I.1
Willem over de PLANK.
Tr. kerk ong. 1652 N.N. N.N.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie II.1).
2.
Beertje Willems (zie II.4).
3.
Aaltje Willems de MIK, geb. ong. 1660 te Bergambacht, begr. op 23‑12‑1728 te Lopik (bron: Begraafboek).
Tr. kerk op 08‑05‑1681 te Lopik (NGK) (bron: Trouwboek) Reijer Cornelis GOEDHART, geb. ong. 1658, begr. op 05‑05‑1722 te Lopik (bron: Begraafboek), zn. van Cornelis Reijers GOEDHART en Niesje Cornelis STOUT.
5.
Willem de MIK (Micq), ged. (NGK) op 14‑03‑1666 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. voor 1667 te Bergambacht.

II.1
Jan over de PLANK, geb. ong. 1654 te Bergambacht, zn. van Willem over de PLANK (zie I.1) en N.N. N.N.
Tr. kerk ong. 1675 N.N. N.N.
Uit dit huwelijk:
1.
Maarten, ged. (NGK) op 01‑04‑1676 te Bergambacht (bron: Doopboek).

II.4
Beertje Willems over de PLANK, geb. ong. 1657 te Bergambacht, overl. op 28‑01‑1728 te Noordeloos (bron: Lidmatenboek), dr. van Willem over de PLANK (zie I.1) en N.N. N.N.
Rel. Vader ONBEKEND.
Uit deze relatie:
1.
Dirk over de PLANK, ged. (NGK) op 07‑11‑1677 te Bergambacht (bron: Doopboek).

II.7
Teunis Willems de MIK (Mick), geb. ong. 1661 te Bergambacht, begr. op 16‑07‑1731 te Bergambacht (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven, woonde aan de Schoonhovense Kerkweg. Zn. van Willem over de PLANK (zie I.1) en N.N. N.N.
Tr. kerk (1) ong. 1683 te Bergambacht Ariaantje Hermens PRINS, ged. (NGK) op 10‑03‑1658 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. te Bergambacht, overlijdt tussen 16-5-1694 en 14-8-1695, dr. van Harmen Teunis PRINS en N.N. N.N.
Tr. kerk (2) op 14‑08‑1695 te Ouderkerk aan den IJssel (NGK) (bron: Trouwboek) Lijsbeth ABRAMS, ged. te Krimpen aan den IJssel.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Lijsebeth Teunis (Mick), ged. (NGK) op 30‑04‑1684 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 22‑12‑1766 te Vreeswijk op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), overlijdt als Lysbet de Bruyn.
Otr. op 09‑08‑1715 te Vreeswijk (bron: Trouwboek), tr. kerk 08‑1715 te Vreeswijk (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Gerrits van SCHAICK, ged. (NGK) op 01‑01‑1688 te Vreeswijk (bron: Doopboek), begr. op 17‑06‑1756 te Vreeswijk op 68-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), zn. van Gerrit Pieters van SCHAICK en Teuntje Jans van VULPEN.
2.
Aaltje (Mick), ged. (NGK) op 24‑08‑1687 te Bergambacht (bron: Doopboek).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Lijntje, ged. (NGK) op 23‑04‑1696 te Bergambacht (bron: Doopboek).
4.
Willem, ged. (NGK) op 22‑12‑1697 te Bergambacht (bron: Doopboek).
5.
Cornelia, ged. (NGK) op 13‑01‑1702 te Bergambacht (bron: Doopboek).
6.
Cornelis, ged. (NGK) op 13‑01‑1702 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 27‑01‑1702 te Bergambacht, 14 dagen oud (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven.
7.
Abraham, ged. (NGK) op 10‑01‑1706 te Bergambacht (bron: Doopboek).

II.11
Willem Willems de MIK (Micq), ged. (NGK) op 01‑10‑1667 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 28‑10‑1725 te Noordeloos op 58-jarige leeftijd (bron: Lidmatenboek), lidmaat Noordeloos 26-03-1717. Zn. van Willem over de PLANK (zie I.1) en N.N. N.N.
Otr. op 15‑08‑1693 te Noordeloos (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 30‑08‑1693 te Noordeloos (NGK) (bron: Trouwboek) Jannigje Jans ZUYDAM, geb. ong. 1675 te Noordeloos, overl. op 28‑12‑1725 te Noordeloos (bron: Lidmatenboek). Op 4-5-1671 (ona Gorinchem 3981) testeert Willem Cornelisz, won. te Blokland. Tot zijn erfgenamen behoort Jan Jansz Krul [= van Suydam = Baes], getrouwd met zijn dochter Cornelia Willems. Cornelia Willems is de dus de moeder van Jannigje Jans Zuydam. Met dank aan dhr. H.M. Kuypers. Dr. van Jan Jans ZUYDAM en Cornelia WILLEMS.
Uit dit huwelijk:
1.
Lijntje (Micq), ged. (NGK) op 16‑05‑1694 te Noordeloos (get.: Ariaentje Hermens en Teunis Willemsz) (bron: Doopboek), overl. op 02‑05‑1701 te Noordeloos op 6-jarige leeftijd (bron: Doopboek).
2.
Cornelia (Micq), ged. (NGK) op 10‑06‑1696 te Noordeloos (get.: Beertje Willemsz) (bron: Doopboek), overl. op 27‑05‑1697 te Noordeloos, 351 dagen oud (bron: Doopboek).
3.
Willem Willems (Micq, de Mick), gerechtsbode Hagestein, ged. (NGK) op 16‑02‑1698 te Noordeloos (get.: Adriaentje Jans hv van Hermen Willems Micq) (bron: Doopboek), overl. voor 1759, lidmaat Noordeloos 22-12-1721, diaken Lexmond in 1733.
Otr. op 10‑11‑1719 te Lexmond (bron: Trouwboek), tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 26‑11‑1719 te Lexmond (NGK) (bron: Trouwboek) Fijgje Hendriks den BRAAVEN, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 12‑05‑1695 te Schoonrewoerd (bron: Doopboek), overl. voor 1759, lidmaat Noordeloos 22-12-1721. Dr. van Hendrik Cornelis den BRAAVEN en Aartje Peters van ACHTHOVEN.
4.
Dirk Willems (Micq) (zie III.15).
6.
Lijntje Willems (de Micq), ged. (NGK) op 15‑08‑1706 te Noordeloos (get.: Beertje Willems) (bron: Doopboek).
Otr. op 24‑01‑1728 te Heijkoop (bron: Trouwboek Noordeloos), tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 01‑02‑1728 te Heijkoop (NGK) (bron: Trouwboek) Claas Sanders van der BIES (of WIEL), geb. te Hoorn, 1e huwelijk met Marrigje Jacobs Scheer.

III.15
Dirk Willems de MIK (Micq), ged. (NGK) op 15‑04‑1701 te Noordeloos (get.: Neeltje Wiggers) (bron: Doopboek), zn. van Willem Willems de MIK (Micq) (zie II.11) en Jannigje Jans ZUYDAM.
Otr. op 22‑05‑1723 te Giessen-Nieuwkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 22-jarige leeftijd op 13‑06‑1723 te Giessen-Nieuwkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Geertje Cors BLOMMERT, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 09‑02‑1698 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Arien Willemsen en Eeltje Willemsen) (bron: Doopboek), dr. van Corst Jacobs BLOMMERT en Weijntje WILLEMS.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Dirks, ged. (NGK) op 09‑01‑1724 te Giessen-Oudekerk en Peursum (get.: Fijgje Hendrikse) (bron: Doopboek), begr. op 09‑08‑1779 te Sluipwijk op 55-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), aangegeven door haar man Bruijn Stam.
Tr. kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 03‑04‑1746 te Reeuwijk (NGK) (bron: Trouwboek) Joost Gerrits VERHEUGD, 42 jaar oud, ged. (NGK) op 10‑02‑1704 te Reeuwijk (get.: Joost van Koorn) (bron: Doopboek), begr. op 16‑08‑1751 te Reeuwijk op 47-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), 1e huwelijk met Wijntje Pieters de Jong. Zn. van Gerrit Jans VERHEUGD en Sara Joosts KOORN.
Otr. (2) op 25‑11‑1768 te Reeuwijk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 44-jarige leeftijd op 11‑12‑1768 te Reeuwijk (NGK) (bron: Trouwboek) Bruijn Willems STAM, 50 jaar oud, ged. (NGK) op 11‑12‑1718 te Alphen (get.: Aaltje Klaas v.d. Gaas) (bron: Doopboek), begr. na 1779, 1e huwelijk met Barbara Janze Steehouer. Zn. van Willem Bruins STAM en Tuitje Cornelis SWARTELEEUW.
2.
Weijntje Dirks (Micq), geb. ong. 1725 te Giessen-Oudekerk, overl. op 20‑07‑1811 te Bergambacht (bron: Register van aangegeven lijken).
Otr. op 15‑02‑1743 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 10‑03‑1743 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Willem Jans BODE, 29 jaar oud, ged. (NGK) op 03‑09‑1713 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 17‑03‑1788 te Bergambacht op 74-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), zn. van Jan Bastiaans BODE en Neeltje BASTIAANS.
3.
Jannigje Dirks, ged. (NGK) op 16‑11‑1727 te Giessen-Oudekerk en Peursum (get.: Lijntje Willemse) (bron: Doopboek), overl. na 1771.
4.
Lijntje Dirks (Micq), ged. (NGK) op 27‑11‑1729 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Lijntje Willemse de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 24‑03‑1819 om 11:00 u. te Delfshaven op 89-jarige leeftijd (bron: BS Delfshaven, aktenr.: 21).
Otr. op 10‑04‑1750 te Neder-Hardinxveld (bron: Trouwboek) Adriaan Willems BLOKLAND, 19 jaar oud, ged. (NGK) op 23‑07‑1730 te Neder-Hardinxveld (get.: Arie en Anna Snoek) (bron: Doopboek), overl. op 03‑01‑1815 om 11:00 u. te Hardinxveld op 84-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 2), zn. van Willem Aries BLOKLAND en Maria Aries SNOEK.
5.
Japikje Dirks (Micq), ged. (NGK) op 27‑11‑1729 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Willempje Corsse Blommert) (bron: Doopboek), begr. op 28‑08‑1810 te Lexmond op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
Tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 17‑02‑1754 te Lexmond (NGK) (bron: Trouwboek) Peter Jans van SCHOONENBERG, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 09‑01‑1731 te Lakerveld (get.: Lijsebeth Jans van Schoonenberg) (bron: Doopboek Lexmond), begr. op 04‑03‑1799 te Lexmond op 68-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), zn. van Jan Peters van SCHOONENBERG en Metje Claas BOELE.

III.17
Cornelis Willems de MIK (de Micq), ged. (NGK) op 27‑07‑1704 te Noordeloos (get.: Cornelia Pieters de Klerk) (bron: Doopboek), overl. ong. 1760 te Lexmond, huwelijkse voorwaarden te Vianen op 22 april 1729.
5-1-1760 Lexmond RA, nr. 18, testament
Comp. Cornelis Willemse de Mik en Maria Gerrits van der Pouw egtelieden alhier hij ziek, op langstlevende.
Zn. van Willem Willems de MIK (Micq) (zie II.11) en Jannigje Jans ZUYDAM.
Otr. op 23‑04‑1729 te Lexmond (bron: Trouwboek), tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 08‑05‑1729 te Lexmond (NGK) (bron: Trouwboek) Maria Gerrits van der PAUW, geb. ong. 1705 te Lexmond, overl. na 1760, dr. van Gerrit Gerrits van der PAUW en Pieternel Barends CROESE.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannigje, ged. (NGK) op 12‑02‑1730 te Lexmond (get.: Fijgje Hendriks den Braaven) (bron: Doopboek).

II.13
Hermen Willems de MIK (de Micq), ged. (NGK) op 26‑12‑1671 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 24‑09‑1716 te Noordeloos op 44-jarige leeftijd (bron: Lidmatenboek), zn. van Willem over de PLANK (zie I.1) en N.N. N.N.
Otr. op 11‑10‑1697 te Noordeloos (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 27‑10‑1697 te Noordeloos (NGK) (bron: Trouwboek) Ariaentje Jans BLOM, ged. ong. 1675 te Noordeloos, overl. na 1736, dr. van Jan Jans BLOM en Govertje N.N.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Leenderts (zie III.21).
2.
Govertje (Micq), ged. (NGK) op 13‑07‑1698 te Noordeloos (get.: Vasje Jans) (bron: Doopboek).
Otr. op 06‑01‑1719 te Noordeloos (bron: Trouwboek), tr. kerk op 20-jarige leeftijd op 29‑01‑1719 te Noordeloos (NGK) (bron: Trouwboek) Pieter de GROOT, ged. te Gorinchem.
3.
Willem Hermens (Micq) (zie III.25).
4.
Jan (Micq), ged. (NGK) op 08‑02‑1702 te Noordeloos (get.: Lijsbeth Hendriksz) (bron: Doopboek), overl. op 19‑03‑1703 te Noordeloos op 1-jarige leeftijd (bron: Doopboek).
5.
Jan (de Micq), ged. (NGK) op 16‑12‑1703 te Noordeloos (get.: Maria van Rijn hv van Aart Snoek) (bron: Doopboek), overl. op 14‑02‑1704 te Noordeloos, 60 dagen oud (bron: Doopboek).
6.
Jan, ged. (NGK) op 08‑02‑1705 te Noordeloos (get.: Sijgje Jansz hv van Teunis den Haan) (bron: Doopboek), overl. op 03‑04‑1713 te Noordeloos op 8-jarige leeftijd (bron: Doopboek).

III.21
Leendert Leenderts de MIK, ged. (NGK) op 30‑01‑1692 te Noordeloos (bron: Doopboek). In het doopboek staat vermeld: Ariaentje als moeder zweert aan de predikant dat het kind Leendert, Leendert Gijssen uit Peursem als vader heeft. Zij trouwt echter niet met hem en later heeft Leendert als achternaam de Mik. Overl. op 31‑05‑1739 te Noordeloos op 47-jarige leeftijd (bron: Lidmatenboek), zn. van Hermen Willems de MIK (de Micq) (zie II.13) en Ariaentje Jans BLOM.
Otr. op 10‑01‑1723 te Noordeloos (bron: Trouwboek), tr. kerk op 30-jarige leeftijd op 24‑01‑1723 te Noordeloos (NGK) (bron: Trouwboek) Barber Jans RIETVELD, geb. ong. 1700 te Asperen, lidmaat Noordeloos 14-04-1724, 2e huwelijk op 21-6-1744 met Jan Hendrikse Dierberg.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, ged. (NGK) op 17‑10‑1723 te Noordeloos (get.: Govertje Hermense de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 02‑07‑1739 te Noordeloos op 15-jarige leeftijd (bron: Doopboek).
2.
Jan, ged. (NGK) op 23‑12‑1724 te Noordeloos (get.: Govertje de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 28‑12‑1724 te Noordeloos, 5 dagen oud (bron: Doopboek).
3.
Hermen, ged. (NGK) op 23‑12‑1724 te Noordeloos (get.: Ariaantje Jans Blom) (bron: Doopboek), overl. op 28‑12‑1724 te Noordeloos, 5 dagen oud (bron: Doopboek).
4.
Hermen Leenderts (zie IV.15).
5.
Jan Damen, ged. (NGK) op 10‑10‑1728 te Noordeloos (bron: Doopboek), begr. op 21‑10‑1805 te Hoornaar op 77-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
6.
Ariaantje, ged. (NGK) op 12‑03‑1730 te Noordeloos (bron: Doopboek).
7.
Jan (zie IV.19).
8.
9.
Gijsbert, ged. (NGK) op 18‑11‑1736 te Noordeloos (bron: Doopboek), overl. op 07‑03‑1741 te Noordeloos op 4-jarige leeftijd (bron: Doopboek).
10.
Cornelis, ged. (NGK) op 08‑03‑1739 te Noordeloos (bron: Doopboek).

IV.15
Hermen Leenderts de MIK, bouwman, ged. (NGK) op 27‑01‑1726 te Noordeloos (get.: Ariaantje Jans Blom) (bron: Doopboek), begr. op 01‑01‑1791 te Hoogblokland op 64-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), zn. van Leendert Leenderts de MIK (zie III.21) en Barber Jans RIETVELD.
Otr. op 16‑01‑1756 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk op 30-jarige leeftijd op 08‑02‑1756 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Aaltje Jans BEUSEKOM, 21 jaar oud, ged. (NGK) op 03‑10‑1734 te Hoornaar (get.: Aaltje Jansz) (bron: Doopboek), overl. op 06‑12‑1806 te Hoogblokland op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), dr. van Jan Frederiks BEUSEKOM en Teuntje Aries BEUZEKOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, ged. (NGK) op 23‑12‑1756 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Barber de Mick) (bron: Doopboek).
2.
Maaijke, ged. (NGK) op 28‑10‑1759 te Hoornaar (get.: Teuntje Jans Beusekom) (bron: Doopboek).
3.
Jan (zie V.3).
4.
Maria, dagloonster, geb. op 10‑11‑1764 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑11‑1764 te Hoornaar (get.: Barber de Mick) (bron: Doopboek), overl. op 19‑10‑1826 om 07:00 u. te Hoogblokland op 61-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 6), ongehuwd.
5.
Teuntje, geb. op 28‑11‑1768 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 04‑12‑1768 te Hoornaar (get.: Teuntje Jans Beusekom) (bron: Doopboek), overl. op 19‑11‑1846 om 15:00 u. te Sliedrecht op 77-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 125).
Otr. op 03‑12‑1797 te Peursum Willem Klaas de ROUWE, 26 jaar oud, geb. op 01‑05‑1771 te Sliedrecht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑05‑1771 te Sliedrecht (get.: Willempje Jans de Rouwe) (bron: Doopboek), overl. op 17‑09‑1831 om 11:00 u. te Giessendam op 60-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 27), zn. van Klaas Jans de ROUWE en Jannetje Jaspers WAPPEROM.
6.
Lena, bouweresse, geb. op 06‑04‑1771 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 07‑04‑1771 te Hoornaar (get.: Barber de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 08‑04‑1815 om 13:00 u. te Giessendam op 44-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 9).
Otr. (1) op 18‑05‑1804 te Giessen-Oudekerk (bron: Trouwboek Gerecht), tr. op 33-jarige leeftijd op 08‑06‑1804 te Giessen-Oudekerk (bron: Trouwboek Gerecht) Jan VROEGE, 39 jaar oud, geb. op 27‑06‑1764 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 01‑07‑1764 te Giessen-Oudekerk (get.: Ariaantje Brand) (bron: Doopboek), overl. op 28‑09‑1810 te Giessen-Oudekerk op 46-jarige leeftijd (bron: Lijst van begravenen), zn. van Jacob Leenderts VROEGE en Lijntje Jillis BRAND.
Tr. (2) op 41-jarige leeftijd op 28‑05‑1812 te Giessendam (get.: A. Hansum, D. van Baaren, L. Vroege en W. Vroege) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 3) Cornelis Jans PEURSUM, 42 jaar oud, bouwman, geb. op 27‑07‑1769 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 30‑07‑1769 te Giessen-Oudekerk (get.: Neeltje Klomp) (bron: Doopboek), overl. op 14‑04‑1815 om 21:00 u. te Giessendam op 45-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 10), 1e huwelijk met Niesje Bovenkerk. Zn. van Jan Cornelis PEURSUM en Gerrigje Dirks HARLAAR.
7.
Barber, ged. (NGK) op 01‑01‑1775 te Hoogblokland (get.: Ariaantje Groeneweg) (bron: Doopboek), overl. voor 1778 te Hoogblokland (bron: Doopboek).
8.
Barbera, ged. (NGK) op 08‑02‑1778 te Hoogblokland (get.: Ariaantje Groeneweg) (bron: Doopboek), overl. op 02‑05‑1855 om 10:00 u. te Hoogblokland op 77-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 8).
Tr. kerk op 26-jarige leeftijd op 01‑04‑1804 te Hoogblokland (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis Pleuns RIETVELD, 32 jaar oud, bouwman, ged. (NGK) op 20‑04‑1771 te Hoogblokland (get.: Teuntje de Groot) (bron: Doopboek), overl. op 30‑07‑1858 om 08:00 u. te Hoogblokland op 87-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 12), zn. van Pleun RIETVELD en Bastiaantje VINK.

V.3
Jan de MIK, rietdekker, geb. op 27‑08‑1762 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 29‑08‑1762 te Hoornaar (get.: Teuntje Jans) (bron: Doopboek), overl. op 02‑04‑1846 om 05:00 u. te Peursum op 83-jarige leeftijd (bron: BS Peursum, aktenr.: 2), zn. van Hermen Leenderts de MIK (zie IV.15) en Aaltje Jans BEUSEKOM.
Tr. kerk ong. 1791 te Kedichem Neeltje van GENT, ged. (NGK) op 31‑05‑1762 te Kedichem (get.: Neeltje Heijmans) (bron: Doopboek), overl. op 19‑06‑1810 te Hoogblokland op 48-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), dr. van Willem van GENT en Willempje HEIJMANS.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermijntje, geb. op 30‑07‑1792 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑08‑1792 te Hoogblokland (get.: Maaike de Mik) (bron: Doopboek), overl. te Hoogblokland (bron: Doopboek).
2.
Willem, geb. op 25‑07‑1793 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 28‑07‑1793 te Hoogblokland (get.: Willemijntje van Gent) (bron: Doopboek), overl. op 14‑05‑1815 om 08:00 u. te Hoogblokland op 21-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: ---).
3.
Harmen, geb. op 06‑11‑1794 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 09‑11‑1794 te Hoogblokland (get.: Teuntje de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 04‑04‑1811 te Hoogblokland op 16-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
4.
Willempje, geb. op 07‑08‑1796 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 14‑08‑1796 te Hoogblokland (get.: Willemijntje van Gent) (bron: Doopboek), overl. op 07‑12‑1853 om 17:00 u. te Neder-Slingerland op 57-jarige leeftijd (bron: Neder-Slingerlandt, aktenr.: 3).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 12‑10‑1816 te Hoogblokland (get.: D. Hoek, A. van Dalen, J. Stam en G. Leendertse) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 8) Gijsbert VONK, 25 jaar oud, arbeider, geb. op 22‑01‑1791 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 24‑01‑1791 te Hoornaar (get.: Helena van Krimpen) (bron: Doopboek), overl. op 17‑06‑1851 om 22:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 60-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 7), zn. van Teunis VONK en Kornelia van KRIMPEN.
5.
Arie (zie VI.6).
6.
Jielis (zie VI.10).
7.
Leendert, geb. op 03‑10‑1801 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑10‑1801 te Hoogblokland (get.: Aalbert van Gent) (bron: Doopboek), overl. op 20‑07‑1811 te Hoogblokland op 9-jarige leeftijd (bron: Begraafboek).
8.
Maria (zie VI.14).

VI.6
Arie de MIK, arbeider, geb. op 04‑03‑1798 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑03‑1798 te Hoogblokland (get.: Willemijntje van Gent) (bron: Doopboek), overl. op 17‑03‑1854 om 17:00 u. te Giessendam op 56-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 13), zn. van Jan de MIK (zie V.3) en Neeltje van GENT.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 25‑04‑1823 te Giessendam (get.: T. de Uijl, G. Vonk, G. de Leeuwerik en N. Boere) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 5) Geertruij Dingemans den UIL, 30 jaar oud, geb. op 29‑04‑1792 te Giessendam (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 13‑05‑1792 te Neder-Hardinxveld (get.: Ariaantje den Uijl) (bron: Doopboek), overl. op 14‑01‑1824 om 04:00 u. te Hardinxveld op 31-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 3), dr. van Dingeman den UIL en Cornelia BOERS.
Tr. (2) op 30-jarige leeftijd op 31‑01‑1829 te Hardinxveld (get.: J. Blokland, C. Cornige, J. Koens en J.C. de Kok) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 1) Johanna GROENEWEG, 32 jaar oud, geb. op 12‑01‑1797 te Giessendam (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 15‑01‑1797 te Giessendam (get.: Ariaantje Groeneweg hsv Jacob de Krijger) (bron: Doopboek Neder-Hardinxveld), overl. op 04‑06‑1843 om 16:00 u. te Aalsmeer op 46-jarige leeftijd (bron: BS Aalsmeer, aktenr.: 46), dr. van Reijer GROENEWEG en Johanna RIBBIUS.
Tr. (3) op 45-jarige leeftijd op 11‑01‑1844 te Giessendam (get.: H. de Jong, H. de Wit, C. van der Vliet en T. Bongen) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 1) Gertrudis MULDERS, 39 jaar oud, ged. (RK) op 25‑10‑1804 te Everdingen (get.: Grietje Pompen) (bron: Doopboek), overl. op 04‑07‑1866 om 06:00 u. te Giessendam op 61-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 83), dr. van Dirk MULDERS en Cornelia Engberts POMPEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan, geb. op 27‑04‑1823 om 07:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 39), overl. op 01‑08‑1836 om 21:00 u. te Giessendam op 13-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 28).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Jan, geb. op 04‑10‑1840 om 03:30 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 51), overl. op 30‑01‑1841 om 24:00 u. te Giessendam, 118 dagen oud (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 2).
Uit het derde huwelijk:
3.
Neeltje, geb. op 27‑10‑1844 om 13:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 74), overl. op 20‑02‑1874 om 16:00 u. te Giessendam op 29-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 22).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 04‑12‑1869 te Giessendam (get.: A. den Breejen, H. de Wit, W. de Kreij en A. aan de Wiel) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 24) Jan HANSUM, 35 jaar oud, arbeider, geb. op 24‑06‑1834 om 01:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 56), overl. op 31‑01‑1879 om 09:30 u. te Hardinxveld op 44-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 11), zn. van Vader ONBEKEND en Antje HANSUM.

VI.10
Jielis de MIK, rietdekker, geb. op 29‑04‑1799 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑05‑1799 te Hoogblokland (get.: Maaike van Gent) (bron: Doopboek), overl. op 27‑05‑1869 om 04:00 u. te Hoornaar op 70-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 5), zn. van Jan de MIK (zie V.3) en Neeltje van GENT.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 03‑11‑1822 te Kedichem (get.: A. Kooijman, J. Vink, J. de Keijzer en J. van Ek) (bron: BS Kedichem, aktenr.: 3) Dingena van EK, 26 jaar oud, geb. op 27‑02‑1796 te Kedichem, ged. (NGK) op 06‑03‑1796 te Oosterwijk (get.: Geertje van Ek) (bron: Doopboek Kedichem), overl. op 24‑08‑1865 om 20:00 u. te Hoogblokland op 69-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 10), 1e huwelijk met Willem van Gent. Dr. van Arie van EK en Marigje KOOIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie VII.5).
2.
Marigje, geb. op 12‑11‑1824 om 19:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 18), overl. op 20‑02‑1827 om 05:00 u. te Hoogblokland op 2-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 1).
3.
Neeltje, naaister, geb. op 07‑02‑1826 om 19:30 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 5), overl. op 15‑02‑1858 om 08:00 u. te Hoogblokland op 32-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 3), ongehuwd.
4.
Marigje, geb. op 14‑08‑1827 om 08:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 16), overl. op 15‑04‑1836 om 14:00 u. te Hoogblokland op 8-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 6).
5.
Adriaan, geb. op 18‑03‑1830 om 13:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 13), overl. op 03‑08‑1835 om 09:00 u. te Hoogblokland op 5-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 5).
6.
Hermina, geb. op 13‑03‑1832 om 15:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 2), overl. op 26‑06‑1851 om 22:00 u. te Hoogblokland op 19-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 9).
7.
Willem, geb. op 23‑01‑1834 om 18:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 1), overl. op 16‑11‑1858 om 05:00 u. te Hoogblokland op 24-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 16), ongehuwd.
8.
Leendert, geb. op 08‑05‑1835 om 09:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 8), overl. op 25‑07‑1835 om 08:00 u. te Hoogblokland, 78 dagen oud (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 4).
9.
Adriaan, geb. op 04‑07‑1836 om 20:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 8), overl. op 12‑11‑1856 om 13:00 u. te Hoogblokland op 20-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 17).
10.
Marrigje, geb. op 20‑09‑1838 om 22:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 18), overl. op 06‑01‑1869 om 06:00 u. te Nieuwland op 30-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 1).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 06‑05‑1858 te Hoogblokland (get.: D. Roozendaal, P. van Maurik, L. Leendertse en M.H. Woutman) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 2) Arie van GENDEREN, 27 jaar oud, arbeider, geb. op 09‑07‑1830 om 00:30 u. te Nieuwland (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 6), overl. op 02‑12‑1905 om 11:00 u. te Nieuwland op 75-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 15), 2e huwelijk met Aartje Versluis. Zn. van Cornelis van GENDEREN en Cornelia KERS.
11.
Magdalena, geb. op 24‑04‑1841 om 06:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 7), overl. op 30‑07‑1841 om 18:00 u. te Hoogblokland, 97 dagen oud (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 10).

VII.5
Jan de MIK, rietdekker, geb. op 18‑02‑1823 om 13:00 u. te Kedichem (bron: BS Kedichem en Oosterwijk, aktenr.: 2), overl. op 22‑07‑1894 te Chicago (Cook County, Illinois) op 71-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois), vertrekt in 1870, met zijn gezin, met de SS Iowa vanuit Glasgow naar Amerika. Zn. van Jielis de MIK (zie VI.10) en Dingena van EK.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 17‑03‑1849 te Goudriaan (get.: T. Boom, D. Boom, G.R. Vonk en G. Klijn) (bron: BS Goudriaan, aktenr.: 3) Maaijke BOOM, 24 jaar oud, geb. op 15‑12‑1824 om 22:00 u. te Goudriaan (bron: BS Goudriaan, aktenr.: 18), overl. op 07‑01‑1882 te Chicago (Cook County, Illinois) op 57-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois), dr. van Willem BOOM en Neeltje van MUIJEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geb. op 01‑12‑1849 om 02:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 26), overl. op 15‑02‑1851 om 17:00 u. te Hoornaar op 1-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 4).
2.
Jielis (Julius) (zie VIII.2).
3.
Neeltje, geb. op 07‑10‑1855 om 07:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 13).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 01‑03‑1876 te Roseland (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License), tr. kerk op 01‑03‑1876 te Roseland (Cook County, Illinois) (Prot.) (bron: Marriage License) Jan de KONING, werkman, geb. 06‑1846.
4.
Willem‑Adriaan (zie VIII.6).
5.
Dingena, geb. op 13‑07‑1861 om 02:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 6), overl. op 27‑10‑1861 om 21:00 u. te Hoornaar, 106 dagen oud (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 17).
6.
Willem (William B.) (zie VIII.9).
7.
Arie, geb. op 25‑07‑1862 om 06:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 7), overl. op 10‑10‑1862 om 02:00 u. te Hoornaar, 77 dagen oud (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 17).
8.
Doodgeboren kind, geb. op 02‑08‑1863 om 15:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 9), overl. op 02‑08‑1863 om 15:00 u. te Hoornaar, 0 dagen oud (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 9).
9.
Arie, geb. op 02‑01‑1865 om 02:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 1), overl. op 20‑03‑1865 om 12:00 u. te Hoornaar, 77 dagen oud (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 4).
10.
Dingena, geb. op 02‑02‑1867 om 18:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 3), overl. op 11‑06‑1867 om 23:00 u. te Hoornaar, 129 dagen oud (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 7).

VIII.2
Jielis de MIK (Julius), farmer, gardener, geb. op 17‑05‑1851 om 03:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 7), overl. op 13‑08‑1921 op 70-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), zn. van Jan de MIK (zie VII.5) en Maaijke BOOM.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 02‑07‑1872 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License, aktenr.: 3817) Hilje RIPPERDA (Ellen, Helen), 21 jaar oud, geb. op 26‑06‑1851 om 02:00 u. te Wierhuizen (bron: BS Eenrum, aktenr.: 53), overl. op 27‑03‑1915 op 63-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), dr. van Jan Harms RIPPERDA en Janna Rentjes VOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Herman (zie IX.1).
2.
John (zie IX.3).
3.
Johanna, geb. op 19‑12‑1875 te Thorton (Cook County, Illinois, overl. op 13‑04‑1933 te Indiana op 57-jarige leeftijd (bron: Homewood Memorial Gardens, Illinois).
Rel. Leendert KLOOTWIJK, geb. op 14‑02‑1873 te Indiana, overl. ong. 1938 (bron: Homewood Memorial Gardens, Illinois), zn. van Pieter KLOOTWIJK en Maaike JABAAIJ.
4.
Dinah, geb. 04‑1878 te Cook County (Illinois), overl. ong. 1954 (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Tr. op 09‑10‑1902 te Lake County (Indiana) (bron: Marriage License) Dingeman JABAAY, 25 jaar oud, geb. op 09‑08‑1877 te Munster (Lake County, Indiana), overl. 01‑1971 (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), zn. van Pieter JABAAY en Aartje VERSTEEG.
5.
Maggy, geb. 09‑1879 te Thorton (Cook County, Illinois), overl. ong. 1933 (bron: Homewood Memorial Gardens, Illinois).
Tr. op 31‑07‑1914 te La Porte County (Indiana) John KLOOTWIJK, geb. ong. 1879 te Indiana, overl. ong. 1961 (bron: Homewood Memorial Gardens, Illinois), zn. van Pieter KLOOTWIJK en Maaike JABAAIJ.
6.
William (zie IX.11).
7.
Nicholas, geb. op 13‑03‑1885 te Dolton (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate, aktenr.: 11461), overl. op 18‑12‑1947 te Lansing (Cook County, Illinois) op 62-jarige leeftijd.
Tr. ong. 1920 Landa N.N. Geb. ong. 1884.
8.
Alice, geb. 02‑1886 te Thorton (Cook County, Illinois).
9.
Harry, geb. op 25‑07‑1888 te Thorton (Cook County, Illinois), overl. op 12‑04‑1975 te Beecher (Will County, Illinois) op 86-jarige leeftijd.
10.
Julius, geb. op 01‑11‑1891 te Dolton (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate).
11.
Julius (zie IX.18).
12.
Andrian, geb. op 12‑05‑1894 te Dolton (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate, aktenr.: 5767).
13.
Edward (zie IX.21).
14.
Doodgeboren kind, geb. op 20‑07‑1896 te Oak Glen (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate), overl. op 20‑07‑1896 te Oak Glen (Cook County, Illinois), 0 dagen oud (bron: Birth Certificate).
15.
Anna, geb. 05‑1897 te Thorton (Cook County, Illinois).
Tr. op 28‑12‑1916 te Lake County (Indiana) (bron: Marriage Registration, aktenr.: 37554) Arie KLOOTWYK, 31 jaar oud, geb. op 10‑03‑1885 te Indiana, overl. 03‑1970 te Lake County (Indiana), zn. van Pieter KLOOTWIJK en Maaike JABAAIJ.

IX.1
Herman de MIK, geb. op 17‑12‑1873 te Roseland (Cook County, Illinois), overl. op 11‑07‑1924 te Chicago (Cook County, Illinois) op 50-jarige leeftijd (bron: Munster Christian Cemetery, Illinois), zn. van Jielis de MIK (Julius) (zie VIII.2) en Hilje RIPPERDA (Ellen, Helen).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 17‑12‑1896 te Oakglen (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License), tr. kerk op 17‑12‑1896 te Oakglen (Cook County, Illinois) (Prot.) (bron: Marriage License) Gerrigje van KLEIJ (Carrie), 21 jaar oud, geb. op 12‑10‑1875 te Roseland (Cook County, Illinois), overl. op 30‑07‑1961 op 85-jarige leeftijd, dr. van Jacob van KLEIJ en Trijntje KLUIT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob (zie X.1).
2.
Helen, geb. 03‑1899 te Illinois, overl. op 05‑11‑1918 (bron: Munster Christian Cemetery, Indiana).
3.
Kate, geb. op 07‑03‑1901 te Dolton (Cook County, Illinois).
Tr. op 18-jarige leeftijd op 08‑01‑1920 te Lake (Lake County, Indiana) (bron: Marriage License, aktenr.: 51060) John S. SWETS, geb. ong. 1896 te Indiana.
4.
Johanna (Hannah), geb. op 01‑09‑1903 te Dolton (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate), overl. op 26‑02‑1924 te Munster (Lake County, Indiana) op 20-jarige leeftijd (bron: Munster Christian Cemetery, Illinois).
5.
Elizabeth, geb. op 12‑12‑1905 te Dolton (Cook County, Illinois).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 06‑09‑1927 te Lake (Lake County, Indiana) (bron: Marriage License, aktenr.: 94425) Ollie M. HILTON, geb. te Indiana.
6.
Julius (zie X.9).
7.
John (zie X.11).
8.
Arthur, geb. te North (Lake County, Indiana).
9.
Arthur, geb. op 28‑02‑1913 te Indiana, overl. op 15‑04‑1978 te Indiana op 65-jarige leeftijd (bron: Mercer Cemetery, Wisconsin).
Rel. Pauline N.N. Geb. op 24‑09‑1918 te Indiana, overl. op 24‑10‑1999 op 81-jarige leeftijd (bron: Mercer Cemetery, Wisconcin).

X.1
Jacob de MIK, geb. op 07‑07‑1897 te Illinois, overl. ong. 1964 (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), zn. van Herman de MIK (zie IX.1) en Gerrigje van KLEIJ (Carrie).
Rel. Helen N.N. Geb. op 11‑05‑1898 te Illinois, overl. 10‑1972 (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Uit deze relatie:
1.
Harold, geb. op 05‑10‑1926 te Indiana, overl. 01‑1979 te Oak Lawn (Cook County, Illinois).
2.
Roger, geb. op 21‑09‑1934 te Indiana, overl. op 21‑04‑1975 te Chicago Heights (Cook County, Illinois) op 40-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery (Cook County, Illinois)).
Rel. Betty N.N.

X.9
Julius de MIK, geb. op 10‑03‑1908 te Munster (Lake County, Indiana), overl. op 31‑07‑2005 te Lansing (Cook County, Illinois) op 97-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Lutheran Cemetery), zn. van Herman de MIK (zie IX.1) en Gerrigje van KLEIJ (Carrie).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 24‑11‑1938 te Lake County (Indiana) (bron: Marriages Licence, aktenr.: 64547) Helen LORENZ, 27 jaar oud, geb. op 10‑10‑1911 te Lansing (Cook County, Illinois), overl. op 04‑07‑2004 te Munster (Lake County, Indiana) op 92-jarige leeftijd (bron: Oak Glen Lutheran Cemetery), dr. van William LORENZ en Alvina N.N.
Uit dit huwelijk:
1.
James.
2.
Evelyn.
Rel. Kent JOHNSON.
3.
Joy.
Rel. David HOEKSEMA.

X.11
John de MIK, geb. op 06‑01‑1910 te Indiana, overl. op 28‑01‑1972 te Whittier (Los Angeles, California) op 62-jarige leeftijd (bron: Rose Hills Memorial Park, California), zn. van Herman de MIK (zie IX.1) en Gerrigje van KLEIJ (Carrie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 17‑08‑1936 te Lake County (Indiana) (bron: Marriage Registration, aktenr.: 45906) Beatrice Lucille HATTEN, geb. ong. 1917 te Indiana, overl. op 04‑09‑2013 te Whittier (Los Angeles County, California) (bron: Rose Hills Memorial Park).
Uit dit huwelijk:
1.
Herman, geb. te Illinois.

IX.3
John de MIK, farmer, geb. op 19‑12‑1875 te Thorton (Cook County, Illinois), overl. op 27‑01‑1926 te Oak Park (Cook County, Illinois) op 50-jarige leeftijd, zn. van Jielis de MIK (Julius) (zie VIII.2) en Hilje RIPPERDA (Ellen, Helen).
Otr. op 18‑09‑1905 te Oakglen (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License), tr. op 29-jarige leeftijd op 27‑09‑1905 te Oakglen (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License) Sophie LANGE, geb. ong. 1880 te Illinois, 2e huwelijk met Howard Pals.
Uit dit huwelijk:
1.
Walter William (zie X.16).
2.
Frieda, geb. te Illinois.
Rel. Peter WIERS, geb. ong. 1906 te Indiana.
3.
Lawrence John (zie X.20).

X.16
Walter William de MIK, geb. op 20‑06‑1906 te Lansing (Cook County, Illinois), overl. op 29‑12‑1987 te Freeport (Stephenson County, Illinois) op 81-jarige leeftijd, zn. van John de MIK (zie IX.3) en Sophie LANGE.
Rel. Frances WILLIAMSON, geb. op 13‑12‑1907 te Illinois, overl. op 04‑11‑1990 te Freeport (Stephenson County, Illinois) op 82-jarige leeftijd.
Uit deze relatie:
1.
Thomas John (zie XI.10).
2.
James, geb. te Calumet Township (Lake County, Indiana).

XI.10
Thomas John de MIK, geb. op 27‑01‑1937 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 15‑04‑1993 te Freeport (Stephenson County, Illinois) op 56-jarige leeftijd (bron: Graceland Memorial Park (Indiana)), zn. van Walter William de MIK (zie X.16) en Frances WILLIAMSON.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 03‑09‑1963 Constance D. SHUPE, 24 jaar oud, geb. op 05‑05‑1939 te Landusky (Philips County, Montana), overl. op 11‑06‑2013 te Lockport (Will County, Illinois) op 74-jarige leeftijd (bron: Graceland Memorial Park, Indiana), dr. van Benjamin Franklin SHUPE en Marjorie V. ERNST.
Uit dit huwelijk:
1.
Thomas.
Rel. Valerie N.N.
2.
Cindy.
3.
Timothy.

X.20
Lawrence John de MIK, geb. op 25‑04‑1913 te Lansing (Cook County, Illinois), overl. 12‑1962, zn. van John de MIK (zie IX.3) en Sophie LANGE.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 08‑03‑1934 te Lake County (Indiana) (bron: Marriage Registration, aktenr.: 29501) Martha Eda Mae PAGELS, 18 jaar oud, geb. op 01‑11‑1915 te Ohio, overl. 03‑1986 te South Holland (Cook County, Illinois).
Uit dit huwelijk:
1.
Carroll, geb. te Illinois.
2.
John, geb. te Massachusetts.

IX.11
William de MIK, geb. op 10‑02‑1883 te Oak Glen (Cook County, Illinois), overl. op 25‑01‑1948 te Chicago Heights (Cook County, Illinois) op 64-jarige leeftijd, zn. van Jielis de MIK (Julius) (zie VIII.2) en Hilje RIPPERDA (Ellen, Helen).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 13‑02‑1910 te West Hammond (Cook County, Illinois) (bron: Cook County Marriages) Henrietta LANGE, 24 jaar oud, geb. op 25‑11‑1885 te West Hammond (Cook County, Illinois), overl. 11‑1982 te Schererville (Lake County, Illinois).
Uit dit huwelijk:
1.
Arnold, geb. op 17‑11‑1910 te Illinois, overl. op 29‑10‑1980 te Beecher (Will County, Illinois) op 69-jarige leeftijd.
2.
Hazel Katherine Anna, geb. te Bloom Township (Cook County, Illinois).
Tr. te Lake County (Indiana) (bron: Marriage License, aktenr.: 440) Hiram JANSSEN.
3.
Louise, geb. te Illinois.
4.
Andrew, geb. op 01‑11‑1916 te Illinois, overl. op 13‑10‑1995 te Lake County (Indiana) op 78-jarige leeftijd (bron: Maplewood Historic Cemetery, Indiana).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 31‑01‑1942 te Lake County (Indiana) (bron: Marriage Registration, aktenr.: 80778) Alice Margaret HAWKINSON, 25 jaar oud, geb. op 13‑06‑1916, overl. op 04‑08‑1995 te Lake County (Indiana) op 79-jarige leeftijd (bron: Maplewood Historic Cemetery, Indiana).
5.
Roy, geb. op 13‑09‑1923 te Illinois, overl. op 10‑12‑1996 op 73-jarige leeftijd.

IX.18
Julius de MIK, farmer, geb. 05‑1892 te Oak Park (Cook County, Illinois), zn. van Jielis de MIK (Julius) (zie VIII.2) en Hilje RIPPERDA (Ellen, Helen).
Tr. op 27‑02‑1913 te Lansing (Cook County, Illinois) (bron: Cook County Marriages) Alice DEKKER, geb. ong. 1893 te Oak Glen (Cook County, Illinois).
Uit dit huwelijk:
1.
Florence, geb. op 18‑01‑1914 te Lansing (Cook County, Illinois), overl. op 10‑04‑1983 te South Holland (Cook County, Illinois) op 69-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Rel. Russel ROSS, geb. op 18‑02‑1902, overl. op 28‑02‑1974 te Lansing (Cook County, Illinois) op 72-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), zn. van George ROSS en Abagail WRAAY.
2.
Henrietta, geb. te Lansing (Cook County, Illinois).
3.
Elmer, geb. op 21‑05‑1917 te Lansing (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate, aktenr.: 37), overl. op 29‑10‑1993 te Mesa (Maricopa County, Arizona) op 76-jarige leeftijd.

IX.21
Edward de MIK, geb. op 12‑05‑1894 te Dolton (Cook County, Illinois), zn. van Jielis de MIK (Julius) (zie VIII.2) en Hilje RIPPERDA (Ellen, Helen).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 09‑10‑1922 te Lake (Lake County, Indiana) (bron: Marriage License, aktenr.: 65007) Louise STEPANEK, geb. ong. 1896 te Illinois.
Uit dit huwelijk:
1.
Herbert, geb. te Indiana.

VIII.6
Willem‑Adriaan de MIK, geb. op 04‑10‑1859 om 08:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 14), zn. van Jan de MIK (zie VII.5) en Maaijke BOOM.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 14‑09‑1882 te Roseland (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License), tr. kerk op 22‑09‑1882 te Roseland (Cook County, Illinois) (Prot.) (bron: Marriage License) Maria Pieternella in 't HOUT, 17 jaar oud, geb. op 24‑01‑1865 om 09:30 u. te Schiebroek (bron: BS Schiebroek, aktenr.: 1), overl. op 25‑10‑1925 te Chicago (Cook County, Illinois) op 60-jarige leeftijd, dr. van Adam in 't HOUT en Adriana SCHILD.
Uit dit huwelijk:
1.
Winnie, geb. 11‑1880.
2.
John (zie IX.27).
3.
Jennie, geb. 07‑1885, overl. op 27‑09‑1971 (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois).
4.
William, geb. op 01‑11‑1886 te Chicago (Cook County, Illinois).
5.
Maggie, geb. 07‑1888.
6.
Nellie, geb. 03‑1891, overl. op 19‑05‑1957 (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois).
7.
Nancy Mae, geb. op 17‑11‑1892 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate), overl. op 20‑01‑1973 te San Diego (San Diego County, California) op 80-jarige leeftijd (bron: Fort Rosecrans National Cemetery, California).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 10‑06‑1920 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License), tr. kerk op 22‑06‑1920 te Chicago (Cook County, Illinois) (Prot.) (bron: Marriage License) Thomas Raymond NIVEN, 25 jaar oud, geb. op 05‑09‑1894 te Engeland, overl. op 28‑12‑1964 op 70-jarige leeftijd (bron: Fort Rosecrans National Cemetery, California), zn. van Thomas NIVEN en Margaret N.N.
8.
Adam (zie IX.36).
9.
Cornelia, geb. 06‑1897.
10.
Mary, geb. 04‑1900, overl. ong. 1987.

IX.27
John de MIK, geb. op 29‑12‑1883 te Kinsington (Cook County, Illinois) (bron: Certificate of Birth), overl. op 05‑11‑1942 te Chicago (Cook County, Illinois) op 58-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois), zn. van Willem‑Adriaan de MIK (zie VIII.6) en Maria Pieternella in 't HOUT.
Rel. (1) Estella Clara BITTERS, geb. op 08‑02‑1896, overl. op 30‑01‑1972 op 75-jarige leeftijd.
Rel. (2) Clara N.N. Geb. ong. 1888, overl. op 09‑09‑1919 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois).
Uit de eerste relatie:
1.
William, geb. op 31‑01‑1929, overl. op 29‑02‑2004 op 75-jarige leeftijd (bron: Mount Greenwood Cemetery, Illinois).

IX.36
Adam de MIK, geb. op 20‑10‑1894 te Chicago (Cook County, Illinois), zn. van Willem‑Adriaan de MIK (zie VIII.6) en Maria Pieternella in 't HOUT.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 26‑04‑1917 te Chicago (Cook County, Illinois) Margaret BONNEMA, geb. 01‑1895 te Illinois.
Uit dit huwelijk:
1.
Willard (zie X.35).
2.
Eugene (zie X.37).
3.
Clifford, geb. op 20‑11‑1923 te Illinois, overl. 09‑1974 (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Rel. Frances N.N. Geb. ong. 1924, overl. ong. 2003 (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).

X.35
Willard de MIK, geb. op 26‑03‑1919 om 21:30 u. te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate, aktenr.: 8554), overl. op 24‑01‑1997 op 77-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), zn. van Adam de MIK (zie IX.36) en Margaret BONNEMA.
Rel. Wilma HAAK, geb. op 26‑08‑1920 te Hull (Emmons County, North Dakota), overl. op 14‑10‑2005 te Crown Point (Lake County, Indiana) op 85-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), dr. van John HAAK en Marie NOOMEN.
Uit deze relatie:
1.
Marlene.
Rel. Hank Vander WALL.

X.37
Eugene de MIK, geb. op 21‑08‑1920 te Illinois, overl. 01‑1970 (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois), zn. van Adam de MIK (zie IX.36) en Margaret BONNEMA.
Tr. op 19-jarige leeftijd op 08‑06‑1940 Jeanette BOEKELOO, 21 jaar oud, geb. op 23‑11‑1918, overl. op 19‑04‑2014 op 95-jarige leeftijd (bron: Oak Ridge Cemetery, Illinois).
Uit dit huwelijk:
1.
Beverly.
Rel. Joseph WALLE.
2.
Phyliss.
Rel. Art HOFMAN.

VIII.9
Willem de MIK (William B.), geb. op 13‑07‑1861 om 02:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 7), overl. op 27‑12‑1926 te St. Anne Village (Kankakee County, Illinois) op 65-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois), zn. van Jan de MIK (zie VII.5) en Maaijke BOOM.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 20‑08‑1886 te Roseland (Cook County, Illinois) (bron: Marriage License) Klaasje van der LEE (Clara), 23 jaar oud, geb. op 12‑06‑1863 om 04:00 u. te Aalsmeer (bron: BS Aalsmeer, aktenr.: 66), overl. op 14‑08‑1919 te Saint Anne (Kankakee County, Illinois) op 56-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois), dr. van Gerrit van der LEE en Lijpje PIET.
Uit dit huwelijk:
1.
John (Jan) (zie IX.40).
2.
Elizabeth, geb. op 04‑10‑1888 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 02‑03‑1982 te Saint Anne (Kankakee County, Illinois) op 93-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 28‑03‑1911 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Marriage Lincense), tr. kerk op 30‑03‑1911 te Chicago (Cook County, Illinois) (Prot.) (bron: Marriage Lincense) Arie ROMEIN (Harry), 24 jaar oud, geb. op 23‑05‑1886 om 02:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 126), overl. op 15‑04‑1970 te Saint Anne (Kankakee County, Illinois) op 83-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois), zn. van Teunis ROMIJN en Sijgie de HAAN.
3.
Gerrret (zie IX.45).
4.
Julius (zie IX.47).
5.
William, geb. op 09‑06‑1896 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 29‑05‑1987 te Clinton (Dewitt County, Illinois) op 90-jarige leeftijd (bron: Danville National Cemetery, Illinois).

IX.40
John de MIK (Jan), geb. op 15‑05‑1887 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Certificate of Birth), overl. op 27‑07‑1971 te Saint Anne (Kankakee County, Illinois) op 84-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois), zn. van Willem de MIK (William B.) (zie VIII.9) en Klaasje van der LEE (Clara).
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 05‑01‑1912 te Corsica (Douglas County, South Dakota) Sophie HOEKSTRA, 21 jaar oud, geb. op 05‑06‑1890 te Roseland (Cook County, Illinois), overl. op 17‑12‑1918 te St. Anna Village (Kankakee County, Illinois) op 28-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois), dr. van Symen HOEKSTRA en Renske Jans WESTRA.
Rel. (2) Evelyn Lena RITSEMA, geb. op 12‑09‑1900 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. op 02‑08‑1977 te Saint Anne (Kankakee County, Illinois) op 76-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois), 1e huwelijk met Willard H. Boudreau. Dr. van Harmannus RITSEMA en Nellie REINDERS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
William (zie X.41).
2.
Rose, geb. op 13‑01‑1914 te Wichert (Kankakee County, Illinois), overl. op 23‑07‑2002 te Kankakee (Kankakee County, Illinois) op 88-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 09‑01‑1937 te Kankakee County (Illinois) Morris DEYOUNG, 23 jaar oud, geb. op 05‑05‑1913 te Illinois, overl. op 19‑05‑2004 te Kankakee (Kankakee County, Illinois) op 91-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois), zn. van Javob DEYOUNG en Hattie HEERSMA.
3.
Edward (zie X.45).
4.
Clara, geb. op 19‑02‑1916 te Wichert (Kankakee County, Illinois), overl. op 12‑03‑2008 te Kankakee (Kankakee County, Illinois) op 92-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 15‑04‑1947 te Las Vegas (Nevada) John L. SMALLEY, 37 jaar oud, geb. op 09‑11‑1909 te California, overl. op 18‑06‑1964 op 54-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
5.
Harold, geb. te VS.
Uit de tweede relatie:
6.
Fern, geb. te Illinois.
7.
Leonore, geb. te Illinois.
8.
Evelyn, geb. op 21‑02‑1932 te Wichert (Kankakee County, Illinois), overl. op 06‑01‑2008 te Kankakee (Kankakee County, Illinois) op 75-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois).
9.
Robert, geb. te Illinois.
10.
John, geb. te Illinois.

X.41
William de MIK, geb. op 05‑12‑1912 te Illinois, overl. op 01‑09‑2007 te Boynton Beach (Palm Beach County, Florida) op 94-jarige leeftijd (bron: Boynton Beach Memorial Park and Mausoleum), zn. van John de MIK (Jan) (zie IX.40) en Sophie HOEKSTRA.
Rel. Elizabeth N.N. Geb. op 03‑02‑1914 te Illinois, overl. op 03‑07‑1991 te Boynton Beach (Palm Beach County, Florida) op 77-jarige leeftijd (bron: Boynton Beach Memorial Park and Mausoleum).
Uit deze relatie:
1.
Janice, geb. te District of Columbia.
2.
Gail, geb. te District of Columbia.

X.45
Edward de MIK, geb. op 14‑12‑1914 te Illinois, overl. op 10‑04‑1995 te Durham (North Carolina) op 80-jarige leeftijd (bron: Groometown UMC Cemetery, North Carolina), zn. van John de MIK (Jan) (zie IX.40) en Sophie HOEKSTRA.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 03‑06‑1941 te Charlotte (Mecklenburg, North Carolina) Frances Elizabeth JOHNSON, 25 jaar oud, geb. op 17‑09‑1915, overl. op 09‑02‑1995 op 79-jarige leeftijd (bron: Groometown United Methodist Cemetery, North Carolina), dr. van Joseph Henry JOHNSON en Maude SPOON.
Uit dit huwelijk:
1.
Harry.
2.
Kay.

IX.45
Gerrret de MIK, geb. op 04‑04‑1892 te Chicago (Cook County, Illinois), overl. 06‑1967 te Denver (Colorado), zn. van Willem de MIK (William B.) (zie VIII.9) en Klaasje van der LEE (Clara).
Tr. ong. 1918 Cora MEUSELAAR, geb. op 23‑05‑1895 te Illinois, overl. op 14‑08‑1970 op 75-jarige leeftijd (bron: Crown Hill Cemetery, Colorado).
Uit dit huwelijk:
1.
Clarence, geb. op 06‑08‑1919 te Mahoning County (Ohio), overl. op 29‑10‑1991 te Pasco County (Florida) op 72-jarige leeftijd (bron: Meadownlawn Memorial Gardens, Florida).
Rel. Gladys N.N. Geb. op 08‑07‑1922, overl. op 17‑10‑2003 te Illinois op 81-jarige leeftijd (bron: Meadownlawn Memorial Gardens, Florida).
2.
Kenyon, geb. op 05‑04‑1921 te Ohio, overl. 10‑1972 (bron: Crown Hill Cemetery, Colorado).

IX.47
Julius de MIK, geb. op 24‑04‑1894 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Certificate of Birth, aktenr.: 3523), overl. op 16‑08‑1984 te Wichert (Kankakee Country, Illinois) op 90-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois), zn. van Willem de MIK (William B.) (zie VIII.9) en Klaasje van der LEE (Clara).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 11‑03‑1925 te Wichert (Kankakee County, Illinois) Nellie RITSEMA, 23 jaar oud, geb. op 25‑02‑1902 te Chicago (Cook County, Illinois) (bron: Birth Certificate Cook County), overl. op 28‑07‑1997 te Kankakee (Kankakee County, Illinois) op 95-jarige leeftijd (bron: Oakwood Cemetery, Illinois), dr. van Harmannus RITSEMA en Nellie REINDERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Clara, geb. op 02‑04‑1926 te Wichert (Kankakee County, Illinois), overl. op 13‑01‑2007 op 80-jarige leeftijd (bron: Kankakee Memorial Gardens, Illinois).
Tr. te Wichert (Kankakee County, Illinois) Richard DUCKWORTH.
2.
Louise, geb. te Illinois.
Rel. N.N. WILDEVELD.
3.
Nelda, geb. te Illinois.
Rel. Bill SCHRADER.

VI.14
Maria de MIK, dienstmeid, geb. op 28‑08‑1803 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 04‑09‑1803 te Hoogblokland (get.: Maaike van Noordt, doophefster Barbara de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 03‑05‑1845 om 16:00 u. te Hoogblokland op 41-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 4), dr. van Jan de MIK (zie V.3) en Neeltje van GENT.
Tr. (1) op 27-jarige leeftijd op 02‑10‑1830 te Schelluinen (get.: J. Kuinens en I. de Boon, D. de Kuijper en C. Beuzekom) (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 5) Rokus de KREIJ, 29 jaar oud, arbeider, werkman, geb. op 11‑03‑1801 te Molenaarsgraaf (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 15‑03‑1801 te Molenaarsgraaf (get.: Lijsbeth van Holten) (bron: Doopboek), overl. op 11‑02‑1880 om 15:00 u. te Hoogblokland op 78-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 3), zn. van Jan Cornelis de KREIJ en Magdalena van de GRAAF.
Rel. (2) Vader ONBEKEND.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hermen, bouwmansknecht, geb. op 29‑08‑1833 om 23:30 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 16), overl. op 15‑01‑1909 om 12:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 75-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 1), 2e huwelijk op 17-09-1880 met Maria van Weenen en 3e huwelijk op 21-11-1890 met Jacoba van Daalen.
Otr. op 15‑05‑1853 te Giessen-Nieuwkerk, tr. op 19-jarige leeftijd op 21‑05‑1853 te Giessen-Nieuwkerk (get.: J. de Mik, A. Boer, A. Bos en L. Leijnen) (bron: BS Giessen Nieuwkerk, aktenr.: 5) Jozijntje de MIK, 21 jaar oud, geb. op 24‑12‑1831 om 21:00 u. te Giessen-Nieuwkerk (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 25), overl. op 13‑11‑1879 om 01:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 47-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 14), dr. van Bastiaan de MIK (zie VI.47) en Ariaantje WALLAARD, dienstmeid.
Uit de tweede relatie:
2.
Jacob de MIK (zie VII.18).

VII.18
Jacob de MIK, arbeider, geb. op 19‑06‑1826 om 04:30 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 12), overl. op 13‑06‑1896 om 19:00 u. te Hardinxveld op 69-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 59), zn. van Vader ONBEKEND en Maria de MIK (zie VI.14).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 24‑09‑1852 te Neder-Slingelandt (get.: A. Siebeling, C. Schreuder, A. Boer en A. Bos) (bron: BS Neder-Slingelandt, aktenr.: 2) Jannigje BOON, 25 jaar oud, geb. op 01‑07‑1827 om 20:00 u. te Giessen-Oudekerk (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 29), overl. op 04‑12‑1896 om 11:00 u. te Hardinxveld op 69-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 104), dr. van Heijmen de BOON en Maria de MAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geb. op 18‑02‑1853 om 06:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 2), overl. op 12‑09‑1952 om 05:00 u. te Hardinxveld op 99-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 32).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 12‑05‑1883 te Hardinxveld (get.: J. de Ruijter, Heimen de Mik, P. Kamsteeg en H. Eikelenboom) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 8) Bastiaan de RUIJTER, 31 jaar oud, werkman, geb. op 21‑06‑1851 om 14:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 68), overl. op 08‑12‑1942 om 06:00 u. te Hardinxveld op 91-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 58), zn. van Willem Bastiaans de RUIJTER en Huijbertje SCHILD.
2.
Heimen (zie VIII.17).
3.
Maria, geb. op 19‑09‑1857 om 05:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 9), overl. op 11‑08‑1873 om 08:00 u. te Hardinxveld op 15-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 75).
4.
Willempje, geb. op 14‑04‑1862 om 20:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 2), overl. op 01‑08‑1862 om 11:00 u. te Hardinxveld, 109 dagen oud (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 58).
5.
Jan Willem, geb. op 08‑10‑1865 om 22:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 123), overl. op 24‑10‑1865 om 05:00 u. te Hardinxveld, 16 dagen oud (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 120).
6.
Jan Willem, geb. op 12‑12‑1866 om 21:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 149), overl. op 07‑05‑1881 om 19:00 u. te Hardinxveld op 14-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 43).
7.
Jacob, geb. op 29‑04‑1870 om 02:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 58), overl. op 25‑08‑1873 om 05:00 u. te Hardinxveld op 3-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 81).

VIII.17
Heimen de MIK, griendarbeider, geb. op 27‑11‑1854 om 22:00 u. te Gorinchem (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 178), overl. op 20‑06‑1934 om 01:00 u. te Hardinxveld op 79-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 25), zn. van Jacob de MIK (zie VII.18) en Jannigje BOON.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 13‑09‑1878 te Hardinxveld (get.: P. Both, A. Both, A. den Breejen en J.D. de Vries) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 18) Adriana BOTH, 26 jaar oud, geb. op 29‑10‑1851 om 11:00 u. te Gorinchem (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 264), overl. op 24‑10‑1901 om 06:00 u. te Hardinxveld op 49-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 76), dr. van Kornelis BOTH en Johanna de BOON.
Uit dit huwelijk:
1.
Isaak (zie IX.50).
2.
Jacob (zie IX.52).
3.
Jan Willem, arbeider, geb. op 27‑02‑1883 om 02:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 35), overl. op 25‑04‑1899 om 04:00 u. te Hardinxveld op 16-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 42).
4.
Cornelis, losarbeider, buiten-afwerker, geb. op 19‑01‑1885 om 23:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 10), overl. op 16‑04‑1971 te Hardinxveld-Giessendam op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krommegat).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 11‑01‑1908 te Hardinxveld (get.: I. de Mik, J. Schild, A. Schild en J. de Mik) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 4) Bastiana SCHILD, 21 jaar oud, geb. op 12‑12‑1886 om 20:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 180), overl. op 01‑10‑1975 te Hardinxveld-Giessendam op 88-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krommegat), dr. van Arie SCHILD en Maaijke KLOP.
5.
Heimen, houthakker, arbeider, geb. op 12‑01‑1887 om 23:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 9), overl. op 24‑11‑1955 om 23:00 u. te Hardinxveld op 68-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 60).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 20‑01‑1912 te Hardinxveld (get.: H. Rietveld, J. de Mik, J. Troost en C. van Andel) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 4) Gerrigje van den ANDEL, 25 jaar oud, geb. op 17‑01‑1887 om 03:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 11), dr. van Pieter van den ANDEL en Adriana van der SIJDE.
6.
Jan (zie IX.59).
7.
Aaltje Pieternella, geb. op 11‑11‑1890 om 04:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 157), overl. 01‑1970 te Gorinchem.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 10‑07‑1915 te Hardinxveld (get.: A.J. Rijkaard en A. Hoornaar) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 20) Christoffel de HEK, 24 jaar oud, arbeider, geb. op 03‑02‑1891 om 07:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 20), overl. voor 1970, zn. van Christoffel de HEK en Jannigje VERSTEEG.
8.
Maria, geb. op 17‑04‑1894 om 06:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 48), overl. 01‑1967 te Hardinxveld-Giessendam.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 14‑11‑1919 te Hardinxveld (get.: H. de Mik en C. de Hek) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 31) Huibert van IPEREN, 22 jaar oud, fabrieksarbeider, geb. op 18‑09‑1897 om 02:00 u. te Gorinchem (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 301), overl. op 05‑05‑1983 te Gorinchem op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jan van IPEREN en Cornelia BIKKER.
9.
Doodgeboren kind, geb. op 20‑05‑1896 om 12:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 52), overl. op 20‑05‑1896 om 12:00 u. te Hardinxveld, 0 dagen oud (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 52).

IX.50
Isaak de MIK, grafdelver, bakkerijknecht, nachtwaker, losarbeider, geb. op 30‑01‑1879 om 02:30 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 17), overl. op 08‑10‑1933 om 14:30 u. te 's-Gravenhage op 54-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3341), zn. van Heimen de MIK (zie VIII.17) en Adriana BOTH.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 29‑03‑1902 te Hardinxveld (get.: B. de Ruiter, P. Both, K.A. Both en D. Rietveld) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 4), sch. na 22 jaar op 30‑10‑1924 te 's-Gravenhage (bron: BS Hardinxveld), vonnis rechtbank 30-09-1924 Gerrigje de BRUIN, geb. op 30‑09‑1877 om 01:00 u. te Ameide (bron: BS Ameide, aktenr.: 48), dr. van Adrianus de BRUIN en Willemina SPIJKERMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Willemina, naaister, geb. op 20‑09‑1902 om 17:00 u. te Schelluinen (bron: BS Schelluinen, aktenr.: 21), overl. op 16‑06‑1945 te Batavia (Ned. Indië) op 42-jarige leeftijd (bron: Website Oorlogsgravenstichting), overleden in een Japans burgerkamp Tjideng bij Batavia.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 16‑06‑1926 te 's-Gravenhage (get.: J. Aardoom en A. van Gameren) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B648) Pieter AARDOOM, 27 jaar oud, elektricien, geb. op 17‑08‑1898 om 19:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3564), zn. van Carolus Johannes AARDOOM en Maria Dina BEVERSLUIS.
2.
Adrianus, monteur, geb. op 30‑10‑1904 te Kedichem, overl. op 06‑08‑1922 om 15:00 u. te Noordwijk op 17-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 197), verdronken in zee bij Noordwijk aan Zee.
3.
Wilhelmina Adriana, geb. op 15‑02‑1906 te Kedichem, overl. 07‑1994 te 's-Gravenhage.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 23‑06‑1926 te 's-Gravenhage (get.: J. van Veen en J.E. Boot) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 687) Marinus Johannes BOOT, 26 jaar oud, smid, geb. op 10‑11‑1899 om 13:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 670), overl. op 29‑11‑1969 te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd, zn. van Marinus Johannes BOOT en Clasina Apolonia Catharina van DONGEN BOLDING.
4.
Anna Pieternella, geb. op 08‑06‑1908 om 15:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 83), overl. op 24‑01‑1909 om 04:00 u. te Hardinxveld, 230 dagen oud (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 13).
5.
Anna Pieternella, geb. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 1).

IX.52
Jacob de MIK, losarbeider, geb. op 18‑09‑1880 om 15:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 131), overl. op 05‑09‑1955 om 16:00 u. te Hardinxveld op 74-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 48), zn. van Heimen de MIK (zie VIII.17) en Adriana BOTH.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 17‑06‑1911 te Hardinxveld (get.: I. de Mik, P. Versloot, G. Muilwijk en T. van Milligen) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 19) Adriana van MILLIGEN, 26 jaar oud, arbeidster, geb. op 07‑03‑1885 om 23:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 40), overl. op 10‑08‑1936 om 07:00 u. te Hardinxveld op 51-jarige leeftijd (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 44), dr. van Teunis van MILLIGEN en Pieternella VERSLOOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Willem, sigarenhandelaar, geb. op 10‑04‑1913 om 05:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 43), overl. op 09‑06‑1981 te Gorinchem op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Pieter (zie X.72).

X.72
Pieter de MIK, geb. op 17‑06‑1917 om 09:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 82), overl. op 29‑10‑2004 te Gorinchem op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jacob de MIK (zie IX.52) en Adriana van MILLIGEN, arbeidster.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 14‑03‑1945 te Hardinxveld Willemina Jansje HAVELAAR, 20 jaar oud, geb. op 25‑01‑1925 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 03‑09‑1990 te Hardinxveld-Giessendam op 65-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Neder-Hardinxveld), dr. van Jacobus HAVELAAR en Willemina van den BERG.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Willemina (Wil), geb. te Hardinxveld.
Tr. te Hardinxveld-Giessendam Anthon (Thon) van IPEREN, geb. te Giessendam, zn. van Willem Huibert van IPEREN en Anthonia van TILBURG.
3.
Pieter (Piet) (zie XI.29).

XI.25
Adrianus Jacob (Adri) de MIK, geb. te Hardinxveld, zn. van Pieter de MIK (zie X.72) en Willemina Jansje HAVELAAR.
Tr. Johanna Cornelia (Joke) de KONING, dr. van Jacob de KONING en Cornelia Johanna van PROOIJEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cynthia Johanna Willemina (Cynthia).
Tr. Brian CARO.
2.
Bianca Johanna Adriana (Bianca), geb. te Rotterdam.

XI.29
Pieter (Piet) de MIK, geb. te Hardinxveld, zn. van Pieter de MIK (zie X.72) en Willemina Jansje HAVELAAR.
Tr. te Hardinxveld-Giessendam Dirkje Ariena (Dicky) KLIJN, geb. te Giessendam, dr. van Evert Jan KLIJN en Janna KORTVRIEND.
Uit dit huwelijk:
1.
P.W.W. (Werner).
2.
R.A. (Reyna).

IX.59
Jan de MIK, arbeider, stoker, geb. op 30‑03‑1889 om 20:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 43), overl. op 13‑05‑1970 te Hardinxveld-Giessendam op 81-jarige leeftijd, zn. van Heimen de MIK (zie VIII.17) en Adriana BOTH.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 08‑04‑1916 te Hardinxveld (get.: M. Vogel en C. Boxman) (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 10) Lena BOXMAN, 22 jaar oud, geb. op 02‑10‑1893 om 20:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 133), overl. op 26‑03‑1977 te Hardinxveld-Giessendam op 83-jarige leeftijd, dr. van Cornelis BOXMAN en Teuna EGAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geb. op 23‑12‑1917 om 14:30 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 176), overl. op 01‑06‑2003 te Hardinxveld-Giessendam op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 26‑08‑1949 te Hardinxveld Adrianus van GELDER, 30 jaar oud, geb. op 02‑05‑1919 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 08‑05‑1968 te Hardinxveld-Giessendam op 49-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krommegat), zn. van Pieter van GELDER en Cornelia BIESHEUVEL.
2.
Cornelis (zie X.76).
3.
Wijntje Teuna, geb. op 07‑01‑1924 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 25‑07‑2016 te Hardinxveld-Giessendam op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 12‑02‑1951 te Hardinxveld Leendert BOER, 27 jaar oud, geb. op 27‑07‑1923 te Giessendam (bron: BR Giessendam), overl. op 02‑09‑1985 te Hardinxveld-Giessendam op 62-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Neder-Hardinxveld), zn. van Jacob BOER en Neeltje TIMMER.
4.
Janny, geb. op 07‑08‑1927 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 19‑03‑1987 te Hardinxveld-Giessendam op 59-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Tiendweg).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 29‑10‑1954 te Hardinxveld Gerrit LINTJES, 29 jaar oud, geb. op 21‑12‑1924 te Gorinchem (bron: BR Gorinchem), overl. op 09‑09‑2009 te Hardinxveld-Giessendam op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Tiendweg), zn. van Gerrit LINTJES en Carolina de CALUWE.
5.
Teunis Leendert (zie X.82).

X.76
Cornelis de MIK, geb. op 07‑03‑1920 te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), overl. op 30‑07‑1976 te Sliedrecht op 56-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), begr. op 03‑08‑1976 te Sliedrecht, zn. van Jan de MIK (zie IX.59) en Lena BOXMAN.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 31‑08‑1951 te Sliedrecht Klara van den BERG, 31 jaar oud, geb. op 17‑04‑1920 te Sliedrecht (bron: BR Sliedrecht, aktenr.: 123), overl. op 02‑07‑1980 te Sliedrecht op 60-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), dr. van Hendrik van den BERG en Teuntje SLIEKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Cornelis (Jan) (zie XI.31).
2.
Hendrik (Rik) (zie XI.33).

XI.31
Jan Cornelis (Jan) de MIK, zn. van Cornelis de MIK (zie X.76) en Klara van den BERG.
Rel. Fija Maria Thea BORST, geb. op 07‑03‑1955, overl. op 19‑04‑1996 te Dordrecht op 41-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van D.D. BORST en T. van DUIN.
Uit deze relatie:
1.
Kirsten.
2.
Elke.

XI.33
Hendrik (Rik) de MIK, zn. van Cornelis de MIK (zie X.76) en Klara van den BERG.
Tr. Christine Anne (Ineke) den BOER, geb. te Schiedam, dr. van Marinus Leendert den BOER en Willemijntje VERSLUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus Cornelis (Marc), geb. te Woudrichem.
2.
Charlotte Klara Willemijn (Lotte).

X.82
Teunis Leendert de MIK, geb. te Hardinxveld (bron: BR Hardinxveld), zn. van Jan de MIK (zie IX.59) en Lena BOXMAN.
Tr. te Vuren Geertje Dirkje van der VLIET, geb. te Vuren, dr. van Willem van der VLIET en Jenneke OVERHEUL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneke (Jenny) (zie XI.35).
2.
Lena (Lea), geb. te Hardinxveld-Giessendam.
Tr. Alex Jan Lodewijk (Alex) RIETVELD, geb. te Hardinxveld-Giessendam, zn. van Fop Hendrik RIETVELD en Martijntje Aletta de NIET.

XI.35
Jenneke (Jenny) de MIK, geb. te Hardinxveld-Giessendam, dr. van Teunis Leendert de MIK (zie X.82) en Geertje Dirkje van der VLIET.
Tr. Jacob Adriaan (Jaap) de MIK (zie XI.359).
Uit dit huwelijk:
1.
Tamara Deborah.
2.
Amber Rebecca.

IV.19
Jan de MIK, ged. (NGK) op 10‑10‑1732 te Noordeloos (bron: Doopboek), begr. op 18‑10‑1805 te Hoornaar op 73-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), zn. van Leendert Leenderts de MIK (zie III.21) en Barber Jans RIETVELD.
Otr. op 07‑01‑1757 te Noordeloos (bron: Trouwboek), tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 30‑01‑1757 te Noordeloos (NGK) (bron: Trouwboek) Neeltje Hendriks PRINS, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 31‑05‑1733 te Ammerstol (bron: Doopboek), begr. op 17‑06‑1809 te Hoornaar op 76-jarige leeftijd (bron: Huwelijksbijlagen dochter), dr. van Hendrik Abrahams PRINS en Neeltje Jans GELDERBLOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert (zie V.14).
2.
Cornelis, ged. (NGK) op 02‑09‑1759 te Schelluinen (get.: Barber de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 02‑04‑1806 te Nieuwpoort op 46-jarige leeftijd.
Tr. kerk op 40-jarige leeftijd op 10‑10‑1799 te Nieuwpoort (NGK) (bron: Trouwboek) Adriana van HARTEN, 43 jaar oud, ged. (NGK) op 25‑07‑1756 te Nieuwpoort (get.: Aeriana van Kleef) (bron: Doopboek), overl. op 05‑09‑1825 om 23:00 u. te Nieuwpoort op 69-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwpoort, aktenr.: 8), 1e huwelijk met Jan Verwaart, 3e huwelijk met Daniel Schutte. Dr. van Dirk van HARTEN en Mergje van der WOLF.
3.
Hendrik (zie V.18).
4.
Neeltje, arbeidster, geb. op 26‑07‑1764 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 29‑07‑1764 te Hoornaar (get.: Cornelia Aane Trappenburg) (bron: Doopboek), overl. op 18‑07‑1848 om 03:00 u. te Noordeloos op 83-jarige leeftijd (bron: BS Noordeloos, aktenr.: 12).
Otr. (1) op 02‑04‑1784 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk op 19-jarige leeftijd op 25‑04‑1784 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Leendert Leenderts JANSEN, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 13‑08‑1758 te Schelluinen (get.: Geertje Leendertse, vaders zuster) (bron: Doopboek), begr. op 04‑10‑1805 te Hoornaar op 47-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), zn. van Jan LEENDERTS en Jenneke BOSMAN.
Tr. (2) op 53-jarige leeftijd op 09‑10‑1817 te Noordeloos (get.: H. van der Leeden, P. Verwolf, T. Kortenhoeven en C. Ringeling) (bron: BS Noordeloos, aktenr.: 4) Jan SIJNHORST, 58 jaar oud, schipper, ged. (NGK) op 26‑11‑1758 te Noordeloos (get.: Dina Seinhorst) (bron: Doopboek), overl. op 21‑11‑1845 om 12:00 u. te Noordeloos op 86-jarige leeftijd (bron: BS Noordeloos, aktenr.: 13), 1e huwelijk met Maaike Leendertse. Zn. van Dirk Jans SIJNHORST en Fijgje van HOLTEN.
5.
Bartus (zie V.23).
6.
Gijsbert, geb. op 10‑06‑1770 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 17‑06‑1770 te Hoornaar (get.: Barber de Mik) (bron: Doopboek), overl. voor 1775 te Hoornaar.
7.
Marrigje, ged. (NGK) op 16‑08‑1772 te Hoornaar (get.: Cornelia Trappenburg) (bron: Doopboek), overl. op 14‑12‑1839 om 15:00 u. te Hoornaar op 67-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 5). Marrigje krijgt op 26-1-1802 een dochter Cornelia. Bij de doop op 21-2-1802 wordt vermeld dat het een onecht kind is, waarbij Marrigje verklaard dat Cornelis Verhoef de vader moet zijn. Een aantal maanden later trouwt ze met hem. Daarvoor was ze getrouwd met Jan van Oordt, hij was in 1800 overleden.
Otr. (1) op 02‑03‑1792 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk op 19-jarige leeftijd op 25‑03‑1792 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Jan van OORT, 52 jaar oud, ged. (NGK) op 02‑10‑1739 te Leerdam (bron: Doopboek), begr. op 04‑08‑1800 te Hoornaar op 60-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven, aangever Jan de Mik, 1e huwelijk met Evertje van Kleij, 2e huwelijk met Hilligje van Drent. Zn. van Heijmen Ariens van OORT en Maijke Willems KERS.
Otr. (2) op 16‑04‑1802 te Giessendam (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 09‑05‑1802 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelis VERHOEF, rietdekker, geb. ong. 1768 te Giessendam, overl. op 29‑11‑1852 om 05:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 14).
8.
Gijsbert, geb. op 03‑06‑1775 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 10‑06‑1775 te Hoornaar (get.: Cornelia Trappenburg) (bron: Doopboek).

V.14
Leendert de MIK, ged. (NGK) op 17‑04‑1757 te Noordeloos (get.: Barber de Mik) (bron: Doopboek), overl. op 25‑02‑1834 om 03:00 u. te Willige Langerak op 76-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 3), vertrekt op 28-04-1784 van Hoornaar naar Lekkerkerk. Door een geschil tussen de armmeesters van Hoornaar en Noordeloos geen volledige acte van indemniteit. Zolang hij te Lekkerkerk blijft, staat Hoornaar voor hem in. Zn. van Jan de MIK (zie IV.19) en Neeltje Hendriks PRINS.
Otr. op 14‑02‑1783 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 09‑03‑1783 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Marrigje BOER, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 20‑02‑1757 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 22‑07‑1829 om 10:00 u. te Willige Langerak op 72-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 5), dr. van Jan Ariens BOER en Cornelia CEELI.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna, ged. (NGK) op 15‑06‑1783 te Molenaarsgraaf (get.: Cornelia Trappenburg) (bron: Doopboek), begr. op 19‑09‑1785 te Lekkerkerk op 2-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), op 1-5-1784 van Molenaarsgraaf naar Lekkerkerk gekomen, was toen ong. 8 maanden oud.
2.
Neeltje, ged. (NGK) op 30‑01‑1785 te Lekkerkerk (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 22‑06‑1816 om 23:00 u. te Jaarsveld op 31-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 13).
Otr. op 08‑01‑1806 te Lekkerkerk (bron: Gaarder trouwen), tr. op 21-jarige leeftijd op 02‑02‑1806 te Lekkerkerk (get.: G. de Jong en F. Slingerland) (bron: Trouwboek Gerecht) Aart (Leendertse) VERVOORN, 44 jaar oud, ged. (NGK) op 23‑05‑1761 te Lekkerkerk (get.: Lijsbeth Jacobs Dekker en Cornelis den Vos) (bron: Doopboek), overl. op 29‑08‑1817 om 07:00 u. te Lekkerkerk op 56-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 40), 1e huwelijk met Cornelia de Bode. Zn. van Leendert Arents VERVOORN en Neeltje Jacobs DEKKER.
3.
Jan (zie VI.19).
4.
Gijsbert Leenderts (zie VI.21).
5.
Cornelia, werkmeid, geb. op 09‑01‑1792 te Lakerveld (bron: Doopboek Lexmond), ged. (NGK) op 15‑01‑1792 te Lakerveld (bron: Doopboek Lexmond), overl. op 25‑09‑1821 om 16:00 u. te Stolwijk op 29-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 21).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 25‑01‑1814 te Stolwijk (get.: J. Baas, W. Nomen, J. van den Heuvel en A. van Eck) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 1) Jan van VLIET, 41 jaar oud, koopman, ged. (NGK) op 31‑05‑1772 te Stolwijk (bron: Doopboek), overl. op 09‑03‑1844 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 13), zn. van Jan Jans van VLIET en Meinsje van der HORDEN.
6.
Jan (zie VI.25).
7.
Barbara, ged. (NGK) op 09‑10‑1796 te Willige Langerak (get.: Weduwe Gerrit de Man) (bron: Doopboek).
8.
Arie (zie VI.28).

VI.19
Jan de MIK, bouwman, arbeider, geb. op 24‑12‑1786 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 01‑01‑1787 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: Neeltje Boer) (bron: Doopboek), overl. op 13‑09‑1832 om 17:00 u. te Stolwijk op 45-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 18), zn. van Leendert de MIK (zie V.14) en Marrigje BOER.
Tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 29‑06‑1810 te Stolwijk Eijgje den OUDEN, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 08‑06‑1788 te Stolwijk (get.: Maria den Ouden) (bron: Doopboek), overl. op 19‑12‑1876 om 17:00 u. te Stolwijk op 88-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 53), 2e huwelijk met Klaas Ooms. Dr. van Jan Barents den OUDEN en Hendrikje BAKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Margje, boerenwerkmeid, geb. op 11‑07‑1810 te Stolwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 29‑07‑1810 te Stolwijk (bron: Doopboek), overl. op 06‑01‑1865 om 13:00 u. te Stolwijk op 54-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 22‑04‑1831 te Stolwijk (get.: J. van Lodensteijn, C. Anker, K. den Boer en J. Verburg) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4) Barend van der WAL, 21 jaar oud, boerenknecht, geb. op 19‑11‑1809 te Stolwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 26‑11‑1809 te Stolwijk (bron: Doopboek), overl. op 13‑01‑1898 om 16:00 u. te Stolwijk op 88-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2), 3e huwelijk met Aagje Blonk. Zn. van Bastiaan van der WAL en Elizabeth ZAANEN.
2.
Janna, dienstbode, geb. op 19‑09‑1812 om 22:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: ----), overl. op 25‑06‑1871 om 11:30 u. te Waarder op 58-jarige leeftijd (bron: BS Waarder, aktenr.: 14).
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 05‑07‑1838 te Stein (get.: G. Graafland, H. Trijer, J.J. van der Lek en W. Herman) (bron: BS Stein, aktenr.: 2) Cornelis ZUIJDAM, 27 jaar oud, bouwman, geb. op 25‑02‑1811 te Stein (bron: Doopboek Haastrecht), ged. (NGK) op 03‑03‑1811 te Haastrecht (get.: Aaltje Zuijdam) (bron: Doopboek), overl. op 15‑02‑1846 om 11:00 u. te Haastrecht op 34-jarige leeftijd (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 5), zn. van Dirk ZUIJDAM en Neeltje van LEEUWEN.
Tr. (2) op 44-jarige leeftijd op 24‑10‑1856 te Haastrecht (get.: J. de Mik, M. Zuiddam, H.J. Jansen en A. Scheer) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 4) Pieter van MOURIK, 50 jaar oud, bouwman, geb. op 24‑11‑1805 te Waarder (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 16‑12‑1805 te Waarder (bron: Doopboek), overl. op 03‑01‑1878 om 14:30 u. te Waarder op 72-jarige leeftijd (bron: BS Waarder, aktenr.: 1), 1e huwelijk met Annigje van der Waai. Zn. van Cornelis van MOURIK en Niesje LONUS.
3.
Leendert (zie VII.26).
4.
Hendrikje, geb. op 19‑12‑1815 te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 50), geen tijd geboorte in akte vermeld. Overl. op 02‑10‑1895 om 04:00 u. te Stolwijk op 79-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 28).
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 07‑09‑1839 te Stolwijk (get.: J. de Vreugt, J. van Eek, F. Reijnders en H. Zanen) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7) Klaas ANKER, 27 jaar oud, arbeider, geb. op 06‑10‑1811 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 13‑10‑1811 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 13‑05‑1860 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 48-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 26), zn. van Willem ANKER en Willemijntje van ERK.
Tr. (2) op 49-jarige leeftijd op 08‑07‑1865 te Stolwijk (get.: L. de Mik, J. de Mik, K. Blonk en H.L. Mathuizen) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 12) Jan van der PIJL, 40 jaar oud, landbouwer, geb. op 27‑10‑1824 om 05:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 42), overl. op 20‑12‑1895 om 11:30 u. te Stolwijk op 71-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 42), zn. van Dirk van der PIJL en Lijntje van der GRAAF.
5.
Neeltje, geb. op 18‑02‑1818 te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 3), geen tijd geboorte in akte vermeld. Overl. op 14‑05‑1819 om 06:00 u. te Stolwijk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 5).
6.
Sijgje, geb. op 01‑05‑1819 om 02:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 13), overl. op 14‑10‑1826 om 16:00 u. te Stolwijk op 7-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 13).
7.
Neeltje, geb. op 19‑05‑1820 om 05:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 23), overl. op 21‑02‑1822 om 07:00 u. te Stolwijk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 6).
8.
Cornelia (zie VII.36).
9.
Klaas, geb. op 09‑08‑1823 om 15:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 27), overl. op 19‑04‑1825 om 16:00 u. te Stolwijk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9).
10.
Neeltje, geb. op 10‑11‑1824 om 23:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 47), overl. op 30‑08‑1878 om 15:00 u. te Stolwijk op 53-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 33).
Tr. op 41-jarige leeftijd op 10‑04‑1866 te Stolwijk (get.: L. Baas, J. van der Wal, L. de Mik en J. Knoop) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 3) Barend van der WAL, 56 jaar oud, boerenknecht, geb. op 19‑11‑1809 te Stolwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 26‑11‑1809 te Stolwijk (bron: Doopboek), overl. op 13‑01‑1898 om 16:00 u. te Stolwijk op 88-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2), 3e huwelijk met Aagje Blonk. Zn. van Bastiaan van der WAL en Elizabeth ZAANEN.
11.
Klaasje, geb. op 12‑06‑1826 om 05:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 19), overl. op 19‑07‑1887 om 02:00 u. te Stolwijk op 61-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 34), ongehuwd.
12.
Jan (zie VII.41).
13.
Johannes, geb. op 25‑11‑1828 om 08:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 45), overl. op 17‑08‑1829 om 06:00 u. te Stolwijk, 265 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 18).
14.
Sijgje, geb. op 15‑03‑1830 om 11:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15), overl. op 18‑08‑1830 om 05:00 u. te Stolwijk, 156 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 22).
15.
Eijgje, geb. op 28‑04‑1831 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 20), overl. op 21‑07‑1832 om 10:00 u. te Stolwijk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 14).

VII.26
Leendert de MIK, bouwmansknecht, bouwman, geb. op 04‑12‑1814 te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 40), geen tijd geboorte in akte vermeld. Overl. op 31‑01‑1890 om 19:00 u. te Stolwijk op 75-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9), zn. van Jan de MIK (zie VI.19) en Eijgje den OUDEN.
Tr. (1) op 27-jarige leeftijd op 28‑05‑1842 te Stolwijk (get.: M. Verdoold, J. Dogterom, K. Ooms en D. Zuidervliet) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4) Jannigje VERDOOLD, 45 jaar oud, bouwvrouw, geb. op 30‑04‑1797 te Berkenwoude (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 07‑05‑1797 te Berkenwoude (get.: Celia van Eck) (bron: Doopboek), overl. op 23‑11‑1848 om 18:00 u. te Stolwijk op 51-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 39), 1e huwelijk met Ary Hendrikz Anker. Dr. van Cornelis VERDOOLD en Waantje van ECK.
Tr. (2) op 37-jarige leeftijd op 23‑10‑1852 te Stolwijk (get.: B. van der Wal, T. Kool, K. Koolwijk en J. Slik) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 10) Sijgje KOK, 24 jaar oud, bouwvrouw, geb. op 15‑06‑1828 om 20:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 16), overl. op 05‑03‑1905 om 19:00 u. te Stolwijk op 76-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7), 1e huwelijk met Jacob Koolwijk. Dr. van Sijmen KOK en Annigje van ERK.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Jan (zie VIII.24).
2.
Leendert (zie VIII.26).
3.
Jacob, arbeider, geb. op 04‑08‑1858 om 17:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 32), overl. op 25‑04‑1888 om 19:00 u. te Stolwijk op 29-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15), ongehuwd.
4.
Annigje, geb. op 07‑07‑1861 om 06:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 37), overl. op 30‑06‑1862 om 14:00 u. te Stolwijk, 358 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 29).
5.
Annigje, geb. op 27‑10‑1863 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 64), overl. op 07‑06‑1938 om 17:00 u. te Stolwijk op 74-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 20‑03‑1885 te Stolwijk (get.: L. de Mik, J. Baas, J. Koolwijk en P. Noomen) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8) Maarten KOOLWIJK, 20 jaar oud, arbeider, geb. op 21‑06‑1864 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 33), overl. op 16‑09‑1941 om 07:00 u. te Stolwijk op 77-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 31), zn. van Maarten KOOLWIJK, bouwman, en Cornelia de MIK (zie VII.36).
6.
Cornelis, geb. op 09‑01‑1865 om 16:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 3), overl. op 17‑08‑1876 om 14:00 u. te Stolwijk op 11-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 31).
7.
Aagje, geb. op 06‑09‑1867 om 17:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 57), overl. op 09‑01‑1869 om 02:00 u. te Stolwijk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 1).
8.
Arie (zie VIII.33).
9.
Aagje, geb. op 07‑02‑1872 om 12:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 14), overl. op 22‑03‑1963 te Waddinxveen op 91-jarige leeftijd.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 31‑01‑1896 te Stolwijk (get.: M. Koolwijk, S. Koolwijk, J. de Mik en A. de Mik) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 3) Gerrit GELDERBLOM, 26 jaar oud, landbouwer, geb. op 31‑12‑1869 om 16:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 100), overl. op 12‑03‑1944 om 04:00 u. te Stolwijk op 74-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 11), zn. van Pieter GELDERBLOM en Janna van der HEE.
10.
Klaas, bouwer, geb. op 18‑09‑1874 om 03:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 62), overl. 12‑1961 te Stolwijk.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 31‑01‑1896 te Stolwijk (get.: J. de Mik, A. de Mik, A. Berger en M. Koolwijk) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4) Adriana BERGER, 20 jaar oud, geb. op 11‑10‑1875 om 01:30 u. te Stolwijk (bron: Stolwijk, aktenr.: 69), overl. 03‑1965, dr. van Pieter BERGER en Grietje VERDOOLD.

VIII.24
Jan de MIK, boerenknecht, geb. op 22‑12‑1853 om 11:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 58), overl. op 05‑11‑1921 om 09:30 u. te Gouda op 67-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 258), zn. van Leendert de MIK (zie VII.26) en Sijgje KOK, bouwvrouw.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 27‑01‑1882 te Stolwijk (get.: S. Koolwijk, J. de Mik, J. de Vries en T. Slingerland) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 3) Teuna van der WOUDEN, 21 jaar oud, geb. op 06‑04‑1860 om 16:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 40), overl. op 28‑06‑1890 om 18:30 u. te Krimpen aan de Lek op 30-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 26), dr. van Cornelis van der WOUDEN en Lena SLINGERLAND.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, schippersknecht, geb. op 26‑11‑1882 om 12:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 129), overl. op 07‑08‑1906 om 18:00 u. te Krimpen aan de Lek op 23-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 26), ongehuwd.
2.
Lena, geb. op 14‑08‑1884 om 17:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 81), overl. op 26‑10‑1970 te Krimpen aan den IJssel op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 10‑06‑1910 te Stolwijk (get.: J. Jansen, J. Koolwijk, P. Kalkman en K. de Mik) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 13) Klaas GOUDRIAAN, 27 jaar oud, schipper, geb. op 14‑02‑1883 om 09:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 10), overl. op 21‑10‑1967 te Krimpen aan den IJssel op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk), zn. van Klaas GOUDRIAAN en Adriana WEGMAN.
3.
Cornelis (Kees) (zie IX.69).
4.
Jacob, geb. op 21‑07‑1888 om 15:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 45), overl. op 05‑02‑1889 om 07:30 u. te Krimpen aan de Lek, 199 dagen oud (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 4).
5.
Jacob, matroos, geb. op 28‑03‑1890 om 19:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 22), overl. voor 1969.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 21‑02‑1917 te Rotterdam (get.: T. Ploeg en M. Ivo) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 442) Catarina Maria (Kaatje) NIEMEIJER, 42 jaar oud, geb. op 07‑12‑1874 om 06:30 u. te Gorinchem (bron: BS Gorinchem, aktenr.: 308), overl. op 06‑08‑1969 te Gouda op 94-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Jan Ypma. Dr. van Jan Frederik NIEMEIJER en Hubertina Catharina SCHAAP.

IX.69
Cornelis (Kees) de MIK, binnenschipper m.s. "Multatuli", geb. op 17‑04‑1886 om 20:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 16), overl. op 11‑04‑1943 om 21:15 u. te Rotterdam op 56-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1967), begr. op 16‑04‑1943 te Rotterdam (bron: Begraafplaats Crooswijk (grafnr. 1672)), zn. van Jan de MIK (zie VIII.24) en Teuna van der WOUDEN.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 20‑08‑1919 te Rotterdam (get.: M. Ivo en H. Herscheid) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2545) Grietje van KLAVEREN, 33 jaar oud, geb. op 13‑07‑1886 om 15:00 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 74), overl. op 14‑05‑1962 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart, aktenr.: 1312), begr. op 17‑05‑1962 te Overschie (bron: Begraafplaats Hofwijk), 1e huwelijk met Gerrit Zijlstra. Dr. van Leendert van KLAVEREN en Grietje OUWERSLOOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Teuna, geb. op 02‑04‑1920 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 01‑10‑2001 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd.
Otr. op 04‑07‑1944 te Rotterdam (bron: Trouwkaart), tr. op 24-jarige leeftijd op 12‑07‑1944 te Rotterdam (bron: Trouwkaart) Foppe JONKMAN, 26 jaar oud, binnenschipper, geb. op 07‑09‑1917 te Zwolle, overl. op 07‑09‑1986 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, zn. van Meeuwis JONKMAN en Jantje JAGER.
2.
Grietje, geb. op 09‑06‑1921 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 10‑03‑2012 te Dordrecht op 90-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Essenhof).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 16‑06‑1948 te Rotterdam Dirk Mattheus BOOGAARD, 34 jaar oud, binnenschipper, geb. op 02‑10‑1913 te Den Bommel, overl. op 13‑03‑2003 te Dordrecht op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Essenhof), zn. van Cornelis BOOGAARD en Jannetje van ZANTEN.
3.
Lena Maria, geb. op 10‑02‑1923 te 's-Gravenhage (bron: BR Rotterdam), overl. op 04‑09‑1990 te Dordrecht op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 17‑12‑1947 te Rotterdam Dirk Pieter FLUIJT, 26 jaar oud, binnenschipper, geb. op 28‑04‑1921 te Middelharnis, overl. op 25‑02‑2008 te Dordrecht op 86-jarige leeftijd, zn. van Cornelis Pieter FLUIJT en Maatje PAPE.
4.
Jan (zie X.90).

X.90
Jan de MIK, binnenschipper m.s."Multatuli", geb. op 09‑05‑1925 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 14‑11‑2004 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie), gecr. op 19‑11‑2004 te Rotterdam, zn. van Cornelis (Kees) de MIK (zie IX.69) en Grietje van KLAVEREN.
Otr. op 06‑05‑1953 te Rotterdam (bron: Trouwkaart), tr. op 28-jarige leeftijd op 20‑05‑1953 te Rotterdam (bron: Trouwkaart) Sara Maria (Sari) van OOST, 25 jaar oud, geb. op 17‑08‑1927 te Amsterdam (bron: Trouwboekje), overl. op 11‑09‑1999 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), begr. op 16‑09‑1999 te Rotterdam (bron: Zuiderbegraafplaats), dr. van Abraham Krijn van OOST en Maatje Ebrina Hendrina MARKUSSE.
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje (Greet), geb. te Terneuzen.
Tr. te Rotterdam Jacobus (Co) KLINGE, binnenschipper, geb. te Rotterdam, zn. van Jacobus KLINGE en Jannetje VERKERK.
2.
Doodgeboren kind (Abraham Krijn), geb. op 03‑02‑1959 om 15:21 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 23), overl. op 03‑02‑1959 om 15:21 u. te Amsterdam, 0 dagen oud (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 23).
3.
Maatje Ebrina Hendrina (Marina), doktersassistente, geb. op 21‑05‑1963 te Utrecht, overl. op 08‑02‑2002 te Dordrecht op 38-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), begr. op 14‑02‑2002 te Dordrecht (bron: Begraafplaats Essenhof).
Tr. te Dordrecht Jan MEIJER, havendienst medewerker, geb. te Engers (Duitsland).

VIII.26
Leendert de MIK, arbeider, tuinman, koopman in groente, geb. op 19‑09‑1855 om 21:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 42), overl. op 21‑02‑1927 om 04:00 u. te Haastrecht op 71-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8), zn. van Leendert de MIK (zie VII.26) en Sijgje KOK, bouwvrouw.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 29‑04‑1881 te Stolwijk (get.: S. Koolwijk, J. de Mik, J. van Eijk en H.L. Mathuisen) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 5) Marrigje van EIJK, 26 jaar oud, geb. op 25‑09‑1854 om 09:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 61), overl. op 07‑04‑1901 om 07:00 u. te Stolwijk op 46-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8), dr. van Brand van EIJK en Lena UITTENBOOGAARD.
Uit dit huwelijk:
1.
Sijgje, geb. op 19‑04‑1882 om 07:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 32).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 06‑07‑1906 te Stolwijk (get.: W. Reichard, G. Reichard, B. van Eijk en G. van Eijk) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 12) Jacob REICHARD, 22 jaar oud, schilder, geb. op 05‑12‑1883 om 13:00 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 66), overl. op 31‑08‑1977 te Oudewater op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem REICHARD en Johanna Catharina van VEEN.
2.
Jan Cornelis (zie IX.76).
3.
Leendert, geb. op 04‑09‑1886 om 14:30 u. te Zwammerdam (bron: BS Zwammerdam, aktenr.: 41), overl. op 04‑02‑1887 om 18:00 u. te Zwammerdam, 153 dagen oud (bron: BS Zwammerdam, aktenr.: 11).
4.
Leendert (zie IX.79).
5.
Lena, geb. op 21‑10‑1888 om 22:30 u. te Zwammerdam (bron: BS Zwammerdam, aktenr.: 53), overl. 08‑1964.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 01‑05‑1914 te Stolwijk (get.: G. van Eijk en J. Reichard) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 11) Leendert Arie REHORST, 27 jaar oud, metselaar, geb. op 16‑12‑1886 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 92), zn. van Cornelis REHORST en Janna LAGERWAART.
6.
Brand Gijsbert, geb. op 14‑02‑1891 te Zwammerdam (bron: BS Zwammerdam, aktenr.: 13), overl. op 18‑01‑1892 om 11:00 u. te Stolwijk, 338 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4).
7.
Margje, geb. op 20‑11‑1892 om 06:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 79), overl. op 20‑01‑1894 om 21:30 u. te Stolwijk op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 6).
8.
Annigje, dienstbode, geb. op 12‑12‑1893 om 11:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 71), overl. op 08‑06‑1968 te Capelle aan den IJssel op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 13‑08‑1920 te 's-Gravenhage (get.: G. Heij en J. Reichard) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1154) Hugo HEIJ, 28 jaar oud, rijksveldwachter, geb. op 25‑03‑1892 om 03:30 u. te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 26), overl. op 19‑05‑1983 te Capelle aan den IJssel op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gerrit HEIJ en Pietje van DIJK.
9.
Marrigje, geb. op 22‑01‑1895 om 12:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8), overl. op 22‑10‑1895 om 15:00 u. te Rotterdam, 273 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3876).
10.
Doodgeboren kind, geb. op 24‑12‑1895 om 05:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4767), overl. op 24‑12‑1895 om 05:00 u. te Rotterdam, 0 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4767).
11.
Brand Gijsbertus (zie IX.89).
12.
Jakob, geb. op 24‑01‑1898 om 06:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 5), overl. op 01‑02‑1898 om 22:00 u. te Stolwijk, 8 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4).

IX.76
Jan Cornelis de MIK, schipper, waterstoker, geb. op 21‑01‑1885 om 18:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9), overl. op 27‑01‑1951 om 22:00 u. te IJsselmonde op 66-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5), 11-03-1924 naar Ouderkerk aan den IJssel, daarna terug naar Stolwijk en op 16-08-1924 naar Rotterdam, 17-3-1936 IJsselmonde, Zevenbergschedijkje 37. Zn. van Leendert de MIK (zie VIII.26) en Marrigje van EIJK.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 06‑03‑1908 te Stolwijk (get.: G. van Eijk, J. Reichard, W. van Meijeren en D. van Genderen) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7) Cornelia NOOMEN, 23 jaar oud, geb. op 15‑01‑1885 om 10:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 5), overl. op 09‑04‑1974 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd, dr. van Pieter NOOMEN en Leentje KOOLWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, geb. op 04‑03‑1909 om 10:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9), overl. op 12‑11‑1998 te Noordwijk op 89-jarige leeftijd.
Otr. op 20‑11‑1930 te Rotterdam (bron: Rotterdamsch Nieuwsblad), tr. op 21-jarige leeftijd op 03‑12‑1930 te Rotterdam (get.: A.G. Raaijman en D.C. van Klinken) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5036) Christoffel van KLINKEN, 25 jaar oud, schipper, winkelier, geb. op 22‑03‑1905 om 11:00 u. te Nieuwerkerk (bron: BS Nieuwerkerk, aktenr.: 9), overl. op 22‑05‑1973 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd, zn. van Leunis Daniel van KLINKEN en Neeltje Janna BOOGERD.
2.
Pieter, geb. op 28‑05‑1910 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 31), overl. ong. 1979 te Rotterdam.
Tr. Kitty N.N.
3.
Leentje, geb. op 15‑06‑1911 om 15:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 29), overl. op 23‑08‑1911, 69 dagen oud (bron: BR Stolwijk), in het BR van Stolwijk wordt vermeld dat de overlijdensplaats onbekend is.
4.
Leendert, geb. op 15‑07‑1912 om 11:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 34), overl. op 06‑09‑1913 om 10:00 u. te Oud-Beijerland op 1-jarige leeftijd (bron: BS Oud-Beijerland, aktenr.: 48).
5.
Leentje, geb. op 03‑08‑1914 om 10:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 39), overl. ong. 1980 te Rotterdam.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 28‑08‑1942 te IJsselmonde (bron: Het Rotterdamsch Nieuwsblad) Jan van WAASBERGEN, 39 jaar oud, geb. op 22‑10‑1902 om 02:00 u. te Herkingen (bron: BS Herkingen, aktenr.: 15), overl. op 14‑10‑1986 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd, zn. van Wouter Jan van WAASBERGEN en Adriaantje Baaltje van PROOYEN.
6.
Leendert (zie X.100).
7.
Jan Cornelis (zie X.102).
8.
Doodgeboren kind, geb. op 21‑04‑1928 om 22:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2030), overl. op 21‑04‑1928 om 22:00 u. te Rotterdam, 0 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2030).

X.100
Leendert de MIK, kleermaker, geb. op 02‑09‑1917 om 17:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 43), overl. op 07‑07‑1955 om 13:00 u. te Rotterdam op 37-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1475), zn. van Jan Cornelis de MIK (zie IX.76) en Cornelia NOOMEN.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 05‑03‑1947 te Rotterdam Petronella Adriana (Nel) COMPIER, 25 jaar oud, geb. op 31‑01‑1922 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 15‑09‑1987 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd, dr. van Kornelis COMPIER en Saartje KOLE.
Uit dit huwelijk:
1.
A.C. (Anneke), geb. te Rotterdam.
Tr. te Rotterdam W. LABREE.

X.102
Jan Cornelis de MIK, geb. op 23‑05‑1921 te Maastricht (bron: BR Stolwijk), overl. op 21‑07‑1990 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), zn. van Jan Cornelis de MIK (zie IX.76) en Cornelia NOOMEN.
Rel. Anna Maria BAAN, geb. op 18‑02‑1923 te Waalwijk (bron: BR Waalwijk), overl. op 27‑09‑2011 te Oud-Beijerland op 88-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), dr. van Willem BAAN en Aartje VOS.
Uit deze relatie:
1.
Jan Cornelis (zie XI.45).
2.
Aartje Maria (Atie), geb. te Rotterdam.
Echtgenoot is Arie Cornelis (Arie) KERGER.
Tr. (2) Lambertus Jacob (Bertus) PLOMP.

XI.45
Jan Cornelis de MIK, geb. te Rotterdam, zn. van Jan Cornelis de MIK (zie X.102) en Anna Maria BAAN.
Echtgenote is Marianne van DRIEL.
Tr. (2) Hendrika Jacoba Antonia (Jacqueline) van WINTERSWIJK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Lisanne.
Tr. Erik SCHOP, zn. van J. SCHOP en G. VERSCHOOR.
2.
Rosaline.

IX.79
Leendert de MIK, broodbakker, geb. op 04‑09‑1887 om 11:00 u. te Zwammerdam (bron: BS Zwammerdam, aktenr.: 41), overl. op 21‑11‑1918 om 03:00 u. te Gouda op 31-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 408), zn. van Leendert de MIK (zie VIII.26) en Marrigje van EIJK.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 27‑02‑1914 te Stolwijk (get.: G. van Eijk en J. Reichard) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 6) Willempje van den BERG, 23 jaar oud, geb. op 08‑05‑1890 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 28), overl. 01‑1984 te Gouda, 2e huwelijk met Jan Pieter Blonk. Dr. van Willem van den BERG en Trijntje KOOLWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, dienstbode, geb. op 28‑08‑1914 om 11:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 413), overl. op 30‑04‑1983 te Gouda op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Gouda Marinus QUIST.

IX.89
Brand Gijsbertus de MIK, koopman, schipper, havenarbeider, geb. op 02‑02‑1897 om 08:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8), overl. op 19‑08‑1974 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd, zn. van Leendert de MIK (zie VIII.26) en Marrigje van EIJK.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 25‑07‑1919 te Werkendam (get.: J. van der Giessen en A. Vos) (bron: BS Werkendam, aktenr.: 25) Alida van DOESBURG, 20 jaar oud, geb. op 22‑06‑1899 om 18:00 u. te Werkendam (bron: BS Werkendam, aktenr.: 69), overl. op 26‑02‑1988 te Rotterdam op 88-jarige leeftijd, dr. van Jan Willem van DOESBURG en Anna van der GIESEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Willem (zie X.107).
2.
Leendert (zie X.110).
3.
Margaretha, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
Tr. te Rotterdam Cornelis HOORNWEG, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), zn. van Pieter HOORNWEG en Cornelia van GELDER.

X.107
Jan Willem de MIK, geb. op 19‑08‑1919 te Werkendam (bron: BR Stolwijk), overl. op 15‑08‑1979 te Harlingen op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Brand Gijsbertus de MIK (zie IX.89) en Alida van DOESBURG.
Tr. (1) 02‑1954 te Rotterdam Gertrud Emma NEUMANN, geb. op 08‑08‑1922, overl. ong. 1966.
Tr. (2) na 1966 Fennigje LUCAS, geb. op 15‑02‑1920 te Dalfsen, overl. op 13‑06‑2004 te Harlingen op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Berend Jan LUCAS en Fennigje ZIELMAN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
2.
K.E. (Karin), journaliste.

XI.51
Erik Jan Erwin (Erik) de MIK, geb. te Rotterdam, zn. van Jan Willem de MIK (zie X.107) en Gertrud Emma NEUMANN.
Otr. (1) te Harlingen (bron: Leeuwarder Courant), tr. te Harlingen (bron: Leeuwarder Courant) Houkje BAKKER.
Echtgenote is Heintje Gelske HIJLKEMA.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Wilfred Joris, geb. te Harlingen (bron: Leeuwarder Courant).
2.
Warnder Mattis, geb. te Harlingen.

X.110
Leendert de MIK, kraanmachinist, geb. op 28‑12‑1921 te Werkendam (bron: BR Stolwijk), overl. op 23‑02‑1999 te Gouda op 77-jarige leeftijd, zn. van Brand Gijsbertus de MIK (zie IX.89) en Alida van DOESBURG.
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 11‑09‑1946 te Rotterdam Maria Pleuntje LEVERING, 24 jaar oud, geb. op 04‑12‑1921 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 19‑01‑1960 om 18:30 u. te Rotterdam op 38-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 187), dr. van Teunis LEVERING en Neeltje OUWENS.
Tr. (2) te Rotterdam Petronella Alberdina ADRIAANSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Levenloos kind, geb. op 25‑07‑1949 om 08:30 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3141), overl. op 25‑07‑1949 om 08:30 u. te Rotterdam, 0 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3141).
2.
Levenloos kind, geb. op 10‑02‑1951 om 18:30 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 415), overl. op 10‑02‑1951 om 18:30 u. te Rotterdam, 0 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 415).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Els Hendrika, geb. te Rotterdam.
Tr. te Bergen op Zoom Arnoldus PLOMP, geb. te Alblasserdam, zn. van Teunis PLOMP en Jannetje Johanna Elisabeth den BOER.
4.
Saskia Maria, geb. te Rotterdam.
Tr. David van der DUSSEN.

VIII.33
Arie de MIK, werkman, geb. op 10‑08‑1870 om 13:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 43), zn. van Leendert de MIK (zie VII.26) en Sijgje KOK, bouwvrouw.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 03‑02‑1893 te Stolwijk (get.: J. de Mik, L. de Mik, T. Loeve en H. Breedijk) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4) Pleuntje LOEVE, 27 jaar oud, geb. op 13‑09‑1865 om 12:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 70), overl. op 06‑08‑1946 om 10:15 u. te Stolwijk op 80-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 17), dr. van Teunis LOEVE en Cornelia BAAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, geb. op 30‑10‑1893 om 16:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 65), overl. op 28‑02‑1897 om 15:00 u. te Stolwijk op 3-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4).
2.
Kornelia, geb. op 21‑05‑1896 om 06:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 28), overl. 05‑1976 te Stolwijk.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 20‑02‑1925 te Stolwijk (get.: C. van Wijngaarden en L. de Mik) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 6) Nicolaas van WIJNGAARDEN, 31 jaar oud, spoorarbeider, geb. op 07‑11‑1893 om 11:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 18), overl. op 10‑10‑1949 om 10:30 u. te Gouda op 55-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 406), zn. van Cornelis van WIJNGAARDEN en Krijntje ANKER.
3.
Leendert (zie IX.95).
4.
Teunis (zie IX.97).
5.
Arie (zie IX.99).
6.
Jacob (zie IX.102).
7.
Sijgje, geb. op 27‑03‑1904 om 12:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 19), overl. op 21‑01‑1905 om 14:00 u. te Stolwijk, 300 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2).
8.
Sijgje, geb. op 12‑04‑1905 om 08:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 23), overl. ong. 1986.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 04‑03‑1938 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk) Abraham BOTH, 42 jaar oud, tuinder, geb. op 03‑10‑1895 om 23:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 580), overl. op 28‑03‑1962 te Stolwijk op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Marinus BOTH en Annigje van FRIET.
9.
Jan Willem (zie IX.107).

IX.95
Leendert de MIK, tuinman, geb. op 22‑11‑1897 om 12:15 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 56), overl. op 14‑06‑1974 te Bergambacht op 76-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bergambacht), zn. van Arie de MIK (zie VIII.33) en Pleuntje LOEVE.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 21‑10‑1927 te Bergambacht (get.: J.J. Verwaal en T. de Mik) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 25) Maria VERWAAL, 23 jaar oud, geb. op 08‑01‑1904 om 03:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 3), overl. op 28‑09‑1991 te Bergambacht op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), dr. van Gerrit VERWAAL en Lijntje in't VELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Pleuntje, geb. op 30‑09‑1928 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht, aktenr.: 67), overl. op 24‑07‑1989 te Bergambacht op 60-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bergambacht).
Tr. 02‑1948 te Bergambacht Aart KRUIJS, machinaal bankbewerker, geb. op 05‑04‑1924 te Beesd (bron: BR Beesd), overl. op 14‑06‑1993 te Bergambacht op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Arie Hermanis KRUIJS en Adriana VENDELBOSCH.

IX.97
Teunis de MIK, tuinman, geb. op 29‑05‑1899 om 01:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 30), overl. op 27‑04‑1961 te Stolwijk op 61-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Arie de MIK (zie VIII.33) en Pleuntje LOEVE.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 29‑04‑1927 te Bergambacht (get.: L. de Mik en J.J. Verwaal) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 11) Lijntje VERWAAL, 26 jaar oud, geb. op 06‑04‑1901 om 22:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 31), overl. op 08‑03‑1994 te Stolwijk op 92-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), dr. van Gerrit VERWAAL en Lijntje in't VELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Pleuntje, geb. op 25‑12‑1927 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 29‑03‑2015 te Stolwijk op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 10‑03‑1950 te Stolwijk Cornelis van HERK, 24 jaar oud, geb. op 30‑01‑1926 te Groot-Ammers (bron: BR Berkenwoude), overl. op 31‑08‑2006 te Stolwijk op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis van HERK en Teuntje de GIER.
2.
Lijntje, geb. op 13‑01‑1929 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 24‑07‑1929 om 06:00 u. te Stolwijk, 192 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 22).
3.
Lijntje, geb. te Stolwijk (bron: BR Stolwijk).
Tr. te Stolwijk (bron: Advertentie) Cornelis van der GRAAF, 23 jaar oud, veehouder, geb. op 13‑12‑1938 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 10‑07‑2016 te Stolwijk op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Frans van der GRAAF en Marina Jannetje van der GRAAF.
4.
Cornelia, geb. te Stolwijk (bron: BR Stolwijk).
Tr. Dirk VERKUIL, geb. op 21‑03‑1938 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 19‑09‑2002 te Leiden op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Dirk VERKUIL en Ingje de JONG.
5.
Gerrit (zie X.124).
6.
Arie (zie X.126).
7.
Teunis (Teus) (zie X.128).

X.124
Gerrit de MIK, geb. te Stolwijk, zn. van Teunis de MIK (zie IX.97) en Lijntje VERWAAL.
Tr. Gerda (Gerda) van DAM, geb. te Delft, dr. van Willem Cornelis van DAM en Gerdina Wilhelmina SLINGERLAND.
Uit dit huwelijk:
1.
Anthonie Gerrit (Ton), geb. te Leiden.
Tr. Evenita POLINDER, dr. van Aart POLINDER en Geertje JUNTE.
2.
Gerdina Wilhelmina (Dineke), geb. te Leiden.
Rel. P.J.J. van WEZEL.
3.
Willem K. (Willem Kees), geb. te Leiden.

X.126
Arie de MIK, geb. te Stolwijk, zn. van Teunis de MIK (zie IX.97) en Lijntje VERWAAL.
Rel. Adriana Johanna (Jeanne) OOSTEROM, geb. te Stolwijk, dr. van Leendert OOSTEROM en Willemina VERBOOM.
Uit deze relatie:
1.
Wimke Marjolein.
Tr. Kornelis BLAAUW.
2.
Sandra Willemina (Sandra).
Tr. te De Bilt (bron: Advertentie), tr. kerk te De Bilt (bron: Advertentie) Teunis Gerrit Hendrik Christiaan (Christiaan) van BEEK, zn. van T. van BEEK en Johanna Gijsbertha KUUS.
3.
Judith Renata (Renata).
Tr. te De Bilt Hendrik (Henk) van VULPEN, geb. te De Bilt, zn. van Jan van VULPEN en Anna Maria Margaretha LAMMERS.
4.
Arianne Johanna.
Tr. Eduard Evert van MIDDENDORP, geb. te Veenendaal, zn. van Evert van MIDDENDORP en Pietertje NAP.

X.128
Teunis (Teus) de MIK, geb. te Stolwijk, zn. van Teunis de MIK (zie IX.97) en Lijntje VERWAAL.
Tr. Marrigje Cornelia van OS, 23 jaar oud, geb. op 13‑03‑1944 te Stolwijk, overl. op 20‑10‑2008 te Bunnik op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Teunis Adrianus van OS en Metje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Teunis (Teus).
2.
Jacoba Cornelia Maria (Joke).
Tr. Cornelis Wim (Kees) MEEUSE, zn. van Willem Cornelis MEEUSE en Adriana Johanna RITMEESTER.
3.
Lijntje (Linda).
Tr. Jan Paul (Jan‑Paul) TIMMER, zn. van H. TIMMER en H. TIMMER.

IX.99
Arie de MIK, tuinder, geb. op 19‑02‑1901 om 13:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 14), zn. van Arie de MIK (zie VIII.33) en Pleuntje LOEVE.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 16‑04‑1926 te Stolwijk (get.: L. de Mik en W.C. van Wijngaarden) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 16) Grietje van WIJNGAARDEN, 22 jaar oud, geb. op 13‑01‑1904 om 16:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 2), overl. op 04‑05‑1940 om 09:30 u. te Stolwijk op 36-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 19), dr. van Gerrit van WIJNGAARDEN en Cornelia DEKKER.
Tr. (2) te Stolwijk Cornelia van WIJNGAARDEN, geb. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9), dr. van Klaas van WIJNGAARDEN en Johanna Hendrika BETTINK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pleuntje, geb. op 22‑02‑1927 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 17‑03‑1988 te Schoonhoven op 61-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bergambacht).
Rel. Teunis SCHILT, geb. op 05‑08‑1925 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht), overl. op 19‑11‑1982 te Bergambacht op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Teunis SCHILT en Adriaantje Jannigje OSKAM.
2.
Cornelia, geb. te Stolwijk (bron: BR Stolwijk).
Tr. te Stolwijk (bron: Advertentie) Dirk van DAM, geb. ong. 1928 te Polsbroek, overl. op 01‑04‑2001 te Polsbroek (bron: Advertentie), zn. van Cornelis van DAM en Adriana Francina KOK.
3.
Grietje, geb. te Stolwijk (bron: BR Stolwijk).
Tr. Jan SCHOUTEN, geb. te Polsbroek, zn. van Arie SCHOUTEN en Dirkje TOLLENAAR.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Arie, geb. op 22‑12‑1943 te Stolwijk, overl. op 24‑12‑1943 om 07:30 u. te Stolwijk, 2 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 41).
5.
Nicolaas (zie X.137).

X.137
Nicolaas de MIK, geb. te Stolwijk, zn. van Arie de MIK (zie IX.99) en Cornelia van WIJNGAARDEN.
Tr. te Woerden Matthea Wilhelmina Alida KORTSELIUS, geb. te Woerden, dr. van Johannes Hendrikus KORTSELIUS en Bregje Agatha APPELDOORN.
Uit dit huwelijk:
1.
Sonja.
2.
Arjan.
3.
Daniel Nicolaas.

IX.102
Jacob de MIK, tuinder, geb. op 30‑11‑1902 om 14:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 69), overl. op 24‑11‑1982 te Stolwijk op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Arie de MIK (zie VIII.33) en Pleuntje LOEVE.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 22‑02‑1929 te Bergambacht (get.: L. de Mik en J. Knoop) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 5) Leentje KNOOP, 26 jaar oud, geb. op 03‑08‑1902 om 05:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 68), overl. op 28‑01‑1990 te Stolwijk op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Barend KNOOP en Jannigje DEELEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie (zie X.139).
2.
Barend (zie X.141).
3.
Pleuntje, geb. op 27‑12‑1933 te Haastrecht (bron: BR Haastrecht), overl. op 07‑04‑2015 te Stolwijk op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 03‑05‑1961 Jan Willem VERWAAL, 35 jaar oud, geb. op 09‑01‑1926 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 01‑04‑1993 te Stolwijk op 67-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Stolwijk), zn. van Cornelis VERWAAL en Zwaantje BOOM.
4.
Jannigje, geb. te Haastrecht (bron: BR Haastrecht).
Tr. te Haastrecht Jan van BEEK, 27 jaar oud, geb. op 22‑02‑1934 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 17‑03‑2008 te Reeuwijk op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Roelof van BEEK en Grietje SPEKSNIJDER.
5.
Leentje, geb. te Haastrecht (bron: BR Haastrecht).
Tr. te Stolwijk Willem Johannes MAARSEN, 43 jaar oud, geb. op 23‑04‑1929 te Amsterdam (bron: Archiefkaart), overl. op 29‑02‑2000 te Weesp op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem Johannes MAARSEN en Afina van der BEEK.
6.
Jacob (zie X.149).
7.
Cornelia, geb. te Haastrecht.
Tr. te Stolwijk Cornelis Gerrit MEERKERK, geb. te Stolwijk, zn. van Jan Cornelis MEERKERK en Adriana Maria KOK.

X.139
Arie de MIK, witlofkweker, geb. op 09‑05‑1930 te Haastrecht (bron: BR Haastrecht), overl. op 28‑07‑2013 te Gouda op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jacob de MIK (zie IX.102) en Leentje KNOOP.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 06‑05‑1955 te Stolwijk (bron: Advertentie) Maria Pieternella LAKERVELD, 23 jaar oud, geb. op 10‑04‑1932 te Streefkerk (bron: BR Streefkerk), overl. op 09‑04‑2012 op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Stolwijk), dr. van Arie Cornelis LAKERVELD en Pietertje KAPPETIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pietertje (Pieta), geb. te Stolwijk.
Tr. Pieter (Piet) BOOM, zn. van P. BOOM en Maria SUYKER.
2.
Jacob (Jaap) (zie XI.84).
3.
Arie Cornelis (Arie) (zie XI.86).
4.
Leentje (Lenie).
Tr. Hendrik (Henk) van BEUZEKOM, geb. te Stolwijk, zn. van Anthonie van BEUZEKOM en Janna Maria van DAM.
5.
Cornelis Arie (Kees) (zie XI.90).
6.
Maria Pieternella (Marian).
Tr. Cornelis Hendrik (Kees‑Hein) STREEFLAND, zn. van Cornelis STREEFLAND en M.A. de JONG.
7.
H.A. (Henk) (zie XI.94).

XI.84
Jacob (Jaap) de MIK, zn. van Arie de MIK (zie X.139) en Maria Pieternella LAKERVELD.
Tr. te Oosterbeek Beatrix Nicolasina (Nicolien) JACOBS, geb. te Arnhem, dr. van Berend JACOBS en Roeli van HAERINGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Berend Arie (Berrie) (zie XII.21).
2.
Marco, geb. te Waddinxveen.
3.
M.R. (Marlous), geb. te Gouda.

XII.21
Berend Arie (Berrie) de MIK, geb. te Waddinxveen, zn. van Jacob (Jaap) de MIK (zie XI.84) en Beatrix Nicolasina (Nicolien) JACOBS.
Tr. te Polsbroek (bron: Advertentie) Ditte Johanna (Judith) van VOORTHUIJSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Ruben, geb. te Monster (bron: Geboortekaartje).

XI.86
Arie Cornelis (Arie) de MIK, geb. te Stolwijk, zn. van Arie de MIK (zie X.139) en Maria Pieternella LAKERVELD.
Tr. te Polsbroek (bron: Advertentie), tr. kerk te Polsbroek (bron: Advertentie) Cornelia Hendrika (Corrie) de BRUIN, geb. te Polsbroek.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Cornelis (Arie).
Tr. Marleen KRAMP, dr. van J.W. KRAMP en C. LAFEBER.
2.
Dennis, geb. te Stolwijk.
3.
Jeroen, geb. te Stolwijk (bron: Advertentie).

XI.90
Cornelis Arie (Kees) de MIK, zn. van Arie de MIK (zie X.139) en Maria Pieternella LAKERVELD.
Tr. te Haastrecht Adriana Jannigje (Diana) van de WATER, dr. van G. van de WATER en S.N. GRAVELAND.
Uit dit huwelijk:
1.
Michelle, geb. te Stolwijk (bron: Advertentie).
2.
Claudia, geb. te Stolwijk (bron: Advertentie).
3.
Guido.

XI.94
H.A. (Henk) de MIK, zn. van Arie de MIK (zie X.139) en Maria Pieternella LAKERVELD.
Tr. E.K. (Esther) MULDER, dr. van R. MULDER en J. TUINMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
T. (Tim), geb. te Bodegraven.
2.
A.K. (Anne), geb. te Bergambacht.

X.141
Barend de MIK, geb. te Haastrecht (bron: BR Haastrecht), zn. van Jacob de MIK (zie IX.102) en Leentje KNOOP.
Tr. Maria Hendrika ZWIJNENBURG, 25 jaar oud, geb. op 15‑05‑1932, overl. op 01‑09‑1999 te Gouda op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Jacob ZWIJNENBURG en Maria Sophia de KLERK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob (zie XI.96).
2.
Maria Sophia (Marry), geb. te Gouderak.
Rel. Leen N.N.
3.
Leentje (Letty).
Rel. Goof N.N.
4.
H.M. (Erik) (zie XI.102).
5.
Bart (zie XI.104).

XI.96
Jacob de MIK, zn. van Barend de MIK (zie X.141) en Maria Hendrika ZWIJNENBURG.
Tr. Woudaline (Wouda) den HARTOGH, dr. van Peter den HARTOGH en Cornelia van WIJNGAARDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia (Cora).
2.
Barend Jan (Bart).
Tr. kerk te Stolwijk Dineke VERSCHOOR.
3.
Petra, geb. te Stolwijk.
4.
Mark Hendrik (Mark), geb. te Stolwijk.
5.
Jacob Wouter (Wouter), geb. te Stolwijk (bron: Advertentie).

XI.102
H.M. (Erik) de MIK, zn. van Barend de MIK (zie X.141) en Maria Hendrika ZWIJNENBURG.
Tr. Adriana Maria Petronella (Bianca) de VRIES, dr. van H. de VRIES en G. van SPRENGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
M.H.
2.
J.

XI.104
Bart de MIK, zn. van Barend de MIK (zie X.141) en Maria Hendrika ZWIJNENBURG.
Rel. Carola N.N.
Uit deze relatie:
1.
Joost.
2.
Rik.
3.
Daan.
4.
Harm.

X.149
Jacob de MIK, geb. te Haastrecht (bron: BR Haastrecht), zn. van Jacob de MIK (zie IX.102) en Leentje KNOOP.
Tr. (1) te Stolwijk Adriana Pieternella OOSTEROM, geb. op 19‑10‑1936 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 26‑02‑1987 te Stolwijk op 50-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), dr. van Pieter OOSTEROM en Elisabeth GENEUGELIJK.
Tr. (2) N. BASTIAANSE.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jacob (Jaap) (zie XI.106).
2.
Pieter, geb. te Haastrecht.
Tr. te Haastrecht (bron: Advertentie), tr. kerk te Stolwijk (bron: Advertentie) Ada HORDEN, geb. te Oudewater, dr. van J.K. HORDEN en T.G. KOK.
3.
Adriaan (Ard) (zie XI.110).
4.
L. (Leon).
Tr. te Haastrecht (bron: Advertentie), tr. kerk te Haastrecht (bron: Advertentie) C.A. (Corine) van der EIJK, dr. van J. van der EIJK en A. van DRIE.

XI.106
Jacob (Jaap) de MIK, witlofkweker, geb. te Gouda, zn. van Jacob de MIK (zie X.149) en Adriana Pieternella OOSTEROM.
Rel. Willemina Jacoba (Wilma) LIEFTING.
Uit deze relatie:
1.
Arjan Peter Jeroen (Jeroen).
2.
Corne Matthijs (Matthijs).
3.
Stefan Jacco.
4.
Tessa Kimberly, geb. te Overberg (bron: Advertentie), ged. te Overberg.

XI.110
Adriaan (Ard) de MIK, zn. van Jacob de MIK (zie X.149) en Adriana Pieternella OOSTEROM.
Tr. te Stolwijk (bron: Advertentie), tr. kerk te Stolwijk (bron: Advertentie) Geertruida Helena (Gea) ANKER, dr. van Cornelis ANKER en G.H. HOFF.
Uit dit huwelijk:
1.
S.A.P.
2.
J.C.

IX.107
Jan Willem de MIK, tuinder, geb. op 14‑05‑1906 om 21:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 29), overl. op 30‑03‑1986 te Stolwijk op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Arie de MIK (zie VIII.33) en Pleuntje LOEVE.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 01‑03‑1934 te Berkenwoude (bron: BR Stolwijk) Klazina van VLIET, 24 jaar oud, geb. op 14‑06‑1909 om 09:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 28), overl. op 14‑11‑2014 te Stolwijk op 105-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Pieter van VLIET en Neeltje BUIJENSE.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie (zie X.154).
2.
Neeltje, geb. te Stolwijk (bron: BR Stolwijk).
Tr. Gerrit Johannes van der ENDE, geb. te Oegstgeest (bron: BR Berkenwoude), zn. van Willem van der ENDE en Catharina de BOER.
3.
Pleuntje, geb. te Stolwijk.
Tr. (1) Arend van der HORST, geb. te Elspeet, zn. van Hendrik van der HORST en Evertje SCHOUTEN.
Partner is Johan RUITENBURG.
4.
Ir. Pieter (Piet) (zie X.161).

X.154
Arie de MIK, geb. te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), zn. van Jan Willem de MIK (zie IX.107) en Klazina van VLIET.
Tr. te Stolwijk (bron: Advertentie) Maria ANKER, 22 jaar oud, geb. op 03‑09‑1937 te Berkenwoude (bron: BR Berkenwoude), overl. op 26‑03‑1992 te Stolwijk op 54-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), dr. van Klaas Arie ANKER en Weintje DEKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Weina (Weini).
Tr. te Stolwijk Nicolaas (Nico) HILGEMAN.
2.
Klazina (Ina).
Tr. te Stolwijk J.C. (Jan) van den BROEK, zn. van Hendrik van den BROEK en Geertje de JONG.
3.
Jan Willem (Jan) (zie XI.118).
4.
Klaas Arie (zie XI.120).
5.
Cornelia (Corrie), geb. te Stolwijk.
Tr. te Berkenwoude (bron: Advertentie), tr. kerk te Stolwijk (bron: Advertentie) Huig (Huig) MARKUS.
6.
Maria (Ria).
Tr. te Stolwijk Arie MACDANIEL, geb. te Stolwijk, zn. van Arie MACDANIEL en Paulina de JONG.
7.
Arina (Arina).
Tr. te Stolwijk Gerrit (Gert) MARKUS, geb. te Bergambacht, zn. van H. MARKUS en C. VISSER.
8.
Pleuny (Lenie).
Tr. te Gouda (bron: Advertentie), tr. kerk te Stolwijk (bron: Advertentie) Arie BOGAARD, geb. te Stolwijk, zn. van Bart BOGAARD en P. BAAS.
9.
Pieter, geb. op 27‑10‑1974 te Stolwijk (bron: Begraafplaats), overl. op 02‑09‑1980 te Stolwijk op 5-jarige leeftijd (bron: Advertentie), verdronken achter het ouderlijk huis.

XI.118
Jan Willem (Jan) de MIK, zn. van Arie de MIK (zie X.154) en Maria ANKER.
Tr. Lenie Hennie (Lenie) den HAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Johannes (Arjen).
2.
Marinus (Martin), geb. te Stolwijk.
Tr. Bastianne van NIEUWAAL, dr. van Martin Machiel van NIEUWAAL en Pieternella Kunera MALLAN.
3.
Edward Pieter, geb. te Stolwijk.

XI.120
Klaas Arie de MIK, zn. van Arie de MIK (zie X.154) en Maria ANKER.
Tr. te Berkenwoude (bron: Advertentie), tr. kerk te Berkenwoude (bron: Advertentie) Elisabeth Cornelia (Else) BOTH, geb. te Berkenwoude, dr. van Jan Adriaan BOTH en Ada de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Ada (Miranda), geb. te Stolwijk.
2.
Jan Arie (Arnoud), geb. te Stolwijk.

X.161
Ir. Pieter (Piet) de MIK, docent, geb. te Stolwijk, zn. van Jan Willem de MIK (zie IX.107) en Klazina van VLIET.
Rel. Cornelia (Corrie) BASSA, geb. te Hei- en Boeicop, dr. van Bastiaan BASSA en Lambartje Elizabeth de WILDT.
Uit deze relatie:
1.
E.L.
Tr. J.W. BOERMA, geb. te Hengelo, zn. van J.W. BOERMA en L.B. van der BROEK.
2.
Jan Willem (zie XI.133).

XI.133
Jan Willem de MIK, zn. van Ir. Pieter (Piet) de MIK (zie X.161) en Cornelia (Corrie) BASSA.
Tr. te Bergambacht (bron: Advertentie), tr. kerk te Bergambacht (bron: Advertentie) Cornelia Bastiaantje Krijna (Caroline) den HOED, dr. van Gerrit den HOED en Elisabeth Johanna VLOK.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter C. (Peter).
2.
E.J. (Joëlle).
3.
R.G.J. (Rens).

VII.36
Cornelia de MIK, boerendienstbode, geb. op 14‑11‑1821 om 05:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 46), overl. op 03‑12‑1883 om 04:00 u. te Stolwijk op 62-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 56), dr. van Jan de MIK (zie VI.19) en Eijgje den OUDEN.
Tr. (1) op 20-jarige leeftijd op 19‑03‑1842 te Stolwijk (get.: A. Koolwijk, T. Burger, K. Ooms en L. de Mik) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 4) Maarten KOOLWIJK, 32 jaar oud, bouwman, geb. op 08‑08‑1809 te Stolwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑08‑1809 te Stolwijk (bron: Doopboek), overl. op 29‑10‑1865 om 08:00 u. te Stolwijk op 56-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 60), 1e huwelijk met Adriana Blonk. Zn. van Willem KOOLWIJK en Teuntje PONS.
Rel. (2) Vader ONBEKEND.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Adriana (zie VIII.40).
2.
Maarten, arbeider, geb. op 21‑06‑1864 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 33), overl. op 16‑09‑1941 om 07:00 u. te Stolwijk op 77-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 31).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 20‑03‑1885 te Stolwijk (get.: L. de Mik, J. Baas, J. Koolwijk en P. Noomen) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8) Annigje de MIK, 21 jaar oud, geb. op 27‑10‑1863 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 64), overl. op 07‑06‑1938 om 17:00 u. te Stolwijk op 74-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15), dr. van Leendert de MIK (zie VII.26) en Sijgje KOK, bouwvrouw.
Uit de tweede relatie:
3.
Jan de MIK, geb. op 28‑09‑1839 om 23:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 47), overl. op 04‑10‑1839 om 13:00 u. te Stolwijk, 6 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 27).

VIII.40
Adriana KOOLWIJK, winkelierster, geb. op 28‑07‑1850 om 15:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 21), overl. op 16‑01‑1924 om 18:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 73-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8), begr. op 21‑01‑1924 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register begraven), dr. van Maarten KOOLWIJK, bouwman, en Cornelia de MIK (zie VII.36).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 14‑02‑1873 te Stolwijk (get.: W. Koolwijk, B. den Ouden, H.L. Mathuizen en J. Bouter) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7) Leendert de MIK, 31 jaar oud (zie VII.84).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geb. op 21‑10‑1873 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 77), overl. op 25‑08‑1910 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 36-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 40), begr. op 29‑08‑1910 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 07‑12‑1894 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H. Heuvelman, A. Mak, H. Verdoold en K. Visser) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19) Cornelis van der WAL, 26 jaar oud, arbeider, winkelier, geb. op 18‑01‑1868 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3), overl. op 25‑01‑1937 om 22:00 u. te Rotterdam op 69-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 504), 2e huwelijk met Adriaantje Jongenotter. Zn. van Arie van der WAL en Maria EVEGROEN.
2.
Maarten, geb. op 26‑12‑1875 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 102), overl. op 12‑05‑1892 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 16-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 34).
3.
Jan, koopman, geb. op 29‑05‑1878 om 05:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 51), overl. op 18‑02‑1914 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 35-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 9), begr. op 21‑01‑1914 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), ongehuwd.
4.
Adriana Cornelia, geb. op 12‑07‑1881 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 63), overl. op 12‑09‑1915 om 19:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 34-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 40), begr. op 15‑09‑1915 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).
5.
Bart, geb. op 20‑04‑1887 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 36), overl. op 30‑09‑1887 om 18:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 163 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 45).
6.
Leentje, geb. op 18‑02‑1889 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 17).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 07‑09‑1916 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H. van der Hoek en A. Koning) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19) Adrianus SLOOTER, 30 jaar oud, tuindersknecht, geb. op 11‑02‑1886 om 02:00 u. te Rhoon (bron: BS Rhoon, aktenr.: 9), overl. op 18‑01‑1971 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd, zn. van Willem SLOOTER en Sijgje van der ENT.
7.
Maartje, geb. op 16‑09‑1895 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 63), overl. op 15‑04‑1927 om 15:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 31-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12), begr. op 20‑04‑1927 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register begraven).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 07‑11‑1918 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: J. de Koning en A. Slooter) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 26) Arie de KONING, 26 jaar oud, ijzerwerker, geb. op 25‑10‑1892 om 15:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 69), overl. ong. 1969 te Ouderkerk aan den IJssel, zn. van Cornelis de KONING en Johanna van CAPPELLEN.

VII.41
Jan de MIK, bouwman, geb. op 23‑08‑1827 om 08:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 33), overl. op 13‑12‑1897 om 15:00 u. te Gouderak op 70-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 7), zn. van Jan de MIK (zie VI.19) en Eijgje den OUDEN.
Tr. op 36-jarige leeftijd op 06‑05‑1864 te Stolwijk (get.: L. de Mik, C. Stoppelenburg, G. Stoppelenburg en A. Dekker) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 18) Maria STOPPELENBURG, 28 jaar oud, geb. op 12‑08‑1835 om 16:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 31), overl. op 01‑03‑1912 om 09:00 u. te Gouda op 76-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 6), dr. van Paulus STOPPELENBURG en Cornelia van VLIET.
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 31‑12‑1865 om 21:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 1), overl. op 31‑12‑1865 om 21:00 u. te Stolwijk, 0 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 1).
2.
Cornelia, geb. op 04‑01‑1867 om 19:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 3), overl. op 06‑01‑1944 om 23:15 u. te Gouda op 77-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 3).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 29‑07‑1887 te Stolwijk (get.: G. Stoppelenburg, L. de Vries, A. de Vries en G. Eikelenboom) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 8) Arie van VLIET, 27 jaar oud, veehandelaar, geb. op 30‑06‑1860 om 17:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 28), overl. op 13‑11‑1915 om 04:30 u. te Zeist op 55-jarige leeftijd (bron: BS Zeist, aktenr.: 225), zn. van Frans van VLIET en Maria van der LAAN.
3.
Aagje, geb. op 17‑11‑1868 om 10:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 79), overl. op 24‑11‑1916 om 12:00 u. te Gouda op 48-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 417).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 25‑10‑1895 te Gouderak (get.: J. Koek, J. Koek, J. de Mik en A. van Vliet) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 16) Michiel KOEK, 25 jaar oud, blikslager, geb. op 18‑07‑1870 om 18:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 58), zn. van Pieter KOEK en Hendrikje VERBOOM.
4.
Jan, veedrijver, geb. op 17‑05‑1870 om 01:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 27), overl. op 09‑11‑1934 om 13:00 u. te Gouderak op 64-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 16), ongehuwd.

VI.21
Gijsbert Leenderts de MIK, bouwman, ged. (NGK) op 11‑04‑1790 te Noordeloos (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 26‑08‑1844 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 54-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 32), zn. van Leendert de MIK (zie V.14) en Marrigje BOER.
Tr. kerk op 20-jarige leeftijd op 24‑03‑1811 te Ouderkerk aan den IJssel (NGK) (bron: Trouwboek) Jaapje Jans MUIJS, 23 jaar oud, bouwvrouw, geb. op 19‑10‑1787 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 28‑10‑1787 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), overl. op 13‑03‑1857 om 06:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 9), dr. van Jan MUIJS en Marrigje Jans COLIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje (zie VII.47).
2.
Jannigje (zie VII.52).
3.
Margrieta, geb. op 30‑06‑1816 om 00:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 31), overl. op 30‑01‑1892 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 23‑09‑1837 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: M. Kok, E. Schoenmaker, H. Schoenmaker en J. van der Zijde) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11) Dirk HEUVELMAN, 25 jaar oud, arbeider, geb. op 14‑07‑1812 om 15:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 35), overl. op 14‑10‑1870 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 58-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 70), zn. van Hendrik HEUVELMAN en Neeltje van der KLIS.
4.
Jan (zie VII.55).
5.
Leendert (zie VII.57).
6.
Adrianus, geb. op 17‑11‑1825 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 53), overl. op 13‑12‑1888 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 63-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), ongehuwd.
7.
Adriana (zie VII.61).

VII.47
Marrigje de MIK, geb. op 26‑09‑1811 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 06‑10‑1811 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), overl. op 25‑03‑1898 om 14:00 u. te Nieuwer-Amstel op 86-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwer-Amstel, aktenr.: 23), dr. van Gijsbert Leenderts de MIK (zie VI.21) en Jaapje Jans MUIJS, bouwvrouw.
Tr. (1) op 20-jarige leeftijd op 22‑09‑1832 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: M. Kok, E. Schoenmaker, H. Schoenmaker en J. van der Zijde) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8) Jacobus MUIJS, 37 jaar oud, landbouwer, geb. op 04‑11‑1794 te Berkenwoude (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 09‑11‑1794 te Berkenwoude (get.: Aagje Hogendoorn) (bron: Doopboek), overl. op 21‑03‑1849 om 05:30 u. te Stolwijk op 54-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 5), zn. van Cornelis MUIJS en Ada HOGENDOORN.
Tr. (2) op 41-jarige leeftijd op 29‑10‑1852 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: G. van der Wiel, W. de Jong, E. den Outer en J. van der Horst) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 16) Huig VERWEIJ, 49 jaar oud, arbeider, geb. op 26‑03‑1803 te Reeuwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 03‑04‑1803 te Reeuwijk (get.: Neeltje Verweij) (bron: Doopboek), overl. op 23‑07‑1860 om 11:00 u. te Haarlemmermeer op 57-jarige leeftijd (bron: BS Haarlemmermeer, aktenr.: 219), zn. van Philip VERWEIJ en Aagje OOSTERWIJK.
Rel. (3) Vader ONBEKEND.
Rel. (4) Vader ONBEKEND.
Uit de derde relatie:
1.
Huibertje de MIK, geb. op 11‑06‑1852 om 01:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 43), overl. op 22‑07‑1852 om 09:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel, 41 dagen oud (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 22).
Uit de vierde relatie:
2.
Neeltje de MIK, geb. op 28‑04‑1831 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 31), overl. op 29‑05‑1832 om 17:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 20).

VII.52
Jannigje de MIK, geb. op 12‑09‑1814 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 61), overl. op 09‑01‑1886 om 16:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), dr. van Gijsbert Leenderts de MIK (zie VI.21) en Jaapje Jans MUIJS, bouwvrouw.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 18‑04‑1840 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: M. Kok, E. Schoenmaker, A. Schoenmaker en J. van der Zijde) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7) Fredrik MARELIS, 27 jaar oud, geb. op 06‑09‑1812 om 02:00 u. te Goudriaan (bron: BS Goudriaan, aktenr.: 16), overl. op 22‑11‑1889 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 77-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 44), zn. van Fredrik MARELIS en Geertrui van VIANEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, bouwman, geb. op 18‑04‑1844 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 28), overl. op 24‑12‑1913 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 42), begr. op 27‑12‑1913 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 20‑10‑1871 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: P.C. Rijkaart, A. Opschoor, H.J. van Lonkhuijzen en M. van Wingerden) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19) Geertje de MIK, 19 jaar oud, geb. op 02‑01‑1852 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), overl. op 01‑02‑1941 om 14:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 89-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8), dr. van Jan de MIK (zie VII.55) en Neeltje NOORLANDER.
2.
Geertrui (zie VIII.51).

VIII.51
Geertrui MARELIS, geb. op 21‑08‑1854 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 69), overl. op 15‑03‑1944 om 12:35 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 89-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 13), dr. van Fredrik MARELIS en Jannigje de MIK (zie VII.52).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 21‑02‑1879 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H.J. van Lonkhuijzen, B. Schipper, S. Opschoor en A. Uittenbogaart) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Barend de MIK, 28 jaar oud (zie VIII.58).
Uit dit huwelijk:
1.
Janna, geb. op 03‑12‑1879 om 16:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 111), overl. op 11‑03‑1880 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 99 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8).
2.
Janna Adriana, geb. op 21‑12‑1880 om 00:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 111), overl. op 16‑02‑1959 te Ouderkerk aan den IJssel op 78-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 13‑01‑1905 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. van Klei, H. de Zanger, D. Rook en J. v.d. Berg) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 4) Eliza van KLEI, 29 jaar oud, arbeider, geb. op 08‑01‑1876 om 24:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 4), overl. op 02‑07‑1959 te Ouderkerk aan den IJssel op 83-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), zn. van Aart van KLEI en Johanna KLEIJN.
3.
Jannigje (zie IX.123).
4.
Jan Frederik (zie IX.124).
5.
Cornelis, geb. op 12‑09‑1887 om 17:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 74), overl. op 02‑03‑1889 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7).
6.
Cornelis (zie IX.127).
7.
Neeltje, geb. op 23‑07‑1892 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 41), overl. 11‑1989.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 09‑06‑1916 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: D. van Meijeren en J.F. de Mik) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11) Pieter van MEIJEREN, 29 jaar oud, boerenarbeider, geb. op 06‑08‑1886 om 03:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 53), overl. op 14‑03‑1945 om 0:15 u. te Gouda op 58-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 231), zn. van Arie van MEIJEREN en Geertje HOOGENDOORN.
Rel. (2) Pieter KERSBERGEN, geb. op 15‑02‑1892 om 23:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1015), 1e huwelijk met Lijntje Schouten. Zn. van Willem KERSBERGEN en Engelina Simonetta BART.
8.
Barend (zie IX.132).
9.
Geertrui Aaltje, geb. op 07‑07‑1898 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 44), overl. op 26‑06‑1988 te Ouderkerk aan den IJssel op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.

IX.123
Jannigje de MIK, geb. op 02‑01‑1883 om 23:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 4), overl. op 18‑10‑1952 te Ouderkerk aan den IJssel op 69-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), dr. van Barend de MIK (zie VIII.58) en Geertrui MARELIS (zie VIII.51).
Rel. Vader ONBEKEND.
Uit deze relatie:
1.
Jan de MIK, geb. op 24‑04‑1913 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. ong. 1973 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Begraafplaats).

IX.124
Jan Frederik de MIK, geb. op 26‑02‑1885 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19), overl. op 21‑11‑1964 te Ouderkerk aan den IJssel op 79-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), zn. van Barend de MIK (zie VIII.58) en Geertrui MARELIS (zie VIII.51).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 05‑01‑1912 te Bergambacht (get.: C. de Mik, E. van Klei, T. van Ommen en J. Vlok) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1) Aartje ROS, 23 jaar oud, geb. op 09‑04‑1888 om 06:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 39), overl. op 24‑07‑1968 te Ouderkerk aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), dr. van Adrianus ROS en Adriaantje BERKHOUWER.
Uit dit huwelijk:
1.
Barend, geb. op 05‑11‑1912 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 88), overl. op 30‑12‑1912 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 55 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 40), begr. op 02‑01‑1913 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).
2.
Adriaantje, geb. op 01‑03‑1914 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 17‑12‑1995 te Ouderkerk aan den IJssel op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Otr. op 28‑07‑1938 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. op 24-jarige leeftijd op 11‑08‑1938 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk op 11‑08‑1938 te Ouderkerk aan den IJssel (NH) (bron: Trouwkaart), door ds. G. Lans. Echtgenoot is Jacob de JONG, 26 jaar oud, tuinder, geb. op 07‑08‑1912 om 20:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 66), overl. op 06‑04‑1946 om 08:30 u. te Stolwijk op 33-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9), zn. van Maarten de JONG en Annigje de JONG.
3.
Barend, geb. op 11‑12‑1916 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 12‑04‑1998 te Lekkerkerk op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Otr. op 05‑06‑1941 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. op 24-jarige leeftijd op 20‑06‑1941 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Adriaantje van MULLEM, 23 jaar oud, geb. op 13‑11‑1917 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 10‑02‑1995 te Capelle aan den IJssel op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Matthijs van MULLEM en Hermina NOORLANDER.
4.
Geertruida, geb. op 25‑02‑1926 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 17), overl. op 19‑10‑1977 te Krimpen aan den IJssel op 51-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk).
Otr. op 25‑04‑1951 te Krimpen aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. op 25-jarige leeftijd op 11‑05‑1951 te Krimpen aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Frans SLAPPENDEL, 25 jaar oud, geb. op 21‑05‑1925 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 29‑03‑2010 te Krimpen aan den IJssel op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met N. van Vliet. Zn. van Steven SLAPPENDEL en Geertruida Adriana BUIJS.

IX.127
Cornelis de MIK, bouwman, geb. op 12‑01‑1890 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3), overl. op 27‑03‑1980 te Ouderkerk aan den IJssel op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Barend de MIK (zie VIII.58) en Geertrui MARELIS (zie VIII.51).
Otr. op 05‑05‑1927 te Stolwijk (bron: Trouwkaart), tr. op 37-jarige leeftijd op 20‑05‑1927 te Stolwijk (get.: J.F. de Mik en E. van Klei) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 10) Adriana van WIJNGAARDEN, 36 jaar oud, geb. op 31‑08‑1890 om 23:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 47), overl. op 15‑12‑1951 te Ouderkerk aan den IJssel op 61-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), dr. van Jan van WIJNGAARDEN en Neeltje de GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertrui Neeltje, geb. op 15‑04‑1928 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 30), overl. op 28‑04‑2014 op 86-jarige leeftijd.
Otr. op 29‑03‑1951 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. op 22-jarige leeftijd op 12‑04‑1951 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Nelis MARELIS, 27 jaar oud, geb. op 06‑04‑1924 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 08‑08‑2001 te Ouderkerk aan den IJssel op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis MARELIS en Teuntje NOORDEGRAAF.
2.
Jan (zie X.173).
3.
Barend (zie X.175).
4.
Nelis (zie X.177).

X.173
Jan de MIK, geb. op 22‑04‑1929 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 25), overl. op 11‑12‑2000 te Gouda op 71-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lekkerkerk), zn. van Cornelis de MIK (zie IX.127) en Adriana van WIJNGAARDEN.
Otr. te Lekkerkerk (bron: Trouwkaart), tr. te Lekkerkerk (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Lekkerkerk (bron: Trouwkaart), door ds. P. Zandt. Echtgenote is Geertje de JONG, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), dr. van Dirk de JONG en Neeltje Agatha VERDUIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Agatha (Nelly).
Tr. (bron: Advertentie) Johannes (Hans) SCHILT, geb. te Bergambacht, zn. van Cornelis SCHILT en Adriaantje Dirkje van KRIMPEN.
2.
Cornelis (Kees) (zie XI.137).
3.
Adriana, geb. op 29‑10‑1960 te Lekkerkerk, overl. op 23‑09‑1961 te Lekkerkerk, 329 dagen oud (bron: Begraafplaats).
4.
Teunis J. (Teus) (zie XI.140).
5.
Adriana (Adrie), geb. te Lekkerkerk.
Tr. te Lekkerkerk Dirk Maarten AANEN, geb. te Streefkerk, zn. van Gerard Bastiaan AANEN en Mijntje Maria VOORSLUIS.
6.
Dirk (zie XI.144).

XI.137
Cornelis (Kees) de MIK, geb. te Lekkerkerk, zn. van Jan de MIK (zie X.173) en Geertje de JONG.
Tr. te Nieuw-Lekkerland (bron: Advertentie), tr. kerk te Nieuw-Lekkerland (bron: Advertentie) Jeanine de VRIES, dr. van Antonie de VRIES en Neeltje KWAKERNAAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Suzanne, geb. te Nieuw-Lekkerland.
Tr. Adriaan van 't LAND.
2.
Jan Cornelis.
3.
Joost.

XI.140
Teunis J. (Teus) de MIK, geb. te Lekkerkerk, zn. van Jan de MIK (zie X.173) en Geertje de JONG.
Echtgenote is W. (Wilma) van DELFT.
Uit dit huwelijk:
1.
M.
2.
R.
3.
J.
4.
A.F.

XI.144
Dirk de MIK, geb. te Lekkerkerk, zn. van Jan de MIK (zie X.173) en Geertje de JONG.
Echtgenote is A. (Anja) de VRIES, dr. van J. de VRIES en Neeltje de VRIES.
Tr. (2) Janna Margaretha (Anja) VERKUIL, dr. van Dirk VERKUIL en Emmigje E. GRAVELAND.
Uit het tweede huwelijk:
1.
L.
2.
J.

X.175
Barend de MIK, geb. op 11‑10‑1930 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 68), overl. op 15‑07‑2002 te Ouderkerk aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de MIK (zie IX.127) en Adriana van WIJNGAARDEN.
Otr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), door ds. J. Schuurman Antje GELDERBLOM, geb. te Nieuw-Lekkerland (bron: BR Lekkerkerk), dr. van Willem GELDERBLOM en Barendina Betje van der STARRE.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geb. te Ouderkerk aan den IJssel.
Rel. C. STRIJBOS, zn. van Pieter Hendrik STRIJBOS en C. de KREIJ.
2.
Barendina Betje (Diny).
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Kerkblad), tr. kerk te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Kerkblad) Pieter Hendrik (Piet) STRIJBOS, geb. te Capelle aan den IJssel, zn. van Pieter Hendrik STRIJBOS en C. de KREIJ.

X.177
Nelis de MIK, geb. op 25‑12‑1931 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 85), overl. op 30‑07‑2007 te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de MIK (zie IX.127) en Adriana van WIJNGAARDEN.
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Margje Johanna (Marrie) KAPTEIJN, geb. te Krimpen aan de Lek (bron: BR Krimpen aan de Lek), dr. van Jan Cornelis KAPTEIJN en Janna REHORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Cornelis (zie XI.151).

XI.151
Jan Cornelis de MIK, geb. te Ouderkerk aan den IJssel, zn. van Nelis de MIK (zie X.177) en Margje Johanna (Marrie) KAPTEIJN.
Tr. Elizabeth Janny MARKUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jelle.
2.
Melissa.
3.
Swen.

IX.132
Barend de MIK, landarbeider, geb. op 05‑04‑1895 om 08:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 24), overl. op 16‑11‑1978 te Capelle aan den IJssel op 83-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), zn. van Barend de MIK (zie VIII.58) en Geertrui MARELIS (zie VIII.51).
Otr. op 17‑01‑1924 te Krimpen aan de Lek (bron: Trouwkaart), tr. op 28-jarige leeftijd op 31‑01‑1924 te Krimpen aan de Lek (get.: J. de Mik en E. Kleij) (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 4) Dirkje STERRENBURG, 25 jaar oud, geb. op 10‑01‑1899 om 01:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 2), overl. op 19‑09‑1970 te Loosduinen op 71-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), dr. van Nicolaas STERRENBURG en Johanna Dina BLOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje, geb. op 30‑05‑1924 te Lekkerkerk (bron: BR Lekkerkerk), overl. op 20‑10‑2014 te Krimpen aan den IJssel op 90-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 19‑12‑1946 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Gijsbertus Gijs van KRIMPEN, 30 jaar oud, geb. op 26‑04‑1916 te Brummen (bron: BR Brummen), overl. op 31‑01‑2011 te Gouda op 94-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), zn. van Dirk van KRIMPEN en Ariaantje van DAM.
2.
Willempje Johanna, geb. op 04‑09‑1925 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 54), overl. op 22‑12‑1992 te Ouderkerk aan den IJssel op 67-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 20‑07‑1950 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Adriaan DUIJM, 25 jaar oud, geb. op 19‑04‑1925 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 17‑10‑2010 te Ouderkerk aan den IJssel op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Adriaan DUIJM en Hubertina Jacoba Antoinette FRENI.
3.
Barend (zie X.183).
4.
Nicolaas (zie X.185).
5.
Johanna Dina, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 56).
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Pieter VISSER, geb. te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), zn. van Hendrik VISSER en Neeltje HEUVELMAN.
6.
Janna Adriana, geb. op 28‑01‑1936 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 18‑01‑1988 te Krimpen aan den IJssel op 51-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 05‑08‑1959 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Adriaan BOERS, 26 jaar oud, geb. op 11‑04‑1933 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 14‑05‑2012 te Krimpen aan den IJssel op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Leendert BOERS en Anna Cornelia BOUWMAN.
7.
Kors (zie X.191).

X.183
Barend de MIK, geb. op 08‑03‑1927 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 33), overl. op 14‑05‑2014 te Ouderkerk aan den IJssel op 87-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), zn. van Barend de MIK (zie IX.132) en Dirkje STERRENBURG.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 29‑12‑1954 Cornelia Margrietha (Cor) OUWERKERK, 27 jaar oud, geb. op 09‑08‑1927 te Capelle aan den IJssel (bron: BR Capelle aan den IJssel), overl. op 05‑03‑2010 te Krimpen aan den IJssel op 82-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), dr. van Klaas OUWERKERK en Geertruida Maria van der WAAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Barend (zie XI.153).

XI.153
Barend de MIK, geb. te Ouderkerk aan den IJssel, zn. van Barend de MIK (zie X.183) en Cornelia Margrietha (Cor) OUWERKERK.
Tr. (1) te Krimpen aan den IJssel (bron: Trouwkaart) C.B. (Corina) LUGTHART.
Tr. (2) te Krimpen aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Marie Charlotte Elisabeth (Charlotte) WAKKA, dr. van Pieter Leonardus WAKKA en Jannetje de GRAAF.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Suzanne Desiree, geb. te Capelle aan den IJssel (bron: Geboortekaartje).
2.
Daphne Chantal, geb. te Krimpen aan den IJssel (bron: Geboortekaartje).

X.185
Nicolaas de MIK, geb. op 24‑08‑1929 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), overl. op 04‑08‑2004 om 00:20 u. te Gouda op 74-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 200559), zn. van Barend de MIK (zie IX.132) en Dirkje STERRENBURG.
Otr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), door ds. R.T. Huizinga. Echtgenote is Dirkje Johanna de GROOT, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), dr. van Cornelis de GROOT en Woudina Maartje de ZWART.
Uit dit huwelijk:
1.
Woudina Dirkje (zie XI.157).

XI.157
Woudina Dirkje de MIK, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Geboortekaartje), ged. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopkaart), dr. van Nicolaas de MIK (zie X.185) en Dirkje Johanna de GROOT.
Otr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), door ds. J.R. Volk. Echtgenoot is Hendrik (Henk) WOLTERS, rijksambtenaar, geb. te Wierden (bron: Geboortekaartje), ged. te Wierden (bron: Doopboek), zn. van Hermannus WOLTERS en Annigjen BERKHOF.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Dirkje Anne, geb. te Almelo, ged. te Wierden (bron: Doopboek), door ds. G.A. Schreuders.

XI.159
Johanna Geertruida (Hanny) de MIK, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Geboortekaartje), dr. van Nicolaas de MIK (zie X.185) en Dirkje Johanna de GROOT.
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Robert Thomas de VRIES, 28 jaar oud, geb. op 08‑03‑1965 te Aroha (Nieuw-Zeeland), overl. op 14‑01‑2006 om 17:00 u. te Rotterdam op 40-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2k0032).
Uit dit huwelijk:
1.
Nina, geb. te Rotterdam.

X.191
Kors de MIK, geb. te Ouderkerk aan den IJssel, zn. van Barend de MIK (zie IX.132) en Dirkje STERRENBURG.
Tr. (1) te Berkenwoude (bron: Trouwkaart), sch. te Rotterdam (bron: Advertentie) Pietertje van KLEI.
Tr. (2) te Amersfoort (bron: Trouwkaart) Grietje (Petie) van DIJK, 1e huwelijk met Willem Hoogendoorn. Dr. van Jan van DIJK en Johanna Jansje LENDERINK.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Hartog Calvijn (zie XI.160).

XI.160
Hartog Calvijn de MIK, geb. te Haarlem, zn. van Kors de MIK (zie X.191) en Grietje (Petie) van DIJK.
Tr. te Gouda (bron: Trouwkaart) Johanna (Jenny) KLEIBEUKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Yvanka Robyn, geb. te Dordrecht (bron: Geboortekaartje).
2.
Jade Lavendel, geb. te Dordrecht (bron: Geboortekaartje).
3.
Amber Jasmijn, geb. te Dordrecht (bron: Geboortekaartje).
4.
Baldir Wolf, geb. te Pforzheim (Duitsland) (bron: Geboortekaartje).

VII.55
Jan de MIK, bouwman, geb. op 27‑01‑1819 om 19:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 4), overl. op 19‑03‑1870 om 16:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 51-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 10), zn. van Gijsbert Leenderts de MIK (zie VI.21) en Jaapje Jans MUIJS, bouwvrouw.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 30‑11‑1843 te Bergambacht (get.: J. v.d. Leeden, W. Bode, G. Stalhuizen en B. Herlaar) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13) Neeltje NOORLANDER, 25 jaar oud, geb. op 19‑04‑1818 om 06:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 15), overl. op 18‑11‑1905 om 06:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 87-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 33), dr. van Barend NOORLANDER en Geertje den OUDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jaapje (zie VIII.53).
2.
Gijsbert (zie VIII.56).
3.
Barend (zie VIII.58).
4.
Geertje, geb. op 02‑01‑1852 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), overl. op 01‑02‑1941 om 14:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 89-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 20‑10‑1871 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: P.C. Rijkaart, A. Opschoor, H.J. van Lonkhuijzen en M. van Wingerden) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19) Jan MARELIS, 27 jaar oud, bouwman, geb. op 18‑04‑1844 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 28), overl. op 24‑12‑1913 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 42), begr. op 27‑12‑1913 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), zn. van Fredrik MARELIS en Jannigje de MIK (zie VII.52).
5.
Aaltje, geb. op 11‑04‑1854 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 42), overl. op 28‑04‑1854 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 17 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 17).
6.
Aaltje, dienstbode, geb. op 29‑10‑1856 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 69), overl. op 07‑06‑1895 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 38-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 26), overleden aan TBC.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 20‑01‑1882 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H.J. van Lonkhuijzen, H. van Walsum, B. Schipper en Y. Snoei) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3) Paulus VERSTOEP, 24 jaar oud, arbeider, geb. op 06‑06‑1857 om 12:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 27), overl. op 19‑03‑1915 om 04:00 u. te Capelle aan den IJssel op 57-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 25), 2e huwelijk met Alida van Krimpen. Zn. van Leendert VERSTOEP en Geertrui van EIJK.
7.
Adrianus (zie VIII.63).

VIII.53
Jaapje de MIK, geb. op 17‑03‑1844 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 18), overl. op 12‑01‑1910 om 16:30 u. te Berkenwoude op 65-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 1), dr. van Jan de MIK (zie VII.55) en Neeltje NOORLANDER.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 08‑01‑1870 te Berkenwoude (get.: W. Quint, P. Breedveld, J. van Zwienen en M. Molenaar) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 1) Evert MANSCHOT, 32 jaar oud, geb. op 24‑03‑1837 om 07:00 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 16), overl. op 23‑05‑1877 om 19:00 u. te Berkenwoude op 40-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 7), zn. van Cornelis MANSCHOT en Mijntje van der WAAL van DIJK.
Tr. (2) op 34-jarige leeftijd op 22‑02‑1879 te Berkenwoude (get.: M. Kraan, P. Damsteegt, S. Koster en D. Kool) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 3) Pieter HOGENDOORN, 25 jaar oud, schoenmaker, geb. op 16‑05‑1853 om 04:00 u. te Bodegraven (bron: BS Bodegraven, aktenr.: 46), overl. op 17‑01‑1927 om 00:30 u. te Gouda op 73-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 4), zn. van Cornelis HOGENDOORN en Geertrui van DAM.
Rel. (3) Vader ONBEKEND.
Uit de derde relatie:
1.
Jacobus de MIK (zie IX.135).

IX.135
Jacobus de MIK, arbeider, geb. op 06‑08‑1864 om 21:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 46), overl. op 05‑06‑1947 om 01:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 82-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 22), zn. van Vader ONBEKEND en Jaapje de MIK (zie VIII.53).
Tr. (1) op 30-jarige leeftijd op 03‑05‑1895 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: B. Schipper, M. van Wingerden, A. Mak en J. Meel) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3) Cornelia van EST, 24 jaar oud, geb. op 13‑05‑1870 om 24:00 u. te Wadenoijen (bron: BS Wadenoijen, aktenr.: 21), erkend bij het huwelijk op 26-9-1874, overl. op 26‑01‑1902 om 10:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 31-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5), dr. van Roelof van EST en Roelofke van LITH.
Tr. (2) op 44-jarige leeftijd op 29‑01‑1909 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. v. Meijeren, R. v. Meijeren, D. Rook en A. Schinkel) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2) Jaapje van MEIJEREN, 27 jaar oud, geb. op 24‑11‑1881 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 99), overl. op 01‑08‑1966 te Krimpen aan den IJssel op 84-jarige leeftijd, dr. van Reinier van MEIJEREN en Jaapje MARELIS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Roelof (zie X.194).
2.
Jan (zie X.196).
3.
Neeltje, geb. op 15‑02‑1898 om 15:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 13), overl. op 16‑03‑1898 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 29 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 14).
4.
Neeltje, geb. op 23‑01‑1899 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 13), overl. op 09‑02‑1899 om 11:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 17 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 6).
5.
Cornelis (zie X.200).
6.
Gijsbert, geb. op 26‑01‑1902 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3), overl. op 03‑03‑1902 om 21:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 36 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12).
Uit het tweede huwelijk:
7.
Adrianus, geb. op 03‑08‑1909 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), overl. op 06‑06‑1911 om 04:00 u. te Rotterdam op 1-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2552).
8.
Jaapje, geb. op 14‑01‑1911 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12), overl. op 29‑07‑1986 te Krimpen aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 09‑09‑1932 te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 19) Jacob TWIGT, 50 jaar oud, geb. op 03‑05‑1882 om 13:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 33), overl. op 18‑01‑1977 te Krimpen aan den IJssel op 94-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk), zn. van Gerrit TWIGT en Aagje LOEVE.
9.
Adriana, geb. op 17‑09‑1913 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 21‑08‑1994 te Krimpen aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Tr. 09‑1937 te Krimpen aan den IJssel Jacob GOUDRIAAN, timmerman, geb. op 26‑05‑1910 om 10:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 55), overl. op 14‑09‑1990 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Waalhoven, Krimpen aan den IJssel), zn. van Teunis GOUDRIAAN en Adriana de BOOM.
10.
Aaltje, geb. op 05‑12‑1914 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 06‑07‑2008 te Krimpen aan den IJssel op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Krimpen aan den IJssel Adrianus Huig van der ZIJDE, timmerman, geb. op 06‑02‑1907 om 18:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 14), zn. van Jasper van der ZIJDE en Teuntje van VLIET.
11.
Adrianus (zie X.210).
12.
Reinier (zie X.212).

X.194
Roelof de MIK, geb. op 14‑02‑1896 om 10:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 9), overl. op 06‑02‑1979 te Krimpen aan den IJssel op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk), zn. van Jacobus de MIK (zie IX.135) en Cornelia van EST.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 10‑01‑1920 te Krimpen aan den IJssel (get.: J. van Meijeren en A.W. Snoek) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2) Bastiana WESTBROEK, 22 jaar oud, geb. op 04‑02‑1897 om 18:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 11), overl. op 22‑12‑1971 te Krimpen aan den IJssel op 74-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats IJsseldijk), dr. van Hendrik WESTBROEK en Jannigje SNOEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geb. op 18‑07‑1920 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 77), overl. op 10‑06‑1980 te Krimpen aan den IJssel op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats IJsseldijk).
Tr. 05‑1942 te Krimpen aan den IJssel Arie de BRUIN, geb. op 18‑03‑1920 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 18‑06‑2001 op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de BRUIN en Centina TWIGT.
2.
Jannigje (Jennie), geb. op 15‑10‑1924 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 26‑01‑2015 te Capelle aan den IJssel op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 20‑12‑1946 te Krimpen aan den IJssel Jan van VLIET, 26 jaar oud, geb. op 11‑05‑1920 om 16:30 u. te Streefkerk (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 20), overl. op 20‑12‑2005 te Capelle aan den IJssel op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jan van VLIET en Janna VERMEIJ.
3.
Jacobus (zie XI.166).
4.
Hendrik, geb. op 30‑10‑1941 te Krimpen aan den IJssel (bron: Begraafplaats), overl. op 12‑10‑1996 te Krimpen aan den IJssel op 54-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Waalhoven).

XI.166
Jacobus de MIK, geb. op 17‑05‑1927 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 05‑12‑1989 te Krimpen aan den IJssel op 62-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Roelof de MIK (zie X.194) en Bastiana WESTBROEK.
Tr. te Ter Aar Frederika Wilhelmina (Riek) van EIJK, geb. te Ter Aar, dr. van Nicolaas van EIJK en Johanna BREWE.
Uit dit huwelijk:
1.
Roelof Nicolaas (zie XII.82).

XII.82
Roelof Nicolaas de MIK, zn. van Jacobus de MIK (zie XI.166) en Frederika Wilhelmina (Riek) van EIJK.
Tr. te Leeuwarden (bron: Advertentie), tr. kerk te Krimpen aan den IJssel (bron: Advertentie) H. Debora (Debora) LOOTSMA.
Uit dit huwelijk:
1.
D.F.

X.196
Jan de MIK, kraandrijver, geb. op 16‑02‑1897 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11), overl. op 15‑03‑1984 te Krimpen aan den IJssel op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jacobus de MIK (zie IX.135) en Cornelia van EST.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 31‑05‑1919 te Krimpen aan den IJssel (get.: A. Lagerwaard en J. v.d. Plas) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 13) Geertje van der WEIDE, 18 jaar oud, geb. op 07‑05‑1901 om 12:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 41), overl. op 28‑01‑1984 te Capelle aan den IJssel op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Jacobus van der WEIDE en Leentje BURGGRAAF.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, dienstbode, geb. op 27‑09‑1919 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 79), overl. op 08‑07‑2013 op 93-jarige leeftijd.
Tr. te Krimpen aan den IJssel J. van HATTEM.
2.
Leentje, geb. te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel).
Tr. te Krimpen aan den IJssel Cornelis van MILLIGEN, geb. op 08‑06‑1921 te Waddinxveen, overl. op 05‑08‑1985 te Krimpen aan den IJssel op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Teunis van MILLIGEN en Willemijntje HOFMAN.
3.
Jacoba, geb. op 08‑04‑1925 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 14‑04‑1930 om 03:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 5-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 7).
4.
Jacobus (zie XI.174).

XI.174
Jacobus de MIK, geb. op 07‑07‑1926 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 09‑04‑1998 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Waalhoven), zn. van Jan de MIK (zie X.196) en Geertje van der WEIDE.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 14‑03‑1951 Annigje van DUIN, 23 jaar oud, geb. op 10‑10‑1927 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 15‑08‑2015 te Capelle aan den IJssel op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Gijsbert van DUIN en Cornelia SPRUIT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie XII.84).
2.
Cornelia Adriana (Corrie).
Tr. Marinus (Rinus) van MEIJEREN.
3.
Gijs (zie XII.88).

XII.84
Jan de MIK, zn. van Jacobus de MIK (zie XI.174) en Annigje van DUIN.
Rel. Hennie N.N.
Uit deze relatie:
1.
Robert Jan.

XII.88
Gijs de MIK, zn. van Jacobus de MIK (zie XI.174) en Annigje van DUIN.
Partner is P.B.E. van BEEK.
Uit deze relatie:
1.
Leonie.

X.200
Cornelis de MIK, metselaar, geb. op 28‑10‑1900 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 83), overl. op 08‑12‑1983 op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Waalhoven, Krimpen aan den IJssel), zn. van Jacobus de MIK (zie IX.135) en Cornelia van EST.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 30‑07‑1925 te Berkenwoude (get.: R. de Mik en L. Kapteijn) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 8) Johanna VERWAAL, 23 jaar oud, geb. op 09‑11‑1901 om 10:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 71), overl. op 30‑04‑1987 te Capelle aan den IJssel op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Waalhoven), dr. van Maarten Koenraad VERWAAL en Dirkje ANKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus (zie XI.176).
2.
Maarten Koenraad, geb. op 07‑12‑1927 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 23‑01‑1991 te Krimpen aan den IJssel op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 11‑1958 te Rotterdam Doortje ter BORG, geb. op 23‑05‑1928 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 27‑12‑1990 te Krimpen aan den IJssel op 62-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Hommo ter BORG en Doortje BEUTLER.
3.
Cornelis (zie XI.180).
4.
Dirkje Cornelia, geb. 11‑1938 te Krimpen aan den IJssel, overl. op 05‑06‑1944 om 06:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 29).

XI.176
Jacobus de MIK, geb. op 13‑01‑1926 te Capelle aan den IJssel (bron: BR Capelle aan den IJssel), overl. op 13‑08‑1985 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de MIK (zie X.200) en Johanna VERWAAL.
Rel. Johanna Maria van der WIEL.
Uit deze relatie:
1.
Johanna (Anneke), geb. te Rotterdam.
Tr. Jan Pieter (Jan Pieter) EPEMA, geb. te Rotterdam, zn. van Pieter EPEMA en Wijke KEMKER.
2.
Maria Hendrika.
Tr. Gerard Paul de LOOR.

XI.180
Cornelis de MIK, geb. op 17‑09‑1933 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), overl. op 13‑07‑1975 te Rotterdam op 41-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats IJsseldijk Krimpen aan den IJssel), zn. van Cornelis de MIK (zie X.200) en Johanna VERWAAL.
Rel. Wouterina Johanna van GEMEREN, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), dr. van Johan van GEMEREN en Wouterina de JONG.
Uit deze relatie:
1.
Johan (Johan) (zie XII.94).
2.
Joke.

XII.94
Johan (Johan) de MIK, zn. van Cornelis de MIK (zie XI.180) en Wouterina Johanna van GEMEREN.
Tr. W.J. (Wilma) van der SCHANS, dr. van Karel Koenraad van der SCHANS en Annigje Alida van TUIJL.
Uit dit huwelijk:
1.
Annigje Alida (Annelies).
2.
Cornelis J. (Niels).

X.210
Adrianus de MIK, geb. op 24‑01‑1917 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 5), overl. op 14‑01‑2001 te Krimpen aan den IJssel op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jacobus de MIK (zie IX.135) en Jaapje van MEIJEREN.
Tr. Cornelia Marrigje (Corrie) de VISSER, geb. te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel), dr. van Thijs de VISSER en Lijntje Aagje VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora Allegonda (Thea), geb. te Gouda.

X.212
Reinier de MIK, geb. op 10‑03‑1920 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 23), overl. op 29‑08‑1979 te Krimpen aan den IJssel op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats IJsseldijk), zn. van Jacobus de MIK (zie IX.135) en Jaapje van MEIJEREN.
Tr. Adriana Maria ROOK, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel, dr. van Adrianus ROOK en Alida KONING.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus (Koos), geb. te Krimpen aan den IJssel.
2.
Alida (Lyda), geb. te Krimpen aan den IJssel.
Rel. Jan MAAT, geb. te Ouderkerk aan den IJssel, zn. van Aris MAAT en Margaretha SMAAL.

VIII.56
Gijsbert de MIK, koopman, geb. op 31‑01‑1847 om 05:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7), overl. op 16‑04‑1912 om 07:00 u. te Bergambacht op 65-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13), zn. van Jan de MIK (zie VII.55) en Neeltje NOORLANDER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 28‑10‑1871 te Lekkerkerk (get.: B. van Dam, J. van Dam, J. Noorlander en A. Hagen) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 17) Cornelia van DAM, 30 jaar oud, geb. op 17‑06‑1841 om 06:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 37), overl. op 03‑05‑1894 om 05:00 u. te Bergambacht op 52-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 31), dr. van Gerrit van DAM en Louwrina den BOON.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geb. op 01‑01‑1873 om 06:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1), overl. op 01‑08‑1873 om 12:00 u. te Bergambacht, 212 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 36).
2.
Janna, geb. op 12‑04‑1874 om 23:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32), overl. op 12‑01‑1959 te Bergambacht op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 24‑08‑1900 te Bergambacht (get.: T. Blanken, S. van den Oever, G. Deelen en B. van den Bosch) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 24) Willem BLANKEN, 28 jaar oud, timmerman, geb. op 16‑01‑1872 om 11:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9), overl. op 16‑01‑1927 om 08:30 u. te Bergambacht op 55-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 4), zn. van Pieter BLANKEN en Maria BODE.
3.
Laurina, geb. op 08‑11‑1875 om 02:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 86), overl. op 16‑04‑1876 om 11:30 u. te Bergambacht, 160 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 25).
4.
Laurina, geb. op 19‑12‑1876 om 10:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 115), overl. op 23‑05‑1877 om 22:30 u. te Bergambacht, 155 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 37).
5.
Jan Gerrit (zie IX.143).
6.
Laurina, geb. op 20‑02‑1880 om 02:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 25), overl. op 01‑03‑1905 om 16:00 u. te Bergambacht op 25-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 13‑06‑1901 te Bergambacht (get.: H. van den Oever, B. van den Bosch, G. de Lange en T. Blanken) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10) Pieter van den OEVER, 25 jaar oud, metselaar, geb. op 23‑01‑1876 om 20:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10), overl. op 03‑03‑1953 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 573), 2e huwelijk met Jacoba de Bruin. Zn. van Cornelis van den OEVER en Marrigje de LANGEN.
7.
Gijsbert Adrianus (zie IX.147).
8.
Neeltje, geb. op 25‑02‑1886 om 08:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 28), overl. op 12‑04‑1910 om 03:30 u. te Bergambacht op 24-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 23), ongehuwd.

IX.143
Jan Gerrit de MIK, veehandelaar, geb. op 22‑02‑1878 om 03:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 21), overl. op 09‑03‑1967 te Ammerstol op 89-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gijsbert de MIK (zie VIII.56) en Cornelia van DAM.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 27‑08‑1909 te Ammerstol (get.: G.A. de Mik, W. Blanken, R. Broere en W. Vermeij) (bron: BS Ammerstol, aktenr.: 3) Annigje van der WOUDEN, 25 jaar oud, geb. op 01‑03‑1884 om 15:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 6), overl. op 23‑08‑1952 om 02:00 u. te Ammerstol op 68-jarige leeftijd (bron: BS Ammerstol, aktenr.: 6), dr. van Huig van der WOUDEN en Maaike VERMEIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia, geb. op 25‑12‑1909 om 14:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 81), overl. op 15‑01‑1989 te Ammerstol op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ammerstol).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 30‑06‑1932 te Bergambacht (get.: H.C. van Loon en A. Casteleijn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 15) Jacob de VRIES, 26 jaar oud, tuinder, geb. op 04‑12‑1905 om 23:00 u. te Ammerstol (bron: BS Ammerstol, aktenr.: 38), overl. op 27‑11‑1987 te Ammerstol op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ammerstol), zn. van Adrianus de VRIES en Teuntje CASTELEIJN.

IX.147
Gijsbert Adrianus de MIK, koopman, geb. op 10‑09‑1882 om 22:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 80), overl. 01‑1966 te Bergambacht (bron: Dankbetuiging), zn. van Gijsbert de MIK (zie VIII.56) en Cornelia van DAM.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 02‑08‑1907 te Bergambacht (get.: J.G. de Mik, W. Blanken, P. Duhen en B. van den Bosch) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9) Trijntje STOUT, 24 jaar oud, geb. op 09‑05‑1883 om 22:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 39), overl. op 20‑06‑1979 te Gouda op 96-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Frederik STOUT en Aaltje van der WOLF.
Uit dit huwelijk:
1.
Laurina Cornelia, geb. op 06‑06‑1909 om 12:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 42), overl. op 29‑08‑2001 te Schoonhoven op 92-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bergambacht).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 01‑05‑1930 te Bergambacht (get.: J. Stout en J.G. de Mik) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9) Dirk Bastiaan KENTIE, 23 jaar oud, landbouwer, geb. op 11‑10‑1906 om 16:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 67), overl. op 04‑12‑1986 te Bergambacht op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bergambacht), zn. van Cornelis Matthijs KENTIE en Geertje Adriana REEHORST.
2.
Gijsbert (zie X.218).
3.
Aaltje, geb. op 25‑01‑1912 om 03:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 7), overl. op 08‑09‑2000 te Bergambacht op 88-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bergambacht).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 06‑08‑1931 te Bergambacht (get.: S. Burger en D.B. Kentie) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 24) Teunis BURGER, 23 jaar oud, visser, geb. op 06‑11‑1907 om 08:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 87), overl. op 09‑12‑1988 te Bergambacht op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bergambacht), zn. van Abraham BURGER en Willempje KOK.
4.
Frederik, geb. op 18‑10‑1913 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht), overl. op 27‑02‑1999 te Gouda op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 33-jarige leeftijd op 26‑07‑1947 te Bergambacht Bastiaantje RIETVELD, 41 jaar oud, geb. op 04‑04‑1906 om 01:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 26), overl. op 16‑12‑1987 op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Jacobus RIETVELD en Wijne Arina van HERK.
5.
Jan Gerrit, geb. op 05‑07‑1916 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht), overl. op 24‑11‑1990 te Gouda op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.

X.218
Gijsbert de MIK, geb. op 19‑07‑1910 om 03:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 48), overl. op 07‑12‑1984 te Gouda op 74-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Bergambacht), zn. van Gijsbert Adrianus de MIK (zie IX.147) en Trijntje STOUT.
Tr. 10‑1937 te Bergambacht Willemijntje VERHOEK, geb. op 15‑01‑1917 te Bergambacht (bron: BR Nieuw-Lekkerland), overl. op 30‑04‑1994 te Bergambacht op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bergambacht), dr. van Bastiaan VERHOEK en Janna MAK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jennie, geb. te Bergambacht.
Tr. Jacobus Matthijs VERKAIK, 29 jaar oud, geb. op 11‑08‑1934 te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), overl. op 09‑05‑2002 te Bergambacht op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Aart VERKAIK en Maria SLOOF.
2.
3.
Trijntje, geb. te Bergambacht.
Rel. Aart den BOER, zn. van Aart den BOER en Annigje de JONG.
4.
Willemijntje, geb. te Bergambacht.
Tr. C. den UIJL.
5.
Adrianus Gijsbert (zie XI.195).

XI.189
Gijsbert Adrianus (Gijs) de MIK, geb. te Bergambacht, zn. van Gijsbert de MIK (zie X.218) en Willemijntje VERHOEK.
Tr. (bron: Advertentie) Betsie Lena (Bets) ROMIJN, geb. te Bergambacht, dr. van Frederik Hendrik ROMIJN en Jannigje KNOOP.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemijntje (Willy).
Echtgenoot is Robert SLIKKERVEER, zn. van Pieter SLIKKERVEER en Geertruida C. van RHIJN.
2.
Gijsbert.

XI.195
Adrianus Gijsbert de MIK, geb. te Bergambacht, zn. van Gijsbert de MIK (zie X.218) en Willemijntje VERHOEK.
Tr. Adriana Johanna STOUT, geb. te Bergambacht, dr. van Jan STOUT en Adriana Johanna BRENKMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Sandra.
2.
Monique.
Tr. Gerrit Arie Jan SCHEP.

VIII.58
Barend de MIK, arbeider, geb. op 27‑03‑1850 om 05:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 22), overl. op 02‑04‑1921 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 10), begr. op 07‑04‑1921 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), zn. van Jan de MIK (zie VII.55) en Neeltje NOORLANDER.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 21‑02‑1879 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H.J. van Lonkhuijzen, B. Schipper, S. Opschoor en A. Uittenbogaart) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Geertrui MARELIS, 24 jaar oud (zie VIII.51).
Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder VIII.51).

VIII.63
Adrianus de MIK, arbeider, geb. op 12‑10‑1862 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 66), overl. op 06‑07‑1904 om 02:00 u. te Lekkerkerk op 41-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 35), zn. van Jan de MIK (zie VII.55) en Neeltje NOORLANDER.
Tr. (1) op 31-jarige leeftijd op 27‑01‑1894 te Krimpen aan den IJssel (get.: C. Bruinstroop, J.A. Kusters, D. v.d. Bosch en J. Hagen) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2) Johanna Sijgje BRUINSTROOP, 32 jaar oud, geb. op 28‑01‑1861 om 15:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 368), overl. op 08‑01‑1897 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 35-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), dr. van Cornelis BRUINSTROOP en Sijgje van der GRAAF.
Tr. (2) op 40-jarige leeftijd op 14‑11‑1902 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: A.M. Looije, D. Looije, H. Looije en J.J. Looije) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 19) Maartje Maria LOOIJE, 36 jaar oud, geb. op 24‑03‑1866 om 04:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 19), overl. op 13‑04‑1933 om 12:00 u. te Rotterdam op 67-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1669), 2e huwelijk met Bruin Rietveld, 3e huwelijk met Jan van Heijzen. Dr. van Arnoldus LOOIJE en Maria MEIBURG.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jan, geb. op 04‑06‑1894 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 37), overl. op 21‑04‑1904 om 15:00 u. te Lekkerkerk op 9-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 22).
2.
Cornelis (zie IX.151).

IX.151
Cornelis de MIK, bouwman, geb. op 15‑01‑1896 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5), overl. op 17‑01‑1968 te Berkenwoude op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Adrianus de MIK (zie VIII.63) en Johanna Sijgje BRUINSTROOP.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 02‑10‑1918 te Berkenwoude (get.: G. Oudenes, C. Kapteijn, G. Marelis en C. van Herk) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 5) Adriana OUDENES, 21 jaar oud, geb. op 08‑04‑1897 om 08:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 4), overl. op 22‑12‑1965 te Gouda op 68-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Berkenwoude), dr. van Aart OUDENES en Cornelia van MEIJEREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus, geb. op 02‑03‑1919 te Berkenwoude (bron: BR Berkenwoude), overl. op 16‑02‑1992 te Nuenen op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Johanna Maria Adriana (Jopie) van den BROEK, geb. te Teteringen (bron: BR Breda), dr. van Franciscus Hendrik van den BROEK en Renilda Seraphina CANIERE.
2.
Cornelia, geb. op 16‑12‑1920 te Lekkerkerk (bron: BR Berkenwoude, aktenr.: 122), overl. op 20‑03‑2008 te Ouderkerk aan den IJssel op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. 08‑1947 te Berkenwoude Cornelis OOSTROM, geb. op 29‑08‑1921 te Gouderak (bron: BR Gouderak), overl. ong. 2003, zn. van Willem OOSTROM en Adriana Willemina de JONG.
3.
Sijgje Johanna, geb. te Berkenwoude (bron: BR Berkenwoude).
Tr. Adriaan BRAND, geb. op 15‑01‑1920 te Lekkerkerk (bron: BR Lekkerkerk), overl. op 08‑06‑1983 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jacobus BRAND en Teuntje de KLERK.
4.
Aart, geb. op 30‑07‑1923 te Berkenwoude (bron: BR Berkenwoude, aktenr.: 11), overl. op 03‑06‑1974 te Gouda op 50-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Berkenwoude), ongehuwd.
5.
Jan Gerrit (zie X.232).
6.
Lijsbeth Geertje (Bep), geb. te Berkenwoude (bron: BR Berkenwoude, aktenr.: 6).
Tr. te Moordrecht Nicolaas PALSGRAAF, 25 jaar oud, geb. op 10‑03‑1924 te Moordrecht (bron: BR Moordrecht), overl. op 11‑05‑2013 op 89-jarige leeftijd, zn. van Jacob PALSGRAAF en Maaike EUSER.
7.
Cornelis (zie X.236).

X.232
Jan Gerrit de MIK, geb. op 29‑01‑1925 te Berkenwoude (bron: BR Berkenwoude), overl. op 11‑05‑2016 te Ammerstol op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de MIK (zie IX.151) en Adriana OUDENES.
Tr. te Ammerstol Fijgje HOEJENBOS, geb. te Ammerstol (bron: BR Ammerstol), dr. van Arie HOEJENBOS en Annigje VERKERK.
Uit dit huwelijk:
1.
Annigje.
Tr. Gregorius Margaretha Wilhelmina Franciscus van LIESHOUT, geb. te Oudewater, zn. van Gerardus Johannes Gijsbertus van LIESHOUT en Cornelia Mina de LANGE.
2.
Adriana.
Tr. Armand Henry BARTELS, zn. van Henri Alexander BARTELS en Johanna Christina FLORENTINUS.

X.236
Cornelis de MIK, geb. op 15‑09‑1928 te Berkenwoude (bron: BR Berkenwoude, aktenr.: 13), overl. op 03‑09‑2000 te Nieuwegein op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie Lekstreek), zn. van Cornelis de MIK (zie IX.151) en Adriana OUDENES.
Tr. te Stolwijk (bron: Advertentie) Anna (Annie) ten BRUMMELER, geb. te Stolwijk (bron: BR Stolwijk), dr. van Johannes ten BRUMMELER en Hennie SCHUTTE.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis (zie XI.201).
2.
Johannes (Hans) (zie XI.203).

XI.201
Cornelis de MIK, geb. te Bergambacht, zn. van Cornelis de MIK (zie X.236) en Anna (Annie) ten BRUMMELER.
Tr. Clazina ZANEN, dr. van P. ZANEN en H. LAMMERS.
Uit dit huwelijk:
1.
Petra.
2.
Stefan.

XI.203
Johannes (Hans) de MIK, geb. te Stolwijk, zn. van Cornelis de MIK (zie X.236) en Anna (Annie) ten BRUMMELER.
Tr. Maria Albert van ALPHEN, geb. te Stolwijk, dr. van Johannes Wouter van ALPHEN en Petronella HONKOOP.
Uit dit huwelijk:
1.
Lisanne Marielle (Lisanne).
2.
Thomas Wouter (Thomas).

VII.57
Leendert de MIK, bouwman, boerenknecht, geb. op 09‑11‑1821 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 50), overl. op 11‑01‑1891 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 4), zn. van Gijsbert Leenderts de MIK (zie VI.21) en Jaapje Jans MUIJS, bouwvrouw.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 26‑05‑1848 te Stolwijk (get.: J. Muijs, W. Knoop, G. Roordink en A. Stigter) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7) Aagje KNOOP, 23 jaar oud, geb. op 05‑10‑1824 om 11:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 40), overl. op 18‑02‑1887 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 62-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11), dr. van Abraham KNOOP en Annigjen VERHEUL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jaapje Johanna, geb. op 28‑04‑1849 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 41), overl. op 20‑05‑1849 om 18:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 22 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 17).
2.
Jaapje Johanna, geb. op 03‑04‑1850 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 25), overl. op 14‑05‑1850 om 20:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 41 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 21).
3.
Gijsbert Abraham, geb. op 14‑04‑1851 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 29), overl. op 17‑04‑1851 om 16:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 3 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 16).
4.
Gijsbert Abraham, geb. op 13‑01‑1853 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5), overl. op 10‑02‑1853 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 28 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7).
5.
Jaapje Johanna, geb. op 02‑02‑1854 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11), overl. op 31‑03‑1854 om 20:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 57 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12).
6.
Gijsbert Abraham (zie VIII.71).
7.
Abraham, geb. op 03‑10‑1856 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 61), overl. op 11‑12‑1856 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 69 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 45).
8.
Abraham Gijsbert, geb. op 04‑10‑1857 om 18:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 61), overl. op 23‑10‑1857 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 19 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 36).
9.
Abraham Gijsbert, geb. op 09‑11‑1858 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 80), overl. op 05‑01‑1859 om 19:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 57 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1).
10.
Abraham Jacob, geb. op 07‑02‑1860 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 9), overl. op 26‑03‑1860 om 20:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 48 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 16).
11.
Abraham Jacob, geb. op 26‑04‑1861 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 36), overl. op 11‑02‑1862 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 291 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 14).
12.
Abraham Jacob, geb. op 01‑12‑1862 om 23:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 75), overl. op 08‑01‑1863 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 38 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2).
13.
Johanna Jaapje, geb. op 16‑09‑1864 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 62), overl. op 10‑12‑1939 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 37).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 20‑02‑1891 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: G.A. de Mik, D. v.d. Heuvel, B. Schipper en C. Lugthart) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2) Pieter van den HEUVEL, 31 jaar oud, arbeider, geb. op 16‑12‑1859 om 03:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 16), overl. op 22‑08‑1934 om 10:00 u. te Amersfoort op 74-jarige leeftijd (bron: BS Amersfoort, aktenr.: 314), zn. van Arie van den HEUVEL en Pietertje HOGENDOORN.
14.
Jaapje Johanna, geb. op 20‑03‑1868 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 15), overl. op 24‑11‑1868 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 249 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 35).

VIII.71
Gijsbert Abraham de MIK, bouwman, koopman, geb. op 18‑09‑1855 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 62), overl. op 15‑04‑1930 om 17:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 74-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11), zn. van Leendert de MIK (zie VII.57) en Aagje KNOOP.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 05‑05‑1883 te Moordrecht (get.: C. de Wilde, W. Loendersloot, C. Knoop en C. Hoogenbrugge) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 6) Alida de JONG, 32 jaar oud, geb. op 05‑05‑1851 om 01:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 37), overl. op 20‑01‑1933 om 13:45 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 81-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3), dr. van Arij de JONG en Willemina van der HELM.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, boerenarbeider, geb. op 04‑01‑1886 om 16:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), overl. 10‑1970 te Ouderkerk aan den IJssel.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 02‑02‑1912 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: J. Vuik, E. Verdoold, A. Colijn en D. Frederiks) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 1) Dirkje VUIK, 29 jaar oud, geb. op 09‑07‑1882 om 11:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 71), overl. ong. 1967 te Ouderkerk aan den IJssel, dr. van Adrianus VUIK en Marrigje SLOBBE.

VII.61
Adriana de MIK, geb. op 08‑06‑1829 om 23:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 28), overl. op 02‑06‑1863 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 33-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 21), dr. van Gijsbert Leenderts de MIK (zie VI.21) en Jaapje Jans MUIJS, bouwvrouw.
Tr. (1) op 29-jarige leeftijd op 12‑11‑1858 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: J. Maat, C. den Boer, C. Bloot en A. den Haan) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7) Adolph SCHOONBROOD, 36 jaar oud, metselaarsknecht, sjouwer, geb. op 13‑03‑1822 om 22:00 u. te Maassluis (bron: BS Maassluis, aktenr.: 41), overl. op 12‑04‑1876 om 03:00 u. te Rotterdam op 54-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1343), 1e huwelijk met Cornelia Ieburg, 3e huwelijk met Rutta Kreuk. Zn. van Hendrik SCHOONBROOD en Maria CONRADI.
Rel. (2) Vader ONBEKEND.
Uit de tweede relatie:
1.
Adrianus de MIK, geb. op 20‑05‑1849 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 48), overl. op 31‑07‑1849 om 16:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 72 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 42).
2.
Adriana de MIK, geb. op 14‑10‑1852 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 74), overl. op 18‑02‑1854 om 23:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8).
3.
Adriana de MIK, geb. op 19‑03‑1854 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 37), overl. op 02‑12‑1855 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 49).

VI.25
Jan de MIK, arbeider, geb. op 04‑05‑1794 te Jaarsveld (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑05‑1794 te Jaarsveld (bron: Doopboek), overl. op 15‑03‑1847 om 01:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 52-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 17), zn. van Leendert de MIK (zie V.14) en Marrigje BOER.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 23‑10‑1822 te Polsbroek-Zuid (get.: A. Droog, H. v.d. Vlist, T. van Zijll en G. Hogeveen) (bron: BS Polsbroek-Zuid, aktenr.: 2) Cornelia van ZIJL, 20 jaar oud, geb. op 13‑01‑1802 te Waarder (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 17‑01‑1802 te Waarder (get.: Neeltje Brink) (bron: Doopboek), overl. op 19‑12‑1891 om 21:00 u. te Capelle aan den IJssel op 89-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 82), dr. van Barth van ZIJL en Annigje STERK.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, dienstbode, geb. op 02‑01‑1823 om 24:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1), overl. op 31‑08‑1900 om 14:00 u. te Capelle aan den IJssel op 77-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 70).
Tr. (1) op 27-jarige leeftijd op 23‑03‑1850 te Capelle aan den IJssel (get.: O. Hoogendijk, L. den Bliek, P. van Cappellen en W. Hoogendijk) (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 2) Jan BOOGAARD, 25 jaar oud, bouwmansknecht, geb. op 07‑09‑1824 om 21:00 u. te Overschie (bron: BS Overschie en Hogenban, aktenr.: 60), overl. op 21‑04‑1871 om 06:00 u. te Capelle aan den IJssel op 46-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 14), zn. van Wouter BOOGAARD en Alida SCHENK.
Tr. (2) op 49-jarige leeftijd op 22‑11‑1872 te Capelle aan den IJssel (get.: L. Stolk, F. van Dam, J.W. de Haas en D.H. van der Lindt) (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 13) Leendert KLEIJN, 48 jaar oud, winkelier, geb. op 16‑08‑1824 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 32), overl. op 30‑12‑1892 om 23:45 u. te Capelle aan den IJssel op 68-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 123), zn. van Boudewijn KLEIJN en Trijntje DEKKER.
2.
Annigje, geb. op 03‑02‑1824 om 23:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 5), overl. op 06‑04‑1891 om 04:00 u. te Krimpen aan de Lek op 67-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 13).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 22‑07‑1854 te Lekkerkerk (get.: G. van Vuuren, R. de Waal, G. Slijk en H.P. Ridderbos) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 11) Jacob OOSTLANDER, 22 jaar oud, geb. op 20‑11‑1831 om 03:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 52), overl. op 20‑06‑1915 om 03:30 u. te Krimpen aan de Lek op 83-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 27), zn. van Cornelis OOSTLANDER en Centijna GOUWENS.
3.
Lena, geb. op 15‑02‑1825 om 16:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 17), overl. op 03‑02‑1836 om 06:00 u. te Bergambacht op 10-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6).
4.
Bart (zie VII.69).
5.
Cornelis (zie VII.71).
6.
Roelof, geb. op 04‑10‑1829 om 12:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 41), overl. op 26‑09‑1831 om 03:00 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 44).
7.
Neeltje, geb. op 01‑12‑1830 om 21:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 67), overl. op 13‑02‑1832 om 03:00 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 12).
8.
Neeltje (zie VII.78).
9.
Roelof, geb. op 24‑01‑1836 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13), overl. op 16‑02‑1838 om 06:00 u. te Bergambacht op 2-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 7).
10.
Lena, geb. op 12‑02‑1837 om 07:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 12), overl. op 19‑03‑1839 om 18:00 u. te Bergambacht op 2-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10).
11.
Cornelia, winkelierster, geb. op 15‑07‑1838 om 07:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 43), overl. op 18‑11‑1915 om 13:00 u. te Lekkerkerk op 77-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 48).
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 26‑07‑1861 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. van Zijl, P. de Haag, P. van Zwienen en C. den Boer) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 10) Gijsbert Wiggert van VUUREN, 23 jaar oud, schipper, geb. op 04‑09‑1837 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 50), overl. op 10‑05‑1886 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 48-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 21), zn. van Jan van VUUREN en Margje STOUT.
Tr. (2) op 52-jarige leeftijd op 05‑03‑1891 te Lekkerkerk (get.: C. Oudenaarde, C. v.d. Vos, C. Stoppelenburg en C. v.d. Wouden) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 7) Willem OUDENAARDE, 54 jaar oud, landbouwer, geb. op 09‑10‑1836 om 11:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 54), overl. op 21‑07‑1930 om 15:00 u. te Lekkerkerk op 93-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 27), zn. van Willem OUDENAARDE en Lena VERBOOM.
12.
Leendert (zie VII.84).
13.
Roelof, geb. op 01‑12‑1842 om 19:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 56), overl. op 22‑08‑1845 om 15:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 2-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 31).

VII.69
Bart de MIK, koopman, winkelier, geb. op 25‑05‑1826 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 34), overl. op 27‑03‑1880 om 02:00 u. te Capelle aan den IJssel op 53-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 13), zn. van Jan de MIK (zie VI.25) en Cornelia van ZIJL.
Tr. op 45-jarige leeftijd op 09‑08‑1871 te Kralingen (get.: A. van Witzenburg, A. van Witzenburg, J. van den Arend en J.P. Bijning) (bron: BS Kralingen, aktenr.: 38) Petronella OUDENAARDEN, 33 jaar oud, winkelierster, geb. op 18‑01‑1838 om 05:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 7), overl. op 29‑06‑1918 om 07:00 u. te Capelle aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 45), 2e huwelijk met Gerrit Wilhelm Nijman. Dr. van Dirk OUDENAARDEN en Lena HERFST.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Johanna, geb. op 18‑08‑1872 om 22:00 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 71), overl. op 30‑10‑1957 om 07:30 u. te 's-Gravenhage op 85-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A2077).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 14‑10‑1897 te Capelle aan den IJssel (get.: G.W. Nijman, C. Hoogervorst, A. van Woudenberg en H. de Jong) (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 20) Adrianus DEKKER, 28 jaar oud, fittershelper, geb. op 24‑03‑1869 om 23:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 84), overl. op 17‑02‑1936 om 11:00 u. te Rotterdam op 66-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 751), zn. van Leendert DEKKER en Maria ROGGEVEEN.
2.
Lena, huisnaaister, geb. op 04‑01‑1874 om 07:30 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 2), overl. op 25‑09‑1923 om 16:00 u. te Capelle aan den IJssel op 49-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 42).
3.
Annigje Neeltje Jacoba, geb. op 21‑01‑1875 om 11:00 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 9), overl. op 30‑10‑1876 om 20:00 u. te Capelle aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 66).
4.
Dirkje, geb. op 12‑04‑1876 om 09:00 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 40), overl. op 30‑10‑1876 om 04:30 u. te Capelle aan den IJssel, 201 dagen oud (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 67).
5.
Annigje Dirkje Hendrika, winkelierster, geb. op 26‑01‑1878 om 09:00 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 10), overl. op 29‑03‑1939 om 07:00 u. te Utrecht op 61-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 572).
6.
Neeltje, geb. op 03‑12‑1879 te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 125), overl. op 09‑11‑1932 om 09:00 u. te Capelle aan den IJssel op 52-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 68), ongehuwd.

VII.71
Cornelis de MIK, inlandsch kramer, koopman, winkelier, geb. op 15‑09‑1827 om 02:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 56), overl. op 11‑02‑1913 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 85-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8), begr. op 15‑02‑1913 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), zn. van Jan de MIK (zie VI.25) en Cornelia van ZIJL.
Tr. (1) op 28-jarige leeftijd op 23‑01‑1856 te Vlist (get.: A. Hogendoorn, A. Heijkoop, J. Heijkoop en L. Oskam) (bron: BS Vlist, aktenr.: 1) Annigje van BAAREN, 33 jaar oud, geb. op 18‑12‑1822 om 11:30 u. te Zuid-Polsbroek (bron: BS Zuid Polsbroek, aktenr.: 11), overl. op 26‑08‑1860 om 00:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 37-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 33), dr. van Jan van BAAREN en Annigje van ZIJLL.
Tr. (2) op 34-jarige leeftijd op 21‑05‑1862 te Krimpen aan de Lek (get.: A. Helleman, L. Brouws, G. Kattestaart en N. Bontenbal) (bron: BS Krimpen a.d. Lek, aktenr.: 6) Hendrika ROEST, 41 jaar oud, geb. op 28‑09‑1820 om 21:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 44), overl. op 20‑11‑1867 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 47-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 68), dr. van Klaas ROEST en Teuntje VERWAAL.
Tr. (3) op 40-jarige leeftijd op 10‑06‑1868 te Krimpen aan de Lek (get.: J. Doeland, J. Slangen, G. van Krimpen en L. Brouws) (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 4) Bartha EERLAND, 41 jaar oud, geb. op 01‑05‑1827 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 28), overl. op 19‑11‑1874 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 47-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 45), dr. van Daniel EERLAND en Sara de JONG.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Annigje, geb. op 18‑05‑1858 om 17:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 41), overl. op 01‑07‑1872 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 14-jarige leeftijd (bron: Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 47).
2.
Doodgeboren kind, geb. op 23‑08‑1860 om 22:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 130), overl. op 23‑08‑1860 om 22:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel, 0 dagen oud (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 130).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Jan Cornelis (zie VIII.94).

VIII.94
Jan Cornelis de MIK, scheepmaker, koopman, geb. op 31‑08‑1863 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 61), overl. op 19‑04‑1932 om 17:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 68-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 13), zn. van Cornelis de MIK (zie VII.71) en Hendrika ROEST.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 26‑02‑1887 te Krimpen aan den IJssel (get.: K. Neef, J. Neef, K.H. Roest en C. den Ouden) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 4) Cornelia HOEK, 21 jaar oud (zie VIII.95).
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 15‑10‑1888 om 05:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 48), overl. op 15‑10‑1888 om 05:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 0 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 48).
2.
Hendrika Cornelia, geb. op 18‑12‑1890 om 05:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 77), overl. op 18‑05‑1905 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 14-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12).
3.
Arie, geb. op 14‑09‑1893 om 21:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 63), overl. ong. 1968 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Begraafplaats), ongehuwd.
4.
Neeltje Cornelia, geb. op 25‑06‑1897 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 45), overl. op 21‑02‑1983 te Capelle aan den IJssel op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.
5.
Cornelia, geb. op 25‑12‑1900 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 98), overl. op 15‑01‑1901 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 21 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2).
6.
Cornelia, geb. op 18‑09‑1904 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), overl. op 23‑07‑1906 om 11:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 36), begr. op 26‑07‑1906 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).

VII.78
Neeltje de MIK, geb. op 24‑10‑1832 om 13:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 44), overl. op 28‑04‑1909 om 11:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 76-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 14), begr. op 01‑05‑1909 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), dr. van Jan de MIK (zie VI.25) en Cornelia van ZIJL.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 07‑11‑1862 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: P. de Haag, H.J. van Lonkhuijzen, H. Schoemaker en A. den Haan) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 17) Arij HOEK, 47 jaar oud, inlandsch kramer, geb. op 28‑09‑1815 om 22:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 17), overl. op 21‑01‑1903 om 00:15 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 87-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2), zn. van Leendert HOEK en Jannigje HOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia (zie VIII.95).

VIII.95
Cornelia HOEK, geb. op 10‑04‑1865 om 01:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 20), overl. op 09‑08‑1940 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 24), dr. van Arij HOEK, inlandsch kramer, en Neeltje de MIK (zie VII.78).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 26‑02‑1887 te Krimpen aan den IJssel (get.: K. Neef, J. Neef, K.H. Roest en C. den Ouden) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 4) Jan Cornelis de MIK, 23 jaar oud (zie VIII.94).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder VIII.94).

VII.84
Leendert de MIK, koopman, bouwman, geb. op 23‑10‑1841 om 03:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 63), overl. op 18‑07‑1909 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 67-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 22), begr. op 22‑07‑1909 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), zn. van Jan de MIK (zie VI.25) en Cornelia van ZIJL.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 14‑02‑1873 te Stolwijk (get.: W. Koolwijk, B. den Ouden, H.L. Mathuizen en J. Bouter) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7) Adriana KOOLWIJK, 22 jaar oud (zie VIII.40).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder VIII.40).

VI.28
Arie de MIK, bouwman, ged. (NGK) op 09‑12‑1798 te Willige Langerak (get.: Huibertje Alblas) (bron: Doopboek), overl. op 19‑01‑1839 om 06:00 u. te Willige Langerak op 40-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 1), zn. van Leendert de MIK (zie V.14) en Marrigje BOER.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 24‑08‑1833 te Willige Langerak (get.: C. v. Oosterom, W. van Oosterom, J. Stigter en J. Azn. de Gier) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 3) Huibertje EIKELENBOOM, 23 jaar oud, geb. op 20‑01‑1810 te Willige Langerak (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 28‑01‑1810 te Willige Langerak (bron: Doopboek), overl. op 22‑11‑1886 om 22:00 u. te Willige Langerak op 76-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 19), 2e huwelijk met Johannes van Dijk. Dr. van Johannes EIKELENBOOM en Merrigje de HOOP.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert (zie VII.86).
2.
Hannes, geb. op 01‑02‑1835 om 02:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 2), overl. op 17‑02‑1837 om 11:30 u. te Willige Langerak op 2-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 5).
3.
Mergje, geb. op 01‑11‑1836 om 09:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 16), overl. op 18‑08‑1893 om 23:30 u. te Willige Langerak op 56-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 9).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 23‑10‑1869 te Willige Langerak (get.: D. Hakkesteegt, D. de Gier, J. Eikelenboom en L. de Mik) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 6) Frederik PLIEGER, 26 jaar oud, bouwman, geb. op 24‑09‑1843 om 16:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 18), overl. op 24‑09‑1904 om 12:00 u. te Schoonhoven op 61-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 16), zn. van Johannes PLIEGER en Marja van BEEST.
4.
Johanna, geb. op 09‑09‑1838 om 21:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 19), overl. op 26‑08‑1839 om 08:00 u. te Willige Langerak, 351 dagen oud (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 8).

VII.86
Leendert de MIK, bouwman, geb. op 29‑11‑1833 om 04:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 16), overl. op 25‑11‑1898 om 23:00 u. te Willige Langerak op 64-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 31), zn. van Arie de MIK (zie VI.28) en Huibertje EIKELENBOOM.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 15‑01‑1864 te Willige Langerak (get.: H. Schep, J. Eikelenboom, J. van Dijk en J. Azn. de Gier) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 1) Gijsje HOOGENDOORN, 23 jaar oud, bouwvrouw, geb. op 22‑08‑1840 om 23:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 11), overl. op 27‑01‑1922 om 14:30 u. te Schoonhoven op 81-jarige leeftijd (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 7), dr. van Willem HOOGENDOORN en Annigje VERVEER.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, geb. op 31‑10‑1864 om 00:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 31), overl. op 27‑09‑1876 om 06:00 u. te Willige Langerak op 11-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 20).
2.
Annigje, geb. op 01‑06‑1866 om 19:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 18), overl. op 07‑04‑1899 om 06:00 u. te Willige Langerak op 32-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 11).
Tr. op 18-jarige leeftijd op 30‑01‑1885 te Willige Langerak (get.: A. van Dijk, C. van Klazen, J. de Gier en D. de Gier) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 3) Willem Hendrik van RENSWOUDE, 38 jaar oud, bouwman, geb. op 06‑08‑1846 om 00:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 11), overl. op 07‑07‑1910 om 07:00 u. te Willige Langerak op 63-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 9), zn. van Pieter van RENSWOUDE en Lena EIKELENBOOM.
3.
Huibertje, geb. op 17‑09‑1867 om 13:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 20), overl. op 23‑09‑1867 om 14:00 u. te Willige Langerak, 6 dagen oud (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 11).
4.
Marrigje, geb. op 25‑11‑1868 om 20:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 27), overl. op 18‑10‑1948 om 15:30 u. te Montfoort op 79-jarige leeftijd (bron: BS Montfoort, aktenr.: 24).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 10‑01‑1900 te Willige Langerak (get.: D. de Gier, P. Vermeulen, E. Demper en J. de Bruin) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 1) Cornelis van RENSWOUDE, 31 jaar oud, arbeider, geb. op 07‑08‑1868 om 05:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 42), overl. op 02‑01‑1918 om 14:00 u. te Schoonhoven op 49-jarige leeftijd (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 1), zn. van Aart Gijsbert van RENSWOUDE en Barendina BROEREBEL.
5.
Willem (zie VIII.102).
6.
Pieter (zie VIII.104).
7.
Fijgje, geb. op 07‑02‑1872 om 23:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 2), overl. op 20‑02‑1940 om 16:00 u. te Utrecht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 417).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 10‑12‑1896 te Willige Langerak (get.: J. de Bruin, C. Sluis, C. Hakkesteegt en D. de Gier) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 8) Adrianus STUIVENBERG, 27 jaar oud, arbeider, tuinman, geb. op 04‑12‑1869 om 15:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 52), overl. op 08‑05‑1927 om 22:00 u. te Utrecht op 57-jarige leeftijd (bron: BS Vleuten, aktenr.: 12), zn. van Pieter STUIVENBERG en Geertrui DEKKER.
8.
Johanna, geb. op 18‑11‑1873 om 12:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 25), overl. op 07‑06‑1963 te Bergambacht op 89-jarige leeftijd.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 07‑12‑1894 te Willige Langerak (get.: C. Schoonhoven, P. de Mik, A. Stuivenberg en J. de Bruin) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 9) Nicolaas SCHOONHOVEN, 28 jaar oud, bouwman, geb. op 04‑03‑1866 om 19:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 21), overl. op 23‑12‑1939 om 20:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 73-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 49), zn. van Nicolaas SCHOONHOVEN en Adriana FREDERIKZE.
9.
Adriaan (zie VIII.110).
10.
Adriaantje, geb. op 20‑11‑1877 om 17:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 32), overl. op 13‑08‑1926 om 06:30 u. te Nieuw-Helvoet op 48-jarige leeftijd (bron: BS Nieuw Helvoet, aktenr.: 17).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 06‑03‑1903 te Willige Langerak (get.: H. Demper, J. Brouwer de Bruin, C. van Renswoude en D. de Gier) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 3) Egbert DEMPER, 25 jaar oud, arbeider, veehandelaar, geb. op 26‑06‑1877 om 03:00 u. te Polsbroek (bron: BS Polsbroek, aktenr.: 18), overl. op 20‑12‑1931 om 10:30 u. te Waddinxveen op 54-jarige leeftijd (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 63), 2e huwelijk met Hendrika Adriana Mingaars. Zn. van Pieter DEMPER en Jannigje BLANKEN.
11.
Arie, geb. op 12‑06‑1879 om 21:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 12), overl. op 02‑04‑1902 om 19:00 u. te Willige Langerak op 22-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 2), ongehuwd.
12.
Leendert (zie VIII.115).
13.
Gijsbert (zie VIII.117).

VIII.102
Willem de MIK, bouwman, schipper, geb. op 25‑11‑1868 om 20:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 26), overl. op 17‑01‑1931 om 00:30 u. te Reeuwijk op 62-jarige leeftijd (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 4), zn. van Leendert de MIK (zie VII.86) en Gijsje HOOGENDOORN, bouwvrouw.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 06‑06‑1902 te Willige Langerak (get.: J. Gelderblom, C. Post, D. de Gier en H. Kooiman) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 7) Johanna GELDERBLOM, 38 jaar oud, geb. op 18‑09‑1863 om 05:00 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 36), overl. op 19‑10‑1931 om 08:00 u. te Zeist op 68-jarige leeftijd (bron: BS Zeist, aktenr.: 325), 1e huwelijk met Mees Benschop. Dr. van Aalbert GELDERBLOM en Aagje ZWIJNENBURG.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert (zie IX.161).
2.
Gijsje Aagje, geb. op 26‑01‑1909 om 17:00 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 12), overl. op 28‑06‑1909 om 08:00 u. te Waddinxveen, 153 dagen oud (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 49).

IX.161
Leendert de MIK, boomkweker, geb. op 25‑02‑1903 om 13:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 6), overl. op 07‑01‑1990 te Hazerswoude op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de MIK (zie VIII.102) en Johanna GELDERBLOM.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 02‑07‑1925 te Boskoop (bron: BS Boskoop, aktenr.: 23) Adriana Susanna BLANKEN, geb. 04‑1903 te Hazerswoude, overl. op 02‑12‑1981 te Boskoop (bron: Advertentie), dr. van Jenneko BLANKEN en Jannetje QUINT.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Jannetje, geb. op 23‑10‑1926 te Nieuwkoop (bron: De Rijnbode), overl. op 10‑06‑2003 te Zoetermeer op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. te Boskoop Jan van DIJK, geb. te Waddinxveen (bron: BR Waddinxveen), zn. van Hendrik van DIJK en Cornelia VERMEULEN.
2.
Jannetje Adriana, geb. te Boskoop (bron: Woerdens Weekblad).
Tr. te Boskoop Jacob BLONK, 22 jaar oud, geb. op 16‑09‑1928, overl. op 02‑12‑2012 op 84-jarige leeftijd, zn. van Pieter BLONK en Maatje Alberdina van der MEER.

VIII.104
Pieter de MIK, arbeider, geb. op 03‑08‑1870 om 15:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 17), zn. van Leendert de MIK (zie VII.86) en Gijsje HOOGENDOORN, bouwvrouw.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 24‑01‑1896 te Willige Langerak (get.: A. Vermeulen, K. Schoonhoven, J. Vermeulen en D. de Gier) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 2) Antje VERMEULEN, 25 jaar oud, geb. op 13‑08‑1870 om 15:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 20), overl. op 14‑12‑1932 om 13:30 u. te Moordrecht op 62-jarige leeftijd (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 27), dr. van Adrianus VERMEULEN en Lijsje HOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsje, geb. op 26‑05‑1896 om 07:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 51), overl. op 25‑05‑1991 te Waddinxveen op 94-jarige leeftijd.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 19‑08‑1920 te Haastrecht (get.: K. Oosterom en L.A. de Mik) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 10) Bastiaan OOSTEROM, 24 jaar oud, schipper, geb. op 22‑11‑1895 om 15:00 u. te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 109), overl. 10‑1967 te Gouda, zn. van Martinus OOSTEROM en Sophia VERWEIJ.
2.
Lijsje, geb. op 08‑09‑1897 om 05:00 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 118), overl. op 16‑07‑1972 te Ridderkerk op 74-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Vredehof).
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 07‑07‑1921 te Haastrecht (get.: B. Oosterom en L.M. van der Linde) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 8) Herbert van OORSCHOT, 23 jaar oud, metselaar, winkelier, geb. op 28‑02‑1898 om 11:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 53), overl. op 24‑07‑1941 om 20:15 u. te Dordrecht op 43-jarige leeftijd (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 455), zn. van Adrianus van OORSCHOT en Willemina van der LINDEN.
Tr. (2) op 45-jarige leeftijd op 13‑10‑1942 te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 121) Pieter van der LINDEN, 48 jaar oud, geb. op 15‑06‑1894 om 04:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 144), overl. op 26‑02‑1969 te Ridderkerk op 74-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ridderkerk), zn. van Cornelis van der LINDEN en Francina van TUSSENBROEK.
3.
Leendert Adrianus (zie IX.169).
4.
Adrianus (zie IX.171).
5.
Arie (zie IX.173).
6.
Margaretha, geb. op 04‑10‑1911 te Waddinxveen (bron: BR Waddinxveen), overl. op 22‑02‑1912 om 06:30 u. te Waddinxveen, 141 dagen oud (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 29).

IX.169
Leendert Adrianus de MIK, winkelier, geb. op 27‑04‑1899 om 23:00 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 55), overl. op 02‑10‑1980 te Ridderkerk op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ridderkerk), op 19 oktober 1920 met de Ryndam aangekomen op Ellis Island, Amerika. Bij vertrek woonde hij in Den Haag. Hij was toen ongetrouwd. (Bron: Passagierslijst Ryndam) Zn. van Pieter de MIK (zie VIII.104) en Antje VERMEULEN.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 29‑11‑1923 te Barendrecht (bron: BS Barendrecht, aktenr.: 32) Adriana Maria WILLEMSTEIN, 26 jaar oud, geb. op 28‑10‑1897 om 23:00 u. te Barendrecht (bron: BS Barendrecht, aktenr.: 101), overl. op 10‑01‑1963 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ridderkerk, aktenr.: 130), dr. van Gerrit WILLEMSTEIN en Rookje Hendrika RIJSDIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Antje R. (Annie).
Tr. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 86) Basil G. (Basil) RABBITTS, overl. voor 2011.
2.
Gerrit Pieter, geb. op 08‑11‑1925 te Ridderkerk, overl. op 09‑07‑2011 te Ridderkerk op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
3.
Pieter, geb. op 24‑01‑1928 te Ridderkerk, overl. op 21‑05‑1928 om 07:00 u. te Ridderkerk, 118 dagen oud (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 63).
4.
Pieter (zie X.246).
5.
Mattheus (zie X.248).
6.
Adrianus, geb. op 22‑08‑1932 te Ridderkerk, overl. op 02‑08‑1991 te Ridderkerk op 58-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
7.
Leendert Adrianus (zie X.251).
8.
Matthijs Willem (zie X.253).
9.
Roos, geb. te Ridderkerk.
Tr. te Middlesex South (England) Pieter van der FLIER, geb. te Waddinxveen (bron: BR Waddinxveen), zn. van Adriaan van der FLIER en Gerrigje ZWANENBURG.
10.
Arie (zie X.257).

X.246
Pieter de MIK, schoenmaker, geb. op 13‑06‑1929 te Ridderkerk, overl. op 04‑07‑2012 te Ridderkerk op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Leendert Adrianus de MIK (zie IX.169) en Adriana Maria WILLEMSTEIN.
Tr. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 136) Johanna de RUITER, geb. te Ridderkerk, dr. van Simon de RUITER en Hendrika van LOON.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Maria (Anja), geb. te Rotterdam.
Tr. Sijmen (Siem) ROEST, geb. te Ridderkerk, zn. van Hendrik ROEST en Cornelia KOOIJMAN.
2.
Hendrika (Herma), geb. te Ridderkerk.

X.248
Mattheus de MIK, geb. op 31‑12‑1930 te Ridderkerk, overl. op 06‑11‑1987 te Ridderkerk op 56-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ridderkerk), zn. van Leendert Adrianus de MIK (zie IX.169) en Adriana Maria WILLEMSTEIN.
Tr. ong. 1968 te Hendrik-Ido-Ambacht Heiltje de KOK, geb. op 16‑10‑1940 te Zwijndrecht, overl. op 02‑01‑2008 te Ridderkerk op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Willem de KOK en Adriana KRIELAART.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Maria (Annamarie), geb. te Rotterdan.
Tr. te Ridderkerk Willem (Wim) HEUVELMAN, geb. te Ouderkerk aan den IJssel, zn. van Leendert HEUVELMAN en Janna SPEKSNIJDER.

X.251
Leendert Adrianus de MIK, machinist, geb. te Ridderkerk, zn. van Leendert Adrianus de MIK (zie IX.169) en Adriana Maria WILLEMSTEIN.
Tr. te Hendrik-Ido-Ambacht (bron: Advertentie) Neeltje Maria van den BERG, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht, dr. van Aart van den BERG en Jannigje van der VEN.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Aart Teunis Willem (zie XI.212).

XI.210
Leendert Adrianus (Leo) de MIK, geb. op 09‑09‑1959 te Hendrik-Ido-Ambacht, overl. op 02‑08‑2000 te Kortgene op 40-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Leendert Adrianus de MIK (zie X.251) en Neeltje Maria van den BERG.
Tr. te Spijkenisse (bron: Advertentie), tr. kerk te Vlaardingen (bron: Advertentie) Ingrid Desirée (Ingrid) NOORDIJK, geb. te Rotterdam, dr. van Lieven Cornelis NOORDIJK en Catharina Maria van BOCHOVE.
Uit dit huwelijk:
1.
Lydia Catharina Neeltje (Lydia), geb. te Zierikzee, ged. (CG) te Zierikzee.
2.
Leentje Adriana, geb. te Goes (bron: Advertentie), ged. te Kortgene.

XI.212
Aart Teunis Willem de MIK, geb. te Hendrik-Ido-Ambacht, zn. van Leendert Adrianus de MIK (zie X.251) en Neeltje Maria van den BERG.
Tr. te Goedereede, tr. kerk te Goedereede Arentje Klazina BOSHOVEN, geb. te Goedereede, dr. van K. BOSHOVEN en Wilhelmina Pieternella van der SANDE.
Uit dit huwelijk:
1.
Arjan.
2.
Krijn.
3.
Leendert.

X.253
Matthijs Willem de MIK, geb. te Ridderkerk, zn. van Leendert Adrianus de MIK (zie IX.169) en Adriana Maria WILLEMSTEIN.
Tr. Maaike van GENT, geb. te Ridderkerk, dr. van Dirk van GENT en Maria VERHOEVEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Adrianus (zie XI.214).
2.
Maria (Ria).
Tr. Johannes (Hans) VELDHOEN, zn. van Johannes VELDHOEN en Jacoba van DRIEL.
3.
Arjan (zie XI.218).

XI.214
Leendert Adrianus de MIK, geb. te Ridderkerk, zn. van Matthijs Willem de MIK (zie X.253) en Maaike van GENT.
Tr. Lijntje (Linette) ROEPERT, dr. van Nicolaas ROEPERT en Neeltje van PELT.
Uit dit huwelijk:
1.
Matthijs Willem (Thijs).
2.
Leendert Nicolaas (Niels).

XI.218
Arjan de MIK, zn. van Matthijs Willem de MIK (zie X.253) en Maaike van GENT.
Echtgenote is Natasja Wilhelmina van 't HOF, dr. van Teunis van 't HOF en Cornelia Wilhelmina van WIJNGAARDEN.
Tr. (2) Michèle Simone Le LARGE, dr. van Willem Cornelis Le LARGE en Leni Adriana van KOOTWIJK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Monique Larissa.
2.
Eric Christian.

X.257
Arie de MIK, geb. te Ridderkerk, zn. van Leendert Adrianus de MIK (zie IX.169) en Adriana Maria WILLEMSTEIN.
Tr. te Ridderkerk Jannetje Angenita de GELDER, geb. te Ridderkerk, dr. van Bastiaan de GELDER en Sijgje Petertje BROEKHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Angenita, geb. te Rotterdam.
Tr. te Ridderkerk Louis Klaas van OOSTEROM, geb. te Hilversum, zn. van Klaas van OOSTEROM en Louisa Jacoba Everdina BAKKER.
2.
Andreas (zie XI.223).
3.
David (zie XI.226).

XI.223
Andreas de MIK, geb. te Dordrecht, zn. van Arie de MIK (zie X.257) en Jannetje Angenita de GELDER.
Tr. (1) te Ridderkerk Angele Pauline EGGERS, geb. te Rotterdam, dr. van Theophile EGGERS en Paula KOUTERS.
Tr. (2) te Zoetermeer Maria Helena Josephina OVERDEVEST, geb. te Delft, dr. van Hendrikus Christianus Maria OVERDEVEST en Helena Maria Jozephine Carolina VISSER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pascal Dion, geb. te Rotterdam.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Romy, geb. te Zoetermeer.
3.
Jesse, geb. te Zoetermeer.

XI.226
David de MIK, geb. te Dordrecht, zn. van Arie de MIK (zie X.257) en Jannetje Angenita de GELDER.
Tr. te Ridderkerk Anouk Maureen HOBERS, geb. te Ridderkerk, dr. van Margrietus HOBERS en Cornelia van HOMOET.
Uit dit huwelijk:
1.
Eva, geb. te Ridderkerk.
2.
Suzanne, geb. te Ridderkerk.

IX.171
Adrianus de MIK, kaashandelaar, winkelier, geb. op 17‑12‑1900 om 19:30 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 154), overl. op 01‑07‑1943 om 23:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 42-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 16), zn. van Pieter de MIK (zie VIII.104) en Antje VERMEULEN.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 29‑04‑1926 te Moordrecht (get.: H. van Oorschot en B. Oosterom) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 5) Therese Friederieke ALBERS, 18 jaar oud, geb. op 11‑06‑1907 te Horsten (Duitsland), dr. van Diedrich ALBERS en Thaletta Catharina Margaretha LUDOLPHUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Diedrich (zie X.259).
2.
Thaletta Antje, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel).
Tr. te Rotterdam Hendrik Jacobus ABBEKERK, geb. te Zevenhuizen (bron: BR Zevenhuizen), zn. van Jan ABBEKERK en Geertje JONGENEEL.

X.259
Pieter Diedrich de MIK, kok, geb. op 25‑04‑1927 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 05‑01‑2003 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, zn. van Adrianus de MIK (zie IX.171) en Therese Friederieke ALBERS.
Tr. te Rotterdam Andrea Cato Wilhelmina VERBEEK, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), dr. van Johannes VERBEEK en Johanna Cornelia Katharina BERGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Elly Thérèse Johanna, geb. te Rotterdam.
Tr. (1) te Rotterdam Coenraad Jan GROEN.
Tr. (2) Johannes Marinus van DIJK.
2.
Adrianus Pieter Johan (zie XI.231).

XI.231
Adrianus Pieter Johan de MIK, makelaar, geb. te Rotterdam, zn. van Pieter Diedrich de MIK (zie X.259) en Andrea Cato Wilhelmina VERBEEK.
Tr. Johanna Jacoba van der KLEIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jordana Richelle.
2.
Valerie Georgine.

IX.173
Arie de MIK, koopman in kaas, geb. op 02‑05‑1902 om 12:00 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 63), overl. op 08‑09‑1950 te Byron (Ontario, Canada) op 48-jarige leeftijd, zn. van Pieter de MIK (zie VIII.104) en Antje VERMEULEN.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 26‑10‑1923 te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 40) Agnezia Sophia van der FLIER, 21 jaar oud, geb. op 05‑09‑1902 om 20:00 u. te Oud-Alblas (bron: BS Oud-Alblas, aktenr.: 22), overl. op 27‑12‑1984 te Capelle aan den IJssel op 82-jarige leeftijd, dr. van Adrianus van der FLIER en Teuntje LEEUWIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geb. te Waddinxveen (bron: BR Gouda).
Tr. te Gouda Wijntje LELIJ, geb. te Gouda (bron: BR Gouda), dr. van Daniël LELIJ en Marrigje POTUIJT.
2.
Adrianus, geb. te Reeuwijk (bron: BR Gouda).
3.
Antje, geb. 08‑1927 te Reeuwijk, overl. op 09‑10‑1927 om 17:30 u. te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 39).

VIII.110
Adriaan de MIK, boerenarbeider, vrachtrijder, geb. op 14‑03‑1876 om 15:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 10), overl. op 31‑01‑1946 om 20:00 u. te Gouda op 69-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 57), zn. van Leendert de MIK (zie VII.86) en Gijsje HOOGENDOORN, bouwvrouw.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 10‑11‑1898 te Vlist (get.: N. Schoonhoven, B. Verwaal, W. Verwaal en J. Uittenbogaard) (bron: BS Vlist, aktenr.: 3) Janna VERWAAL, 24 jaar oud, geb. op 02‑08‑1874 om 14:00 u. te Vlist (bron: BS Vlist, aktenr.: 9), overl. op 13‑04‑1932 om 09:00 u. te Moordrecht op 57-jarige leeftijd (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 11), dr. van Hendrik VERWAAL en Adriana van DAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Hendrik, geb. op 21‑02‑1899 om 05:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 18), overl. op 07‑04‑1899 om 09:00 u. te Waddinxveen, 45 dagen oud (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 27).
2.
Leendert Hendrik (zie IX.177).
3.
Hendrik, geb. op 27‑06‑1901 om 23:30 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 78).
4.
Arie (zie IX.180).
5.
Pieter Willem, geb. op 06‑09‑1904 om 20:00 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 33), overl. op 10‑07‑1905 om 10:00 u. te Schoonhoven, 307 dagen oud (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 54).
6.
Adriaan Gijsbert, geb. op 17‑03‑1906 om 07:30 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 35), overl. op 24‑06‑1985 te Moordrecht op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
7.
Willem Pieter (zie IX.184).
8.
Jan, geb. op 04‑08‑1908 om 21:00 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 80), overl. voor 1990.
9.
Gijsbert, geb. op 25‑09‑1909 om 02:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 101), overl. voor 1985.
10.
Adriana Trijntje (zie IX.189).
11.
Gijsje Annigje, geb. op 24‑09‑1912 om 01:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 87), overl. op 17‑12‑1914 om 04:00 u. te Moordrecht op 2-jarige leeftijd (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 36).
12.
Pieter Willem (zie IX.192).
13.
Maarten Johannes, geb. op 26‑12‑1915 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Moordrecht), overl. op 12‑03‑1986 te Moerkapelle op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.

IX.177
Leendert Hendrik de MIK, werkman, geb. op 16‑03‑1900 om 00:30 u. te Waddinxveen (bron: Waddinxveen, aktenr.: 30), overl. op 30‑04‑1986 te Bergambacht op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Adriaan de MIK (zie VIII.110) en Janna VERWAAL.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 26‑10‑1923 te Bergambacht (get.: J. Verveer en J.P. Hogendoorn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 25) Marrigje HOOGENDOORN, 27 jaar oud, geb. op 04‑09‑1896 om 05:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 80), overl. op 09‑06‑1978 te Bergambacht op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), dr. van Jan HOOGENDOORN en Teuntje DUHAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje, geb. op 16‑08‑1924 te Waddinxveen (bron: BR Moordrecht), overl. op 26‑11‑1999 te Gouda op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie), ongehuwd.
2.
Adriaan, geb. op 13‑09‑1927 te Waddinxveen (bron: BR Moordrecht), overl. op 01‑06‑1928 om 20:00 u. te Moordrecht, 262 dagen oud (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 14).
3.
Janna, geb. te Moordrecht (bron: BR Moordrecht, aktenr.: 57).
Tr. te Bergambacht (bron: Advertentie) Cornelis (Cor) de KLUIJVER, 25 jaar oud, geb. op 14‑12‑1929 te Brandwijk (bron: BR Brandwijk), overl. op 06‑03‑2016 te Bergambacht op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Albert de KLUIJVER en Annigje den OUDEN.

IX.180
Arie de MIK, tuinder, geb. op 12‑06‑1903 om 09:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 18), overl. voor 1985, zn. van Adriaan de MIK (zie VIII.110) en Janna VERWAAL.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 30‑03‑1928 te Bergambacht (get.: A. Hogendoorn en L.H. de Mik) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9) Neeltje HOOGENDOORN, 27 jaar oud, geb. op 08‑03‑1901 om 17:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 21), overl. op 16‑01‑1990 te Gouda op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Jan HOOGENDOORN en Teuntje DUHAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan (zie X.271).
2.
Jan (zie X.273).
3.
Leendert Hendrik Jan (zie X.275).

X.271
Adriaan de MIK, geb. op 17‑09‑1929 te Waddinxveen (bron: BR Moordrecht), overl. op 02‑04‑1997 te Nederhorst den Berg op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Arie de MIK (zie IX.180) en Neeltje HOOGENDOORN.
Tr. te Waddinxveen Arendje Elizabeth LINDHOUT, geb. te Bleiswijk (bron: BR Waddinxveen), dr. van Dirk Leendert Cornelis LINDHOUT en Maria LEEFLANG.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie (zie XI.233).
3.
Neeltje (Nellie).
Rel. Jacob N.N.
4.
Ria (Ria).
Rel. Jan N.N.
5.
Tilly.
Rel. Hans SCHOLTZE, zn. van Hans SCHOLTZE en Greetje van DIJK.

XI.233
Arie de MIK, zn. van Adriaan de MIK (zie X.271) en Arendje Elizabeth LINDHOUT.
Rel. Anneke N.N.
Uit deze relatie:
1.
Marjolein.
2.
Arjan.
3.
Hans.

XI.235
Dirk Leendert Cornelis (Dik) de MIK, zn. van Adriaan de MIK (zie X.271) en Arendje Elizabeth LINDHOUT.
Tr. Johanna Jacoba (Joke) BOOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Jeroen (zie XII.126).
2.
Wouter (zie XII.128).
3.
Barend.

XII.126
Jeroen de MIK, zn. van Dirk Leendert Cornelis (Dik) de MIK (zie XI.235) en Johanna Jacoba (Joke) BOOM.
Rel. Suzanne RIETDIJK, dr. van C. RIETDIJK en C. HOGENDOORN.
Uit deze relatie:
1.
L.

XII.128
Wouter de MIK, zn. van Dirk Leendert Cornelis (Dik) de MIK (zie XI.235) en Johanna Jacoba (Joke) BOOM.
Tr. A.J. PIKEE.
Uit dit huwelijk:
1.
M.

X.273
Jan de MIK, geb. te Waddinxveen (bron: BR Moordrecht), zn. van Arie de MIK (zie IX.180) en Neeltje HOOGENDOORN.
Tr. Annigje KUIPERS, 29 jaar oud, geb. op 03‑08‑1932 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 16‑06‑2009 te Gouda op 76-jarige leeftijd, dr. van Gerrit Jan KUIPERS en Jennetje MEIJLINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jan (zie XI.243).

XI.243
Gerrit Jan de MIK, zn. van Jan de MIK (zie X.273) en Annigje KUIPERS.
Tr. Teuntje van BRUGGEN, dr. van G. van BRUGGEN en T. ALTING.
Uit dit huwelijk:
1.
Saskia.
2.
Pascal.
3.
Yvette.

X.275
Leendert Hendrik Jan de MIK, geb. op 03‑05‑1932 te Waddinxveen (bron: BR Moordrecht), overl. op 02‑09‑1978 te Waddinxveen op 46-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Arie de MIK (zie IX.180) en Neeltje HOOGENDOORN.
Rel. Elizabeth Wiggerina OOSTEROM, 2e huwelijk met Marinus Johannes Kaashoek.
Uit deze relatie:
1.
Neeltje (Nelleke), geb. te Waddinxveen.
Tr. Hillebrand van DODEWAARD.
2.
Elizabeth (Elly).
Tr. Alex Johan HAMOEN, zn. van Tijmen HAMOEN en Ingetje HENSEN.
3.
Arie (zie XI.249).
4.
Pieternella (Petra), geb. te Waddinxveen.
Tr. Egbert Jan BLONK.
5.
Leendert Hendrik Jan.

XI.249
Arie de MIK, geb. te Waddinxveen, zn. van Leendert Hendrik Jan de MIK (zie X.275) en Elizabeth Wiggerina OOSTEROM.
Tr. Maria Janna (Mariet) BUTTER, dr. van F. BUTTER en M. SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Sanne, geb. op 29‑06‑1996 (bron: Advertentie), overl. op 29‑06‑1996, 0 dagen oud (bron: Advertentie).
2.
Marbeth.

IX.184
Willem Pieter de MIK, meubelmaker, geb. op 31‑05‑1907 om 18:00 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 58), overl. voor 1981, zn. van Adriaan de MIK (zie VIII.110) en Janna VERWAAL.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 16‑02‑1940 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel) Christina Adriana de KONING, 30 jaar oud, geb. op 16‑02‑1910 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 21‑08‑1981 te Nieuwerkerk aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Christianus Andreas de KONING en Adriana VIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Cristianus Andreas (zie X.277).
2.
Willy Christina Cornelia, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel.
Tr. Johan Cornelis van der DUSSEN, geb. te Capelle aan den IJssel, zn. van Arie van der DUSSEN en Neeltje Marrigje van VLIET.

X.277
Cristianus Andreas de MIK, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel, zn. van Willem Pieter de MIK (zie IX.184) en Christina Adriana de KONING.
Tr. Baartje Pietje STAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Cristiana Andrea.
2.
Andrea Janny.
Echtgenoot is Etienne CATSBURG, zn. van H. CATSBURG en J. BROERE.

IX.189
Adriana Trijntje de MIK, geb. op 28‑04‑1911 om 02:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 38), overl. op 25‑05‑1982 te Woerden op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Adriaan de MIK (zie VIII.110) en Janna VERWAAL.
Rel. (1) Vader ONBEKEND.
Rel. (2) Cornelis Arie van MEIJEREN, geb. op 06‑11‑1916, overl. op 07‑06‑1994 te Woerden op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit de eerste relatie:
1.
Adriaan de MIK, geb. te Moordrecht (bron: BR Moordrecht).

IX.192
Pieter Willem de MIK, geb. op 03‑12‑1913 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Moordrecht), overl. op 27‑10‑1992 te Waddinxveen op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Adriaan de MIK (zie VIII.110) en Janna VERWAAL.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 19‑07‑1939 te Waddinxveen (bron: BR Waddinxveen) Jannigje van BEEK, 20 jaar oud, geb. op 07‑09‑1918 te Woerden (bron: BR Moordrecht), overl. op 05‑09‑2002 te Waddinxveen op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Hendrik van BEEK en Maria Geertruida METHORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (Johan) (zie X.282).
2.
Hendrik (zie X.284).
3.
Adriaan (zie X.286).
4.
Teunis, geb. op 31‑01‑1944 om 03:05 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 4), overl. op 31‑01‑1944 om 03:05 u. te Moordrecht, 0 dagen oud (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 4).
5.
Teunis (Teus) (zie X.290).
6.
Jan (zie X.292).
7.
Janna (Janny), geb. te Moordrecht.
8.
Maria Geertruida (Marrie), geb. te Moordrecht.
Partner is C.A. de LEEUW de BOUTER.
9.
Pieter Willem (Piet) (zie X.297).
10.
Leendert Hendrik (Leen), geb. te Moordrecht.
Tr. (1) E.C. (Eveline) LAROS, geb. op 30‑09‑1953, overl. op 16‑06‑2005 op 51-jarige leeftijd, dr. van Jan LAROS en S.P. HARKES.
Tr. (2) Plonia Gerharda HOOGENDOORN, dr. van C. HOOGENDOORN en P.G. van TOL.
11.
Cornelia (Corrie), geb. te Moordrecht.
12.
Arie (zie X.303).

X.282
Johannes (Johan) de MIK, geb. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 3), zn. van Pieter Willem de MIK (zie IX.192) en Jannigje van BEEK.
Tr. te Moordrecht Maria Arnolda van PROOIJEN, geb. te Moordrecht (bron: BR Moordrecht), dr. van Arie van PROOIJEN en Wilhelmina Hendrieka den OTTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Willem (Peter) (zie XI.257).
2.
Arie (zie XI.259).
3.
Jan (zie XI.261).
4.
Alexander Nicolaas Douglas Richard Eduard (Andre), geb. te Moordrecht.
Echtgenote is Jira CHANTA, geb. te Lampang (Thailand).

XI.257
Pieter Willem (Peter) de MIK, geb. te Moordrecht, zn. van Johannes (Johan) de MIK (zie X.282) en Maria Arnolda van PROOIJEN.
Echtgenote is M.J.S. (Marianne) van de WIEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Brain, geb. te Moordrecht.

XI.259
Arie de MIK, geb. te Moordrecht, zn. van Johannes (Johan) de MIK (zie X.282) en Maria Arnolda van PROOIJEN.
Tr. Elles HAKKESTEEGT, geb. te Rijswijk, dr. van G. HAKKESTEEGT en A.B. BRUSSAARD.
Uit dit huwelijk:
1.
Joeri, geb. te Gouda (bron: Advertentie).
2.
Remco, geb. te Gouda.

XI.261
Jan de MIK, geb. te Moordrecht, zn. van Johannes (Johan) de MIK (zie X.282) en Maria Arnolda van PROOIJEN.
Tr. te Moordrecht Telma EIKELHOF, geb. te Rotterdam, dr. van N.N. EIKELHOF en C.M. VONK.
Uit dit huwelijk:
1.
Danny, geb. te Gouda.
2.
Linda, geb. te Gouda.

X.284
Hendrik de MIK, geb. op 28‑12‑1940 te Moordrecht (bron: BR Moordrecht, aktenr.: 53), overl. op 05‑08‑2007 te Waddinxveen op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Pieter Willem de MIK (zie IX.192) en Jannigje van BEEK.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 15‑04‑1965 te Bergambacht Aletta Hendrika (Aletta) SPEKSNIJDER, 21 jaar oud, geb. op 03‑07‑1943 te Bergambacht, overl. op 06‑12‑2007 te Gouda op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Arie Jacobus SPEKSNIJDER en Brustina Margaretha van STEENIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannigje (Janneke), geb. te Waddinxveen.
2.
Arie Jacobus (Jaco), geb. te Waddinxveen.
Tr. Wilhelmina Adriana (Wilma) van TUSSENBROEK, geb. te Hardinxveld-Giessendam, dr. van B.E. van TUSSENBROEK en D. van BROUWERSHAVEN.

X.286
Adriaan de MIK, geb. te Moordrecht, zn. van Pieter Willem de MIK (zie IX.192) en Jannigje van BEEK.
Tr. (1) te Waddinxveen Jansje (Ans) TIELE, geb. te Moordrecht, dr. van G. TIELE en H.G. LANGERAK.
Tr. (2) Aaltje (Alie) HAALBOOM, 1e huwelijk met A.H. Greving. Dr. van Steven HAALBOOM en Aartje van HOLLAND.
Uit het eerste huwelijk:
2.
3.

XI.268
Gerrit Pieter Adriaan (Gerard) de MIK, geb. te Waddinxveen, zn. van Adriaan de MIK (zie X.286) en Jansje (Ans) TIELE.
Tr. te Zeist Gerritje (Gerrie) MAASSE, dr. van J.J. MAASSE en Gerritje v.d. BRINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Eleonora, geb. te Woerden.

XI.270
Richard Philip (Richard) de MIK, geb. te Waddinxveen, zn. van Adriaan de MIK (zie X.286) en Jansje (Ans) TIELE.
Tr. te Waddinxveen Elise Leonie (Leonie) van PUTTEN, dr. van Aren van PUTTEN en Leny van DOORN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jonathan Jon (Jon), geb. te Gouda.
2.
Esther Zoe (Zoe), geb. te Boskoop.

XI.272
Edward Fabian (Eduard) de MIK, geb. te Waddinxveen, zn. van Adriaan de MIK (zie X.286) en Jansje (Ans) TIELE.
Tr. te Boskoop Sophia Clazina (Rosita) van VUUREN, geb. te Boskoop, dr. van Pieter van VUUREN en Jannetje Maria Louisa van VUUREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Levi Matthias.

X.290
Teunis (Teus) de MIK, bouwkundig tekenaar, geb. te Moordrecht, zn. van Pieter Willem de MIK (zie IX.192) en Jannigje van BEEK.
Tr. te Waddinxveen Klaasje (Karla) KIJK in de VEGTE, geb. te Dalfsen, dr. van Klaas KIJK in de VEGTE en Gerrigje KNOL.
Uit dit huwelijk:
1.
Jannette Petra Wilhelmina (Jannet), geb. te Waddinxveen.
Tr. te Waddinxveen Willem Marinus (Wim) BOS, geb. te Zwijndrecht.
2.
Karoline Gerdina Johanna, geb. te Waddinxveen.
Tr. Martinus (Martin) VOSKUILEN.
3.
Suzanne Jacqueline Alexandra, geb. te Waddinxveen.
Tr. Jeroen Alexander Cornelis (Jeroen) van den BERG, geb. te Waddinxveen, zn. van Gerrit van den BERG en Grietje Neeltje den UYL.

X.292
Jan de MIK, geb. te Moordrecht, zn. van Pieter Willem de MIK (zie IX.192) en Jannigje van BEEK.
Tr. Silvia (Silvie) BARENTSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Mark Jaap (Mark) (zie XI.280).
2.
Judy.
Echtgenoot is Jan Harkes van der MOLEN.
3.
Frank.

XI.280
Mark Jaap (Mark) de MIK, zn. van Jan de MIK (zie X.292) en Silvia (Silvie) BARENTSEN.
Tr. Jannigje Cornelia LIPS, dr. van J. LIPS en G.E. van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Esmee.

X.297
Pieter Willem (Piet) de MIK, geb. op 26‑08‑1951 te Moordrecht, overl. op 10‑11‑2001 te Waddinxveen op 50-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Pieter Willem de MIK (zie IX.192) en Jannigje van BEEK.
Rel. Ewaldina (Ina) HOOGENDOORN, dr. van Teunis HOOGENDOORN en C. van HEEZIK.
Uit deze relatie:
1.
Angelique Bianca (Angelique), geb. te Waddinxveen.
Tr. Johannes STOL, geb. te Oegstgeest, zn. van Marten STOL en Roos N.N.
2.
Robert Alexander (Rob), geb. te Gouda.
Tr. te Leiden Marjolein BAAKE, dr. van J.B.M. BAAKE en C.M. LIESKAMP.
3.
Ingeborg Monique (Ingeborg), geb. te Gouda.
4.
Evert Roelof (Evert), geb. te Gouda.

X.303
Arie de MIK, geb. te Moordrecht, zn. van Pieter Willem de MIK (zie IX.192) en Jannigje van BEEK.
Tr. te Waddinxveen (bron: Advertentie), tr. kerk te Waddinxveen (bron: Advertentie) Elizabeth van TOL, geb. te Waddinxveen, dr. van M.P. van TOL en E. HOOGENDOORN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Pieter Cornelis (Arie), geb. te Gouda.
Tr. te Ouddorp (bron: Advertentie), tr. kerk te Dirksland (bron: Advertentie) Maartje Annigje Dirkje (Miranda) van PUTTEN, geb. te Herkingen, dr. van Leendert Maarten van PUTTEN en Bastiaantje van NES.
2.
Maurits Pieter (Maurits), geb. te Gouda.
3.
Elizabeth (Beppie), geb. te Gouda.

X.305
Maarten Johannes (Maarten) de MIK, geb. te Brisbane (Australië), zn. van Pieter Willem de MIK (zie IX.192) en Jannigje van BEEK.
Tr. Marijtje Johanna (Marjo) LAROS, dr. van Jan LAROS en S.P. HARKES.
Uit dit huwelijk:
1.
Martijn Gerben.

VIII.115
Leendert de MIK, arbeider, tuindersknecht, geb. op 18‑01‑1882 om 21:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 2), overl. op 03‑04‑1938 om 04:30 u. te Pijnacker op 56-jarige leeftijd (bron: BS Pijnacker, aktenr.: 15), zn. van Leendert de MIK (zie VII.86) en Gijsje HOOGENDOORN, bouwvrouw.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 05‑01‑1906 te Jaarsveld (get.: A. van Dommelen, W. van Dommelen, A. de Mik en W. de Mik) (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 1) Adriana van DOMMELEN, 20 jaar oud, geb. op 07‑07‑1885 om 23:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 38), dr. van Arie Cornelis van DOMMELEN en Johanna Pieternella van SOOLINGEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert (zie IX.195).
2.
Arie Cornelis, bedrijfsleider, geb. op 07‑06‑1907 om 07:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 10).
Tr. te Rijswijk (get.: G.J. Broekhuysen en J. Riemens) (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 112) Maaike van ROOIJEN, geb. op 20‑02‑1905 te Hillegersberg (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 17), 1e huwelijk met Willem Hendrik Kaizer. Dr. van Willem van ROOIJEN en Elisabeth ANDEWEG.
3.
Gijsbert (zie IX.199).
4.
Adrianus (zie IX.201).
5.
Johan (zie IX.203).

IX.195
Leendert de MIK, tuindersknecht, geb. op 27‑02‑1905 om 07:30 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 12), erkend bij het huwelijk d.d. 5-1-1906. Overl. op 01‑03‑1987 te Delft op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Leendert de MIK (zie VIII.115) en Adriana van DOMMELEN.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 18‑01‑1929 te Jaarsveld (get.: G. van Elteren en K. de Uijl) (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 1) Merrigje van ELTEREN, 23 jaar oud, geb. op 03‑04‑1905 om 08:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 19), overl. op 17‑01‑1993 te Delft op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Pieter van ELTEREN en Maria Aletta van TUIJL.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geb. te Pijnacker (bron: BR Delft).
Tr. Pieter KOSTER, 32 jaar oud, geb. op 29‑06‑1922 te Schipluiden (bron: BS Schipluiden, aktenr.: 43), overl. op 20‑12‑2012 te Schipluiden op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Dirk KOSTER en Jaantje LANGSTRAAT.
2.
Maria Aletta, geb. op 26‑06‑1931 te Pijnacker (bron: BR Delft), overl. op 17‑03‑2016 te Harderwijk op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Johannes Andreas Cornelis BENTLEY, geb. op 23‑02‑1931 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 19‑04‑2012 op 81-jarige leeftijd (bron: Algemene begraafplaats Ermelo), zn. van Cornelis BENTLEY en Auguste Luise Sophie Rosine SCHÄRF.
3.
Leendert (zie X.311).

X.311
Leendert de MIK, geb. te Delft (bron: BR Delft), zn. van Leendert de MIK (zie IX.195) en Merrigje van ELTEREN.
Tr. te Haarlem Cecile Beatrice LAPRÉ, geb. te Batavia (Ned. Indië), dr. van Pieter Christiaan Wilhelm LAPRÉ en Hendrika Antoinette JURRIëNS.
Uit dit huwelijk:
1.
Alexandra Pauline (Sandra), geb. te Delft.
2.
André Léon (zie XI.297).
3.
Natalie Beatrice (Netty), geb. te Delft.

XI.297
André Léon de MIK, geb. te Delft, zn. van Leendert de MIK (zie X.311) en Cecile Beatrice LAPRÉ.
Rel. Johanna Maria Wilhelmina REUSKEN.
Uit deze relatie:
1.
Annabella Cecile.

IX.199
Gijsbert de MIK, tuindersknecht, chauffeur, geb. op 17‑08‑1908 om 18:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 23), zn. van Leendert de MIK (zie VIII.115) en Adriana van DOMMELEN.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 16‑05‑1930 te Bergambacht (get.: B. Bot en A. Bot) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10) Teuntje BOT, geb. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 71), dr. van Jan BOT en Marrigje KROONE.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Jan (zie X.313).
2.
Marrigje Adriana, geb. 05‑1939 te Pijnacker, overl. op 19‑08‑1990 te Pijnacker (bron: Advertentie).
Rel. J. GROEN.
3.
Adrianus (Jos) (zie X.317).

X.313
Leendert Jan de MIK, geb. op 23‑10‑1930 te Pijnacker, overl. op 09‑04‑2009 op 78-jarige leeftijd (bron: Algemene begraafplaats Hoek van Holland), zn. van Gijsbert de MIK (zie IX.199) en Teuntje BOT.
Tr. op 19-jarige leeftijd op 03‑12‑1949 te Naaldwijk Cornelia Helena GROOTSCHOLTEN, 20 jaar oud, geb. op 09‑05‑1929 te Naaldwijk (aktenr.: 122), overl. op 28‑04‑1995 op 65-jarige leeftijd, dr. van Petrus Wilhelmus Antonius GROOTSCHOLTEN en Anna Cornelia WAGENAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsbertus (zie XI.300).
2.
Dick (Dick) (zie XI.302).
3.
Leendert Jan (zie XI.304).

XI.300
Gijsbertus de MIK, zn. van Leendert Jan de MIK (zie X.313) en Cornelia Helena GROOTSCHOLTEN.
Tr. te Rotterdam Leonarda Carolina van JEVEREN, geb. te Rotterdam, dr. van Leonardus van JEVEREN en Ida Hillegonda Catharina KREE.
Uit dit huwelijk:
1.
Daniëlle.

XI.302
Dick (Dick) de MIK, onderwijzer, geb. op 07‑10‑1951, overl. op 02‑09‑1995 te Schiedam op 43-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Leendert Jan de MIK (zie X.313) en Cornelia Helena GROOTSCHOLTEN.
Tr. Johanna Hendrica (Vicky) JANSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Clarissa Adriana Helena.
2.
Sylvana Marline Laurentia.

XI.304
Leendert Jan de MIK, rijwielhandel, zn. van Leendert Jan de MIK (zie X.313) en Cornelia Helena GROOTSCHOLTEN.
Tr. Alberta BROERSMA, geb. te Epse, dr. van Gerben BROERSMA en Pietje SANTING.
Uit dit huwelijk:
1.
Dennis.
Tr. te Zoeterwoude S. van HAM, dr. van Jacobus van HAM en Hendrika Johanna van der MEIJ.

X.317
Adrianus (Jos) de MIK, zn. van Gijsbert de MIK (zie IX.199) en Teuntje BOT.
Tr. Anna Cornelia Josina (Ank) CORNEGGE.
Uit dit huwelijk:
1.
Ramon Alexander.
2.

XI.307
Ronald Desmond (René) de MIK, geb. te Schiedam, zn. van Adrianus (Jos) de MIK (zie X.317) en Anna Cornelia Josina (Ank) CORNEGGE.
Tr. te Hellevoetsluis Linda van PEPERSTRATEN, geb. te Zuidland, dr. van Alfonsus Josephus Adrianus van PEPERSTRATEN en Elisabeth Antonia Maria van TROOST.
Uit dit huwelijk:
1.
Jayson Lenny.
2.
Eva Lynn.

IX.201
Adrianus de MIK, fabrieksarbeider, geb. op 02‑11‑1909 om 11:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 20), overl. op 12‑08‑1939 om 07:30 u. te Delft op 29-jarige leeftijd (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 112), zn. van Leendert de MIK (zie VIII.115) en Adriana van DOMMELEN.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 27‑04‑1933 te Pijnacker (get.: P.C. van der Hoeven en L. de Mik) (bron: BS Pijnacker, aktenr.: 7) Lena BRUSSEE, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 97), dr. van Pieter BRUSSEE en Adriana van DUIN.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert, geb. op 02‑05‑1938 te Rijswijk (bron: BR Rijswijk), overl. op 21‑02‑1939 om 20:45 u. te Rijswijk, 295 dagen oud (bron: BS Rijswijk, aktenr.: 24).

IX.203
Johan de MIK, geb. op 12‑03‑1916 te Willige Langerak (bron: BR Willige Langerak), overl. op 21‑08‑1978 te Delft op 62-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Leendert de MIK (zie VIII.115) en Adriana van DOMMELEN.
Rel. Elizabeth van der HELM, geb. te 's-Gravenhage (bron: BR Delft), dr. van Petrus Leonardus van der HELM en Barbera van GIESEN.
Uit deze relatie:
1.
Elizabeth Adriana Barbera (Betty), geb. op 10‑09‑1945 te Delft (bron: Advertentie), overl. op 07‑12‑2002 te Apeldoorn op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. D. de KRUYF.
2.
Leonie.
Rel. Cok N.N.

VIII.117
Gijsbert de MIK, bouwman, arbeider, geb. op 09‑05‑1884 om 14:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 15), overl. op 03‑09‑1973 te Woerden op 89-jarige leeftijd, zn. van Leendert de MIK (zie VII.86) en Gijsje HOOGENDOORN, bouwvrouw.
Tr. (1) op 20-jarige leeftijd op 06‑01‑1905 te Gouderak (get.: W. de Mik, N. Schoonhoven, F. Speksnijder en E. Demper) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 1) Margaretha SPEKSNIJDER, 20 jaar oud, geb. op 26‑10‑1884 om 06:00 u. te Polsbroek (bron: BS Polsbroek, aktenr.: 26), overl. op 08‑06‑1920 om 20:00 u. te Willige Langerak op 35-jarige leeftijd (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 10), dr. van Marinus SPEKSNIJDER en Margaretha OSKAM.
Tr. (2) op 40-jarige leeftijd op 05‑06‑1924 te Langerak (get.: M. de Vries en A. Gelderblom) (bron: BS Langerak, aktenr.: 5) Arigje GELDERBLOM, 31 jaar oud, geb. op 02‑03‑1893 om 11:00 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 11), overl. op 16‑10‑1942 om 12:30 u. te Utrecht op 49-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1859), dr. van Jacob GELDERBLOM en Fijgje Engelina SCHOUTEN.
Rel. (3) Petronella Johanna QUAK, geb. op 15‑02‑1907 te Rozenburg (bron: BR Rozenburg), overl. op 16‑05‑1986 te Rozenburg op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Willem QUAK en Alida Willemina KOENDERMAN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Leendert Marinus (zie IX.205).
2.
Marinus Arie (zie IX.207).
3.
Willem (zie IX.209).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Hendrik (zie IX.211).
5.
Gijsbert (zie IX.213).
6.
Doodgeboren Kind, geb. op 08‑07‑1931 om 13:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 3), overl. op 08‑07‑1931 om 13:00 u. te Lange Ruige Weide, 0 dagen oud (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 3).

IX.205
Leendert Marinus de MIK, arbeider, geb. op 04‑03‑1905 om 22:30 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 9), overl. op 08‑10‑1961 te Reeuwijk op 56-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gijsbert de MIK (zie VIII.117) en Margaretha SPEKSNIJDER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 27‑01‑1930 te Willige Langerak (get.: B. Versluis en M.A. de Mik) (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 1) Arigje Adriana VERSLUIS, 24 jaar oud, geb. op 19‑02‑1905 om 20:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 178), overl. op 21‑09‑1987 te Oudewater op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Haastrecht), dr. van Maarten VERSLUIS en Trijntje de BRUIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsbert Maarten (zie X.324).
2.
Trijntje Margaretha, geb. te Streefkerk (bron: BR Streefkerk).

X.324
Gijsbert Maarten de MIK, chauffeur, geb. te Streefkerk (bron: BR Streefkerk), zn. van Leendert Marinus de MIK (zie IX.205) en Arigje Adriana VERSLUIS.
Tr. te Oudewater Marie de WIT, geb. te Oudewater, dr. van Barend de WIT en Pietje BESTEBROER.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Tineke, geb. te Reeuwijk.
Tr. te Woerden Cornelis Gijsbertus (Cor) SPRUIT, geb. te Haastrecht, zn. van H.J. SPRUIT en C.G. HOUDIJK.
3.
Petra, geb. te Reeuwijk.
Tr. Dolf OOMKES.

XI.309
Leendert Marinus (Leen) de MIK, geb. te Reeuwijk, zn. van Gijsbert Maarten de MIK (zie X.324) en Marie de WIT.
Tr. te Haastrecht (bron: Advertentie), tr. kerk te Haastrecht (bron: Advertentie) Catharina Johanna Maria (Karin) BAARS, geb. te Haastrecht, dr. van Theodorus Martinus BAARS en Catharina Adriana BAARS.
Uit dit huwelijk:
1.
Esther.
2.
Jessica.

IX.207
Marinus Arie de MIK, onderwijzer, geb. op 16‑06‑1906 te Reeuwijk (bron: BR Zwolle), overl. op 28‑02‑1976 te Zwolle op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Bergklooster), zn. van Gijsbert de MIK (zie VIII.117) en Margaretha SPEKSNIJDER.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 23‑12‑1931 te Schoonhoven (get.: L. Wendels en L.M. de Mik) (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 33), sch. na 26 jaar op 15‑10‑1958 te Zwolle (bron: Advertentie) Frederika Aaltje WENDELS, geb. op 13‑01‑1906 om 23:30 u. te Schoonhoven (bron: BS Schoonhoven, aktenr.: 5), overl. op 24‑02‑1981 te Zwolle op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Pieter Antonie WENDELS en Catharina van ROON.
Uit dit huwelijk:

X.327
Gijsbert Pieter Anthonie (Bert) de MIK, geb. op 20‑12‑1932 te Zwolle (bron: BR Zwolle), overl. op 20‑04‑2013 te Zwolle op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Marinus Arie de MIK (zie IX.207) en Frederika Aaltje WENDELS.
Tr. te Zwolle (bron: Advertentie) Berendina Dirkje Wilhelmina (Dinie) JONKMAN, geb. te Raalte (bron: BR Zwolle), dr. van Johannes JONKMAN en Willemina Fredrika de GROTE.
Uit dit huwelijk:

XI.315
Marinus Arie Johannes (Richard) de MIK, geb. te Zwolle, zn. van Gijsbert Pieter Anthonie (Bert) de MIK (zie X.327) en Berendina Dirkje Wilhelmina (Dinie) JONKMAN.
Rel. Cornelia Everdina (Corry) VERMEULEN, geb. te Culemborg.
Uit deze relatie:
1.
Daniel.
2.
Micky.
3.
Flip.

XI.318
Willemina Frederika Aaltje (Wilma) de MIK, dr. van Gijsbert Pieter Anthonie (Bert) de MIK (zie X.327) en Berendina Dirkje Wilhelmina (Dinie) JONKMAN.
Rel. (1) Vader ONBEKEND.
Rel. (2) Vader ONBEKEND.
Uit de eerste relatie:
1.
Anouk de MIK.
Uit de tweede relatie:
2.
Panagiotis de MIK.

IX.209
Willem de MIK, geb. op 20‑03‑1908 om 19:00 u. te Willige Langerak (bron: BS Willige Langerak, aktenr.: 6), overl. op 24‑12‑1964 om 12:50 u. te Bleskensgraaf op 56-jarige leeftijd (bron: BS Bleskensgraaf en Hofwegen, aktenr.: 8), zn. van Gijsbert de MIK (zie VIII.117) en Margaretha SPEKSNIJDER.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 27‑12‑1935 te Langerak (get.: L.M. de Mik en B. Sterrenburg) (bron: BS Langerak, aktenr.: 10) Dirkje STERRENBURG, 23 jaar oud, geb. op 05‑01‑1912 om 08:00 u. te Langerak (bron: BS Langerak, aktenr.: 1), overl. op 20‑07‑1982 te Leerdam op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bleskensgraaf), 2e huwelijk met D. Slagboom. Dr. van Cornelis STERRENBURG en Trijntje BLOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha, geb. te Goudriaan (bron: BR Goudriaan).
Tr. te Bleskensgraaf (bron: Advertentie) Pleun Gerrit RIETVELD, geb. te Streefkerk (bron: BR Streefkerk), zn. van Arie RIETVELD en Grietje van der VEER.
2.
Cornelis (zie X.331).

X.331
Cornelis de MIK, timmerman, geb. op 03‑07‑1942 te Bleskensgraaf (bron: BR Goudriaan, aktenr.: 8), overl. op 06‑03‑2012 te Woerden op 69-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de MIK (zie IX.209) en Dirkje STERRENBURG.
Tr. te Woerden (bron: Woerdense Courant) Jacoba Dirkje ten HAVE, geb. te Woerden, dr. van Paulus Pieter ten HAVE en Elizabeth DROOG.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth (Ellen), geb. te Woerden.
Tr. te Woerden (bron: Advertentie), tr. kerk te Woerden (bron: Advertentie) Karel (Karel) KATS.
2.
Dirkje (Diana), geb. te Woerden.
Tr. te Woerden (bron: Advertentie), tr. kerk te Woerden (bron: Advertentie) Eibert Cornelis (Eibert) STUFKEN, zn. van Hendrik STUFKEN en Willemina Gerrie van ENGELEN.
3.
Wilma (Wilma), geb. te Woerden.
Tr. G. (Gerard) den TOOM.

IX.211
Hendrik de MIK, boer, geb. op 13‑07‑1921 te Langerak (bron: BR Langerak), overl. op 08‑08‑1991 te Smiths Falls (Lanark County, Ontario) op 70-jarige leeftijd (bron: Hillcrest Cemetery), zn. van Gijsbert de MIK (zie VIII.117) en Arigje GELDERBLOM.
Rel. Jacomina N.N.
Uit deze relatie:
1.
Arigje.

IX.213
Gijsbert de MIK, geb. op 03‑06‑1925 te Langerak (bron: BR Langerak), overl. op 26‑05‑1992 te Woerden op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gijsbert de MIK (zie VIII.117) en Arigje GELDERBLOM.
Tr. 06‑1948 te Woerden (bron: Woerdense Courant) Agatha ESSELMAN, geb. op 31‑12‑1916 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 09‑02‑2000 te Harmelen op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Cornelis Arie Wals. Dr. van Johan Gerardus ESSELMAN en Agatha GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Gijsbertha, geb. te Woerden.
Tr. te Woerden Joannes Th.M. VERHEUL, geb. te Woerden.
2.
Agatha Arigje, geb. te Woerden (bron: Woerdense Courant).
Tr. C.G. VINK.
3.
Benjamin, geb. te Woerden (bron: Woerdens Nieuwsblad).
4.
Gijsbert (zie X.339).
5.
Marinus Adrianus (zie X.342).
6.
Arigje Adriana, geb. te Woerden.
Tr. te Woerden (bron: Woerdense Courant) Pierre LIERSEN, geb. te Utrecht.
7.
Hendrika (Henny), geb. te Woerden (bron: Woerdense Courant).
Tr. G. (Gerard) van BEMMEL, zn. van Willem van BEMMEL en Jannigje ZAAL.

X.339
Gijsbert de MIK, geb. te Woerden (bron: Woerdense Courant), zn. van Gijsbert de MIK (zie IX.213) en Agatha ESSELMAN.
Tr. (1) te Woerden Johanna Maria EKKERMAN.
Tr. (2) Jacoba Henrica BROEKE.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Maaike, geb. te Woerden.
2.
Gijsbert.

X.342
Marinus Adrianus de MIK, geb. te Woerden, zn. van Gijsbert de MIK (zie IX.213) en Agatha ESSELMAN.
Tr. (1) te Woerden Jacoba BOON.
Tr. (2) H.B. de FREITAS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Michael, geb. te Woerden.
2.
D.
3.
N.
Uit het tweede huwelijk:
4.
A.J.
5.
S.L.

V.18
Hendrik de MIK, dagloner, geb. op 03‑12‑1761 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 06‑12‑1761 te Hoornaar (get.: Cornelia Aane Trappenburg) (bron: Doopboek), overl. op 01‑10‑1828 om 05:00 u. te Hoornaar op 66-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 17), zn. van Jan de MIK (zie IV.19) en Neeltje Hendriks PRINS.
Otr. op 09‑09‑1791 te Hoornaar (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 02‑10‑1791 te Hoornaar (NGK) (bron: Trouwboek) Maria van VUUREN, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 28‑10‑1764 te Brandwijk (get.: Cornelia Verspuij) (bron: Doopboek), overl. op 18‑06‑1848 om 17:00 u. te Hoornaar op 83-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 7), dr. van Roel Jans van VUUREN en Anna VERSPUIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geb. op 18‑05‑1792 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑05‑1792 te Hoornaar (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. voor 1798 te Hoornaar (bron: Doopboek).
2.
Anna, dienstmeid, geb. op 04‑05‑1794 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑05‑1794 te Hoornaar (get.: Bastiaantje van Vuuren) (bron: Doopboek), overl. op 10‑11‑1879 om 19:30 u. te Nieuw-Lekkerland op 85-jarige leeftijd (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 61).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 09‑12‑1820 te Oud-Alblas (get.: J. Bouman, W, Breetveld, A. Baan en A. Eijkelenboom) (bron: BS Oud Alblas, aktenr.: 6) Jillis Claas GROENENDIJK, 27 jaar oud, molenaar, geb. op 20‑01‑1793 te Oud-Alblas (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 23‑01‑1793 te Oud-Alblas (get.: Neeltje Brand en Neeltje de Visser) (bron: Doopboek), overl. op 25‑11‑1864 om 06:00 u. te Oud-Alblas op 71-jarige leeftijd (bron: BS Oud-Alblas, aktenr.: 34), zn. van Claas GROENENDIJK en Meijnsje BRAND.
3.
Neeltje, geb. op 08‑10‑1795 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑10‑1795 te Hoornaar (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 11‑03‑1886 om 16:00 u. te Hoornaar op 90-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 6).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 27‑04‑1822 te Brandwijk (get.: H. Boer, L. de Ruijter, J. Boer en G. Buijs) (bron: BS Brandwijk en Gijbeland, aktenr.: 2) Arie den TOOM, 27 jaar oud, werkman, geb. op 14‑02‑1795 te Gijbeland (bron: Doopboek Brandwijk), ged. (NGK) op 22‑02‑1795 te Gijbeland (get.: Fijgje den Toom) (bron: Doopboek Brandwijk), overl. op 11‑12‑1862 om 16:00 u. te Hoornaar op 67-jarige leeftijd (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 20), zn. van Arie den TOOM en Clasina RIETVELD.
4.
Jannigje, geb. op 25‑03‑1799 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 31‑03‑1799 te Hoornaar (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 22‑04‑1877 om 07:00 u. te Meerkerk op 78-jarige leeftijd (bron: BS Meerkerk, aktenr.: 19).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 19‑02‑1824 te Hoornaar (get.: G. den Haan, G. van Steenis, H. van Steenis en H. Verwiel) (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 2) Jan van STEENIS, 25 jaar oud, boerenknecht, geb. op 29‑07‑1798 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑08‑1798 te Hoogblokland (get.: Pietertje Morelis) (bron: Doopboek), overl. op 05‑08‑1861 om 05:00 u. te Hoogblokland op 63-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 8), zn. van Hermanis van STEENIS en Lijsje MORELIS.
5.
Bastiaantje, geb. op 11‑08‑1800 te Giessen-Nieuwkerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 23‑08‑1800 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Ariaantje van Vuuren) (bron: Doopboek), overl. op 14‑02‑1888 om 22:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 87-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 6).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 31‑01‑1826 te Giessendam (get.: J. Brandwijk, G. Blom, A. Blokland en J. van 't Hoog) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 1) Bastiaan Gerrits MUIS, 24 jaar oud, arbeider, geb. op 06‑07‑1801 te Giessen-Oudekerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 12‑07‑1801 te Giessen-Oudekerk (get.: Trijntje Pierhagen) (bron: Doopboek), overl. op 07‑04‑1886 om 22:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 84-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 8), zn. van Gerrit Aries MUIS en Jannigje PIERHAGEN.
6.
Gijsbertje, geb. op 13‑05‑1804 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑05‑1804 te Hoornaar (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 31‑01‑1890 om 14:00 u. te Nieuwland op 85-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 1).
Tr. (1) op 27-jarige leeftijd op 05‑08‑1831 te Nieuwland (get.: A. de Groot, C. Donk, A. van Kleef en G.W. van Duijl) (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 2) Jan MUILWIJK, 37 jaar oud, bouwman, geb. op 04‑05‑1794 te Nieuwland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑05‑1794 te Nieuwland (get.: Marrigje van Muilwijk) (bron: Doopboek), overl. op 12‑08‑1847 om 04:00 u. te Nieuwland op 53-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 13), zn. van Dirk MUILWIJK en Maaike Jans MIDDELKOOP.
Tr. (2) op 44-jarige leeftijd op 17‑11‑1848 te Nieuwland (get.: F. de Groot, A. den Toom, C. de Leeuw en G. Verhoef) (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 3) Cornelis den BUTTER, 43 jaar oud, bouwman, geb. op 17‑05‑1805 te Streefkerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 19‑05‑1805 te Streefkerk (get.: Hilligje van den Berg) (bron: Doopboek), overl. op 07‑03‑1888 om 14:00 u. te Nieuwland op 82-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwland, aktenr.: 3), zn. van Leendert den BUTTER en Aagje van den BERG.

V.23
Bartus de MIK, geb. op 10‑11‑1767 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 15‑11‑1767 te Hoornaar (get.: Barber de Mik) (bron: Doopboek), begr. op 28‑10‑1805 te Hoornaar op 37-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), zn. van Jan de MIK (zie IV.19) en Neeltje Hendriks PRINS.
Otr. op 27‑12‑1790 te Noordeloos (bron: Trouwboek) Lijsbeth Pieters BLOM, 30 jaar oud, dagloonster, ged. (NGK) op 07‑09‑1760 te Noordeloos (get.: Annigje Muilwijk) (bron: Doopboek), overl. op 13‑01‑1848 om 16:00 u. te Hoogblokland op 87-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 2), dr. van Pieter Jans BLOM en Neeltje Bastiaans de HEER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, ged. (NGK) op 02‑05‑1791 te Noordeloos (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. voor 1794 te Noordeloos.
2.
Pieter (zie VI.43).
3.
Jan (zie VI.45).
4.
Bastiaan (zie VI.47).
5.
Neeltje, dienstbode, geb. op 12‑03‑1798 te Noordeloos (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 18‑03‑1798 te Noordeloos (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 04‑05‑1862 om 15:00 u. te Hoogblokland op 64-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 13).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 10‑11‑1821 te Hoogblokland (get.: F. van Logchem, P. de Mik, G. van Steenis en J. van Steenis) (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 5) Bastiaan van STEENIS, 30 jaar oud, arbeider, bouwman, geb. op 02‑01‑1791 te Hoogblokland (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 02‑01‑1791 te Hoogblokland (get.: Pietertje Morelis) (bron: Doopboek), overl. op 02‑07‑1863 om 14:00 u. te Hoogblokland op 72-jarige leeftijd (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 11), zn. van Hermanis van STEENIS en Lijsje MORELIS.
6.
Gijsbert, geb. op 13‑04‑1799 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 21‑04‑1799 te Hoornaar (get.: Maria van Vuuren) (bron: Doopboek), begr. op 17‑02‑1801 te Hoornaar op 1-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven).
7.
Huijbert, geb. op 03‑05‑1804 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 06‑05‑1804 te Hoornaar (get.: Antje Houwelingen) (bron: Doopboek), begr. op 04‑03‑1805 te Hoornaar, 305 dagen oud (bron: Gaarder begraven).

VI.43
Pieter de MIK, bouwmansknecht, geb. op 05‑01‑1793 te Noordeloos (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 13‑01‑1793 te Noordeloos (get.: Annigje Blom) (bron: Doopboek), overl. op 02‑11‑1846 om 11:00 u. te Giessen-Oudekerk op 53-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 47), zn. van Bartus de MIK (zie V.23) en Lijsbeth Pieters BLOM, dagloonster.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 31‑01‑1824 te Hoornaar (get.: B. van Steenis, T. Vink, G. Vink en J. de Bruijn) (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 1) Martijntje VINK, 28 jaar oud, geb. op 17‑10‑1795 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 25‑10‑1795 te Hoornaar (get.: Neeltje Vink) (bron: Doopboek), overl. op 22‑07‑1878 om 20:00 u. te Sliedrecht op 82-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 126), dr. van Pieter VINK en Jannigje SCHEER.
Uit dit huwelijk:
1.
Herbert, arbeider, geb. op 01‑06‑1824 om 01:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 10), overl. op 07‑09‑1850 om 17:00 u. te Sliedrecht op 26-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 86).
2.
Pieter (zie VII.93).
3.
Huibert, arbeider, geb. op 01‑03‑1828 om 01:00 u. te Noordeloos (bron: BS Noordeloos en Nederslingerland, aktenr.: 8), overl. op 21‑04‑1901 om 23:00 u. te Sliedrecht op 73-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 78).
Tr. op 57-jarige leeftijd op 04‑04‑1885 te Sliedrecht (get.: O. en W. Klop, T. van Heteren en D. Prins) (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 13) Aaltje KORTLEVE, 49 jaar oud, geb. op 07‑01‑1836 om 13:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 3), overl. op 10‑08‑1914 om 20:00 u. te Sliedrecht op 78-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 82), 1e huwelijk met Gerrit Langerman. Dr. van Willem KORTLEVE en Elizabeth Johannis van KEKERENS.
4.
Jannigje, geb. op 13‑04‑1830 om 21:00 u. te Noordeloos (bron: BS Noordeloos en Overslingerland, aktenr.: 10), overl. op 22‑08‑1912 om 03:00 u. te Sliedrecht op 82-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 98).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 02‑06‑1855 te Sliedrecht (get.: H. en H.A. de Kiefte, J. van Wijnen en T. Moret) (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 17) Otto KLOP, 33 jaar oud, arbeider, geb. op 28‑05‑1822 om 13:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 64), overl. op 06‑09‑1896 om 18:00 u. te Sliedrecht op 74-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 122), 1e huwelijk met Maggeltje van Wijngaarden. Zn. van Wouter Gijsberts KLOP en Marrigje Ottos LEEUWESTEIJN.
5.
Elizabeth, geb. op 27‑06‑1833 om 10:00 u. te Noordeloos (bron: BS Noordeloos, aktenr.: 20), overl. op 02‑06‑1851 om 02:00 u. te Sliedrecht op 17-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 58).
6.
Annigje, geb. op 06‑02‑1836 om 12:00 u. te Giessen-Oudekerk (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 11), overl. op 25‑06‑1855 om 14:00 u. te Sliedrecht op 19-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 81).
7.
Aaltje, geb. op 08‑06‑1840 om 02:00 u. te Giessen-Oudekerk (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 33), overl. op 19‑07‑1853 om 10:00 u. te Sliedrecht op 13-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 100).

VII.93
Pieter de MIK, arbeider, bouwman, geb. op 11‑04‑1826 om 03:00 u. te Noordeloos (bron: BS Noordeloos en Overslingerland, aktenr.: 6), overl. op 10‑03‑1870 om 02:00 u. te Sliedrecht op 43-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 57), zn. van Pieter de MIK (zie VI.43) en Martijntje VINK.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 10‑03‑1860 te Sliedrecht (get.: K. Dubbeldam, L. Visser, T. Moret en H. van den Herik) (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 8) Goverdina VOGEL, 37 jaar oud, geb. op 02‑08‑1822 om 22:30 u. te Dordrecht (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 420), overl. op 08‑09‑1899 om 15:00 u. te Sliedrecht op 77-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 124), 1e huwelijk met Pieter Kraaijeveld. Dr. van Kornelis Jans VOGEL en Ariaantje Aarts BAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter (zie VIII.121).
2.
Ariaantje (zie VIII.124).
3.
Arie Bartus (zie VIII.126).

VIII.121
Pieter de MIK, koetsier, geb. op 18‑04‑1861 om 23:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 104), overl. op 13‑01‑1904 om 13:30 u. te 's-Gravenhage op 42-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 140), zn. van Pieter de MIK (zie VII.93) en Goverdina VOGEL.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 20‑07‑1883 te 's-Gravenzande (get.: A. van der Pot, L. Overkleeft, H. Overkleeft en J. van der Wel) (bron: BS 's-Gravenzande, aktenr.: 13) Cornelia OVERKLEEFT, 22 jaar oud, winkelierster, kostuumnaaister, geb. op 09‑04‑1861 om 11 u. te 's-Gravenzande (bron: BS 's-Gravenzande, aktenr.: 44), overl. op 01‑12‑1949 om 04:00 u. te 's-Gravenhage op 88-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B2492), dr. van Johannes OVERKLEEFT en Maria Johanna BURGERSDIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Goverdina (zie IX.217).
2.
Johannes, geb. op 19‑11‑1885 om 02:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 4538), overl. op 22‑11‑1885 om 21:00 u. te 's-Gravenhage, 3 dagen oud (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3037).
3.
Maria Johanna, geb. op 15‑01‑1887 om 22:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 234), overl. op 21‑02‑1904 om 01:00 u. te 's-Gravenhage op 17-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 528).
4.
Pieternella, kostuumnaaister, geb. op 26‑11‑1888 om 04:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 4927), overl. op 07‑06‑1917 om 19:00 u. te 's-Gravenhage op 28-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2345).
5.
Johannes (zie IX.221).
6.
Jeanne Maria, geb. op 18‑12‑1893 om 01:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 5345), overl. op 04‑05‑1895 om 12:00 u. te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1457).

IX.217
Goverdina de MIK, geb. op 17‑01‑1884 om 03:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 255), dr. van Pieter de MIK (zie VIII.121) en Cornelia OVERKLEEFT, winkelierster, kostuumnaaister.
Rel. Vader ONBEKEND.
Uit deze relatie:

X.349
Hendrik Theodorus de MIK, monteur, geb. op 13‑09‑1907 om 03:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 9686), erkend als de zoon van Goverdina de Mik op 21-09-1923 te 's-Gravenhage. Overl. op 02‑04‑1942 te Lubzy (Rusland) op 34-jarige leeftijd, zn. van Vader ONBEKEND en Goverdina de MIK (zie IX.217).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 26‑08‑1933 te Berchem (België) Anna Catharina Josepha TUBOVILLE, 26 jaar oud, geb. op 10‑11‑1906 te Berchem (België), overl. op 21‑05‑1976 te Antwerpen (Belgie) op 69-jarige leeftijd, dr. van Josephus Joannes Baptista TUBOVILLE en Barbera Hubertina CUYPERS.
Uit dit huwelijk:

XI.333
Hendrik Jozef Gerard (Hendrik) de MIK, zn. van Hendrik Theodorus de MIK (zie X.349) en Anna Catharina Josepha TUBOVILLE.
Rel. Clara MOREELS.
Uit deze relatie:
1.
An.
Rel. Kadir CALIS.
2.
Linda Jeanette.
Rel. Rudolf Renee BUEDTS.

IX.221
Johannes de MIK, kelner, huisknecht, geb. op 03‑04‑1891 om 15:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1530), overl. op 01‑10‑1953 om 19:30 u. te 's-Gravenhage op 62-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1940), zn. van Pieter de MIK (zie VIII.121) en Cornelia OVERKLEEFT, winkelierster, kostuumnaaister.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 30‑07‑1920 te 's-Gravenhage (get.: N. van Welzen en J. Kouw) (bron: BS 's-Gravehage, aktenr.: 1087) Maria Elisabeth KOUW, 25 jaar oud, kostuumnaaister, geb. op 03‑09‑1894 om 18:30 u. te Leiden (bron: BS Leiden, aktenr.: 1073), dr. van Anthony Johannes Philippus KOUW en Elisabeth GOEBERTUS.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (zie X.351).

X.351
Johannes de MIK, zwakstroommonteur, geb. op 16‑06‑1922 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 11‑09‑2006 te Zoetermeer op 84-jarige leeftijd, zn. van Johannes de MIK (zie IX.221) en Maria Elisabeth KOUW, kostuumnaaister.
Rel. Johanna Jacoba BAGGEN, geb. te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), dr. van Jacobus Johannes BAGGEN en Johanna Pieternella SMITS.
Uit deze relatie:
1.
Jacques (zie XI.335).
2.
Yvonne, geb. 11‑1952 te 's-Gravenhage, overl. op 15‑12‑1952 om 24:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B2285).

XI.335
Jacques de MIK, geb. te 's-Gravenhage, zn. van Johannes de MIK (zie X.351) en Johanna Jacoba BAGGEN.
Tr. Maria Margaretha LELIVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Remco.
Tr. Marjolein Michelle BATTES, dr. van F.I. BATTES en J.M. KOKSHOORN.
2.
Ferry.
Tr. Leontine Carloine Ghilaine KOUWENBERG, dr. van T.J.G. KOUWENBERG en E.C.B. van der HULST.

VIII.124
Ariaantje de MIK, geb. op 15‑03‑1863 om 07:30 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 83), overl. op 14‑06‑1932 om 07:30 u. te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2182), dr. van Pieter de MIK (zie VII.93) en Goverdina VOGEL.
Tr. (1) op 28-jarige leeftijd op 17‑02‑1892 te 's-Gravenhage (get.: A.B. de Mik, A. Borsje, J. Mulder en L.A. de Groot) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 129) Johannes Adrianus RAATS, 22 jaar oud, voerman, stalhouder, geb. op 14‑03‑1869 om 02:00 u. te Scheveningen (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 673), overl. op 19‑01‑1940 om 05:30 u. te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B171), 2e huwelijk met Maria van Dam. Zn. van Johannes Adrianus RAATS en Cornelia van ZANTEN SOLLEVELD.
Rel. (2) Vader ONBEKEND.
Uit de tweede relatie:
1.
Adrianus de MIK, geb. op 20‑01‑1883 om 21:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 24), overl. op 02‑09‑1888 om 19:00 u. te Sliedrecht op 5-jarige leeftijd (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 191).

VIII.126
Arie Bartus de MIK, winkelier in hoeden en petten, kantoorbediende, geb. op 15‑05‑1867 om 10:00 u. te Sliedrecht (bron: BS Sliedrecht, aktenr.: 116), overl. op 03‑03‑1945 om 10:00 u. te Amsterdam op 77-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 7/49-286), zn. van Pieter de MIK (zie VII.93) en Goverdina VOGEL.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 21‑12‑1899 te Vlissingen (get.: H. en C.H. Willemse, M. de Jonge en J.A. Raats) (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 116) Wilhelmina Maria WILLEMSE, 23 jaar oud, geb. op 28‑11‑1876 om 06:00 u. te Vlissingen (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 370), overl. op 13‑06‑1954 om 05:40 u. te Amsterdam op 77-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 7/99-589), dr. van Leendert Andries WILLEMSE en Maria Jacoba ANTHEUNISSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Govert Pieter (zie IX.225).
2.
Wilhelm Arie, geb. op 21‑08‑1905 om 11:45 u. te Vlissingen (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 372), overl. op 29‑08‑1905 om 07:30 u. te Vlissingen, 8 dagen oud (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 188).
3.
Leendert Andries, matroos op de grote vaart, bootsman en magazijnbediende, geb. op 21‑08‑1905 om 23:30 u. te Vlissingen (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 371), overl. op 28‑09‑1979 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: D-2729), ongehuwd.

IX.225
Govert Pieter de MIK, gezagvoerder bij de C.S.M. Geb. op 10‑03‑1902 om 02:00 u. te Vlissingen (bron: BS Vlissingen, aktenr.: 146), overl. op 02‑07‑1958 om 09:00 u. te Zandvoort op 56-jarige leeftijd (bron: BS Zandvoort, aktenr.: 39), zn. van Arie Bartus de MIK (zie VIII.126) en Wilhelmina Maria WILLEMSE.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 20‑11‑1929 te Middelburg (get.: E. Pieterse van Wijck en M.D. van Halst) (bron: BS Middelburg, aktenr.: 138), gehuwd met de handschoen, KB 19-10-1929, nr.58. Echtgenote is Hermina Krina BOSDIJK, 24 jaar oud, geb. op 16‑12‑1904 om 22:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 12347), overl. op 07‑06‑1995 te Vlissingen op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Johan Adrianus BOSDIJK en Neeltje den BEZEMER.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermine Gova, geb. te Curaçao (Ned. Antillen) (bron: BR Amsterdam/Advertentie).
Rel. H.R. WOLFE.
2.
Govert Pieter, geb. op 18‑01‑1936 te Curaçao (Ned. Antillen) (bron: BR Amsterdam), overl. op 14‑11‑2002 te Vlissingen op 66-jarige leeftijd.

VI.45
Jan de MIK, arbeider, geb. op 14‑06‑1794 te Noordeloos (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 22‑06‑1794 te Noordeloos (get.: Neeltje Prins) (bron: Doopboek), overl. op 16‑01‑1847 om 16:00 u. te Hei- en Boeicop op 52-jarige leeftijd (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 2), zn. van Bartus de MIK (zie V.23) en Lijsbeth Pieters BLOM, dagloonster.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 19‑06‑1819 te Arkel (get.: P. en B. de Mik, F. en G. Hijkoop, C. Hijkoop en J. van Hemert) (bron: BS Arkel, aktenr.: 1) Josina HIJKOOP, 23 jaar oud, geb. op 17‑05‑1796 te Arkel (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 22‑05‑1796 te Arkel (get.: Jacomeintje Bronckhorst) (bron: Doopboek), overl. op 08‑10‑1864 om 18:00 u. te Lexmond op 68-jarige leeftijd (bron: BS Lexmond, aktenr.: 36), dr. van Gerrit Joosts HIJKOOP en Cornelia den HERTOG.
Uit dit huwelijk:
1.
Bart (zie VII.102).
2.
Gerrit (zie VII.104).
3.
Cornelis, geb. op 29‑07‑1823 om 14:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 44), overl. op 16‑08‑1823 om 01:00 u. te Leerdam, 18 dagen oud (bron: BS Leerdam, aktenr.: 35).
4.
Cornelia, geb. op 07‑10‑1824 om 24:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 56), overl. op 02‑08‑1826 om 05:00 u. te Leerdam op 1-jarige leeftijd (bron: BS Leerdam, aktenr.: 33), overlijdt als Cornelis.
5.
Elizabeth, geb. op 01‑04‑1826 om 02:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 29), overl. op 29‑06‑1853 om 23:00 u. te Groot-Ammers op 27-jarige leeftijd (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 12).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 15‑10‑1846 te Hei- en Boeikop (get.: G. de With, W.J. van Net, J. Brouwer en T. Bogaard) (bron: BS Hei- en Boeikop, aktenr.: 4) Aart TIMMER, 29 jaar oud, arbeider, geb. op 09‑12‑1816 te Graveland (bron: BS Nieuwpoort, aktenr.: ---), tijd van geboorte onbreekt in akte. Overl. op 11‑10‑1889 om 04:00 u. te Benschop op 72-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 42), 2e huwelijk met Inge Rosendaal. Zn. van Pieter TIMMER en Anna van der MEIJDEN.
6.
Kornelia (zie VII.112).
7.
Huibert, geb. op 22‑02‑1829 om 00:00 u. te Leerbroek (bron: BS Leerbroek, aktenr.: 4), overl. op 31‑12‑1831 om 16:00 u. te Hei- en Boeicop op 2-jarige leeftijd (bron: Hei- en Boeicop, aktenr.: 13).
8.
Jan, geb. op 17‑11‑1830 om 10:00 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 9), overl. op 17‑11‑1830 om 21:00 u. te Hei- en Boeicop, 0 dagen oud (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 5).
9.
Huibertje, geb. op 29‑09‑1835 om 02:00 u. te Schoonrewoerd (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 14), overl. op 22‑01‑1903 om 17:00 u. te Utrecht op 67-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 111).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 01‑12‑1865 te Lexmond (get.: B. de Mik, A. de Boeff, G.P. de Wit en D. van Mazijk) (bron: BS Lexmond, aktenr.: 10) Abraham van der WAGT, 35 jaar oud, smit, geb. op 26‑12‑1829 om 15:00 u. te Linschoten (bron: BS Linschoten, aktenr.: 35), overl. op 20‑12‑1909 om 01:30 u. te Utrecht op 79-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1817), zn. van Cornelis van der WAGT en Neeltje van KOOTEN.
10.
Jan, geb. op 16‑05‑1839 om 06:00 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 7), overl. op 13‑04‑1840 om 06:00 u. te Hei- en Boeikop, 333 dagen oud (bron: BS Hei- en Boeikop, aktenr.: 3).

VII.102
Bart de MIK, werkman, geb. op 18‑11‑1819 om 12:30 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 12), overl. op 03‑10‑1880 om 11:30 u. te Lexmond op 60-jarige leeftijd (bron: BS Lexmond, aktenr.: 58), zn. van Jan de MIK (zie VI.45) en Josina HIJKOOP.
Tr. op 46-jarige leeftijd op 27‑04‑1866 te Leerdam (get.: G. van Oort, W.K. Heebink en B. en S. Burggraaf) (bron: BS Leerdam, aktenr.: 8) Marigje Cornelia BURGGRAAF, 38 jaar oud, geb. op 03‑07‑1827 om 17:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 50), overl. op 26‑12‑1882 om 20:00 u. te Schoonrewoerd op 55-jarige leeftijd (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 16), dr. van Klaas BURGGRAAF en Aagje WILDSCHUT.
Uit dit huwelijk:
1.
Josina, geb. op 05‑09‑1867 om 10:30 u. te Lexmond (bron: BS Lexmond, aktenr.: 31), overl. op 14‑01‑1943 om 19:15 u. te Krimpen aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 09‑05‑1888 te Hei- en Boeicop (get.: T. de Wildt, J.C. Zijderveld, H. de Gans en P. Borsje) (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 2) Matthijs MIDDELKOOP, 28 jaar oud, arbeider, geb. op 17‑03‑1860 om 04:00 u. te Vianen (bron: BS Vianen, aktenr.: 22), overl. op 18‑02‑1936 om 19:30 u. te Krimpen aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 3), zn. van Gijsbert MIDDELKOOP en Dirkje de LEEUW.

VII.104
Gerrit de MIK, koopman, winkelier, geb. op 23‑04‑1821 om 21:00 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 11), overl. op 05‑07‑1889 om 08:00 u. te Hei- en Boeicop op 68-jarige leeftijd (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 4), zn. van Jan de MIK (zie VI.45) en Josina HIJKOOP.
Tr. (1) op 30-jarige leeftijd op 01‑05‑1851 te Schoonrewoerd (get.: P. Brouwer, D. de Leeuw, C. den Hartog en A. van den Berg) (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 7) Aaltje de BRUIN, 24 jaar oud, geb. op 05‑12‑1826 om 11:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 63), overl. op 06‑02‑1852 om 13:00 u. te Hei- en Boeicop op 25-jarige leeftijd (bron: Hei- en Boeicop, aktenr.: 2), dr. van Vader ONBEKEND en Willempje de BRUIN.
Tr. (2) op 30-jarige leeftijd op 17‑04‑1852 te Leerdam (get.: G.K. van der Haagen, G. van Oort, J.G. Romp en D. Kievid) (bron: BS Leerdam, aktenr.: 3) Stijntje van der HAGEN, 20 jaar oud, geb. op 22‑04‑1831 om 16:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 31), overl. op 26‑09‑1870 om 07:00 u. te Hei- en Boeicop op 39-jarige leeftijd (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 20), dr. van Barend van der HAGEN en Martijntje MARKESTEIJN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jozina, winkelierster, geb. op 01‑02‑1852 om 06:00 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 3), overl. op 04‑11‑1934 om 20:30 u. te Harderwijk op 82-jarige leeftijd (bron: BS Harderwijk, aktenr.: 95).
Tr. op 41-jarige leeftijd op 06‑07‑1893 te Puttershoek (get.: H. Verloop, D. Dijkgraaf, G. de Mik en L. van der Stek) (bron: BS Puttershoek, aktenr.: 9) Pieter DUBBELDAM, 54 jaar oud, koopman, geb. op 06‑09‑1838 om 06:00 u. te Hardinxveld (bron: BS Hardinxveld, aktenr.: 88), overl. op 03‑12‑1919 om 13:00 u. te Hei- en Boeicop op 81-jarige leeftijd (bron: BS Hei-en Boeicop, aktenr.: 8), 1e huwelijk met Maria Anna Lefebre. Zn. van Arie DUBBELDAM en Pieternella BRUGGE.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Martijntje, geb. op 25‑03‑1853 om 09:30 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 5), overl. op 01‑12‑1931 om 02:00 u. te Utrecht op 78-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1725).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 31‑08‑1883 te Hei- en Boeikop (get.: J. de Mik, J.R. Brukman, J.C. Zijderveld en C.G. Verrips) (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 2) Cornelis STEKELENBURG, 23 jaar oud, steenbakker, geb. op 14‑08‑1860 om 15:00 u. te Juthaas (bron: BS Juthaas, aktenr.: 38), overl. op 19‑08‑1934 om 16:00 u. te Utrecht op 74-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1311), zn. van Cornelis STEKELENBURG en Elizabeth de JAGER.
3.
Jan, koopman in boter en kaas, geb. op 12‑09‑1856 om 17:00 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 14), overl. op 07‑05‑1920 om 14:00 u. te Nunspeet op 63-jarige leeftijd (bron: BS Ermelo, aktenr.: 33).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 21‑11‑1882 te Doornspijk (get.: B. Steert. G. Pleiter, L. van de Broeke en A. van den Brink) (bron: BS Doornspijk, aktenr.: 25) Anna MEESTER, 33 jaar oud, naaister, geb. op 30‑11‑1848 om 05:00 u. te Doornspijk (bron: BS Doornspijk, aktenr.: 62), overl. op 19‑03‑1906 om 17:00 u. te Nunspeet op 57-jarige leeftijd (bron: BS Nunspeet, aktenr.: 26), dr. van Jan MEESTER en Gijsje HOKSBERGEN.
4.
Barend, geb. op 23‑05‑1861 om 07:00 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 7), overl. op 09‑05‑1872 om 23:00 u. te Hei- en Boeicop op 10-jarige leeftijd (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 32).
5.
Gerrit (zie VIII.137).

VIII.137
Gerrit de MIK, koopman, landarbeider, geb. op 13‑12‑1869 om 10:00 u. te Hei- en Boeicop (bron: BS Hei- en Boeicop, aktenr.: 25), overl. op 02‑01‑1944 om 13:00 u. te Koudekerk op 74-jarige leeftijd (bron: BS Koudekerk aan de Rijn, aktenr.: 2), zn. van Gerrit de MIK (zie VII.104) en Stijntje van der HAGEN.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 24‑11‑1898 te Schoonrewoerd (get.: J. de Mik, W. de Jong, J.C. van den Heuvel en A.G. van Manen) (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 5) Cornelia van den BERG, 20 jaar oud, geb. op 08‑08‑1878 om 20:00 u. te Schoonrewoerd (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 21), overl. op 29‑07‑1957 om 16:45 u. te Utrecht op 78-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1417), dr. van Wouter van den BERG en Maaike KOOL.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Wouter (zie IX.229).
2.
Stijntje Maaike, geb. op 28‑03‑1901 om 02:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 849), overl. op 23‑08‑1901 om 06:00 u. te Utrecht, 148 dagen oud (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1431).
3.
Wouter (zie IX.232).
4.
Martijntje Josina (Martha), geb. op 11‑04‑1906 om 08:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 8/70-4440), geboren in de stedelijke vrouwenkliniek, waarbij aangifte gedaan wordt door Lodewijk Vermeij, beambte in het "hierna gemeld gesticht". Beide ouders wonen volgens de aangifte in Heikop en Boeikop. Overl. op 23‑01‑1993 te Utrecht op 86-jarige leeftijd.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 02‑09‑1931 te Utrecht (get.: E.J. van Essen en E. Muilwijk) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 928) Johan Jacobus van ESSEN, 24 jaar oud, timmerman, rijksambtenaar, geb. op 15‑06‑1907 om 13:30 u. te Zeist (bron: BS Zeist, aktenr.: 169), overl. op 08‑05‑1957 om 17:40 u. te Utrecht op 49-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 928), zn. van Willem van ESSEN en Wilhelmina Jacoba de RUIG.
5.
Jan (zie IX.237).

IX.229
Gerrit Wouter de MIK, koopman, brandstoffenhandelaar, geb. op 03‑08‑1899 om 23:00 u. te Leerbroek (bron: BS Leerbroek, aktenr.: 14), overl. op 25‑03‑1979 te Harderwijk op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie/begraafplaats Oostergaarde), zn. van Gerrit de MIK (zie VIII.137) en Cornelia van den BERG.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 08‑06‑1929 te Ermelo (get.: G.C. van der Haar en H. Westerink) (bron: BS Ermelo, aktenr.: 21) Jenette Charlotte WESTERINK, 37 jaar oud, geb. op 12‑07‑1891 om 12:30 u. te Elburg (bron: BS Elburg, aktenr.: 47), overl. op 13‑05‑1966 te Harderwijk op 74-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Oostergaarde), dr. van Harmen WESTERINK en Hendrika Fenna SPEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit (zie X.356).
2.
Anna, geb. te Ermelo.
Tr. te Harderwijk Evert STITSELAAR, geb. te Nijkerkerveen, zn. van Jan STITSELAAR en Antje van LOO.

X.356
Gerrit de MIK, geb. op 02‑08‑1930 te Nunspeet, overl. op 23‑11‑1993 te Harderwijk op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gerrit Wouter de MIK (zie IX.229) en Jenette Charlotte WESTERINK.
Tr. 07‑1953 te Harderwijk Maria van de VELDE, geb. op 30‑07‑1934 te Harderwijk, overl. op 30‑01‑1998 te Harderwijk op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie/begraafplaats), dr. van Hendrik van de VELDE en Lammertje PRIEM.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Lammertje (Lammie), geb. te Harderwijk.
Tr. te Harderwijk (bron: Advertentie) Elbert TIMMER, geb. te Harderwijk, zn. van Elbert TIMMER en Annetje van den BERG.
3.
Jan (zie XI.342).
4.
Hendrik (Henk) (zie XI.344).
5.
Reinier, geb. te Harderwijk (bron: Dagblad voor Amersfoort).
6.
Jenette Charlotte (Nettie), geb. te Harderwijk.
Tr. Dirk van NORDEN, geb. te Harderwijk, zn. van Eibert van NORDEN en Aarta Maria KOK.
7.
Willem (zie XI.349).

XI.338
Gerrit Wouter (Gerrit) de MIK, geb. te Harderwijk, zn. van Gerrit de MIK (zie X.356) en Maria van de VELDE.
Tr. te Harderwijk (bron: Advertentie) Anna HALMA.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geb. op 17‑08‑1984 te Harderwijk (bron: Advertentie), overl. op 06‑06‑1985 te Harderwijk, 293 dagen oud (bron: Advertentie).
2.
A.

XI.342
Jan de MIK, geb. te Harderwijk, zn. van Gerrit de MIK (zie X.356) en Maria van de VELDE.
Tr. Hendrikje (Hennie) AMPTMEIJER, geb. te Harderwijk, dr. van Lammert AMPTMEIJER en Johanna Margritha de PAAUW.
Uit dit huwelijk:
1.
A.

XI.344
Hendrik (Henk) de MIK, geb. te Harderwijk, zn. van Gerrit de MIK (zie X.356) en Maria van de VELDE.
Tr. te Harderwijk (bron: Advertentie) Jennigje (Jenny) HORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Marina, geb. te Harderwijk.
2.
Martijn, geb. te Harderwijk.
3.
Hendrik Vincent Kevin (Kevin), geb. te Harderwijk (bron: Advertentie).

XI.349
Willem de MIK, geb. te Harderwijk, zn. van Gerrit de MIK (zie X.356) en Maria van de VELDE.
Tr. Janine Wilhelmina HOFMAN, geb. te Harderwijk.
Uit dit huwelijk:
1.
W.
2.
C.M.
3.
S.R.

IX.232
Wouter de MIK, landarbeider, geb. op 20‑06‑1902 om 22:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 08/7492), overl. ong. 1984 te Maartensdijk, zn. van Gerrit de MIK (zie VIII.137) en Cornelia van den BERG.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 29‑06‑1927 te Culemborg (get.: J. Vroege en G. de Mik) (bron: BS Culemborg, aktenr.: 29), sch. na 2 jaar op 26‑04‑1930 te Culemborg (bron: BS Culemborg) Ida VROEGE, geb. op 08‑01‑1910 om 08:00 u. te Culemborg (bron: BS Culemborg, aktenr.: 3), overl. op 03‑02‑1992 op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Loosdrecht), 2e huwelijk met Cornelis Rempe. Dr. van Willem VROEGE en Mina van WIJK.
Tr. (2) te Utrecht Marianna Carolina Cornelia van der ENDT, geb. op 07‑06‑1906 om 06:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3145), 1e huwelijk met Hendrik van den Heuvel. Dr. van Johannes Marinus van der ENDT en Johanna PRINS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 10‑07‑1927 om 14:30 u. te Schoonrewoerd (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 10), overl. op 10‑07‑1927 om 14:30 u. te Schoonrewoerd, 0 dagen oud (bron: BS Schoonrewoerd, aktenr.: 10).
Uit het tweede huwelijk:
2.
Wouter.
Tr. Margaretha Gerarda Maria KEUTER.

IX.237
Jan de MIK, geb. op 06‑11‑1915 om 10:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2984), overl. op 16‑10‑2001 te Nieuwegein op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gerrit de MIK (zie VIII.137) en Cornelia van den BERG.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 15‑03‑1944 te Utrecht (bron: Trouwboekje J. de Mik) Louisa (Wies) MORREN, 25 jaar oud, geb. op 11‑02‑1919 te Kampen (bron: Trouwboekje J. de Mik), overl. op 17‑10‑2000 te Nieuwegein op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Utrecht), dr. van Everardus Johannes MORREN en Alberta Helena RENSINK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie X.363).

X.363
Jan de MIK, geb. te Utrecht, zn. van Jan de MIK (zie IX.237) en Louisa (Wies) MORREN.
Tr. te Nieuwegein Aagje Jansje van der PLAS, geb. te Velsen.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (Hans), geb. te Utrecht.
2.
Arjan, geb. te Utrecht.

VII.112
Kornelia de MIK, werkster, geb. op 27‑05‑1827 om 23:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 42), overl. op 11‑06‑1872 om 15:30 u. te Utrecht op 45-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 870), ongehuwd. Dr. van Jan de MIK (zie VI.45) en Josina HIJKOOP.
Rel. Vader ONBEKEND.
Uit deze relatie:
1.
Janna de MIK, geb. op 25‑03‑1856 om 18:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 27), overl. op 18‑03‑1860 om 04:00 u. te Veenhuizen op 3-jarige leeftijd (bron: BS Leerdam, aktenr.: 7a), overleden in het tweede gesticht als kolonist.

VI.47
Bastiaan de MIK, bouwman, geb. op 23‑10‑1796 te Noordeloos (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 30‑10‑1796 te Noordeloos (get.: Pietertje Stigter) (bron: Doopboek), overl. op 07‑10‑1836 om 23:30 u. te Giessen-Nieuwkerk op 39-jarige leeftijd (bron: BS Giessen Nieuwkerk, aktenr.: 22), zn. van Bartus de MIK (zie V.23) en Lijsbeth Pieters BLOM, dagloonster.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 23‑02‑1828 te Peursum (get.: C. Reijnen, C. Hagenaar, A. van der Werf en J. van den Toom) (bron: BS Peursum, aktenr.: 2) Ariaantje WALLAARD, 28 jaar oud, dienstmeid, geb. op 22‑02‑1800 te Hoornaar (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 23‑02‑1800 te Hoornaar (get.: Pleuntje Aag..) (bron: Doopboek), overl. op 03‑12‑1870 om 23:30 u. te Giessendam op 70-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 68), dr. van Jan WALLAARD en Jozijntje de KRIJGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Bartus, bouwman, geb. op 29‑04‑1828 om 06:00 u. te Hoornaar (bron: BS Hoornaar, aktenr.: 8), overl. op 07‑06‑1894 om 04:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 66-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 9).
Tr. op 39-jarige leeftijd op 11‑05‑1867 te Brandwijk (get.: D. Hoeflaak, D.Stuij, A. Molenaar en A. Oudenaarde) (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 3) Gerrigje HOEFLAAK, 30 jaar oud, geb. op 05‑08‑1836 om 06:00 u. te Gijbeland (bron: BS Brandwijk en Gijbeland, aktenr.: 11), overl. op 30‑06‑1912 om 22:00 u. te Giessendam op 75-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 28), dr. van Jan HOEFLAAK en Niesje SLINGERLAND.
2.
Jan (zie VII.120).
3.
Jozijntje, geb. op 24‑12‑1831 om 21:00 u. te Giessen-Nieuwkerk (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 25), overl. op 13‑11‑1879 om 01:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 47-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 14).
Otr. op 15‑05‑1853 te Giessen-Nieuwkerk, tr. op 21-jarige leeftijd op 21‑05‑1853 te Giessen-Nieuwkerk (get.: J. de Mik, A. Boer, A. Bos en L. Leijnen) (bron: BS Giessen Nieuwkerk, aktenr.: 5) Hermen de KREIJ, 19 jaar oud, bouwmansknecht, geb. op 29‑08‑1833 om 23:30 u. te Hoogblokland (bron: BS Hoogblokland, aktenr.: 16), overl. op 15‑01‑1909 om 12:00 u. te Giessen-Nieuwkerk op 75-jarige leeftijd (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 1), 2e huwelijk op 17-09-1880 met Maria van Weenen en 3e huwelijk op 21-11-1890 met Jacoba van Daalen. Zn. van Rokus de KREIJ, arbeider, werkman, en Maria de MIK (zie VI.14).
4.
Lijsbeth (zie VII.124).
5.
Bastiaantje (zie VII.126).

VII.120
Jan de MIK, arbeider, winkelier, geb. op 20‑01‑1831 om 15:00 u. te Giessen-Nieuwkerk (bron: BS Giessen-Nieuwkerk, aktenr.: 5), overl. op 12‑09‑1876 om 23:00 u. te Giessendam op 45-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 63), zn. van Bastiaan de MIK (zie VI.47) en Ariaantje WALLAARD, dienstmeid.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 20‑12‑1856 te Giessendam (get.: J. van den Berg en H. Kamsteeg) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 21) Maria van den DOOL, 21 jaar oud, geb. op 08‑11‑1835 om 23:00 u. te Peursum (bron: BS Peursum, aktenr.: 9), overl. op 31‑05‑1875 om 04:00 u. te Giessendam op 39-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 44), dr. van Joris Cornelis van den DOOL en Elisabeth Nijs AANEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan, geb. op 15‑04‑1857 om 12:00 u. te Giessen-Oudekerk (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 27), overl. op 09‑05‑1857 om 18:00 u. te Giessen-Oudekerk, 24 dagen oud (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 24).
2.
Bastiaan, geb. op 17‑09‑1858 om 09:00 u. te Giessen-Oudekerk (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 76), overl. op 17‑09‑1858 om 16:00 u. te Giessen-Oudekerk, 0 dagen oud (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 52).
3.
Jaantje, geb. op 23‑10‑1859 om 04:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 78), overl. op 04‑05‑1948 om 11:00 u. te Giessendam op 88-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 15).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 12‑03‑1881 te Giessendam (get.: K. de Rooij, H. de Krijger, H. Verwoerd en J. de Krijger) (bron: BS Giessendam, aktenr.: 9) Jan de ROOIJ, 23 jaar oud, winkelier, geb. op 20‑07‑1857 om 09:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 48), overl. op 04‑07‑1923 om 10:00 u. te Giessendam op 65-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 22), zn. van Gerrit de ROOIJ en Pietertje KOPPELAAR.
4.
Elisabeth, geb. op 21‑01‑1862 om 12:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam en Giessen-Oudekerk, aktenr.: 9).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 20‑04‑1889 te