I.1
Nicolaas Jans STERRENBURG (Claes), timmerman, geb. ong. 1533 te Alblasserdam, overl. na 1589, overleden na 23-6-1589.
Rel. N.N. N.N. Overl.
Uit deze relatie:
1.
Jan Claas (zie II.1).
2.
Arie Cleijs (zie II.3).

II.1
Jan Claas STERRENBURG, geb. ong. 1555 te Alblasserdam, overl. 1617/1622 te Groot-Ammers, voor 02-11-1622, sluismeester van de Overwaard te Groot-Ammers (1578-1618).
2-11-1622 ORA Gorinchem e.o.
Lambert Janss VOGEL op Hoornaar a/d lage Giessen tr aan Burchgen Pietersdr X Jan Claess STARRENBORGH za won bij de Ammerse sluis een rentebrief te heffen op een huis en hofstede groot 7h gelegen a/d lage Giessen, ow Aerdt Gabrielss, ww Jacob Dircxss, strekk van voor de dijk af tot achter t/d schoor van Giessen.
Zn. van Nicolaas Jans STERRENBURG (Claes) (zie I.1) en N.N. N.N.
Rel. Burgje PIETERS, overl. ong. 1633 te Alblasserdam.
Uit deze relatie:
1.
Pieter Jans (zie III.1).
2.
Marrigje Jans, geb. ong. 1595 te Groot-Ammers, overl. voor 1632 te Groot-Ammers.
Tr. kerk ong. 1620 Pieter Adriaans COREVAAR, geb. ong. 1582 te Hoornaar, overl. voor 1627.
3.
Paulus Jans (zie III.5).

III.1
Pieter Jans STERRENBURG, schepen, geb. ong. 1590 te Groot-Ammers, overl. ong. 1635 (bron: Publicatie Ons Voorgeslacht, drs. H.M. Kuypers), overleden kort voor 22-02-1635. Weesboek Ammers Graafland, Achterland en Peulwijk f. 71v d.d. 22-2-1635: Rekening, bewijs en reliqua gedaan door Jacob Adriaensz. Korevaer en Pieter Jansz. Sterrenburch te samen voogden van het nagelaten weeskind van Pieter Adriaensz. Koerevaer en Maritgen Jansdr. Sterrenburch zaliger sedert de laatste rekening d.d. 22-2-1634.
 
Weesboek Ammers Graafland f. 83v d.d. 26-2-1637: Rekening, bewijs en reliqua gedaan door Jacob Adriaensz. Corevaer en Paulus Jansz. Stersenburch in plaats van Pieter Jansz. Stersenburch wezende overleden te samen
bloedvoogden van het nagelaten weeskind van Pieter Ariensz. Corevaer en Maritgen Jansdr.Stersenburch zaliger sedert de laatste rekening d.d. 22-2-1635.
Zn. van Jan Claas STERRENBURG (zie II.1) en Burgje PIETERS.
Tr. kerk ong. 1613 te Bergambacht Niesje Cornelis LOMMERT, boerin in Ammers-Graafland, geb. ong. 1593 te Bergambacht, overl. 1625‑1640 (bron: Publicatie Ons Voorgeslacht, drs. H.M. Kuypers), overleden tussen 10-08-1625 en 16-01-1640.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Pieters (zie IV.1).
2.
Suzanna Pieters, geb. te Ammers-Graafland, overl. op 09‑09‑1671 te Nieuwpoort (bron: Register begravenen).
Tr. kerk ong. 1645 Jan Gijsberts de WITH van ROIJEN, burgemeester van Nieuwpoort, geb. ong. 1607 te Lopikerkapel, overl. op 20‑08‑1687 te Nieuwpoort, 2e huwelijk met Elisabeth Claes Juijnbol, ondertrouw 9-2-1675 te Delft.
3.
Gijsbert Pieters (zie IV.5).
4.
Cornelis Pieters, overl. 1648‑1650 (bron: Publicatie Ons Voorgeslacht, drs. H.M. Kuypers), overleden tussen 16-8-1648 en 08-07-1650. Weeskamer Ammers Graafland f. 123 d.d. 26-2-1641: Rekening, bewijs en reliqua gedaan door Jacob Adriaensz. Corevaer en Cornelis Pietersz. Sterrenburch, mits het overlijden van Pieter Jansz. en Poulus Jansz. Sterrenburch, bloedvoogden van Jan Pietersz. Corevaer nagelaten weeskind van Pieter Adriaensz. Corevaer en Maritgen Jansdr. Sterrenburch bedei zaliger sedert de laatste rekening d.d. 26-2-1637.
5.
Maritgen Pieters, overl. voor 1649 te Lopikerkapel, overleden voor 26 maart 1649, op 26 maart 1649 legt Cornelia Adriaens Colen een verklaring af voor notaris N. de Cruijf te Utrecht dat zij haar trouwbelofte met Franck Gijsberts van Roijen, wedr. van Marrichgen Pieters Sterrenburch, zal houden.
Rel. Frank Gijsberts van ROIJEN, geb. ong. 1612 te Lopikerkapel, overl. ong. 1668, 2e huwelijk met Cornelia Adriaens Colen.

IV.1
Jan Pieters STERRENBURG, schepen van Nieuwpoort, geb. ong. 1621, overl. voor 1673 te Nieuwpoort, overleden voor 03-09-1673, zn. van Pieter Jans STERRENBURG (zie III.1) en Niesje Cornelis LOMMERT, boerin in Ammers-Graafland.
Tr. kerk op 23‑08‑1665 te Nieuwpoort (NGK) (bron: Trouwboek) Anna COCQUIS, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 19‑04‑1643 te Nieuwpoort (get.: Jaques Kockuz, Barbara Davids en Wijburchien Pieters) (bron: Doopboek), overl., 2e huwelijk Francoijs van der Wal 28-7-1675 te Nieuwpoort, 3e huwelijk Glaudi de Visscher 15-04-1679 te Nieuwpoort.
Uit dit huwelijk:
1.
Joannes, ged. (NGK) op 09‑03‑1668 te Nieuwpoort (get.: Maria Ewijk) (bron: Doopboek), overl.

IV.5
Gijsbert Pieters STERRENBURG, geb. te Ammers-Graafland, overl. voor 1672 te Ammers-Graafland. Huwelijks voorwaarden, ONA Schoonhoven nr. 40, d.d. 8(?)-3-1653
Ghijsbert Pietersz Starrenborgh, jm uit Ammersgravelandt, toekomende bruidegom, geassisteerd met Jan Pietersz Starrenborgh en Jan de With van Roijen, zijn broeder en zwager, ter eenre en Arien Cornelisz Thoom als vader, Cornelis Leendertsz Thoom als grootvader, en Dirck Cornelisz Thoom als oom van Willemtge Ariens Thoom, hare dochter en nichte respective, aanstaande bruid, ter andere zijde.
Hij brengt in al zijn goederen, bestaande in:
-zekere hofstede van 8 mr met huijsinge, timmeragie enz., staande en gelegen op Ammersgravelandt aan de oostzijde van de Hoochsteech.
-zijn inboedel en huisraad.
-Belast met 2500 gld.
Arien Cornelisz Thoom geeft zijn dochter Willemtge Ariens Thoom mee:
-2 mr, gelegen op Ammersgravelant, in een weer van 8 mr, gen. het Hordijck (?) weer, belast met 10 st/mr. van erfpachtrenten.
-2 koeien, een bed met zijn toebehoren.
-100 gld. aan geld.
Zn. van Pieter Jans STERRENBURG (zie III.1) en Niesje Cornelis LOMMERT, boerin in Ammers-Graafland.
Otr. (1) op 08‑03‑1653 te Groot-Ammers (bron: Trouwboek), tr. kerk op 30‑03‑1653 te Groot-Ammers (NGK) (bron: Trouwboek) Willempje Aries den TOOM, geb. ong. 1628 te Ammers-Graafland, overl. voor 1667.
Otr. (2) op 15‑01‑1667 te Groot-Ammers (bron: Trouwboek), tr. kerk op 31‑01‑1667 te Groot-Ammers (NGK) (bron: Trouwboek) Marichje Pieters DONCKER, 22 jaar oud, geb. te Ammers-Graafland, ged. (NGK) op 28‑03‑1644 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl., 2e huwelijk met Cornelis Arijs van Dalen op 15-5-1672 te Zwijndrecht.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter, ged. (NGK) op 01‑02‑1654 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. voor 1656.
2.
Pieter, ged. (NGK) op 10‑12‑1656 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. voor 1658.
3.
Pieter, ged. (NGK) op 22‑04‑1658 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. voor 1660.
4.
Pieter Gijsberts, ged. (NGK) op 18‑04‑1660 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.
5.
Niesje Gijsberts, ged. (NGK) op 20‑12‑1665 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Hillichjen, ged. (NGK) op 13‑03‑1667 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.

III.5
Paulus Jans STERRENBURG, overl. voor 1641. Weeskamer Ammers Graafland f. 123 d.d. 26-2-1641: Rekening, bewijs en reliqua gedaan door Jacob Adriaensz. Corevaer en Cornelis Pietersz. Sterrenburch, mits het overlijden van Pieter Jansz. en Poulus Jansz. Sterrenburch, bloedvoogden van Jan Pietersz. Corevaer nagelaten weeskind van Pieter Adriaensz. Corevaer en
Maritgen Jansdr. Sterrenburch bedei zaliger sedert de laatste rekening d.d. 26-2-1637.
 
18-4-1654 ORA Meerkerk
Reyer en Adriaen VERHOEFF voor hun zelf en caverende voor Neeltgen Adriaens VERHOEFF X Pouwels Jansz STERRENBURGH won te Groot Ammers, testamentaire erfgenamen van hun broer Peter Adriaensz VERHOEFF, tr aan Willem Anthonis Capte (= capitein?) won te Ameide, een huis, berg en schuur mitsgaders 4m waarop een gedeelte van huis en schuur, op 12-Hoeven, nw Jan Adriaensz VERHOEFF en zw voorn Willem Anthonisz nevens zijn zwager Cornelis Jacobsz VERWEIJ, strekk v/d Broekse dijk t/d 12-Hoevense wetering.
Zn. van Jan Claas STERRENBURG (zie II.1) en Burgje PIETERS.
Rel. Neeltje Adriaans VERHOEFF, geb. te Meerkerkerbroek, overl.
Uit deze relatie:
1.
Jan Paulus (zie IV.11).

IV.11
Jan Paulus STERRENBURG, sluismeester, geb. ong. 1635 te Groot-Ammers, overl., zn. van Paulus Jans STERRENBURG (zie III.5) en Neeltje Adriaans VERHOEFF.
Rel. N.N. N.N. Overl.
Uit deze relatie:
1.
Paulus, ged. (NGK) op 24‑09‑1662 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.
2.
N.N. Ged. (NGK) op 13‑01‑1664 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.
3.
Geertje Jans, ged. (NGK) op 01‑11‑1665 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. voor 1725 te Groot-Ammers.
Otr. op 29‑12‑1690 te Goudriaan (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 14‑01‑1691 te Goudriaan (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Joosts de KOVEL, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 22‑04‑1668 te Goudriaan (get.: Teunis Jansz Covel en Anneken Jansz Covel) (bron: Doopboek), begr. op 20‑04‑1742 te Groot-Ammers op 73-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), 2e huwelijk met Annigje Pieters van Ginderen.
4.
Marie, ged. (NGK) op 14‑08‑1667 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.
5.
Burchjen, ged. (NGK) op 03‑11‑1669 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.
6.
Janna, ged. (NGK) op 05‑04‑1671 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl.

II.3
Arie Cleijs STERRENBURG, geb. ong. 1560 te Alblasserdam, overl. voor 1617 te Alblasserdam, overleden voor 23-10-1617, zn. van Nicolaas Jans STERRENBURG (Claes) (zie I.1) en N.N. N.N.
Tr. kerk (1) ong. 1585 Anneken GERRITS, overl. op 10‑03‑1610 te Alblasserdam (bron: Grafzerk Hervormde Kerk).
Tr. kerk (2) op 16‑10‑1611 te Alblasserdam Deliana Aarts VERLECK, geb. ong. 1583 te Nieuw-Lekkerland, overl. na 1627, overleden na 23 januari 1627. 2e huwelijk 19-1-1620 met Huijbert Claas van Es te Alblasserdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerrit Aries (zie III.7).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Annetgen, ged. (NGK) op 07‑10‑1611 te Alblasserdam (get.: Geerit Willems en Ariantgen Claijs) (bron: Doopboek), overl.
3.
Neeltje Aries, ged. (NGK) op 03‑03‑1613 te Alblasserdam (get.: Pieter Aerts, Marijken Claes en Aeltken Pieters) (bron: Doopboek), overl. na 1671 te Streefkerk.
Tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 21‑01‑1635 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Claas Schalks van ES, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 30‑08‑1609 te Streefkerk (bron: Doopboek), overl. na 1679 te Streefkerk.
4.
Claas Ariens, heemraad en diaken, ged. (NGK) op 28‑10‑1614 te Alblasserdam (get.: Jan Claijs Sterrenburg, Willem Aerts en Sijken Pouwels) (bron: Doopboek), overl. voor 1674.
Otr. op 14‑11‑1638 te Alblasserdam (bron: Trouwboek) Anneken Schalks van ES, 33 jaar oud, ged. (NGK) op 11‑04‑1605 te Streefkerk (bron: Doopboek), overl. na 1681. ONA Alblasserdam d.d. 11-01-1678
Comparanten:
1. Anneken Schalcken, weduwe van Claes Adriaens Sterrenburgh zaliger, geassisteerd met Pieter Schalcken, haar broer en Aert Willems Verleck, haar neef;
2. Adriaen Huyberts, te Alblasserdam.
Anneken bekent schuldig te zijn aan Adriaen Huyberts de som van 400 gulden vanwege voorgeschoten geld in de gemene boedel en bouwneringe geconsumeerd. Zij belooft dat bedrag bij deze terug te betalen aan Adriaen Huyberts in de vorm van paarden, koeien, pleog, wagen en melkgereedschap etc. Mits dat Anneken ten opzichte van de bouwerije van de boedel 100 gulden meer waard wordt geschat dan haar schuld van 400 gulden. Adriaen Huyberts zal verder het gebruik hebben van 10 mergen land gelegen te Alblasserdam met het huis en erf dat erbij hoort, op voorwaarde dat hij Anneken levenslang op zijn kosten zal onderhouden, ingaande 1.1.1678 en durende zolang Anneken leeft.
Getuigen: Boudewijn Manout, schoolmeester en Cornelis Gijsberts Kalis, beiden te Alblasserdam.
 
ONA Alblasserdam 08-03-1681
Comparanten:
1. Annitgien Schalcken, weduwe en boedelhoudster van Claes Adriaens Sterrenborgh, gessisteerd met Claes Schalcken, haar verkoren voogd.
2. Annitgien Aryens, weduwe en boedelhoudster van Aryen Huyberts, gessisteerd met Aert Willems Verleck, haar verkoren voogd.
3. Aert Willems Verleck en Aryen Wouters Spruyt als gestelde voogden van Claes Huybert, wegens de weeskinderen van Aeryen Huyberts.
Zij verklaren met elkaar gescheiden en verdeeld te hebben de huizen en landerijen die zij samen gemeen hebben.
Annitgien Schalcken krijgt van het huis waar zij thans in woont de achterste kamer, de hele schuur, het erf aan de westkant,de twee kennipakkers in Blokweer, 500 hond groot, belend oost Pieter Gijsen, west Annitgien Aryens. Nog twee mergen 3 hond land in Kortland op het Dolen Hoecgie, belend oost Aryen Leenderts Pijl, west de weduwe van Huygh Willems, van de Alblas tot de kadesloot lopend. Nog zes mergen 3 hond land in Kortland in een weer genaamd Louwe Land, belend oost Pieter Jans Focker, west Aert Jacobs, lopend van de Groep tot de kadesloot.
Annitgien Aryens en haar weeskinderen uit haar huwelijk met Aryen Huyberts krijgt van het hier voor genoemde huis de kelder het washok, de keuken, het hele achterhuis, het halve erf, de voorste hoek en de westelijke akker (het kennipland in Blokweer, belend oost Annitgien Schalcken, west Dirck Jans Decker), het hele huisweer in Kortland van de voorkadesloot tot de Overwaardse kadesloot, belend oost Bastiaen Leenderts Pijl, west Cornelis Bastiaens van der Wiel. Plus zes mergen in Vinkepolder in een weer genaamd Craeyesteyn, belend oost Leendert Andries Backer, west t'Geerland.
Getuigen: Leendert Leenderts Metselaer en Cornelis Gijsberts Kalis beiden te Alblasserdam.

5.
Pieter Aries, ged. (NGK) op 25‑09‑1616 te Alblasserdam (get.: Pieter Pauwels, Willem Jans en Arijaentien Aerts) (bron: Doopboek), overl. voor 1627.

III.7
Gerrit Aries STERRENBURG, geb. ong. 1587 te Alblasserdam, overl. voor 1671, 23-10-1659, nr.80, Nieuw-Lekkerland Weeskamerarchief
Geleyntien Aryens wedu. van Aerdt Jacobs, geass. met Cornelis Aryens haeren
broeder ter eenre ende Jacob Aerts, Aryaen Aerts en Melis Jansz. geh. met Aeltien Aerts, Gerryt Aryens Starrenborch geh. met Anneke Aerts, synde een voorkind van Aerdt Jacobs zalr. en Leendert Gherryts ende Cornelis Wouters Vermey als voogden van de 2 onmondige weeskinderen van Gerrit Maertens en Marigie Aerts beyden salr.
Zn. van Arie Cleijs STERRENBURG (zie II.3) en Anneken GERRITS.
Tr. kerk op 20‑03‑1633 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Anneken AARTS, geb. ong. 1610 te Nieuw-Lekkerland, overl. ong. 1698.
Uit dit huwelijk:
1.
Arien Gerrits, ged. (NGK) op 15‑01‑1634 te Alblasserdam (get.: Arie Aertssen, Pauwels Janssen beijde van Leckerlant, Deliaen Aerts) (bron: Doopboek), overl.
2.
Nelligen Gerrits, ged. (NGK) op 14‑10‑1635 te Alblasserdam (get.: Aerts Jacobsen van Leckerlant, Marijken Willems van Ottoland, Trijntjen Wouters van Moordrecht) (bron: Doopboek), overl., huwelijkse voorwaarden op 25-08-1660 te Krimpen aan den IJssel, maakt een testament op 09-02-1671 te Alblaserdam.
ONA Alblasserdam d.d. 09-02-1671 [096]
Comparanten: Roelant Herbertse en Neeltgie Gerrits Sterrenburgh, echtpaar te Alblasserdam. Roelant ligt ziek op bed. Zij maken hun testament.
1. Zij herroepen alle vorige testamenten. In het bijzonder hun huwelijkse voorwaarden op 25.8.1660, opgesteld door wijlen Eeuwout Jacobs, secretaris te Krimpen a/d IJssel.
2. Roelant verklaart te benoemen tot zijn enige en universele erfgenamen van de goederen die hij van zijn kant in het huwelijk heeft ingebracht, zijn naaste familie en erfgenamen ab intestato.
3. Wat betreft de goederen gekomen van Gerit Aryens Sterrenburgh en Pieter Gerrits Sterrenburgh, de schoonvader en zwager van de testateur, beiden overleden, stelt hij tot enige en universele erfgenaam aan zijn vrouw Neeltgie.
3. Neeltgie Gerrits verklaart tot enige en universele erfgenamen aangesteld te hebben (als zij zonder kinderen zou overlijden) haar naaste familie en erfgenamen ab intestato.
4. Zij wensen dat de erfgenamen met het bovenstaande genoegen nemen en de
langstlevende niet lastig zullen vallen.
5. Wat betreft de winst of het verlies, tijdens het huwelijk ontstaan, willen de testateurs dat die in twee helften verdeeld zullen worden.
Getuigen: Alewijn Phillips en Aryen Wouters, beiden te Alblasserdam.
 
ONA Alblasserdam, eind 1677 (datum is onleesbaar)
Comparanten: Roelant Herperts en Nellitgie Gerrits Sterrenburgh, echtpaar te Alblasserdam.
Zij maken hun testament.
1. Zij herroepen alle vorige testamenten. speciaal het testament van 9.2.1671 voor de notaris in Alblasserdam.
2. De langstlevende behoudt alle goederen. Ze stellen tot voogden en administrateurs van de goederen aan, van de zijde van de man Huygh Herberts te Ouderkerk, zijn broer en Jan Centen te Krimpen aan de IJssel, zijn zwager.
3. De testatrice benoemt tot enige en universele erfgename Annitgien Aerts, haar moeder. Als haar moeder overlijdt moeten alle goederen overgaan naar Aeltgie Claes, dochter van Maria Gerrits Sterrenburgh zaliger en Claes Willems, wonende te Oud-Alblas.
4. De testatrice stelt als voogden over deze Aeltgie Claes aan haar vader Claes Willems en Roelant Herberts, haar voorn. man.
Getuigen: Johannes Laetingh, chirurgijn en Aryen Wouters Backer, beiden te Alblasserdam.
 
0p huijden 30 augustus 1681 hebben Schout ende Gerechte van Crimpen op de Lecq ten versoucken van de Secr. van Alblasserdam, getaxeert de onroerende goederen, de welcke Nelletje Gerrits Sterrenburg, wed. wijlen Roelandt Harbertse, die sonder wettige dessendenten naarte laten tot Alblasserdam voorn. is overleden, alhier tot Crimpen voorn. metter doot ontruijmt ende naargelaten heeft. Eertselijck de helft van 5 hondt 35 roede landt, int westerse block int Smalweer, gemeen ende onverdeelt bevonden in gereede penn. 50 gld. Comt voor de collaterale succesie de somme van 2-10-0. Item de helft van een weer lant met de huijsinge en schuur daar op staande, in het volgende block int westerse Pouwen weer. Strekkende voor uijt ter Lecke tot de lantscheijdinge toe. Bel; t.o. Jan Huijgen ende t.w. Cornelis Sierense de Jonge, waardig bevonden 350 gld. Comt voor de 20e penn. 17-10-0. Item nog de helft van anderhalve mergen int derde block in de Hoortgens weer, leggende binnen de Thiendweg ende de oude wetering, waardig bevonden 40 gld. Comt voor de collaterale succesie de somme van 2-0-0. Item de helft van anderhalve mergen in de Winning weer, met het rietvelt in de Bosem met de dijck daaraan bevonden 70 gld. Comt voor de collaterale succesie de somme van 3-10-0. Item de heflt van de Lansingcamp met de helft vant grientvelt in de Bosem ende t rietvelt daaraan behoorende, gelegen in de oosterse Pouwenweer. Item nog de helft van een weertje met het rietvelt daaraan behoorende, waardig bevonden 150 gld. Voor de collaterale succesie de somme van 7-10-0. Item nog het rietvelt, gelegen onder de Crimpense Wael voor Huijch Janse weer, strekkende van de dijcksloot tot de diepte van de Lecq. Bevonden in gereede penn. 325 gld. Comt over de collaterale succesie de somme van 16-5-0. Aldus dese taxatie gedaan door Jacobus Breetvelt stadhouder, Jan Huijgen, Arijen Herbertse, Aert Huijgense, Arijen Pieterse, Leendert Janse Schoutje, Adrijaan Cornelisse, ende Geerloff Aertse Lichthart, Heemraden tot Crimpen op de Lecq, (RA Krimpen a.d. Lek).

Otr. op 29‑08‑1660 te Alblasserdam (bron: Trouwboek), tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 19‑09‑1660 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Roelant HERBERTS, ged. te Krimpen, overl. voor 1681 te Alblasserdam, 14-10-1680: Taxatie van ½ van 5 morgen 1½ hond land in de Zijde: Roelant Herbertsz., overleden te Alblasserdam, zonder descendenten (22/235).
3.
Annighen Gerrits, ged. (NGK) op 04‑10‑1637 te Alblasserdam (get.: Claes Schalcken van Steefkerk, Annighen Ariens en Sijcghen Pauwels) (bron: Doopboek), overl.
4.
Marijken Gerrits, ged. (NGK) op 16‑10‑1639 te Alblasserdam (get.: Jan Willemsen van Nieuwpoort, Annigjen Jans van Noordeloos en Aeltgen Aerts van Leckerlant) (bron: Doopboek), overl. voor 1677 te Oud-Alblas.
Otr. op 18‑06‑1667 te Alblasserdam (bron: Trouwboek), tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 10‑07‑1667 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Claas WILLEMSSEN, ged. te Oud-Alblas, overl. ONA Ridderkerk testament op langslevende op 01-09-1669.
2e huwelijk met Annetje Leenderts Langerack d.d. 01-05-1695.

5.
Pieter Gerrits, ged. (NGK) op 16‑10‑1639 te Alblasserdam (get.: Huijbert Claessen, Cleijs Ariensen en Neeltgen Ariens) (bron: Doopboek), overl. voor 1644.
6.
Pietertgen Gerrits, ged. (NGK) op 19‑02‑1642 te Alblasserdam (get.: Pieter Pauwelssen, Geleijntgen Ariens van Leckerlant, Annighen Schalcken) (bron: Doopboek), overl.
7.
Pieter Gerrits, ged. (NGK) op 24‑07‑1644 te Alblasserdam (get.: Neeltgen Ariens, Melis Janssen en Paulus Pietersen beijde van Leckerlant) (bron: Doopboek), overl. voor 1668.


Homepage | E-mail