I.1
Nicolaas Jans STERRENBURG (Claes), timmerman, geb. ong. 1533 te Alblasserdam, overl. na 1589, overleden na 23-6-1589.
Rel. N.N. N.N.
Uit deze relatie:
1.
Jan Claas (zie II.1).
2.
Arie Cleijs (zie II.3).

II.1
Jan Claas STERRENBURG, geb. ong. 1555 te Alblasserdam, overl. 1617/1622 te Groot-Ammers, voor 02-11-1622, sluismeester van de Overwaard te Groot-Ammers (1578-1618).
2-11-1622 ORA Gorinchem e.o.
Lambert Janss VOGEL op Hoornaar a/d lage Giessen tr aan Burchgen Pietersdr X Jan Claess STARRENBORGH za won bij de Ammerse sluis een rentebrief te heffen op een huis en hofstede groot 7h gelegen a/d lage Giessen, ow Aerdt Gabrielss, ww Jacob Dircxss, strekk van voor de dijk af tot achter t/d schoor van Giessen.
Zn. van Nicolaas Jans STERRENBURG (Claes) (zie I.1) en N.N. N.N.
Rel. Burgje PIETERS, overl. ong. 1633 te Alblasserdam.
Uit deze relatie:
1.
Pieter Jans (zie III.1).
2.
Marrigje Jans, geb. ong. 1595, overl. voor 1636.
Tr. kerk ong. 1620 Pieter Adriaans COREVAER, geb. ong. 1582 te Hoornaar, overl. voor 1627, zn. van Adriaan Adriaans COREVAER.
3.
Paulus Jans (zie III.5).

III.1
Pieter Jans STERRENBURG, schepen, geb. ong. 1590 te Groot-Ammers, overl. ong. 1635 (bron: Publicatie Ons Voorgeslacht, drs. H.M. Kuypers), overleden kort voor 22-02-1635, zn. van Jan Claas STERRENBURG (zie II.1) en Burgje PIETERS.
Tr. kerk ong. 1613 te Bergambacht Niesje Cornelis LOMMERT, boerin in Ammers-Graafland, geb. ong. 1593 te Bergambacht, overl. 1625‑1640 (bron: Publicatie Ons Voorgeslacht, drs. H.M. Kuypers), overleden tussen 10-08-1625 en 16-01-1640, dr. van Cornelis Cornelis LOMMERT en Maritgen Cornelis RAENENS.
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsbert Pieters (zie IV.1).
2.
Suzanna Pieters, geb. ong. 1625 te Ammers-Graafland, overl. op 09‑09‑1671 te Nieuwpoort (bron: Register begravenen).
Tr. kerk ong. 1645 Jan Gijsberts de WITH van ROIJEN, burgemeester van Nieuwpoort, geb. ong. 1607 te Lopikerkapel, overl. op 20‑08‑1687 te Nieuwpoort, 2e huwelijk met Elisabeth Claes Juijnbol, ondertrouw 9-2-1675 te Delft. Zn. van Gijsbert Jans van ROIJEN en Jannichgen CORNELIS.
3.
Cornelis Pieters (zie IV.6).
4.
Jan Pieters (zie IV.8).
5.
Maritgen Pieters, overl. voor 1649 te Lopikerkapel, overleden voor 26 maart 1649, op 26 maart 1649 legt Cornelia Adriaens Colen een verklaring af voor notaris N. de Cruijf te Utrecht dat zij haar trouwbelofte met Franck Gijsberts van Roijen, wedr. van Marrichgen Pieters Sterrenburch, zal houden.
Rel. Frank Gijsberts van ROIJEN, geb. ong. 1612 te Lopikerkapel, overl. ong. 1668, 2e huwelijk met Cornelia Adriaens Colen. Zn. van Gijsbert Jans van ROIJEN en Jannichgen CORNELIS.

IV.1
Gijsbert Pieters STERRENBURG, geb. ong. 1620 te Ammers-Graafland, overl. voor 1672 te Ammers-Graafland. Huwelijks voorwaarden, ONA Schoonhoven nr. 40, d.d. 8(?)-3-1653
Ghijsbert Pietersz Starrenborgh, jm uit Ammersgravelandt, toekomende bruidegom, geassisteerd met Jan Pietersz Starrenborgh en Jan de With van Roijen, zijn broeder en zwager, ter eenre en Arien Cornelisz Thoom als vader, Cornelis Leendertsz Thoom als grootvader, en Dirck Cornelisz Thoom als oom van Willemtge Ariens Thoom, hare dochter en nichte respective, aanstaande bruid, ter andere zijde.
Hij brengt in al zijn goederen, bestaande in:
-zekere hofstede van 8 mr met huijsinge, timmeragie enz., staande en gelegen op Ammersgravelandt aan de oostzijde van de Hoochsteech.
-zijn inboedel en huisraad.
-Belast met 2500 gld.
Arien Cornelisz Thoom geeft zijn dochter Willemtge Ariens Thoom mee:
-2 mr, gelegen op Ammersgravelant, in een weer van 8 mr, gen. het Hordijck (?) weer, belast met 10 st/mr. van erfpachtrenten.
-2 koeien, een bed met zijn toebehoren.
-100 gld. aan geld.
Zn. van Pieter Jans STERRENBURG (zie III.1) en Niesje Cornelis LOMMERT, boerin in Ammers-Graafland.
Otr. (1) op 08‑03‑1653 te Groot-Ammers (bron: Trouwboek), tr. kerk op 30‑03‑1653 te Groot-Ammers (NGK) (bron: Trouwboek) Willempje Aries den TOOM, geb. ong. 1628 te Ammers-Graafland, overl. voor 1667, dr. van Arie Cornelis den TOOM en Annigje HUIJBERTS.
Otr. (2) op 15‑01‑1667 te Groot-Ammers (bron: Trouwboek), tr. kerk op 31‑01‑1667 te Groot-Ammers (NGK) (bron: Trouwboek) Marichje Pieters DONCKER, 22 jaar oud, geb. te Ammers-Graafland, ged. (NGK) op 28‑03‑1644 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), 2e huwelijk met Cornelis Arijs van Dalen op 15-5-1672 te Zwijndrecht. Dr. van Pieter Jans DONCKER en N.N. N.N.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter, ged. (NGK) op 01‑02‑1654 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. voor 1656.
2.
Pieter, ged. (NGK) op 10‑12‑1656 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. voor 1658.
3.
Pieter, ged. (NGK) op 22‑04‑1658 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. voor 1660.
4.
Pieter Gijsberts, ged. (NGK) op 18‑04‑1660 te Groot-Ammers (bron: Doopboek).
5.
Niesje Gijsberts, ged. (NGK) op 20‑12‑1665 te Groot-Ammers (bron: Doopboek).
Uit het tweede huwelijk:
6.
Hillichjen, ged. (NGK) op 13‑03‑1667 te Groot-Ammers (bron: Doopboek).

IV.6
Cornelis Pieters STERRENBURG, geb. ong. 1630, zn. van Pieter Jans STERRENBURG (zie III.1) en Niesje Cornelis LOMMERT, boerin in Ammers-Graafland.
Rel. N.N. N.N.
Uit deze relatie:
1.
Niesje, ged. (NGK) op 28‑03‑1655 te Groot-Ammers (bron: Doopboek).

IV.8
Jan Pieters STERRENBURG, schepen van Nieuwpoort, geb. ong. 1635, overl. voor 1673 te Nieuwpoort, overleden voor 03-09-1673, zn. van Pieter Jans STERRENBURG (zie III.1) en Niesje Cornelis LOMMERT, boerin in Ammers-Graafland.
Tr. kerk op 23‑08‑1665 te Nieuwpoort (NGK) (bron: Trouwboek) Anna COCQUIS, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 19‑04‑1643 te Nieuwpoort (get.: Jaques Kockuz, Barbara Davids en Wijburchien Pieters) (bron: Doopboek), 2e huwelijk Francoijs van der Wal 28-7-1675 te Nieuwpoort, 3e huwelijk Glaudi de Visscher 15-04-1679 te Nieuwpoort. Dr. van Jan COCQUIS en Govertien ROELOFS.
Uit dit huwelijk:
1.
Joannes, ged. (NGK) op 09‑03‑1668 te Nieuwpoort (get.: Maria Ewijk) (bron: Doopboek).

III.5
Paulus Jans STERRENBURG, 18-4-1654 ORA Meerkerk
Reyer en Adriaen VERHOEFF voor hun zelf en caverende voor Neeltgen Adriaens VERHOEFF X Pouwels Jansz STERRENBURGH won te Groot Ammers, testamentaire erfgenamen van hun broer Peter Adriaensz VERHOEFF, tr aan Willem Anthonis Capte (= capitein?) won te Ameide, een huis, berg en schuur mitsgaders 4m waarop een gedeelte van huis en schuur, op 12-Hoeven, nw Jan Adriaensz VERHOEFF en zw voorn Willem Anthonisz nevens zijn zwager Cornelis Jacobsz VERWEIJ, strekk v/d Broekse dijk t/d 12-Hoevense wetering.
Zn. van Jan Claas STERRENBURG (zie II.1) en Burgje PIETERS.
Rel. Neeltje Adriaans VERHOEFF, geb. te Meerkerkerbroek, dr. van Adriaan Goverts VERHOEFF.
Uit deze relatie:
1.
Jan Paulus (zie IV.12).

IV.12
Jan Paulus STERRENBURG, sluismeester, geb. ong. 1635 te Groot-Ammers, zn. van Paulus Jans STERRENBURG (zie III.5) en Neeltje Adriaans VERHOEFF.
Rel. N.N. N.N.
Uit deze relatie:
1.
Paulus, ged. (NGK) op 24‑09‑1662 te Groot-Ammers (bron: Doopboek).
2.
N.N. Ged. (NGK) op 13‑01‑1664 te Groot-Ammers (bron: Doopboek).
3.
Geertje Jans, ged. (NGK) op 01‑11‑1665 te Groot-Ammers (bron: Doopboek), overl. voor 1725 te Groot-Ammers.
Otr. op 29‑12‑1690 te Goudriaan (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 14‑01‑1691 te Goudriaan (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Joosts de KOVEL, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 22‑04‑1668 te Goudriaan (get.: Teunis Jansz Covel en Anneken Jansz Covel) (bron: Doopboek), begr. op 20‑04‑1742 te Groot-Ammers op 73-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), 2e huwelijk met Annigje Pieters van Ginderen. Zn. van Joost Jans de KOVEL en Janneken Teunis BROER.
4.
Marie, ged. (NGK) op 14‑08‑1667 te Groot-Ammers (bron: Doopboek).
5.
Burchjen, ged. (NGK) op 03‑11‑1669 te Groot-Ammers (bron: Doopboek).
6.
Janna, ged. (NGK) op 05‑04‑1671 te Groot-Ammers (bron: Doopboek).

II.3
Arie Cleijs STERRENBURG, geb. ong. 1560 te Alblasserdam, overl. voor 1617 te Alblasserdam, overleden voor 23-10-1617, zn. van Nicolaas Jans STERRENBURG (Claes) (zie I.1) en N.N. N.N.
Tr. kerk (1) ong. 1585 Anneken GERRITS, overl. op 10‑03‑1610 te Alblasserdam (bron: Grafzerk Hervormde Kerk).
Tr. kerk (2) op 16‑10‑1611 te Alblasserdam Deliana Aarts VERLECK, geb. ong. 1583 te Nieuw-Lekkerland, overl. na 1627, overleden na 23 januari 1627. 2e huwelijk 19-1-1620 met Huijbert Claas van Es te Alblasserdam. Dr. van Aart Jans VERLECK en Neeltje PIETERS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gerrit Aries (zie III.7).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Annetgen, ged. (NGK) op 07‑10‑1611 te Alblasserdam (get.: Geerit Willems en Ariantgen Claijs) (bron: Doopboek).
3.
Neeltje Aries (zie III.11).
4.
Claas Ariens, ged. (NGK) op 28‑10‑1614 te Alblasserdam (get.: Jan Claijs Sterrenburg, Willem Aerts en Sijken Pouwels) (bron: Doopboek), overl. voor 1674.
Otr. op 14‑11‑1638 te Alblasserdam (bron: Trouwboek) Anneken Schalks van ES, 33 jaar oud, ged. (NGK) op 11‑04‑1605 te Streefkerk (bron: Doopboek), overl. na 1681, dr. van Schalk Claas van ES en Neeltgen WILLEMS.
5.
Pieter Aries, ged. (NGK) op 25‑09‑1616 te Alblasserdam (get.: Pieter Pauwels, Willem Jans en Arijaentien Aerts) (bron: Doopboek), overl. voor 1627.

III.7
Gerrit Aries STERRENBURG, geb. ong. 1587 te Alblasserdam, 23-10-1659, nr.80, Nieuw-Lekkerland Weeskamerarchief
Geleyntien Aryens wedu. van Aerdt Jacobs, geass. met Cornelis Aryens haeren
broeder ter eenre ende Jacob Aerts, Aryaen Aerts en Melis Jansz. geh. met Aeltien Aerts, Gerryt Aryens Starrenborch geh. met Anneke Aerts, synde een voorkind van Aerdt Jacobs zalr. en Leendert Gherryts ende Cornelis Wouters Vermey als voogden van de 2 onmondige weeskinderen van Gerrit Maertens en Marigie Aerts beyden salr.
Zn. van Arie Cleijs STERRENBURG (zie II.3) en Anneken GERRITS.
Tr. kerk op 20‑03‑1633 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Anneken AARTS, geb. ong. 1610 te Nieuw-Lekkerland, overl. ong. 1698, dr. van Aart JACOBS en Geleijntje ARIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Arien Gerrits, ged. (NGK) op 15‑01‑1634 te Alblasserdam (get.: Arie Aertssen, Pauwels Janssen beijde van Leckerlant, Deliaen Aerts) (bron: Doopboek).
2.
Nelligen Gerrits, ged. (NGK) op 14‑10‑1635 te Alblasserdam (get.: Aerts Jacobsen van Leckerlant, Marijken Willems van Ottoland, Trijntjen Wouters van Moordrecht) (bron: Doopboek), huwelijkse voorwaarden op 25-08-1660 te Krimpen aan den IJssel, maakt een testament op 09-02-1671 te Alblaserdam.
Op huijden 30 aug. 1681 hebben Schout ende Gerechte van Crimpen op de Lecq ten versoucken van de Secr. van Alblasserdam, getaxeert de onroerende goederen, de welcke Nelletje Gerrits Sterrenburg, wed. wijlen Roelandt Harbertse, die sonder wettige dessendenten naarte laten tot Alblasserdam voorn. is overleden, alhier tot Crimpen voorn. metter doot ontruijmt ende naargelaten heeft. Eertselijck de helft van 5 hondt 35 roede landt, int westerse block int Smalweer, gemeen ende onverdeelt bevonden in gereede penn. 50 gld. Comt voor de collaterale succesie de somme van 2-10-0. Item de helft van een weer lant met de huijsinge en schuur daar op staande, in het volgende block int westerse Pouwen weer. Strekkende voor uijt ter Lecke tot de lantscheijdinge toe. Bel; t.o. Jan Huijgen ende t.w. Cornelis Sierense de Jonge, waardig bevonden 350 gld. Comt voor de 20e penn. 17-10-0. Item nog de helft van anderhalve mergen int derde block in de Hoortgens weer, leggende binnen de Thiendweg ende de oude wetering, waardig bevonden 40 gld. Comt voor de collaterale succesie de somme van 2-0-0. Item de helft van anderhalve mergen in de Winning weer, met het rietvelt in de Bosem met de dijck daaraan bevonden 70 gld. Comt voor de collaterale succesie de somme van 3-10-0. Item de heflt van de Lansingcamp met de helft vant grientvelt in de Bosem ende t rietvelt daaraan behoorende, gelegen in de oosterse Pouwenweer. Item nog de helft van een weertje met het rietvelt daaraan behoorende, waardig bevonden 150 gld. Voor de collaterale succesie de somme van 7-10-0. Item nog het rietvelt, gelegen onder de Crimpense Wael voor Huijch Janse weer, strekkende van de dijcksloot tot de diepte van de Lecq. Bevonden in gereede penn. 325 gld. Comt over de collaterale succesie de somme van 16-5-0. Aldus dese taxatie gedaan door Jacobus Breetvelt stadhouder, Jan Huijgen, Arijen Herbertse, Aert Huijgense, Arijen Pieterse, Leendert Janse Schoutje, Adrijaan Cornelisse, ende Geerloff Aertse Lichthart, Heemraden tot Crimpen op de Lecq, (RA Krimpen a.d. Lek).

Otr. op 29‑08‑1660 te Alblasserdam (bron: Trouwboek), tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 19‑09‑1660 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Roelant HERBERTS, ged. te Krimpen, overl. ong. 1681 te Alblasserdam.
3.
Annighen Gerrits, ged. (NGK) op 04‑10‑1637 te Alblasserdam (get.: Claes Schalcken van Steefkerk, Annighen Ariens en Sijcghen Pauwels) (bron: Doopboek).
4.
Marijken Gerrits, ged. (NGK) op 16‑10‑1639 te Alblasserdam (get.: Jan Willemsen van Nieuwpoort, Annigjen Jans van Noordeloos en Aeltgen Aerts van Leckerlant) (bron: Doopboek), overl. voor 1695.
Otr. op 18‑06‑1667 te Alblasserdam (bron: Trouwboek), tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 10‑07‑1667 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Claas WILLEMSSEN, ged. te Oud-Alblas. ONR Ridderkerk testament op langslevende op 01-09-1969. 2e huwelijk met Annetje Leenderts Langerack d.d. 01-05-1695.
5.
Pieter Gerrits, ged. (NGK) op 16‑10‑1639 te Alblasserdam (get.: Huijbert Claessen, Cleijs Ariensen en Neeltgen Ariens) (bron: Doopboek).
6.
Pietertgen Gerrits, ged. (NGK) op 19‑02‑1642 te Alblasserdam (get.: Pieter Pauwelssen, Geleijntgen Ariens van Leckerlant, Annighen Schalcken) (bron: Doopboek).
7.
Pieter Gerrits, ged. (NGK) op 24‑07‑1644 te Alblasserdam (get.: Neeltgen Ariens, Melis Janssen en Paulus Pietersen beijde van Leckerlant) (bron: Doopboek), overl. voor 1668.

III.11
Neeltje Aries STERRENBURG, ged. (NGK) op 03‑03‑1613 te Alblasserdam (get.: Pieter Aerts, Marijken Claes en Aeltken Pieters) (bron: Doopboek), overl. na 1671 te Streefkerk, dr. van Arie Cleijs STERRENBURG (zie II.3) en Deliana Aarts VERLECK.
Tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 21‑01‑1635 te Alblasserdam (NGK) (bron: Trouwboek) Claas Schalks van ES, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 30‑08‑1609 te Streefkerk (bron: Doopboek), overl. na 1679 te Streefkerk, zn. van Schalk Claas van ES en Neeltgen WILLEMS.
Uit dit huwelijk:
1.
Deliaantje Claas (zie IV.24).

IV.24
Deliaantje Claas van ES, dr. van Claas Schalks van ES en Neeltje Aries STERRENBURG (zie III.11).
Rel. Willem Wouters SPRUIJT.
Uit deze relatie:
1.
Wouter Willems, ged. (NGK) op 16‑07‑1684 te Alblasserdam (get.: Arie Woutersse Spruijt en Ariaentje Gijsen) (bron: Doopboek), begr. op 09‑09‑1727 te Alblasserdam op 43-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden.
Otr. op 05‑05‑1715 te Streefkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 30-jarige leeftijd op 26‑05‑1715 te Streefkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Ariaantje Maartens STERRENBURG, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 27‑06‑1688 te Streefkerk (get.: Cornelis Starrenberg, Neeltje Ariens en Geertje Gijsberts) (bron: Doopboek), begr. op 04‑01‑1749 te Alblasserdam op 60-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, dr. van Maarten Leenderts STERRENBURG en Geertje Cornelis de RIDDER.


Homepage | E-mail