I.1
Cornelis Pieters STERRENBURG, bouwman, geb. ong. 1520 te Oud-Alblas, overl. voor 1582 te Oud-Alblas, overleden voor 30-8-1582. Zn. van Pieter STERRENBURG.
Rel. N.N. N.N.
Uit deze relatie:
1.
Pieter Cornelis (zie II.1).
2.
Leendert Cornelis (zie II.3).
3.
Arie Cornelis (zie II.5).
4.
Marichje Cornelis, geb. ong. 1560 te Oud-Alblas.
Rel. Jan Jans PELT, geb. ong. 1560, overl. op 29‑10‑1613 te Tienhoven (bron: Lidmatenboek).

II.1
Pieter Cornelis STERRENBURG, bouwman, geb. ong. 1550 te Oud-Alblas, overl. voor 1591 te Oud-Alblas, overleden voor 22-3-1591. Zn. van Cornelis Pieters STERRENBURG (zie I.1) en N.N. N.N.
Tr. kerk ong. 1582 te Oud-Alblas Liedewij Laurens KWAKERNAAK, geb. ong. 1560 te Oud-Alblas, overl. voor 1638 te Oud-Alblas, 2e huwelijk met Jan Jans Cort ong. 1592. Dr. van Laurens Pieters KWAKERNAAK en Marigje WOUTERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Pietertje Pieters (zie III.2).

III.2
Pietertje Pieters STERRENBURG, geb. ong. 1580 te Oud-Alblas, dr. van Pieter Cornelis STERRENBURG (zie II.1) en Liedewij Laurens KWAKERNAAK.
Tr. kerk (1) ong. 1610 te Oud-Alblas Pieter Tijs van MUIJLWIJCK, geb. ong. 1585 te Oud-Alblas, overl. voor 1626, zn. van Matthijs Pieters van MUIJLWIJCK en Adriaantje CORNELIS.
Tr. kerk (2) op 11‑01‑1632 te Oud-Alblas (NGK) (bron: Trouwboek) Leendert PAULUS, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 17‑06‑1607 te Oud-Alblas (get.: Cornelis Dierixsz, Michiel Aerts en Mariken Jansz) (bron: Doopboek), zn. van Paulus LEENDERTS en Mariken DIRKS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Egbert Pieters, ged. (NGK) op 02‑04‑1623 te Oud-Alblas (get.: Willem Tijssen, Arie Goossens en Haesgien Geraets) (bron: Doopboek), begr. op 25‑08‑1703 te Oud-Alblas op 80-jarige leeftijd (bron: Register op begraven), lidmaat in 1650.
Tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 10‑07‑1650 te Oud-Alblas (NGK) (bron: Trouwboek) Ariaantje Cornelis STERRENBURG, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 11‑02‑1624 te Oud-Alblas (get.: Ariaen Langerack, Meertke Cornelisdr en Beelke Ariaensz) (bron: Doopboek), lidmaat in 1650. Dr. van Cornelis Leenderts STERRENBURG (zie III.8) en Ariaantje Heijmens OTTOLANDER.

II.3
Leendert Cornelis STERRENBURG, bouwman, geb. ong. 1552 te Oud-Alblas, overl. voor 1608 te Oud-Alblas, overleden voor 22-4-1608. Zn. van Cornelis Pieters STERRENBURG (zie I.1) en N.N. N.N.
Tr. kerk ong. 1579 te Oud-Alblas Sijke (Lucia) Cornelis BESEMER, geb. ong. 1555 te Oud-Alblas, overl. na 1627 te Oud-Alblas, dr. van Cornelis Gijsberts BESEMER en Cornelia N.N.
Uit dit huwelijk:
1.
Sijke Leenderts, geb. ong. 1580 te Oud-Alblas, overl. na 1607 te Rijsoord, overleden na 20 september 1607.
Tr. kerk op 29‑06‑1597 te Rijsoord (NGK) (bron: Trouwboek) Bastiaan Francks van den NES, geb. ong. 1550 te Rijsoord, overl. voor 1611 te Rijsoord, voor 25 februari 1611. Zn. van Franck Gijsbrechts van den NES en Marijtje Cornelis BESEMER.
2.
Anneken Leenderts, geb. ong. 1582 te Oud-Alblas, lidmaat in 1615.
Tr. kerk ong. 1603 te Oud-Alblas Arien Cornelis van LANGERACK, geb. ong. 1580 te Oud-Alblas, overl. voor 1658 te Oud-Alblas (bron: Lidmatenboek), lidmaat in 1613.
3.
Cornelis Leenderts (zie III.8).
4.
Leendert, ged. te Oud-Alblas.
5.
Neeltje, ged. te Oud-Alblas, overl. na 1638.

III.8
Cornelis Leenderts STERRENBURG, schout Oud-Alblas 1637-1641, hoogheemraad 1619, geb. ong. 1583 te Oud-Alblas, overl. ong. 1640 te Oud-Alblas (bron: Lidmatenboek), lidmaat in 1633. Zn. van Leendert Cornelis STERRENBURG (zie II.3) en Sijke (Lucia) Cornelis BESEMER.
Tr. kerk ong. 1608 te Oud-Alblas Ariaantje Heijmens OTTOLANDER, geb. ong. 1590 te Meerkerk, overl. na 1658 te Oud-Alblas, na 17 mei 1658, lidmaat 18-09-1622.
16-06-1658 Oud-Alblas ONA
Ariaentgen Heymans, de wedu van Cornelis Leenderts Sterrenborch, gewesen schout tot Oud-Alblas, testeert, prelegateert aan haer soon Heymen, schout tot Oud-Alblas, een huys en erf.
Dr. van Heijmen Vas OTTOLANDER en Beatrix Adriaans MOLENAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Cornelis, ged. (NGK) op 05‑09‑1610 te Oud-Alblas (get.: Ary Cornelis Sterrenburg, Ary Cornelis Langerak, Heijlke Jansdr) (bron: Doopboek), overl. voor 1618 te Oud-Alblas, overleden voor 11 november 1618.
2.
Heijmen Cornelis (zie IV.3).
3.
Arie Cornelis (zie IV.5).
4.
Neeltje Cornelis (zie IV.8).
5.
Leendert Cornelis (zie IV.9).
6.
Beatris Cornelis, ged. (NGK) op 09‑05‑1621 te Oud-Alblas (get.: Arijke Heijmens, Aeltke Mertens en IJfke Jacobsdr) (bron: Doopboek), begr. op 24‑02‑1705 te Oud-Alblas op 83-jarige leeftijd, lidmaat in 1646.
Tr. kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 25‑03‑1646 te Oud-Alblas (NGK) (bron: Trouwboek) Lauris Wouters BRAS, 28 jaar oud, bouwman, ged. (NGK) op 18‑03‑1618 te Oud-Alblas (get.: Pieter Aries Boom, Laurens Jans Cort en Maeigie Gerrits) (bron: Doopboek), overl. voor 1658 te Oud-Alblas (bron: Lidmatenboek), lidmaat in 1646. Zn. van Wouter Willems BRAS en Mariken Jans CORT.
Tr. kerk (2) ong. 1660 te Oud-Alblas Gerrit Willems STUIJ, geb. ong. 1610 te Bleskensgraaf, overl. op 15‑01‑1691 te Oud-Alblas (bron: Zerk Herv. Kerk Oud-Alblas), begr. op 23‑01‑1691 te Oud-Alblas, zn. van Willem Gerrits STUIJ en Wijntje Jacobs GROOT.
7.
Ariaantje Cornelis, ged. (NGK) op 11‑02‑1624 te Oud-Alblas (get.: Ariaen Langerack, Meertke Cornelisdr en Beelke Ariaensz) (bron: Doopboek), lidmaat in 1650.
Tr. kerk op 26-jarige leeftijd op 10‑07‑1650 te Oud-Alblas (NGK) (bron: Trouwboek) Egbert Pieters van MUIJLWIJCK, 27 jaar oud, ged. (NGK) op 02‑04‑1623 te Oud-Alblas (get.: Willem Tijssen, Arie Goossens en Haesgien Geraets) (bron: Doopboek), begr. op 25‑08‑1703 te Oud-Alblas op 80-jarige leeftijd (bron: Register op begraven), lidmaat in 1650. Zn. van Pieter Tijs van MUIJLWIJCK en Pietertje Pieters STERRENBURG (zie III.2).

IV.3
Heijmen Cornelis STERRENBURG, schout Oud-Alblas 1641-1675, ged. (NGK) op 15‑03‑1612 te Oud-Alblas (get.: Krijn Cornelisse, Lenart Lenarts en Neeltge Lenarts Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. na 1677 te Oud-Alblas, overleden na 1 april 1677. lidmaat in 1641.
Oud-Alblas ONA nr. 18. d.d. 02-09-1656.
Heymen Cornelisz. Sterrenborch, schout van Oud-Alblas, en Maryken Wouters, echteluiden, testeren.
Zn. van Cornelis Leenderts STERRENBURG (zie III.8) en Ariaantje Heijmens OTTOLANDER.
Tr. kerk op 38-jarige leeftijd op 26‑02‑1651 te Oud-Alblas (NGK) (bron: Trouwboek) Mariken Wouters BRAS, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑03‑1627 te Oud-Alblas (get.: Ary Cornelis, Marike Willems en Pieterke Pieters) (bron: Doopboek), begr. op 31‑01‑1713 te Oud-Alblas op 85-jarige leeftijd (bron: Register begraven). Marycken Wouters, wedu en boedelhoudster van Heymen Cornelisz. Sterrenborch, tot Oud-Alblas, testeert (ONA Oud-Alblas 13-02-1686). Dr. van Wouter Willems BRAS en Mariken Jans CORT.
Uit dit huwelijk:
1.
Ariaantje Heijmens, ged. (NGK) op 07‑01‑1652 te Oud-Alblas (get.: Ariaentgen Heijmens, Nelleken Ariens en Arijen Cornelis Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 08‑04‑1726 te Oud-Alblas op 74-jarige leeftijd (bron: Register begraven).
Tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 29‑01‑1679 te Oud-Alblas (NGK) (bron: Trouwboek) Arijen Aerts de HAEN, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 15‑02‑1654 te Oud-Alblas (get.: Arijen Aerts Haen, Cornelis Ariens en Marijchen Wilms) (bron: Doopboek), overl. voor 1689 te Oud-Alblas, zn. van Aert Ariens de HAEN en Neeltgen ARIENS.
2.
Cornelis Heijmens, ged. (NGK) op 08‑02‑1654 te Oud-Alblas (get.: Arijen Cornelis Sterrenburg, Lauris Wouters en Ariaentgen Heijmens) (bron: Doopboek), overl. voor 1689 te Oud-Alblas, overleden voor 23 januari 1689.
3.
Laurens Heijmens (zie V.4).

V.4
Laurens Heijmens STERRENBURG, ged. (NGK) op 03‑10‑1655 te Oud-Alblas (get.: Wouter Wilms, Jan Wouters en Beatris Cornelis Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 27‑09‑1730 te Oud-Alblas op 74-jarige leeftijd (bron: Register begraven), zn. van Heijmen Cornelis STERRENBURG (zie IV.3) en Mariken Wouters BRAS.
Otr. op 15‑12‑1696 te Wijngaarden (bron: Trouwboek), tr. kerk op 41-jarige leeftijd op 01‑01‑1697 te Wijngaarden (NGK) (bron: Trouwboek) Geertje JACOBS, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 22‑02‑1671 te Wijngaarden (get.: Neeltie Cornelis, Marritge Wouters en Geemen Ariense) (bron: Doopboek), begr. op 22‑08‑1739 te Oud-Alblas op 68-jarige leeftijd (bron: Register begraven), 2e huwelijk met Herbert Houweling. Dr. van Jacob CORNELIS en Willemtie CORNELIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Willempje Laurens, ged. (NGK) op 13‑10‑1697 te Oud-Alblas (get.: Jacob Cornelis, Ariaentje Leenderts en Ariaentje Heijmens Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 12‑10‑1724 te Oud-Alblas op 26-jarige leeftijd (bron: Register begraven).
Otr. op 02‑01‑1723 te Oud-Alblas (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 24‑01‑1723 te Oud-Alblas (NGK) (bron: Trouwboek) Pelgrom Lamberts van VUUREN, ged. te Nieuwland, begr. op 21‑10‑1723 te Oud-Alblas (bron: Register begraven).

IV.5
Arie Cornelis STERRENBURG, ged. (NGK) op 20‑04‑1614 te Oud-Alblas (get.: Merten Laurens, Gijsbert Dierixsz en Bertge Jacobsdr) (bron: Doopboek), overl. 03‑1686 te Hoornaar, overleden tussen 1684 en 11-03-1686 leeft nog in 1684 is dan lidmaat, zie ook RA Gorinchem, deel 405 d.d. 11-03-1686, zn. van Cornelis Leenderts STERRENBURG (zie III.8) en Ariaantje Heijmens OTTOLANDER.
Otr. op 13‑08‑1648 te Oud-Alblas (bron: Trouwboek), tr. kerk op 34-jarige leeftijd op 30‑08‑1648 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Maijken CORNELIS, geb. ong. 1623 te Hoogblokland, overl. voor 1684 te Hoornaar (bron: Lidmatenboek), wordt niet meer genoemd in 1684, leeft nog in 1676 is dan doopgetuige, dr. van Cornelis FLORISSE en Geertgen JANS.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, ged. (NGK) op 12‑08‑1649 te Hoornaar (get.: Cornelis Floren en Geertjen Jans) (bron: Doopboek), overl. op 28‑08‑1649 te Hoornaar, 16 dagen oud (bron: Doopboek).
2.
Jan Ariens (zie V.7).
3.
Ariaantje, ged. (NGK) op 29‑08‑1655 te Hoornaar (get.: Geertjen Jans en Jan Nijssen) (bron: Doopboek), overl. voor 1694.
Otr. op 19‑10‑1686 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk op 31-jarige leeftijd op 08‑11‑1686 te Gorinchem (NGK) (bron: Trouwboek) Goris Jans KLIJN, geb. te Gorinchem, 1e huwelijk met Annigje Dirkx Vervoorn. Zn. van Jan Goris KLIJN en Hermpje Cornelis BOEF.
4.
Cornelia Ariens, ged. (NGK) op 19‑04‑1659 te Hoornaar (get.: Jan Jans de Vries en Maijken Gerten) (bron: Doopboek), overl. voor 1690.
Otr. op 16‑12‑1684 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 04‑01‑1685 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Frederick PLEUNEN, geb. ong. 1652 te Langerak, 2e huwelijk met Annetje Eimers. Zn. van Pleun ARIENS en Aagje Cornelis COMPEER.

V.7
Jan Ariens STERRENBURG, ged. (NGK) op 17‑09‑1651 te Hoornaar (get.: Arij Janssen en Anna Janss) (bron: Doopboek), begr. op 28‑05‑1714 te Hoornaar op 62-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), lidmaat 1689. Zn. van Arie Cornelis STERRENBURG (zie IV.5) en Maijken CORNELIS.
Otr. (1) op 19‑01‑1676 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk 02‑1676 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Lijntje TEUNIS, ged. (NGK) op 27‑04‑1659 te Hoornaar (get.: Gerrit Dircks en Teuntje Huijberts) (bron: Doopboek), overl. ong. 1687 te Hoornaar, dr. van Teunis DIRKS en Heiltje LAURENS.
Tr. kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 07‑12‑1687 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Pietertje Willems van HOUWELINGEN, geb. ong. 1665 te Giessen-Bovenkerk, overl. te Hoornaar (bron: Lidmatenboek), overleden tussen 1735 en 1755, lidmaat 1689. Dr. van Willem Aries van HOUWELINGEN en Maeijken REINIERS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Geertje, ged. (NGK) op 11‑10‑1676 te Hoornaar (get.: May Cornelis) (bron: Doopboek).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Marrigje, ged. (NGK) op 02‑02‑1690 te Hoornaar (get.: Ariaentje Sterrenburg en Goris Janssen) (bron: Doopboek), overl. te Hoornaar (bron: Doopboek).
3.
Annegje Jans, ged. (NGK) op 05‑08‑1691 te Hoornaar (get.: Anna Pieters) (bron: Doopboek), begr. op 14‑01‑1771 te Hoornaar op 79-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
Otr. op 09‑11‑1715 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 01‑12‑1715 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Barend Corstiaans van der WERKEN, 27 jaar oud, ged. (NGK) op 03‑06‑1688 te Schoonrewoerd (get.: Dirkje Willems) (bron: Doopboek), overl. te Hoornaar (bron: Lidmatenboek), overleden tussen 1735 en 1755, zn. van Corstiaen Jans van der WERKEN en Woutertje Gerrits van de KOPPEL.
4.
Mayke, ged. (NGK) op 05‑08‑1691 te Hoornaar (get.: Ariaentje Sterrenburg) (bron: Doopboek).
5.
Mayke, ged. (NGK) op 13‑01‑1697 te Hoornaar (get.: Lijntje Aarts) (bron: Doopboek), overl. te Hoornaar (bron: Doopboek).

IV.8
Neeltje Cornelis STERRENBURG, ged. (NGK) op 18‑09‑1616 te Oud-Alblas (get.: Cornelis Huyghe, Anneke Lenaerts en Marike Mertens) (bron: Doopboek), overl. op 11‑02‑1698 te Bleskensgraaf op 81-jarige leeftijd (bron: Lidmatenboek), dr. van Cornelis Leenderts STERRENBURG (zie III.8) en Ariaantje Heijmens OTTOLANDER.
Tr. kerk op 26-jarige leeftijd op 15‑03‑1643 te Oud-Alblas (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis Willems STUIJ, geb. ong. 1615 te Bleskensgraaf, overl. voor 1697 te Bleskensgraaf, overleden voor 30 april 1697. Zn. van Willem Gerrits STUIJ en Wijntje Jacobs GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Wijntje Cornelis (zie V.15).

V.15
Wijntje Cornelis STUIJ, dr. van Cornelis Willems STUIJ en Neeltje Cornelis STERRENBURG (zie IV.8).
Rel. Pieter Laurens AALDIJK.
Uit deze relatie:
1.
Teuntje Pieters (zie VI.9).

VI.9
Teuntje Pieters AALDIJK, ged. (NGK) op 24‑10‑1683 te Bleskensgraaf (get.: Arie Jacobs Aaldijk, Martijntje Lauwerens en Ariaentje Cornelissen) (bron: Doopboek), overl. op 08‑09‑1751 te Wijngaarden op 67-jarige leeftijd. Weeskamer Bleskensgraaf, fol. 94v, 15.11.1721
Cornelis de Focker Schout, Corn. Eyckelboom en Jacob Jansz. Jongh, Heemraden.
Teuntje Pieters Aaldijck wede van Gijsbert Aertsz. Sterrenburgh, won. Bleskensgraaf, geass. met Cornelis Pietersz. Aaldijck haar broeder en gec. voogd t.e. en Aryen Aertsz. Sterrenburgh won tot Streefkerk, Gerrit Aertsz. Sterrenburgh alias Stuy won. tot Bodegraven, als omen en bloedvoogden van de weeskinderen Neeltje Gijsberts 11 jaar, Pieter Gijsbertsz 9 jaar, Weintje Gijsberts 6 jaar, Arijaantje Gijsberts 4 jaar oud, t.a.z. Zij zal de kinderen onderhouden. Elk kind 15 Carolyguldens.
Dr. van Pieter Laurens AALDIJK en Wijntje Cornelis STUIJ (zie V.15).
Otr. op 09‑12‑1708 te Bleskensgraaf (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 30‑12‑1708 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Gijsbert Aarts STERRENBURG, 22 jaar oud (zie VI.15).
Uit dit huwelijk:
1.
Aart, ged. (NGK) op 15‑12‑1709 te Bleskensgraaf (get.: Arie Aerts Sterrenburg en Niesien Pieters Aaldijk) (bron: Doopboek), overl. voor 1714 te Bleskensgraaf.
2.
Neeltje Gijsberts, ged. (NGK) op 29‑03‑1711 te Bleskensgraaf (get.: Cornelia en Mayken Pieters Aaldijk) (bron: Doopboek), begr. op 14‑12‑1743 te Molenaarsgraaf op 32-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
Otr. op 29‑01‑1735 te Bleskensgraaf (bron: Gaarder trouwen) Geerlof Aarts KOOIJMAN, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 03‑03‑1709 te Molenaarsgraaf (get.: Geerlof Ariens en Jannigje Goosens) (bron: Doopboek), zn. van Aart GEERLOFS en Jannigje JORIS.
3.
Pieter Gijsberts (zie VII.4).
4.
Aart, ged. (NGK) op 09‑09‑1714 te Bleskensgraaf (get.: Arien Aarts Sterrenburg en Cornelia Cornelisdr) (bron: Doopboek), overl. voor 1719 te Bleskensgraaf.
5.
Weijntje, ged. (NGK) op 30‑08‑1716 te Bleskensgraaf (get.: Pieter Laurens en Marigis Laurens Aaldijk) (bron: Doopboek), begr. op 07‑11‑1725 te Bleskensgraaf op 9-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
6.
Ariaantje Gijsberts, ged. (NGK) op 05‑06‑1718 te Bleskensgraaf (get.: Cornelia Cornelisdr) (bron: Doopboek), begr. op 18‑06‑1790 te Naaldwijk op 72-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven Sliedrecht), pro deo begraven, aangegeven door zoon Eeuwit.
Otr. op 18‑01‑1744 te Bleskensgraaf (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 16‑02‑1744 te Bleskensgraaf (NGK) (bron: Trouwboek) Willem Euwouts VISSER, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 25‑09‑1718 te Sliedrecht (get.: Pieter Cornelis en Jannigje Cornelis Bisschop) (bron: Doopboek), zn. van Euwout Cornelis VISSER en Pieternel Cornelis BISSCHOP.
7.
Aart, ged. (NGK) op 22‑12‑1720 te Bleskensgraaf (get.: Arie Sterrenburg en Cornelia Cornelisdr) (bron: Doopboek), begr. op 26‑08‑1721 te Bleskensgraaf, 247 dagen oud (bron: Begraafboek).

VII.4
Pieter Gijsberts STERRENBURG, ged. (NGK) op 11‑12‑1712 te Bleskensgraaf (get.: Pieter Laurens Aaldijk en Johanna van der Vlek) (bron: Doopboek), begr. op 26‑03‑1798 te Bleskensgraaf op 85-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven, zn. van Gijsbert Aarts STERRENBURG (zie VI.15) en Teuntje Pieters AALDIJK (zie VI.9).
Otr. op 21‑12‑1737 te Bleskensgraaf (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 19‑01‑1738 te Bleskensgraaf (NGK) (bron: Trouwboek) Jannigje Laurens BAARDWIJK, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 26‑12‑1711 te Giessendam (get.: Arie en Klaasje Gielen) (bron: Doopboek), begr. op 07‑11‑1768 te Bleskensgraaf op 56-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven, aangever Pieter Sterrenburg, dr. van Laurens Giels BAARDWIJK en Marrigje Gerrits STUIJVER.
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsbert, ged. (NGK) op 26‑07‑1739 te Bleskensgraaf (get.: Neeltje Gijsberts Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 08‑07‑1741 te Bleskensgraaf op 1-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
2.
Marigje, ged. (NGK) op 07‑05‑1741 te Papendrecht (bron: Doopboek), begr. op 01‑09‑1760 te Bleskensgraaf op 19-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven, aangever Pieter Gijse Sterrenburg.
3.
Neeltje, geb. ong. 1744 te Bleskensgraaf, begr. op 16‑11‑1786 te Dordrecht (bron: Begraafboek).
Otr. op 08‑05‑1779 te Dordrecht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23‑05‑1779 te Dordrecht (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis van den BOS, ged. te Dordrecht, 1e huwelijk met Agnita van Eijsden.
4.
Gijs, ged. (NGK) op 24‑09‑1746 te Bleskensgraaf (get.: Teuntje Gijsbertse Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 09‑12‑1746 te Bleskensgraaf, 76 dagen oud (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven, aangever Pieter Sterrenburg.
5.
Adriana, ged. (NGK) op 10‑12‑1747 te Bleskensgraaf (get.: Ariaantje Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 02‑06‑1784 te Ridderkerk op 36-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), begraven onder de classe van 3 gulden.
Otr. op 29‑04‑1774 te Ridderkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 26-jarige leeftijd op 22‑05‑1774 te Ridderkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Aart WELBORN, 29 jaar oud, ged. (NGK) op 26‑07‑1744 te Ridderkerk (get.: Lena Welborn) (bron: Doopboek), overl. op 20‑06‑1812 om 03:30 u. te Ridderkerk op 67-jarige leeftijd (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 16), zn. van Dirk WELBORN en Adriana SPRUIJT.
6.
Laurens, ged. (NGK) op 02‑01‑1752 te Bleskensgraaf (get.: Grietje Gerrits) (bron: Doopboek), begr. op 02‑02‑1753 te Bleskensgraaf op 1-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
7.
Laurens (zie VIII.9).

VIII.9
Laurens STERRENBURG, rietdekker, ged. (NGK) op 23‑12‑1753 te Bleskensgraaf (get.: Grietje Gerrits) (bron: Doopboek), overl. op 28‑04‑1823 om 04:00 u. te Vlaardingen op 69-jarige leeftijd (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 57), zn. van Pieter Gijsberts STERRENBURG (zie VII.4) en Jannigje Laurens BAARDWIJK.
Otr. op 21‑03‑1787 te Hillegersberg (bron: Trouwboek), tr. kerk op 33-jarige leeftijd op 15‑04‑1787 te Hillegersberg (NGK) (bron: Trouwboek) Teuntje KNOOP, 29 jaar oud, rietdekster, ged. (NGK) op 18‑12‑1757 te Hillegersberg (get.: Ariaantie van der Vree) (bron: Doopboek), gedoopt als Teuna. Overl. op 28‑12‑1839 om 15:00 u. te Vlaardingen op 82-jarige leeftijd (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 178), dr. van Egbert KNOOP en Neeltje HOLLANDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, ged. (NGK) op 02‑09‑1787 te Vlaardingen (get.: Grietje Knoop) (bron: Doopboek), overl. voor 1795.
2.
Johanna, ged. (NGK) op 29‑03‑1789 te Vlaardingen (get.: Kreijna Schop) (bron: Doopboek), gedoopt als Jannetje. Overl. op 23‑10‑1867 om 15:00 u. te Vlaardingen op 78-jarige leeftijd (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 233).
3.
Egbert, rietdekker, ged. (NGK) op 19‑02‑1792 te Vlaardingen (get.: Aagje Knoop) (bron: Doopboek), overl. op 03‑03‑1812 om 05:00 u. te Vlaardingen op 20-jarige leeftijd (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: ---).
4.
Neeltje, geb. op 22‑10‑1795 te Vlaardingen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 28‑10‑1795 te Vlaardingen (get.: Grietje Knoop) (bron: Doopboek), overl. op 12‑07‑1849 om 22:00 u. te Vlaardingen op 53-jarige leeftijd (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 151).
Tr. (1) op 21-jarige leeftijd op 23‑07‑1817 te Vlaardingen (get.: H. Starrenburg, G. Groen, J. Hoogendam en J. Dijkshoorn) (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 33) Friedrich Wilhelm GRAPER, 24 jaar oud, rietdekker, geb. op 28‑04‑1793 te Diepenau (Hannover, Duitsland) (bron: Huwelijksbijlagen), overl. op 24‑09‑1832 om 10:00 u. te Vlaardingen op 39-jarige leeftijd (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 137), zn. van Johann Friedrich GRAPER en Anne Christine BROKER.
Tr. (2) op 38-jarige leeftijd op 02‑07‑1834 te Vlaardingen (get.: A. Dijkshoorn, J. de Bruin, J. Solderman en J. Ammezeus) (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 34) Hendrik ELVERS, 27 jaar oud, rietdekker, geb. op 29‑03‑1807 te Zegwaart (bron: Huwelijksbijlagen), ged. (NGK) op 05‑05‑1807 te Zegwaart (bron: Huwelijksbijlagen), overl. op 10‑08‑1890 om 07:00 u. te Vlaardingen op 83-jarige leeftijd (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 145), 2e huwelijk met Dirkje Bergwerf. Zn. van Hendrik ELVERS en Lena RODENBURG.
5.
Pietertje (zie IX.8).
6.
Pieter, begr. op 15‑05‑1795 te Vlaardingen (bron: Begraafboek).

IX.8
Pietertje STERRENBURG, werkster, geb. op 11‑05‑1801 te Vlaardingen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 17‑05‑1801 te Vlaardingen (get.: Krijna Knoop) (bron: Doopboek), overl. op 16‑11‑1864 om 18:00 u. te Vlaardingen op 63-jarige leeftijd (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 225), dr. van Laurens STERRENBURG (zie VIII.9) en Teuntje KNOOP, rietdekster.
Tr. (1) op 36-jarige leeftijd op 14‑03‑1838 te Vlaardingen (get.: J. Ammezeus, H. Elvers, J. de Bruijn en C. Wapenaar) (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 4) Arij KERKHOF, 43 jaar oud, arbeider, geb. op 06‑05‑1794 te Vlaardingen (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑05‑1794 te Vlaardingen (get.: Neeltje van der Spijk en Aagje van Hilie) (bron: Doopboek), overl. op 20‑08‑1874 om 17:00 u. te Vlaardingen op 80-jarige leeftijd (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 164), verdronken. 1e huwelijk met Trijntje Hoogendam. Zn. van Jan KERKHOF en Maartje van der SPIJK.
Rel. (2) Vader ONBEKEND.
Uit de tweede relatie:
1.
Petronella STERRENBURG, geb. op 25‑09‑1825 om 18:00 u. te Vlaardingen (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 170), overl. op 11‑12‑1918 te Naaldwijk op 93-jarige leeftijd (bron: BS Naaldwijk, aktenr.: 111).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 17‑12‑1845 te Vlaardingen (get.: M. van Rossen, R. Kikkert, A. van Lotten van Rossen en A. Kerkhof) (bron: BS Vlaardingen, aktenr.: 68) Leendert VERHOOG, 22 jaar oud, bouwmansknecht, geb. op 15‑11‑1823 om 22:00 u. te De Lier (bron: BS De Lier, aktenr.: 23), overl. op 08‑06‑1914 te Naaldwijk op 90-jarige leeftijd (bron: BS Naaldwijk, aktenr.: 43), zn. van Gerrit VERHOOG en Jaapje KLAPWIJK.

IV.9
Leendert Cornelis STERRENBURG, ged. (NGK) op 11‑11‑1618 te Oud-Alblas (get.: Ary Vasten, Helmich Ariaensz en Marike Cornelisdr) (bron: Doopboek), overl. na 1684 te Oud-Alblas, overleden na 5 november 1684. Zn. van Cornelis Leenderts STERRENBURG (zie III.8) en Ariaantje Heijmens OTTOLANDER.
Tr. kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 19‑03‑1649 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Crijntje Gerrits STUIJ, geb. ong. 1626 te Streefkerk, overl. na 1655 te Oud-Alblas, dr. van Gerrit Gerrits STUIJ en Neeltje CORNELIS.
Tr. kerk (2) ong. 1656 te Streefkerk Grietge Pieters STREVELANT, ged. (NGK) op 31‑07‑1616 te Streefkerk (get.: Gerrit Meeuwsen, Ariantgen Huijgen en Lijsbeth Huijgen) (bron: Doopboek Streefkerk), dr. van Pieter Gerrits STREVELANT en Anneken HERBERTS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Aart Leenderts (zie V.16).
2.
Cornelis Leenderts (zie V.19).
3.
Maarten Leenderts (zie V.21).

V.16
Aart Leenderts STERRENBURG, geb. ong. 1650 te Streefkerk, overl. voor 1695 te Streefkerk, overleden voor november 1695, Annigje hertrouwd dan met Cornelis Cornelis Mes. Zn. van Leendert Cornelis STERRENBURG (zie IV.9) en Crijntje Gerrits STUIJ.
Tr. kerk (1) ong. 1671 te Streefkerk Neeltje ADRIAANS, geb. ong. 1644 te Streefkerk, overl. vr 06‑1689 te Streefkerk, dr. van Adriaan GIJSBERTS en Adriaantje Gerrits BOEL.
Tr. kerk (2) op 29‑01‑1690 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Annigje ARIES, ged. te Streefkerk, 2e huwelijk met Cornelis Cornelis Mes d.d. 19-11-1695 te Streefkerk.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Ariaantje, ged. (NGK) op 13‑11‑1672 te Streefkerk (get.: Leendert Cornelisse Starrenburgh en Neeltje Cornelisse) (bron: Doopboek), overl. voor 1688 te Streefkerk.
2.
Arie, ged. (NGK) op 02‑02‑1676 te Streefkerk (get.: Gerrit Ariesz, Cornelis Leenderts en Annigjen Ariesz) (bron: Doopboek).
Otr. op 22‑04‑1712 te Bergambacht (bron: Gaarder Trouwen), tr. kerk op 36-jarige leeftijd op 15‑05‑1712 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelia CORNELISSE, ged. te Bergambacht.
3.
Gerrit Aarts (zie VI.13).
4.
Gijsbert Aarts (zie VI.15).
5.
Ariaantje, ged. (NGK) op 19‑12‑1688 te Streefkerk (get.: Gerrit Ariens, Machteltje Ariens en Geertje Cornelisz) (bron: Doopboek).
Uit het tweede huwelijk:
6.
Crijntje Aarts, ged. (NGK) op 27‑03‑1690 te Streefkerk (get.: Cornelis Starrenburg, Geertje Cornelisz en Marrigje Willemsz) (bron: Doopboek).
7.
Leendert, ged. (NGK) op 05‑08‑1691 te Streefkerk (get.: Cornelis Leenderts en Pietertjen Gerrits) (bron: Doopboek).

VI.13
Gerrit Aarts STERRENBURG, ged. (NGK) op 22‑11‑1682 te Streefkerk (bron: Doopboek), begr. op 29‑08‑1728 te Bodegraven op 45-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangegeven door Arie Sterrenburg onder de classe van 3 gulden, zn. van Aart Leenderts STERRENBURG (zie V.16) en Neeltje ADRIAANS.
Otr. op 15‑04‑1712 te Bodegraven (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 01‑05‑1712 te Bodegraven (NGK) (bron: Trouwboek) Marigje Cornelis de BES, 27 jaar oud, ged. (NGK) op 18‑03‑1685 te Streefkerk (get.: Arij Foppe, Neeltje Ariens en Ariaantje Goverts) (bron: Doopboek), begr. op 18‑04‑1770 te Bodegraven op 85-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangegeven door Jan Camerik onder de classe van 6 gulden, 2e huwelijk met Govert Klaase van Rooijen. Dr. van Cornelis Maartens de BES en Ygje Fops BOELE.
Uit dit huwelijk:
1.
Eigje (Ida), ged. (NGK) op 17‑03‑1715 te Streefkerk (get.: Maarten en Aagje Cornelis de Bes) (bron: Doopboek), begr. op 22‑02‑1797 te Bodegraven op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafregister), begraven in de kerk onder de classe van 3 gulden.
Otr. op 06‑10‑1736 te Bodegraven (bron: Trouwboek), tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 21‑10‑1736 te Bodegraven (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Gerrits KAMERIK, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 06‑10‑1712 te Bodegraven (bron: Doopboek), begr. op 07‑08‑1799 te Bodegraven op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafregister), begraven in de kerk pro deo, zn. van Gerrit Stoffels KAMERIK en Trijntje Pieters van der POEL.
2.
Neeltje, ged. (NGK) op 28‑09‑1721 te Bodegraven (bron: Doopboek), begr. op 21‑03‑1722 te Bodegraven, 174 dagen oud (bron: Gaarder begraven), aangegeven door haar vader, pro deo begraven.

VI.15
Gijsbert Aarts STERRENBURG, ged. (NGK) op 01‑01‑1686 te Streefkerk (get.: Cornelis Starrenberg, Gijsbert Gerrits de Bes en Marrigje Ariens) (bron: Doopboek), begr. op 27‑06‑1721 te Bleskensgraaf op 35-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), zn. van Aart Leenderts STERRENBURG (zie V.16) en Neeltje ADRIAANS.
Otr. op 09‑12‑1708 te Bleskensgraaf (bron: Trouwboek), tr. kerk op 22-jarige leeftijd op 30‑12‑1708 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Teuntje Pieters AALDIJK, 25 jaar oud (zie VI.9).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder VI.9).

V.19
Cornelis Leenderts STERRENBURG, geb. ong. 1652 te Streefkerk, overl. na 1709 te Streefkerk, zn. van Leendert Cornelis STERRENBURG (zie IV.9) en Crijntje Gerrits STUIJ.
Rel. Pietertje Gerrits de BES, geb. ong. 1650 te Streefkerk, dr. van Gerrit Adriaans de BES en Pietertje GIJSBERTS.
Uit deze relatie:
1.
Gerrit Cornelis (zie VI.19).
2.
Crijntje Cornelis, geb. ong. 1683 te Streefkerk, overl. op 21‑10‑1730 te Bergambacht (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden, begr. op 23‑10‑1730 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Otr. op 22‑05‑1707 te Streefkerk (bron: Trouwboek) Jacob Claas de JONGH, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 27‑04‑1681 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 15‑09‑1746 te Bergambacht op 65-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden, begr. op 17‑09‑1746 te Bergambacht (bron: Begraafboek), zn. van Claas JACOBS en Marrigje Willems de JONGH.

VI.19
Gerrit Cornelis STERRENBURG, ged. (NGK) op 26‑03‑1674 te Streefkerk (get.: Maarten Leenderts Sterrenburg, Arij Gerritsz en Marigje Gerritsz) (bron: Doopboek), zn. van Cornelis Leenderts STERRENBURG (zie V.19) en Pietertje Gerrits de BES.
Tr. kerk (1) ong. 1702 te Oud-Alblas Lijsbeth Pieters BOER, ged. (NGK) op 27‑12‑1682 te Oud-Alblas (get.: Jacob Teunisse, Jannetje Arijens en Marrigjen Melsen) (bron: Doopboek), overl. op 10‑01‑1703 te Wijngaarden op 20-jarige leeftijd, dr. van Pieter Cornelis BOER en Neeltje MELSEN.
Otr. (2) op 10‑10‑1706 te Streefkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 32-jarige leeftijd op 31‑10‑1706 te Oud-Alblas (NGK) (bron: Trouwboek) Lijsbet Willems KWAKERNAAK, 27 jaar oud, ged. (NGK) op 15‑01‑1679 te Oud-Alblas (get.: Huijgje Cornelisse, Annigjen Jacobs en Neeltje Aryens) (bron: Doopboek), begr. op 14‑04‑1709 te Oud-Alblas op 30-jarige leeftijd (bron: Register op begraven), dr. van Willem Cornelis KWAKERNAAK en Janneken Ariens de JONGH.
Otr. (3) op 01‑12‑1720 te Streefkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 46-jarige leeftijd op 15‑12‑1720 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Pietertje Cornelis BLOM, 33 jaar oud, ged. (NGK) op 27‑04‑1687 te Streefkerk (get.: Arij Gerrits, Pietertjen Gerrits en Susanna Dirksz) (bron: Doopboek), dr. van Cornelis Pieters BLOM en Annichje Gerrits de BES.
Uit het tweede huwelijk:
1.
N.N. Begr. op 12‑03‑1710 te Oud-Alblas (bron: Register op begraven).
Uit het derde huwelijk:
2.
Cornelis Gerrits (zie VII.15).
3.
Pietertje, ged. (NGK) op 06‑12‑1722 te Streefkerk (get.: Crijntje Cornelisse Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 27‑12‑1773 te Streefkerk op 51-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), aangever Jan Verhoef, begraven onder de classe van 15 gulden.
Tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 14‑04‑1747 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Cornelis VERHOEFF, 28 jaar oud, ged. (NGK) op 27‑11‑1718 te Streefkerk (get.: Grietje Janse Verhoef) (bron: Doopboek), overl. op 09‑02‑1796 te Streefkerk op 77-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begr. op 12‑02‑1796 te Streefkerk (bron: Begraafboek), zn. van Cornelis Jans VERHOEFF en Barber ANDRIESSE.

VII.15
Cornelis Gerrits STERRENBURG, ged. (NGK) op 28‑09‑1721 te Streefkerk (get.: Krijntje Cornelis Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 09‑01‑1797 te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begr. op 13‑01‑1797 te Bergambacht (bron: Begraafregister), zn. van Gerrit Cornelis STERRENBURG (zie VI.19) en Pietertje Cornelis BLOM.
Otr. op 21‑04‑1747 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 14‑05‑1747 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Maria Pieters SCHENK, 27 jaar oud, ged. (NGK) op 25‑02‑1720 te Ammerstol (get.: de vader) (bron: Doopboek), overl. op 30‑09‑1782 te Bergambacht op 62-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begr. op 03‑10‑1782 te Bergambacht (bron: Begraafboek), dr. van Pieter Jans SCHENK en Margje Pieters de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, ged. (NGK) op 28‑01‑1748 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 10‑07‑1821 om 20:00 u. te Streefkerk op 73-jarige leeftijd (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 15).
Otr. op 29‑11‑1799 te Bergambacht (bron: Trouwboek Gerecht), tr. op 51-jarige leeftijd op 15‑12‑1799 te Bergambacht (bron: Trouwboek Gerecht) Neeltje BOODE, 50 jaar oud, ged. (NGK) op 29‑12‑1748 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 19‑06‑1821 om 07:00 u. te Streefkerk op 72-jarige leeftijd (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 13), dr. van Bastiaan Ariens BOODE en Trijntje van MEIJEREN.
2.
Marrigje Cornelis, ged. (NGK) op 01‑03‑1750 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 10‑11‑1796 te Bergambacht op 46-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begr. op 15‑11‑1796 te Bergambacht (bron: Begraafregister).
Otr. op 12‑10‑1782 te Barwoutswaarder (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk op 32-jarige leeftijd op 27‑10‑1782 te Waarder (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis Willems de LANGE, 37 jaar oud, ged. (NGK) op 21‑03‑1745 te Langerak (get.: Anna Jansse) (bron: Doopboek), zn. van Willem DaniĆ«ls de LANGE en Jannigje Jacobs BRANDWIJK.
3.
Pietertje, ged. (NGK) op 11‑04‑1753 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 26‑02‑1814 om 01:00 u. te Bergambacht op 60-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6), aangifte overlijden door Cornelis de Groot (zoon van overledene) uit Bergambacht.
Otr. op 30‑01‑1784 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 30-jarige leeftijd op 15‑02‑1784 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Jan de GROOT, 52 jaar oud, ged. (NGK) op 21‑03‑1731 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑05‑1806 te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: Register van aangegeven lijken), 1e huwelijk met Aaltje Pieterse Evengroen. Zn. van Cornelis de GROOT en Marrigje Frederiks KEESJEBREUR.
4.
Neeltje, ged. (NGK) op 02‑03‑1755 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 05‑11‑1835 om 12:00 u. te Bergambacht op 80-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 24).
Otr. op 08‑05‑1789 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 34-jarige leeftijd op 31‑05‑1789 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Dirk van MEIJEREN, 46 jaar oud, ged. (NGK) op 05‑05‑1743 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 22‑11‑1809 te Bergambacht op 66-jarige leeftijd (bron: Register aangegeven lijken), zn. van Gerrit Dirks van MEIJEREN en Jannigje JONGERHELT.
5.
Pieter Cornelis (zie VIII.19).
6.
Crijntje, ged. (NGK) op 24‑05‑1761 te Bergambacht (bron: Doopboek).
7.
Anna Cornelis, ged. (NGK) op 10‑07‑1763 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 15‑09‑1808 te Bergambacht op 45-jarige leeftijd (bron: Register van overlijden).
Otr. op 09‑01‑1789 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 28‑01‑1789 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Pieter STOLKER, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 14‑07‑1765 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: Geertje Pietersen) (bron: Doopboek), overl. op 27‑08‑1832 om 14:00 u. te Bergambacht op 67-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32), 2e huwelijk met Adriana Buiense. Zn. van Pieter STOLKER en Trijntje Antonis de JONG.

VIII.19
Pieter Cornelis STERRENBURG, bouwman, ged. (NGK) op 08‑05‑1757 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 13‑05‑1844 om 03:00 u. te Streefkerk op 87-jarige leeftijd (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 44), zn. van Cornelis Gerrits STERRENBURG (zie VII.15) en Maria Pieters SCHENK.
Otr. (1) op 06‑05‑1797 te Streefkerk (bron: Lijst opgave huwelijken), tr. kerk op 40-jarige leeftijd op 26‑05‑1797 te Streefkerk (NGK) (bron: Lijst opgave huwelijken) Heiltje van ELTEREN, 39 jaar oud, ged. (NGK) op 26‑02‑1758 te Honswijk (bron: Doopboek Tull en 't Waal), overl. op 30‑11‑1797 te Streefkerk op 39-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. Begr. op 04‑12‑1797 te Streefkerk (bron: Begraafboek), dr. van Gerrit van ELTEREN.
Otr. (2) op 10‑04‑1801 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk 05‑1801 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Elisabeth van OOSTENDE, ged. (NGk) op 19‑07‑1767 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: Annigje Aarts Oostende) (bron: Doopboek), begr. op 15‑03‑1803 te Streefkerk op 35-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), dr. van Arie Aarts van OOSTENDE en Marrigje Gerrits MUIJLWIJK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria, geb. op 22‑10‑1797 te Streefkerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 29‑10‑1797 te Streefkerk (get.: Pietertje Sterrenburg) (bron: Doopboek).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Maria, geb. op 07‑02‑1802 te Streefkerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 14‑02‑1802 te Streefkerk (get.: Pietertje Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 08‑03‑1887 om 18:00 u. te Streefkerk op 85-jarige leeftijd (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 8).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 21‑01‑1825 te Streefkerk (get.: H. Scheer, J. Casteleijn, C. Scheer en B. den Toom) (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 1) Gijsbert CASTELEIJN, 24 jaar oud, geb. op 06‑03‑1800 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 12‑03‑1800 te Bergambacht (get.: Marrigje Casteleijn) (bron: Doopboek), overl. op 26‑07‑1875 om 23:00 u. te Streefkerk op 75-jarige leeftijd (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 23), zn. van Joost Dirks CASTELEIJN en Maria Jacobs KOREVAAR.

V.21
Maarten Leenderts STERRENBURG, ged. (NGK) op 21‑01‑1655 te Streefkerk (get.: Gerrit Maartense, Egbert Pieterse en Aaltjen Maartense) (bron: Doopboek), overl. voor 1731, zn. van Leendert Cornelis STERRENBURG (zie IV.9) en Crijntje Gerrits STUIJ.
Tr. kerk ong. 1676 te Langerak Geertje Cornelis de RIDDER, geb. ong. 1655 te Langerak, overl. na 1731, dr. van Cornelis Teunis de RIDDER en Marrigje WILLEMS.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Maartens, ged. (NGK) op 14‑11‑1677 te Streefkerk (get.: Tonis Cornelisse en Annigje Pieterse) (bron: Doopboek), begr. op 23‑10‑1750 te Streefkerk op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), begraven in de kerk.
2.
Crijntje Maartens, geb. ong. 1681 te Streefkerk, begr. op 11‑05‑1758 te Giessen-Oudekerk (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, aangever Dirk van Krimpen.
Otr. (1) op 11‑04‑1706 te Streefkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 02‑05‑1706 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Jacobus Ariens VERMEULEN, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 24‑11‑1680 te Alblasserdam (get.: Fop Pleunen en juffr. Jacoba Isabella) (bron: Doopboek), overl. voor 1713, zn. van Arien Jaspers VERMEULEN en Pleuntje PLEUNEN.
Tr. kerk (2) op 06‑08‑1713 te Molenaarsgraaf (NGK) (bron: Trouwboek) Dirk Claas van KRIMPEN, 27 jaar oud, schoolmeester, ged. (NGK) op 17‑03‑1686 te Molenaarsgraaf (get.: Jan Claassen van Krimpen, Adriaan Adriaans Sanne, Dorotea Adriaans Sanne) (bron: Doopboek), begr. op 21‑03‑1766 te Giessen-Oudekerk op 80-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden, aangever schoonzoon Cornelis Vink. Zn. van Dirk Claas van KRIMPEN en Adriaantje Adriaans SANNE.
3.
Maria Maartens (Marrigje), ged. (NGK) op 10‑01‑1683 te Streefkerk (get.: Tonis Cornelis Ridder en Eva Jans) (bron: Doopboek), begr. op 17‑09‑1749 te Bergambacht op 66-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
Otr. op 08‑03‑1705 te Streefkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 22-jarige leeftijd op 29‑03‑1705 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis Jillis van de GRAAF, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 06‑07‑1681 te Bleskensgraaf (get.: Cornelis Ariens, Arien Cornelisse en Trijntje Cornelis) (bron: Doopboek), begr. op 06‑02‑1758 te Bergambacht op 76-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), dochter Geertje geboren geb. 25-02-1708 gebruikt later de achternaam van haar moeder Sterrenburg i.p.v. van der Graaf, zij trouwt in 1734 te Streefkerk met Hendrik Jaspers de Vos. Ook de dochter van zoon Maarten, Maria, gebruiklt de naam Sterrenburg als ze trouwt met Arie Oudenaarden. Zn. van Jillis Cornelis van de GRAAF en Cornelia Jans van der GIESSEN.
4.
Ariaantje Maartens, ged. (NGK) op 05‑11‑1684 te Streefkerk (get.: Leendert Sterrenburg, Pietertje Lourens en Eva Jans) (bron: Doopboek), overl. voor 1688 te Streefkerk.
5.
Gerrit Maartens (zie VI.32).
6.
Ariaantje Maartens, ged. (NGK) op 27‑06‑1688 te Streefkerk (get.: Cornelis Starrenberg, Neeltje Ariens en Geertje Gijsberts) (bron: Doopboek), begr. op 04‑01‑1749 te Alblasserdam op 60-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
Otr. (1) op 05‑05‑1715 te Streefkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 26-jarige leeftijd op 26‑05‑1715 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Wouter Willems SPRUIJT, 30 jaar oud, ged. (NGK) op 16‑07‑1684 te Alblasserdam (get.: Arie Woutersse Spruijt en Ariaentje Gijsen) (bron: Doopboek), begr. op 09‑09‑1727 te Alblasserdam op 43-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, zn. van Willem Wouters SPRUIJT en Deliaantje Claas van ES.
Otr. (2) op 08‑10‑1728 te Alblasserdam (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk op 40-jarige leeftijd op 31‑10‑1728 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Dammis Staats VERDUYN, geb. ong. 1703 te Oosterwijk, begr. op 31‑08‑1770 te Alblasserdam (bron: Gaarder begraven), 2e huwelijk met Machteld Gijsberts van Afferden. Zn. van Stees Aries VERDUYN en Stijntje Dammis SONNENBERGH.
7.
Lena Maartens, ged. (NGK) op 01‑07‑1691 te Streefkerk (get.: Cornelis Starrenburg, Pietertje Gerrits en Eva van Harten) (bron: Doopboek), begr. op 01‑06‑1737 te Alblasserdam op 45-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
Otr. op 12‑01‑1726 te Alblasserdam (bron: Gaarder trouwen), tr. kerk op 34-jarige leeftijd op 03‑02‑1726 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Michiel Aarts PLEYT, geb. ong. 1688 te Nieuwland, begr. op 26‑05‑1764 te Alblasserdam (bron: Gaarder begraven), 2e huwelijk met Neeltje Jans van 't Hof. Zn. van Aart Giels PLEYT en Maijken Gerrits LIEK.

VI.32
Gerrit Maartens STERRENBURG, ged. (NGK) op 03‑02‑1686 te Streefkerk (get.: Aert Starrenberg, Teunis Corn. Ridder en Marrigje Gerrits) (bron: Doopboek), begr. op 25‑02‑1762 te Streefkerk op 76-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), zn. van Maarten Leenderts STERRENBURG (zie V.21) en Geertje Cornelis de RIDDER.
Otr. op 19‑04‑1722 te Streefkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 36-jarige leeftijd op 03‑05‑1722 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Pietertje Rochus de BES, 28 jaar oud, ged. (NGK) op 02‑08‑1693 te Streefkerk (get.: Egbert Bastiaans, Dirkje Laurens en Annichjen Jacobs) (bron: Doopboek), begr. op 29‑06‑1768 te Streefkerk op 74-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), dr. van Rokus Aries de BES en Jannichjen EGBERTS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannigje, ged. (NGK) op 14‑02‑1723 te Streefkerk (get.: Deliana Roken de Bes) (bron: Doopboek), begr. op 30‑05‑1795 te Nieuw-Lekkerland op 72-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden, aangeven schoonzoon Huig Verschoor.
Tr. kerk ong. 1749 te Streefkerk Jacob Claas VOORSLUIJS, ged. (NGK) op 13‑07‑1721 te Streefkerk (get.: Lena Jacobs) (bron: Doopboek), begr. op 20‑11‑1787 te Nieuw-Lekkerland op 66-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, zn. van Claas Jacobs VOORSLUIJS en Geertje JANS.
2.
Maerten, ged. (NGK) op 17‑09‑1724 te Streefkerk (get.: Cornelis Maartense Sterrenburg en Lena Maartense Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. voor 1730.
3.
Maertijntje, ged. (NGK) op 15‑08‑1728 te Nieuw-Lekkerland (get.: Lena Sterrenburg) (bron: Doopboek), begr. op 24‑02‑1763 te Bergambacht op 34-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven, aangever haar man Arie van Meijeren.
Otr. op 29‑05‑1761 te Streefkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk 06‑1761 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Arie Hermannus van MEIJEREN, ged. (NGK) op 30‑06‑1726 te Bergambacht (get.: Maria van Meijeren) (bron: Doopboek), begr. op 21‑02‑1799 te Bergambacht op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), 1e huwelijk met Cornelia van der Veer. Zn. van Hermannus van MEIJEREN en Martijntje Johannes OOMS.
4.
Maerten, ged. (NGK) op 29‑10‑1730 te Nieuw-Lekkerland (get.: Marij en Cnelis Maertense Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 21‑09‑1813 om 10:00 u. te Bergambacht op 82-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 23).
5.
Geertje, ged. (NGK) op 04‑10‑1733 te Nieuw-Lekkerland (get.: Krijntje Maartense Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 26‑09‑1800 te Streefkerk op 66-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begr. op 01‑10‑1800 te Streefkerk (bron: Begraafboek), ongehuwd.

II.5
Arie Cornelis STERRENBURG, geb. ong. 1555 te Oud-Alblas, overl. voor 1628 te Oud-Alblas, 1e huwelijk met N.N. Zn. van Cornelis Pieters STERRENBURG (zie I.1) en N.N. N.N.
Tr. kerk (1) 1599 te Oud-Alblas (NGK) (bron: Trouwboek) Beliken ARIAENS, geb. te Langerak, 2e huwelijk met Cornelis Teunisse d.d. 09-04-1628 Oud-Alblas.
Rel. (2) N.N. N.N.
Uit de tweede relatie:
1.
Lijsken Ariens, geb. ong. 1588 te Oud-Alblas, overl. voor 1626 te Oud-Alblas.
Tr. kerk op 19‑05‑1613 te Oud-Alblas (NGK) (bron: Trouwboek) Arij Cornelis ARIMAN, ged. te Langerak, 2e huwelijk Krijnken Pleunen.


Homepage | E-mail