I.1
Cornelis Ariens de GROOT, ged. (NGK) op 14‑05‑1656 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 29‑06‑1731 te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begr. op 30‑06‑1731 te Bergambacht (bron: Begraafboek), begraven in het graf aangekocht door zijn vader Arie Cornelis Ranen, wordt bij de doop van zoon Arie en dochter Jannigje Groote Cornelis genoemd.
NA Schoonhoven 7195 d.d. 14/2/1681 Huwelijks Voorwaarden. Cornelis x Marrigje
hij met Dirk Cornelisz Keesjebreur, zijn stiefvader, en Raan Cornelisz en Tijs Jans Verkaijck, zijn ooms;
brengt in ½ van 28m + huis gemeen met Dirk Corn. Keesjebreur
zij met haar vader Gerrit Jans Verkerck en haar ooms Jacob Cornelisz Verkaijck en Joris Jans Verkerck
brengt in 13m125r en geld
Weeskamer Noordeloos, fol. 40-53, d.d. 27-5-1690
Ingen (tekent: Gerritsen) Boel, schout, Willem Gerritsz van den Dool en Joris Ariensz Wolff, schepenen.
Jan Gerritsz Verkerck, Arie Claesz van den Dool x Lesken Gerrits en Hilleken, Anneke en Mecheltie Gerrits minderjarige kinderen geass. met Joris Jansz Verkerck haar oom van vaderszijde en Gerrit Gerritsz van den Dool haar oom van moederszijde, testamentaire voogden, samen kinderen van Gerrit Jansz Verkerck za. x Macheltie Gerrits, mitsgaders Cornelis Ariensz Hooglander won. in Berch Ambacht x Marichie Gerrits Verkerck voordochter van voornoemde Gerrit Jansz Verkerck za. verdelen en verloten de goederen door hun vader za. nagelaten;
a) Cornelis Ariensz Hooglander, 2 mrg hoijlant gelegen op noordzij van Noordeloos 3 hont 50 roe hoijlant gelegen als voren over de tient gemeen in 5 hont met Joris Ariensz en nog de noordhelft in een hennipacker groot 2 hont gelegen als voren;
b) Hilleke, Anneke en Mecheltie Gerrits: de hofstede op Grootewaert groot 6 mrg met huys en schuer, 2 mrg 75 roe gelegen op Berch Ambacht, met nog 14 hont land gelegen op noordzijde;
c) Jan Gerritsz Verkerck; het lege huijs met 5½ mrg land gelegen op Grootewaert;
d)Arien Claesz van den Dool: 6 mrg 3 hont land gelegen op Blommendael. Verwezen wordt in de acte naar het testament van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 15-12-1681 voor notaris Brouwer te Gorinchem, vervolgens naar de nadere testamentaire dispositie van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 12-12-1689 voor dezelfde notaris.
Ook wordt vermeld het testament van Gerrit Jansz Verkerck x Mecheltie Gerrits d.d. 5-9-1657 voor notaris Adriaen Ooms in Nieuwpoort.

Tr. kerk ong. 1681 Marrigje Gerrits VERKERK, geb. ong. 1655 te Noordeloos, begr. op 09‑11‑1696 te Bergambacht (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden.
Uit dit huwelijk:
1.
Arij Cornelis (zie II.1).
2.
Jan, geb. te Bergambacht, ged. (NGK) op 04‑08‑1686 te Ammerstol (get.: Tijs Janse Verkaijck en Teuntje Cnelis Raenens) (bron: Doopboek), overl. voor 1716.
3.
Jannigje, ged. (NGK) op 17‑02‑1692 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 07‑08‑1720 te Bergambacht op 28-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 12 gulden. Begr. op 08‑08‑1720 te Bergambacht (bron: Begraafboek), ongehuwd.
4.
Cornelis Cornelis (zie II.5).

II.1
Arij Cornelis de GROOT, ged. (NGK) op 18‑01‑1682 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 19‑07‑1762 te Bergambacht op 80-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Begr. op 22‑07‑1762 te Bergambacht (bron: Begraafboek), zn. van Cornelis Ariens de GROOT (zie I.1) en Marrigje Gerrits VERKERK.
Otr. op 24‑08‑1708 te Bergambacht (bron: Gaarder trouwen) Trijntje Willems de JONGH, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 24‑12‑1684 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 13‑10‑1760 te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Begr. op 15‑10‑1760 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, ged. (NGK) op 01‑09‑1709 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 13‑09‑1760 te Stolwijk op 51-jarige leeftijd (bron: Begraafregister).
Otr. op 31‑12‑1734 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 23‑01‑1735 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Aart Gerrits de HEER, 20 jaar oud, ged. (NGK) op 31‑01‑1714 te Stolwijk (get.: Feytje Nannins) (bron: Doopboek), begr. op 13‑09‑1791 te Stolwijk op 77-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden.
2.
Willem Ariens (zie III.3).
3.
Jan Ariens (zie III.5).

III.3
Willem Ariens de GROOT, ged. (NGK) op 31‑05‑1711 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 14‑11‑1779 te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Begr. op 16‑11‑1779 te Bergambacht (bron: Begraafboek), zn. van Arij Cornelis de GROOT (zie II.1) en Trijntje Willems de JONGH.
Otr. op 15‑03‑1748 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 36-jarige leeftijd op 31‑03‑1748 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Zijgje Bastiaans KEESJEBREUR, 20 jaar oud, ged. (NGK) op 18‑03‑1728 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 14‑07‑1806 te Bergambacht op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje, ged. (NGK) op 19‑01‑1749 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 31‑01‑1749 te Bergambacht, 12 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 31‑01‑1749 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
2.
Trijntje, ged. (NGK) op 06‑09‑1750 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑09‑1750 te Bergambacht, 10 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 18‑09‑1750 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
3.
Bastiaan Willems (zie IV.3).
4.
Jan, ged. (NGK) op 07‑10‑1753 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 12‑11‑1753 te Bergambacht, 36 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 14‑11‑1753 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
5.
Arij, ged. (NGK) op 02‑11‑1755 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 20‑06‑1759 te Bergambacht op 3-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 23‑06‑1759 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
6.
Grietje Willems, ged. (NGK) op 16‑09‑1759 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 19‑09‑1819 om 10:00 u. te Benschop op 60-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 23).
Otr. (1) op 11‑02‑1780 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 20-jarige leeftijd op 05‑03‑1780 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Jans CASTELEIJN, 30 jaar oud, ged. (NGK) op 26‑10‑1749 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 30‑05‑1791 te Bergambacht op 41-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
Otr. (2) op 19‑10‑1792 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk 11‑1792 te Benschop (NGK) (bron: Trouwboek) Arij Mijnderts HOGENDOORN, ged. (NGK) op 04‑06‑1758 te Waarder (get.: Aagje Hogendoorn) (bron: Doopboek), overl. op 02‑12‑1816 om 21:00 u. te Benschop op 58-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 19), 1e huwelijk met Metje Schinkel.

IV.3
Bastiaan Willems de GROOT, ged. (NGK) op 31‑10‑1751 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 29‑10‑1820 om 02:00 u. te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: BS 's Heeraartsberg en Bergambacht, aktenr.: 32), zn. van Willem Ariens de GROOT (zie III.3) en Zijgje Bastiaans KEESJEBREUR.
Otr. op 11‑02‑1774 te Stolwijk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 22-jarige leeftijd op 06‑03‑1774 te Stolwijk (NGK) (bron: Trouwboek) Margje Pieters CASTELEIJN, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 20‑04‑1749 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 26‑08‑1834 om 20:00 u. te Bergambacht op 85-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 23).
Uit dit huwelijk:
1.
Arij Bastiaans (zie V.1).
2.
Pieter (zie V.3).
3.
Willem (zie V.5).
4.
Adriana Bastiaans, ged. (NGK) op 01‑01‑1781 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 12‑02‑1855 om 20:00 u. te Krimpen aan de Lek op 74-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 3).
Otr. op 17‑01‑1800 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk 02‑1800 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Adriaan van den DOOL, ged. (NGK) op 08‑11‑1767 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 13‑12‑1850 om 17:00 u. te Bergambacht op 83-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 39).
5.
Zijgje (zie V.10).
6.
Fijgje, ged. (NGK) op 29‑07‑1792 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 14‑12‑1845 om 07:00 u. te Bergambacht op 53-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 50).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 01‑05‑1813 te Bergambacht (get.: J. Pols, A. Smits, F.A. van Als en J. Jans Pols) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10) Cornelis van der HEE, 25 jaar oud, bouwman, bode, ged. (NGK) op 02‑12‑1787 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 14‑11‑1876 om 06:00 u. te Bergambacht op 88-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 70).

V.1
Arij Bastiaans de GROOT, bouwman, ged. (NGK) op 18‑09‑1774 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 22‑09‑1823 om 18:00 u. te Stolwijk op 49-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 18), zn. van Bastiaan Willems de GROOT (zie IV.3) en Margje Pieters CASTELEIJN.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 26‑02‑1809 te Berkenwoude (bron: Trouwboek Gerecht) Niesje van der GRAAF (Neeltje), 23 jaar oud, ged. (NGK) op 18‑12‑1785 te Berkenwoude (get.: Marrigje Willemse van Erk) (bron: Doopboek), overl. op 05‑07‑1828 om 07:00 u. te Stolwijk op 42-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9).
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan, geb. op 27‑12‑1809 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 31‑12‑1809 te Bergambacht (get.: Adriana de Groot) (bron: Doopboek), overl. op 14‑03‑1818 om 08:00 u. te Bergambacht op 8-jarige leeftijd (bron: BS 's-Heeraartsberg en Bergambacht, aktenr.: 8).
2.
Hendrik (zie VI.2).
3.
Willem (zie VI.5).
4.
Sijgje, geb. op 08‑08‑1815 om 06:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 42), overl. op 10‑02‑1858 om 18:00 u. te Berkenwoude op 42-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 5).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 15‑10‑1841 te Berkenwoude (get.: S. Suijker, L. van der Graaf, M. Snoeij en J. van der Hee) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 4) Jacob SUIJKER, 31 jaar oud, arbeider, geb. op 16‑10‑1809 te Berkenwoude (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 22‑10‑1809 te Berkenwoude (get.: Ariaantje van Vliet) (bron: Doopboek), overl. op 12‑09‑1872 om 02:00 u. te Berkenwoude op 62-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 15), 2e huwelijk met Fijgje Boelen.
5.
Marrigje, geb. op 15‑02‑1818 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 5), overl. op 19‑12‑1857 om 02:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 39-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 45).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 09‑12‑1837 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: K. van den Dool, W. van den Dool, A. de Wit en A. van den Toorn) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 8) Huig VERHOEK, 26 jaar oud, visser, geb. op 17‑09‑1811 te Brandwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 29‑09‑1811 te Brandwijk (get.: Clara Verhoek) (bron: Doopboek), overl. op 19‑10‑1893 om 22:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 82-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 27).
6.
Bastiaan (zie VI.12).
7.
Leendert, geb. op 15‑04‑1821 om 09:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 16), overl. op 12‑02‑1887 om 07:00 u. te Polsbroek op 65-jarige leeftijd (bron: BS Polsbroek, aktenr.: 5), ongehuwd.
8.
Adriana, geb. op 25‑08‑1822 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 29), overl. op 14‑08‑1886 om 23:30 u. te Berkenwoude op 63-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 11), ongehuwd.

VI.2
Hendrik de GROOT, bouwman, arbeider, geb. op 29‑10‑1811 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: ---), ged. (NGK) op 03‑11‑1811 te Bergambacht (get.: Aaltje van der Graaf) (bron: Doopboek), overl. op 30‑06‑1891 om 09:00 u. te Lekkerkerk op 79-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 34), zn. van Arij Bastiaans de GROOT (zie V.1) en Niesje van der GRAAF (Neeltje).
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 17‑02‑1835 te Lekkerkerk (get.: G. de Jong, C. de Hart, A. van Wijnen en L. van der Graaf) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 2) Neeltje HOGENBOEZEM, 19 jaar oud, geb. op 10‑03‑1815 om 04:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 16), overl. op 02‑10‑1856 om 18:00 u. te Lekkerkerk op 41-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 46).
Tr. (2) op 56-jarige leeftijd op 20‑02‑1868 te Lekkerkerk (get.: J. van Weezel, H.P. Ridderbos, J.C. Oudenaarden en D. van der Wouden) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 5) Annigje van DAM, 32 jaar oud, geb. op 15‑01‑1836 om 15:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2), overl. op 18‑04‑1919 om 10:00 u. te Bergambacht op 83-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 19).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arie (Arij), geb. op 07‑03‑1836 om 20:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 10), overl. op 27‑05‑1842 om 03:00 u. te Lekkerkerk op 6-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 29).
2.
Lijntje, geb. op 19‑02‑1838 om 15:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 17), overl. op 11‑04‑1858 om 10:00 u. te Lekkerkerk op 20-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 16).
3.
Dirk (zie VII.3).
4.
Neeltje, geb. op 15‑07‑1843 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 45), overl. op 15‑12‑1875 om 01:00 u. te Lekkerkerk op 32-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 81), ongehuwd.
5.
Arie (Arij) (zie VII.7).
6.
Willem Teunis (zie VII.8).
7.
Adrianus (zie VII.10).
8.
Cornelis, geb. op 07‑04‑1856 om 14:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 37), overl. op 26‑08‑1856 om 05:00 u. te Lekkerkerk, 141 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 36).
Uit het tweede huwelijk:
9.
Hendrik Arie (zie VII.13).
10.
Maaike, geb. op 09‑07‑1871 om 23:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 48), overl. op 08‑11‑1943 om 22:00 u. te Renkum op 72-jarige leeftijd (bron: BS Renkum, aktenr.: 317).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 19‑05‑1904 te Groot-Ammers (get.: W. Bouwmeester, A.G. Walraven, H.A. de Groot en J.C. van Dam) (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 6) Leendert van den HOVEN, 27 jaar oud, schilder, geb. op 19‑04‑1877 om 11:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 50), overl. op 09‑10‑1934 om 20:30 u. te Giessendam op 57-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 30).

VII.3
Dirk de GROOT, boerenknecht, touwslager, sleeper, geb. op 14‑03‑1841 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 19), overl. op 31‑03‑1928 om 13:00 u. te Beekbergen op 87-jarige leeftijd (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 219), zn. van Hendrik de GROOT (zie VI.2) en Neeltje HOGENBOEZEM.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 18‑02‑1865 te Streefkerk (get.: H. van Meerkerk, K. Aaldijk, J. Streefland en S. Jansen) (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 1) Heiltje BOERS, 23 jaar oud, geb. op 09‑08‑1841 om 15:00 u. te Streefkerk (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 47), overl. op 03‑04‑1897 om 10:00 u. te Rotterdam op 55-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1571).
Tr. (2) op 59-jarige leeftijd op 05‑04‑1900 te Rotterdam (get.: B. de Bruin, C.J.A. van Helden, H.J. Tollig en L. van Helden) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 554) Pietronella Jacoba Adriana van HELDEN, 45 jaar oud, geb. op 12‑08‑1854 om 06:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2270), overl. op 11‑12‑1922 om 14:00 u. te Rotterdam op 68-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5303), 1e huwelijk met Johann Diederich Frerichs.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 14‑05‑1865 om 07:30 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 84), overl. op 14‑05‑1865 om 07:30 u. te Kralingen, 0 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 84).
2.
Hendrik, geb. op 15‑02‑1867 om 12:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 47), overl. op 19‑05‑1867 om 04:30 u. te Kralingen, 93 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 104).
3.
Doodgeboren kind, geb. op 04‑07‑1868 om 03:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 105), overl. op 04‑07‑1868 om 03:00 u. te Kralingen, 0 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 105).
4.
Jan Frederik, geb. op 13‑08‑1869 om 18:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 202), overl. op 30‑06‑1870 om 18:00 u. te Kralingen, 321 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 124).
5.
Jan Frederik, geb. op 18‑11‑1870 om 05:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 284), overl. op 03‑02‑1872 om 12:00 u. te Kralingen op 1-jarige leeftijd (bron: BS Kralingen, aktenr.: 20).
6.
Dirk, geb. op 30‑03‑1873 om 18:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 103), overl. op 10‑05‑1886 om 16:00 u. te Kralingen op 13-jarige leeftijd (bron: BS Kralingen, aktenr.: 149).
7.
Jan Frederik, geb. op 09‑09‑1875 om 02:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 351), overl. op 04‑03‑1876 om 07:00 u. te Kralingen, 177 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 45).
8.
Jacobus, geb. op 26‑08‑1876 om 01:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 316), overl. op 28‑04‑1877 om 02:00 u. te Kralingen, 245 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 89).
9.
Jacobus, geb. op 25‑01‑1878 om 22:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 44), overl. op 01‑08‑1878 om 04:00 u. te Kralingen, 188 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 169).
10.
Jacoba Catharina, geb. op 30‑12‑1879 om 10:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 535), overl. op 13‑02‑1880 om 18:00 u. te Kralingen, 45 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 50).
11.
Neeltje, geb. op 18‑03‑1881 om 23:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 118), overl. op 30‑06‑1964 te Beekbergen op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 42-jarige leeftijd op 19‑09‑1923 te Apeldoorn (get.: D. de Groot en L. van Helden) (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 306) Jacobus den NIJS, 50 jaar oud, geb. op 31‑08‑1873 om 17:00 u. te Willemstad (bron: BS Willemstad, aktenr.: 59), overl. op 31‑10‑1926 om 11:53 u. te Beekbergen op 53-jarige leeftijd (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 536), 1e huwelijk met Johanna Maria van Helden.
12.
Alida Jacoba, geb. op 17‑08‑1882 om 17:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 351), overl. op 31‑10‑1882 om 08:00 u. te Kralingen, 75 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 295).

VII.7
Arie de GROOT (Arij), landbouwer, geb. op 08‑05‑1845 om 16:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 13), overl. op 30‑11‑1935 om 19:00 u. te Bergambacht op 90-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32), zn. van Hendrik de GROOT (zie VI.2) en Neeltje HOGENBOEZEM.
Tr. op 36-jarige leeftijd op 30‑12‑1881 te Lekkerkerk (get.: A. de Groot, M. de Groot, P.H. de Groot en G. Oudenaarde) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 28) Arida de GROOT, 26 jaar oud (zie VII.42).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik, bouwman, geb. op 10‑02‑1882 om 22:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 16), overl. op 15‑04‑1922 om 07:00 u. te Bergambacht op 40-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10), ongehuwd.
2.
Neeltje Lijntje, geb. op 10‑03‑1884 om 15:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 21), overl. op 12‑05‑1921 om 03:30 u. te Loosduinen op 37-jarige leeftijd (bron: BS Loosduinen, aktenr.: 67).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 04‑02‑1910 te Bergambacht (get.: J. Kaptein, J. Gelderblom, H. de Groot en G. Rooken) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6) Jan GELDERBLOM, 29 jaar oud, landbouwer, geb. op 18‑03‑1880 om 11:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 29), overl. op 24‑06‑1923 om 01:00 u. te Bergambacht op 43-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 25).
3.
Grietje Lijntje, geb. op 22‑03‑1886 om 14:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 39), overl. op 04‑01‑1941 om 08:00 u. te Gouda op 54-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 1).
4.
Arie, geb. op 10‑04‑1894 om 13:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 22), overl. op 05‑03‑1919 om 13:00 u. te Loosduinen op 24-jarige leeftijd (bron: BS Loosduinen, aktenr.: 47).
5.
Bastiaan (zie VIII.19).

VIII.19
Bastiaan de GROOT, geb. op 10‑04‑1894 om 13:15 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 23), overl. op 15‑01‑1963 om 03:00 u. te Gouda op 68-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 37), zn. van Arie de GROOT (Arij) (zie VII.7) en Arida de GROOT (zie VII.42).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 28‑03‑1924 te Bergambacht (get.: W. Honkoop en B. Mudde) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 3) Johanna Antonia BETTINK, 27 jaar oud, geb. op 24‑01‑1897 om 07:00 u. te Stroe (bron: BS Barneveld, aktenr.: 19), overl. op 10‑02‑1981 te Gouda op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Hendrik, geb. op 09‑12‑1925 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht), overl. op 03‑03‑1974 te Gouda op 48-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VII.8
Willem Teunis de GROOT, arbeider, landbouwer, geb. op 29‑10‑1849 om 16:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 86), overl. op 01‑11‑1930 om 11:30 u. te Lekkerkerk op 81-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 39), zn. van Hendrik de GROOT (zie VI.2) en Neeltje HOGENBOEZEM.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 12‑01‑1877 te Bergambacht (get.: A. de Groot, A. Visser, D. Verhoog en W. Voorsluijs) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 2) Arijaantje GRAAFLAND, 21 jaar oud, geb. op 30‑04‑1855 om 15:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 21), overl. op 24‑02‑1924 om 18:00 u. te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 5).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik (zie VIII.21).
2.
Teuntje, geb. op 10‑11‑1878 om 20:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 107), overl. op 14‑09‑1958 om 01:00 u. te Gouda op 79-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 343).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 18‑09‑1903 te Bergambacht (get.: H. de Groot, A. Mudde, T. Blanken en B. van den Bosch) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13) Thijs GRAAFLAND, 22 jaar oud, werkman, geb. op 11‑07‑1881 om 18:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 62), overl. op 01‑08‑1969 te Krimpen aan de Lek op 88-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
3.
Neeltje, geb. op 26‑02‑1880 om 05:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 27), overl. op 16‑04‑1881 om 01:30 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 28).
4.
Annigje, geb. op 23‑02‑1881 om 02:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 19), overl. op 26‑11‑1953 te Lekkerkerk op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 30‑05‑1902 te Bergambacht (get.: C. Mudde, C.J. van Donk, H. de Groot en B. van den Bosch) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9) Arie MUDDE, 29 jaar oud, visser, geb. op 16‑11‑1872 om 05:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 93), overl. op 15‑11‑1933 om 05:00 u. te Lekkerkerk op 60-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 46).
5.
Cornelis (zie VIII.28).
6.
Neeltje, geb. op 05‑08‑1883 om 19:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 66), overl. op 17‑10‑1883 om 10:00 u. te Bergambacht, 73 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 78).
7.
Neeltje, geb. op 06‑09‑1884 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 81), overl. op 21‑09‑1884 om 23:30 u. te Bergambacht, 15 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 54).
8.
Willem Teunis (zie VIII.34).
9.
Neeltje, geb. op 07‑04‑1888 om 03:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 36), overl. op 02‑06‑1889 om 12:30 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32).
10.
Dirk, boerenknecht, geb. op 13‑08‑1889 om 14:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 74), overl. op 25‑12‑1916 om 16:00 u. te Bergambacht op 27-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 38), ongehuwd.
11.
Jan, geb. op 15‑11‑1890 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 88), overl. op 03‑01‑1892 om 23:30 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1).
12.
Jan, geb. op 02‑02‑1893 om 18:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 16), overl. op 28‑01‑1895 om 21:00 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 7).
13.
Adrianus, geb. op 11‑11‑1894 om 01:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 84), overl. op 09‑02‑1895 om 08:30 u. te Bergambacht, 90 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10).
14.
Neeltje Lijntje, geb. op 29‑11‑1895 om 03:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 89), overl. op 31‑10‑1986 te Lekkerkerk op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 24‑03‑1916 te Bergambacht (get.: G. de Jong, C. de Groot en H. van den Berg) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 7) Dirk de BRUIJN, 22 jaar oud, werkman, geb. op 21‑10‑1893 om 19:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 106), overl. op 02‑06‑1969 te Gouda op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
15.
Maria, geb. op 04‑03‑1897 om 15:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 18), overl. op 04‑07‑1967 te Lekkerkerk op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lekkerkerk).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 30‑05‑1919 te Bergambacht (get.: A. de Jong en W.T. de Groot) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 12) Jacobus Gerrit de JONG, 22 jaar oud, grondwerker, geb. op 13‑06‑1896 om 02:00 u. te Ammerstol (bron: BS Ammerstol, aktenr.: 15), overl. op 05‑11‑1978 te Gouda op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VIII.21
Hendrik de GROOT, mandenmaker, geb. op 27‑09‑1877 om 02:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 102), overl. op 23‑10‑1905 om 20:00 u. te Krimpen aan de Lek op 28-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 27), zn. van Willem Teunis de GROOT (zie VII.8) en Arijaantje GRAAFLAND.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 12‑06‑1902 te Nieuwpoort (get.: W. van Buren, J. van Loon, C. van der Horst en S. Stellingwerf) (bron: BS Nieuwpoort, aktenr.: 1) Lena HEIJKOOP, 21 jaar oud, geb. op 20‑05‑1881 om 10 u. te Nieuwpoort (bron: BS Nieuwpoort, aktenr.: 23:00), overl. op 16‑08‑1962 om 04:04 u. te Gouda op 81-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 411), 2e huwelijk met Albert Hoogendoorn, 3e huwelijk met Hendricus van Schip.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Teunis (zie IX.2).
2.
Nicolaas Johannes, tapijtwever, geb. op 22‑02‑1904 om 20:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 15), overl. op 08‑08‑1996 te Gouda op 92-jarige leeftijd.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 24‑07‑1929 te Gouda (get.: H. van Schip en W.T. de Groot) (bron: BS Gouda, aktenr.: 54) Ingentje van LEEUWEN, 24 jaar oud, geb. op 24‑10‑1904 om 17:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 656), overl. op 20‑11‑1982 te Gouda op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

IX.2
Willem Teunis de GROOT, conciërge, geb. op 06‑12‑1902 om 23:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 110), overl. op 20‑01‑1967 te Gouda op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Hendrik de GROOT (zie VIII.21) en Lena HEIJKOOP.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 12‑11‑1924 te Gouda (get.: A. Olthuijsen en N. van Eijk) (bron: BS Gouda, aktenr.: 201) Dirkje van EIJK, 20 jaar oud, geb. op 21‑08‑1904 om 09:30 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 524), overl. op 03‑08‑1981 te Gouda op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Anthonia, geb. op 08‑06‑1925 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 10‑01‑1927 om 00:30 u. te Gouda op 1-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 21).
2.
Doodgeboren kind, geb. op 01‑02‑1930 om 11:30 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 32), overl. op 01‑02‑1930 om 11:30 u. te Gouda, 0 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 32).
3.
Willem Teunis, vertegenwoordiger, geb. op 30‑12‑1931 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 08‑01‑1962 om 09:19 u. te Kamerik op 30-jarige leeftijd (bron: BS Kamerik, aktenr.: 37), omgekomen bij de treinramp bij Woerden.
Tr. (1).
Rel. (2).

VIII.28
Cornelis de GROOT, voerman, geb. op 29‑03‑1882 om 08:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 29), overl. op 10‑10‑1957 te Lekkerkerk op 75-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Willem Teunis de GROOT (zie VII.8) en Arijaantje GRAAFLAND.
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 20‑04‑1906 te Lekkerkerk (get.: A. Mudde, A. de Groot, C. de Gruijter en J. Broere) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 13) Marrigje GOUWENS, 23 jaar oud, geb. op 18‑12‑1882 om 17:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 136), overl. op 13‑09‑1919 om 22:00 u. te Rotterdam op 36-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5147).
Tr. (2) op 38-jarige leeftijd op 22‑06‑1920 te Lekkerkerk (get.: C. de Gruijter en A. Mudde) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 32) Paulina GOUWENS, 33 jaar oud, geb. op 08‑09‑1886 om 21:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 100), overl. op 20‑01‑1945 om 07:00 u. te Lekkerkerk op 58-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 4).
Rel. (3) Hendrika JONGERIUS, geb. op 16‑07‑1899 om 10:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 51), overl. op 12‑11‑1980 te Lekkerkerk op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arijaantje, geb. op 10‑04‑1907 om 23:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 44), overl. op 10‑04‑1946 om 13:30 u. te Lekkerkerk op 39-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 15).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 01‑10‑1931 te Lekkerkerk (get.: S. Burger en G.C. Ooms) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 34) Cornelis BURGER, 28 jaar oud, geb. op 24‑01‑1903 om 09:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6), overl., 2e huwelijk met J. van Wijgerden.
2.
Doodgeboren kind, geb. op 17‑12‑1909 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 53), overl. op 17‑12‑1909 om 02:00 u. te Lekkerkerk, 0 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 53).
3.
Lijntje, geb. op 02‑05‑1911 om 18:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 40), overl. op 06‑12‑1912 om 22:00 u. te Lekkerkerk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 47).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Arie, geb. op 23‑11‑1920 te Lekkerkerk, overl. op 17‑03‑1978 te Lekkerkerk op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 02‑10‑1944 te Bergambacht Jacoba OOSTDIJCK, 25 jaar oud, geb. op 28‑09‑1919 om 23:30 u. te Fijnaart (bron: BR Fijnaart en Heijningen, aktenr.: 87), overl. op 26‑10‑2006 te Lekkerkerk op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
5.
Pieter, geb. op 22‑12‑1921 te Lekkerkerk, overl. op 11‑02‑1982 te Lekkerkerk op 60-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Jannigje KOOL, geb. op 18‑04‑1921, overl. op 28‑02‑1990 te Lekkerkerk op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VIII.34
Willem Teunis de GROOT, betonwerker, koetsier, geb. op 07‑01‑1887 om 05:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 5), overl. 05‑1969 te Moordrecht, zn. van Willem Teunis de GROOT (zie VII.8) en Arijaantje GRAAFLAND.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 15‑11‑1911 te Moordrecht (get.: J. van Vliet, M. Kisman, A. Mudde en C. de Groot) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 18) Jannetje ROOK, 23 jaar oud, geb. op 27‑09‑1888 om 09:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 64), overl. op 15‑05‑1964 om 19:00 u. te Gouda op 75-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 275).
Uit dit huwelijk:
1.
Arijaantje, geb. op 03‑07‑1912 te Moordrecht (bron: BR Bergambacht), overl.
2.
Gerrit, meubelmaker, geb. op 02‑08‑1918 te Waddinxveen (bron: BR Bergambacht), overl. op 22‑11‑1987 op 69-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Stolwijk).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 16‑10‑1940 te Gouda (get.: J. Verbeek en A. de Groot) (bron: BS Gouda, aktenr.: 202) Ottolina Helena van WAAS, 20 jaar oud, geb. op 01‑06‑1920 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 22‑12‑2009 op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Stolwijk).
3.
Dirk, geb. op 01‑03‑1924 te Waddinxveen (bron: BR Bergambacht), overl. op 22‑09‑2004 te Barneveld op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Leentje PULS, geb. op 05‑01‑1923 te Schiedam (bron: BR Schiedam), overl. op 12‑11‑2009 op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Barneveld).

VII.10
Adrianus de GROOT, landbouwer, geb. op 07‑04‑1856 om 14:30 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 38), overl. op 16‑06‑1922 om 06:00 u. te Lekkerkerk op 66-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 25), zn. van Hendrik de GROOT (zie VI.2) en Neeltje HOGENBOEZEM.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 17‑10‑1879 te Lekkerkerk (get.: H. de Jong, J. Broere, W. Noordegraaf en A. de Groot) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 19) Ingje NOORDERGRAAF, 22 jaar oud, geb. op 03‑02‑1857 om 08:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 12), overl. op 17‑03‑1930 om 17:30 u. te Lekkerkerk op 73-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 16).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik, geb. op 28‑01‑1880 om 19:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 9), overl. op 13‑03‑1880 om 19:00 u. te Lekkerkerk, 45 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 14).
2.
Neeltje, geb. op 12‑07‑1891 om 10:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 58), overl. op 06‑05‑1971 te Gouda op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 05‑12‑1912 te Lekkerkerk (get.: J. Hofland, L. de Waard, J.P. van Zoest en C. van Zwienen) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 34) Willem de WAARD, 27 jaar oud, koopman, geb. op 01‑11‑1885 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 118), overl. op 17‑05‑1959 te Lekkerkerk op 73-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).

VII.13
Hendrik Arie de GROOT, korenmolenaar, geb. op 29‑11‑1868 om 23:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 108), overl. op 11‑06‑1912 om 17:00 u. te Bergambacht op 43-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 19), zn. van Hendrik de GROOT (zie VI.2) en Annigje van DAM.
Tr. op 35-jarige leeftijd op 18‑11‑1904 te Groot-Ammers (get.: L. van den Hoven, J.C. van Dam, C. Benschop en B. van der Wolf) (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 16) Marrigje BENSCHOP, 38 jaar oud, geb. op 17‑06‑1866 om 09:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 31), overl. op 22‑08‑1936 om 19:00 u. te Eindhoven op 70-jarige leeftijd (bron: BS Eindhoven, aktenr.: 559).
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Hendrik, hoofd-assistent, geb. op 27‑09‑1907 om 23:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 27), overl. op 02‑04‑1968 om 20:45 u. te Eindhoven op 60-jarige leeftijd (bron: BS Eindhoven, aktenr.: A378).
Tr. op 38-jarige leeftijd op 27‑09‑1945 te Alblasserdam Cornelia Johanna VOGELESANG, 32 jaar oud, geb. op 15‑01‑1913 om 13:00 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 5), overl. op 15‑08‑1967 om 03:35 u. te Eindhoven op 54-jarige leeftijd (bron: BS Eindhoven, aktenr.: A838).

VI.5
Willem de GROOT, bouwman, geb. op 16‑09‑1813 om 12:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 47), overl. op 08‑10‑1872 om 16:00 u. te Jaarsveld op 59-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 39), zn. van Arij Bastiaans de GROOT (zie V.1) en Niesje van der GRAAF (Neeltje).
Tr. (1) op 26-jarige leeftijd op 11‑03‑1840 te Jutphaas (get.: W. de Groot, J. Jonkheijd, G. van Dorssen en A. Marsman) (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 2) Maria de BEELD, 22 jaar oud, geb. op 28‑07‑1817 om 16:00 u. te Jutphaas (bron: BS Juthaas, aktenr.: 26), overl. op 22‑10‑1844 om 06:00 u. te Jutphaas op 27-jarige leeftijd (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 40).
Tr. (2) op 33-jarige leeftijd op 12‑12‑1846 te Lopik (get.: C. de Groot, J.A. de Gier, C.V. de Gier en W. de Gier) (bron: BS Lopik, aktenr.: 9) Stijntje de GIER, 31 jaar oud, geb. op 30‑09‑1815 om 08:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 37), overl. op 06‑05‑1873 om 23:00 u. te Jaarsveld op 57-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 25).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Niesje, geb. op 11‑04‑1842 om 02:00 u. te Jutphaas (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 35), overl. op 14‑04‑1842 om 18:00 u. te Jutphaas, 3 dagen oud (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 23).
2.
Aaltje, geb. op 26‑09‑1843 om 03:00 u. te Jutphaas (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 51), overl. op 02‑04‑1844 om 23:00 u. te Jutphaas, 189 dagen oud (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 16).
3.
Niesje Maria, geb. op 15‑10‑1844 om 06:00 u. te Jutphaas (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 46), overl. op 20‑02‑1845 om 13:00 u. te Jutphaas, 128 dagen oud (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 4).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Arie (zie VII.20).
5.
Cornelis (zie VII.22).
6.
Bartje, geb. op 03‑11‑1849 om 13:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 50), overl. op 05‑03‑1851 om 05:00 u. te Jaarsveld op 1-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 8).
7.
Niesje, geb. op 17‑12‑1850 om 12:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarveld, aktenr.: 53), overl. op 05‑06‑1909 om 00:30 u. te Oudewater op 58-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 36).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 30‑06‑1871 te Jaarsveld (get.: C. Benschop, C. Graveland, A. de Groot en T. Vermeulen) (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 8) Arie BENSCHOP, 33 jaar oud, bouwman, daggelder, broodbakker, geb. op 26‑09‑1837 om 14:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 17), overl. op 06‑03‑1892 om 13:30 u. te Oudewater op 54-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 42).
8.
Lambertus, landbouwer, geb. op 12‑01‑1852 om 16:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarveld, aktenr.: 2), overl. op 11‑07‑1883 om 01:00 u. te Utrecht op 31-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1166), ongehuwd.
9.
Fijgje, geb. op 12‑03‑1853 om 18:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 18), overl. op 12‑05‑1853 om 09:00 u. te Jaarsveld, 61 dagen oud (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 10).
10.
Willem (zie VII.29).

VII.20
Arie de GROOT, veehouder, geb. op 10‑10‑1847 om 22:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 25), overl. op 17‑05‑1903 om 23:00 u. te Achttienhoven op 55-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 6), zn. van Willem de GROOT (zie VI.5) en Stijntje de GIER.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 27‑01‑1871 te Hoenkoop (get.: W. Hogervorst, A. van Dam, A. Benschop en T. Vermeulen) (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 2) Annigje ALBLAS, 20 jaar oud, geb. op 30‑11‑1850 om 18:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 15), overl. op 01‑07‑1935 om 20:00 u. te Breukelen-Nijenrode op 84-jarige leeftijd (bron: BS Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 17).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie VIII.50).
2.
Annigje, geb. op 29‑09‑1872 om 11:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 10), overl. op 20‑05‑1956 om 10:45 u. te Utrecht op 83-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1120).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 30‑08‑1901 te Achttienhoven (get.: R.J. van Stoem, W. de Groot, J. Alblas en W. van Ee) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 6) Jan van VLIET, 34 jaar oud, veehouder, geb. op 24‑07‑1867 om 10:00 u. te Breukelen-Sint Pieters (bron: BS Breukelen-Sint Pieters, aktenr.: 12), overl. op 07‑06‑1912 om 21:30 u. te Utrecht op 44-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 786), 1e huwelijk met Antonia van Bemmel.
3.
Steintje, geb. op 10‑11‑1873 om 06:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 12), overl. op 10‑11‑1951 om 11:30 u. te Oudenrijn op 78-jarige leeftijd (bron: BS Oudenrijn, aktenr.: 69).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 14‑04‑1893 te Achttienhoven (get.: J. Fokker, A. Alblas, J. Roosendaal en P.A. Gregorius) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1) Jilles COLJEE, 27 jaar oud, koopman, geb. op 07‑04‑1866 om 23:00 u. te Breukelen-Nijenrode (bron: Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 20), overl. op 06‑03‑1934 om 13:00 u. te Breukelen-Nijenrode op 67-jarige leeftijd (bron: BS Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 11).
4.
Geertje, geb. op 26‑03‑1875 om 07:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 3), overl. op 17‑05‑1876 om 09:00 u. te Hoenkoop op 1-jarige leeftijd (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 7).
5.
Bertha, geb. op 15‑02‑1876 om 10:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 4), overl. op 28‑12‑1876 om 22:00 u. te Hoenkoop, 317 dagen oud (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 12).
6.
Geertruida Bertha, geb. op 23‑01‑1877 om 23:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 1), overl. op 17‑12‑1877 om 03:00 u. te Hoenkoop, 328 dagen oud (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 8).
7.
Geertruida, geb. op 07‑01‑1878 om 20:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 1), overl. op 18‑03‑1878 om 10:00 u. te Hoenkoop, 70 dagen oud (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 3).
8.
Pieter, geb. op 21‑01‑1879 om 18:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2), overl. op 20‑02‑1879 om 04:00 u. te Achttienhoven, 30 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 6).
9.
Bartha Geertruida, geb. op 23‑04‑1880 om 02:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 3), overl. op 09‑02‑1881 om 21:00 u. te Achttienhoven, 292 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2).
10.
Peter (zie VIII.61).
11.
Doodgeboren kind, geb. op 19‑03‑1882 om 04:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1), overl. op 19‑03‑1882 om 04:00 u. te Achttienhoven, 0 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1).
12.
Gerrit (zie VIII.64).
13.
Cornelis, geb. op 07‑10‑1885 om 23:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 10), overl. op 10‑06‑1888 om 13:30 u. te Achttienhoven op 2-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 4).
14.
Josina Geertruida, geb. op 30‑10‑1886 om 23:30 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 22), overl. op 06‑03‑1966 te Nijmegen op 79-jarige leeftijd.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 21‑07‑1910 te Breukelen-Nijenrode (get.: E. en R. van der Zee, W. de Groot en J. Coljee) (bron: BS Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 13) Jouke van der ZEE, 28 jaar oud, magazijnmeester, geb. op 21‑01‑1882 om 22:30 u. te Sexbierum (bron: BS Barradeel, aktenr.: 27), overl. op 04‑05‑1953 om 00:35 u. te Nijmegen op 71-jarige leeftijd (bron: BS Nijmegen, aktenr.: 492).
15.
Bartus (zie VIII.70).
16.
Cornelis (zie VIII.72).
17.
Adriaan (zie VIII.75).
18.
Neeltje Hendrika, geb. op 24‑03‑1892 om 15:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 8), overl. op 24‑01‑1893 om 16:00 u. te Achttienhoven, 306 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1).
19.
Hendrika Neeltje, geb. op 11‑05‑1893 om 02:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 8), overl. op 15‑06‑1893 om 04:00 u. te Achttienhoven, 35 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 3).

VIII.50
Willem de GROOT, veehouder, geb. op 14‑10‑1871 om 08:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 6), overl. op 16‑08‑1950 om 14:00 u. te Achttienhoven op 78-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2), zn. van Arie de GROOT (zie VII.20) en Annigje ALBLAS.
Tr. op 36-jarige leeftijd op 09‑04‑1908 te Hekendorp (get.: P. en B. de Groot, A. Zuiddam en J. Benschop) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 1) Neeltje Wilhelmina ZUIDAM, 32 jaar oud (zie VIII.224).
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, geb. op 28‑12‑1908 om 22:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 19), overl. op 22‑01‑1909 om 08:00 u. te Achttienhoven, 25 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1).
2.
Arie, veehouder, geb. op 19‑12‑1909 om 08:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 13), overl. op 17‑05‑1957 om 18:40 u. te Utrecht op 47-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 984).
3.
Marrigje, geb. op 19‑12‑1909 om 06:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 12), overl. op 02‑01‑1990 te Hilversum op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Tienhoven).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 08‑11‑1934 te Achttienhoven (get.: M. van 't Woud en R. Loenen) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 3) Hendrik Dirk van 't WOUD, 31 jaar oud, veehouder, geb. op 30‑12‑1902 om 10:00 u. te Tienhoven (bron: BS Tienhoven, aktenr.: 25), overl. op 20‑01‑1985 te Tienhoven op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
4.
Annigje, geb. op 29‑06‑1911 om 08:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 11), overl. op 19‑05‑1997 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Westgaarde).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 21‑05‑1942 te Achttienhoven (get.: M. Oussoren en A. de Groot) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2) Wijnand OUSSOREN, 34 jaar oud, winkelier, geb. op 11‑11‑1907 om 01:00 u. te Loenen (bron: BS Loenen, aktenr.: 17), overl. op 26‑01‑1984 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: D-362).
5.
Pieter Cornelis, geb. op 11‑01‑1913 om 20:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1), overl. op 01‑12‑1991 te Amersfoort op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
6.
Stijntje, geb. op 07‑05‑1915 om 21:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 4), overl. op 16‑05‑2001 te Leiden op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 15‑01‑1942 te Utrecht (get.: R. Koolstra en A. de Groot) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 45) Meinte KOOLSTRA, 24 jaar oud, schrijver, geb. op 28‑04‑1917 te Assen (bron: BR Assen), overl. op 11‑04‑1983 te Sassenheim op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
7.
Neeltje Wilhelmina, geb. op 22‑09‑1918 om 20:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 9), overl. op 21‑05‑1992 te Nijmegen op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
8.
Willem, geb. op 24‑03‑1922 te Achttienhoven (bron: BR Achttienhoven), overl. op 02‑05‑1986 te Zevenhoven op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 29‑04‑1953 te Muiderberg Alida NAGEL, 26 jaar oud, geb. op 26‑05‑1926 te Muiderberg, overl. op 20‑02‑1979 te Zevenhoven op 52-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VIII.61
Peter de GROOT, koopman, winkelier, geb. op 09‑05‑1881 om 09:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 7), overl. op 11‑08‑1959 om 10:00 u. te Hilversum op 78-jarige leeftijd (bron: BS Hilversum, aktenr.: 656), zn. van Arie de GROOT (zie VII.20) en Annigje ALBLAS.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 03‑11‑1904 te Oudewater (get.: W. de Groot, P. en D. Hoogervorst en H. Smit) (bron: BS oudewater, aktenr.: 7) Annigje HOOGERVORST, 25 jaar oud, geb. op 09‑11‑1878 om 23:30 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 98), overl. op 16‑01‑1943 om 17:30 u. te Hilversum op 64-jarige leeftijd (bron: BS Hilversum, aktenr.: 45).
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, geb. op 23‑08‑1907 om 04:00 u. te Vreeland (bron: BS Vreeland, aktenr.: 11), overl. op 31‑03‑1994 te Soest op 86-jarige leeftijd.
Tr. op 41-jarige leeftijd op 03‑11‑1948 te Soest Alijda de GOEDE, 44 jaar oud, geb. op 02‑11‑1904 om 06:00 u. te Amersfoort (bron: BS Amersfoort, aktenr.: 650), overl. op 05‑07‑1976 te Soest op 71-jarige leeftijd, 1e huwelijk met Hermanus van de Velden.
2.
Geertje, geb. op 04‑05‑1911 om 18:00 u. te Vreeland (bron: BS Vreeland, aktenr.: 6), overl. op 10‑06‑2000 te Kortenhoef op 89-jarige leeftijd.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 12‑04‑1932 te Weesperkarspel (get.: H.A. Keijzer en J. van Dijk) (bron: BS Weesperkarspel, aktenr.: 5) Albertus SPLINTER, 25 jaar oud, geb. op 14‑01‑1907 om 14:00 u. te Weesperkarspel (bron: BS Weesperkarspel, aktenr.: 4), overl. op 07‑02‑1993 te Ankeveen op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VIII.64
Gerrit de GROOT, veehouder, geb. op 03‑07‑1883 om 20:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 8), overl. op 15‑08‑1965 om 11:10 u. te Utrecht op 82-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: A1018), zn. van Arie de GROOT (zie VII.20) en Annigje ALBLAS.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 25‑04‑1907 te Achttienhoven (get.: P. en W. de Groot, P. van Barneveld en G. Wijnen) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1) Cornelia WIJNEN, 25 jaar oud, geb. op 02‑06‑1881 om 03:30 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 8), overl. op 03‑05‑1956 om 12:15 u. te Utrecht op 74-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1016).
Tr. (2) op 74-jarige leeftijd op 16‑10‑1957 te Utrecht (bron: Advertentie) Johanna van VOORST, 61 jaar oud, geb. op 05‑05‑1896 om 18:00 u. te Maartensdijk (bron: BS Maartensdijk, aktenr.: 33), overl. op 07‑01‑1973 te Amersfoort op 76-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Driebergen-Rijsenburg), 1e huwelijk met Gijsbertus Doornenbal.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arie, kruidenier, melkhandelaar, geb. op 16‑03‑1908 te Waarder (bron: BR Achttienhoven, aktenr.: 4), overl.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 13‑03‑1935 te Ede (get.: G. Wijnen en J. van de Hoef) (bron: BS Ede, aktenr.: 39) Elizabeth van de HOEF, 25 jaar oud, geb. op 13‑09‑1909 om 06:00 u. te Ede (bron: BS Ede, aktenr.: 479), overl. voor 2000 te Canada.
2.
Dirkje, geb. op 23‑01‑1910 te Waarder (bron: BR Achttienhoven, aktenr.: 1), overl. op 10‑03‑1991 te Montfoort op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Montfoort).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 25‑03‑1937 te Achttienhoven (get.: H. van Vliet en A. de Groot) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1) Gerrit van der NEUT, 30 jaar oud, geb. op 13‑12‑1906 om 16:30 u. te Willeskop (bron: BS Willeskop, aktenr.: 31), overl. op 29‑12‑1971 te Willeskop op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Montfoort).
3.
Aalbert, geb. op 12‑06‑1912 te Waarder (bron: BR Achttienhoven, aktenr.: 9), overl.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 25‑05‑1944 te Westbroek (get.: A. de Groot en J. de Bruijn) (bron: BS Westbroek, aktenr.: 3) Hendrika de BRUIJN, 25 jaar oud, geb. op 21‑10‑1918 om 14:00 u. te Kamerik (bron: BS Kamerik, aktenr.: 40), overl.
4.
Annigje, geb. op 07‑03‑1915 te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 9), overl. op 22‑04‑1917 om 08:00 u. te Westbroek op 2-jarige leeftijd (bron: BS Westbroek, aktenr.: 7).
5.
Reijertje, geb. op 06‑02‑1917 om 01:00 u. te Westbroek (bron: BS Westbroek, aktenr.: 4), overl. op 30‑01‑1988 te Utrecht op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. ong. 1954 Hendrik Marinus ESKES, geb. op 26‑03‑1920 om 02:30 u. te Oudenrijn (bron: BS Oudenrijn, aktenr.: 5), overl. op 28‑12‑1979 te Utrecht op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
6.
Gerrit, veehouder, geb. op 04‑05‑1920 om 01:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 5), overl. op 17‑03‑2002 te Utrecht op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 29‑08‑1945 te Achttienhoven (get.: E. van Vulpen en A. de Groot) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 5) Hendrika van VULPEN, 23 jaar oud, geb. op 03‑11‑1921 te Westbroek (bron: BR Achttienhoven), overl. op 02‑03‑2004 te Utrecht op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Westbroek).
7.
Cornelis, geb. op 20‑09‑1922 te Achttienhoven (bron: BR Achttienhoven), overl. op 29‑09‑2011 te Durham (Ontario, Canada) op 89-jarige leeftijd (bron: Hanover Cemetery).
Rel. (1) Johanna GIERVELD, geb. ong. 1924, overl. op 23‑04‑1988 te Hanover (Ontario, Canada) (bron: Hanover Cemetery).
Rel. (2).

VIII.70
Bartus de GROOT, timmerman, geb. op 01‑11‑1887 om 02:30 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 10), overl. op 30‑10‑1965 om 15:25 u. te Driemond op 77-jarige leeftijd (bron: BS Weesperkarspel, aktenr.: 17), zn. van Arie de GROOT (zie VII.20) en Annigje ALBLAS.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 20‑07‑1911 te Breukelen-Nijenrode (get.: W. de Groot, J. Coljee, F. Kramer en D.J. de Jager) (bron: BS Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 5) Kaatje BALK, 24 jaar oud, geb. op 23‑10‑1886 om 17:00 u. te Breukelen-Nijenrode (bron: BS Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 58), overl. op 25‑03‑1971 te Hilversum op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Arie (zie IX.48).
2.
Theodora Pieternella, geb. op 25‑03‑1914 te Weesperkarspel (bron: BR Weesperkarspel), overl. op 09‑07‑1992 te Rhenen op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 07‑04‑1937 te Weesperkarspel (get.: J.H.P. Bakker en A. de Groot) (bron: BS Weesperkarspel, aktenr.: 3) Herman Pieter Jacob BAKKER, 26 jaar oud, elektrotechnicus, geb. op 07‑04‑1911 om 21:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 86), overl. op 21‑11‑1985 te Rhenen op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Veenendaal).
3.
Pieter, timmerman, geb. op 26‑11‑1915 te Weesperkarspel (bron: BR Weesperkarspel), overl. op 15‑12‑1994 te Blaricum op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 28‑12‑1944 te Breukelen-Nijenrode (get.: A. de Groot en W. Brouwer) (bron: BS Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 27) Hendrika Willemina BROUWER, 31 jaar oud, geb. op 17‑04‑1913 om 13:00 u. te Breukelen-Nijenrode (bron: BS Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 16), overl. op 29‑11‑1995 te Blaricum op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
4.
Adriaan, geb. op 09‑04‑1917 te Weesperkarspel (bron: BR Weesperkarspel), overl. op 17‑12‑1998 te Edmonton (Alberta, Canada) op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 38-jarige leeftijd op 14‑10‑1955 te Edmonton (Alberta, Canada) Neeltje (Nel) VERHOEF, 25 jaar oud, geb. op 31‑05‑1930 te Abcoude-Baambrugge, overl. op 04‑08‑2019 te Edmonton (Alberta, Canada) op 89-jarige leeftijd (bron: Westlawn Memorial Gardens).

IX.48
Arie de GROOT, leraar, geb. op 25‑02‑1912 om 22:00 u. te Weesperkarspel (bron: BS Weesperkarspel, aktenr.: 13), overl. op 19‑05‑2004 te Zoetermeer op 92-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Hofwijk), zn. van Bartus de GROOT (zie VIII.70) en Kaatje BALK.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 03‑08‑1945 te Rotterdam Geertje Gretha Anthonia Rinske SCHAT, 27 jaar oud, verpleegster, geb. op 02‑11‑1917 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 01‑12‑2008 te Zoetermeer op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Egbert Jouke Pieter (Bart), geb. op 01‑06‑1948 te Rotterdam, overl. op 02‑06‑2012 te Zoetermeer op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr.
2.
Arie Pieter, geb. op 04‑12‑1957 te Rotterdam, overl. op 20‑10‑2011 te Ouderkerk aan de Amstel op 53-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Ouderkerk aan de Amstel.

VIII.72
Cornelis de GROOT, veehouder, melkslijter, landbouwer, geb. op 24‑12‑1888 om 10:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 18), overl. op 01‑09‑1970 om 06:00 u. te Zeist op 81-jarige leeftijd (bron: BS Zeist, aktenr.: 428), zn. van Arie de GROOT (zie VII.20) en Annigje ALBLAS.
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 02‑11‑1911 te Laag-Nieuwkoop (get.: G.J.H. Brouwer, M. Brouwer, J. van Vliet en G. de Groot) (bron: BS Laag-Nieuwkoop, aktenr.: 2) Geertruida Margaretha BROUWER, 28 jaar oud, geb. op 21‑09‑1883 om 21:30 u. te Laag-Nieuwkoop (bron: BS Laag-Nieuwkoop, aktenr.: 12), overl. op 24‑01‑1947 om 15:15 u. te Driebergen-Rijsenburg op 63-jarige leeftijd (bron: BS Driebergen-Rijsenburg, aktenr.: 14).
Tr. (2) op 59-jarige leeftijd op 02‑12‑1948 te Driebergen-Rijsenburg Gerarda Hendrica GRIFFIOEN, 54 jaar oud, geb. op 18‑02‑1894 om 11:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 4), overl. op 24‑02‑1958 om 06:10 u. te Utrecht op 64-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 475), 1e huwelijk met Willem Griffioen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arie, agent, geb. op 29‑12‑1912 om 13:30 u. te Zeist (bron: BS Zeist, aktenr.: 355), overl. op 14‑07‑1998 te Ermelo op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 22‑02‑1940 te Zuilen (get.: D. de Groot en J.J. Jubels) (bron: BS Zuilen, aktenr.: 17) Johanna Christina JUBELS, 26 jaar oud, geb. op 25‑03‑1913 om 23:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 3373), overl. op 24‑01‑1991 te Harderwijk op 77-jarige leeftijd.
2.
Maria, geb. op 29‑01‑1914 om 20:00 u. te Driebergen (bron: BS Driebergen, aktenr.: 11), overl. op 25‑07‑2007 te Zeist op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Driebergen).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 04‑08‑1938 te Driebergen-Rijsenburg (get.: J.W. Schuitman en A. de Groot) (bron: BS Driebergen-Rijsenburg, aktenr.: 33) Johannes Albert SCHUITMAN, 26 jaar oud, schilder, geb. op 28‑10‑1911 om 01:30 u. te Nieuw-Helvoet (bron: BS Nieuw-Helvoet, aktenr.: 77), overl. op 12‑10‑1987 te Driebergen op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
3.
Dirk (zie IX.60).
4.
Annigje, dienstbode, geb. op 13‑02‑1916 om 11:00 u. te Driebergen (bron: BS Dreibergen, aktenr.: 9), overl. op 24‑02‑2015 te Huis ter Heide op 99-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 34-jarige leeftijd op 07‑06‑1950 Johannes Stephanus ROOSEN, 33 jaar oud, geb. op 29‑10‑1916 om 05:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 10771), overl. op 30‑03‑2003 te Utrecht op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Johanna Jinssen.
5.
Neeltje Willemijntje (Nelly), geb. op 24‑03‑1917 om 09:30 u. te Driebergen (bron: BS Driebergen, aktenr.: 23), overl. op 07‑04‑1971 te Zeist op 54-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 16‑08‑1945 te Driebergen-Rijsenburg (get.: G.S.W. Keur en A. de Groot) (bron: BS Driebergen-Rijsenburg, aktenr.: 31) Hendrik KEUR, 29 jaar oud, chef levensmiddelenbedrijf, geb. op 04‑07‑1916 om 06:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 7790), overl. op 22‑01‑1998 te Zeist op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), 2e huwelijk met Elizabeth van Zeumeren.
6.
Doodgeboren kind, geb. op 15‑06‑1918 om 01:30 u. te Driebergen (bron: BS Driebergen, aktenr.: 37), overl. op 15‑06‑1918 om 01:30 u. te Driebergen, 0 dagen oud (bron: BS Driebergen, aktenr.: 37).
7.
Doodgeboren kind, geb. op 15‑06‑1918 om 02:00 u. te Driebergen (bron: BS Driebergen, aktenr.: 38), overl. op 15‑06‑1918 om 02:00 u. te Driebergen, 0 dagen oud (bron: BS Driebergen, aktenr.: 38).
8.
Cornelis Adriaan, veearts, geb. op 28‑11‑1919 om 14:00 u. te Driebergen (bron: BS Driebergen, aktenr.: 83), overl. op 24‑12‑1976 te Geesteren op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 27‑11‑1952 te Alkmaar Theodora Pieternella van ESSEN, 30 jaar oud, geb. op 14‑01‑1922 te Alkmaar (bron: BR Alkmaar), overl. op 17‑09‑2006 te Emmen op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
9.
Matthijs, geb. op 13‑09‑1921 te Driebergen, overl. op 21‑11‑1922 om 15:00 u. te Driebergen op 1-jarige leeftijd (bron: BS Driebergen, aktenr.: 61).
10.
Adriaan Cornelis, geb. op 19‑04‑1923 te Driebergen, overl. op 26‑02‑2004 te Woudenberg op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 16‑07‑1947 te Arnhem (bron: Advertentie) Anneke Geertruida (An) FENNEMA, 23 jaar oud, geb. op 11‑03‑1924, overl. op 29‑01‑2011 te Woudenberg op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).

IX.60
Dirk de GROOT, melkhandelaar, geb. op 21‑01‑1915 om 05:30 u. te Driebergen (bron: BS Driebergen, aktenr.: 5), overl. op 17‑06‑2011 te Driebergen-Rijsenburg op 96-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Cornelis de GROOT (zie VIII.72) en Geertruida Margaretha BROUWER.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 12‑06‑1946 te Driebergen-Rijsenburg Luca DEGELINK, 27 jaar oud, geb. op 29‑12‑1918 om 01:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 11562), overl. op 23‑01‑2001 te Driebergen op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Luca, geb. op 25‑03‑1950 te Driebergen-Rijsenburg (bron: Begraafplaats), overl. op 27‑05‑1962 om 23:00 u. te Zeist op 12-jarige leeftijd (bron: BS Zeist, aktenr.: 282).

VIII.75
Adriaan de GROOT, veehouder, geb. op 20‑03‑1890 om 03:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2), overl. op 17‑04‑1977 te Oudewater op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Arie de GROOT (zie VII.20) en Annigje ALBLAS.
Tr. (1) op 29-jarige leeftijd op 20‑03‑1919 te Laag-Nieuwkoop (get.: C. de Groot en A. Brouwer) (bron: BS Laag-Nieuwkoop, aktenr.: 4) Neeltje BROUWER, 25 jaar oud, geb. op 24‑03‑1893 om 16:00 u. te Laag-Nieuwkoop (bron: BS Laag-Nieuwkoop, aktenr.: 3), overl. op 19‑01‑1944 om 17:30 u. te Woerden op 50-jarige leeftijd (bron: BS Woerden, aktenr.: 17).
Tr. (2) op 56-jarige leeftijd op 01‑05‑1946 te Woerden (bron: Advertentie) Abigaël BRUSSAARD, 57 jaar oud, geb. op 05‑09‑1888 om 06:00 u. te Oud-Beijerland (bron: BS Oud-Beijerland, aktenr.: 162), overl. op 24‑03‑1971 te Linschoten op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Jan Kortland.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arie, geb. op 23‑03‑1927 te Maarsseveen, overl. op 27‑04‑1998 te Amersfoort op 71-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Leusden).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 23‑05‑1956 te Driebergen-Rijsenburg (bron: Advertentie) Hendrika DOORNENBAL, 25 jaar oud, geb. op 20‑09‑1930 te Driebergen, overl. op 21‑01‑2004 te Amersfoort op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Johanna van VOORST.
2.
Dirk (zie IX.75).

IX.75
Dirk de GROOT, geb. op 15‑10‑1928 te Maarsseveen, overl. op 13‑10‑1987 te Woerden op 58-jarige leeftijd, zn. van Adriaan de GROOT (zie VIII.75) en Neeltje BROUWER.
Tr. te Linschoten (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Antonie Gijsbert Martinus, geb. op 18‑02‑1959 te Woerden, overl. op 11‑03‑1992 te IJsselstein op 33-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

VII.22
Cornelis de GROOT, bouwman, veehouder, geb. op 06‑10‑1848 om 19:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 31), overl. op 07‑12‑1914 om 00:30 u. te Jaarsveld op 66-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 23), zn. van Willem de GROOT (zie VI.5) en Stijntje de GIER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 19‑06‑1873 te Houten (get.: A. de Groot, J. van Dieren en C. van Dijk) (bron: BS Houten, aktenr.: 4) Maagje van DIJK, 20 jaar oud, geb. op 20‑08‑1852 om 04:00 u. te Schonauwen (bron: BS Schonauwen, aktenr.: 5), overl. op 16‑08‑1907 om 15:00 u. te Jaarsveld op 54-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 26).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Cornelis, geb. op 22‑03‑1874 om 02:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 16), overl. op 02‑04‑1921 om 20:00 u. te Utrecht op 47-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 533).
2.
Jan (zie VIII.81).
3.
Christina, geb. op 26‑08‑1876 om 02:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 49), overl. op 24‑06‑1950 om 13:00 u. te Groot-Ammers op 73-jarige leeftijd (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 8).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 23‑11‑1905 te Jaarsveld (get.: J. Voorspuij, J. van Dieen, Jan en Johannes de Groot) (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 8) Gerrit VOORSPUIJ, 36 jaar oud, koopman, kaashandelaar, geb. op 01‑03‑1869 om 20:00 u. te Streefkerk (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 19), overl. op 23‑08‑1936 om 03:00 u. te Groot-Ammers op 67-jarige leeftijd (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 6).
4.
Gerdina, geb. op 02‑03‑1878 om 11:30 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 20), overl. op 21‑05‑1963 om 00:30 u. te Linschoten op 85-jarige leeftijd (bron: BS Linschoten, aktenr.: 6).
Tr. op 43-jarige leeftijd op 27‑10‑1921 te Jaarsveld (get.: P. de Groot en F.J. de Bruin) (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 13) Floris de BRUIN, 36 jaar oud, landbouwer, geb. op 29‑10‑1884 om 00:30 u. te IJsselstein (bron: BS IJsselstein, aktenr.: 115), overl. op 02‑11‑1969 om 15:30 u. te Woerden op 85-jarige leeftijd (bron: BS Woerden, aktenr.: 225).
5.
Teunis, geb. op 12‑11‑1879 om 18:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 53), overl. op 16‑01‑1904 om 03:00 u. te Jaarsveld op 24-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 2), ongehuwd.
6.
Arie, geb. op 01‑01‑1881 om 18:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarveld, aktenr.: 1), overl. op 18‑06‑1886 om 20:00 u. te Jaarsveld op 5-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 24).
7.
Johannes (zie VIII.89).
8.
Pieter, landbouwer, geb. op 09‑11‑1883 om 06:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarveld, aktenr.: 57), overl. op 14‑09‑1967 om 23:00 u. te Polsbroek op 83-jarige leeftijd (bron: BS Polsbroek, aktenr.: 5).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 02‑04‑1914 te Leerbroek (get.: J. de Groot en D. de Bruin) (bron: BS Leerbroek, aktenr.: 2) Dirkje de BRUIN, 37 jaar oud, geb. op 13‑11‑1876 om 12:00 u. te Schalkwijk (bron: BS Schalkwijk, aktenr.: 48), overl. op 16‑09‑1959 om 13:30 u. te Polsbroek op 82-jarige leeftijd (bron: BS Polsbroek, aktenr.: 7).
9.
Dirk, geb. op 23‑09‑1885 om 20:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 52), overl. op 28‑08‑1887 om 19:00 u. te Jaarsveld op 1-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 33).
10.
Arie, geb. op 10‑02‑1887 om 03:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 4), overl. op 06‑08‑1919 om 15:00 u. te Groot-Ammers op 32-jarige leeftijd (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 15).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 13‑03‑1919 te Laag-Nieuwkoop (get.: T. Kool en P. de Groot) (bron: BS Laag-Nieuwkoop, aktenr.: 3) Aletta Janna Cornelia KOOL, 22 jaar oud, geb. op 07‑01‑1897 om 23:00 u. te Laag-Nieuwkoop (bron: BS Laag-Nieuwkoop, aktenr.: 1), overl. op 09‑08‑1975 te Loosdrecht op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Soestbergen).
11.
Dirk, geb. op 11‑10‑1888 om 11:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 55), overl. op 29‑11‑1888 om 11:00 u. te Jaarsveld, 49 dagen oud (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 54).
12.
Maria Wilhelmina, geb. op 20‑04‑1890 om 21:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarveld, aktenr.: 30), overl. op 01‑02‑1957 om 05:00 u. te Linschoten op 66-jarige leeftijd (bron: BS Linschoten, aktenr.: 3).
Tr. op 37-jarige leeftijd op 22‑12‑1927 te Jaarsveld (get.: P. Hagoort en P. de Groot) (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 16) Jacob HAGOORT, 37 jaar oud, landbouwer, geb. op 21‑08‑1890 om 06:00 u. te Papekop (bron: BS Papekop, aktenr.: 8), overl. op 10‑08‑1984 te Oudewater op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
13.
Adriana Wilhelmina, geb. op 18‑11‑1893 om 07:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 66), overl. op 19‑11‑1893 om 03:00 u. te Jaarsveld, 1 dag oud (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 38).

VIII.81
Jan de GROOT, bouwman, geb. op 12‑09‑1875 om 17:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 39), overl. op 07‑11‑1965 te Groot-Ammers op 90-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Cornelis de GROOT (zie VII.22) en Maagje van DIJK.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 20‑10‑1905 te Groot-Ammers (get.: P. Vermeulen, C. Benschop, J. Vermeulen en A. van der Wolf) (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 10) Janna BENSCHOP, 25 jaar oud, geb. op 30‑12‑1879 om 02:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 54), overl. op 17‑08‑1946 om 14:15 u. te Groot-Ammers op 66-jarige leeftijd (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 16).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Wilhelmina, geb. op 18‑11‑1906 om 15:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 50), overl. op 15‑10‑1976 te Dordrecht op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Molenaarsgraaf).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 27‑03‑1930 te Groot-Ammers (get.: C. Benschop en B. Brandwijk) (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 4) Willem Arie BRANDWIJK, 27 jaar oud, landbouwer, geb. op 23‑05‑1902 om 22:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 8), overl. op 01‑01‑1985 te Molenaarsgraaf op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).

VIII.89
Johannes de GROOT, bouwman, winkelier, geb. op 30‑05‑1882 om 06:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 28), overl. op 23‑04‑1954 om 18:00 u. te Utrecht op 71-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 860), zn. van Cornelis de GROOT (zie VII.22) en Maagje van DIJK.
Tr. op 38-jarige leeftijd op 16‑09‑1920 te Krimpen aan den IJssel (get.: J. de Groot en T. Kool) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 29) Aletta Janna Cornelia KOOL, 23 jaar oud, geb. op 07‑01‑1897 om 23:00 u. te Laag-Nieuwkoop (bron: BS Laag-Nieuwkoop, aktenr.: 1), overl. op 09‑08‑1975 te Loosdrecht op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Soestbergen).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Andreas, vertegenwoordiger, geb. op 04‑03‑1921 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 29‑01‑2009 te IJsselstein op 87-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 36-jarige leeftijd op 05‑06‑1957 te Lopik (bron: Trouwboekje) Gerrigje den HERTOG, 25 jaar oud, geb. op 13‑09‑1931 te Vlist, overl. op 30‑10‑2016 op 85-jarige leeftijd.
2.
Maagje Engelina, geb. op 12‑08‑1922 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 18‑06‑2003 te Oudewater op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 29‑09‑1947 te Utrecht Jacob HAGOORT, 29 jaar oud, veehouder, geb. op 24‑09‑1918 te Langerak (bron: BR Langerak), overl. op 14‑06‑1993 te Polsbroek op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
3.
Engelina Johanna (zie IX.82).
4.
Johan Andreas, kruidenier, geb. op 06‑08‑1927 te Papekop, overl. op 25‑07‑2007 te Utrecht op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Soestbergen).
Tr. te Utrecht.
5.
Willem Teunis (zie IX.84).
6.
Teunis Jan (Tom), geb. op 24‑12‑1932 te Utrecht, overl. op 01‑06‑1975 te Utrecht op 42-jarige leeftijd.
Tr. te Bilthoven.

IX.82
Engelina Johanna de GROOT, geb. op 13‑10‑1924 te Reeuwijk, overl. op 21‑05‑2016 te Loosdrecht op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Johannes de GROOT (zie VIII.89) en Aletta Janna Cornelia KOOL.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 14‑06‑1948 te Utrecht (bron: Trouwkaart) Egbert de GROOT, 27 jaar oud (zie IX.90).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Gerrit (Wim), geb. op 18‑08‑1948 te Achttienhoven, overl. op 10‑04‑2019 te Tienhoven op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Maartensdijk (bron: Advertentie).
2.
Johannes (Johan), geb. op 06‑07‑1952 te Achttienhoven, overl. op 13‑06‑2019 te Fort Wayne (Indiana) op 66-jarige leeftijd.
Tr. te Amsterdam (bron: Archiefkaart).

IX.84
Willem Teunis de GROOT, winkelier, geb. op 29‑12‑1929 te Utrecht, overl. op 23‑12‑1994 te Soest op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Johannes de GROOT (zie VIII.89) en Aletta Janna Cornelia KOOL.
Tr. te Soest.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (Hans), geb. ong. 1956 te Soest, overl. op 20‑11‑1969 om 02:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: A1485).

VII.29
Willem de GROOT, veehouder, geb. op 15‑10‑1856 om 10:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 39), overl. op 06‑03‑1953 om 16:00 u. te Achttienhoven op 96-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2), zn. van Willem de GROOT (zie VI.5) en Stijntje de GIER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 10‑12‑1880 te Jaarsveld (get.: C. en A. de Groot, G. van Dieren en P. de Groot) (bron: BS Jaarveld, aktenr.: 10) Marrigje Neeltje HOL, 23 jaar oud, geb. op 09‑03‑1857 om 18:00 u. te Linschoten (bron: BS Linschoten, aktenr.: 6), overl. op 11‑01‑1945 om 03:00 u. te Achttienhoven op 87-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Gerrit (zie VIII.99).
2.
Stijntje Maria, geb. op 17‑11‑1883 om 04:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 16), overl. op 04‑04‑1968 op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Westbroek), ongehuwd.
3.
Gerrit, geb. op 30‑12‑1885 om 11:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 11), overl. op 29‑04‑1954 om 13:00 u. te Utrecht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 900), ongehuwd.
4.
Lambertus, geb. op 19‑09‑1888 om 18:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 16), overl. op 17‑03‑1977 te Achttienhoven op 88-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Westbroek), ongehuwd.
5.
Cornelis, geb. op 13‑01‑1891 om 19:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 3), overl. op 16‑06‑1891 om 04:30 u. te Achttienhoven, 154 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 5).
6.
Arie, geb. op 28‑05‑1892 om 14:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 14), overl. op 14‑07‑1985 te Harmelen op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.
7.
Cornelis, rijwielhandelaar, geb. op 18‑03‑1895 om 01:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 6), overl. op 10‑02‑1941 om 15:00 u. te Achttienhoven op 45-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1).
8.
Stijntje, geb. op 16‑08‑1897 om 06:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 16), overl. op 26‑02‑1965 om 10:00 u. te Utrecht op 67-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: B190).

VIII.99
Willem Gerrit de GROOT, veehouder, koopman, geb. op 18‑09‑1881 om 16:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 12), overl. op 06‑10‑1976 te Hilversum op 95-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de GROOT (zie VII.29) en Marrigje Neeltje HOL.
Tr. op 35-jarige leeftijd op 23‑08‑1917 te Achttienhoven (get.: W. de Groot en N. van Vulpen) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1) Gerritje van VULPEN, 28 jaar oud, geb. op 05‑11‑1888 om 21:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 17), overl. op 07‑03‑1952 om 17:00 u. te Achttienhoven op 63-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 4).
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje Neeltje, geb. op 13‑12‑1917 om 14:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 13), overl. op 24‑12‑1980 te Utrecht op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 25‑05‑1949 te Westbroek (bron: Trouwkaart) Joan Wilhelm ESKES, 32 jaar oud, arbeider, geb. op 12‑05‑1917 om 04:00 u. te Oudenrijn (bron: BS Oudenrijn, aktenr.: 11), overl. op 23‑07‑1993 te De Meern op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), 2e huwelijk met J.J. Fernhout.
2.
Hendrika Egbertha, geb. op 24‑05‑1919 om 15:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 5), overl. op 18‑04‑2008 te Hilversum op 88-jarige leeftijd.
Tr. op 19-jarige leeftijd op 08‑03‑1939 te Utrecht (get.: G. den Hartog en J.W. Eskes) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 207) Dirk GOEDHART, 28 jaar oud, chauffeur, geb. op 30‑07‑1910 te Goudriaan (bron: BR Goudriaan), overl. op 21‑09‑1992 te Hilversum op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
3.
Egbert (zie IX.90).
4.
Willemina Maria, geb. op 17‑03‑1922 te Achttienhoven (bron: BR Achttienhoven), overl. op 29‑08‑2017 te Weesp op 95-jarige leeftijd.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 01‑10‑1947 te Hilversum Ruth van der KOLK, 22 jaar oud, accountant, geb. op 18‑07‑1925 te Hilversum, overl. op 27‑07‑2000 te Hilversum op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
5.
Willem Gerrit, boer, geb. op 16‑03‑1923 te Achttienhoven (bron: BR Achttienhoven), overl. op 06‑09‑1994 te Appingedam op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 26‑04‑1951 te Tienhoven Cornelia Sijtje van den BOSCH, 24 jaar oud, geb. op 27‑10‑1926 te Maarsseveen, overl. op 09‑07‑2019 te Appingedam op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
6.
Bregje, geb. op 30‑11‑1925 te Achttienhoven (bron: BR Achttienhoven), overl. op 16‑09‑2011 te Streefkerk op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. 03‑1955 Gerard Jan ESKES, geb. op 02‑06‑1921, overl. op 03‑02‑1993 te Streefkerk op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
7.
Gerritje, geb. op 20‑06‑1927 te Achttienhoven (bron: BR Achttienhoven), overl. op 29‑05‑2016 te Hilversum op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 24‑03‑1955 te Achttienhoven Hendrik van VULPEN, 29 jaar oud, geb. op 17‑08‑1925 te Achttienhoven (bron: BR Achttienhoven), overl. op 25‑09‑1978 te Maarssen op 53-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
8.
Gerrit (zie IX.99).
9.
Doodgeboren kind, geb. op 11‑01‑1934 om 08:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1), overl. op 11‑01‑1934 om 08:00 u. te Achttienhoven, 0 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1).

IX.90
Egbert de GROOT, geb. op 06‑07‑1920 om 23:30 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 8), overl. op 25‑03‑2002 te Loosdrecht op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem Gerrit de GROOT (zie VIII.99) en Gerritje van VULPEN.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 14‑06‑1948 te Utrecht (bron: Trouwkaart) Engelina Johanna de GROOT, 23 jaar oud (zie IX.82).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder IX.82).

IX.99
Gerrit de GROOT, geb. op 28‑12‑1928 te Achttienhoven (bron: BR Achttienhoven), overl. op 19‑12‑2009 te Rijs op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem Gerrit de GROOT (zie VIII.99) en Gerritje van VULPEN.
Tr. te Wilnis.
Uit dit huwelijk:
1.
Bart Cornelis, geb. ong. 1964, overl. op 21‑07‑1966 te Stolwijk (bron: Advertentie).
2.
Marrigje Hendrika (Mirjam), geb. op 11‑03‑1973 te Stolwijk, overl. op 08‑05‑2000 te Sneek op 27-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr.

VI.12
Bastiaan de GROOT, arbeider, landbouwer, geb. op 19‑09‑1819 om 05:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 37), overl. op 07‑08‑1897 om 17:00 u. te Lekkerkerk op 77-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 45), zn. van Arij Bastiaans de GROOT (zie V.1) en Niesje van der GRAAF (Neeltje).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 12‑06‑1845 te Lekkerkerk (get.: C. den Hart, C. den Oudsten, G. van Vuuren en A. Pruijt) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 10) Grietje HOGENBOEZEM, 20 jaar oud, geb. op 17‑05‑1825 om 18:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 28), overl. op 25‑07‑1887 om 19:00 u. te Lekkerkerk op 62-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 50).
Uit dit huwelijk:
1.
Lijntje, geb. op 04‑12‑1846 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 57), overl. op 11‑04‑1856 om 15:00 u. te Lekkerkerk op 9-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 17).
2.
Arie (Arij), geb. op 25‑06‑1848 om 04:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 31), overl. op 05‑04‑1851 om 10:00 u. te Lekkerkerk op 2-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 15).
3.
Marinus (zie VII.33).
4.
Pieter Hendrik (zie VII.36).
5.
Niesje, geb. op 23‑02‑1852 om 05:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 23), overl. op 15‑12‑1936 om 19:00 u. te Lekkerkerk op 84-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 36).
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 17‑03‑1877 te Lekkerkerk (get.: J. Mudde, M. de Groot, A. Verboom en I. Vonk) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 8) Giel van ES, 35 jaar oud, arbeider, geb. op 26‑04‑1841 om 09:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 27), overl. op 23‑04‑1887 om 15:00 u. te Lekkerkerk op 45-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 32).
Tr. (2) op 37-jarige leeftijd op 27‑07‑1889 te Lekkerkerk (get.: B. de Groot, M. de Groot, D. Mudde en P. van der Wouden) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 15) Bart MUDDE, 41 jaar oud, visser, geb. op 08‑01‑1848 om 03:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 2), overl. op 06‑10‑1929 om 08:00 u. te Rotterdam op 81-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4789), 1e huwelijk met Leentje de Heer, 2e huwelijk met Elisabeth Groenewegen van der Weijden.
6.
Arida, geb. op 11‑06‑1854 om 21:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 33), overl. op 19‑07‑1854 om 16:00 u. te Lekkerkerk, 38 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 32).
7.
Arida (zie VII.42).
8.
Lijntje, geb. op 15‑11‑1857 om 23:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 114), overl. op 26‑07‑1875 om 14:00 u. te Lekkerkerk op 17-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 43).
9.
Willem, geb. op 24‑11‑1859 om 05:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 103), overl. op 16‑12‑1859 om 20:00 u. te Lekkerkerk, 22 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 84).
10.
Willem, geb. op 01‑06‑1861 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 47), overl. op 24‑05‑1875 om 09:00 u. te Lekkerkerk op 13-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 30).
11.
Leendert, geb. op 05‑11‑1863 om 05:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 106), overl. op 27‑12‑1863 om 16:00 u. te Lekkerkerk, 52 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 66).
12.
Adrianus Leendert (zie VII.47).

VII.33
Marinus de GROOT, arbeider, scheepmaker, geb. op 31‑08‑1849 om 06:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 73), overl. op 26‑05‑1915 om 06:00 u. te Schiedam op 65-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 195), zn. van Bastiaan de GROOT (zie VI.12) en Grietje HOGENBOEZEM.
Tr. (1) op 29-jarige leeftijd op 13‑06‑1879 te Bergambacht (get.: C. Ligthart, J. Schilt, G. de Lange en G. de Bruijn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 11) Gijsberta SLINGERLAND, 24 jaar oud, geb. op 20‑10‑1854 om 11:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 69), overl. op 24‑01‑1880 om 11:00 u. te Lekkerkerk op 25-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 3).
Tr. (2) op 31-jarige leeftijd op 15‑10‑1880 te Lekkerkerk (get.: P.H. de Groot, G. van Es, N. van den Berg en J. de Boon) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 25) Elizabeth Cornelia van den BERG, 30 jaar oud, geb. op 25‑08‑1850 om 17:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 38), overl. op 04‑05‑1918 om 08:00 u. te Schiedam op 67-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 233).
Uit het tweede huwelijk:
1.
Lijntje Cornelia, geb. op 14‑08‑1881 om 22:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 83), overl. op 21‑11‑1881 om 08:00 u. te Lekkerkerk, 99 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 80).
2.
Bastiaan (zie VIII.109).
3.
Peter, geb. op 15‑07‑1885 om 01:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 75), overl. op 20‑08‑1885 om 17:00 u. te Lekkerkerk, 36 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 48).
4.
Cornelia Grietje, geb. op 07‑12‑1887 om 23:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 133), overl. op 23‑08‑1959 om 04:30 u. te Schiedam op 71-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 407).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 27‑09‑1911 te Schiedam (get.: A. Verlinde, W. Woensdregt, B. de Groot, A.L. de Groot) (bron: BS Schiedam, aktenr.: 180) Lieven Hendrik VERLINDE, 26 jaar oud, distillateursknecht, geb. op 13‑06‑1885 om 10:30 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 448), overl. op 30‑10‑1957 om 03:30 u. te Schiedam op 72-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 495).

VIII.109
Bastiaan de GROOT, scheepshoutbewerker, geb. op 30‑08‑1882 om 04:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 93), overl. op 12‑02‑1945 om 02:00 u. te Schiedam op 62-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 193), zn. van Marinus de GROOT (zie VII.33) en Elizabeth Cornelia van den BERG.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 23‑08‑1911 te Schiedam (get.: A.L. de Groot, L.H. Verlinde, P.J. Jobse en A. ten Hoope) (bron: BS Schiedam, aktenr.: 147) Christina JOBSE, 28 jaar oud, geb. op 29‑08‑1882 om 10:00 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 688), overl. op 17‑04‑1965 om 04:00 u. te Rotterdam op 82-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1022).
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus Pieter, machinebankwerker, geb. op 30‑05‑1912 om 20:00 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 414), overl. op 23‑06‑2001 te Vlaardingen op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 23‑04‑1942 te Schiedam (get.: E. Vis en P. de Groot) (bron: BS Schiedam, aktenr.: 128) Hendrika VIS, 25 jaar oud, geb. op 11‑12‑1916 om 08:00 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 1103), overl. op 06‑08‑2008 te Vlaardingen op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Johannes, timmerman, geb. op 28‑01‑1914 om 03:00 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 88), overl.
3.
Elisabeth, geb. op 24‑07‑1916 om 05:00 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 641), overl.
4.
Doodgeboren kind, geb. op 09‑05‑1918 om 01:00 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 238), overl. op 09‑05‑1918 om 01:00 u. te Schiedam, 0 dagen oud (bron: BS Schiedam, aktenr.: 238).
5.
Pieter, scheepsschilder, geb. op 25‑11‑1919 om 18:00 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 730), overl.
6.
Cornelia Grietje, geb. op 31‑05‑1921 te Schiedam (bron: BR Schiedam), overl. op 15‑07‑1923 om 21:30 u. te Schiedam op 2-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 244).

VII.36
Pieter Hendrik de GROOT, smid, geb. op 23‑09‑1850 om 01:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 65), overl. op 04‑09‑1904 om 16:00 u. te Nieuw-Lekkerland op 53-jarige leeftijd (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 34), zn. van Bastiaan de GROOT (zie VI.12) en Grietje HOGENBOEZEM.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 04‑05‑1877 te Lekkerkerk (get.: M. de Groot, G. van Es, J. Mudde en F. de Gruijter) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 16) Aafje MUDDE, 26 jaar oud, geb. op 30‑01‑1851 om 15:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 7), overl. op 01‑04‑1912 om 14:00 u. te Lekkerkerk op 61-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 12).
Uit dit huwelijk:
1.
Lijntje Willemina, geb. op 03‑05‑1878 om 09:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 48), overl. op 22‑07‑1878 om 11:00 u. te Lekkerkerk, 80 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 55).
2.
Cornelis Leendert (zie VIII.115).
3.
Bastiaan (zie VIII.117).
4.
Sentijna Lijntje, geb. op 27‑01‑1883 om 07:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 11), overl. op 03‑01‑1952 op 68-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Boskoop).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 16‑12‑1910 te Lekkerkerk (get.: C.L. de Groot, B. de Groot, B. Boer en J. van der Tooren) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 57) Pieter BOER, 21 jaar oud, bouwknecht, geb. op 25‑07‑1889 te Boskoop (bron: BS Boskoop, aktenr.: 55), overl. op 09‑04‑1962 op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Boskoop).
5.
Grietje, geb. op 29‑02‑1884 om 15:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 17), overl. op 28‑11‑1936 om 16:30 u. te Ermelo op 52-jarige leeftijd (bron: BS Ermelo, aktenr.: 131).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 05‑05‑1916 te Boskoop (bron: BS Boskoop, aktenr.: 13) Arie Abraham VERKADE, 23 jaar oud, geb. op 01‑05‑1893 te Boskoop (bron: BS Boskoop, aktenr.: 98), overl. op 06‑11‑1933 te Boskoop op 40-jarige leeftijd (bron: BS Boskoop, aktenr.: 50).
6.
Ariaantje, geb. op 20‑07‑1885 om 04:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 79), overl. op 17‑01‑1886 om 13:00 u. te Lekkerkerk, 181 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 5).

VIII.115
Cornelis Leendert de GROOT, machinist, geb. op 08‑07‑1879 om 08:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 61), overl. op 20‑01‑1959 te Lekkerkerk op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lekkerkerk), zn. van Pieter Hendrik de GROOT (zie VII.36) en Aafje MUDDE.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 25‑11‑1904 te Lekkerkerk (get.: B. de Groot, G. van der Voet, M. van der Graaf en C. van der Wouden) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 27) Barbera van der GRAAF, 27 jaar oud, geb. op 31‑08‑1877 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 91), overl. op 02‑10‑1959 te Lekkerkerk op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lekkerkerk).
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Hendrik, geb. op 11‑09‑1905 om 09:30 u. te Nieuw-Lekkerland (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 64), overl. op 25‑01‑1980 te Rotterdam op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 24‑09‑1930 te Krimpen aan de Lek (get.: J.M. van Limborgh en F. Kool) (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 28) Lena Maria van LIMBORGH, 25 jaar oud, geb. op 10‑10‑1904 om 18:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 65), overl. op 19‑08‑1989 te Gouda op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Trijntje Aafje, geb. op 31‑08‑1909 om 16:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 72), overl. op 17‑10‑1909 om 23:00 u. te Lekkerkerk, 47 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 40).
3.
Dirk Pieter (zie IX.111).

IX.111
Dirk Pieter de GROOT, geb. op 31‑12‑1911 om 12:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 1), overl. op 03‑11‑1989 te Lekkerkerk op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Cornelis Leendert de GROOT (zie VIII.115) en Barbera van der GRAAF.
Tr. 04‑1940 te Lekkerkerk Barendina BOS, geb. op 21‑09‑1913 te Lekkerkerk, overl. op 12‑12‑2005 te Lekkerkerk op 92-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Leendert, geb. op 25‑12‑1947 te Lekkerkerk, overl. op 22‑01‑1999 te Lekkerkerk op 51-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

VIII.117
Bastiaan de GROOT, smid, tekenaar, geb. op 02‑08‑1880 om 22:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 68), overl. op 21‑01‑1945 om 02:00 u. te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A309), zn. van Pieter Hendrik de GROOT (zie VII.36) en Aafje MUDDE.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 14‑08‑1907 te Arnhem (get.: H.L. Hardijzer, C.L. de Groot, F. Meijerink en G. Versteeg) (bron: BS Arnhem, aktenr.: 283) Johanna Bernadina CORNELISSEN, 25 jaar oud, geb. op 12‑01‑1882 om 07:30 u. te Arnhem (bron: BS Arnhem, aktenr.: 50), overl. op 02‑02‑1965 om 08:00 u. te 's-Gravenhage op 83-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A277).
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Hendrik, geb. op 27‑07‑1909 om 20:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 8122), overl.

VII.42
Arida de GROOT, geb. op 02‑07‑1855 om 03:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 53), overl. op 12‑09‑1938 om 01:45 u. te Bergambacht op 83-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32), dr. van Bastiaan de GROOT (zie VI.12) en Grietje HOGENBOEZEM.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 30‑12‑1881 te Lekkerkerk (get.: A. de Groot, M. de Groot, P.H. de Groot en G. Oudenaarde) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 28) Arie de GROOT (Arij), 36 jaar oud (zie VII.7).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VII.7).

VII.47
Adrianus Leendert de GROOT, scheepmaker, scheepstimmerman, geb. op 09‑03‑1865 om 12:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 29), overl. op 25‑12‑1936 om 14:00 u. te Poortugaal op 71-jarige leeftijd (bron: BS Poortugaal, aktenr.: 113), zn. van Bastiaan de GROOT (zie VI.12) en Grietje HOGENBOEZEM.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 13‑06‑1890 te Ridderkerk (get.: E. van Walsum, T. Lagendijk, M. de Groot en P.H. de Groot) (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 29) Anna BOER, 22 jaar oud, geb. op 23‑09‑1867 om 23:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 222), overl. op 24‑02‑1939 om 14:00 u. te Rotterdam op 71-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 931).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geb. op 17‑03‑1891 om 19:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 21), overl. op 20‑07‑1891 om 22:00 u. te Lekkerkerk, 125 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 39).
2.
Willem (zie VIII.125).
3.
Bastiaan, werktuigkundig tekenaar, geb. op 13‑08‑1893 om 07:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 90), overl. op 18‑06‑1962 te Chicago (Cook County, Illinois) op 68-jarige leeftijd.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 02‑04‑1924 te Rotterdam (get.: M. Ivo en A. van Pernis) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1043) Pieternella Elisabeth VLOK, 27 jaar oud, geb. op 25‑01‑1897 om 22:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rottterdam, aktenr.: 765), overl. op 23‑12‑1994 te Chicago (Cook County, Illinois) op 97-jarige leeftijd.
4.
Arie, geb. op 05‑02‑1895 om 11:30 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 30), overl. op 05‑04‑1895 om 05:00 u. te Ridderkerk, 59 dagen oud (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 65).
5.
Grietje, werkster, geb. op 12‑09‑1896 om 20:30 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 232), overl.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 12‑11‑1924 te Manhattan (New York County) (bron: BR Rotterdam), sch. na 11 jaar op 13‑07‑1936 te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage), uitspraak rechtbank 02-03-1936 te Rotterdam Marinus van der AA, schilder, geb. op 04‑08‑1890 om 09:00 u. te Raamsdonk (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 120), overl.
6.
Arie (zie VIII.132).
7.
Lijntje Grietje, geb. op 30‑03‑1900 om 08:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 84), overl. op 01‑03‑1901 om 11:00 u. te Ridderkerk, 336 dagen oud (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 46).
8.
Jacob, geb. op 25‑10‑1902 om 01:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 311), overl. op 25‑10‑1902 om 17:00 u. te Ridderkerk, 0 dagen oud (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 133).
9.
Lijntje Grietje, geb. op 24‑01‑1905 om 06:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 26), overl.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 07‑05‑1930 te Rotterdam (get.: T. Kloeg en D.T. Boef) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1644) Hendrik van der GRAAF, 23 jaar oud, koperslager, geb. op 07‑01‑1907 om 19:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 3), overl.

VIII.125
Willem de GROOT, kantoorbediende, geb. op 17‑06‑1892 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 64), overl. op 27‑09‑1932 om 21:00 u. te Rotterdam op 40-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3849), zn. van Adrianus Leendert de GROOT (zie VII.47) en Anna BOER.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 20‑07‑1921 te Rotterdam (get.: M. van der Aa en A. Andeweg) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2880) Annigje PEGELS, 23 jaar oud, geb. op 23‑09‑1897 om 08:00 u. te Klaaswaal (bron: BS Klaaswaal, aktenr.: 55), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Annie Willy, geb. op 07‑10‑1925 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 12‑03‑2018 op 92-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bilthoven).
Tr. te Rotterdam.

VIII.132
Arie de GROOT, tramwagenbestuurder, geb. op 23‑02‑1899 om 01:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 55), overl., zn. van Adrianus Leendert de GROOT (zie VII.47) en Anna BOER.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 16‑12‑1925 te Rotterdam (get.: H. van den Berg en P.A. de Hoon) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4294) Johanna de HOON, 23 jaar oud, geb. op 14‑06‑1902 om 10:30 u. te Roosendaal en Nispen (bron: BS Roosendaal en Nispen, aktenr.: 231), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Wijna Johanna, geb. op 20‑03‑1932 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 05‑09‑2013 te Hellevoetsluis op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

V.3
Pieter de GROOT, bouwman, ged. (NGK) op 21‑07‑1776 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 10‑05‑1849 om 22:30 u. te Bergambacht op 72-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 24), zn. van Bastiaan Willems de GROOT (zie IV.3) en Margje Pieters CASTELEIJN.
Otr. op 01‑04‑1803 te Zevender (bron: Civiel trouwen), tr. op 26-jarige leeftijd op 17‑04‑1803 te Zevender (bron: Civiel trouwen) Adriaantje EEGDEMAN, 29 jaar oud, ged. (NGK) op 31‑10‑1773 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 05‑06‑1824 om 09:00 u. te Bergambacht op 50-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13).
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, geb. op 23‑01‑1804 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 29‑01‑1804 te Bergambacht (get.: Marrigje Casteleijn) (bron: Doopboek), overl. op 14‑06‑1850 om 21:00 u. te Bergambacht op 46-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 26‑03‑1830 te Bergambacht (get.: A. van Vliet, W. de Groot, C. van der Hee en J. van der Leeden) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 3) Dirk van VLIET, 29 jaar oud, bouwman, geb. op 26‑02‑1801 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 08‑03‑1801 te Bergambacht (get.: Johanna Roos) (bron: Doopboek), overl. op 30‑07‑1875 om 07:00 u. te Bergambacht op 74-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 54).
2.
Willem, geb. op 11‑06‑1805 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 16‑06‑1805 te Bergambacht (get.: Aaltje Eegdeman) (bron: Doopboek), overl. op 15‑01‑1806 te Bergambacht, 218 dagen oud (bron: Register aangegeven lijken), begr. op 17‑01‑1806 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
3.
Willem (zie VI.19).
4.
Antje (Aartje) (zie VI.22).
5.
Bastiaan (zie VI.23).
6.
Sijgje, geb. op 23‑02‑1814 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9), overl. op 08‑02‑1852 om 23:30 u. te Bergambacht op 37-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 5).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 01‑02‑1839 te Bergambacht (get.: C. Voorsluijs, G. Stolker, C. de Groot en P. Hoogendoorn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 2) Huig VOORSLUIJS, 26 jaar oud, bouwman, geb. op 26‑05‑1812 om 06:00 u. te Nieuw-Lekkerland (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: ---), overl. op 13‑05‑1884 om 06:00 u. te Bergambacht op 71-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 31), 2e huwelijk met Marrigje Dogterom.
7.
Cornelis (zie VI.27).
8.
Adriana, geb. op 12‑06‑1816 om 10:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 28), overl. op 26‑11‑1903 om 21:00 u. te Bergambacht op 87-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 51).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 10‑01‑1840 te Bergambacht (get.: P. van Wingerden, C. de Groot, J. van der Leeden en J. Speksnijder) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 2) Bastiaan van WIJNGAARDEN, 29 jaar oud, bouwman, geb. op 10‑01‑1811 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑01‑1811 te Bergambacht (get.: Niesje van der Graaf) (bron: Doopboek), overl. op 07‑08‑1879 om 07:00 u. te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 42), zn. van Aalbert van WIJNGAARDEN, bouwman, en Zijgje de GROOT (zie V.10).
9.
Stijna, geb. op 17‑08‑1819 om 22:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 36), overl. op 10‑08‑1885 om 06:00 u. te Bergambacht op 65-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 47).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 22‑07‑1843 te Bergambacht (get.: C. de Groot, C. Graafland, J. van der Leeden en T. Blanken) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 11) Cornelis van der HEE, 27 jaar oud, bouwman, geb. op 28‑06‑1816 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 31), overl. op 28‑03‑1893 om 20:30 u. te Bergambacht op 76-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 21).

VI.19
Willem de GROOT, bouwman, geb. op 22‑08‑1806 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 31‑08‑1806 te Bergambacht (get.: Steijntje Eegdeman) (bron: Doopboek), overl. op 08‑07‑1857 om 16:00 u. te Stein op 50-jarige leeftijd (bron: BS Stein, aktenr.: 5), zn. van Pieter de GROOT (zie V.3) en Adriaantje EEGDEMAN.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 21‑06‑1834 te Stolwijk (get.: B. de Groot, D. van Vliet, A. Regelmeijer en C. den Ouden) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7) Margje van DAM, 23 jaar oud, geb. op 24‑12‑1810 te Berkenwoude (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 30‑12‑1810 te Berkenwoude (get.: Arjaantje Cornelisse van Dam) (bron: Doopboek), overl. op 02‑02‑1883 om 17:00 u. te Gouda op 72-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 66).
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geb. op 08‑04‑1835 om 01:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 18), overl. op 28‑12‑1903 om 09:00 u. te Reeuwijk op 68-jarige leeftijd (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 57).
Tr. (1) op 21-jarige leeftijd op 05‑09‑1856 te Stein (get.: C. Baas, M. de Groot, T. de Bas en J.M. Jager) (bron: BS Stein, aktenr.: 3) Arie BOUWMAN, 29 jaar oud, bouwman, geb. op 10‑04‑1827 om 15:30 u. te Broek (bron: BS Broek, aktenr.: 17), overl. op 16‑06‑1871 om 21:30 u. te Waddinxveen op 44-jarige leeftijd (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 169).
Tr. (2) op 38-jarige leeftijd op 03‑07‑1873 te Waddinxveen (get.: A. van Dommelen, J.M. Bruinsdijk, P. van der Glas en J. Blonk) (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 16) Hendrik PETERS, 27 jaar oud, boerenknecht, geb. op 18‑12‑1845 om 10:00 u. te Moerkapelle (bron: BS Moerkapelle, aktenr.: 21), overl. op 01‑12‑1932 om 10:00 u. te Rotterdam op 86-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4689).
2.
Neeltje, geb. op 07‑03‑1836 om 16:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 14), overl. op 09‑08‑1909 om 13:00 u. te Gouda op 73-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 261).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 25‑03‑1864 te Stein (get.: W. Both, P. Both, P. de Groot en A. Bouwman) (bron: BS Stein, aktenr.: 1) Jan BOTH, 23 jaar oud, arbeider, geb. op 19‑10‑1840 om 03:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 54), overl. op 20‑12‑1875 om 16:00 u. te Gouda op 35-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 713).
3.
Pieter (zie VII.54).
4.
Teunis (zie VII.55).
5.
Cornelis, koopman, landbouwer, castrateur, geb. op 07‑06‑1840 om 10:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 24), overl. op 30‑01‑1906 om 22:00 u. te Stolwijk op 65-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2).
Tr. op 45-jarige leeftijd op 06‑11‑1885 te Stolwijk (get.: P. de Groot, T. de Groot, C. van der Hee en P. Gelderblom) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 21) Eva van der HEE, 43 jaar oud, geb. op 01‑12‑1841 om 08:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 76), overl. op 28‑06‑1911 om 02:00 u. te Stolwijk op 69-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 19), 1e huwelijk met Dirk Vonk, 3e huwelijk met Pieter Gelderblom.
6.
Bastiaan, geb. op 27‑11‑1843 om 12:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 61), overl. op 06‑05‑1845 om 19:00 u. te Stein op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stein, aktenr.: 3).

VII.54
Pieter de GROOT, bouwman, geb. op 26‑09‑1837 om 14:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 45), overl. op 20‑03‑1913 om 05:30 u. te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 14), zn. van Willem de GROOT (zie VI.19) en Margje van DAM.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 02‑02‑1872 te Bergambacht (get.: T. de Groot, C. de Groot, C. Hoogendoorn en P. Hoogendoorn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 4) Neeltje HOOGENDOORN, 31 jaar oud (zie VII.60).
Uit dit huwelijk:
1.
Margje, geb. op 21‑07‑1873 om 10:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 429), overl. op 28‑07‑1873 om 11:30 u. te Gouda, 7 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 412).
2.
Pieter, bouwman, geb. op 11‑06‑1875 om 07:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 374), overl. op 09‑04‑1905 om 12:30 u. te Bergambacht op 29-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 19), ongehuwd.
3.
Willem, bouwman, geb. op 24‑10‑1876 om 16:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 636), overl. op 26‑02‑1947 om 17:00 u. te Bergambacht op 70-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 12).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 20‑08‑1908 te Bergambacht (get.: B. van Wijngaarden, A. van Wijngaarden, J. Donker en A.H. Houweling) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10) Marrigje Huigerina van WIJNGAARDEN, 30 jaar oud, geb. op 09‑04‑1878 om 23:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergamabcht, aktenr.: 37), overl. op 01‑12‑1933 om 14:45 u. te Bergambacht op 55-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32).
4.
Aartje, geb. op 27‑09‑1877 om 11:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 579), overl. op 27‑01‑1878 om 15:00 u. te Gouda, 122 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 67).
5.
Marrigje, geb. op 17‑04‑1879 om 04:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 274), overl. 01‑1964 te Bergambacht.
6.
Aartje, geb. op 21‑04‑1881 om 09:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 234), overl. 01‑1964 te Bergambacht.
7.
Cornelis, geb. op 05‑07‑1883 om 20:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 55), overl. op 18‑10‑1892 om 09:00 u. te Bergambacht op 9-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 38).

VII.55
Teunis de GROOT, landbouwer, geb. op 13‑03‑1839 om 08:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15), overl. op 03‑04‑1895 om 18:00 u. te Gouda op 56-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 148), zn. van Willem de GROOT (zie VI.19) en Margje van DAM.
Tr. op 44-jarige leeftijd op 25‑04‑1883 te Zevenhuizen (get.: P. de Groot, P. Dekker, A. Dekker en P. Verhoef) (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 4) Lena Maria DEKKER, 23 jaar oud, geb. op 15‑02‑1860 om 12:00 u. te Bodegraven (bron: BS Bodegraven, aktenr.: 26), overl. op 16‑01‑1909 om 21:00 u. te Gouda op 48-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 27), 2e huwelijk met Nicolaas van Klaveren.
Uit dit huwelijk:
1.
Margje Willemina, geb. op 11‑10‑1884 om 05:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 601), overl. op 22‑11‑1884 om 06:00 u. te Gouda, 42 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 503).
2.
Willem, geb. op 16‑07‑1886 om 11:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 443), overl. op 27‑09‑1886 om 15:00 u. te Gouda, 73 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 632).
3.
Pieter Marinus (zie VIII.148).
4.
Willem (zie VIII.150).
5.
Neeltje Pieternella, geb. op 26‑03‑1890 om 12:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 197), overl. op 01‑11‑1986 te Bergambacht op 96-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 29‑11‑1916 te Gouda (get.: C. den Boon en P.M. de Groot) (bron: BS Gouda, aktenr.: 184) Anthonie den BOON, 29 jaar oud, landbouwer, geb. op 07‑03‑1887 om 03:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 156), overl. op 22‑05‑1968 te Bergambacht op 81-jarige leeftijd.
6.
Marrigje Willemina, geb. op 26‑05‑1891 om 17:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 325), overl. op 07‑11‑1950 om 06:00 u. te Gouda op 59-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 431).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 01‑11‑1922 te Gouda (get.: P.M. de Groot en P.J. Kruijt) (bron: BS Gouda, aktenr.: 205) Wilhelmus van WILLIGEN, 25 jaar oud, schilder, geb. op 17‑05‑1897 om 11:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 307), overl. op 01‑12‑1962 om 23:30 u. te Gouda op 65-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 597), 2e huwelijk met Maria Both.
7.
Maartje Maria, geb. op 03‑05‑1893 om 22:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 293), overl. op 16‑03‑1960 te Katwijk op 66-jarige leeftijd.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 20‑10‑1915 te Gouda (get.: M. Neuteboom en N. van Klaveren) (bron: BS Gouda, aktenr.: 171) Pieter Jacobus KRUIJT, 32 jaar oud, landbouwer, geb. op 21‑01‑1883 te Katwijk, overl. op 10‑03‑1964 te Katwijk op 81-jarige leeftijd.

VIII.148
Pieter Marinus de GROOT, landbouwer, geb. op 14‑11‑1887 om 20:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 726), overl. op 14‑12‑1943 om 07:15 u. te Gouda op 56-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 495), zn. van Teunis de GROOT (zie VII.55) en Lena Maria DEKKER.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 25‑05‑1917 te Reeuwijk (get.: N. van Klaveren, H. Schouten, P.J. Kruijt en F.C. Dolder) (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 13) Pietje SCHOUTEN, 23 jaar oud, geb. op 19‑01‑1894 om 01:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 41), overl. op 03‑10‑1962 om 06:30 u. te Gouda op 68-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 483).
Uit dit huwelijk:
1.
Helena Maria, geb. op 26‑05‑1918 om 09:30 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 237), overl. op 07‑08‑2000 te Gouda op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Rel. Jan van VLIET, geb. op 11‑04‑1917 te Gouderak, overl. op 06‑10‑2001 te Gouda op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
2.
Cornelis, geb. op 25‑11‑1919 om 17:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 509), overl. op 28‑11‑1919 om 14:00 u. te Gouda, 3 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 361).
3.
Metje, geb. op 29‑04‑1921 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 25‑02‑2000 te Nieuwerkerk aan den IJssel op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 30‑03‑1949 te Gouda Bart STERRENBURG, 36 jaar oud, koopman, geb. op 14‑10‑1912 om 20:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 91), overl. op 30‑10‑1963 te Krimpen aan de Lek op 51-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
4.
Doodgeboren kind, geb. op 15‑07‑1923 om 21:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 189), overl. op 15‑07‑1923 om 21:00 u. te Gouda, 0 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 189).
5.
Pieternella Teunia, geb. op 03‑06‑1924 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 25‑09‑1948 om 17:30 u. te Gouda op 24-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 356).
6.
Adriana Cornelia, geb. op 24‑12‑1926 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 03‑01‑2013 te Gouderak op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 15‑05‑1956 te Gouda Hermanus TEEUWEN, 26 jaar oud, geb. op 02‑03‑1930 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 26‑02‑2017 te Gouderak op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
7.
Doodgeboren kind, geb. op 22‑10‑1929 om 15:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 306), overl. op 22‑10‑1929 om 15:00 u. te Gouda, 0 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 306).
8.
Doodgeboren kind, geb. op 17‑10‑1931 om 15:15 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 307), overl. op 17‑10‑1931 om 15:15 u. te Gouda, 0 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 307).
9.
Doodgeboren kind, geb. op 01‑05‑1937 om 07:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 145), overl. op 01‑05‑1937 om 07:00 u. te Gouda, 0 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 145).

VIII.150
Willem de GROOT, landbouwer, tuinder, geb. op 16‑11‑1888 om 14:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 687), overl. op 27‑02‑1963 om 06:30 u. te Ede op 74-jarige leeftijd (bron: BS Ede, aktenr.: 95), zn. van Teunis de GROOT (zie VII.55) en Lena Maria DEKKER.
Tr. (1) op 20-jarige leeftijd op 13‑10‑1909 te Gouda (get.: P. de Groot, N. van Klaveren, N. Vermeulen en A. de Jong) (bron: BS Gouda, aktenr.: 150) Sijgje SCHOUTEN, 26 jaar oud, geb. op 21‑03‑1883 om 22:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 17), overl. op 05‑08‑1929 om 04:00 u. te Gouda op 46-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 255).
Tr. (2) op 41-jarige leeftijd op 16‑04‑1930 te Gouda (get.: W.J. Fijn en P.M. de Groot) (bron: BS Gouda, aktenr.: 47) Geertje FIJN, 35 jaar oud, geb. op 10‑02‑1895 om 15:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 6), overl. op 22‑10‑1950 om 01:00 u. te Ede op 55-jarige leeftijd (bron: BS Ede, aktenr.: 229), 1e huwelijk met Jan Willem van Wingerden.
Rel. (3) Cornelia FIJN, geb. op 07‑11‑1903 om 14:30 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 645), overl. op 12‑02‑1991 te Veenendaal op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Teunis (zie IX.128).
2.
Cornelis, landbouwer, geb. op 20‑10‑1911 te Reeuwijk (bron: BR Gouderak, aktenr.: 85), overl. op 15‑06‑1992 te Gouda op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 34-jarige leeftijd op 20‑02‑1946 te Gouda Elizabeth Francina BUIJENSE, 38 jaar oud, geb. op 27‑01‑1908 om 11:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 67), overl. op 21‑08‑1986 te Gouda op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Lena Maria, geb. op 04‑10‑1912 te Reeuwijk (bron: BR Bergambacht, aktenr.: 81), overl. op 10‑01‑1913 om 14:00 u. te Reeuwijk, 98 dagen oud (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 3).
4.
Pieter Marinus, kantoorbediende, geb. op 15‑05‑1914 te Reeuwijk (bron: BR Bergambacht, aktenr.: 50), overl. op 11‑11‑1949 om 18:00 u. te Gouda op 35-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 438).
Rel. Deliana de JONG, geb. op 27‑06‑1918, overl. op 27‑03‑2006 te Gouda op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats IJsselhof).
5.
Hendrik, timmerman, geb. op 05‑06‑1915 te Reeuwijk (bron: BR Bergambacht, aktenr.: 50), overl. op 27‑03‑2000 te Gouda op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 11‑1946 te Gouda Maartje de HAAN, geb. op 06‑11‑1909 om 06:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 607), overl. op 26‑12‑1990 te Gouda op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
6.
Lena Maria, geb. op 01‑02‑1917 te Reeuwijk (bron: BR Bergambacht, aktenr.: 13), overl. op 12‑03‑1993 te Gouda op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Simon HUIJGEN, overl. ong. 1982.
7.
Metje, geb. op 04‑11‑1918 te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 89), overl. op 01‑07‑1967 om 03:30 u. te Leiden op 48-jarige leeftijd (bron: BS Leiden, aktenr.: 728).
Tr. 03‑1947 te Gouda Cornelis Johannes REVET, geb. op 26‑04‑1922 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 21‑02‑2015 te Leiden op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met Maria Catharina Wassenaar.
8.
Neeltje Margaretha, geb. op 15‑08‑1920 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht, aktenr.: 60), overl.
9.
Nicolaas, geb. op 04‑08‑1922 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht), overl. op 14‑08‑1949 om 13:00 u. te Woerden op 27-jarige leeftijd (bron: BS Woerden, aktenr.: 76).
10.
Adriana Pietje, geb. 04‑1924 te Gouderak, overl. op 15‑01‑1925 om 22:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 2).
Uit het tweede huwelijk:
11.
Willem Cornelis, geb. op 26‑06‑1931 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 23‑10‑2000 te Lunteren op 69-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Barneveld).
Tr. (1) 08‑1954 te Lunteren, sch. voor 1967 Aaltje CODÉE, geb. op 23‑03‑1934 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 17‑09‑2000 te Tilburg op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met Max Madlener. Dr. van Cornelia FIJN.
Tr. (2) 03‑1967 te Barneveld Dirkje van de MHEEN, geb. op 21‑10‑1940 te Barneveld, overl. op 07‑10‑2000 te Barneveld op 59-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
12.
Teuntje Maartje, geb. op 11‑09‑1932 te Waddinxveen (bron: BR Gouda), overl. op 17‑07‑1991 op 58-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lunteren).
Tr. 09‑1952 te Ede Marinus de KONING, geb. op 24‑09‑1931, overl. op 18‑03‑1991 op 59-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lunteren).
13.
Gerard Cornelis, geb. op 23‑09‑1934 te Waddinxveen (bron: BR Gouda), overl. op 10‑08‑2017 te Lunteren op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. 10‑1956 te Lunteren Cornelia CODÉE, geb. op 27‑05‑1936 te Zoetermeer, overl. op 24‑02‑2016 te Lunteren op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), dr. van Cornelia FIJN.

IX.128
Teunis de GROOT, kruidenier, geb. op 05‑07‑1910 te Reeuwijk (bron: BR Bergambacht, aktenr.: 56), overl. op 07‑01‑1980 te Gouda op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de GROOT (zie VIII.150) en Sijgje SCHOUTEN.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 17‑05‑1933 te Gouda (get.: W.J. Fijn en H.C. Kamermans) (bron: BS Gouda, aktenr.: 66) Johanna KAMERMANS, 23 jaar oud, geb. op 21‑11‑1909 om 11:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 633), overl. op 02‑06‑1993 te Gouda op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (Wim), geb. op 25‑07‑1937 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 09‑02‑2020 te Dordrecht op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.
2.
Gerrit, geb. op 31‑03‑1947 te Gouda (bron: Begraafplaats), overl. op 02‑04‑1947 om 20:30 u. te Gouda, 2 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 138).

VI.22
Antje de GROOT (Aartje), geb. op 21‑12‑1808 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 25‑12‑1808 te Bergambacht (get.: Stijntje Eegdeman) (bron: Doopboek), overl. op 10‑04‑1876 om 17:00 u. te Bergambacht op 67-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 24), dr. van Pieter de GROOT (zie V.3) en Adriaantje EEGDEMAN.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 18‑12‑1835 te Bergambacht (get.: W. Kentie, D. van Vliet, J. van der Leeden en H. Welter) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9) Pieter HOOGENDOORN, 24 jaar oud, bouwman, geb. op 06‑06‑1811 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. op 16‑06‑1811 te Bergambacht (get.: Meijnsje Stigter) (bron: Doopboek), overl. op 05‑01‑1860 om 00:00 u. te Bergambacht op 48-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1), 1e huwelijk met Teuntje Rehorst.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje (zie VII.60).

VII.60
Neeltje HOOGENDOORN, geb. op 03‑02‑1840 om 18:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 7), overl. op 18‑03‑1912 om 00:30 u. te Bergambacht op 72-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 11), dr. van Pieter HOOGENDOORN, bouwman, en Antje de GROOT (Aartje) (zie VI.22).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 02‑02‑1872 te Bergambacht (get.: T. de Groot, C. de Groot, C. Hoogendoorn en P. Hoogendoorn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 4) Pieter de GROOT, 34 jaar oud (zie VII.54).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder VII.54).

VI.23
Bastiaan de GROOT, bouwman, geb. op 11‑01‑1811 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑01‑1811 te Bergambacht (get.: Fijgje de Groot) (bron: Doopboek), overl. op 15‑02‑1882 om 14:00 u. te Lange Ruige Weide op 71-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 3), zn. van Pieter de GROOT (zie V.3) en Adriaantje EEGDEMAN.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 10‑01‑1835 te Stolwijk (get.: C. Stoppelenburg, F. Reijnders, W. Anker en J. Anker) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 1) Neeltje ANKER, 23 jaar oud, geb. op 01‑04‑1811 te Stolwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 07‑04‑1811 te Stolwijk (get.: Jannigje Baas) (bron: Doopboek), overl. op 20‑02‑1859 om 03:00 u. te Waarder op 47-jarige leeftijd (bron: BS Waarder, aktenr.: 2).
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter (zie VII.61).
2.
Cornelis (zie VII.63).
3.
Arie, geb. op 22‑12‑1839 om 14:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 61), overl. op 19‑05‑1841 om 10:00 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 16).
4.
Adrianus (zie VII.66).
5.
Celia, geb. op 01‑01‑1843 om 08:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1), overl. op 15‑01‑1923 om 18:00 u. te Gouderak op 80-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 2).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 17‑06‑1864 te Waarder (get.: J. Verdoold, P. de Groot, C. de Groot en J. Blanken) (bron: BS Waarder, aktenr.: 4) Maarten van DAM, 29 jaar oud, bouwman, geb. op 03‑06‑1835 om 14:30 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 32), overl. op 24‑04‑1917 om 23:00 u. te Gouderak op 81-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 12).
6.
Arie (zie VII.70).
7.
Adriaantje, geb. op 27‑07‑1849 om 17:00 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 25), overl. op 28‑09‑1934 om 10:30 u. te Waarder op 85-jarige leeftijd (bron: BS Waarder, aktenr.: 8).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 16‑02‑1872 te Waarder (get.: J. Lekkerkerker, A. Lekkerkerker, P. de Groot en M. van Dam) (bron: BS Waarder, aktenr.: 2) Jan Thomas LEKKERKERKER, 38 jaar oud, bouwman, geb. op 20‑01‑1834 om 10:00 u. te Kamerik (bron: BS Kamerik en de Houtdijken, aktenr.: 2), overl. op 02‑04‑1910 om 16:00 u. te Rietveld op 76-jarige leeftijd (bron: BS Rietveld, aktenr.: 4), 1e huwelijk met Adriana Cornelia Verbree.
8.
Willem, geb. op 07‑08‑1853 om 23:30 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 12), overl. op 23‑10‑1853 om 11:00 u. te Waarder, 77 dagen oud (bron: BS Waarder, aktenr.: 13).
9.
Doodgeboren kind, geb. op 09‑06‑1855 om 21:00 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 8), overl. op 09‑06‑1855 om 21:00 u. te Waarder, 0 dagen oud (bron: BS Waarder, aktenr.: 8).

VII.61
Pieter de GROOT, landbouwer, veehouder, geb. op 10‑09‑1835 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 52), overl. op 06‑07‑1918 om 23:30 u. te Hoenkoop op 82-jarige leeftijd (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 8), zn. van Bastiaan de GROOT (zie VI.23) en Neeltje ANKER.
Tr. op 36-jarige leeftijd op 28‑03‑1872 te Benschop (get.: C. de Groot, M. van Dam, A. Phersch en J. van Os) (bron: BS Benschop, aktenr.: 481) Johanna van OS, 24 jaar oud, geb. op 26‑12‑1847 om 03:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 33), overl. op 30‑10‑1928 om 06:30 u. te Waarder op 80-jarige leeftijd (bron: BS Waarder, aktenr.: 10).
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan Cornelis, geb. op 30‑05‑1876 om 00:30 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 15), overl. op 16‑08‑1876 om 14:00 u. te Waarder, 78 dagen oud (bron: BS Waarder, aktenr.: 14).
2.
Anna Maria, geb. op 07‑10‑1877 om 04:30 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 21), overl. op 25‑04‑1956 om 09:45 u. te Oudewater op 78-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 22), krijgt op 2 oktober 1896 in Hekendorp, ongehuwd, een kind Aagje.
Tr. op 19-jarige leeftijd op 11‑08‑1897 te Papekop (get.: J. en P. Burger, C. de Wit en L. Ritmeester) (bron: BS Papekop, aktenr.: 3) Cornelis BURGER, 26 jaar oud, visser, geb. op 22‑01‑1871 om 22:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2), overl. op 06‑05‑1939 om 19:45 u. te Oudewater op 68-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 14).
3.
Bastiaan Cornelis, geb. op 14‑10‑1878 om 22:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 16), overl. op 02‑03‑1888 om 03:00 u. te Hekendorp op 9-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 6).
4.
Neeltje, geb. op 14‑01‑1880 om 16:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 1), overl. op 16‑05‑1946 om 22:00 u. te Maarsseveen op 66-jarige leeftijd (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 8).
Tr. (1) op 30-jarige leeftijd op 14‑04‑1910 te Hekendorp (get.: G. Boonstoppel, J.W. Boonstoppel, G.J. de Groot en C. Burger) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2) Johannes BOONSTOPPEL, 34 jaar oud, landbouwer, geb. op 22‑11‑1875 om 23:30 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 19), overl. op 30‑05‑1912 om 19:00 u. te Utrecht op 36-jarige leeftijd (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 4).
Tr. (2) op 35-jarige leeftijd op 16‑04‑1915 te Hoenkoop (get.: C. de Jong en G.J. de Groot) (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 5) Leendert de JONG, 29 jaar oud, landbouwer, geb. op 23‑03‑1886 om 10:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 16), overl. op 29‑11‑1921 om 10:30 u. te Stolwijk op 35-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 31), 1e huwelijk met Neeltje Roken.
Tr. (3) op 45-jarige leeftijd op 12‑03‑1925 te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 1) Pieter Roelof van LEEUWEN, 42 jaar oud, geb. op 19‑10‑1882 om 22:30 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 23), overl. op 17‑11‑1956 om 19:00 u. te Tienhoven op 74-jarige leeftijd (bron: BS Tienhoven, aktenr.: 5).
5.
Doodgeboren kind, geb. op 14‑10‑1882 om 07:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 17), overl. op 14‑10‑1882 om 07:00 u. te Hekendorp, 0 dagen oud (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 17).
6.
Aagje, geb. op 19‑09‑1885 om 14:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 18), overl. op 23‑08‑1886 om 11:00 u. te Hekendorp, 338 dagen oud (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 15).
7.
Gerrit Johannes (zie VIII.170).

VIII.170
Gerrit Johannes de GROOT, landbouwer, arbeider, geb. op 20‑03‑1887 om 17:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 5), overl. op 04‑10‑1983 te Vinkeveen op 96-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Karssenhof, Ouderkerk aan de Amstel), zn. van Pieter de GROOT (zie VII.61) en Johanna van OS.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 28‑04‑1910 te Haastrecht (get.: C. Vroege, J. Boonstoppel, C. Burger en B.C. van Dam) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 6) Maria Willemina SPEKSNIJDER, 25 jaar oud, geb. op 25‑12‑1884 om 03:00 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 59), overl. op 22‑12‑1982 te Breukelen op 97-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Karssenhof, Ouderkerk aan de Amstel).
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Johannes, veehouder, geb. op 31‑07‑1910 te Hekendorp (bron: BR Ouder-Amstel, aktenr.: 10), overl. op 24‑12‑1999 te Veenendaal op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 31‑12‑1941 te Kockengen (get.: D.W. Sloesarwij en J.G. de Groot) (bron: BS Kockengen, aktenr.: 8) Marrigje Wilhelmina SLOESARWIJ, 30 jaar oud, geb. op 17‑02‑1911 om 07:00 u. te Kockengen (bron: BS Kockengen, aktenr.: 2), overl. op 29‑08‑1996 te Veenendaal op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Maria, geb. op 24‑07‑1911 om 08:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 56), overl. op 27‑02‑2011 te Leimuiden op 99-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 20‑06‑1935 te Ouder-Amstel (get.: W. den Hertog en P.J. de Groot) (bron: BS Ouder-Amstel, aktenr.: 11) Jan de VRIES, 29 jaar oud, veehouder, geb. op 16‑06‑1906 te Ouder-Amstel (bron: BR Leimuiden), overl. op 10‑08‑1977 op 71-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Leimuiden).
3.
Johannes Gerrit (zie IX.155).
4.
Johanna Trijntje, geb. op 04‑10‑1914 te Hekendorp (bron: BR Ouder-Amstel, aktenr.: 12), overl. op 19‑02‑2010 te Zwanenburg op 95-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 18‑06‑1941 te Hekendorp Bertus BURGGRAAF, 24 jaar oud, geb. op 09‑08‑1916 om 18:00 u. te Nieuwer-Amstel (bron: BS Nieuwer-Amstel, aktenr.: 129), overl. op 09‑01‑2016 te Zwanenburg op 99-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
5.
Trijntje, geb. op 03‑12‑1917 te Hekendorp (bron: BR Ouder-Amstel, aktenr.: 17), overl. op 04‑12‑2006 op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Karssenhof, Ouderkerk aan de Amstel).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 16‑12‑1943 te Ouder-Amstel Roelof de HAAN, 26 jaar oud, geb. op 08‑09‑1917 te Ouder-Amstel (bron: BR Ouder-Amstel), overl. op 10‑04‑1964 te Ouder-Amstel op 46-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Karssenhof, Ouderkerk aan de Amstel).
6.
Gerrit Johannes, geb. op 28‑06‑1921 te Hekendorp (bron: BR Ouder-Amstel), overl. op 14‑01‑2004 te Ouderkerk aan de Amstel op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Karssenhof, Ouderkerk aan de Amstel).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 24‑09‑1947 te Abcoude Jannetje Jacoba TINHOLT, 24 jaar oud, geb. op 12‑10‑1922 te Abcoude-Proostdij, overl. op 03‑02‑2017 te Breukelen op 94-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
7.
Willemina Anna Maria, geb. op 02‑08‑1927 te Hekendorp (bron: BR Ouder-Amstel), overl. op 09‑05‑1987 te Nieuwer Ter Aa op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 12‑05‑1954 te Ouderkerk aan de Amstel Hendrik WINKEL, 32 jaar oud, geb. op 05‑12‑1921 te Mijdrecht (bron: BR Mijdrecht), overl. op 27‑04‑1992 te Barneveld op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).

IX.155
Johannes Gerrit de GROOT, veehouder, geb. op 02‑03‑1913 om 18:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 5), overl. op 20‑08‑1989 te Abcoude op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gerrit Johannes de GROOT (zie VIII.170) en Maria Willemina SPEKSNIJDER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 12‑05‑1937 te Abcoude-Proostdij (get.: J. van Diën en P.J. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 7) Alida van DIëN, 22 jaar oud, geb. op 12‑05‑1915 om 16:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 15), overl. op 02‑05‑1995 te Abcoude op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria, geb. op 11‑08‑1939 te Abcoude-Proostdij, overl. op 21‑08‑2018 te Utrecht op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Abcoude).

VII.63
Cornelis de GROOT, landbouwer, geb. op 04‑01‑1837 om 05:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 2), overl. op 28‑02‑1875 om 22:00 u. te Lange Ruige Weide op 38-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 4), zn. van Bastiaan de GROOT (zie VI.23) en Neeltje ANKER.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 25‑05‑1860 te Lange Ruige Weide (get.: T. Erkel, A. van Meijeren, W. den Boer en C. Hak) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1) Adriana BOEREFIJN, 17 jaar oud, geb. op 14‑02‑1843 om 04:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 4), overl. op 05‑10‑1910 om 02:30 u. te Lange Ruige Weide op 67-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 12), 2e huwelijk met Arie den Boer.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geb. op 10‑11‑1860 om 13:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 11), overl. op 12‑03‑1903 om 13:00 u. te Stolwijk op 42-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 6).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 06‑06‑1884 te Lange Ruige Weide (get.: C. van Wijngaarden, S. Erkel, E. Boerefijn en M. van Dam) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 2) Jan van WIJNGAARDEN, 28 jaar oud, bouwman, geb. op 22‑02‑1856 om 22:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15), overl. op 19‑03‑1921 om 20:00 u. te Stolwijk op 65-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 12).
2.
Jan (zie VIII.174).
3.
Bastiaan, veehouder, geb. op 19‑10‑1866 om 23:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 19), overl. op 08‑01‑1923 om 14:00 u. te Lange Ruige Weide op 56-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1).
Tr. op 45-jarige leeftijd op 03‑05‑1912 te Lange Ruige Weide (get.: J. de Groot, P. de Groot, S. Burggraaf en P. Looij) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 2) Aaltje BURGGRAAF, 37 jaar oud, geb. op 01‑06‑1874 om 23:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 11), overl. op 14‑04‑1942 om 16:30 u. te Lange Ruige Weide op 67-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1), 2e huwelijk met Gijsbert Erkel.
4.
Pieter, landbouwer, geb. op 26‑01‑1868 om 05:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 3), overl. op 12‑02‑1941 om 01:30 u. te Harmelen op 73-jarige leeftijd (bron: BS Harmelen, aktenr.: 8).
Tr. op 37-jarige leeftijd op 12‑10‑1905 te Harmelen (get.: J. de Groot, B. de Groot, A. Verbree en J.T. Verbree) (bron: BS Harmelen, aktenr.: 13) Jannigje VERBREE, 35 jaar oud, geb. op 19‑02‑1870 om 03:00 u. te Harmelen (bron: BS Harmelen, aktenr.: 12), overl. op 24‑04‑1949 om 16:00 u. te Driebergen-Rijsenburg op 79-jarige leeftijd (bron: BS Driebergen-Rijsenburg, aktenr.: 47).

VIII.174
Jan de GROOT, landbouwer, geb. op 01‑05‑1862 om 05:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 13), overl. op 16‑12‑1932 om 11:00 u. te Lange Ruige Weide op 70-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 6), zn. van Cornelis de GROOT (zie VII.63) en Adriana BOEREFIJN.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 24‑12‑1891 te Lange Ruige Weide (get.: B. de Groot, J. van Wijngaarden, C. van der Vlist en S. Erkel) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 5) Elizabeth ROEL, 20 jaar oud, geb. op 23‑07‑1871 om 20:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 13), overl. op 17‑04‑1957 om 19:30 u. te Utrecht op 85-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 757).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis (zie IX.165).
2.
David Arie, geb. op 28‑11‑1896 om 20:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 28), overl. op 07‑01‑1899 om 05:00 u. te Lange Ruige Weide op 2-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1).
3.
Sijgje, geb. op 07‑12‑1900 om 07:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 22), overl. op 22‑11‑1950 te Lange Ruige Weide op 49-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 6).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 06‑06‑1929 te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 3) Arie KASIUS, 30 jaar oud, geb. op 09‑02‑1899 om 09:00 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 2), overl. op 23‑02‑1970 om 22:45 u. te Driebruggen op 71-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 19), 2e huwelijk met Maartje Verheul.
4.
David Arie, geb. op 11‑09‑1904 te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 17), overl. op 11‑07‑1969 om 22:15 u. te Utrecht op 64-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: A956).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 13‑03‑1931 te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 4) Annigje Neeltje VERBOOM, 27 jaar oud, geb. op 06‑10‑1903 te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 88), overl. voor 1969.
5.
Adriaan (zie IX.172).

IX.165
Cornelis de GROOT, brandstoffenhandelaar, arbeider, geb. op 21‑03‑1893 om 06:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 7), overl. op 17‑02‑1976 te Woerden op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Waarder), zn. van Jan de GROOT (zie VIII.174) en Elizabeth ROEL.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 18‑08‑1921 te Waarder (get.: J. Boerefijn en P. Kasius) (bron: BS Waarder, aktenr.: 4) Trijntje KASIUS, 26 jaar oud, geb. op 28‑07‑1895 om 01:00 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 15), overl. op 30‑05‑1992 te Oudewater op 96-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie X.17).
2.
Klaas (zie X.19).
3.
Elizabeth Willemijntje, geb. op 31‑10‑1926 te Lange Ruige Weide, overl. op 14‑03‑2009 te Woerden op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. 09‑1958 te Waarder Nicolaas VERMEER, geb. op 23‑02‑1929 te Hekendorp, overl. op 27‑12‑1993 te Hekendorp op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
4.
Bastiaan Pieter (zie X.23).
5.
Willemijntje Elizabeth, geb. ong. 1934 te Lange Ruige Weide, overl. op 10‑01‑1947 om 06:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 76).
6.
Cornelis, geb. op 11‑09‑1936 te Waarder, overl. op 26‑02‑1998 te Brandeberg (Oostenrijk) op 61-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 19‑12‑1962 te Barwoutswaarder (bron: Advertentie) Cornelia de VLIEG, 26 jaar oud, geb. op 03‑05‑1936 te Barwoudswaarder, overl. op 18‑03‑1999 te Nieuwerbrug op 62-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).

X.17
Jan de GROOT, geb. op 06‑10‑1922 te Lange Ruige Weide, overl. op 22‑04‑1986 te Waarder op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Cornelis de GROOT (zie IX.165) en Trijntje KASIUS.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 15‑05‑1946 te Waarder Neeltje van DUUREN, 23 jaar oud, geb. op 20‑05‑1922 te Waarder, overl. op 09‑08‑2007 te Woerden op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Franciska (Ciska), geb. op 18‑01‑1958 te Waarder, overl. op 11‑10‑2009 te Waarder op 51-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Advertentie).
Tr. te Driebruggen.

X.19
Klaas de GROOT, geb. op 22‑02‑1924 te Lange Ruige Weide, overl. op 04‑11‑1998 te Driebruggen op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de GROOT (zie IX.165) en Trijntje KASIUS.
Tr. 03‑1951 te Lange Ruige Weide Grietje (Griet) van DUUREN, geb. op 02‑03‑1925 te Waarder, overl. op 29‑09‑1999 te Driebruggen op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, geb. op 12‑02‑1954 te Lange Ruige Weide, overl. op 18‑07‑2012 te Driebruggen op 58-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. te Driebruggen.

X.23
Bastiaan Pieter de GROOT, geb. op 29‑07‑1929 te Lange Ruige Weide, overl. op 14‑04‑1997 te Alphen aan den Rijn op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de GROOT (zie IX.165) en Trijntje KASIUS.
Tr. (1) 08‑1954 te Haastrecht, sch. voor 1967 Dirkje Johanna DOELAND, geb. ong. 1930 te Haastrecht, overl. 11‑1971 te Rotterdam.
Rel. (2).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 04‑01‑1959 om 04:30 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 16), overl. op 04‑01‑1959 om 04:30 u. te Gouda, 0 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 16).

IX.172
Adriaan de GROOT, predikant, geb. op 27‑08‑1909 te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 16), overl. op 23‑02‑1983 te Ermelo op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jan de GROOT (zie VIII.174) en Elizabeth ROEL.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 16‑07‑1936 te Oudewater (get.: B. Colenbrander en A. Kasius) (bron: BS Oudewater, aktenr.: 13) Wilhelmina COLENBRANDER, 26 jaar oud, geb. op 28‑05‑1910 om 15:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 44), overl. op 01‑01‑2001 te Ermelo op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella, geb. op 01‑09‑1940 te Poortugaal (bron: Advertentie), overl. op 07‑09‑1990 te Oldenzaal op 50-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VII.66
Adrianus de GROOT, bouwman, geb. op 24‑01‑1841 om 23:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 8), overl. op 12‑11‑1923 om 19:30 u. te Lange Ruige Weide op 82-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 9), zn. van Bastiaan de GROOT (zie VI.23) en Neeltje ANKER.
Tr. op 42-jarige leeftijd op 23‑02‑1883 te Lange Ruige Weide (get.: P. de Groot, A. de Groot, M. van Dam en J.T. Lekkerkerker) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1) Jannigje de JONG, 31 jaar oud, geb. op 22‑09‑1851 om 17:30 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 12), overl. op 04‑07‑1923 om 05:00 u. te Lange Ruige Weide op 71-jarige leeftijd (bron: Lange Ruige Weide, aktenr.: 5).
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan Cornelis, bouwman, geb. op 29‑12‑1883 om 02:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 27), overl. op 02‑03‑1963 om 11:35 u. te Gouda op 79-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 176).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 26‑04‑1912 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. de Groot, H.P. de Groot, J. Verkaik en T. Verkaik) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 10) Adriana VERKAIK, 26 jaar oud, geb. op 01‑05‑1885 om 16:30 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 23), overl. op 15‑03‑1970 om 09:45 u. te Oudewater op 84-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 27).
2.
Aart, geb. op 12‑03‑1885 om 10:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 5), overl. op 09‑11‑1962 te Lange Ruige Weide op 77-jarige leeftijd.
Tr. op 60-jarige leeftijd op 21‑09‑1945 Aagje Adriana KOK, 52 jaar oud, geb. op 21‑09‑1893 om 13:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 11), overl. op 08‑08‑1982 te Woerden op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Wouter Eikenboom.
3.
Neeltje Bastiaantje, geb. op 10‑06‑1886 om 22:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 9), overl. op 23‑08‑1954 om 08:45 u. te Oudewater op 68-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 42).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 19‑04‑1917 te Lange Ruige Weide (get.: G. Eikelenboom en P.C. de Groot) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 3) Klaas EIKELENBOOM, 29 jaar oud, veehouder, geb. op 10‑11‑1887 om 04:00 u. te Linschoten (bron: BS Linschoten, aktenr.: 52), overl. op 02‑07‑1966 te Driebruggen op 78-jarige leeftijd (bron: BS Driebruggen, aktenr.: 12).
4.
Hendrik Pieter, landbouwer, geb. op 07‑12‑1889 om 07:30 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 21), overl. op 18‑10‑1953 om 11:00 u. te Oudewater op 63-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 38).
5.
Annigje Pieternella, geb. op 27‑07‑1891 om 03:30 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 11), overl.

VII.70
Arie de GROOT, korenmolenaar, bouwman, geb. op 21‑11‑1845 om 07:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 69), overl. op 22‑01‑1916 om 10:30 u. te Hekendorp op 70-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 3), zn. van Bastiaan de GROOT (zie VI.23) en Neeltje ANKER.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 24‑04‑1874 te Waarder (get.: A. de Groot, M. Blonk, P. Mijderwijk en C.D. Zuidam) (bron: BS Waarder, aktenr.: 2) Lijsje van MOURIK, 23 jaar oud, veehoudster, geb. op 10‑06‑1850 om 04:30 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 6), overl. op 06‑01‑1918 om 03:30 u. te Lange Ruige Weide op 67-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1).
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Bastiaantje, geb. op 08‑01‑1875 om 23:30 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 1), overl. op 04‑01‑1961 te Bergambacht op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 35-jarige leeftijd op 24‑11‑1910 te Hekendorp (get.: P. Terlouw, E. Terlouw en P. de Groot en A. de Groot) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 5) Cornelis TERLOUW, 23 jaar oud, veehandelaar, geb. op 09‑04‑1887 om 06:00 u. te Streefkerk (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 25), overl. op 02‑05‑1967 te Bergambacht op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
2.
Pieter Cornelis, veehouder, geb. op 24‑12‑1876 om 03:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 28), overl. op 30‑12‑1956 te Lange Ruige Weide op 80-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 22‑04‑1909 te Oudshoorn (get.: B. de Groot, C. Verduijn, W.C. Blonk en C. Speksnijder) (bron: BS Oudshoorn, aktenr.: 8), sch. na 2 jaar op 16‑01‑1912 te Hekendorp (bron: BS Hekendorp), vonnis d.d. 30-10-1911 rechtbank Rotterdam Aagje VERDUIJN, geb. op 06‑08‑1885 om 04:30 u. te Ter Aar (bron: BS Ter Aar, aktenr.: 59), overl. op 20‑11‑1971 te Woubrugge op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), 2e huwelijk met Cornelis Willem Anker.

VI.27
Cornelis de GROOT, bouwman, veehouder, geb. op 22‑06‑1815 om 14:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 34), overl. op 21‑05‑1891 om 07:30 u. te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 31), zn. van Pieter de GROOT (zie V.3) en Adriaantje EEGDEMAN.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 30‑03‑1849 te Bergambacht (get.: H. Voorsluijs, B. van Wijngaarden, C. van der Hee 2x) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1) Kaatje NOORDLAND, 29 jaar oud, geb. op 13‑04‑1819 om 15:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 17), overl. op 07‑03‑1875 om 01:00 u. te Bergambacht op 55-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 20).
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 01‑11‑1849 om 10:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 54), overl. op 01‑11‑1849 om 10:30 u. te Bergambacht, 0 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 54).
2.
Pieter, bouwman, geb. op 15‑06‑1851 om 10:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32), overl. op 20‑01‑1888 om 15:00 u. te Bergambacht op 36-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6), ongehuwd.

V.5
Willem de GROOT, bouwman, ged. (NGK) op 05‑04‑1778 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑01‑1870 om 20:00 u. te Benschop op 91-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 3), zn. van Bastiaan Willems de GROOT (zie IV.3) en Margje Pieters CASTELEIJN.
Otr. op 15‑11‑1800 te Benschop (bron: Trouwen Gerecht), tr. op 22-jarige leeftijd op 07‑12‑1800 te Benschop (bron: Trouwen Gerecht) Barbara de JONG, 21 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑11‑1779 te Benschop (get.: Marrigje de Jong) (bron: Doopboek), overl. op 06‑07‑1853 om 06:30 u. te Benschop op 73-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 21).
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, geb. op 13‑09‑1801 te Benschop (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑09‑1801 te Benschop (get.: Margje Kasteleijn) (bron: Doopboek), overl. op 06‑07‑1879 om 01:00 u. te Jutphaas op 77-jarige leeftijd (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 37).
Tr. (1) op 35-jarige leeftijd op 01‑04‑1837 te Benschop (get.: P. Beijen, J. Rijneveld, G. van den Berg en J.C. Kasteleijn) (bron: BS Benschop, aktenr.: 4) Jacob JONKHEIJD, 20 jaar oud, korenmolenaar, geb. op 29‑09‑1816 om 03:00 u. te Oudshoorn (bron: BS Oudshoorn, aktenr.: 39), overl. op 21‑05‑1845 om 22:00 u. te Jutphaas op 28-jarige leeftijd (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 20).
Tr. (2) op 45-jarige leeftijd op 31‑12‑1846 te Jutphaas (get.: L. Rijneveld, D.B. Bongaards, W. Marsman en G. Westbroek) (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 9) Johannes Hendrikus TAALING, 26 jaar oud, korenmolenaar, landbouwer, geb. op 19‑01‑1820 om 00:30 u. te Kortenhoef (bron: BS Kortenhoef, aktenr.: 2), overl. op 03‑01‑1892 om 14:00 u. te Jutphaas op 71-jarige leeftijd (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 2), 2e huwelijk Heintje Reyerse.
2.
Willem (zie VI.35).

VI.35
Willem de GROOT, bouwman, geb. op 23‑01‑1803 te Benschop (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 30‑01‑1803 te Benschop (get.: Christina Bijen) (bron: Doopboek), overl. op 11‑04‑1875 om 15:00 u. te Hekendorp op 72-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 10), zn. van Willem de GROOT (zie V.5) en Barbara de JONG.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 17‑11‑1826 te Bergambacht (get.: J. van der Leeden, P. van Lit, J. van Lit en J.L. Belz) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10) Marrigje den HOED, 22 jaar oud (zie VI.38).
Tr. (2) op 31-jarige leeftijd op 15‑11‑1834 te Hekendorp (get.: K. de Wit, 2x G. Boer en A. Blom) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2) Sophia BERGSHOEF, 31 jaar oud, geb. op 30‑11‑1802 te Waarder (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 01‑12‑1802 te Waarder (get.: Jacomijntje Bergshoef) (bron: Doopboek), overl. op 27‑04‑1866 om 03:00 u. te Hekendorp op 63-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 7).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jannigje Christina, geb. op 14‑04‑1827 om 04:00 u. te Bergambacht (bron: BS Benschop, aktenr.: 19), overl. op 06‑04‑1866 om 08:00 u. te Lopik op 38-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 23).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 01‑10‑1847 te Hekendorp (get.: J. Bosch, M. Blok, J. Vermeer en A.L. Boeser) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 4) Florus BOSCH, 31 jaar oud, bouwman, geb. op 25‑07‑1816 om 03:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 20), overl. op 24‑12‑1889 om 18:00 u. te Lopik op 73-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 50), 1e huwelijk met Neeltje Verburg.
2.
Willem (zie VII.80).
3.
Barbera, geb. op 09‑10‑1829 om 23:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 14), overl. op 14‑03‑1919 om 22:00 u. te Benschop op 89-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 20).
Tr. op 17-jarige leeftijd op 27‑11‑1846 te Hekendorp (get.: P. Vermeer, M. Blok, J. Hogenboom en J. Kinket) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 3) Dirk OSKAM, 23 jaar oud, bouwman, geb. op 27‑06‑1823 om 18:00 u. te Vlist (bron: BS Vlist, aktenr.: 5), overl. op 18‑02‑1907 om 14:00 u. te Benschop op 83-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 9).
4.
Maria, geb. op 23‑11‑1830 om 16:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 11), overl. op 26‑01‑1899 om 03:00 u. te Werkendam op 68-jarige leeftijd (bron: BS Werkendam, aktenr.: 4).
Tr. op 18-jarige leeftijd op 23‑03‑1849 te Hekendorp (get.: W. van 't Riet, D. Oskam, J. Oskam en M. Bogaard) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2) Klaas VERWOERD, 26 jaar oud, bouwman, geb. op 05‑05‑1822 om 08:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1), overl. op 04‑06‑1902 om 17:00 u. te Werkendam op 80-jarige leeftijd (bron: BS Werkendam, aktenr.: 33).
5.
Gerrit, geb. op 08‑12‑1831 om 14:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 10), overl. op 13‑10‑1834 om 22:00 u. te Hekendorp op 2-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 6).
Uit het tweede huwelijk:
6.
Gerrigje, geb. op 22‑03‑1835 om 14:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 4), overl. op 02‑07‑1881 om 05:00 u. te Hekendorp op 46-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 17).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 27‑11‑1857 te Hekendorp (get.: F. Bosch, D. Oskam, W. de Groot en K. Verwoerd) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 3) Aart SMIT, 33 jaar oud, landbouwer, geb. op 04‑07‑1824 om 06:00 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 23), overl. op 16‑05‑1901 om 18:00 u. te Hoenkoop op 76-jarige leeftijd (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 5).
7.
Anthonie, geb. op 20‑05‑1836 om 11:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2), overl. op 20‑03‑1838 om 00:30 u. te Hekendorp op 1-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 5).
8.
Jacobus (zie VII.91).
9.
Marigje (zie VII.94).
10.
Anthonie, bouwman, geb. op 14‑01‑1842 om 23:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 1), overl. op 19‑02‑1867 om 04:00 u. te Hekendorp op 25-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 7).
11.
Pieter (zie VII.97).
12.
Neeltje, geb. op 18‑06‑1846 om 20:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 6), overl. op 03‑12‑1874 om 20:00 u. te Hekendorp op 28-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 20).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 21‑11‑1873 te Hekendorp (get.: H. Maaijen, W. de Groot, D. van Schaardenburg en A. Smit) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 9) Jan MAAIJEN, 27 jaar oud, veehouder, geb. op 17‑03‑1846 om 04:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 5), overl. op 18‑05‑1912 om 04:30 u. te Amsterdam op 66-jarige leeftijd (bron: BS Kamerik, aktenr.: 13), 2e huwelijk met Grietje van Dam.
13.
Doodgeboren kind, geb. op 04‑09‑1848 om 21:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 9), overl. op 04‑09‑1848 om 21:00 u. te Hekendorp, 0 dagen oud (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 9).

VII.80
Willem de GROOT, koopman, timmerman, geb. op 10‑09‑1828 om 01:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 9), overl. op 08‑08‑1892 om 19:30 u. te Oudewater op 63-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 63), zn. van Willem de GROOT (zie VI.35) en Marrigje den HOED (zie VI.38).
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 16‑10‑1852 te Hekendorp (get.: 2x H. Oskam, A. Verkleij en J. Kinkert) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2) Maagje OSKAM, 25 jaar oud, geb. op 24‑03‑1827 om 05:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2), overl. op 15‑11‑1877 om 13:00 u. te Oudewater op 50-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 95).
Tr. (2) op 54-jarige leeftijd op 10‑08‑1883 te Houten (get.: A. Versteeg, P. van Bemmel, J. van Arkel en H. Mulder) (bron: BS Houten, aktenr.: 6) Adriana Cornelia VERSTEEG, 29 jaar oud, geb. op 22‑03‑1854 om 09:00 u. te Rhenen (bron: BS Rhenen, aktenr.: 39), overl. op 28‑06‑1902 om 05:30 u. te Oudewater op 48-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 50).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Marrigje, geb. op 11‑05‑1853 om 20:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 7), overl. op 22‑04‑1866 om 22:00 u. te Oudewater op 12-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 47).
2.
Annigje, geb. op 29‑10‑1854 om 20:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 77), overl. op 02‑01‑1855 om 02:00 u. te Oudewater, 65 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 2).
3.
Willem, geb. op 10‑12‑1856 om 20:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 76), overl. op 23‑12‑1856 om 06:00 u. te Oudewater, 13 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 95).
4.
Annigje, geb. op 10‑09‑1858 om 18:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 59), overl. op 08‑12‑1938 om 16:00 u. te Zegveld op 80-jarige leeftijd (bron: BS Zegveld, aktenr.: 11).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 30‑11‑1882 te Oudewater (get.: D. Oskam, C. van Dijk, H. Uithol en J. van der Bree) (bron: BS Oudewater, aktenr.: 21) Dirk OSKAMP, 29 jaar oud, visser, geb. op 18‑08‑1853 om 01:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 18), overl. op 15‑12‑1934 om 02:00 u. te Zegveld op 81-jarige leeftijd (bron: BS Zegveld, aktenr.: 11).
5.
Sophija, geb. op 23‑10‑1860 om 13:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 77), overl. op 04‑11‑1860 om 21:30 u. te Oudewater, 12 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 81).
6.
Gerrigje Sophia, geb. op 20‑08‑1862 om 11:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 49), overl. op 17‑09‑1862 om 03:00 u. te Oudewater, 28 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 71).
7.
Willem Gerrit, koopman, geb. op 14‑03‑1864 om 17:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 21), overl. op 31‑05‑1936 om 16:00 u. te Oudewater op 72-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 20).
Tr. op 38-jarige leeftijd op 12‑09‑1902 te Reeuwijk (get.: G.A. de Groot, D. Oskamp, C. Nap en S.J. Nap) (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 24) Emmigje NAP, 33 jaar oud, geb. op 18‑07‑1869 om 13:00 u. te Kamerik (bron: BS Kamerik, aktenr.: 33), overl. op 18‑01‑1942 om 12:45 u. te Oudewater op 72-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 5).
8.
Gerrit Willem, geb. op 22‑10‑1865 om 08:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 81), overl. op 27‑12‑1865 om 01:00 u. te Oudewater, 66 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 100).
9.
Gerrit Anthonie (zie VIII.202).
10.
Hendrik, geb. op 10‑02‑1869 om 14:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 12), overl. op 28‑05‑1869 om 22:00 u. te Oudewater, 107 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 51).
Uit het tweede huwelijk:
11.
Jan, geb. op 20‑02‑1884 om 20:30 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 14), overl. op 24‑03‑1884 om 13:30 u. te Oudewater, 33 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 30).

VIII.202
Gerrit Anthonie de GROOT, koopman, geb. op 09‑11‑1867 om 23:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 101), overl. op 07‑07‑1946 om 23:00 u. te Oudewater op 78-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 35), zn. van Willem de GROOT (zie VII.80) en Maagje OSKAM.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 02‑10‑1895 te Oudewater (get.: W.G. de Groot, D. Oskam, H. Oosterom en E. van de Blaauwendraad) (bron: BS Oudewater, aktenr.: 13) Grietje de RUITER, 23 jaar oud, geb. op 01‑09‑1872 om 22:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 71), overl. op 31‑05‑1955 om 23:30 u. te Oudewater op 82-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 20).
Uit dit huwelijk:
1.
Maagje, geb. op 01‑04‑1896 om 15:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 25), overl. op 14‑06‑1911 om 17:30 u. te Oudewater op 15-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 35).
2.
Teuntje, geb. op 19‑07‑1897 om 17:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 43), overl. op 14‑05‑1983 te Soest op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 15‑06‑1922 te Oudewater (get.: G. van Bekkum en D.P. Gimbel) (bron: BS Oudewater, aktenr.: 13) Gerrit van KOOTEN, 23 jaar oud, slager, geb. op 16‑01‑1899 om 14:30 u. te Montfoort (bron: BS Montfoort, aktenr.: 3), overl. op 17‑08‑1993 te Soest op 94-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
3.
Willem, geb. op 07‑03‑1899 om 02:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 20), overl. op 26‑11‑1902 om 22:00 u. te Oudewater op 3-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 71).
4.
Klazina, verpleegster, geb. op 19‑01‑1901 om 01:30 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 5), overl. op 09‑09‑1962 om 07:30 u. te Amsterdam op 61-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 7-377).
5.
Willem, geb. op 17‑04‑1903 om 03:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 37), overl. op 25‑06‑1976 te Gouda op 73-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Oudewater).
6.
Doodgeboren kind, geb. op 28‑01‑1905 om 05:30 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 14), overl. op 28‑01‑1905 om 05:30 u. te Oudewater, 0 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 14).
7.
Rijkje, hulp in de huishouding, geb. op 06‑03‑1906 om 05:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 14), overl. op 29‑01‑1940 om 09:00 u. te Oudewater op 33-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 10), ongehuwd.
8.
Antje, geb. op 16‑11‑1907 om 11:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 84), overl. op 29‑05‑1973 op 65-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Oudewater).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 30‑04‑1936 te Oudewater (get.: A.T. van Wijngaarden en W.G. de Groot) (bron: BS Oudewater, aktenr.: 8) Wouter van WIJNGAARDEN, 29 jaar oud, drogist, geb. op 01‑11‑1906 om 12:00 u. te Nieuwkoop (bron: BS Nieuwkoop, aktenr.: 73), overl. op 10‑03‑1981 te Oudewater op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Arie van WIJNGAARDEN, veehouder, en Jannigje de GROOT (zie VIII.437).
9.
Maagje, geb. op 05‑08‑1911 om 11:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 60), overl. op 12‑06‑1967 op 55-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Oudewater).
10.
Doodgeboren kind, geb. op 09‑01‑1913 om 12:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 3), overl. op 09‑01‑1913 om 12:00 u. te Oudewater, 0 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 3).
11.
Emma Wilhelmina, geb. op 16‑11‑1916 om 12:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 85), overl. op 24‑05‑2001 te Gouda op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 05‑1966 Jacobus Arie VERBURG, geb. op 02‑11‑1909 om 23:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 57), overl. op 11‑10‑1982 te Stolwijk op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VII.91
Jacobus de GROOT, landbouwer, geb. op 09‑07‑1837 om 04:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2), overl. op 24‑08‑1893 om 22:00 u. te Benschop op 56-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 24), zn. van Willem de GROOT (zie VI.35) en Sophia BERGSHOEF.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 12‑02‑1858 te Zegveld (get.: A. van Vliet, P. van Dam, J. van Lokhorst en J. Halm) (bron: BS Zegveld, aktenr.: 2) Agatha van LEEUWEN, 23 jaar oud, geb. op 21‑04‑1834 om 20:30 u. te Willeskop (bron: BS Willeskop, aktenr.: 9), overl. op 30‑12‑1877 om 01:00 u. te Benschop op 43-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 50).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie VIII.206).
2.
Teuntje, geb. op 26‑10‑1859 om 10:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 36), overl. op 30‑08‑1919 om 12:00 u. te Benschop op 59-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 38).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 05‑01‑1882 te Benschop (get.: B. van der Vlist, W. de Groot, C. van Dijk en C. van Vliet) (bron: BS Benschop, aktenr.: 1) Adrianus van OS, 23 jaar oud, landbouwer, geb. op 14‑04‑1858 om 19:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 11), overl. op 25‑09‑1940 om 13:00 u. te Benschop op 82-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 18).
3.
Dirk (zie VIII.210).
4.
Sophieas Jacobus, geb. op 03‑01‑1865 om 00:00 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 3), overl. op 24‑09‑1865 om 01:00 u. te Snelrewaard, 264 dagen oud (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 10).
5.
Antonie, geb. op 25‑04‑1867 om 12:10 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 4), overl. op 16‑10‑1867 om 16:00 u. te Snelrewaard, 174 dagen oud (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 15).
6.
Sophia, geb. op 04‑05‑1868 om 02:30 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 4), overl. op 21‑05‑1888 om 14:00 u. te Benschop op 20-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 24).
7.
Antonie, geb. op 07‑05‑1869 om 04:00 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 9), overl. op 01‑08‑1869 om 07:00 u. te Snelrewaard, 86 dagen oud (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 10).
8.
Antonie Cornelis, geb. op 26‑05‑1870 om 19:00 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 8), overl. op 28‑02‑1871 om 11:00 u. te Snelrewaard, 278 dagen oud (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 2).
9.
Jacobus (zie VIII.216).
10.
Johannes Hendrikus, geb. op 03‑12‑1872 om 20:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 67), overl. op 28‑02‑1895 om 11:30 u. te Benschop op 22-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 10).
11.
Jannigje Christina, geb. op 03‑03‑1874 om 21:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 9), overl. op 19‑06‑1874 om 18:30 u. te Benschop, 108 dagen oud (bron: BS Benschop, aktenr.: 21).
12.
Neeltje, dienstbode, geb. op 21‑03‑1875 om 02:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 21), overl. op 01‑02‑1947 om 21:00 u. te Tull en 't Waal op 71-jarige leeftijd (bron: BS Tull en 't Waal, aktenr.: 1).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 08‑11‑1906 te Tull en 't Waal (get.: A. van Os, D. de Groot, M. de Kruijf en H. de Kruijf) (bron: BS Tull en 't Waal, aktenr.: 1) Johannes Cornelis de KRUIJF, 38 jaar oud, geb. op 12‑08‑1868 om 18:00 u. te Tull en 't Waal (bron: BS Tull en 't Waal, aktenr.: 11), overl. op 23‑10‑1944 om 11:00 u. te Tull en 't Waal op 76-jarige leeftijd (bron: BS Tull en 't Waal, aktenr.: 8).
13.
Doodgeboren kind, geb. op 30‑12‑1877 om 01:30 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 51), overl. op 30‑12‑1877 om 01:30 u. te Benschop, 0 dagen oud (bron: BS Benschop, aktenr.: 51).

VIII.206
Willem de GROOT, bouwman, geb. op 04‑06‑1858 om 05:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 11), overl. op 21‑07‑1893 om 18:30 u. te Lopik op 35-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 27), zn. van Jacobus de GROOT (zie VII.91) en Agatha van LEEUWEN.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 07‑03‑1883 te Lopik (get.: J. Hoogendoorn, H. de Vos, A. van Os en W. Smallegange) (bron: BS Lopik, aktenr.: 4) Neeltje de VOS, 19 jaar oud, geb. op 28‑03‑1863 om 17:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 14), overl. op 20‑12‑1891 om 22:00 u. te Lopik op 28-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 39).
Uit dit huwelijk:
1.
Agatha, geb. op 03‑06‑1883 om 16:00 u. te Kamerik (bron: BS Kamerik, aktenr.: 29), overl. op 03‑07‑1959 om 06:45 u. te Maartensdijk op 76-jarige leeftijd (bron: BS Maartensdijk, aktenr.: 32).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 22‑01‑1909 te Westbroek (get.: J. Hoogendoorn, J. de Leeuw, A. Grootendorst en J. Grootendorst) (bron: BS Westbroek, aktenr.: 1) Pieter DUIJKER, 25 jaar oud, rietdekker, geb. op 17‑02‑1883 om 06:00 u. te Westbroek (bron: BS Westbroek, aktenr.: 9), overl. op 03‑06‑1967 om 10:00 u. te Maartensdijk op 84-jarige leeftijd (bron: BS Maartensdijk, aktenr.: 25).
2.
Hendrik (zie IX.189).
3.
Jacobus, geb. op 03‑07‑1885 om 09:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 37), overl. op 07‑10‑1885 om 03:30 u. te Lopik, 96 dagen oud (bron: BS Lopik, aktenr.: 35).
4.
Jacobus (zie IX.192).
5.
Willem, geb. op 15‑11‑1888 om 03:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 62), overl. op 22‑02‑1889 om 04:30 u. te Lopik, 99 dagen oud (bron: BS Lopik, aktenr.: 17).
6.
Willem (zie IX.195).
7.
Sophia Elizabeth, geb. op 24‑12‑1890 om 16:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 64), overl. op 28‑12‑1890 om 01:00 u. te Lopik, 4 dagen oud (bron: BS Lopik, aktenr.: 50).
8.
Cornelis Anthonie, geb. op 20‑12‑1891 om 16:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 60), overl. op 07‑02‑1892 om 12:00 u. te Lopik, 49 dagen oud (bron: BS Lopik, aktenr.: 3).

IX.189
Hendrik de GROOT, slager, geb. op 31‑07‑1884 om 03:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 38), overl. op 15‑07‑1975 te Bodegraven op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Willem de GROOT (zie VIII.206) en Neeltje de VOS.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 11‑03‑1909 te Waarder (get.: A.F. de Vos, P. Duijker, W.J. Boot en J.P. Molenaar) (bron: BS Waarder, aktenr.: 2) Jannetje BOOT, 27 jaar oud, geb. op 28‑12‑1881 om 04:00 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 37), overl. op 23‑09‑1969 te Bodegraven op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats, aktenr.: 37).
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Geertje (Nel), geb. op 11‑01‑1910 te Bodegraven (bron: BS Bodegraven, aktenr.: 5), overl. op 15‑06‑1986 te Zeist op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 25‑09‑1935 te Bodegraven Andries van der VEEN, 33 jaar oud, geb. op 07‑01‑1902 om 12:00 u. te Grootegast (bron: BS Grootegast, aktenr.: 1), overl. op 05‑08‑1946 om 11:00 u. te Gouda op 44-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 329).
2.
Christina Jacoba (Tiny), geb. op 23‑08‑1913 te Bodegraven (bron: BS Bodegraven, aktenr.: 112), overl. op 01‑04‑2000 te Bodegraven op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).

IX.192
Jacobus de GROOT, landbouwer, veehouder, geb. op 20‑10‑1887 om 21:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 50), overl. op 07‑10‑1972 te Bennekom op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de GROOT (zie VIII.206) en Neeltje de VOS.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 22‑02‑1912 te Vleuten (get.: J. Hoogendoorn, W. van Wijngaarden, J. Griffioen en J. de Leeuw) (bron: BS Vleuten, aktenr.: 2) Willemijntje GRIFFIOEN, 21 jaar oud, geb. op 01‑05‑1890 om 17:00 u. te Vleuten (bron: BS Vleuten, aktenr.: 22), overl. op 28‑09‑1967 te Bennekom op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Cornelia (Nel), verpleegster, geb. op 13‑11‑1912 om 16:30 u. te Rhenen (bron: BS Rhenen, aktenr.: 180), overl. op 20‑03‑1999 te Oosterbeek op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Arie (zie X.33).
3.
Willem (Wim), geb. op 11‑06‑1915 om 00:30 u. te Rhenen (bron: BS Rhenen, aktenr.: 86), overl. op 16‑05‑1945 te Leerdam op 29-jarige leeftijd (bron: BS Leerdam, aktenr.: 76).
4.
Cornelia Christina (Cor), geb. op 06‑10‑1916 om 09:00 u. te Rhenen (bron: BS Rhenen, aktenr.: 154), overl. op 06‑12‑2012 te Visalia (Tulare County, Californië) op 96-jarige leeftijd.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 18‑01‑1938 te Rhenen (get.: J. Brons en A. de Groot) (bron: BS Rhenen, aktenr.: 1) Jacob BROUWER, 24 jaar oud, geb. op 30‑09‑1913 te Barneveld, overl. op 06‑07‑1996 te Escondido (San Diego County, Californië) op 82-jarige leeftijd (bron: Oak Hill Memorial Park).
5.
Elisabeth (Bets), geb. op 04‑01‑1918 om 23:30 u. te Rhenen (bron: BS Rhenen, aktenr.: 3), overl. op 18‑09‑2008 te Visalia (Tulare County, Californië) op 90-jarige leeftijd (bron: Visalia Cemetery).
Tr. op 18-jarige leeftijd op 31‑03‑1936 te Rhenen (get.: D. Meijer en W.H. Meijer) (bron: BS Rhenen, aktenr.: 7) Eibert WILGENBURG, 42 jaar oud, graanhandelaar, geb. op 20‑09‑1893 om 19:00 u. te Barneveld (bron: BS Barneveld, aktenr.: 191), overl. op 25‑02‑1966 te San Diego (San Diego County, Californië) op 72-jarige leeftijd (bron: San Marcos Cemetery), 1e huwelijk met Francina Davelaar.
6.
Jannetje Agatha (Agaath), maatschappelijk werkster, geb. op 24‑05‑1919 om 17:00 u. te Rhenen (bron: BS Rhenen, aktenr.: 72), overl. op 01‑08‑2012 te Oosterbeek op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bennekom).
Tr. op 46-jarige leeftijd op 01‑10‑1965 te Rhenen (bron: Archiefkaart Amsterdam) Adriaan KOK, 48 jaar oud, personeelschef, geb. op 17‑04‑1917 te Doesburg (bron: Archiefkaart Amsterdam), overl. op 01‑01‑1967 om 21:30 u. te Amsterdam op 49-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 22), 1e huwelijk met Hendrika Wilhelmina Elberta Beekman.
7.
Jacobus (zie X.42).
8.
Johannes, soldaat, geb. op 23‑01‑1923 te Rhenen, overl. op 20‑01‑1946 om 14:30 u. te Lubok Kiab op Malakka op 22-jarige leeftijd (bron: BS Ede, aktenr.: 230), ongehuwd.
9.
Antje Willemijntje Maria, geb. op 19‑08‑1926 te Rhenen, overl. op 17‑03‑1934 om 16:00 u. te Utrecht op 7-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 463).
10.
Anton Willem Marinus, geb. op 04‑04‑1935 te Rhenen, overl. op 15‑09‑2015 te Iliamna (Lake and Peninsula Borough, Alaska) op 80-jarige leeftijd, omgekomen bij een vliegtuigongeluk.
Tr. te Albert Lea (Freeborn County, Minnesota).

X.33
Arie de GROOT, expediteur, onderwijs-assistent UU, geb. op 08‑06‑1914 om 10:00 u. te Rhenen (bron: BS Rhenen, aktenr.: 96), overl. op 26‑11‑1993 te Utrecht op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Jacobus de GROOT (zie IX.192) en Willemijntje GRIFFIOEN.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 09‑05‑1947 te Utrecht Judith Elisabeth Evertje HOGENDOORN, 25 jaar oud, geb. op 26‑05‑1921 te Oudenrijn, overl. op 11‑04‑1999 te Bilthoven op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 14‑10‑1953 om 03:00 u. te Ede (bron: BS Ede, aktenr.: 231), overl. op 14‑10‑1953 om 03:00 u. te Ede, 0 dagen oud (bron: BS Ede, aktenr.: 231).

X.42
Jacobus de GROOT, geb. op 05‑09‑1921 te Rhenen, overl. op 12‑09‑2007 te Visalia (Tulare County, California) op 86-jarige leeftijd, zn. van Jacobus de GROOT (zie IX.192) en Willemijntje GRIFFIOEN.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 01‑09‑1949 te Barneveld Elizabeth LEENSTRA, 22 jaar oud, geb. op 08‑01‑1927 te Heidenschap, overl. op 11‑12‑2016 te Visalia (Tulare County, California) op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Theodoor (John), geb. op 26‑09‑1951, overl. op 22‑04‑2011 te Visalia (Tulare County, California) op 59-jarige leeftijd.
2.
Thomas S. Overl. ong. 2006.

IX.195
Willem de GROOT, vleeshouwer, geb. op 11‑12‑1889 om 13:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 61), overl. op 09‑04‑1949 te Leerdam op 59-jarige leeftijd (bron: BS Leerdam, aktenr.: 39), zn. van Willem de GROOT (zie VIII.206) en Neeltje de VOS.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 23‑06‑1910 te Ameide (get.: H. de Groot, J. de Groot, F. Kool en A.F. Kool) (bron: BS Ameide, aktenr.: 8) Cornelia KOOL, 20 jaar oud, geb. op 09‑07‑1889 om 09:30 u. te Ameide (bron: BS Ameide, aktenr.: 30), overl. op 19‑07‑1970 te Leerdam op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie X.47).
2.
Neeltje Martina, geb. op 02‑05‑1912 te Leerdam (bron: BR Leerdam), overl. op 10‑10‑1976 te Culemborg op 64-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. 01‑1939 te Leerdam Everardus WIGGELINKHUIZEN, adjunct-commies, geb. op 16‑05‑1907 om 09:00 u. te Culemborg (bron: BS Culemborg, aktenr.: 101), overl. op 02‑01‑1980 te Culemborg op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Martinus, geb. op 14‑07‑1913 te Leerdam (bron: BR Leerdam), overl. op 19‑12‑1913 om 14:00 u. te Leerdam, 158 dagen oud (bron: BS Leerdam, aktenr.: 81).
4.
Martinus, slager, geb. op 12‑06‑1915 te Leerdam (bron: BR Leerdam), overl. op 07‑05‑1973 te Leerdam op 57-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Leerdam).
Tr. 04‑1943 te Arkel Eigje Suzanna KWAKERNAAK, geb. op 15‑03‑1918 te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 3), overl. op 01‑08‑1995 te Leerdam op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
5.
Neeltje Agatha, geb. op 11‑12‑1916 te Leerdam (bron: BR Leerdam), overl. op 14‑04‑2014 te Culemborg op 97-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. 06‑1942 te Leerdam Hendrik van TIEL, geb. op 04‑03‑1917 te Culemborg (bron: BR Culemborg), overl. op 25‑04‑1987 te Culemborg op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
6.
Frederik Hendrik, geb. op 18‑05‑1922 te Leerdam, overl. op 01‑10‑2004 te Leersum op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 31‑01‑1950 te Ameide Maria MUILWIJK, 26 jaar oud, geb. op 02‑07‑1923 te Ameide, overl. op 27‑02‑2013 te Amerongen op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Leersum).

X.47
Willem de GROOT, slager, geb. op 22‑05‑1911 te Leerdam (bron: BR Leerdam), overl. op 21‑06‑2001 te Leerdam op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de GROOT (zie IX.195) en Cornelia KOOL.
Tr. (1) op 26-jarige leeftijd op 06‑04‑1938 te Varik (get.: E. Wiggelinkhuizen en M. de Groot) (bron: BS Varik, aktenr.: 2) Yke Geertruida den UIJL, 26 jaar oud, geb. op 27‑04‑1911 om 16:00 u. te Heesselt (bron: BS Varik, aktenr.: 12), overl. op 25‑10‑1968 te Leerdam op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. (2) Andrijntje (Rijna) van NOORD, geb. op 07‑04‑1922 te Aalsmeer, overl. op 21‑11‑1993 te Haren op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Johannes Thomas Knooihuizen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Meta Margriet (Meta), geb. op 15‑10‑1945 te Leerdam, overl. op 06‑03‑2016 te Leek op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

VIII.210
Dirk de GROOT, werkman, veehandelaar, geb. op 21‑08‑1861 om 17:00 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 10), overl. op 31‑03‑1928 om 19:30 u. te Abcoude-Proostdij op 66-jarige leeftijd (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 7), zn. van Jacobus de GROOT (zie VII.91) en Agatha van LEEUWEN.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 27‑02‑1890 te Hekendorp (get.: A. van Os, W. de Groot, J.C. Peuler en C. van Dijk) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2) Alida ZUIDAM, 21 jaar oud (zie VIII.223).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus (zie IX.199).
2.
Pieter (zie IX.201).
3.
Cornelis Willem, geb. op 19‑11‑1892 om 20:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 59), overl. op 04‑12‑1892 om 11:00 u. te Abcoude-Proostdij, 15 dagen oud (bron: BS Abcoude Proostdij, aktenr.: 56).
4.
Agatha, geb. op 17‑10‑1893 om 19:30 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude Proostdij, aktenr.: 45), overl. op 04‑03‑1970 om 08:45 u. te Oudewater op 76-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 24).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 18‑08‑1926 te Abcoude-Proostdij (get.: J. de Groot en A. Verhagen) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 10) Willem VERHAGEN, 31 jaar oud, winkelier, geb. op 05‑10‑1894 om 06:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 24), overl. op 13‑07‑1983 te Oudewater op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
5.
Margje, geb. op 26‑01‑1895 om 14:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 5), overl.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 10‑11‑1921 te Abcoude-Proostdij (get.: J. de Groot en P. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 12) Jan EINDHOVEN, 31 jaar oud, spoorwegarbeider, magazijnmeester, geb. op 30‑06‑1890 om 19:00 u. te Abcoude-Baambrugge (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 32), overl. op 05‑08‑1949 om 03:30 u. te Abcoude op 59-jarige leeftijd (bron: BS Abcoude, aktenr.: 26).
6.
Willem Hendrik, geb. op 09‑09‑1896 om 07:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 49), overl. op 27‑12‑1896 om 00:30 u. te Abcoude-Proostdij, 109 dagen oud (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 43).
7.
Willem Hendrik, venter in bloemen, geb. op 07‑02‑1898 om 13:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 9), overl. op 31‑05‑1945 te Bergen-Belsen (Duitsland) op 47-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 168).
8.
Alida Sophia, geb. op 31‑10‑1899 om 18:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 36), overl. op 13‑09‑1987 te Ede op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 16‑05‑1923 te Abcoude-Proostdij (get.: P. van Schoonhoven en J. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 9) Jan van SCHOONHOVEN, 25 jaar oud, melkslijter, geb. op 07‑07‑1897 om 11:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1662), overl. op 12‑07‑1978 te Groenekan op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
9.
Dirk, veekoopman, castreur, geb. op 06‑09‑1901 om 15:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 29), overl. op 20‑02‑1969 om 19:15 u. te Oudewater op 67-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 14).
Rel. Gijsberta Johanna OSKAM, geb. op 11‑11‑1900 om 08:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2860), overl. op 21‑03‑1984 te Oudewater op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
10.
Sophia (zie IX.215).
11.
Hendrik (zie IX.216).
12.
Jannetje Christina, geb. op 01‑07‑1906 om 15:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 23), overl. op 23‑11‑2000 te Ouderkerk aan de Amstel op 94-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 10‑04‑1929 te Abcoude-Proostdij (get.: P. Kars en J. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 1), sch. na 17 jaar op 10‑10‑1946 te Amsterdam (bron: BS Abcoude) Hendrik KARS, veehouder, geb. op 16‑12‑1905 om 15:30 u. te Ouder-Amstel (bron: BS Ouder-Amstel, aktenr.: 116), overl. op 13‑07‑1986 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: 2DA2310), 2e huwelijk met Aaltje Visser.
Rel. (2) Hein de GROOT, overl. voor 2000.
13.
Teuntje, geb. op 09‑07‑1908 om 21:30 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 20), overl. op 25‑07‑1984 te Noordwijkerhout op 76-jarige leeftijd.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 27‑03‑1935 te Abcoude-Proostdij (get.: W. Aurik, P. de Groot en A. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 3) Gerrit AURIK, 29 jaar oud, schillenophaler, geb. op 06‑03‑1906 om 05:30 u. te Nieuwer-Amstel (bron: BS Nieuwer-Amstel, aktenr.: 48), overl. op 06‑12‑1975 te Ouderkerk aan de Amstel op 69-jarige leeftijd.
14.
Arie, poelier, geb. op 07‑09‑1912 om 20:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 31), overl. op 31‑07‑1966 te Maastricht op 53-jarige leeftijd (bron: BS Maastricht, aktenr.: 596).
Tr. ong. 1954 Maria Helena JANSSEN, geb. op 06‑03‑1911 te Sint-Pieter (bron: BS Sint-Pieter, aktenr.: 13), overl., 1e huwelijk met Joseph Schreurs.

IX.199
Jacobus de GROOT, koopman in vee, geb. op 26‑05‑1890 om 06:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude Proostdij, aktenr.: 34), overl. op 15‑08‑1935 om 16:30 u. te Amsterdam op 45-jarige leeftijd (bron: BS Ouder-Amstel, aktenr.: 31), zn. van Dirk de GROOT (zie VIII.210) en Alida ZUIDAM (zie VIII.223).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 10‑06‑1920 te Ouder-Amstel (get.: D. de Groot, P. de Groot, A. Hogenhout en P. Hogenhout) (bron: BS Ouder-Amstel, aktenr.: 21) Hendrikje HOGENHOUT, 32 jaar oud, geb. op 22‑11‑1887 om 02:30 u. te Ouder-Amstel (bron: BS Ouder-Amstel, aktenr.: 92), overl. op 26‑09‑1970 te Ouderkerk aan de Amstel op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk, geb. op 23‑05‑1921 te Abcoude-Proostdij (bron: BR Ouder-Amstel), overl. op 13‑03‑2002 te Hillegom op 80-jarige leeftijd.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 15‑10‑1947 te Arnhem Cato Johanna (Tosca) HORSTIK, 24 jaar oud, geb. op 29‑05‑1923 te Gendringen (bron: BR Gendringen), overl. op 22‑04‑2008 te Haarlem op 84-jarige leeftijd.
2.
Aaltje, geb. op 31‑07‑1922 te Abcoude-Proostdij (bron: BR Ouder-Amstel), overl. op 08‑05‑2018 te Utrecht op 95-jarige leeftijd.
Tr. (1) op 40-jarige leeftijd op 13‑11‑1962 te Utrecht Pieter den BRABER, 38 jaar oud, geb. op 12‑11‑1924 te Overschie (bron: BR Overschie), overl. op 09‑08‑2012 te Nijmegen op 87-jarige leeftijd.
3.
Jacobus, slager, geb. op 30‑03‑1924 te Abcoude-Proostdij (bron: BR Ouder-Amstel), overl. op 25‑06‑2006 op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Karssenhof, Ouderkerk aan de Amstel).
Rel.
4.
Arie, geb. op 13‑09‑1926 te Abcoude-Proostdij (bron: BR Ouder-Amstel), overl. op 19‑01‑2000 op 73-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ouderkerk aan de Amstel).
Rel.
5.
Hendrik, veehandelaar, geb. op 03‑06‑1929 te Ouder-Amstel (bron: BR Ouder-Amstel), overl. op 04‑12‑2009 te Amstelveen op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Karssenhof, Ouderkerk aan de Amstel).
Rel. (1).
Rel. (2).
6.
Teunis Pieter, geb. op 01‑07‑1932 te Ouder-Amstel (bron: BR Ouder-Amstel), overl. op 04‑05‑2017 op 84-jarige leeftijd.
Rel. Klazina Johanna van RIJN, geb. op 18‑09‑1930 te Wilnis, overl. op 04‑05‑1994 op 63-jarige leeftijd.
7.
Gerrit, geb. op 11‑07‑1935 te Ouder-Amstel (bron: BR Ouder-Amstel), overl. op 20‑06‑2010 te Amstelveen op 74-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Karssenhof).
Tr. te Amsterdam (bron: Archiefkaart).

IX.201
Pieter de GROOT, koopman, veehandelaar, geb. op 09‑07‑1891 om 05:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 35), overl. op 11‑12‑1980 te Vinkeveen op 89-jarige leeftijd, zn. van Dirk de GROOT (zie VIII.210) en Alida ZUIDAM (zie VIII.223).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 29‑08‑1913 te Houten (get.: J. van Arkel en J. Krol) (bron: BS Houten, aktenr.: 10) Teuntje PUIJK, 21 jaar oud, geb. op 13‑07‑1892 om 07:00 u. te Houten (bron: BS Houten, aktenr.: 34), overl. op 07‑01‑1961 om 09:00 u. te Abcoude op 68-jarige leeftijd (bron: BS Abcoude, aktenr.: 1).
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk, soldaat infanterie, geb. op 09‑11‑1913 om 16:00 u. te Abcoude-Baambrugge (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 30), overl. op 07‑03‑1943 om 17:55 u. te Numpradai (Thailand) op 29-jarige leeftijd (bron: Japanse interneringskaarten CBG), overleden bij de Birma-spoorlijn.
2.
Wouter, boerenarbeider, geb. op 05‑11‑1914 om 17:30 u. te Abcoude-Baambrugge (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 18), overl. op 05‑06‑1988 te Baambrugge op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 25‑08‑1939 te Abcoude-Baambrugge (get.: B. van Heeringen en P. de Groot) (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 10) Maria van HEERINGEN, 25 jaar oud, geb. op 11‑06‑1914 te Geldermalsen (bron: BR Geldermalsen), overl. op 18‑06‑1980 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Pieter, boerenknecht, geb. op 29‑11‑1915 om 00:30 u. te Abcoude-Baambrugge (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 25), overl. op 27‑04‑1969 om 22:30 u. te Vinkeveen en Waverveen op 53-jarige leeftijd (bron: BS Vinkeveen en Waverveen, aktenr.: 41).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 04‑08‑1943 te Abcoude (get.: W. de Groot en W. Timmer) (bron: BS Abcoude, aktenr.: 18) Aaltje van LEEUWEN, 23 jaar oud, geb. op 26‑11‑1919 om 01:00 u. te Vinkeveen en Waverveen (bron: BS Vinkeveen en Waverveen, aktenr.: 123), overl.
4.
Wilhelmina, geb. op 24‑02‑1917 om 08:00 u. te Abcoude-Baambrugge (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 5), overl. op 26‑12‑1995 te Hilversum op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 26‑05‑1943 te Loosdrecht Beert MUR, 25 jaar oud, groenteman, geb. op 07‑08‑1917 te Kortenhoef, overl. op 25‑07‑2009 te Hilversum op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
5.
Jacobus (zie X.76).
6.
Teunis Wouter (zie X.78).
7.
Evert, geb. op 14‑08‑1921 te Abcoude-Baambrugge (bron: BR Abcoude-Baambrugge), overl. op 18‑02‑1988 te Baambrugge op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
8.
Alida Agatha, geb. op 21‑03‑1923 te Abcoude-Baambrugge (bron: BR Abcoude-Baambrugge), overl. op 09‑02‑1967 om 01:15 u. te Utrecht op 43-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 142).
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 19‑09‑1945 te Abcoude (get.: J. Sloeserwij en W. de Groot) (bron: BS Abcoude, aktenr.: 21) Jan SLOESERWIJ, 27 jaar oud, automonteur, geb. op 01‑07‑1918 om 15:30 u. te Abcoude-Baambrugge (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 17), overl. op 23‑11‑1953 om 23:00 u. te Amsterdam op 35-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 283).
Rel. (2).
9.
Johanna, geb. op 09‑09‑1925 te Abcoude-Baambrugge (bron: BR Abcoude-Baambrugge), overl. op 20‑03‑2010 op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Leusden).
10.
Willem, geb. op 31‑01‑1930 te Abcoude-Baambrugge (bron: BR Abcoude-Baambrugge), overl. op 19‑01‑1999 te Muiden op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

X.76
Jacobus de GROOT, geb. op 27‑07‑1918 om 00:30 u. te Abcoude-Baambrugge (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 18), overl. op 24‑04‑1972 te Woerden op 53-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Pieter de GROOT (zie IX.201) en Teuntje PUIJK.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 11‑09‑1947 te Vinkeveen en Waverveen (bron: BR Vinkeveen en Waverveen) Elbertha STAM, 26 jaar oud, geb. op 02‑08‑1921 te Vinkeveen en Waverveen (bron: BR Vinkeveen en Waverveen), overl. op 30‑09‑1987 te Utrecht op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met Matthijs Meijers.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina, geb. op 10‑03‑1952 te Kamerik, overl. op 12‑08‑2012 te Kamerik op 60-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Kamerik).
Tr. te Kamerik.

X.78
Teunis Wouter de GROOT, grondwerker, geb. op 27‑10‑1919 om 23:30 u. te Abcoude-Baambrugge (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 18), overl. op 14‑02‑1993 te Baambrugge op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Pieter de GROOT (zie IX.201) en Teuntje PUIJK.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 05‑05‑1944 te Wilnis (get.: P. de Groot en H. Vis) (bron: BS Wilnis, aktenr.: 2) Jannigje VIS, 22 jaar oud, geb. op 16‑07‑1921 te Wilnis, overl. op 14‑04‑2008 te Baambrugge op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter (Piet), geb. op 25‑09‑1944, overl. op 15‑01‑2004 op 59-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Baambrugge).

IX.215
Sophia de GROOT, geb. op 22‑03‑1903 om 20:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 10), overl. op 12‑07‑1980 te Vinkeveen op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), dr. van Dirk de GROOT (zie VIII.210) en Alida ZUIDAM (zie VIII.223).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 22‑04‑1926 te Abcoude-Proostdij (get.: A. Hoogendoorn en J. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 4) Joost HOOGENDOORN, 25 jaar oud, veehouder, geb. op 12‑07‑1900 om 01:00 u. te Vinkeveen (bron: BS Vinkeveen en Waverveen, aktenr.: 63), overl. op 16‑02‑1969 om 16:40 u. te Vinkeveen en Waverveen op 68-jarige leeftijd (bron: BS Vinkeveen en Waverveen, aktenr.: 17).
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk, geb. op 16‑04‑1930 te Vinkeveen, overl. op 30‑03‑1983 te Vinkeveen op 52-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 22‑04‑1956 te Zegveld Adriana (Sjaan) de GROOT, 27 jaar oud, geb. op 15‑04‑1929 te Zegveld, overl. op 08‑07‑2006 te Vinkeveen op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), dr. van Lambertus de GROOT (zie VIII.462) en Maria HOOGERBRUGGE.

IX.216
Hendrik de GROOT, melkslijter, geb. op 14‑06‑1904 om 22:30 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 13), overl. op 21‑12‑1966 om 02:30 u. te Amsterdam op 62-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 430), zn. van Dirk de GROOT (zie VIII.210) en Alida ZUIDAM (zie VIII.223).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 14‑06‑1934 te Abcoude-Proostdij (get.: J. de Groot en P. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 6) Aafke WOUD, 27 jaar oud, geb. op 10‑02‑1907 om 19:00 u. te Loendersloot (bron: BS Loendersloot, aktenr.: 3), overl. op 08‑02‑1972 te Abcoude op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 01‑09‑1950 om 07:00 u. te Abcoude (bron: BS Abcoude, aktenr.: 25), overl. op 01‑09‑1950 om 07:00 u. te Abcoude, 0 dagen oud (bron: BS Abcoude, aktenr.: 25).

VIII.216
Jacobus de GROOT, bouwman, geb. op 03‑07‑1871 om 03:30 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 37), overl. op 06‑10‑1920 om 04:15 u. te Leiden op 49-jarige leeftijd (bron: BS Leiden, aktenr.: 731), zn. van Jacobus de GROOT (zie VII.91) en Agatha van LEEUWEN.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 30‑04‑1897 te Stolwijk (get.: A. van Os, D. de Groot, C. de Bruijn en A. Zuidam) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 18) Maria Adriana BAAS, 31 jaar oud, geb. op 06‑03‑1866 om 07:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15), overl. op 04‑02‑1945 te Bodegraven op 78-jarige leeftijd (bron: BS Bodegraven, aktenr.: 14).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Jan Teunis, geb. op 16‑02‑1902 om 11:45 u. te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 11), overl.
Rel. Klazina van ZOMEREN, werkster, geb. op 11‑05‑1905 om 06:30 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 338), overl. op 30‑10‑1953 om 08:30 u. te 's-Gravenhage op 48-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B2114).
2.
Jan Teunis, geb. op 28‑01‑1904 om 18:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 6), overl. op 15‑02‑1904 om 06:00 u. te Stolwijk, 18 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 10).

VII.94
Marigje de GROOT, landbouwster, geb. op 23‑09‑1839 om 12:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 16), overl. op 12‑11‑1905 om 01:00 u. te Hekendorp op 66-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 14), dr. van Willem de GROOT (zie VI.35) en Sophia BERGSHOEF.
Tr. (1) op 26-jarige leeftijd op 01‑12‑1865 te Hekendorp (get.: D. Erkel, J. de Kramer, J. Kinkert en J.C. Peuler) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 5) Pieter ZUIJDAM, 36 jaar oud, bouwman, geb. op 09‑02‑1829 om 09:00 u. te Stein (bron: BS Stein, aktenr.: 3), overl. op 11‑01‑1877 om 08:00 u. te Hekendorp op 47-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2).
Tr. (2) op 38-jarige leeftijd op 26‑07‑1878 te Hekendorp (get.: T. van Dijk, E. van Dijk, J. de Groot en A. Smit) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 3) Cornelis van DIJK, 31 jaar oud, veehouder, geb. op 03‑01‑1847 om 09:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 1), overl. op 31‑12‑1915 om 14:15 u. te Hekendorp op 68-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 14).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Alida ZUIDAM (zie VIII.223).
2.

VIII.223
Alida ZUIDAM, geb. op 02‑05‑1868 om 22:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 242), overl. op 21‑09‑1933 om 09:00 u. te Abcoude-Proostdij op 65-jarige leeftijd (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 16), dr. van Pieter ZUIJDAM, bouwman, en Marigje de GROOT (zie VII.94).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 27‑02‑1890 te Hekendorp (get.: A. van Os, W. de Groot, J.C. Peuler en C. van Dijk) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2) Dirk de GROOT, 28 jaar oud (zie VIII.210).
Uit dit huwelijk: 14 kinderen (zie onder VIII.210).

VIII.224
Neeltje Wilhelmina ZUIDAM, geb. op 23‑09‑1875 om 17:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 576), overl. op 01‑01‑1958 om 16:30 u. te Maarssen op 82-jarige leeftijd (bron: BS Maarssen, aktenr.: 1), dr. van Pieter ZUIJDAM, bouwman, en Marigje de GROOT (zie VII.94).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 09‑04‑1908 te Hekendorp (get.: P. en B. de Groot, A. Zuiddam en J. Benschop) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 1) Willem de GROOT, 36 jaar oud (zie VIII.50).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder VIII.50).

VII.97
Pieter de GROOT, bouwman, geb. op 24‑02‑1844 om 03:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2), overl. op 18‑03‑1928 om 20:00 u. te Lopik op 84-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 8), zn. van Willem de GROOT (zie VI.35) en Sophia BERGSHOEF.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 11‑03‑1870 te Lopik (get.: J. de Groot, A. Smit, T. van Schieveen en P. van Schieveen) (bron: BS Lopik, aktenr.: 6) Mergje van SCHIEVEEN, 27 jaar oud, geb. op 26‑03‑1842 om 14:00 u. te Willeskop (bron: BS Willeskop, aktenr.: 6), overl. op 17‑12‑1927 om 13:30 u. te Lopik op 85-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 34).
Uit dit huwelijk:
1.
Sophia, geb. op 10‑04‑1871 om 11:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 20), overl. op 07‑03‑1947 om 02:30 u. te Benschop op 75-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 11).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 29‑03‑1895 te Lopik (get.: B. de Heer, W. den Ouden, J. Maaijen en P. van Schieveen) (bron: BS Lopik, aktenr.: 2) Tijmen ROSENBOOM, 28 jaar oud, bouwman, geb. op 10‑12‑1866 om 01:30 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 52), overl. op 07‑03‑1933 om 19:00 u. te Benschop op 66-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 4).
2.
Janna, geb. op 26‑04‑1873 om 06:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 21), overl. op 25‑05‑1954 om 06:00 u. te Lopik op 81-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 17).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 12‑06‑1896 te Lopik (get.: P. van Schieveen, T. van Schieveen, D. van den Berg en D.J. de With) (bron: BS Lopik, aktenr.: 4) Jan Dirk de WITH, 30 jaar oud, geb. op 10‑07‑1865 om 23:30 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 32), overl. op 24‑05‑1921 om 22:00 u. te Lopik op 55-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 9).
3.
Willem Anthonie (zie VIII.229).
4.
Annigje, geb. op 13‑05‑1876 om 19:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 27), overl. op 13‑02‑1945 om 22:00 u. te Lopik op 68-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 14), ongehuwd.
5.
Jan (zie VIII.235).
6.
Paulina, geb. op 24‑03‑1882 om 23:30 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 8), overl. op 26‑03‑1963 te Hardinxveld-Giessendam op 81-jarige leeftijd.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 27‑05‑1904 te Lopik (get.: T. Rosenboom, J. de With, J. de Groot en J. Potuijt) (bron: BS Lopik, aktenr.: 8) Klaas POTUIJT, 29 jaar oud, bouwman, geb. op 17‑11‑1874 om 06:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 98), overl. op 21‑10‑1957 te Bodegraven op 82-jarige leeftijd (bron: BS Bodegraven, aktenr.: 37).
7.
Floris (zie VIII.239).

VIII.229
Willem Anthonie de GROOT, burgemeester van Marken, geb. op 26‑10‑1874 om 04:30 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 42), overl. op 18‑11‑1935 te East Gwillimbury (Ontario, Canada) op 61-jarige leeftijd (bron: Certificate of registration of death), zn. van Pieter de GROOT (zie VII.97) en Mergje van SCHIEVEEN.
Tr. (1) op 34-jarige leeftijd op 22‑10‑1909 te Marken (get.: P. de Groot, F. de Groot, P. Laurusse en D. Groenhart) (bron: BS Marken, aktenr.: 15) Adriana Petronella van THIEL, 22 jaar oud, geb. op 12‑03‑1887 om 09:00 u. te Purmerend (bron: BS Purmerend, aktenr.: 41), overl. op 05‑03‑1917 om 10:00 u. te Amsterdam op 29-jarige leeftijd (bron: BS Marken, aktenr.: 4).
Tr. (2) op 42-jarige leeftijd op 25‑10‑1917 te 's-Gravenhage (get.: P. Tours en G.M.J. van Roessel) (bron: 's-Gravenhage, aktenr.: B1256), sch. na 1 jaar op 23‑05‑1919 te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage), uitspraak rechtbank d.d. 01-05-1919 Louisa Frederika Wilhelmina ADDINK, geb. op 05‑09‑1870 om 15:00 u. te Delft (bron: BS Delft, aktenr.: 602), overl. op 22‑01‑1929 om 17:00 u. te 's-Gravenhage op 58-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 312), 2e huwelijk met David Willem Bode.
Tr. (3) op 46-jarige leeftijd op 24‑08‑1921 te 's-Gravenhage (get.: H. Verseveldt en R. Dreijer) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1271) Sieberigje SCHAAFF, 28 jaar oud, geb. op 30‑11‑1892 om 23:00 u. te Berchem (Antwerpen, België) (bron: BS Berchem, aktenr.: 525), overl. op 30‑07‑1923 om 22:00 u. te 's-Gravenhage op 30-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2319).
Tr. (4) op 51-jarige leeftijd op 23‑12‑1925 te 's-Gravenhage (get.: A. Wijnbergen en G.M. Hobus) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B1442) Johanna MOOLENAAR, 39 jaar oud, geb. op 14‑08‑1886 te Grand Rapids (Kent County, Michigan) (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 12‑11‑1966 om 15:30 u. te Rijswijk op 80-jarige leeftijd (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 149), 2e huwelijk met Cornelis Hendricus Draijer.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter, geb. op 26‑10‑1910 te Marken (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 24‑06‑1919 om 10:00 u. te 's-Gravenhage op 8-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2642).
2.
Leendert Louis, geb. op 01‑10‑1911 te Marken (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 01‑01‑1979 te Edmonton (Alberta, Canada) op 67-jarige leeftijd.
3.
Mergje, geb. op 05‑10‑1912 te Marken (bron: BR 's-Gravenhage), overl. ong. 1992 te Toronto (Ontario, Canada).
4.
Jan Florus, geb. op 20‑12‑1913 te Marken (bron: BR 's-Gravenhage), overl. 12‑1997 te Toronto (Ontario, Canada).

VIII.235
Jan de GROOT, bouwman, geb. op 02‑05‑1879 om 05:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 23), overl. op 11‑12‑1927 om 04:30 u. te Lopik op 48-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 33), zn. van Pieter de GROOT (zie VII.97) en Mergje van SCHIEVEEN.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 11‑03‑1910 te Lopik (get.: W.A. de Groot, F. de Groot, H.A. Brokking en C. Spelt) (bron: BS Lopik, aktenr.: 4) Cornelia SPELT, 34 jaar oud, geb. op 07‑03‑1876 om 03:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 10), overl. op 23‑10‑1942 om 04:45 u. te Lopik op 66-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 17).
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, landbouwer, geb. op 10‑03‑1911 om 07:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 8), overl. op 23‑06‑1983 op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lopik).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 03‑12‑1942 te Willige Langerak (get.: D.C.L. Korevaar en L.J. Korevaar) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 8) Janna Maria KOREVAAR, 29 jaar oud, geb. op 17‑02‑1913 om 20:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 4), overl. op 19‑01‑1998 te Lopik op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).

VIII.239
Floris de GROOT, veehouder, landbouwer, geb. op 30‑11‑1885 om 01:30 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 62), overl. op 04‑12‑1947 om 22:45 u. te Lopik op 62-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 32), zn. van Pieter de GROOT (zie VII.97) en Mergje van SCHIEVEEN.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 23‑09‑1909 te Lopik (get.: W.A. de Groot, J. de Groot, W.A. Benschop en K. Potuijt) (bron: BS Lopik, aktenr.: 3) Antje Clazina BENSCHOP, 25 jaar oud, geb. op 22‑09‑1884 om 10:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 52), overl. op 04‑05‑1964 om 10:30 u. te IJsselstein op 79-jarige leeftijd (bron: BS IJsselstein, aktenr.: 29).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, boer, geb. op 13‑02‑1910 om 13:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 6), overl. op 19‑01‑1993 te Lopik op 82-jarige leeftijd.
2.
Pieter (zie IX.235).
3.
Willem Adriaan, veehouder, melkhandelaar, geb. op 17‑02‑1912 om 14:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 8), overl. op 06‑02‑2001 te IJsselstein op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 25‑05‑1938 te Kockengen (get.: A. de Heer en P. de Groot) (bron: BS Kockengen, aktenr.: 3) Marrigje Clazina de HEER, 26 jaar oud, geb. op 29‑08‑1911 om 06:30 u. te Kockengen (bron: BS Kockengen, aktenr.: 14), overl. op 10‑01‑2001 te IJsselstein op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Vreeswijk).
4.
Willem Antonie (zie IX.239).
5.
Eliberthus, geb. op 26‑12‑1913 om 10:30 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 49), overl. op 17‑01‑1914 om 06:00 u. te Lopik, 22 dagen oud (bron: BS Lopik, aktenr.: 1).
6.
Eliberthus, geb. op 25‑11‑1914 om 02:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 47), overl. op 28‑12‑1996 te Blijham op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. (1) op 31-jarige leeftijd op 17‑04‑1946 te Waarder (bron: Advertentie) Hillegonda van HOF, 33 jaar oud, geb. op 13‑05‑1912 te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 6), overl. op 05‑12‑1960 om 20:00 u. te Leersum op 48-jarige leeftijd (bron: BS Leersum, aktenr.: 20).
Rel. (2) Gerritje van SLIGTENHORST, geb. op 14‑12‑1915 te Putten, overl. op 23‑05‑2002 te Blijham op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Blijham).
7.
Jan, geb. op 22‑11‑1915 om 18:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 42), overl. op 01‑02‑1991 te IJsselstein op 75-jarige leeftijd.
8.
Martinus, geb. op 22‑11‑1916 om 01:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 41), overl. op 24‑02‑2003 te Lopik op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. 08‑1957 te Nijkerk Hesselina RUITENBEEK, geb. op 26‑12‑1927 te Nijkerk, overl. op 14‑08‑2011 te Lopik op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
9.
Arie, geb. op 26‑11‑1917 om 04:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 50), overl. op 16‑09‑1999 te Lopik op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 39-jarige leeftijd op 04‑04‑1957 te Willeskop (bron: Advertentie) Metje van ECK, 28 jaar oud, geb. op 13‑05‑1928, overl. op 25‑03‑1995 te Lopik op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
10.
Sophia, geb. op 04‑11‑1919 om 19:30 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 33), overl. op 10‑12‑1980 te Utrecht op 61-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lopik).
11.
Floris Cornelis (zie IX.251).
12.
Anthonie Frederik, veehandelaar, geb. op 20‑12‑1926 te Lopik, overl. op 05‑08‑2018 te Lopik op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 01‑05‑1951 te Benschop Aartje Johanna van VUUREN, 26 jaar oud, geb. op 06‑09‑1924 te Benschop, overl. op 02‑04‑2017 te Nieuwegein op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
13.
Nicolaas Anne, geb. 09‑1928 te Lopik, overl. op 29‑04‑1929 om 06:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 12).

IX.235
Pieter de GROOT, landbouwer, geb. op 27‑02‑1911 om 00:30 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 6), overl. op 06‑12‑1979 op 68-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bleskensgraaf), zn. van Floris de GROOT (zie VIII.239) en Antje Clazina BENSCHOP.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 09‑03‑1939 te Lopik (get.: A. van Garderen en C. de Groot) (bron: BS Lopik, aktenr.: 1) Hendrikje van GARDEREN, 33 jaar oud, geb. op 01‑02‑1906 om 22:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 5), overl. op 29‑05‑2004 te Alblasserdam op 98-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Floris, geb. op 09‑07‑1942 te Hilversum, overl. op 10‑12‑2003 te Auckland (Nieuw-Zeeland) op 61-jarige leeftijd (bron: North Shore Memorial Park).
Tr. te Christchurch (Nieuw-Zeeland).

IX.239
Willem Antonie de GROOT, predikant, geb. op 26‑01‑1913 om 01:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 3), overl. op 10‑06‑1984 te Nieuwpoort op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Floris de GROOT (zie VIII.239) en Antje Clazina BENSCHOP.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 07‑03‑1945 te Waarder Marrigje van HOF, 30 jaar oud, geb. op 21‑02‑1915 te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 6), overl. op 23‑05‑2011 te Amerongen op 96-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Nieuwpoort).
Uit dit huwelijk:
1.
Ariaantje, geb. op 24‑07‑1952 te Ammerstol, overl. op 09‑02‑2012 te Utrecht op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

IX.251
Floris Cornelis de GROOT, supermarkteigenaar, geb. op 06‑08‑1922 te Lopik, overl. op 03‑09‑2011 te Hilversum op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Floris de GROOT (zie VIII.239) en Antje Clazina BENSCHOP.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 30‑05‑1951 Elizabeth de KEIJZER, 25 jaar oud, geb. op 04‑12‑1925 te Driebergen, overl. op 13‑04‑2013 te Hilversum op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Antje Clasina (Antje), geb. op 27‑09‑1954 te Hilversum, overl. op 23‑09‑2012 te Esloo op 57-jarige leeftijd.
Tr. (1) te Hilversum (bron: Trouwboekje).
Tr. (2) te Oirschot.

V.10
Zijgje de GROOT, ged. (NGK) op 15‑10‑1786 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 24‑01‑1863 om 21:30 u. te Bergambacht op 76-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6), dr. van Bastiaan Willems de GROOT (zie IV.3) en Margje Pieters CASTELEIJN.
Otr. op 26‑08‑1808 te Bergambacht (bron: Trouwboek Gerecht), tr. op 21-jarige leeftijd op 11‑09‑1808 te Bergambacht (bron: Trouwboek Gerecht) Aalbert van WIJNGAARDEN, 23 jaar oud, bouwman, ged. (NGK) op 03‑04‑1785 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 04‑08‑1865 om 23:30 u. te Bergambacht op 80-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 44).
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan, bouwman, geb. op 10‑01‑1811 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑01‑1811 te Bergambacht (get.: Niesje van der Graaf) (bron: Doopboek), overl. op 07‑08‑1879 om 07:00 u. te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 42).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 10‑01‑1840 te Bergambacht (get.: P. van Wingerden, C. de Groot, J. van der Leeden en J. Speksnijder) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 2) Adriana de GROOT, 23 jaar oud, geb. op 12‑06‑1816 om 10:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 28), overl. op 26‑11‑1903 om 21:00 u. te Bergambacht op 87-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 51), dr. van Pieter de GROOT (zie V.3) en Adriaantje EEGDEMAN.

III.5
Jan Ariens de GROOT, ged. (NGK) op 23‑08‑1716 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 15‑10‑1752 te Bergambacht op 36-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden, begr. op 16‑10‑1752 te Bergambacht (bron: Begraafboek), zn. van Arij Cornelis de GROOT (zie II.1) en Trijntje Willems de JONGH.
Otr. op 08‑03‑1748 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 31-jarige leeftijd op 31‑03‑1748 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Neeltje Cornelis de GROOT, 21 jaar oud (zie III.10).
Uit dit huwelijk:
1.
Arij Jans (zie IV.10).
2.
Marrigje Jans, ged. (NGK) op 02‑04‑1752 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 23‑07‑1805 te Bergambacht op 53-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 26‑07‑1805 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Otr. op 08‑03‑1776 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 29‑03‑1776 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Aries VRANKRIJKER, 31 jaar oud, ged. (NGK) op 05‑01‑1745 te Schoonhoven (get.: Anna Jans Versluijs) (bron: Doopboek), overl. op 29‑09‑1823 om 05:00 u. te Bergambacht op 78-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 38).

IV.10
Arij Jans de GROOT, ged. (NGK) op 30‑03‑1749 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑06‑1810 te Bergambacht op 61-jarige leeftijd (bron: Register aangeven lijken), zn. van Jan Ariens de GROOT (zie III.5) en Neeltje Cornelis de GROOT (zie III.10).
Otr. op 05‑04‑1776 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 28‑04‑1776 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Maria Cornelis TREUREN (Marijgje), 21 jaar oud, ged. (NGK) op 18‑08‑1754 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 03‑10‑1804 te Bergambacht op 50-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, ged. (NGK) op 25‑05‑1777 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 19‑02‑1843 om 01:00 u. te Broek op 65-jarige leeftijd (bron: BS Broek, aktenr.: 8).
Otr. op 30‑04‑1802 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk 05‑1802 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Klaas BOTH, bouwman, ged. (NGK) op 08‑12‑1771 te Stolwijk (get.: Geertje Croon) (bron: Doopboek), overl. op 19‑09‑1829 om 14:00 u. te Bloemendaal op 57-jarige leeftijd (bron: BS Broek, aktenr.: 31), 1e huwelijk met Pietertje de Jong.
2.
Jannigje (zie V.16).
3.
Jan Aries, ged. (NGK) op 12‑12‑1779 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 17‑01‑1780 te Bergambacht, 36 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. Begr. op 20‑01‑1780 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
4.
Jan, ged. (NGK) op 27‑05‑1781 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 05‑07‑1781 te Bergambacht, 39 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begr. op 07‑07‑1781 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
5.
Jan (zie V.19).
6.
Cornelia, ged. (NGK) op 08‑02‑1784 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 04‑10‑1844 om 11:00 u. te Bergambacht op 60-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 46).
Otr. op 09‑10‑1803 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk 10‑1803 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Krijn HOFLAND, bouwman, ged. (NGK) op 25‑07‑1784 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 27‑04‑1860 om 03:00 u. te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 16).
7.
Janna, ged. (NGK) op 16‑04‑1786 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 19‑06‑1849 om 10:00 u. te Bergambacht op 63-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 26).
Otr. op 31‑05‑1811 te Bergambacht (bron: Trouwboek Gerecht), tr. op 25-jarige leeftijd op 21‑06‑1811 te Bergambacht (bron: Trouwboek Gerecht) Willem van der WEIJDEN, 28 jaar oud, arbeider, ged. (NGK) op 23‑03‑1783 te Stolwijk (get.: Margje Casteleijn) (bron: Doopboek), overl. op 08‑09‑1864 om 16:00 u. te Lekkerkerk op 81-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 78).
8.
Cornelis, ged. (NGK) op 29‑07‑1787 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 22‑10‑1787 te Bergambacht, 85 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 24‑10‑1787 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
9.
Trijntje, ged. (NGK) op 21‑06‑1789 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑07‑1855 om 15:30 u. te Gouderak op 66-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 7).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 14‑10‑1813 te Berkenwoude (get.: D. van Aldenhoven, A. Johannisse, K. Both en A. Snel) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 2) Arij KAPTEIJN, 24 jaar oud, landbouwer, geb. op 23‑02‑1789 te Berkenwoude (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 01‑03‑1789 te Berkenwoude (get.: Geertje Aldenhoven) (bron: Doopboek), overl. op 29‑06‑1859 om 18:00 u. te Gouderak op 70-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 10).
10.
Cornelis, geb. op 06‑08‑1794 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 10‑08‑1794 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 02‑12‑1794 te Bergambacht, 118 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Begr. op 05‑12‑1794 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
11.
Grietje, geb. op 06‑05‑1796 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 15‑05‑1796 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 15‑11‑1824 om 22:30 u. te Gouda op 28-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 331).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 01‑05‑1816 te Gouda (get.: L. van Baren, W. Stam, G. den Hoed en J. de Groot) (bron: BS Gouda, aktenr.: 22) Klaas JONKHEID, 31 jaar oud, bouwman, ged. (NGK) op 19‑09‑1784 te Waddinxveen (get.: Janna Verburg) (bron: Doopboek), overl. op 03‑04‑1872 om 13:00 u. te Gouda op 87-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 207), 1e huwelijk met Marijje Kok, 3e huwelijk met Celia Verburg, 4e huwelijk met Neeltje Lafeber.

V.16
Jannigje de GROOT, ged. (NGK) op 23‑08‑1778 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 03‑11‑1830 om 01:00 u. te Bergambacht op 52-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 40), dr. van Arij Jans de GROOT (zie IV.10) en Maria Cornelis TREUREN (Marijgje).
Otr. op 11‑03‑1803 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk 03‑1803 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Gerrit Cornelis den HOED, korenmolenaar, ged. (NGK) op 15‑02‑1778 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 01‑04‑1872 om 23:00 u. te Bergambacht op 94-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 23), 2e huwelijk met Klaasje de Langen.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje (zie VI.38).

VI.38
Marrigje den HOED, geb. op 11‑01‑1804 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 22‑01‑1804 te Bergambacht (get.: Aaltje Oskam) (bron: Doopboek), overl. op 20‑12‑1831 om 14:00 u. te Hekendorp op 27-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 13), dr. van Gerrit Cornelis den HOED, korenmolenaar, en Jannigje de GROOT (zie V.16).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 17‑11‑1826 te Bergambacht (get.: J. van der Leeden, P. van Lit, J. van Lit en J.L. Belz) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10) Willem de GROOT, 23 jaar oud (zie VI.35).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VI.35).

V.19
Jan de GROOT, bouwman, ged. (NGK) op 05‑01‑1783 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 20‑12‑1848 om 04:00 u. te Gouderak op 65-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 83), zn. van Arij Jans de GROOT (zie IV.10) en Maria Cornelis TREUREN (Marijgje).
Otr. op 25‑09‑1807 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. op 24-jarige leeftijd op 11‑10‑1807 te Bergambacht (bron: Trouwboek Gerecht), tr. kerk op 18‑10‑1807 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelia den HARTOG, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 17‑07‑1785 te Gouderak (get.: Pietertje Hartog) (bron: Doopboek), overl. op 28‑04‑1875 om 16:00 u. te Gouderak op 89-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 20).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geb. op 02‑01‑1809 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 15‑01‑1809 te Bergambacht (get.: Jannigje de Groot) (bron: Doopboek), overl. op 01‑02‑1890 om 01:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 81-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 28‑02‑1830 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: J. Donker, E. Schoemaker, W. Spoormaker en J. van der Zijde) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3) Arij Leendert HERLAAR, 23 jaar oud, bouwknecht, geb. op 17‑01‑1807 te Streefkerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 21‑01‑1807 te Streefkerk (get.: Adriana Buurman) (bron: Doopboek), overl. op 04‑02‑1876 om 06:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 9).
2.
Jan (zie VI.41).
3.
Margje, dienstbode, geb. op 15‑03‑1818 om 06:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8), overl. op 15‑01‑1890 om 22:30 u. te Reeuwijk op 71-jarige leeftijd (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 10).
Tr. op 38-jarige leeftijd op 01‑05‑1856 te Gouderak (get.: W. Both, P. Both, C. de Groot en C. Rijkaart) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 2) Hendrik BOTH, 52 jaar oud, geb. op 21‑02‑1804 te Stolwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 26‑02‑1804 te Stolwijk (get.: Lena Casteleijn) (bron: Doopboek), overl. op 06‑03‑1878 om 18:30 u. te Gouderak op 74-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 20), 1e huwelijk met Neeltje Schouten.
4.
Arij (zie VI.45).
5.
Cornelis (zie VI.47).
6.
Grietje, geb. op 24‑11‑1831 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 68), overl. op 01‑03‑1921 om 17:30 u. te Gouderak op 89-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 6).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 30‑07‑1859 te Gouderak (get.: P. Lekkerkerker, A. Verhoeven, R. Fijn en H. Both) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 11) Maarten van TIGGELEN, 31 jaar oud, pachter van het veer, geb. op 25‑03‑1828 om 17:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 14), overl. op 20‑02‑1894 om 15:30 u. te Gouderak op 65-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 11).

VI.41
Jan de GROOT, landbouwer, arbeider, geb. op 23‑05‑1814 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 30), overl. op 05‑09‑1892 om 21:00 u. te Krimpen aan de Lek op 78-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 32), zn. van Jan de GROOT (zie V.19) en Cornelia den HARTOG.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 29‑03‑1845 te Krimpen aan den IJssel (get.: H. Kusters, J. Snel, H. Bonte en A. Ooms) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2) Pietertje van VIANEN, 22 jaar oud, geb. op 22‑04‑1822 om 14:00 u. te Nieuwkoop (bron: BS Nieuwkoop, aktenr.: 31), overl. op 29‑05‑1897 om 06:00 u. te Haarlem op 75-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 471).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie VII.102).
2.
Willem, geb. op 19‑11‑1847 om 20:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 15), overl. op 02‑01‑1848 om 12:00 u. te Berkenwoude, 44 dagen oud (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 2).
3.
Teuntje, geb. op 15‑05‑1849 om 04:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 10), overl. op 03‑11‑1920 om 07:00 u. te Streefkerk op 71-jarige leeftijd (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 25).
Tr. op 36-jarige leeftijd op 10‑07‑1885 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H.J. van Lonkhuijzen, B. Schipper, D. Mak en A. Goudriaan) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 21) Poulus de JONG, 35 jaar oud, visser, geb. op 13‑09‑1849 om 13:00 u. te Ammerstol (bron: BS Ammerstol, aktenr.: 12), overl. op 15‑01‑1914 om 15:00 u. te Ammerstol op 64-jarige leeftijd (bron: BS Ammerstol, aktenr.: 2).
4.
Willem, geb. op 04‑10‑1850 om 12:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 14), overl. op 18‑09‑1852 om 22:00 u. te Berkenwoude op 1-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 13).
5.
Wilhelmina, geb. op 11‑09‑1853 om 17:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 16), overl.
6.
Cornelia, dienstbode, geb. op 16‑09‑1855 om 13:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkwoude, aktenr.: 13), overl. op 26‑01‑1891 om 05:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 35-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 5).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 01‑02‑1879 te Krimpen aan den IJssel (get.: A. Hoogendijk, W.F. de Vries, H, Buijs en A. Hagen) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 1) Arie LUIJTEN, 24 jaar oud, arbeider, geb. op 03‑04‑1854 om 10:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 18), overl. op 05‑01‑1906 om 07:30 u. te Krimpen aan den IJssel op 51-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2), 2e huwelijk met Geertrui Nome.
7.
Pieter, geb. op 31‑01‑1857 om 01:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 4), overl. op 20‑02‑1857 om 15:00 u. te Berkenwoude, 20 dagen oud (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 2).
8.
Leentje, geb. op 04‑08‑1858 om 17:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 12), overl. op 14‑08‑1884 om 10:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 26-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 26), ongehuwd.
9.
Pieter (zie VII.113).
10.
Doodgeboren kind, geb. op 05‑08‑1861 om 12:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 16), overl. op 05‑08‑1861 om 12:00 u. te Berkenwoude, 0 dagen oud (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 16).
11.
Cornelis (zie VII.116).
12.
Hendrik (zie VII.119).

VII.102
Jan de GROOT, winkelier, arbeider, geb. op 27‑03‑1846 om 23:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 6), overl. op 20‑12‑1921 om 17:00 u. te Krimpen aan de Lek op 75-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 34), zn. van Jan de GROOT (zie VI.41) en Pietertje van VIANEN.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 16‑02‑1872 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H.J. van Lonkhuijsen, C. Bak, S. Deelen en J. Bruggemans) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2) Yda van SCHREVEN, 30 jaar oud, geb. op 03‑08‑1841 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 45), overl. op 27‑09‑1902 om 16:00 u. te Krimpen aan de Lek op 61-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 31).
Uit dit huwelijk:
1.
Pietertje, geb. op 30‑12‑1872 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 87), overl. op 18‑08‑1873 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 231 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 52).
2.
Adriana, geb. op 21‑03‑1874 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 23), overl.
Tr. op 49-jarige leeftijd op 10‑08‑1923 te Ridderkerk (get.: C. Stolk en K. Hendriks) (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 57) Adrianus STOLK, 55 jaar oud, smid, geb. op 21‑02‑1868 om 22:30 u. te Hendrik-Ido-Ambacht (bron: BS Hendrik-Ido-Ambacht, aktenr.: 21), overl. op 29‑04‑1953 om 04:00 u. te Ridderkerk op 85-jarige leeftijd (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 52), 1e huwelijk met Cornelia van der Heijden.
3.
Teunis, geb. op 20‑08‑1875 om 05:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), overl. op 03‑01‑1876 om 20:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 136 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2).
4.
Pietertje, geb. op 20‑01‑1877 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12), overl. op 06‑04‑1878 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 16).
5.
Teunis Pieter (zie VIII.246).
6.
Pieter, geb. op 05‑10‑1879 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 94), overl. op 09‑12‑1879 om 20:00 u. te Kralingen, 65 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 282).
7.
Jan Pieter, geb. op 30‑12‑1881 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 112), overl. op 24‑01‑1883 om 11:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5).
8.
Jan Jacobus (zie VIII.250).
9.
Pietje Leentje, geb. op 12‑09‑1887 om 12:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 57), overl. op 08‑01‑1888 om 18:00 u. te Krimpen aan de Lek, 118 dagen oud (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 3).

VIII.246
Teunis Pieter de GROOT, broodbakker, geb. op 21‑06‑1878 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 56), overl. op 17‑10‑1939 om 15:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 61-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 36), zn. van Jan de GROOT (zie VII.102) en Yda van SCHREVEN.
Tr. op 36-jarige leeftijd op 20‑05‑1915 te Berkel en Rodenrijs (get.: J. de Vogel en D. Zwijnenburg) (bron: BS Berkel en Rodenrijs, aktenr.: 5) Francina Maria de VOGEL, 30 jaar oud, geb. op 29‑07‑1884 om 22:00 u. te Berkel en Rodenrijs (bron: BS Berkel en Rodenrijs, aktenr.: 30), overl. op 08‑06‑1922 om 11:30 u. te Krimpen aan den IJssel op 37-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 25).
Uit dit huwelijk:
1.
Yda Alida, geb. op 21‑04‑1916 te Krimpen aan den IJssel, overl. op 18‑04‑2007 te Den Helder op 90-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 17-jarige leeftijd op 09‑09‑1933 te Capelle aan den IJssel Arie KRIJGSMAN, 19 jaar oud, geb. op 25‑11‑1913 te Capelle aan den IJssel, overl. op 24‑10‑1993 te Den Helder op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
2.
Pieter, medewerker NS, geb. op 07‑09‑1917 te Krimpen aan den IJssel, overl. op 26‑12‑2005 te Rotterdam op 88-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 20‑06‑1942 te Krimpen aan den IJssel Adriana BUIJS, 21 jaar oud, geb. op 15‑10‑1920 te Krimpen aan den IJssel, overl. op 30‑10‑2003 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd.
3.
Maria Jacoba, geb. op 23‑07‑1920 te Krimpen aan den IJssel, overl. op 27‑11‑2003 te Den Helder op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 23‑12‑1939 te Krimpen aan den IJssel Laurens van der ZIJDE, 24 jaar oud, geb. op 11‑08‑1915 te Krimpen aan den IJssel, overl. op 22‑01‑1992 te Den Helder op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).

VIII.250
Jan Jacobus de GROOT, aanhouder, scheepsklinker, sjouwer, geb. op 16‑12‑1885 om 09:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 81), overl. op 11‑08‑1959 om 12:15 u. te Rotterdam op 73-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1824), zn. van Jan de GROOT (zie VII.102) en Yda van SCHREVEN.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 06‑07‑1918 te Krimpen aan den IJssel (get.: A. Kleibergen en A. Loeve) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 18) Lena KLEIBERGEN, 31 jaar oud, geb. op 24‑09‑1886 om 06:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 76), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Ida Alida (zie IX.263).
2.
Jacob, geb. op 01‑02‑1920 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Rotterdam), overl.
3.
Geertje, geb. op 12‑05‑1923 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Rotterdam), overl. op 19‑11‑2010 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Hofwijk).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 20‑03‑1952 te Rotterdam Frederik BREETVELD, 37 jaar oud, geb. op 16‑11‑1914 om 01:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 12331), overl.

IX.263
Ida Alida de GROOT, geb. op 15‑11‑1918 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Rotterdam), overl. op 01‑06‑1964 om 11:00 u. te Rotterdam op 45-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1452), dood gevonden in haar woning, aangifte gedaan door de officier van justitie, dr. van Jan Jacobus de GROOT (zie VIII.250) en Lena KLEIBERGEN.
Rel. (1) Vader ONBEKEND, overl.
Rel. (2) Adrianus Marinus DIRKS, geb. op 23‑05‑1911 om 02:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5139), overl. op 02‑04‑1985 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd, 2e huwelijk met Huigerina Maria de Pater.
Uit de eerste relatie:
1.
Doodgeboren kind de GROOT, geb. op 30‑03‑1938 om 08:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1339), overl. op 30‑03‑1938 om 08:00 u. te Rotterdam, 0 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1339).
2.
Leendert de GROOT, geb. 04‑1941 te Rotterdam, overl. op 28‑06‑1941 om 06:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3130).

VII.113
Pieter de GROOT, scheepmaker, ijzerwerker, geb. op 22‑10‑1859 om 11:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 12), overl. op 09‑12‑1921 om 22:00 u. te Rotterdam op 62-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5101), zn. van Jan de GROOT (zie VI.41) en Pietertje van VIANEN.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 17‑01‑1885 te Berkenwoude (get.: C. de Bruijn, P. Evegroen, J. Westbroek en A. Westbroek) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 1) Teuntje GROENENDIJK, 19 jaar oud, geb. op 06‑10‑1865 om 00:30 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 19), overl. op 27‑07‑1921 om 21:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 55-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 30).
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie VIII.253).
2.
Pietertje Lijntje, geb. op 30‑12‑1886 om 22:00 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 133), overl. op 14‑05‑1887 om 23:00 u. te Leiderdorp, 135 dagen oud (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 30).
3.
Pietertje Lijntje, geb. op 13‑01‑1888 om 10:30 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 6), overl. 02‑1970 te Rotterdam.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 25‑05‑1910 te Rotterdam (get.: E.G. Maltha, A. Eikenhout, A.J. Klink en J. Rosier) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1164) Arie SPEKSNIJDER, 27 jaar oud, scheepmaker, geb. op 26‑01‑1883 om 05:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 7), overl. 12‑1972 te Rotterdam.
4.
Jan (zie VIII.258).
5.
Lijntje, geb. op 21‑07‑1890 om 04:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 449), overl.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 19‑03‑1913 te Rotterdam (get.: W. Hoogenboom, T. Kloeg, T. Steewaart en A. van Pernis) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 623) Teunis van der ENT, 26 jaar oud, werkman, geb. op 09‑01‑1887 om 23:00 u. te Rhoon (bron: BS Rhoon, aktenr.: 3), overl. op 29‑12‑1944 om 20:30 u. te Rotterdam op 57-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 13).
6.
Marinus Willem (zie VIII.262).
7.
Cornelis, waterstoker, geb. op 29‑10‑1893 om 09:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 638), overl. op 18‑01‑1922 om 21:00 u. te Rotterdam op 28-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 467), ongehuwd.
8.
Cornelia Wilhelmina, geb. op 31‑03‑1895 om 03:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 174), overl. op 31‑05‑1896 te Gouda op 1-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 213).
9.
Cornelia Wilhelmina, geb. op 24‑06‑1896 om 21:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 415), overl. op 03‑09‑1921 om 12:00 u. te Rotterdam op 25-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3705).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 13‑07‑1921 te Rotterdam (get.: T. Kloeg en D.T. Boef) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: k84) Jan van NIELEN, 26 jaar oud, vrachtrijder, keetbaas, geb. op 11‑07‑1895 om 13:00 u. te Poortugaal (bron: BS Poortugaal, aktenr.: 24), overl., 2e huwelijk met Johanna Meijndert.
10.
Pieter (zie VIII.268).
11.
Harmanus, ijzerwerker, geb. op 20‑12‑1899 om 14:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 753), overl. op 15‑09‑1951 om 10:25 u. te Amsterdam op 51-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 11/315).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 21‑06‑1922 te Rotterdam (get.: M. Ivo en T. Boef) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2318) Heiltje VLASBLOM, 21 jaar oud, geb. op 06‑10‑1900 om 20:00 u. te Dordrecht (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 928), erkend bij het huwelijk d.d. 23 mei 1901. Overl. op 17‑04‑1976 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, 2e huwelijk met Bernard Bernardus Claassen.
12.
Teuntje, geb. op 14‑02‑1902 om 02:00 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 9), overl. op 13‑07‑1960 om 00:30 u. te Loppersum op 58-jarige leeftijd (bron: BS Loppersum, aktenr.: 17).
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 02‑04‑1924 te Rotterdam (get.: J. de Groot en A. Speksnijder) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1029), sch. na 23 jaar op 19‑02‑1948 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam), vonnis rechtbank d.d. 20-10-1947 Jacob van KOOTEN, fabrieksarbeider, geb. op 02‑03‑1902 om 22:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2215), overl. 03‑1976 te Rotterdam, 2e huwelijk met Mathilde Henriette Emma Schneider.
Rel. (2).
13.
Johannes (zie VIII.274).
14.
Wilhelmina, geb. op 08‑02‑1907 om 23:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1602), overl. op 08‑05‑1985 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Archiefkaart, aktenr.: D-514).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 04‑07‑1928 te Rotterdam (get.: W. de Groot en A. Speksnijder) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2494) Cornelis Johannes BRUGTS, 26 jaar oud, schipper, geb. op 21‑08‑1901 om 09:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 8065), overl. op 13‑05‑1995 te Hoofddorp op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).

VIII.253
Willem de GROOT, scheepsmakersknecht, werkman, winkelier, geb. op 24‑07‑1885 om 05:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 62), overl. op 07‑08‑1963 om 19:00 u. te Rotterdam op 78-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2143), zn. van Pieter de GROOT (zie VII.113) en Teuntje GROENENDIJK.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 14‑08‑1907 te Rotterdam (get.: E.G. Maltha, G. Vermeulen, A. Eikenhout en L. Arnold) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1968) Neeltje SALIJ, 23 jaar oud, geb. op 03‑09‑1883 om 10:00 u. te Charlois (bron: BS Charlois, aktenr.: 285), overl. op 19‑03‑1949 om 07:15 u. te Rotterdam op 65-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1388).
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje, geb. op 23‑05‑1908 om 15:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5786), overl. op 22‑06‑1991 te Leidschendam op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 20‑04‑1932 te Rotterdam (get.: T. de Boon en J. van Gelder) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1181) Huibrecht van GELDER, 25 jaar oud, monteur, geb. op 14‑07‑1906 om 22:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 7100), overl. op 02‑09‑1984 te Leidschendam op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
2.
Aaltje, geb. op 20‑11‑1909 om 10:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 11802), overl. op 01‑06‑1942 om 20:00 u. te Rotterdam op 32-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2349).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 08‑05‑1935 te Rotterdam (get.: J.W. Dieleman en A. Versluis) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1497) Willem Jan DIELEMAN, 32 jaar oud, ijzerwerker, geb. op 29‑12‑1902 om 02:00 u. te Zaamslag (bron: BS Zaamslag, aktenr.: 100), overl. op 13‑04‑1979 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd, 2e huwelijk met Arentje Marina Edewaard.
3.
Pietertje, geb. op 01‑06‑1912 om 18:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5520), overl. op 08‑12‑1996 te Ridderkerk op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 31‑07‑1935 te Rotterdam (get.: H. van Gelder en M. Versluis) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2889) Antonie VERSLUIS, 25 jaar oud, handelsreiziger, geb. op 09‑10‑1909 om 21:30 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 177), overl. op 15‑07‑1991 te Leidschendam op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Ridderkerk).
4.
Neeltje, geb. op 11‑02‑1915 om 15:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1645), overl.
5.
Lijntje, geb. op 13‑03‑1918 om 12:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2452), overl. op 27‑01‑1919 om 10:00 u. te Rotterdam, 320 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 779).

VIII.258
Jan de GROOT, scheepsklinker, geb. op 05‑03‑1889 te Alphen (bron: BS Alphen, aktenr.: 21), overl. op 10‑05‑1963 om 12:03 u. te Rotterdam op 74-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1415), zn. van Pieter de GROOT (zie VII.113) en Teuntje GROENENDIJK.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 01‑07‑1914 te Rotterdam (get.: T. Kloeg en A. van Pernis) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1923) Maartje NOORDZIJ, 22 jaar oud, geb. op 08‑02‑1892 om 12:00 u. te Charlois (bron: BS Charlois, aktenr.: 54), overl. op 02‑10‑1971 te Beekbergen op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, portier, geb. op 10‑06‑1915 om 06:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 6005), overl. op 17‑11‑1994 te Brielle op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 16‑06‑1943 te Rotterdam (get.: C.H. Smaling en P. van Galen) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2579) Pleuntje van GALEN, 23 jaar oud, geb. op 28‑06‑1919 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 18‑03‑2003 te Brielle op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Spijkenisse).
2.
Dirkje, geb. op 18‑09‑1916 om 18:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 9302), overl. op 25‑10‑2005 te Spijkenisse op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Spijkenisse).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 28‑06‑1939 te Rotterdam (get.: L. Smaling en M. Kalkman) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2879) Cornelis Hendrik SMALING, 23 jaar oud, metaallasser, geb. op 02‑12‑1915 om 09:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 12107), erkend bij het huwelijk d.d. 29-12-1915, overl. op 22‑12‑1971 te Charlois (Rotterdam) op 56-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Leendert, geb. op 22‑05‑1923 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 19‑12‑1999 te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 09‑06‑1948 te Rotterdam Neeltje SMALING, 24 jaar oud, geb. op 21‑04‑1924 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 09‑02‑2012 te 's-Gravenhage op 87-jarige leeftijd.

VIII.262
Marinus Willem de GROOT, ijzerwerker, geb. op 13‑12‑1891 om 05:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 766), overl. op 24‑01‑1963 om 00:30 u. te Rotterdam op 71-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 213), zn. van Pieter de GROOT (zie VII.113) en Teuntje GROENENDIJK.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 03‑05‑1922 te Rotterdam (get.: M. Ivo en T. Boef) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: f78v) Adriaantje BERKHOUT, 32 jaar oud, geb. op 12‑10‑1889 om 03:00 u. te Pernis (bron: BS Pernis, aktenr.: 86), overl. op 21‑10‑1942 om 15:00 u. te Rotterdam op 53-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3908).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, kantoorbediende, geb. op 09‑11‑1926 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 24‑01‑1959 om 04:15 u. te Rotterdam op 32-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 224).
Tr. te Rotterdam.

VIII.268
Pieter de GROOT, ijzerwerker, geb. op 17‑02‑1898 om 22:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 103), overl. op 21‑02‑1964 om 03:45 u. te Rotterdam op 66-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 509), zn. van Pieter de GROOT (zie VII.113) en Teuntje GROENENDIJK.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 12‑08‑1925 te Rotterdam (get.: W. de Groot en J. de Groot) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2646) Maria NOORDZIJ, 27 jaar oud, geb. op 16‑07‑1898 om 03:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5969), overl. op 14‑09‑1960 om 08:00 u. te Rotterdam op 62-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2116).
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje, geb. op 03‑06‑1927 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 04‑06‑1927 om 18:00 u. te Rotterdam, 1 dag oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2664).
2.
Pieter, geb. op 29‑01‑1929 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 13‑10‑2009 te Emmen op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 07‑07‑1955 te Eibergen Hendrika KLIJN HESSELINK, 24 jaar oud, geb. op 15‑10‑1930 te Eibergen, overl. op 31‑01‑2014 te Emmen op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Maria, geb. op 12‑05‑1932 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 17‑07‑2009 te Poortugaal op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 31‑05‑1951 te Rotterdam Fredrik HOOGENBOS, 29 jaar oud, geb. op 18‑06‑1921 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 05‑12‑2015 te Poortugaal op 94-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).

VIII.274
Johannes de GROOT, grondwerker, opperman, geb. op 31‑05‑1904 om 23:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5504), overl., zn. van Pieter de GROOT (zie VII.113) en Teuntje GROENENDIJK.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 17‑10‑1928 te Rotterdam (get.: M. Ivo en J.A. Frankhuizen) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4129) Berendina Hendrika LUBBERS, 23 jaar oud, geb. op 03‑05‑1905 om 11:00 u. te Enschede (bron: BS Enschede, aktenr.: 356), overl. op 20‑03‑1962 om 08:30 u. te Rotterdam op 56-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 792).
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geb. op 03‑12‑1930 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 18‑12‑1930 om 17:00 u. te Rotterdam, 15 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4885).
2.
Gerrit, geb. op 20‑10‑1931 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 11‑10‑1998 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd (bron: Zuiderbegraafplaats).
3.
Berendina, geb. op 21‑01‑1936 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 08‑11‑2002 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd (bron: Zuiderbegraafplaats).

VII.116
Cornelis de GROOT, scheepmaker, geb. op 09‑11‑1862 om 22:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 10), overl. op 27‑02‑1931 om 03:00 u. te Amsterdam op 68-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 1409), zn. van Jan de GROOT (zie VI.41) en Pietertje van VIANEN.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 24‑05‑1888 te Leiderdorp (get.: H. de Groot, J.C. Smit, W. van Oosterom en L. Kraal) (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 8) Sientje van WINKEL, 26 jaar oud, geb. op 25‑09‑1861 om 11:00 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 63), overl. op 21‑09‑1911 om 07:00 u. te Amsterdam op 49-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 5966).
Tr. (2) op 50-jarige leeftijd op 18‑06‑1913 te Amsterdam (get.: H. Stigter, M.F. Beuken, J.P. van Parreeren en W.F. Snijders) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 468) Marianna Elisabeth Francisca HUENDERS, 59 jaar oud, geb. op 20‑12‑1853 om 10:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 118), overl. op 12‑09‑1951 om 19:30 u. te Amsterdam op 97-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 11-283).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelia Johanna, dienstbode, geb. op 24‑12‑1888 om 07:30 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 161), overl. op 30‑04‑1977 te Hilversum op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 53-jarige leeftijd op 12‑12‑1942 te Hilversum (get.: P. Heizenberg en J. de Groot) (bron: BS Hilversum, aktenr.: 792) Hendrik Hermanus van REE, 60 jaar oud, timmerman, geb. op 10‑08‑1882 om 22:00 u. te Hilversum (bron: BS Hilversum, aktenr.: 287), overl. op 24‑01‑1944 om 23:30 u. te Hilversum op 61-jarige leeftijd (bron: BS Hilversum, aktenr.: 104), 1e huwelijk met Christina Adriana van Dam.
2.
Jan (zie VIII.280).
3.
Pietertje, geb. op 15‑05‑1892 om 08:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 706), overl. op 31‑10‑1966 om 06:00 u. te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A2375).
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 27‑09‑1916 te 's-Gravenhage (get.: J.H. Lorie en B. Heppener) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1287), sch. na 6 jaar op 02‑05‑1923 te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage), vonnis rechtbank 3 april 1923 Johan Adam BERLOTH, metselaar, geb. op 18‑03‑1895 om 12:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1235), overl. op 31‑12‑1989 te 's-Gravenhage op 94-jarige leeftijd, 2e huwelijk met Rensje Zwaantje Lubbers zich noemende Mijssema.
Tr. (2) op 34-jarige leeftijd op 09‑06‑1926 te 's-Gravenhage (get.: P. Borgmeijer en P. Klootwijk) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 628) Johannes Philippus ROTTEVEEL, 46 jaar oud, vuurstoker, geb. op 09‑03‑1880 om 21:00 u. te Wassenaar (bron: BS Wassenaar, aktenr.: 36), overl. op 13‑01‑1944 om 16:30 u. te 's-Gravenhage op 63-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A108), 1e huwelijk met Jantina Gesina Henkes.
4.
Hendrik (zie VIII.285).
5.
Cornelis (zie VIII.288).
6.
Pieter, ijzerwerker, kraandrijver, geb. op 12‑10‑1899 om 13:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1489), overl. op 06‑01‑1967 om 02:00 u. te Amsterdam op 67-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 87).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 29‑12‑1926 te Amsterdam (get.: A. Eggink en B. Rietel) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 801) Lena EGGINK, 18 jaar oud, geb. op 24‑05‑1908 om 03:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 5984), overl. op 28‑06‑1985 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: D-2182).
7.
Sientje, geb. op 07‑10‑1901 om 17:00 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 62), overl. op 25‑08‑1906 om 19:00 u. te Schoten op 4-jarige leeftijd (bron: BS Schoten, aktenr.: 61).
8.
Gijsbert, loodgieter, geb. op 21‑09‑1904 om 19:30 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1397), overl. op 17‑03‑1945 om 16:00 u. te Amsterdam op 40-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 466), ongehuwd.
9.
Leentje, geb. op 21‑09‑1904 om 20:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1398), overl. op 06‑12‑1904 om 06:00 u. te Schoten, 76 dagen oud (bron: BS Schoten, aktenr.: 64).

VIII.280
Jan de GROOT, scheepstimmerman, ijzerwerker, smid, geb. op 10‑09‑1890 om 01:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1256), overl. op 30‑03‑1955 om 06:30 u. te Amsterdam op 64-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 4-535), zn. van Cornelis de GROOT (zie VII.116) en Sientje van WINKEL.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 20‑12‑1917 te Amsterdam (get.: H. de Groot en J. Brouwer) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 1068) Lammigje SCHRAM, 24 jaar oud, geb. op 30‑09‑1893 om 23:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 10450), overl. op 21‑02‑1977 te Weesp op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Sientje, geb. op 31‑08‑1918 om 08:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 9853), overl. op 15‑08‑2002 te Weesp op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 35-jarige leeftijd op 17‑12‑1953 te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Willem STERK, 39 jaar oud, metaalslijper, kantinebeheerder, geb. op 04‑12‑1914 om 21:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 13914), overl. op 08‑03‑1965 om 05:00 u. te Amsterdam op 50-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 4-293).
2.
Neeltje, geb. op 22‑04‑1920 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 20‑03‑2014 op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Rhenen).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 16‑05‑1952 te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Lambert TIMMER, 24 jaar oud, geb. op 01‑12‑1927 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 28‑05‑2005 op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Rheden).
3.
Jan, geb. op 09‑11‑1923 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 05‑09‑1994 te Weesp op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 18‑09‑1947 te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Renske ROP, 22 jaar oud, geb. op 22‑12‑1924 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 20‑02‑2018 te Hilversum op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
4.
Cornelis, geb. op 03‑07‑1926 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 28‑10‑1993 te Weesp op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Weesp).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 29‑04‑1954 te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Thelma Irene May DRAGT, 28 jaar oud, geb. op 04‑06‑1925 te Cardiff (Wales, Groot-Brittannië), overl. op 23‑10‑2012 te Muiderberg op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VIII.285
Hendrik de GROOT, machinebankwerker, monteur, geb. op 10‑07‑1894 om 14:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 979), overl. op 26‑05‑1973 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: e-1544), zn. van Cornelis de GROOT (zie VII.116) en Sientje van WINKEL.
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 23‑08‑1916 te Amsterdam (get.: E. Hubeek en J. de Groot) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 710) Margaretha Magdalena GEIJSSEN, 19 jaar oud, geb. op 02‑04‑1897 om 05:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 4016), overl. op 05‑10‑1958 om 18:00 u. te Amsterdam op 61-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 13-299).
Tr. (2) op 67-jarige leeftijd op 22‑09‑1961 te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Femmetje RIESENBECK, 53 jaar oud, geb. op 05‑08‑1908 om 07:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 8973), erkend als kind d.d. 23-01-1909, overl. op 14‑05‑1980 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: D-1477), 1e huwelijk met Gerrit Heide.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Thomas (zie IX.299).

IX.299
Thomas de GROOT, boekdrukker, fabrikant, geb. op 08‑02‑1917 om 07:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 1661), overl., zn. van Hendrik de GROOT (zie VIII.285) en Margaretha Magdalena GEIJSSEN.
Tr. (1) op 21-jarige leeftijd op 15‑06‑1938 te Amsterdam (get.: J.W. Maas en K. Trampe) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 153), sch. na 14 jaar op 25‑02‑1953 te Amsterdam (bron: BS Amsterdam), uitspraak Rechtbank 18-12-1952 te Amsterdam Petronella Johanna van GESSEL, geb. op 22‑12‑1915 om 04:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 13437), overl. op 13‑08‑1984 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: D-2592), 2e huwelijk met Cornelis Johannes Doffer.
Tr. (2) te Amsterdam (bron: Archiefkaart).
Uit het tweede huwelijk:
1.
Hendrik Thomas, geb. op 24‑01‑1959 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), overl. op 31‑08‑2009 te Huizen op 50-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VIII.288
Cornelis de GROOT, magazijnmeester, chef geneeskundige dienst, geb. op 31‑08‑1896 om 07:30 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1265), overl. op 30‑03‑1958 om 10:32 u. te Amsterdam op 61-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 6-452), zn. van Cornelis de GROOT (zie VII.116) en Sientje van WINKEL.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 19‑05‑1920 te Amsterdam (get.: F.W. Westers en J.T.A. Smit) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 408) Maria Catharina WESTERS, 20 jaar oud, geb. op 17‑12‑1899 om 22:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 15079), overl. op 27‑02‑1979 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: E-634).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, wielrenner, geb. op 29‑07‑1920 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), overl.
Tr. te Amsterdam (get.: S.F. Westers en D.C.H. Holtman) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 115).

VII.119
Hendrik de GROOT, scheepmaker, plaatwerker, geb. op 20‑06‑1864 om 10:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 12), overl. op 16‑07‑1917 om 05:00 u. te Haarlem op 53-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 783), zn. van Jan de GROOT (zie VI.41) en Pietertje van VIANEN.
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 15‑11‑1888 te Leiderdorp (get.: P. de Groot, C. de Groot, J. van Vliet en G. Graafland) (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 17) Geertruij de BRUIN, 21 jaar oud, geb. op 23‑12‑1866 om 15:00 u. te Noord-Waddinxveen (bron: BS Noord-Waddinxveen, aktenr.: 89), overl. op 26‑12‑1894 om 10:00 u. te Haarlem op 28-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1111).
Tr. (2) op 31-jarige leeftijd op 04‑12‑1895 te Haarlem (get.: C. en D. Zwitser, J. Koper en J. van den Bosch) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 412) Adriana Johanna de BRUIN, 17 jaar oud, geb. op 01‑01‑1878 om 18:00 u. te Woubrugge (bron: BS Woubrugge, aktenr.: 1), overl. op 03‑04‑1901 om 23:30 u. te 's-Gravenhage op 23-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1052).
Tr. (3) op 37-jarige leeftijd op 15‑02‑1902 te Loosdrecht (get.: H. en G. Masmeijer, H. Boelhouwer en P. Nelisse) (bron: BS Loosdrecht, aktenr.: 1) Maria MASMEIJER, 34 jaar oud, geb. op 28‑08‑1867 om 08:00 u. te Loosdrecht (bron: BS Loosdrecht, aktenr.: 59), overl. op 06‑04‑1917 om 22:00 u. te Schoten op 49-jarige leeftijd (bron: BS Schoten, aktenr.: 35).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Martina, geb. op 29‑10‑1889 om 00:30 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1483), overl.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 26‑01‑1912 te Muiden (get.: C.A. Wunnink, J. van der Heijden, E. Ruijzendaal en D. Hasselaar) (bron: BS Muiden, aktenr.: 3) Jan BROUWER, 23 jaar oud, ijzerwerker, geb. op 26‑09‑1888 om 23:00 u. te Zwartsluis (bron: BS Zwartsluis, aktenr.: 74), overl.
2.
Hendrik, scheepsbouwer, geb. op 31‑01‑1891 om 17:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 181), overl. op 15‑11‑1920 om 23:00 u. te Haarlem op 29-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1024).
3.
Jansje, geb. op 13‑01‑1893 om 22:30 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 69), overl. op 06‑11‑1976 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: D-3740).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 20‑12‑1917 te Amsterdam (get.: J.A. Schram en H. de Groot) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 1064) Hendrik Johannes SCHRAM, 29 jaar oud, timmerman, geb. op 21‑09‑1888 om 23:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 10556), overl. op 03‑05‑1966 om 06:30 u. te Amsterdam op 77-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 610).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Bastiaan, geb. op 18‑07‑1896 om 08:30 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 133), overl. op 05‑08‑1896 om 20:00 u. te Leiden, 18 dagen oud (bron: BS Leiden, aktenr.: 694).
5.
Bastiaan, geb. op 29‑12‑1897 te Alphen (bron: BS Alphen, aktenr.: 156), overl. op 09‑02‑1898 om 02:30 u. te Muiden, 42 dagen oud (bron: BS Muiden, aktenr.: 7).
6.
Jan, geb. op 27‑02‑1899 om 14:30 u. te Muiden (bron: BS Muiden, aktenr.: 15), overl. op 10‑11‑1900 om 04:00 u. te Zoeterwoude op 1-jarige leeftijd (bron: BS Zoeterwoude, aktenr.: 65).
7.
Johanna, geb. op 03‑05‑1900 om 18:00 u. te Muiden (bron: BS Muiden, aktenr.: 23), overl. op 05‑10‑1900 om 13:00 u. te Zoeterwoude, 155 dagen oud (bron: BS Zoeterwoude, aktenr.: 60).
Uit het derde huwelijk:
8.
Jan (zie VIII.304).
9.
Harmen, smid, geb. op 16‑07‑1906 te Muiden (bron: BR Alkmaar), overl.
10.
Neeltje, geb. op 15‑12‑1907 te Muiden (bron: BR Alkmaar), overl.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 29‑05‑1929 te Haarlem (get.: H.J. Schram en J. Brouwer) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 330) Nicolaas de MES, 26 jaar oud, elektricien, geb. op 06‑09‑1902 om 10:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 10711), overl.

VIII.304
Jan de GROOT, metaalbewerker, geb. op 24‑06‑1905 te Muiden (bron: BR Alkmaar), overl. op 14‑10‑1930 om 16:30 u. te Velsen op 25-jarige leeftijd (bron: BS Velsen, aktenr.: 298), zn. van Hendrik de GROOT (zie VII.119) en Maria MASMEIJER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 05‑03‑1930 te Haarlem (get.: H. de Groot, H.J. Schram en N. de Mes) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 161) Geertje MEIJER, 21 jaar oud, geb. op 03‑05‑1908 om 23:15 u. te Velsen (bron: BS Velsen, aktenr.: 238), overl. op 31‑07‑1993 te Haarlem op 85-jarige leeftijd, 2e huwelijk met Jacobus van den Ameele.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannetje Maria, geb. op 25‑11‑1930 te Haarlem (bron: BR Haarlem), overl. op 16‑08‑2003 te Heemskerk op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Beverwijk).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 25‑11‑1954 te Haarlem Jacob Jan HUBERT, 26 jaar oud, geb. op 23‑10‑1928 te Haarlem, overl. op 05‑01‑2007 te Beverwijk op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Beverwijk).

VI.45
Arij de GROOT, arbeider, geb. op 01‑04‑1821 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 16), overl. op 02‑09‑1895 om 18:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 74-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 30), zn. van Jan de GROOT (zie V.19) en Cornelia den HARTOG.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 10‑08‑1844 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: E. Schoemaker, W. Spoormaker, H. de Waal en J. van der Zijde) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Johanna EERLAND, 22 jaar oud, geb. op 10‑06‑1822 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 22), overl. op 15‑08‑1882 om 14:00 u. te Moordrecht op 60-jarige leeftijd (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 32).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, arbeider, geb. op 08‑10‑1844 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 58), overl. op 22‑02‑1875 om 15:30 u. te Moordrecht op 30-jarige leeftijd (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 19), ongehuwd.
2.
Sara, geb. op 04‑03‑1846 om 11:30 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 25), overl. op 30‑03‑1864 om 05:30 u. te Moordrecht op 18-jarige leeftijd (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 22), ongehuwd.
3.
Cornelia, geb. op 02‑12‑1848 om 22:30 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 41), overl. op 08‑02‑1920 om 12:15 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5), begr. op 12‑02‑1920 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 17‑01‑1879 te Moordrecht (get.: A. de Groot, J. Erkel, D. Erkel en T. Noordegraaf) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 1) Inge VONK, 28 jaar oud, geb. op 03‑02‑1850 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5), overl. op 14‑01‑1933 om 06:00 u. te Nieuw-Lekkerland op 82-jarige leeftijd (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 3).
4.
Dina, geb. op 23‑01‑1851 om 05:30 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 5), overl. op 23‑01‑1894 om 09:00 u. te Kralingen op 43-jarige leeftijd (bron: BS Kralingen, aktenr.: 50).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 05‑01‑1883 te Moordrecht (get.: H. Versnel, A. de Groot, P. Versnel en D. de Groot) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 1) Hendrik VERSNEL, 32 jaar oud, arbeider, geb. op 16‑03‑1850 om 17:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 19), overl. op 05‑03‑1922 om 15:00 u. te Rotterdam op 71-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1627), 2e huwelijk met Gloria Harreman.
5.
Daniël, geb. op 14‑11‑1853 om 03:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 93), overl. op 16‑11‑1853 om 06:00 u. te Moordrecht, 2 dagen oud (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 80).
6.
Daniël (zie VII.130).
7.
Arie (zie VII.132).

VII.130
Daniël de GROOT, houtzaager, geb. op 22‑04‑1857 om 00:30 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 25), overl. op 28‑01‑1924 om 16:00 u. te Utrecht op 66-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 162), zn. van Arij de GROOT (zie VI.45) en Johanna EERLAND.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 06‑01‑1883 te Gouderak (get.: C. de Groot, H. Versnel, P. Mes en W. Mes) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 1) Jacoba MES, 21 jaar oud, geb. op 15‑06‑1861 om 15:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 27), overl. op 15‑03‑1937 om 07:00 u. te Utrecht op 75-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 565).
Uit dit huwelijk:
1.
Arie (zie VIII.309).
2.
Pieter, houtzager, geb. op 03‑07‑1886 om 06:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1532), overl. op 22‑03‑1951 om 17:00 u. te Utrecht op 64-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 731).
Tr. (1) op 26-jarige leeftijd op 27‑03‑1913 te Woerden (get.: W. Mes, A. de Groot, A. Baarsel en H. Boon) (bron: BS Woerden, aktenr.: 7) Annigje SCHAAP, 29 jaar oud, geb. op 06‑01‑1884 om 09:00 u. te Woerden (bron: BS Woerden, aktenr.: 5), overl. op 07‑03‑1932 om 17:00 u. te Utrecht op 48-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 402).
Tr. (2) op 46-jarige leeftijd op 31‑05‑1933 te Utrecht (get.: A. de Groot en G. Verkaik) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 431) Cornelia VERKAIK, 39 jaar oud, geb. op 20‑07‑1893 om 05:00 u. te Wilnis (bron: BS Wilnis, aktenr.: 36), overl.
3.
Johanna Adriana, geb. op 13‑11‑1890 om 15:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2566), overl. op 25‑03‑1945 om 21:00 u. te Utrecht op 54-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1291).
4.
Adriana, geb. op 24‑09‑1896 om 23:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2395), overl. op 17‑11‑1968 om 05:15 u. te Waalwijk op 72-jarige leeftijd (bron: BS Waalwijk, aktenr.: 140), ongehuwd.

VIII.309
Arie de GROOT, goudsmid, concierge, amanuensis, geb. op 16‑01‑1884 om 13:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 121), overl. op 29‑09‑1967 om 08:00 u. te Utrecht op 83-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1261), zn. van Daniël de GROOT (zie VII.130) en Jacoba MES.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 04‑06‑1909 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: P. de Groot, P.G. Pols, C. Evegroen en C. Spoormaker) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 13) Goverina POLS, 23 jaar oud, geb. op 10‑07‑1885 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), overl. op 25‑12‑1946 om 08:00 u. te Utrecht op 61-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2689).
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Maartje, geb. op 24‑03‑1910 om 08:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 830), overl. op 06‑05‑1991 te Nijverdal op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 49-jarige leeftijd op 01‑10‑1959 te Utrecht Johannes Marinus WESTERHOUT, 57 jaar oud, geb. op 04‑10‑1901 te Bodegraven (bron: BS Bodegraven, aktenr.: 133), overl. op 14‑10‑1974 te Nijverdal op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Pieter Daniël, geb. op 05‑09‑1911 om 04:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2223), overl. op 02‑04‑1917 om 13:30 u. te Utrecht op 5-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 604).
3.
Daniël Willem, dierenarts, geb. op 07‑06‑1915 om 23:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1568), overl. op 16‑10‑1993 om 23:20 u. te Hellendoorn op 78-jarige leeftijd (bron: BS Hellendoorn, aktenr.: 21A0151).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 20‑07‑1945 te 's-Gravenhage (bron: Archiefkaart Amsterdam) Geertje Jacoba van OVERBEEKE, 27 jaar oud, geb. op 21‑10‑1917 om 21:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 10402), overl. op 22‑12‑2008 te Hellendoorn op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
4.
Teuntje, geb. op 08‑06‑1918 om 02:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1535), overl. op 20‑09‑2009 te Utrecht op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Bilthoven).
Tr. op 36-jarige leeftijd op 25‑11‑1954 te Utrecht Dirk de ZWART, 34 jaar oud, geb. op 16‑12‑1919 om 18:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 3201), overl. op 11‑09‑1992 te Utrecht op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
5.
Pieternella, geb. op 20‑10‑1921 te Utrecht, overl. op 19‑08‑2006 te Utrecht op 84-jarige leeftijd.
Rel. Hendrik Herman van AMSTEL, geb. op 02‑08‑1918 om 12:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 8700), overl. op 07‑06‑1992 op 73-jarige leeftijd.
6.
Johanna, geb. op 24‑08‑1926 te Utrecht, overl. op 09‑11‑2013 te Waalwijk op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 10‑1955 te Utrecht Teunis DUNSBERGEN, geb. op 19‑04‑1925 te Zeist, overl. op 02‑04‑2009 te Waalwijk op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VII.132
Arie de GROOT, houtdraaier, houtzager, geb. op 26‑01‑1861 om 05:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 8), overl. op 08‑04‑1894 om 15:00 u. te Utrecht op 33-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 594), zn. van Arij de GROOT (zie VI.45) en Johanna EERLAND.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 30‑12‑1886 te Moordrecht (get.: J. Trouwborst, I. Vonk, A. 't Hart en A. de Knikker) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 22) Aagje TROUWBORST, 24 jaar oud, werkvrouw, geb. op 26‑11‑1862 om 03:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 87), overl. op 17‑02‑1952 om 03:30 u. te Rotterdam op 89-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 105).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis (zie VIII.316).
2.
Johanna, geb. op 11‑09‑1888 om 13:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2108), overl. op 05‑02‑1956 om 23:15 u. te Gouda op 67-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 47).
Tr. op 46-jarige leeftijd op 24‑04‑1935 te Utrecht (get.: C. de Groot en A. Rietkerk) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 323) Antonie RIETKERK, 55 jaar oud, arbeider, geb. op 11‑04‑1880 om 20:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 249), overl. 02‑1974 te Gouda, 1e huwelijk met Hendrika Roodbeen.
3.
Aagje, geb. op 15‑03‑1890 om 13:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 629), overl. op 09‑10‑1939 om 07:00 u. te Gouda op 49-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 285).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 14‑08‑1918 te Utrecht (get.: M.Pol en D. de Groot) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 653) Jan POL, 26 jaar oud, wegwerker, geb. op 17‑10‑1891 om 08:00 u. te Arnhem (bron: BS Arnhem, aktenr.: 1348), overl. op 16‑02‑1951 om 00:30 u. te Gouda op 59-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 110), 2e huwelijk met Teuntje Jacoba Broere.
4.
Arie, wagenbestuurder, geb. op 26‑01‑1892 om 08:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 230), overl.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 07‑02‑1923 te Utrecht (get.: E. van Renen en C. de Groot) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 104) Janna van RENEN, 34 jaar oud, geb. op 13‑01‑1889 om 01:45 u. te Zeist (bron: BS Zeist, aktenr.: 6), overl.
5.
Jan, geb. op 05‑09‑1893 om 06:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2185), overl. op 16‑11‑1893 om 06:30 u. te Utrecht, 72 dagen oud (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1672).

VIII.316
Cornelis de GROOT, wegwerker, geb. op 27‑09‑1887 om 03:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2179), overl., zn. van Arie de GROOT (zie VII.132) en Aagje TROUWBORST, werkvrouw.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 15‑07‑1914 te Utrecht (get.: D. de Groot en D. van der Kaaij) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 463) Helena Aletta van der KAAIJ, 23 jaar oud, geb. op 19‑03‑1891 om 00:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 746), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Aagje, geb. op 24‑04‑1915 om 11:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1145), overl., bij haar huwelijk wordt een dochter erkend Helena Aletta de Groot geb. 3 december 1941 te Utrecht.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 28‑01‑1942 te Utrecht (get.: A. Rietkerk en N. Sonnemans) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 63) Marinus Engelbertus SONNEMANS, 32 jaar oud, arbeider, geb. op 28‑01‑1910 om 21:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 136), overl. op 22‑11‑1986 te Utrecht op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Jan Willem, geb. ong. 1924 te Utrecht, overl. op 23‑12‑1982 te Utrecht (bron: Adfvertentie).

VI.47
Cornelis de GROOT, koopman, geb. op 02‑04‑1825 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 16), overl. op 02‑10‑1901 om 05:00 u. te Gouderak op 76-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 31), zn. van Jan de GROOT (zie V.19) en Cornelia den HARTOG.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 10‑06‑1854 te Gouderak (get.: A. en P. Fijn, W. Groenendijk en W. den Hoed) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 7) Neeltje FIJN, 23 jaar oud, geb. op 29‑12‑1830 te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 72), geen tijd van geboorte vermeld in akte. Overl. op 29‑08‑1895 om 15:00 u. te Gouderak op 64-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 30).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geb. op 10‑01‑1855 om 10:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 2), overl. op 30‑09‑1859 om 17:00 u. te Gouderak op 4-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 57).
2.
Walburg Martha, geb. op 09‑07‑1857 om 15:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 32), overl. op 07‑07‑1859 om 04:30 u. te Gouderak op 1-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 34).
3.
Jan Walburg (zie VII.136).
4.
Daniël (zie VII.138).
5.
Walburg Martha, geb. op 28‑07‑1864 om 10:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 47), overl. op 14‑03‑1948 om 17:30 u. te Gouderak op 83-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 5).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 11‑04‑1888 te Gouderak (get.: D. Manschot, J. Kasbergen, J.W. de Groot en D. de Groot) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 3) Johannes KASBERGEN, 24 jaar oud, metselaar, geb. op 07‑07‑1863 om 23:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 36), overl. op 17‑05‑1951 te Gouderak op 87-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
6.
Arie, geb. op 03‑12‑1867 om 15:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 58), overl. op 13‑11‑1869 om 06:00 u. te Gouderak op 1-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 56).
7.
Cornelia, geb. op 13‑11‑1870 om 24:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 53), overl. op 23‑10‑1944 om 11:30 u. te Waddinxveen op 73-jarige leeftijd (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 70).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 16‑08‑1893 te Gouderak (get.: J.W. de Groot en D. de Groot, J. Kasbergen en A. de Vries) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 7) Johannes Adrianus van 't HOEN, 28 jaar oud, sleepbootkapitein, geb. op 22‑06‑1865 om 12:00 u. te Delfshaven (bron: BS Delfshaven, aktenr.: 114), overl. op 03‑07‑1910 om 10:00 u. te Rotterdam op 45-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3057), verdronken in de Koningshaven. 1e huwelijk met Clasina Maria Prins.
8.
Martha, geb. op 10‑01‑1874 om 00:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 5), overl. op 07‑11‑1875 om 03:30 u. te Gouderak op 1-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 58).

VII.136
Jan Walburg de GROOT, metselaar, geb. op 01‑12‑1859 om 04:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 67), overl. op 16‑11‑1926 om 23:00 u. te Bergen op Zoom op 66-jarige leeftijd (bron: BS Bergen op Zoom, aktenr.: 237), zn. van Cornelis de GROOT (zie VI.47) en Neeltje FIJN.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 29‑10‑1886 te Gouderak (get.: D. de Groot, J. Kasbergen en 2x J. Radder) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 10) Ariaantje RADDER, 25 jaar oud, geb. op 21‑10‑1861 om 17:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 67), overl. op 17‑01‑1942 om 06:00 u. te Rotterdam op 80-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 239).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Johannes (zie VIII.325).
2.
Anna, geb. op 15‑08‑1889 om 11:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 40), overl. 06‑1978 te Rotterdam.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 05‑07‑1916 te Rotterdam (get.: G. Spruijt en S. Spruijt) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1874) Jan Hendrik SPRUIJT, 27 jaar oud, kantoorbediende, geb. op 09‑03‑1889 om 00:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 199), overl. 04‑1970 te Rotterdam.
3.
Willem, schoenmaker, geb. op 28‑10‑1891 om 00:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 61), overl. op 11‑03‑1945 om 12:12 u. te Rotterdam op 53-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3206), ongehuwd.
4.
Daniël, sigarensorteerder, geb. op 02‑11‑1893 om 13:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 54), overl. op 15‑04‑1917 om 23:00 u. te Rotterdam op 23-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2382).
5.
Johannes, schilder, geb. op 17‑03‑1896 om 23:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 17), overl. op 10‑09‑1985 te Rockanje op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. (1) op 26-jarige leeftijd op 05‑04‑1922 te Rotterdam (get.: C.J. de Groot en S. van IJsselmuide) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1120) Anna Ida Maria Sophia van IJSSELMUIDE, 23 jaar oud, geb. op 26‑08‑1898 om 23:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 7192), overl. op 19‑09‑1925 om 20:00 u. te Rotterdam op 27-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3537).
Tr. (2) 12‑1935 te Geervliet Pieternella Hendrika SMITS, geb. op 16‑06‑1893 om 02:00 u. te Numansdorp (bron: BS Numansdorp, aktenr.: 68), overl. op 10‑10‑1949 om 12:50 u. te Geervliet op 56-jarige leeftijd (bron: BS Geervliet, aktenr.: 10), 1e huwelijk met Arie van den Heuvel.
Tr. (3) 09‑1953 te Geervliet Lijsija Johanna MOL, geb. op 13‑11‑1895 om 15:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 7012), overl. op 13‑01‑1991 te Brielle op 95-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Arie van den Bos.
6.
Jan Walburg, metselaar, geb. op 02‑11‑1899 om 13:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 9552), overl. 12‑1978 te Rotterdam.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 06‑06‑1923 te Rotterdam (get.: T. Kloeg en G. Herscheid) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1987) Agnes SMAL, 26 jaar oud, geb. op 01‑02‑1897 om 14:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 982), overl. 02‑1979 te Rotterdam.

VIII.325
Cornelis Johannes de GROOT, loodgieter, geb. op 20‑05‑1887 om 18:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 28), overl. op 24‑08‑1962 om 08:45 u. te Rotterdam op 75-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2186), zn. van Jan Walburg de GROOT (zie VII.136) en Ariaantje RADDER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 06‑12‑1911 te Rotterdam (get.: W. Hoogeboom, W. Velthuijzen T. Steenaart en N.J. van der Vloed) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3052) Anna Helena KROMJONG, 22 jaar oud, geb. op 15‑10‑1889 om 05:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5327), overl. 11‑1974 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Johannes, boekhouder, geb. op 17‑04‑1912 om 13:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4046), overl. op 04‑07‑1985 te Abbotsford (Matsqui, British Columbia) op 73-jarige leeftijd (bron: Registration of Death, aktenr.: 85-09-011779).
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 19‑06‑1935 te Rotterdam (get.: A.W. Graaf en K.W.F. de Groot) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2219), sch. na 26 jaar op 11‑05‑1962 te Voorburg (bron: BR Rotterdam) Jantje Martina WESTERHOF, geb. op 11‑07‑1909 om 05:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 7076), overl.
Tr. (2) op 51-jarige leeftijd op 21‑06‑1963 te Gladbeck (Duitsland) Genoveva Anna MASE, 45 jaar oud, geb. op 19‑06‑1918 te Lintfort (Duitsland), overl.
Rel. (3).
2.
Karel Willem Fredrik, loodgieter, geb. op 12‑10‑1913 om 10:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 11086), overl. op 31‑03‑1943 om 13:30 u. te Rotterdam op 29-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1643).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 07‑06‑1939 te Schiedam (get.: C.J. de Groot en J.P. Meyers) (bron: BS Schiedam, aktenr.: 209) Janna VIJFWINKEL, 20 jaar oud, geb. op 30‑07‑1918 om 05:30 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 615), overl.
3.
Ariaantje Anna, geb. op 12‑04‑1915 om 08:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3968), overl. op 11‑01‑2011 te Capelle aan den IJssel op 95-jarige leeftijd.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 27‑07‑1938 te Rotterdam (get.: C.J. de Groot en J. van Hoewijk) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3184) Cornelis van HOEWIJK, 24 jaar oud, chemisch wasser, geb. op 04‑02‑1914 om 02:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1345), overl. op 13‑09‑1976 te Rotterdam op 62-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
4.
Daniël, loodgieter, geb. op 30‑07‑1917 om 02:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 7541), overl. op 27‑07‑1994 te Ridderkerk op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.
5.
Pieternella, geb. op 13‑05‑1920 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl.

VII.138
Daniël de GROOT, vleeshouwer, koopman, geb. op 17‑04‑1862 om 05:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 29), overl. op 07‑11‑1919 om 11:00 u. te Gouderak op 57-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 30), zn. van Cornelis de GROOT (zie VI.47) en Neeltje FIJN.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 15‑04‑1887 te Lange Ruige Weide (get.: J.W. de Groot, J. Kasbergen, L. Wouterse en H. van Vulpen) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1) Grietje VERWOERD, 23 jaar oud, geb. op 26‑04‑1863 om 01:00 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 9), overl. op 14‑08‑1924 om 14:15 u. te Gouda op 61-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 216).
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geb. op 25‑08‑1887 om 04:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 46), overl. op 24‑03‑1964 te Gouderak op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 34-jarige leeftijd op 03‑08‑1922 te Gouderak (get.: P. Schouten en J. Rietveld) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 12) Pieter HOOGENDOORN, 35 jaar oud, melkhandelaar, geb. op 24‑10‑1886 om 19:00 u. te Papekop (bron: BS Papekop, aktenr.: 9), overl. op 17‑06‑1945 om 06:30 u. te Gouderak op 58-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 17), 1e huwelijk met Adriana Boerefijn.
2.
Ewout, geb. op 10‑07‑1888 om 06:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 46), overl. op 19‑08‑1888 om 05:00 u. te Gouderak, 40 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 33).
3.
Wouter (zie VIII.340).
4.
Catharina Elizabeth, geb. op 11‑06‑1891 om 15:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 32), overl. op 25‑08‑1967 te Oudewater op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 15‑05‑1912 te Gouderak (get.: K. van Dam, P. Bak, W. de Groot en W.J. den Hengst) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 8) Jacob RIETVELD, 21 jaar oud, timmerman, geb. op 06‑01‑1891 om 23:00 u. te Polsbroek (bron: BS Polsbroek, aktenr.: 1), overl.
5.
Cornelis (zie VIII.344).

VIII.340
Wouter de GROOT, koopman, veehandelaar, geb. op 17‑06‑1889 om 04:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 33), overl. op 31‑01‑1945 te Slonsk (Polen) op 55-jarige leeftijd (bron: BS Heemstede, aktenr.: 44), omgekomen in concentratiekamp Sonnenburg, geen tijd overlijden bekend. Zn. van Daniël de GROOT (zie VII.138) en Grietje VERWOERD.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 20‑10‑1915 te Gouda (get.: J. Rietveld en A. Dekker) (bron: BS Gouda, aktenr.: 172) Leentje Klazina DEKKER, 31 jaar oud, geb. op 05‑11‑1883 om 03:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 74), overl. op 28‑03‑1944 om 08:30 u. te Heemstede op 60-jarige leeftijd (bron: BS Heemstede, aktenr.: 70).
Uit dit huwelijk:
1.
Gretha, geb. op 23‑03‑1916 om 15:30 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 149), overl.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 15‑12‑1941 te Heemstede (get.: D. de Groot en W.C. de Groot) (bron: BS Heemstede, aktenr.: 127) Hendrik NIELAND, 28 jaar oud, rijksambtenaar, geb. op 22‑05‑1913 om 23:00 u. te Groningen (bron: BS Groningen, aktenr.: 821), overl.
2.
Willem Cornelis, veehandelaar, geb. op 17‑01‑1919 om 03:30 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 21), overl.
Tr. te Heemstede.
3.
Diana, tachotypiste, geb. op 07‑04‑1920 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. ong. 2018.
Tr. (1) 11‑1947 te Heemstede, sch. voor 1956 Anton Ronald EMONS, geb. op 03‑02‑1912 te Naarden, overl. ong. 2000 te Noir Moutier (Frankrijk).
Tr. (2) op 36-jarige leeftijd op 18‑08‑1956 te Goes (bron: Advertentie) Everhardus KLINKERT, 46 jaar oud, tandarts, geb. op 01‑04‑1910 om 23:30 u. te Zwolle (bron: BS Zwolle, aktenr.: 205), overl. op 24‑12‑1981 te Guadalmina (Spanje) op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Nelly Emons.
4.
Gerardus Cornelis, tandarts, geb. op 19‑07‑1922 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 04‑11‑2011 te Warmond op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 12‑07‑1948 te Heemstede (bron: Advertentie) Elly BLONK, 28 jaar oud, geb. op 09‑09‑1919 te Kota Radja (Ned. Indië), overl. op 27‑01‑2013 te Leiden op 93-jarige leeftijd, 1e huwelijk met Marinus van Breemen.

VIII.344
Cornelis de GROOT, geb. op 09‑05‑1898 om 18:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 32), overl. op 20‑06‑1977 te Gouda op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Daniël de GROOT (zie VII.138) en Grietje VERWOERD.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 24‑04‑1924 te Gouderak (get.: P. Hoogendoorn en J. Rietveld) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 5) Cornelia van HERK, 25 jaar oud, geb. op 17‑02‑1899 om 17:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19), overl. op 27‑03‑1982 te Ouderkerk aan den IJssel op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Daniël, geb. op 14‑10‑1924 te Gouderak (bron: BR Gouderak), overl. op 25‑08‑1995 te Krimpen aan den IJssel op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 11‑05‑1950 te Bergambacht Willempje (Willy) van HERK, 27 jaar oud, geb. op 16‑10‑1922 te Nieuwerkerk aan den IJssel, overl. op 22‑02‑2003 te Krimpen aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
2.
Marinus, geb. op 20‑11‑1925 te Gouderak (bron: BR Gouderak), overl. op 30‑05‑2016 te Gouda op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 17‑06‑1954 te Moordrecht Maria Sophia (Rie) BONTENBAL, 25 jaar oud, geb. op 03‑08‑1928 te Moordrecht (bron: BR Moordrecht), overl. op 20‑07‑2004 te Gouderak op 75-jarige leeftijd.
3.
Gerardus Cornelis, geb. op 14‑07‑1927 te Gouderak (bron: BR Gouderak), overl. op 04‑11‑1947 te Rambiputih op 20-jarige leeftijd (bron: Nederlands Ereveld Surabaya).

II.5
Cornelis Cornelis de GROOT, ged. (NGK) op 23‑09‑1696 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 03‑01‑1785 te Bergambacht op 88-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Begr. op 07‑01‑1785 te Bergambacht (bron: Begraafboek), zn. van Cornelis Ariens de GROOT (zie I.1) en Marrigje Gerrits VERKERK.
Otr. (1) op 06‑12‑1720 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 22‑12‑1720 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Marrigje JANS, 31 jaar oud, ged. (NGK) op 16‑01‑1689 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 18‑09‑1721 te Bergambacht op 32-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. NA SHN 6/12/20 HV. Marrigje x Cornelis
zij brengt in 1/3 van 7m3h in Benedenberg, andere 2/3 is van Pauwel Jans en Arie Breetvelt kk.

Otr. (2) op 13‑11‑1722 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk 11‑1722 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Marrigje Frederiks KEESJEBREUR, ged. (NGK) op 23‑10‑1689 te Stolwijk (get.: Trijntje Frederiks en de vader) (bron: Doopboek), overl. op 12‑03‑1751 te Bergambacht op 61-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 16‑03‑1751 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Marrigje Cornelis, ged. (NGK) op 14‑09‑1721 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 23‑12‑1760 te Bergambacht op 39-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. Begr. op 27‑12‑1760 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Otr. op 23‑04‑1745 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 09‑05‑1745 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Frederik Gerrits de LANGE, geb. ong. 1715 te Willige-Langerak, overl. op 14‑04‑1783 te Bergambacht (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 17‑04‑1783 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Trijntje, ged. (NGK) op 05‑09‑1723 te Bergambacht (get.: Caatje Frederiks) (bron: Doopboek), overl. op 17‑11‑1801 te Bergambacht op 78-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 20‑11‑1801 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Otr. op 07‑04‑1747 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 29‑04‑1747 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Dirk Abrahams van WAAIJ, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 27‑12‑1722 te Bergambacht (get.: de vader en Anneke de vroedvrouw) (bron: Doopboek), overl. op 04‑09‑1804 te Bergambacht op 81-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 06‑09‑1804 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
3.
Neeltje Cornelis (zie III.10).
4.
Jan Cornelis (zie III.12).

III.10
Neeltje Cornelis de GROOT, ged. (NGK) op 14‑09‑1726 te Bergambacht (get.: Trijntje Willems de Jong) (bron: Doopboek), overl. op 03‑08‑1795 te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 06‑08‑1795 te Bergambacht (bron: Begraafboek), dr. van Cornelis Cornelis de GROOT (zie II.5) en Marrigje Frederiks KEESJEBREUR.
Otr. (1) op 08‑03‑1748 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 31‑03‑1748 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Ariens de GROOT, 31 jaar oud (zie III.5).
Otr. (2) op 12‑04‑1776 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 49-jarige leeftijd op 28‑04‑1776 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Jacobus VERHOEF, ged. te Bergambacht, begr. op 25‑08‑1783 te Bergambacht (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
Uit het eerste huwelijk: 2 kinderen (zie onder III.5).

III.12
Jan Cornelis de GROOT, ged. (NGK) op 21‑03‑1731 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑05‑1806 te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begr. op 20‑05‑1806 te Bergambacht (bron: Begraafboek), woonde Benedenberg. Zn. van Cornelis Cornelis de GROOT (zie II.5) en Marrigje Frederiks KEESJEBREUR.
Otr. (1) op 02‑07‑1756 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 18‑07‑1756 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Marrigje Abrams de BRUIJN (Marij), 27 jaar oud, ged. (NGK) op 13‑02‑1729 te Ammerstol (get.: Aaltje Jans) (bron: Doopboek), overl. op 15‑08‑1758 te Bergambacht op 29-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 18‑08‑1758 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Otr. (2) op 05‑12‑1760 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 21‑12‑1760 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Teuntje Aries CAPTEIN, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 21‑04‑1738 te Berkenwoude (get.: Gerritje Arens) (bron: Doopboek), overl. op 17‑01‑1766 te Bergambacht op 27-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 20‑01‑1766 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Otr. (3) op 11‑09‑1767 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 36-jarige leeftijd op 04‑10‑1767 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Aaltje Pieters EVEGROEN, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑05‑1741 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 09‑10‑1780 te Bergambacht op 39-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 11‑10‑1780 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Otr. (4) op 30‑01‑1784 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 52-jarige leeftijd op 15‑02‑1784 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Pietertje STERRENBURG, 30 jaar oud, ged. (NGK) op 11‑04‑1753 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 26‑02‑1814 om 01:00 u. te Bergambacht op 60-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6), aangifte overlijden door Cornelis de Groot (zoon van overledene) uit Bergambacht.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis, ged. (NGK) op 02‑01‑1757 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 14‑01‑1757 te Bergambacht, 12 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
2.
Abraham Jans (zie IV.15).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Arij Jans (zie IV.17).
4.
Margje, ged. (NGK) op 18‑12‑1763 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 10‑01‑1766 te Bergambacht op 2-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
5.
Doodgeboren kind, begr. op 20‑01‑1766 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Uit het derde huwelijk:
6.
Margje, ged. (NGK) op 08‑05‑1768 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 23‑12‑1813 om 24:00 u. te Gouderak op 45-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 48).
Otr. op 04‑04‑1800 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 31-jarige leeftijd op 27‑04‑1800 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Pieter Jans den HARTOG, 29 jaar oud, bouwman, ged. (NGK) op 06‑01‑1771 te Berkenwoude (get.: Maria van der Vlist) (bron: Doopboek), overl. op 05‑04‑1827 om 11:00 u. te Gouderak op 56-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 15), 2e huwelijk met Willemijntje van Rijswijk.
7.
Pieter Jans, ged. (NGK) op 12‑11‑1769 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑04‑1799 te Bergambacht op 29-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 12 gulden. Begr. op 20‑04‑1799 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
8.
Neeltje, ged. (NGK) op 11‑10‑1771 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 07‑04‑1833 om 11:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 61-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2).
Otr. op 17‑04‑1795 te Bergambacht (bron: Trouwboek) Goris de VRIES, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 04‑03‑1770 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 26‑03‑1835 om 04:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 65-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 8).
9.
Cornelia, ged. (NGK) op 08‑05‑1774 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 06‑03‑1796 te Bergambacht op 21-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Begr. op 10‑03‑1796 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
10.
Grietje, bouwvrouw, ged. (NGK) op 07‑07‑1776 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 09‑08‑1850 om 24:00 u. te Kralingen op 74-jarige leeftijd (bron: BS Kralingen, aktenr.: 74).
Tr. kerk op 22-jarige leeftijd op 24‑02‑1799 te Gouderak (NGK) (bron: Trouwboek) Arie PROOS, 33 jaar oud, ged. (NGK) op 22‑09‑1765 te Gouderak (get.: Antje Arijense Boer) (bron: Doopboek), overl. op 30‑01‑1843 om 06:00 u. te Kralingen op 77-jarige leeftijd (bron: BS Kralingen, aktenr.: 9).
11.
Trijntje, ged. (NGK) op 21‑12‑1777 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 29‑09‑1804 te Bergambacht op 26-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 03‑10‑1804 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
12.
Gerrigje (zie IV.32).
Uit het vierde huwelijk:
13.
Maria, ged. (NGK) op 10‑10‑1784 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑08‑1798 te Bergambacht op 13-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 20‑08‑1798 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
14.
Cornelis, bouwman, ged. (NGK) op 29‑10‑1786 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 18‑06‑1823 om 12:00 u. te Bergambacht op 36-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 26), ongehuwd.
15.
Willemijntje, bouwvrouw, ged. (NGK) op 03‑01‑1790 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 27‑05‑1858 om 13:30 u. te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 17).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 08‑04‑1820 te Bergambacht (get.: A. Bak, J. Schouten, C. de Groot en J. Pols) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 3) Willem BAK, 38 jaar oud, bouwman, ged. (NGK) op 28‑10‑1781 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 19‑10‑1864 om 02:00 u. te Bergambacht op 82-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 57).
16.
Pietertje, geb. op 24‑09‑1795 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 27‑09‑1795 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 04‑01‑1878 om 01:00 u. te Wijngaarden op 82-jarige leeftijd (bron: BS Wijngaarden, aktenr.: 1).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 26‑01‑1822 te Bergambacht (get.: C. de Groot, W. Bak, J. Smits van der Goes en J. Pols) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 2) Floor KLOMP, 30 jaar oud, boerenknecht, geb. op 07‑04‑1791 te Giessen-Nieuwkerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑04‑1791 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Cornelia de Groot) (bron: Doopboek), overl. op 28‑02‑1871 om 07:00 u. te Wijngaarden op 79-jarige leeftijd (bron: BS Wijngaarden, aktenr.: 2).

IV.15
Abraham Jans de GROOT, bouwman, ged. (NGK) op 09‑04‑1758 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 18‑06‑1832 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 74-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 23), zn. van Jan Cornelis de GROOT (zie III.12) en Marrigje Abrams de BRUIJN (Marij).
Otr. op 23‑03‑1787 te Lekkerkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 15‑04‑1787 te Lekkerkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Teuntje Adriaans DEKKER, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 01‑01‑1764 te Lekkerkerk (get.: Ingetje de Vries) (bron: Doopboek), overl. op 05‑02‑1839 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 4).
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, ged. (NGK) op 22‑11‑1789 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 12‑04‑1799 te Bergambacht op 9-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven. Begr. op 15‑04‑1799 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
2.
Jan, geb. op 23‑11‑1792 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 02‑12‑1792 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. 1812‑1815, diende in het leger van Napoleon, bij het 86e Regiment Infanterie van Linie, stamboeknr. 12810.
3.
Aagje, geb. op 02‑11‑1793 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 10‑11‑1793 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 24‑03‑1795 te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven. Begr. op 27‑03‑1795 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
4.
Adriaan (zie V.34).
5.
Aagje, geb. op 09‑06‑1797 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 18‑06‑1797 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 12‑07‑1797 te Bergambacht, 33 dagen oud (bron: Begraafboek).
6.
Cornelis, geb. op 22‑08‑1798 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 02‑09‑1798 te Bergambacht (get.: Pietertje Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 03‑09‑1798 te Bergambacht, 12 dagen oud (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven. Begr. op 05‑09‑1798 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
7.
Maria, geb. op 07‑08‑1799 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 18‑08‑1799 te Bergambacht (get.: Pietertje Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 04‑04‑1880 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 15).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 19‑01‑1828 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: J. Donker, E. Schoemaker, T. Mijnlieff en J. van der Zijde) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1) Pieter HOOGENDIJK, 35 jaar oud, bouwman, geb. op 05‑07‑1792 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 08‑07‑1792 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: Maria Jongebreur) (bron: Doopboek), overl. op 13‑07‑1862 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 70-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 44).
8.
Pieter, geb. op 30‑05‑1803 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑06‑1803 te Bergambacht (get.: Marrigje de Groot) (bron: Doopboek), overl. op 15‑06‑1803 te Bergambacht, 16 dagen oud (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven. Begr. op 18‑06‑1803 te Bergambacht (bron: Begraafboek).

V.34
Adriaan de GROOT, koopman, bouwman, geb. op 28‑05‑1796 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑06‑1796 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 08‑08‑1857 om 09:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 61-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 34), zn. van Abraham Jans de GROOT (zie IV.15) en Teuntje Adriaans DEKKER.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 05‑05‑1827 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: J. Donker, E. Schoenmaker, W. Spoormaker en J. v.d. Zijden) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Ariaantje MARKUS, 18 jaar oud, geb. op 26‑07‑1808 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 07‑08‑1808 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), overl. op 23‑01‑1890 om 10:00 u. te Gouda op 81-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 41).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geb. op 23‑09‑1827 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 52), overl. op 11‑10‑1827 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 18 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 23).
2.
Jan (zie VI.52).
3.
Adriana, geb. op 25‑04‑1830 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 25), overl. op 30‑01‑1906 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 02‑05‑1857 te Krimpen aan den IJssel (get.: H. Kusters, H. Bonte, J. Snel en C. Kleij) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2) Johannes TROUWBORST, 29 jaar oud, bouwman, steenovenstoker, geb. op 27‑09‑1827 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 53), overl. op 27‑03‑1879 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 51-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 20).
4.
Ariaantje, geb. op 22‑07‑1832 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 31), overl. op 07‑08‑1926 om 03:00 u. te Gouderak op 94-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 14).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 12‑07‑1856 te Krimpen aan den IJssel (get.: H. Kusters, J. Snel, W. Donker en H. de Waal) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 9) Arij BAAS, 31 jaar oud, bouwman, geb. op 03‑05‑1825 om 13:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 17), overl. op 30‑03‑1911 om 11:30 u. te Gouda op 85-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 119).
5.
Teuntje, dienstbode, geb. op 23‑02‑1835 om 19:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 6), overl. op 24‑11‑1856 om 07:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 21-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 42), volgens overlijdensakte "levenloos uit het water getogen en mitsdien verdronken", ongehuwd.
6.
Gerrigje, geb. op 21‑01‑1837 om 16:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 5), overl. op 05‑11‑1888 om 17:00 u. te Zevenhuizen op 51-jarige leeftijd (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 51).
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 17‑05‑1862 te Krimpen aan den IJssel (get.: C. Ooms, J. Snel, L. La Riviere en C. Kleij) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 5) Teunis OOMS, 31 jaar oud, bouwman, geb. op 04‑06‑1830 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 32), overl. op 10‑01‑1869 om 22:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 38-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 1).
Tr. (2) op 34-jarige leeftijd op 19‑05‑1871 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: G. van der Wilt, M. van der Wilt, P.C. Rijkaart en C.L.J. Bruggemans) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7) Cornelis van der WILT, 32 jaar oud, bouwman, geb. op 10‑01‑1839 om 04:00 u. te Zevenhuizen (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 1), overl. op 06‑01‑1904 om 16:00 u. te Zevenhuizen op 64-jarige leeftijd (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 3), 2e huwelijk met Neeltje Huber.
7.
Abram (zie VI.62).
8.
Cornelia, geb. op 02‑05‑1839 om 08:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 15), overl. op 28‑04‑1840 om 12:00 u. te Krimpen aan den IJssel, 362 dagen oud (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 9).
9.
Klaas, geb. op 10‑05‑1840 om 04:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 17), overl. op 08‑10‑1909 om 13:00 u. te Gouda op 69-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 313).
Tr. op 47-jarige leeftijd op 07‑12‑1887 te Gouda (get.: C. Scheer, T. van Gent en 2x E. van Gent) (bron: BS Gouda, aktenr.: 127) Maria van GENT, 42 jaar oud, geb. op 13‑01‑1845 om 02:30 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 33), overl. op 30‑12‑1925 om 16:00 u. te Gouda op 80-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 328), 1e huwelijk met Anthonie Goedraad, 3e huwelijk Matthijs van der Burg.
10.
Cornelia, geb. op 26‑04‑1841 om 08:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 16), overl. op 19‑07‑1841 om 15:00 u. te Krimpen aan den IJssel, 84 dagen oud (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 26).
11.
Pieter (zie VI.69).
12.
Maria, geb. op 01‑08‑1843 om 02:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 34), overl. op 25‑01‑1923 om 23:30 u. te Gouderak op 79-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 5).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 29‑12‑1865 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: C.G. Kranenburg, A. den Haan en H. en E.H. Schoemaker) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 23) Teunis de BOOM, 29 jaar oud, steenovenstoker, geb. op 23‑12‑1836 om 02:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 40), overl. op 09‑03‑1928 om 17:00 u. te Gouderak op 91-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 5).
13.
Cornelis, geb. op 22‑09‑1844 om 07:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 27), overl. op 16‑03‑1845 om 13:00 u. te Krimpen aan den IJssel, 175 dagen oud (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 8).
14.
Cornelia, geb. op 11‑10‑1845 om 16:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 31), overl. op 05‑05‑1912 om 22:00 u. te Alblasserdam op 66-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 31).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 07‑02‑1868 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: M.J. de Jong, M. Valk, P. de Groot en A. den Haan) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Jan de JONG, 24 jaar oud, bouwman, geb. op 19‑03‑1843 om 17:30 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 12), overl. op 24‑11‑1919 om 06:00 u. te Alblasserdam op 76-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 77), 2e huwelijk met Klaartje van Oossanen.
15.
Jannigje, geb. op 24‑10‑1846 om 01:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 23), overl. op 18‑02‑1847 om 08:00 u. te Krimpen aan den IJssel, 117 dagen oud (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 6).
16.
Willem (zie VI.77).
17.
Arie (zie VI.79).
18.
Jannigje, geb. op 12‑06‑1854 om 03:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 30), overl. op 23‑07‑1896 om 19:00 u. te Gouda op 42-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 275).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 24‑02‑1881 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. Teeuwen, F. Langerak, J. de Groot en K. de Groot) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7) Cornelis SCHEER, 29 jaar oud, veehouder, geb. op 24‑03‑1851 om 11:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 22), overl. op 28‑01‑1922 om 01:30 u. te Stolwijk op 70-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2), 2e huwelijk met Cornelia Verhoog.

VI.52
Jan de GROOT, bouwman, geb. op 11‑09‑1828 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 44), overl. op 27‑12‑1904 om 01:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 76-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 48), zn. van Adriaan de GROOT (zie V.34) en Ariaantje MARKUS.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 19‑11‑1859 te Krimpen aan den IJssel (get.: H. Kusters, H. Bouter, J. Snel en P. Kok) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 9) Johanna NOORDEGRAAF, 21 jaar oud, geb. op 10‑10‑1838 om 04:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 39), overl. op 08‑02‑1929 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 90-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 4), begr. op 13‑02‑1929 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus (zie VII.146).
2.
Antonie, geb. op 04‑08‑1861 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 53), overl. op 21‑10‑1925 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 64-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 33), begr. op 24‑10‑1925 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register begraven), ongehuwd.
3.
Teunis (zie VII.149).
4.
Tona, geb. op 17‑04‑1864 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 20), overl. op 02‑07‑1909 om 04:30 u. te Gouda op 45-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 227).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 15‑04‑1892 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: N. Timmer, J. Timmer, T. de Groot en M. van Wingerden) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7) Willem TIMMER, 33 jaar oud, bouwman, geb. op 20‑07‑1858 om 22:00 u. te Streefkerk (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 41), overl. op 13‑03‑1925 om 22:00 u. te Waarder op 66-jarige leeftijd (bron: BS Waarder, aktenr.: 4).
5.
Doodgeboren kind, geb. op 09‑01‑1866 om 02:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), overl. op 09‑01‑1866 om 02:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 0 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1).
6.
Teuntje, geb. op 09‑12‑1866 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 89), overl. op 04‑12‑1945 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 78-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 43).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 27‑07‑1894 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: S. Opschoor, A. de Groot, T. de Groot en B. Schipper) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 9) Arie TEEUWEN, 37 jaar oud, bouwman, geb. op 05‑06‑1857 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 30), overl. op 23‑07‑1930 om 15:15 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 73-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 22), 1e huwelijk met Petronella Kool.
7.
Adriaantje, geb. op 02‑03‑1868 om 06:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12), overl. op 19‑03‑1868 om 06:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 17 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 14).
8.
Adriaantje, geb. op 20‑04‑1869 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 23), overl. op 10‑02‑1968 op 98-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Oosterbeek).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 06‑10‑1898 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: G. de Jong, C. de Jong, T. de Groot en A. Teeuwen) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 20) Arie de JONG, 53 jaar oud, bouwman, geb. op 13‑05‑1845 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 44), overl. op 13‑07‑1925 om 03:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 27), begr. op 17‑07‑1925 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Begraafplaats IJsseldijk Noord).
9.
Margje Hendrika, geb. op 28‑06‑1870 om 00:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 38), overl. op 20‑11‑1950 om 18:00 u. te Lekkerkerk op 80-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 43).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 26‑09‑1902 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: J. Kapteijn, H. Kapteijn, A. de Jong en A. Teeuwen) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 21) Izaak KAPTEIJN, 32 jaar oud, landbouwer, geb. op 17‑03‑1870 om 12:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 23), overl. op 13‑03‑1939 om 05:00 u. te Lekkerkerk op 68-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 8).
10.
Hendrik, geb. op 13‑01‑1872 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8), overl. op 12‑07‑1950 om 17:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 78-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 20), ongehuwd.
11.
Johanna, geb. op 09‑02‑1873 om 16:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12), overl. op 03‑02‑1937 om 06:30 u. te Oudenrijn op 63-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 10).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 30‑12‑1903 te Lekkerkerk (get.: A. Broere, A. Kaptein, A. de Jong en A. Teeuwen) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 39) Pieter BROERE, 33 jaar oud, landbouwer, geb. op 01‑04‑1870 om 12:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 28), overl. op 30‑05‑1925 om 20:00 u. te Lekkerkerk op 55-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 15).
12.
Adriana, geb. op 27‑06‑1874 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 48), overl. op 03‑01‑1938 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 63-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), ongehuwd.
13.
Doodgeboren kind, geb. op 02‑08‑1875 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 29), overl. op 02‑08‑1875 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 0 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 29).
14.
Cornelia, geb. op 06‑10‑1876 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 84), overl. op 27‑10‑1876 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 21 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 50).
15.
Cornelia, geb. op 02‑09‑1878 om 05:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 68), overl. op 09‑09‑1878 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 7 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 46).
16.
Cornelia, geb. op 20‑02‑1880 om 06:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 18), overl. op 18‑12‑1880 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 302 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 65).

VII.146
Adrianus de GROOT, nachtwacht, koopman, geb. op 22‑02‑1860 om 08:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 11), overl. op 08‑08‑1942 te Voorburg op 82-jarige leeftijd (bron: BS Voorburg, aktenr.: 269), zn. van Jan de GROOT (zie VI.52) en Johanna NOORDEGRAAF.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 15‑04‑1887 te Haastrecht (get.: T. de Groot, J. Trouwborst, D. Benschop en D. van der Kolm) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 3) Dirkje BENSCHOP, 19 jaar oud, geb. op 22‑09‑1867 om 02:00 u. te Vlist (bron: BS Vlist, aktenr.: 8), overl. voor 1961.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Leendert, geb. op 06‑12‑1887 om 18:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 71), overl. op 25‑01‑1888 om 02:00 u. te Gouderak, 50 dagen oud (bron: BS Gouderak, aktenr.: 7).
2.
Gerrigje, geb. op 17‑10‑1888 om 19:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 66), overl. op 21‑02‑1889 om 04:00 u. te Gouderak, 127 dagen oud (bron: BS Gouderak, aktenr.: 11).
3.
Jan (zie VIII.348).
4.
Leendert (zie VIII.350).
5.
Johanna, geb. op 24‑09‑1894 om 19:30 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 37), overl. ong. 1985.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 16‑11‑1920 te Voorburg (get.: M.H. Brogt en L. de Groot) (bron: BS Voorburg, aktenr.: 51) Jozeph de GANS, 26 jaar oud, militair, geb. op 22‑01‑1894 om 01:00 u. te Wassenaar (bron: BS Wassenaar, aktenr.: 7), overl. op 08‑07‑1944 om 12:00 u. te Wassenaar op 50-jarige leeftijd (bron: BS Wassenaar, aktenr.: 179).
6.
Adriaan (zie VIII.354).
7.
Anthonie, werkman, geb. op 21‑07‑1899 om 05:00 u. te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 59), overl. op 27‑07‑1969 om 10:30 u. te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1571).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 23‑05‑1923 te Beesd (get.: L. de Groot en G. van Dommelen) (bron: BS Beesd, aktenr.: 6) Geertruida van DOMMELEN, 30 jaar oud, geb. op 02‑04‑1893 om 02:30 u. te Beesd (bron: BS Beesd, aktenr.: 25), overl.
8.
Gerrigje Adriaantje, arbeidster, geb. op 03‑02‑1902 om 12:30 u. te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 5), overl. op 30‑05‑1992 te Apeldoorn op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.
9.
Pieter, geb. op 30‑09‑1905 om 06:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 513), overl. op 10‑10‑1992 te Voorschoten op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

VIII.348
Jan de GROOT, bloemist, geb. op 16‑10‑1889 om 18:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 48), overl. op 24‑03‑1955 om 10:00 u. te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A696), zn. van Adrianus de GROOT (zie VII.146) en Dirkje BENSCHOP.
Tr. op 39-jarige leeftijd op 31‑07‑1929 te 's-Gravenhage (get.: G. de Roode en P. de Groot) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1087) Catharina Maria du CHATENIER, 29 jaar oud, onderwijzeres, geb. op 27‑07‑1900 om 16:30 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3317), overl. op 19‑12‑1993 te 's-Gravenhage op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 29‑09‑1930 om 14:30 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2971), overl. op 29‑09‑1930 om 14:30 u. te 's-Gravenhage, 0 dagen oud (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2971).

VIII.350
Leendert de GROOT, werkman, geb. op 24‑08‑1891 om 20:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 44), overl. op 17‑05‑1961 om 14:15 u. te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1105), zn. van Adrianus de GROOT (zie VII.146) en Dirkje BENSCHOP.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 16‑12‑1920 te Asperen (get.: P. Olivier en J. de Groot) (bron: BS Asperen, aktenr.: 17) Amalia Johanna OLIVIER, 23 jaar oud, geb. op 04‑09‑1897 om 04:00 u. te Asperen (bron: BS Asperen, aktenr.: 40), overl. op 11‑07‑1965 om 11:50 u. te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1524).
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje, geb. op 12‑01‑1917 te Asperen, overl. op 07‑05‑1997 te Leerdam op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 16‑09‑1942 te Vlaardingen Pieter van den BERG, 24 jaar oud, geb. op 08‑07‑1918 te Vlaardingen (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 368), overl. op 02‑07‑1996 te Gorinchem op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Dirkje, geb. op 16‑05‑1921 te Asperen (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 07‑11‑1997 te 's-Hertogenbosch op 76-jarige leeftijd.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 19‑05‑1948 te 's-Gravenhage Cornelis Hermanus HUIJBENS, 24 jaar oud, geb. op 14‑03‑1924 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 02‑08‑2000 te 's-Hertogenbosch op 76-jarige leeftijd.
3.
Amalia Johanna, geb. op 22‑08‑1922 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. ong. 1987 te Utrecht.
Rel. Gerardus Johannes GOUT, geb. op 10‑07‑1903 om 23:30 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3496), overl. op 03‑01‑1993 te Utrecht op 89-jarige leeftijd.
4.
Leendert, geb. op 29‑10‑1924 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 10‑10‑2001 te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 28‑01‑1953 te 's-Gravenhage Geertruida Wilhelmina GOUT, 26 jaar oud, geb. op 19‑07‑1926 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 02‑02‑2009 te Voorburg op 82-jarige leeftijd, dr. van Gerardus Johannes GOUT.

VIII.354
Adriaan de GROOT, schoolschoonmaker, geb. op 25‑12‑1896 om 06:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 797), overl., zn. van Adrianus de GROOT (zie VII.146) en Dirkje BENSCHOP.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 18‑06‑1921 te 's-Gravenhage (get.: L. de Groot en L. Benschop) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 839) Gerbrigje KOORNSTRA, 25 jaar oud, geb. op 08‑07‑1895 om 04:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3550), erkend bij het huwelijk 4-12-1895. Overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan, agent van politie, geb. op 02‑02‑1923 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 05‑05‑1945 te Papendrecht op 22-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage/Begraafplaats Ysselsteyn, aktenr.: A1446).
2.
Doodgeboren kind, geb. op 27‑10‑1927 om 07:30 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3311), overl. op 27‑10‑1927 om 07:30 u. te 's-Gravenhage, 0 dagen oud (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3311).
3.
Harrij, geb. op 15‑12‑1933 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 16‑03‑2011 te Apeldoorn op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

VII.149
Teunis de GROOT, bouwman, veehouder, geb. op 25‑10‑1862 om 23:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 73), overl. op 26‑05‑1935 om 19:15 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 72-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 17), zn. van Jan de GROOT (zie VI.52) en Johanna NOORDEGRAAF.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 02‑04‑1896 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: W. Timmer, P. Verdouw, C. Verdouw en A. Teeuwen) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 6) Johanna VERDOUW, 28 jaar oud, geb. op 21‑08‑1867 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 71), overl. op 02‑04‑1915 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 47-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 14), begr. op 06‑04‑1915 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), begraven op de oude begraafplaats IJsseldijk Noord.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geb. op 08‑10‑1896 om 10:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 91), overl. op 30‑03‑1994 te Harmelen op 97-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 20‑04‑1922 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. Verduijn en C. de Groot) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Jan Peije VERDUIJN, 27 jaar oud, bouwman, geb. op 28‑07‑1894 om 22:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 56), overl. op 26‑01‑1962 te Boskoop op 67-jarige leeftijd.
2.
Cornelis (zie VIII.362).
3.
Jan (zie VIII.364).
4.
Hilligje Johanna, geb. op 13‑05‑1900 om 13:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 30), overl. op 28‑07‑1968 te Ouderkerk aan den IJssel op 68-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart/Begraafplaats).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 14‑04‑1932 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: E.C. Boogaard en C. de Groot) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8) Maarten BOGAARD, 27 jaar oud, geb. op 31‑05‑1904 om 09:00 u. te Meerkerk (bron: BS Meerkerk, aktenr.: 22), overl. op 08‑04‑1967 op 62-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ouderkerk aan den IJssel).
5.
Teunis (zie VIII.369).
6.
Hendrik, geb. op 20‑09‑1902 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 79), overl. op 21‑01‑1903 om 13:00 u. te Lekkerkerk, 123 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 4).
7.
Hendrik, geb. op 28‑06‑1905 om 23:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 64), overl. op 15‑01‑1906 om 01:00 u. te Lekkerkerk, 201 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 2).
8.
Hendrik (zie VIII.373).
9.
Johan Gerrit, kaashandelaar, geb. op 30‑04‑1909 om 01:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 34), overl. op 28‑05‑1979 te Krimpen aan den IJssel op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 09‑04‑1936 te Lekkerkerk (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel) Adriana Arina BROERE, 27 jaar oud, geb. op 23‑11‑1908 te Poortugaal (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 02‑02‑1980 te Krimpen aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).

VIII.362
Cornelis de GROOT, landbouwer, geb. op 30‑04‑1898 om 21:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 33), overl. op 25‑07‑1990 te Capelle aan den IJssel op 92-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), zn. van Teunis de GROOT (zie VII.149) en Johanna VERDOUW.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 04‑06‑1924 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: J. de Zwart en J. de Groot) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 12) Woudina Maartje de ZWART, 23 jaar oud, geb. op 30‑08‑1900 om 12:30 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 47), overl. op 26‑09‑1966 te Ouderkerk aan den IJssel op 66-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Dirkje, geb. op 13‑11‑1924 te Moordrecht (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 27‑01‑2018 te Krimpen aan den IJssel op 93-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 01‑11‑1950 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk op 01‑11‑1950 te Ouderkerk aan den IJssel (NH) (bron: Trouwkaart), door ds. A.J. Timmer Dirk de JONG, 28 jaar oud, geb. op 05‑10‑1922 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 21‑11‑2016 te Krimpen aan den IJssel op 94-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
2.
Pieter Cornelis, geb. op 02‑02‑1926 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 04‑07‑2016 te Lekkerkerk op 90-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Otr. te Lekkerkerk (bron: Trouwkaart), tr. te Lekkerkerk (bron: Trouwkaart).

VIII.364
Jan de GROOT, landbouwer, geb. op 30‑05‑1899 om 23:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 40), overl. op 31‑01‑1983 te Ouderkerk aan den IJssel op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Teunis de GROOT (zie VII.149) en Johanna VERDOUW.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 29‑04‑1925 te Gouda (get.: C. de Groot en J.C. van Sprang) (bron: BS Gouda, aktenr.: 63) Jansje Adriana van SPRANG, 24 jaar oud, geb. op 18‑10‑1900 om 06:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 651), overl. op 07‑08‑1962 op 61-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ouderkerk aan den IJssel).
Rel. (2) Jacomijntje NAGTEGAAL, geb. op 22‑10‑1917 te Melissant, overl. op 22‑05‑1998 te Sommelsdijk op 80-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna Pieternella, geb. op 03‑02‑1926 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 28‑06‑1998 te Reeuwijk op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 26‑04‑1950 te Ouderkerk aan den IJssel Dirk Willem KWAKERNAAK, 25 jaar oud, geb. op 01‑10‑1924 te Reeuwijk, overl. op 15‑02‑2015 te Gouda op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
2.
Adrianus Teunis, geb. op 24‑12‑1926 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 22‑11‑2003 te Ouderkerk aan den IJssel op 76-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. 07‑1947 te Ouderkerk aan den IJssel Janna Arina HENDRIKS, geb. op 12‑04‑1929 te Ouderkerk aan den IJssel, overl. op 13‑11‑2004 te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats/Rouwkaart).

VIII.369
Teunis de GROOT, landbouwer, winkelier, geb. op 04‑09‑1901 om 01:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 69), overl. op 20‑04‑1975 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd, zn. van Teunis de GROOT (zie VII.149) en Johanna VERDOUW.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 04‑04‑1928 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: C.A. Dijksman en C. de Groot) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 4) Duifje DIJKSMAN, 23 jaar oud, geb. op 04‑05‑1904 om 22:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 35), overl. 08‑1989 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geb. op 26‑08‑1929 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 15‑06‑2013 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Oudeland/Rouwkaart).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 07‑10‑1953 te Rotterdam Harm JAGER, 25 jaar oud, geb. op 08‑06‑1928 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 10‑07‑2020 te Hoogvliet op 92-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
2.
Cornelia Jenny, geb. op 08‑08‑1938 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 04‑04‑2017 te Appingedam op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie).

VIII.373
Hendrik de GROOT, geb. op 07‑02‑1907 om 18:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 20), overl. op 06‑02‑1988 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Teunis de GROOT (zie VII.149) en Johanna VERDOUW.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 19‑11‑1931 te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 66) Hendrika JONGKIND, 21 jaar oud, geb. op 22‑11‑1909 te Capelle aan den IJssel, overl. op 28‑07‑1972 op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geb. op 15‑03‑1933 te Capelle aan den IJssel, overl. op 07‑11‑2018 te Lekkerkerk op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 30‑11‑1955 te Capelle aan den IJssel Leendert van PELT, 26 jaar oud, geb. op 25‑09‑1929 te Nieuwerkerk aan den IJssel, overl. op 17‑07‑1998 te Lekkerkerk op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).

VI.62
Abram de GROOT, landbouwer, geb. op 19‑04‑1838 om 03:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 16), overl. op 11‑06‑1918 om 00:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 19), zn. van Adriaan de GROOT (zie V.34) en Ariaantje MARKUS.
Tr. (1) op 27-jarige leeftijd op 31‑03‑1866 te Krimpen aan den IJssel (get.: B. Kusters, W.F. de Vries, C. Kusters en F. Moret) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 5) Gerrigje BOER, 22 jaar oud, geb. op 02‑10‑1843 om 23:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 44), overl. op 04‑06‑1887 om 20:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 43-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 23).
Tr. (2) op 50-jarige leeftijd op 27‑04‑1888 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: A. Mul, A. Olie, W. Blijdorp en G.J. de Wit) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Neeltje van TILBURG, 29 jaar oud, geb. op 16‑11‑1858 om 24:00 u. te Waddinxveen (bron: BS Zuid-Waddinxveen, aktenr.: 25), overl. op 24‑09‑1922 om 15:00 u. te Eindhoven op 63-jarige leeftijd (bron: BS Eindhoven, aktenr.: 501).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Adrianus, geb. op 21‑01‑1867 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7), overl. op 24‑02‑1876 om 13:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 9-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 11).
2.
Dina, geb. op 23‑06‑1868 om 18:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 43), overl. op 13‑07‑1942 om 17:30 u. te Amsterdam op 74-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 143).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 27‑02‑1891 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: A.F. Kool, M. Meijers, G. van Reeuwijk en C. van Beekum) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 1) Abraham KOOL, 25 jaar oud, bouwman, boterhandelaar, geb. op 24‑11‑1865 om 23:00 u. te Wilnis (bron: BS Wilnis, aktenr.: 76), overl. op 29‑09‑1942 om 18:15 u. te Amsterdam op 76-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 327).
3.
Adriaan (zie VII.172).
4.
Adriaantje, geb. op 24‑07‑1871 om 07:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 52), overl. op 06‑10‑1963 te Reeuwijk op 92-jarige leeftijd (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 19).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 02‑02‑1894 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: C.J. de Vries, J. de Vries, G. van Reeuwijk en J. Hofland) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 3) Leendert de VRIES, 25 jaar oud, kaashandelaar, geb. op 10‑12‑1868 om 19:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 85), overl. op 05‑03‑1935 om 21:00 u. te Gouda op 66-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 53).
5.
Teunis (zie VII.176).
6.
Leentje, geb. op 04‑06‑1874 om 08:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 47), overl. op 20‑10‑1960 om 11:15 u. te Gouda op 86-jarige leeftijd (bron: Gouda, aktenr.: 434).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 24‑04‑1896 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: G. Molenaar, D.C. Molenaar, A. de Groot en A. Kool) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 13) Jan MOLENAAR, 26 jaar oud, bouwman, geb. op 06‑10‑1869 om 12:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 71), overl. op 14‑04‑1963 te Waddinxveen op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
7.
Teuntje, geb. op 03‑07‑1875 om 15:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 68), overl.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 25‑04‑1902 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: T. Karreman, M. Karreman, L. de Vries en C. de Jong) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 3) Pieter KARREMAN, 39 jaar oud, landbouwer, geb. op 29‑06‑1862 om 02:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 36), overl. op 22‑09‑1946 om 01:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 84-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 28).
8.
Doodgeboren kind, geb. op 26‑03‑1877 om 13:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 19), overl. op 26‑03‑1877 om 13:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel, 0 dagen oud (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 19).
9.
Gerrigje, dienstbode, geb. op 01‑05‑1878 om 20:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 47), overl.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 20‑09‑1901 te Reeuwijk (get.: A. Hoogerwaard, H. Metaal, C. Voorsluis en D. Klerk) (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 14) Hendrik den HERTOG, 25 jaar oud, arbeider, timmerman, geb. op 19‑11‑1875 om 03:00 u. te Linschoten (bron: BS Linschoten, aktenr.: 45), overl. op 16‑04‑1937 om 07:00 u. te Linschoten op 61-jarige leeftijd (bron: BS Linschoten, aktenr.: 7).
10.
Adrianus (zie VII.185).
11.
Bastiaantje, geb. op 24‑05‑1882 om 07:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 51), overl. op 04‑09‑1949 om 14:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 67-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 21).
12.
Jannigje, geb. op 18‑09‑1883 om 11:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 74), overl. 02‑1973.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 04‑03‑1904 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: S. Visser, W. Visser, K. van den Heuvel en C. van Beekum) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Klaas VISSER, 28 jaar oud, landbouwer, geb. op 20‑01‑1876 om 21:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 5), overl. op 26‑01‑1941 om 08:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 65-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 4).
13.
Pieternella, geb. op 25‑01‑1885 om 20:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 7), overl. op 13‑04‑1941 om 03:00 u. te Capelle aan den IJssel op 56-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 36).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 19‑04‑1907 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: A. Kool, P. Karreman, J.G. Rondberg en J. Muit) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 7) Lourens HERPST, 26 jaar oud, veehouder, geb. op 20‑08‑1880 om 14:30 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 88), overl. op 08‑07‑1941 om 09:00 u. te Capelle aan den IJssel op 60-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 56).
Uit het tweede huwelijk:
14.
Maria Aagje, geb. op 06‑03‑1889 om 14:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 15), overl.
Rel. Paul HARDER, geb. ong. 1884, overl. op 13‑06‑1952 te Hamburg (Duitsland).
15.
Cornelis, veeartsassistent, geb. op 15‑04‑1891 om 11:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 17), overl. op 13‑12‑1981 te Heerenveen op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 30‑07‑1920 te Weststellingwerf (get.: E. Timmerman en J. Eits) (bron: BS Weststellingwerf, aktenr.: 127) Trijntje DIJKSTRA, 20 jaar oud, geb. op 09‑03‑1900 om 23:30 u. te Kortezwaag (bron: BS Opsterland, aktenr.: 93), overl. na 1981.
16.
Anna, geb. op 12‑11‑1892 om 17:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 65), overl. op 29‑03‑1955 om 16:00 u. te Eindhoven op 62-jarige leeftijd (bron: BS Eindhoven, aktenr.: 210).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 19‑05‑1920 te Eindhoven (get.: A.N. Mallen en H. Greefhorst) (bron: BS Eindhoven, aktenr.: 18) Marinus OOMS, 28 jaar oud, correspondent, geb. op 21‑12‑1891 om 23:30 u. te Vianen (bron: BS Vianen, aktenr.: 122), overl. op 03‑11‑1964 om 15:30 u. te Eindhoven op 72-jarige leeftijd (bron: BS Eindhoven, aktenr.: 1043).

VII.172
Adriaan de GROOT, landbouwer, geb. op 21‑03‑1870 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 18), overl. op 22‑09‑1954 om 19:40 u. te Waddinxveen op 84-jarige leeftijd (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 37), zn. van Abram de GROOT (zie VI.62) en Gerrigje BOER.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 30‑08‑1895 te Haastrecht (get.: A. Kool, L. de Vries, J. Langerak en F. Langerak) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 9) Dirkje LANGERAK, 30 jaar oud, geb. op 08‑05‑1865 om 20:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 11), overl. op 17‑01‑1954 om 21:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 88-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 3).
Uit dit huwelijk:
1.
Abraham, geb. op 05‑12‑1895 om 07:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 481), overl. op 22‑02‑1896 om 21:30 u. te Oudewater, 79 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 15).
2.
Janna Gerrigje, geb. op 14‑09‑1896 om 04:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 67), overl. op 16‑09‑1896 om 06:00 u. te Oudewater, 2 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 41).
3.
Gerrigje Janna, geb. op 14‑09‑1896 om 04:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 66), overl. op 14‑09‑1896 om 17:30 u. te Oudewater, 0 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 39).
4.
Gerrigje Janna, geb. op 12‑08‑1897 om 06:30 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 46), overl. op 16‑07‑1982 te Woerden op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Zegveld).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 19‑04‑1922 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: A. de Groot en C.G. Breedijk) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Arie Pieter BREEDIJK, 24 jaar oud, veehouder, geb. op 20‑11‑1897 om 06:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 28), overl. op 12‑12‑1967 te Waddinxveen op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Zegveld).
5.
Bastiana, geb. op 01‑09‑1898 om 06:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 55), overl. op 06‑11‑1898 om 04:00 u. te Oudewater, 66 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 57).
6.
Abraham (zie VIII.383).
7.
Bastiaan, geb. op 28‑12‑1900 om 23:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 76), overl. op 07‑03‑1901 om 07:30 u. te Oudewater, 69 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 22).
8.
Bastiaan (zie VIII.386).
9.
Jan (zie VIII.388).
10.
Janna Gerrigje, geb. op 10‑12‑1904 om 10:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 95), overl. op 08‑08‑1980 te Gouda op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 01‑04‑1926 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: D. de Jong en A.P. Breedijk) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Bastiaan de BRUIJN, 24 jaar oud, landbouwer, geb. op 05‑05‑1901 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 33), overl. op 16‑07‑1990 te Bergambacht op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).

VIII.383
Abraham de GROOT, veehouder, geb. op 28‑09‑1899 om 17:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 71), overl. op 24‑08‑1986 te Nieuwerkerk aan den IJssel op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Adriaan de GROOT (zie VII.172) en Dirkje LANGERAK.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 18‑04‑1923 te Moordrecht (get.: H.D. van den Dool en A.P. Baardijk) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 9) Neeltje Aartje BOS, 28 jaar oud, geb. op 19‑02‑1895 om 06:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 13), overl. op 08‑06‑1970 te Gouda op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan, geb. op 13‑03‑1924 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 26‑08‑2000 te Nieuwerkerk aan den IJssel op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. (1) op 33-jarige leeftijd op 03‑04‑1957 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Advertentie), tr. kerk op 03‑04‑1957 te Ouderkerk aan den IJssel (NH) (bron: Advertentie) Neeltje GRAVELAND, geb. ong. 1928 te Ouderkerk aan den IJssel, overl. op 25‑05‑1985 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: Advertentie).
Rel. (2).
2.
Maagje, geb. op 01‑02‑1928 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 29‑05‑1930 om 18:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 2-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 17).
3.
Jan, geb. op 17‑12‑1930 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 31‑01‑2009 te Ouderkerk aan den IJssel op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 03‑06‑1954 te Gouderak (bron: Advertentie), tr. kerk op 03‑06‑1954 te Nieuwerkerk aan den IJssel (NH) (bron: Advertentie) Aaltje van VLIET, 20 jaar oud, geb. op 02‑08‑1933 te Gouderak (bron: BR Gouderak), overl. op 07‑03‑1985 te Gouda op 51-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Rel. (2).
4.
Bastiaan (zie IX.369).

IX.369
Bastiaan de GROOT, gemeente-secretaris, geb. op 03‑03‑1932 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 26‑07‑2008 te Bergen op Zoom op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Abraham de GROOT (zie VIII.383) en Neeltje Aartje BOS.
Tr. te Bruinisse (bron: Advertentie), tr. kerk te Bruinisse (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 21‑05‑1966 om 02:15 u. te Zierikzee (bron: BS Zierikzee, aktenr.: 60), overl. op 21‑05‑1966 om 02:15 u. te Zierikzee, 0 dagen oud (bron: BS ZXierikzee, aktenr.: 60).

VIII.386
Bastiaan de GROOT, landbouwer, geb. op 04‑04‑1902 om 02:30 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 26), overl. op 02‑05‑1989 te Montfoort op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Haastrecht), zn. van Adriaan de GROOT (zie VII.172) en Dirkje LANGERAK.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 24‑03‑1926 te Haastrecht (get.: A.P. Breedijk en B. de Bruijn) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 12) Pietertje ANKER, 21 jaar oud, geb. op 18‑10‑1904 om 04:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 75), overl. op 10‑09‑1976 te Haastrecht op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Dirkje, geb. op 23‑01‑1927 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Haastrecht), overl. op 18‑08‑1964 om 19:00 u. te Gouda op 37-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 452).

VIII.388
Jan de GROOT, landbouwer, geb. op 25‑06‑1903 om 08:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 55), overl. op 08‑12‑1996 te Haastrecht op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Adriaan de GROOT (zie VII.172) en Dirkje LANGERAK.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 24‑03‑1926 te Haastrecht (get.: A.P. Breedijk en B. de Bruijn) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 13) Grietje ANKER, 22 jaar oud, geb. op 22‑11‑1903 om 00:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 85), overl. op 21‑04‑1997 te Haastrecht op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje Cornelia, geb. op 05‑01‑1942 te Haastrecht, overl. op 04‑05‑1980 te Stolwijk op 38-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr.

VII.176
Teunis de GROOT, pakhuisknecht, landbouwer, geb. op 28‑09‑1872 om 15:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 76), overl. op 02‑10‑1943 om 00:30 u. te Rotterdam op 71-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 86), zn. van Abram de GROOT (zie VI.62) en Gerrigje BOER.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 02‑05‑1901 te Hillegersberg (get.: J. Molenaar, A. Kool, D. Bontenbal en P. Dullaart) (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 11) Diderica NIEUWLAND, 27 jaar oud, geb. op 18‑07‑1873 om 23:30 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 114), overl. op 08‑03‑1956 om 20:10 u. te Rotterdam op 82-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 12).
Uit dit huwelijk:
1.
Abraham, geb. op 16‑03‑1902 om 20:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2733), overl. op 07‑05‑1902 om 14:00 u. te Rotterdam, 52 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2396).
2.
Jasper Willem, melkslijter, geb. op 28‑02‑1903 om 10:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2129), overl. op 28‑07‑1970 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 28‑01‑1931 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: J.W. Nieuwland en A. den Uijl) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 3) Geertje den UIJL, 27 jaar oud, geb. op 21‑02‑1903 om 23:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 21), overl. op 15‑11‑1990 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Gerrigje, geb. op 01‑05‑1904 om 01:00 u. te Hillegersberg (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 32), overl.
4.
Neeltje Reinbetje, geb. op 28‑12‑1905 om 10:00 u. te Hillegersberg (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 96), overl.
5.
Abraham (zie VIII.397).
6.
Bastiaan, geb. op 20‑03‑1908 om 21:00 u. te Hillegersberg (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 18), overl. op 25‑10‑1919 om 01:30 u. te Hillegersberg op 11-jarige leeftijd (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 55).
7.
Dina, geb. op 25‑04‑1911 om 15:00 u. te Hillegersberg (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 28), overl.
8.
Maartje Margaretha, geb. op 07‑04‑1918 te Hillegersberg (bron: BR Rotterdam), overl.

VIII.397
Abraham de GROOT, melkslijter, geb. op 08‑02‑1907 om 08:00 u. te Hillegersberg (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 15), overl., zn. van Teunis de GROOT (zie VII.176) en Diderica NIEUWLAND.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 24‑07‑1935 te Bakel en Milheeze (bron: BR Rotterdam, aktenr.: 13) Dirkje Geertje van BRUCHEM, 27 jaar oud, geb. op 13‑07‑1908 om 08:00 u. te Everdingen (bron: BS Everdingen, aktenr.: 15), overl.
Uit dit huwelijk:
1.
Teunis Arie, geb. op 02‑10‑1937 te Hillegersberg (bron: BR Hillegersberg), overl. op 13‑11‑2000 te Capelle aan den IJssel op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel.

VII.185
Adrianus de GROOT, landbouwer, geb. op 22‑05‑1880 om 04:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 39), overl. op 18‑07‑1924 om 02:00 u. te Zevenhuizen op 44-jarige leeftijd (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 14), zn. van Abram de GROOT (zie VI.62) en Gerrigje BOER.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 13‑03‑1908 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. de Groot, T. de Groot, C. van Vliet en J. van Vliet) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 10) Geertrui van VLIET, 28 jaar oud, geb. op 03‑05‑1879 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 51), overl. 12‑1964.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrigje Sijgje, geb. op 25‑11‑1908 om 00:30 u. te Zevenhuizen (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 49), overl. op 11‑12‑1992 te Oudewater op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 30‑05‑1929 te Zevenhuizen (get.: G.W. van Vliet en C. van Vliet) (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 8) Arie Jan van VLIET, 21 jaar oud, geb. op 01‑10‑1907 om 01:00 u. te Zevenhuizen (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 43), overl. op 30‑09‑2001 op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Oudewater).
2.
Willem, geb. op 27‑01‑1910 om 04:00 u. te Zevenhuizen (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 7), overl. op 08‑10‑1989 op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Zevenhuizen).
Tr. (1) op 58-jarige leeftijd op 13‑09‑1968 te Wolvega (bron: Advertentie) Trijntje MARKS, 50 jaar oud, geb. op 28‑03‑1918 te Vinkenga, overl. op 20‑04‑2001 op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Weststellingwerf).
Rel. (2) Wilhelmina Everdina van LEEUWEN, geb. op 07‑10‑1918 te Bergschenhoek, overl. op 02‑06‑1965 om 23:30 u. te Rotterdam op 46-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1431).
3.
Adrianus (zie VIII.407).
4.
Geertrui Adriana Elisabeth, geb. op 01‑03‑1915 te Zevenhuizen (bron: BR Zevenhuizen, aktenr.: 13), overl. op 26‑02‑1975 op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Zoetermeer).
Rel. Anthonie PAUL, geb. op 16‑06‑1917 te Zevenhuizen (aktenr.: 27), overl. op 28‑06‑1996 te Zoetermeer op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Zoetermeer).

VIII.407
Adrianus de GROOT, geb. op 01‑03‑1914 te Zevenhuizen (bron: BR Zevenhuizen, aktenr.: 19), overl. op 02‑02‑1999 te Capelle aan den IJssel op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Adrianus de GROOT (zie VII.185) en Geertrui van VLIET.
Tr. 05‑1940 te Capelle aan den IJssel Maria van LOON, geb. ong. 1915, overl. op 28‑06‑1994 te Capelle aan den IJssel (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Geertrui, geb. 04‑1943 te Zevenhuizen, overl. op 10‑03‑1949 om 01:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 133).

VI.69
Pieter de GROOT, bouwman, kastelein, geb. op 27‑06‑1842 om 08:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 22), overl. op 16‑09‑1877 om 24:00 u. te Weurt op 35-jarige leeftijd (bron: BS Beuningen, aktenr.: 31), zn. van Adriaan de GROOT (zie V.34) en Ariaantje MARKUS.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 08‑12‑1870 te Lekkerkerk (get.: K. de Groot, J. de Boom, L. de Boom en A. Hagen) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 22) Klaasje de BOOM, 20 jaar oud, geb. op 01‑04‑1850 om 22:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 24), overl. op 12‑10‑1903 om 13:00 u. te Rotterdam op 53-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4787), 2e huwelijk met Klaas Roest.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaantje, geb. op 23‑04‑1871 om 17:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 27), overl. op 21‑12‑1927 om 20:00 u. te Schiedam op 56-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 413).
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 07‑06‑1893 te Krimpen aan de Lek (get.: K. Roest, W. de Groot, D. IJsselsteijn en A.H. Groeneveld) (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 11) Hermanus Willem BLANKEN, 32 jaar oud, notarisklerk, geb. op 28‑12‑1860 om 15:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 56), overl. op 23‑01‑1924 om 20:00 u. te Rotterdam op 63-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 420).
Tr. (2) op 53-jarige leeftijd op 31‑12‑1924 te Rotterdam (get.: T. Kloeg en G. Herscheid) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: r31v) Gerrit van BERKEL, 48 jaar oud, vishandelaar, geb. op 28‑02‑1876 om 02:00 u. te Overschie (bron: BS Overschie, aktenr.: 22), overl. op 03‑02‑1930 om 09:00 u. te Schiedam op 53-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 45), 1e huwelijk met Klazina van Eenige.
2.
Arie, geb. op 21‑09‑1872 om 12:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 41), overl. op 29‑04‑1875 om 10:00 u. te Krimpen aan de Lek op 2-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 19).
3.
Adrianus Jacob (zie VII.202).
4.
Arie Thomas Johannes, geb. op 15‑10‑1876 om 16:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 63), overl. op 01‑01‑1877 om 23:30 u. te Krimpen aan de Lek, 78 dagen oud (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 1).
5.
Pieter, geb. op 04‑11‑1877 om 05:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 56), overl. op 27‑08‑1878 om 14:00 u. te Lekkerkerk, 296 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 37).

VII.202
Adrianus Jacob de GROOT, vleeshouwer, geb. op 26‑03‑1875 om 16:30 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 13), overl. op 28‑09‑1933 om 09:00 u. te Krimpen aan de Lek op 58-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 22), zn. van Pieter de GROOT (zie VI.69) en Klaasje de BOOM.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 14‑01‑1901 te Zwijndrecht (get.: L.J. Steenwinkel, H. van Noort, H.W. Blanken en K. Roest) (bron: BS Zwijndrecht, aktenr.: 10) Dingena Wilhelmina van NOORT, 22 jaar oud, geb. op 02‑12‑1878 om 03:30 u. te Zwijndrecht (bron: BS Zwijndrecht, aktenr.: 160), overl. op 23‑12‑1957 te Krimpen aan de Lek op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, vleeshouwer, slager, geb. op 05‑12‑1901 om 22:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 78), overl. op 25‑05‑1972 te Krimpen aan de Lek op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 18‑10‑1933 te 's-Gravenhage (get.: M. Haverkoek en L.J. Steenwinkel) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1275) Maria WENSVEEN, 25 jaar oud, dienstbode, geb. op 17‑04‑1908 om 03:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2248), overl. op 13‑03‑1974 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krimpen aan de Lek).
2.
Adrianus Jacob, bedrijfseconoom, geb. op 13‑12‑1904 om 22:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 81), overl. op 16‑03‑1966 om 16:45 u. te Baarn op 61-jarige leeftijd (bron: BS Baarn, aktenr.: 69).
Tr. op 33-jarige leeftijd op 09‑11‑1938 te Westervoort (get.: P. de Groot en D. Steenwinkel) (bron: BS Westervoort, aktenr.: 15) Sophia Johanna STEENWINKEL, 30 jaar oud, geb. op 27‑11‑1907 om 04:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 6765), overl. op 10‑11‑1994 te Heerde op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Johanna, geb. op 16‑10‑1906 om 01:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 72), overl. op 10‑08‑1995 te Krimpen aan den IJssel op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Krimpen aan de Lek).
Tr. 07‑1966 Willem van den DOOL, geb. op 25‑07‑1909 om 03:00 u. te Zevenhuizen (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 43), overl. op 04‑04‑1978 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Klaasje Johanna Verkaik.
4.
Klaasje, geb. op 10‑10‑1910 om 21:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 69), overl. op 07‑06‑1993 op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krimpen aan de Lek).
Rel. Adrianus VERHOEFF, geb. op 15‑07‑1897 om 00:30 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 34), overl. op 21‑09‑1992 op 95-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krimpen aan de Lek).

VI.77
Willem de GROOT, bouwman, geb. op 17‑11‑1847 om 00:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 30), overl. op 29‑04‑1922 om 15:00 u. te Gouda op 74-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 153), zn. van Adriaan de GROOT (zie V.34) en Ariaantje MARKUS.
Tr. op 43-jarige leeftijd op 27‑02‑1891 te Bergambacht (get.: A. de Groot, T. de Boon, C. Oskam en A. Oskam) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6) Maria OSKAM, 39 jaar oud, geb. op 14‑08‑1851 om 14:40 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 13), overl. op 01‑01‑1928 om 20:30 u. te Gouda op 76-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 3), 1e huwelijk met Teunis Verhoog.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan Willem, landbouwer, winkelier, geb. op 09‑07‑1892 om 03:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 49), overl. op 28‑04‑1971 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 20‑05‑1920 te Hillegersberg (get.: C. Scheer en H. Noordermeer) (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 15) Jasprina Cornelia NOORDERMEER, 34 jaar oud, veehoudster, geb. op 07‑07‑1885 om 02:00 u. te Oudenhoorn (bron: BS Oudenhoorn, aktenr.: 22), overl. op 21‑10‑1959 om 20:45 u. te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A2113), 1e huwelijk met Johannes Leendert van Leeuwen.

VI.79
Arie de GROOT, bouwman, geb. op 26‑11‑1849 om 04:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 33), overl. op 19‑02‑1931 om 00:15 u. te Gouda op 81-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 71), zn. van Adriaan de GROOT (zie V.34) en Ariaantje MARKUS.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 18‑05‑1877 te Bergambacht (get.: J. de Jong, C. van der Wilt, A. Verduijn en P. Verduijn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 12) Koenradina VERDUIJN, 20 jaar oud, geb. op 20‑08‑1856 om 18:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 48), overl. op 10‑02‑1931 om 22:00 u. te Gouda op 74-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 54).
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaantje, geb. op 03‑05‑1878 om 06:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 42), overl. op 20‑11‑1964 om 14:00 u. te Gouda op 86-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 619).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 19‑09‑1901 te Bergambacht (get.: J. van der Spek, A. Verduijn, C. van Vliet en W. Blanken) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 18) Arie MOLENAAR, 28 jaar oud, bouwman, geb. op 06‑11‑1872 om 07:00 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 175), overl. op 29‑07‑1946 om 14:00 u. te Gouda op 73-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 322).
2.
Arie, geb. op 17‑12‑1879 om 14:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 114), overl. op 22‑08‑1880 om 05:00 u. te Bergambacht, 249 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 46).
3.
Geertje, geb. op 20‑12‑1880 om 22:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 130), overl. op 21‑09‑1884 om 14:00 u. te Bergambacht op 3-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 51).
4.
Arie, geb. op 21‑12‑1881 om 17:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 107), overl. op 13‑09‑1884 om 11:30 u. te Bergambacht op 2-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 48).
5.
Adrianus, geb. op 09‑05‑1883 om 08:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 38), overl. op 18‑09‑1884 om 01:00 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 49).
6.
Geertje Ariaantje, geb. op 28‑02‑1885 om 23:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 27), overl. op 11‑06‑1885 om 10:00 u. te Bergambacht, 103 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 33).
7.
Arie (zie VII.215).
8.
Adrianus (zie VII.217).
9.
Doodgeboren kind, geb. op 28‑09‑1897 om 21:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 35), overl. op 28‑09‑1897 om 21:00 u. te Bergambacht, 0 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 35).

VII.215
Arie de GROOT, bouwman, geb. op 13‑03‑1886 om 06:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 36), overl. op 02‑03‑1972 te Gouda op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Bergambacht), zn. van Arie de GROOT (zie VI.79) en Koenradina VERDUIJN.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 10‑03‑1910 te Bergambacht (get.: A. Molenaar, H. Voorsluijs, W. de Jong en G. van der Bas) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9) Marrigje VOORSLUIJS, 22 jaar oud, geb. op 16‑01‑1888 om 09:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 7), overl. op 27‑10‑1961 te Bergambacht op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, landarbeider, geb. op 31‑08‑1911 om 00:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 52), overl. op 03‑01‑1945 om 00:15 u. te Luneburg (Duitsland) op 33-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1946-16).
Tr. 09‑1940 te Bergambacht Martijntje ROEST, geb. op 12‑12‑1918 te Berkenwoude, overl. op 12‑03‑1964 te Harderwijk op 45-jarige leeftijd, 2e huwelijk met Willem Oostrom, 3e huwelijk met Nees Bikker.
2.
Marrigje, geb. op 22‑01‑1914 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht), overl. op 06‑10‑1999 te Stolwijk op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 29‑04‑1937 te Bergambacht Peter BLANKEN, 25 jaar oud, bakker, geb. op 08‑06‑1911 om 16:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32), overl. op 05‑06‑1981 te Stolwijk op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Koenradina, geb. op 09‑02‑1920 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht, aktenr.: