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 14), sch. na 17 jaar op 02‑05‑1956 te Amsterdam (bron: BS Amsterdam), uitspraak arrondissementsrechtbank Amsterdam d.d. 22-03-1956 Margaretha KROOS, geb. op 08‑08‑1920 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl.
Tr. (2) op 42-jarige leeftijd op 15‑01‑1957 te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Margarethe SIPSMA, 34 jaar oud, geb. op 09‑02‑1922 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 24‑06‑2004 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.

VIII.207
Johan Pieter Marie de MIK, werkman, geb. op 05‑02‑1908 om 04:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 72), overl. op 23‑09‑1961 te Katwijk op 53-jarige leeftijd (bron: BS Katwijk/Archiefkaart, aktenr.: 115), zn. van Johan Pieter de MIK (zie VII.150) en Antoinette Dorothea Johanna KESSELER.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 27‑02‑1935 te Amsterdam (get.: mw. M.A. de Mik en mw. M. Pitzen) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 26) Elisabeth PAUL, 18 jaar oud, geb. op 05‑08‑1916 om 06:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 407), overl. op 08‑10‑1989 te Emmeloord op 73-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrikus Marinus, geb. op 29‑01‑1944 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), overl. op 08‑05‑1945 om 02:00 u. te Amsterdam op 1-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 13/42-246).
2.
Sonja, geb. op 10‑12‑1948 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), overl. op 01‑04‑2000 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 24‑12‑1969 te Amsterdam Pieter Hendrik DAAMEN, 33 jaar oud, geb. op 05‑01‑1936 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 11‑02‑2002 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd (bron: De Nieuwe Noorder begraafplaats).
3.
Marcel, geb. op 23‑08‑1951 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), overl. op 01‑08‑1955 om 14:30 u. te Amsterdam op 3-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 8/100-595), verdronken in een vijver in het Vondelpark.
4.
René, geb. op 14‑06‑1956 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), overl. 04‑2015.
Tr. (1) op 40-jarige leeftijd op 20‑06‑1996, sch. na 1 jaar op 13‑03‑1998 Maria Willemina van SOEST, geb. op 26‑09‑1946, overl. op 10‑02‑2000 op 53-jarige leeftijd.

VIII.211
Antonius Marinus de MIK, broodslijter, kok, geb. op 19‑01‑1911 om 03:30 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 36), overl. op 13‑10‑1976 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: E-2803), zn. van Johan Pieter de MIK (zie VII.150) en Antoinette Dorothea Johanna KESSELER.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 16‑04‑1941 te Amsterdam (get.: J.M. de Mik en A.S.W. Leschot) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 89) Maria Catharina LESCHOT, 24 jaar oud, geb. op 29‑12‑1916 om 20:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 42), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Marinus, geb. op 12‑09‑1941 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), overl. op 12‑12‑1941 om 07:00 u. te Amsterdam, 91 dagen oud (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 13/40-234).
2.
Adrianus Marinus, geb. op 24‑04‑1945 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), overl. op 15‑09‑2011 op 66-jarige leeftijd.
Tr.

VII.152
Hendrik Hermanus de MIK, letterzetter, geb. op 01‑02‑1877 om 15:30 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 12), overl. op 30‑12‑1934 om 09:45 u. te Leiden op 57-jarige leeftijd (bron: BS Leiden, aktenr.: 974), zn. van Hendrik Hermannus de MIK (zie VI.87) en Maria Johanna van DORP, dienstbode.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 25‑09‑1901 te Leiden (get.: A. Nichot, J. Andre, I. Cornet en T. Zwanenburg) (bron: BS Leiden, aktenr.: 309) Cornelia van ROON, 19 jaar oud, geb. op 12‑09‑1882 om 01:30 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1095), overl. op 10‑08‑1956 om 05:00 u. te Zwolle op 73-jarige leeftijd (bron: BS Zwolle, aktenr.: 451).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik Hermanus, geb. op 27‑01‑1902 om 13:00 u. te Leiden (bron: BS Leiden, aktenr.: 117), overl. op 29‑04‑1923 om 21:00 u. te Leiden op 21-jarige leeftijd (bron: BS Leiden, aktenr.: 332).
2.
Bertus Cornelis (zie VIII.219).
3.
Johan Pieter (zie VIII.221).

VIII.219
Bertus Cornelis de MIK, amanuensis, geb. op 26‑03‑1907 om 23:15 u. te Leiden (bron: BS Leiden, aktenr.: 434), overl. op 01‑03‑1975 te Leiden op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Hendrik Hermanus de MIK (zie VII.152) en Cornelia van ROON.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 30‑06‑1930 te Leiden (get.: K. Kistemaker en G. van der Wal) (bron: BS Leiden, aktenr.: 295) Aagje DANTUMA, 23 jaar oud, geb. op 29‑03‑1907 om 03:00 u. te Zaandam (bron: BS Zaandam, aktenr.: 152), overl. op 09‑06‑1994 te Leiden op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Aaltje (Corry), geb. 04‑1931 te Leiden, overl. op 02‑02‑1975 te Leiden (bron: Advertentie), ongehuwd.
2.
Sjoerd Marten (Sjoerd), leraar, geb. op 09‑09‑1938 te Leiden, overl. op 24‑09‑2010 te Leiderdorp op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. (1) te Leiden.
Tr. (2) op 49-jarige leeftijd op 16‑03‑1988 te Leiden Neeltje (Nelly) van der MEIJ, 44 jaar oud, geb. op 16‑03‑1944 te Leiden, overl. op 28‑06‑2017 te Leiderdorp op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VIII.221
Johan Pieter de MIK, amanuensis Chr. Lyceum Zwolle, geb. op 23‑09‑1914 om 21:30 u. te Leiden (bron: BS Leiden, aktenr.: 1337), overl. op 21‑08‑1972 te Zwolle op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Kranenburg), zn. van Hendrik Hermanus de MIK (zie VII.152) en Cornelia van ROON.
Tr. (1) op 21-jarige leeftijd op 17‑09‑1936 te Zwolle (get.: J. Jonkman en mw. G. Jongman) (bron: BS Zwolle, aktenr.: 215), sch. na 9 jaar op 02‑10‑1945 te Zwolle (bron: BS Zwolle) Cornelia Helena den UIJL, geb. op 15‑08‑1915 om 21:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2211), overl. op 02‑10‑1989 te Effretikon (Zwitserland) op 74-jarige leeftijd.
Tr. (2) op 31-jarige leeftijd op 08‑08‑1946 te Zwolle (bron: Advertentie) Berendina Wilhelmina BOERSTOEL, 37 jaar oud, dienstbode, geb. op 27‑06‑1909 te Duisburg-Meiderich (Duitsland) (bron: BR Laren), overl. op 18‑05‑1997 te Zwolle op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna Cornelia Helena (Jopie), geb. op 25‑05‑1937 te Zwolle (bron: BR Zwolle), overl. op 12‑01‑1997 te Zwolle op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 09‑1955 te Zwolle Berend Jan TUIN, geb. op 05‑01‑1934 te Zwolle (bron: BR Zwolle), overl. op 19‑03‑1979 te Zwolle op 45-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VII.155
Willem Herman de MIK, boekhouder, reiziger, geb. op 02‑03‑1883 om 08:30 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 32), overl. op 09‑03‑1947 om 16:00 u. te Zeist op 64-jarige leeftijd (bron: BS Baarn, aktenr.: 53), zn. van Hendrik Hermannus de MIK (zie VI.87) en Maria Johanna van DORP, dienstbode.
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 03‑05‑1905 te Bloemendaal (get.: C. Wolzak, P. Naafs, A. Beunder en G. Bakker) (bron: BS Bloemendaal, aktenr.: 10), sch. na 16 jaar op 28‑11‑1921 te Bloemendaal (bron: BS Bloemendaal), vonnis rechtbank d.d. 19-06-1921 Jansje WOLZAK, huishoudster, geb. op 29‑06‑1878 om 04:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 5/105), overl. op 04‑01‑1948 om 04:15 u. te Sneek op 69-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B111), 2e huwelijk met Adrianus Cornelis van der Horst.
Tr. (2) op 38-jarige leeftijd op 05‑01‑1922 te Zaandam (get.: W. Beunder en G. Huisse) (bron: BS Zaandam, aktenr.: 11) Hendrika Helena HOOGARDIE, 32 jaar oud, geb. op 29‑01‑1889 om 11:00 u. te Breda (bron: BS Breda, aktenr.: 74), overl. op 03‑02‑1923 om 19:00 u. te Zaandam op 34-jarige leeftijd (bron: BS Zaandam, aktenr.: 38).
Tr. (3) op 41-jarige leeftijd op 24‑04‑1924 te Amsterdam (get.: A. Beunder en W. Beunder) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 2B/18-223) Mathilde Bertha BRÄUTIGAM, 29 jaar oud, borduurster, geb. op 25‑01‑1895 om 10:45 u. te Karlsruhe (Duitsland) (bron: BS Karlruhe, aktenr.: 197), overl.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hendrik Hermanus (zie VIII.224).
2.
Willem Herman, stoker, rijwiel- en motorhandelaar, geb. op 28‑04‑1908 om 23:55 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 228), overl. op 15‑11‑1969 te 's-Gravenhage op 61-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A2317).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 18‑10‑1939 te 's-Gravenhage (get.: A. Goud en A.C. van der Horst) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1486) Sophia Wilhelmina GOUD, 25 jaar oud, geb. op 05‑12‑1913 om 22:00 u. te Delft (bron: BS Delft, aktenr.: 859), overl. op 21‑03‑2002 te 's-Gravenhage op 88-jarige leeftijd.
3.
Jan, kapper, geb. op 18‑01‑1910 om 21:00 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 29), overl. op 12‑01‑1968 te Ibiza (Spanje) op 57-jarige leeftijd (bron: Old Cemetery, Ibiza Balearic Islands).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 19‑04‑1933 te 's-Gravenhage (get.: J. van den Bergh en A.C. van der Horst) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 387) Margaretha HELSPER, 22 jaar oud, geb. op 30‑04‑1910 om 20:00 u. te Amsterdam (bron: Bs Amsterdam, aktenr.: 4816), overl.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Mies Hendrika Helena, geb. op 12‑11‑1922 te Zaandam (bron: BR Zaandam), overl. op 20‑06‑1931 om 22:30 u. te Alkmaar op 8-jarige leeftijd (bron: BS Alkmaar, aktenr.: 270).

VIII.224
Hendrik Hermanus de MIK, handelsreiziger, geb. op 04‑09‑1905 om 06:00 u. te Beverwijk (bron: BS Beverwijk, aktenr.: 141), overl. op 22‑05‑1987 te Utrecht op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem Herman de MIK (zie VII.155) en Jansje WOLZAK, huishoudster.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 03‑08‑1927 te 's-Gravenhage (get.: A.C. van der Horst en W. Mulder) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A833) Elisabeth Christine HORN, 23 jaar oud, geb. op 31‑12‑1903 te Heddesdorf (Duitsland) (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 27‑01‑1984 te Utrecht op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Henk (zie IX.300).
2.
Elisabeth (Els), geb. op 09‑10‑1935 te Utrecht (bron: BR Utrecht), overl. op 14‑08‑2018 op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bilthoven).
Tr. (1) te Utrecht.
Tr. (2).

IX.300
Henk de MIK, bedrijfsleider, geb. op 08‑04‑1931 te Utrecht (bron: BR Utrecht), overl. op 16‑06‑1970 om 12:00 u. te Utrecht op 39-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: A784), zn. van Hendrik Hermanus de MIK (zie VIII.224) en Elisabeth Christine HORN.
Tr. te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Leonarda (Hennie), geb. op 08‑12‑1957 te Utrecht, overl. op 02‑12‑2012 te Ede op 54-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr.


Homepage | E-mail