I.1
Jan RAENEN.
Kind:
1.
Raen JANS (zie II.1).

II.1
Raen JANS, zn. van Jan RAENEN (zie I.1).
Rel. Nannigje MATHIJS.
Uit deze relatie:
1.
Cornelis RAENEN (zie III.1).
2.
Neeltje RAENEN.
3.
Thijs RAENEN.
4.
Marrigje RAENEN.
5.
Jan RAENEN.

III.1
Cornelis RAENEN, zn. van Raen JANS (zie II.1) en Nannigje MATHIJS.
Rel. Machteltje PIETERS.
Uit deze relatie:
1.
Arie Cornelis (zie IV.1).
2.
Teuntje Cornelis, geb. ong. 1641 te Bergambacht.
Rel. Thijs Jans VERKAIK, zn. van Jan Cornelis VERKAIK en Ariaentgen GERRITS.
3.
Machteltje, geb. ong. 1643 te Bergambacht.
4.
Raen, ged. (NGK) op 04‑02‑1646 te Bergambacht (bron: Doopboek).
5.
Nannigje, ged. (NGK) op 26‑06‑1650 te Bergambacht (bron: Doopboek).
6.
Franck, geb. ong. 1652 te Bergambacht.
7.
Jan, ged. (NGK) op 30‑11‑1654 te Bergambacht (bron: Doopboek).

IV.1
Arie Cornelis RAENEN, geb. ong. 1636 te Bergambacht, overl. voor 1668 te Bergambacht. ONA Schoonhoven nr. 81 d.d. 06-11-1668.
Arien Ghijsbertsz, jm van Ouderkerck, toekomende bruidegom, geassisteerd met Dirck Dircksz, zijn broeder, en Dirck Aertsz Verbree, zijn zwager, ter eenre, en Nannichgen Cornelis Raen, jd van Bergambacht, aanstaande bruid, geassisteerd met Thijs Jansz en Floris Cuijl, haar zwagers, Cornelis
Pietersz de Jongh, haar neef, en Henricus Bents, schout tot Bergambacht, ter andere zijde.
Hij brengt in zijn eer en cleer, wat zijn vader hem belooft te geven.
Zij brengt in al haar goederen, bestaande in:
- 1/4 van een hofstede, gelegen in Bovenbergh onder Bergambacht, verongeld voor 9 mr met de huijsinge enz.
- 1/4 in een hofstede in Cabauw van 15 mr met huijsinge en timmeragie, waarvan de andere 3/4 parten competeren aan Raen, Franck en Jan Cornelisz, haar broeders.
Met de belasting voor 1/4 van 800 g, te betalen aan de erfgenamen van Arien Cornelisz Ranen za. De voornoemde hofstede, gemeen met haar 3 broeders zal de komende 6 jaar gemeen en onverdeeld blijven of dat haar broeders tot de huwelijkse staat komen.
Zn. van Cornelis RAENEN (zie III.1) en Machteltje PIETERS.
Rel. Neeltje Jans VERKAIK, geb. te Bergambacht, begr. op 27‑11‑1702 te Bergambacht (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden, dr. van Jan Cornelis VERKAIK en Ariaentgen GERRITS.
Uit deze relatie:
1.
Macheltje, ged. (NGK) op 26‑04‑1654 te Bergambacht (bron: Doopboek).

V.2
Cornelis Ariens de GROOT, ged. (NGK) op 14‑05‑1656 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 29‑06‑1731 te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begr. op 30‑06‑1731 te Bergambacht (bron: Begraafboek), begraven in het graf aangekocht door zijn vader Arie Cornelis Ranen, wordt bij de doop van zoon Arie en dochter Jannigje Groote Cornelis genoemd.
Weeskamer Noordeloos, fol. 40-53, d.d. 27-5-1690
Ingen (tekent: Gerritsen) Boel, schout, Willem Gerritsz van den Dool en Joris Ariensz Wolff, schepenen.
Jan Gerritsz Verkerck, Arie Claesz van den Dool x Lesken Gerrits en Hilleken, Anneke en Mecheltie Gerrits minderjarige kinderen geass. met Joris Jansz Verkerck haar oom van vaderszijde en Gerrit Gerritsz van den Dool haar oom van moederszijde, testamentaire voogden, samen kinderen van Gerrit Jansz Verkerck za. x Macheltie Gerrits, mitsgaders Cornelis Ariensz Hooglander won. in Berch Ambacht x Marichie Gerrits Verkerck voordochter van voornoemde Gerrit Jansz Verkerck za. verdelen en verloten de goederen door hun vader za. nagelaten;
a) Cornelis Ariensz Hooglander, 2 mrg hoijlant gelegen op noordzij van Noordeloos 3 hont 50 roe hoijlant gelegen als voren over de tient gemeen in 5 hont met Joris Ariensz en nog de noordhelft in een hennipacker groot 2 hont gelegen als voren;
b) Hilleke, Anneke en Mecheltie Gerrits: de hofstede op Grootewaert groot 6 mrg met huys en schuer, 2 mrg 75 roe gelegen op Berch Ambacht, met nog 14 hont land gelegen op noordzijde;
c) Jan Gerritsz Verkerck; het lege huijs met 5½ mrg land gelegen op Grootewaert;
d)Arien Claesz van den Dool: 6 mrg 3 hont land gelegen op Blommendael. Verwezen wordt in de acte naar het testament van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 15-12-1681 voor notaris Brouwer te Gorinchem, vervolgens naar de nadere testamentaire dispositie van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 12-12-1689 voor dezelfde notaris.
Ook wordt vermeld het testament van Gerrit Jansz Verkerck x Mecheltie Gerrits d.d. 5-9-1657 voor notaris Adriaen Ooms in Nieuwpoort.
Zn. van Arie Cornelis RAENEN (zie IV.1) en Neeltje Jans VERKAIK.
Tr. kerk ong. 1681 Marrigje Gerrits VERKERK, geb. ong. 1655, begr. op 09‑11‑1696 te Bergambacht (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden, dr. van Gerrit Jans VERKERK en Jannigje Cornelis VERKAIK.
Uit dit huwelijk:
1.
Arij Cornelis (zie VI.1).
2.
Jan, geb. te Bergambacht, ged. (NGK) op 04‑08‑1686 te Ammerstol (get.: Tijs Janse Verkaijck en Teuntje Cnelis Raenens) (bron: Doopboek).
3.
Jannigje, ged. (NGK) op 17‑02‑1692 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 07‑08‑1720 te Bergambacht op 28-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 12 gulden. Begr. op 08‑08‑1720 te Bergambacht (bron: Begraafboek), ongehuwd.
4.
Cornelis Cornelis (zie VI.5).

VI.1
Arij Cornelis de GROOT, ged. (NGK) op 18‑01‑1682 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 19‑07‑1762 te Bergambacht op 80-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Begr. op 22‑07‑1762 te Bergambacht (bron: Begraafboek), zn. van Cornelis Ariens de GROOT (zie V.2) en Marrigje Gerrits VERKERK.
Otr. op 24‑08‑1708 te Bergambacht (bron: Gaarder trouwen) Trijntje Willems de JONGH, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 24‑12‑1684 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 13‑10‑1760 te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Begr. op 15‑10‑1760 te Bergambacht (bron: Begraafboek), dr. van Willem Willems de JONGH en Meijnsje CLAAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, ged. (NGK) op 01‑09‑1709 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 13‑09‑1760 te Stolwijk op 51-jarige leeftijd (bron: Begraafregister).
Otr. op 31‑12‑1734 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 25-jarige leeftijd op 23‑01‑1735 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Aart Gerrits de HEER, 20 jaar oud, ged. (NGK) op 31‑01‑1714 te Stolwijk (get.: Feytje Nannins) (bron: Doopboek), begr. op 13‑09‑1791 te Stolwijk op 77-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden, zn. van Gerrit Cornelis de HEER en Marrigje Cornelis BOER.
2.
Willem Ariens (zie VII.3).
3.
Jan Ariens (zie VII.5).

VII.3
Willem Ariens de GROOT, ged. (NGK) op 31‑05‑1711 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 14‑11‑1779 te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Begr. op 16‑11‑1779 te Bergambacht (bron: Begraafboek), zn. van Arij Cornelis de GROOT (zie VI.1) en Trijntje Willems de JONGH.
Otr. op 15‑03‑1748 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 36-jarige leeftijd op 31‑03‑1748 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Zijtje Bastiaans KEESJEBREUR, 20 jaar oud, ged. (NGK) op 18‑03‑1728 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 14‑07‑1806 te Bergambacht op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafboek), dr. van Bastiaan Egberts KEESJEBREUR en Grietje Cornelis van GRIEKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje, ged. (NGK) op 19‑01‑1749 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 31‑01‑1749 te Bergambacht, 12 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 31‑01‑1749 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
2.
Trijntje, ged. (NGK) op 06‑09‑1750 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑10‑1750 te Bergambacht, 40 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 18‑09‑1750 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
3.
Bastiaan Willems (zie VIII.3).
4.
Jan, ged. (NGK) op 07‑10‑1753 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 12‑11‑1753 te Bergambacht, 36 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 14‑11‑1753 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
5.
Arij, ged. (NGK) op 02‑11‑1755 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 20‑06‑1759 te Bergambacht op 3-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 23‑06‑1759 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
6.
Grietje Willems, ged. (NGK) op 16‑09‑1759 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 19‑09‑1819 om 10:00 u. te Benschop op 60-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 23).
Otr. (1) op 11‑02‑1780 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 20-jarige leeftijd op 05‑03‑1780 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Jans CASTELEIJN, 30 jaar oud, ged. (NGK) op 26‑10‑1749 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 30‑05‑1791 te Bergambacht op 41-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Zn. van Jan Paulus CASTELEIJN en Baardje Fops BREEDVELT.
Otr. (2) op 19‑10‑1792 te Bergambacht (bron: Trouwboek) Arij Mijnderts HOGENDOORN, 34 jaar oud, ged. (NGK) op 04‑06‑1758 te Waarder (get.: Aagje Hogendoorn) (bron: Doopboek), overl. op 02‑12‑1816 om 21:00 u. te Benschop op 58-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 19), 1e huwelijk met Metje Schenkel. Zn. van Mijndert Cornelis HOGENDOORN en Teetje Aries HOGENDOORN.

VIII.3
Bastiaan Willems de GROOT, ged. (NGK) op 31‑10‑1751 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 29‑10‑1820 om 02:00 u. te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: BS 's Heeraartsberg en Bergambacht, aktenr.: 32), zn. van Willem Ariens de GROOT (zie VII.3) en Zijtje Bastiaans KEESJEBREUR.
Otr. op 11‑02‑1774 te Stolwijk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 22-jarige leeftijd op 06‑03‑1774 te Stolwijk (NGK) (bron: Trouwboek) Margje Pieters KASTELEIJN, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 20‑04‑1749 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 26‑08‑1834 om 20:00 u. te Bergambacht op 85-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 23), dr. van Pieter Paulus KASTELEIJN en Adriana Pieters SCHENK.
Uit dit huwelijk:
1.
Arij Bastiaans (zie IX.1).
2.
Pieter (zie IX.3).
3.
Willem (zie IX.5).
4.
Adriana Bastiaans, ged. (NGK) op 01‑01‑1781 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 12‑02‑1855 om 20:00 u. te Krimpen aan de Lek op 74-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 3).
Otr. op 17‑01‑1800 te Bergambacht (bron: Trouwboek) Adriaan van den DOOL, 32 jaar oud, ged. (NGK) op 08‑11‑1767 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 13‑12‑1850 om 17:00 u. te Bergambacht op 83-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 39), zn. van Jan van den DOOL en Trijntje BOVENBERG.
5.
Zijgje (zie IX.10).
6.
Fijgje, ged. (NGK) op 29‑07‑1792 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 14‑12‑1845 om 07:00 u. te Bergambacht op 53-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 50).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 01‑05‑1813 te Bergambacht (get.: J. Pols, A. Smits, F.A. van Als en J. Jans Pols) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10) Cornelis van der HEE, 25 jaar oud, bouwman, bode, ged. (NGK) op 02‑12‑1787 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 14‑11‑1876 om 06:00 u. te Bergambacht op 88-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 70), zn. van Pieter van der HEE en Pietertje VERHOEF.

IX.1
Arij Bastiaans de GROOT, bouwman, ged. (NGK) op 18‑09‑1774 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 22‑09‑1823 om 18:00 u. te Stolwijk op 49-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 18), zn. van Bastiaan Willems de GROOT (zie VIII.3) en Margje Pieters KASTELEIJN.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 26‑02‑1809 te Berkenwoude (bron: Trouwboek Gerecht) Niesje van der GRAAF (Neeltje), 23 jaar oud, ged. (NGK) op 18‑12‑1785 te Berkenwoude (get.: Marrigje Willemse van Erk) (bron: Doopboek), overl. op 05‑07‑1828 om 07:00 u. te Stolwijk op 42-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 9), dr. van Hendrik Pieters van der GRAAF en Neeltje Willems van ERK.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan, geb. op 27‑12‑1809 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 31‑12‑1809 te Bergambacht (get.: Adriana de Groot) (bron: Doopboek), overl. op 14‑03‑1818 om 08:00 u. te Bergambacht op 8-jarige leeftijd (bron: BS 's-Heeraartsberg en Bergambacht, aktenr.: 8).
2.
Hendrik (zie X.2).
3.
Willem (zie X.5).
4.
Sijgje, geb. op 08‑08‑1815 om 06:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 42), overl. op 10‑02‑1858 om 18:00 u. te Berkenwoude op 42-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 5).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 15‑10‑1841 te Berkenwoude (get.: S. Suijker, L. van der Graaf, M. Snoeij en J. van der Hee) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 4) Jacob SUIJKER, 31 jaar oud, arbeider, geb. op 16‑10‑1809 te Berkenwoude (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 22‑10‑1809 te Berkenwoude (get.: Ariaantje van Vliet) (bron: Doopboek), overl. op 12‑09‑1872 om 02:00 u. te Berkenwoude op 62-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 15), 2e huwelijk met Fijgje Boelen. Zn. van Hendrik SUIJKER en Maria de HAAIJ.
5.
Marrigje, geb. op 15‑02‑1818 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 5), overl. op 19‑12‑1857 om 02:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 39-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 45).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 09‑12‑1837 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: K. van den Dool, W. van den Dool, A. de Wit en A. van den Toorn) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 8) Huig VERHOEK, 26 jaar oud, visser, geb. op 17‑09‑1811 te Brandwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 29‑09‑1811 te Brandwijk (get.: Clara Verhoek) (bron: Doopboek), overl. op 19‑10‑1893 om 22:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 82-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 27), zn. van Ewout VERHOEK en Janna STAM.
6.
Bastiaan (zie X.12).
7.
Leendert, geb. op 02‑04‑1821 om 09:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 14), overl. op 12‑02‑1887 om 07:00 u. te Polsbroek op 65-jarige leeftijd (bron: BS Polsbroek, aktenr.: 5), ongehuwd.
8.
Adriana, geb. op 25‑08‑1822 om 04:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 29), overl. op 14‑08‑1886 om 23:30 u. te Berkenwoude op 63-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 11), ongehuwd.

X.2
Hendrik de GROOT, bouwman, arbeider, geb. op 29‑10‑1811 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: ---), ged. (NGK) op 03‑11‑1811 te Bergambacht (get.: Aaltje van der Graaf) (bron: Doopboek), overl. op 30‑06‑1891 om 09:00 u. te Lekkerkerk op 79-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 34), zn. van Arij Bastiaans de GROOT (zie IX.1) en Niesje van der GRAAF (Neeltje).
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 17‑02‑1835 te Lekkerkerk (get.: G. de Jong, C. de Hart, A. van Wijnen en L. van der Graaf) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 2) Neeltje HOGENBOEZEM, 19 jaar oud, geb. op 10‑03‑1815 om 04:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 16), overl. op 02‑10‑1856 om 18:00 u. te Lekkerkerk op 41-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 46), dr. van Dirk HOGENBOEZEM en Lijntje de GRUIJTER.
Tr. (2) op 56-jarige leeftijd op 20‑02‑1868 te Lekkerkerk (get.: J. van Weezel, H.P. Ridderbos, J.C. Oudenaarden en D. van der Wouden) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 5) Annigje van DAM, 32 jaar oud, geb. op 16‑01‑1836 om 15:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2), overl. op 18‑04‑1919 om 10:00 u. te Bergambacht op 83-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 19), dr. van Arie van DAM en Maijke MUL.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arie (Arij), geb. op 07‑03‑1836 om 20:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 10), overl. op 27‑05‑1842 om 03:00 u. te Lekkerkerk op 6-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 29).
2.
Lijntje, geb. op 19‑02‑1838 om 15:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 17), overl. op 11‑04‑1858 om 10:00 u. te Lekkerkerk op 20-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 16).
3.
Dirk (zie XI.3).
4.
Neeltje, geb. op 15‑07‑1843 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 45), overl. op 15‑12‑1875 om 01:00 u. te Lekkerkerk op 32-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 81), ongehuwd.
5.
Arie (Arij) (zie XI.7).
6.
Willem Teunis (zie XI.8).
7.
Adrianus (zie XI.10).
8.
Cornelis, geb. op 07‑04‑1856 om 14:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 37), overl. op 26‑08‑1856 om 05:00 u. te Lekkerkerk, 141 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 36).
Uit het tweede huwelijk:
9.
Hendrik Arie (zie XI.13).
10.
Maaike, geb. op 09‑07‑1871 om 23:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 48), overl. op 08‑11‑1943 om 22:00 u. te Renkum op 72-jarige leeftijd (bron: BS Renkum, aktenr.: 317).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 19‑05‑1904 te Groot-Ammers (get.: W. Bouwmeester, A.G. Walraven, H.A. de Groot en J.C. van Dam) (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 6) Leendert van den HOVEN, 27 jaar oud, schilder, geb. op 19‑04‑1877 om 11:00 u. te Giessendam (bron: BS Giessendam, aktenr.: 50), overl. op 09‑10‑1934 om 20:30 u. te Giessendam op 57-jarige leeftijd (bron: BS Giessendam, aktenr.: 30), zn. van Hermanus van den HOVEN en Jacoba van BAREN.

XI.3
Dirk de GROOT, boerenknecht, touwslager, sleeper, geb. op 14‑03‑1841 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 19), overl. op 31‑03‑1928 om 13:00 u. te Beekbergen op 87-jarige leeftijd (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 219), zn. van Hendrik de GROOT (zie X.2) en Neeltje HOGENBOEZEM.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 18‑02‑1865 te Streefkerk (get.: H. van Meerkerk, K. Aaldijk, J. Streefland en S. Jansen) (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 1) Heiltje BOERS, 23 jaar oud, geb. op 09‑08‑1841 om 15:00 u. te Streefkerk (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 47), overl. op 03‑04‑1897 om 10:00 u. te Rotterdam op 55-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1571), dr. van Jan Frederik BOERS en Jacoba HOOS.
Tr. (2) op 59-jarige leeftijd op 05‑04‑1900 te Rotterdam (get.: B. de Bruin, C.J.A. van Helden, H.J. Tollig en L. van Helden) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 554) Pietronella Jacoba Adriana van HELDEN, 45 jaar oud, geb. op 12‑08‑1854 om 06:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2270), overl. op 11‑12‑1922 om 14:00 u. te Rotterdam op 68-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5303), 1e huwelijk met Johann Diederich Frerichs. Dr. van Leendert van HELDEN en Johanna Maria STOK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 14‑05‑1865 om 07:30 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 84), overl. op 14‑05‑1865 om 07:30 u. te Kralingen, 0 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 84).
2.
Hendrik, geb. op 15‑02‑1867 om 12:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 47), overl. op 19‑05‑1867 om 04:30 u. te Kralingen, 93 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 104).
3.
Doodgeboren kind, geb. op 04‑07‑1868 om 03:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 105), overl. op 04‑07‑1868 om 03:00 u. te Kralingen, 0 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 105).
4.
Jan Frederik, geb. op 13‑08‑1869 om 18:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 202), overl. op 30‑06‑1870 om 18:00 u. te Kralingen, 321 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 124).
5.
Jan Frederik, geb. op 18‑11‑1870 om 05:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 284), overl. op 03‑02‑1872 om 12:00 u. te Kralingen op 1-jarige leeftijd (bron: BS Kralingen, aktenr.: 20).
6.
Dirk, geb. op 30‑03‑1873 om 18:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 103), overl. op 10‑05‑1886 om 16:00 u. te Kralingen op 13-jarige leeftijd (bron: BS Kralingen, aktenr.: 149).
7.
Jan Frederik, geb. op 09‑09‑1875 om 02:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 351), overl. op 04‑03‑1876 om 07:00 u. te Kralingen, 177 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 45).
8.
Jacobus, geb. op 26‑08‑1876 om 01:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 316), overl. op 28‑04‑1877 om 02:00 u. te Kralingen, 245 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 89).
9.
Jacobus, geb. op 25‑01‑1878 om 22:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 44), overl. op 01‑08‑1878 om 04:00 u. te Kralingen, 188 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 169).
10.
Jacoba Catharina, geb. op 30‑12‑1879 om 10:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 535), overl. op 13‑02‑1880 om 18:00 u. te Kralingen, 45 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 50).
11.
Neeltje, geb. op 18‑03‑1881 om 23:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 118), overl. op 30‑06‑1964 te Beekbergen op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 42-jarige leeftijd op 19‑09‑1923 te Apeldoorn (get.: D. de Groot en L. van Helden) (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 306) Jacobus den NIJS, 50 jaar oud, geb. op 31‑08‑1873 om 17:00 u. te Willemstad (bron: BS Willemstad, aktenr.: 59), overl. op 31‑10‑1926 om 11:53 u. te Beekbergen op 53-jarige leeftijd (bron: BS Apeldoorn, aktenr.: 536), 1e huwelijk met Johanna Maria van Helden. Zn. van Wijnand den NIJS en Dirkje STRUIJK.
12.
Alida Jacoba, geb. op 17‑08‑1882 om 17:00 u. te Kralingen (bron: BS Kralingen, aktenr.: 351), overl. op 31‑10‑1882 om 08:00 u. te Kralingen, 75 dagen oud (bron: BS Kralingen, aktenr.: 295).

XI.7
Arie de GROOT (Arij), landbouwer, geb. op 08‑05‑1845 om 16:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 13), overl. op 30‑11‑1935 om 19:00 u. te Bergambacht op 90-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32), zn. van Hendrik de GROOT (zie X.2) en Neeltje HOGENBOEZEM.
Tr. op 36-jarige leeftijd op 30‑12‑1881 te Lekkerkerk (get.: A. de Groot, M. de Groot, P.H. de Groot en G. Oudenaarde) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 28) Arida de GROOT, 26 jaar oud (zie XI.42).
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik, bouwman, geb. op 10‑02‑1882 om 22:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 16), overl. op 15‑04‑1922 om 07:00 u. te Bergambacht op 40-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10), ongehuwd.
2.
Neeltje Lijntje, geb. op 10‑03‑1884 om 15:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 21), overl. op 12‑05‑1921 om 03:30 u. te Loosduinen op 37-jarige leeftijd (bron: BS Loosduinen, aktenr.: 67).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 04‑02‑1910 te Bergambacht (get.: J. Kaptein, J. Gelderblom, H. de Groot en G. Rooken) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6) Jan GELDERBLOM, 29 jaar oud, landbouwer, geb. op 18‑03‑1880 om 11:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 29), overl. op 24‑06‑1923 om 01:00 u. te Bergambacht op 43-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 25), zn. van Willem GELDERBLOM en Geertje BUITELAAR.
3.
Grietje Lijntje, geb. op 22‑03‑1886 om 14:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 39), overl. op 04‑01‑1941 om 08:00 u. te Gouda op 54-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 1).
4.
Arie, geb. op 10‑04‑1894 om 13:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 22).
5.
Bastiaan (zie XII.19).

XII.19
Bastiaan de GROOT, geb. op 10‑04‑1894 om 13:15 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 23), overl. 01‑1963, zn. van Arie de GROOT (Arij) (zie XI.7) en Arida de GROOT (zie XI.42).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 28‑03‑1924 te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 3) Johanna Antonia BETTINK, 27 jaar oud, geb. op 24‑01‑1897 om 07:00 u. te Stroe (bron: BS Barneveld, aktenr.: 19), overl. op 10‑02‑1981 te Gouda op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Hendrik BETTINK en Petronella van der STEEG.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Hendrik, geb. te Bergambacht (bron: BR Bergambacht).

XI.8
Willem Teunis de GROOT, arbeider, landbouwer, geb. op 29‑10‑1849 om 16:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 86), overl. op 01‑11‑1930 om 11:30 u. te Lekkerkerk op 81-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 39), zn. van Hendrik de GROOT (zie X.2) en Neeltje HOGENBOEZEM.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 12‑01‑1877 te Bergambacht (get.: A. de Groot, A. Visser, D. Verhoog en W. Voorsluijs) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 2) Arijaantje GRAAFLAND, 21 jaar oud, geb. op 30‑04‑1855 om 15:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 21), overl. op 24‑02‑1924 om 18:00 u. te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 5), dr. van Cornelis GRAAFLAND en Teuntje LOMMERDE.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik (zie XII.21).
2.
Teuntje, geb. op 10‑11‑1878 om 20:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 107), overl. op 14‑09‑1958 te Gouda op 79-jarige leeftijd.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 18‑09‑1903 te Bergambacht (get.: H. de Groot, A. Mudde, T. Blanken en B. van den Bosch) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13) Thijs GRAAFLAND, 22 jaar oud, werkman, geb. op 11‑07‑1881 om 18:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 62), overl. op 01‑08‑1969 te Krimpen aan de Lek op 88-jarige leeftijd, zn. van Dirk GRAAFLAND en Rijkje VERKAIK.
3.
Neeltje, geb. op 26‑02‑1880 om 05:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 27), overl. op 16‑04‑1881 om 01:30 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 28).
4.
Annigje, geb. op 23‑02‑1881 om 02:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 19), overl. op 26‑11‑1953 te Lekkerkerk op 72-jarige leeftijd.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 30‑05‑1902 te Bergambacht (get.: C. Mudde, C.J. van Donk, H. de Groot en B. van den Bosch) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9) Arie MUDDE, 29 jaar oud, visser, geb. op 16‑11‑1872 om 05:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 93), overl. op 15‑11‑1933 om 05:00 u. te Lekkerkerk op 60-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 46), zn. van Jacob MUDDE en Neeltje van ES.
5.
Cornelis (zie XII.28).
6.
Neeltje, geb. op 05‑08‑1883 om 19:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 66), overl. op 17‑10‑1883 om 10:00 u. te Bergambacht, 73 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 78).
7.
Neeltje, geb. op 06‑09‑1884 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 81), overl. op 21‑09‑1884 om 23:30 u. te Bergambacht, 15 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 54).
8.
Willem Teunis (zie XII.33).
9.
Neeltje, geb. op 07‑04‑1888 om 03:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 36), overl. op 02‑06‑1889 om 12:30 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32).
10.
Dirk, boerenknecht, geb. op 13‑08‑1889 om 14:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 74), overl. op 25‑12‑1916 om 16:00 u. te Bergambacht op 27-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 38), ongehuwd.
11.
Jan, geb. op 15‑11‑1890 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 88), overl. op 03‑01‑1892 om 23:30 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1).
12.
Jan, geb. op 02‑02‑1893 om 18:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 16), overl. op 28‑01‑1895 om 21:00 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 7).
13.
Adrianus, geb. op 11‑11‑1894 om 01:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 84), overl. op 09‑02‑1895 om 08:30 u. te Bergambacht, 90 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10).
14.
Neeltje Lijntje, geb. op 29‑11‑1895 om 03:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 89), overl. op 31‑10‑1986 te Lekkerkerk op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 24‑03‑1916 te Bergambacht (get.: G. de Jong, C. de Groot en H. van den Berg) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 7) Dirk de BRUIJN, 22 jaar oud, werkman, geb. op 21‑10‑1893 om 19:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 106), overl. op 02‑06‑1969 te Ammerstol op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Arie de BRUIJN en Barbera DEKKER.
15.
Maria, geb. op 04‑03‑1897 om 15:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 18), overl. op 04‑07‑1967 op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lekkerkerk).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 30‑05‑1919 te Bergambacht (get.: A. de Jong en W.T. de Groot) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 12) Jacobus Gerrit de JONG, 22 jaar oud, grondwerker, geb. op 13‑06‑1896 om 02:00 u. te Ammerstol (bron: BS Ammerstol, aktenr.: 15), zn. van Frans de JONG en Marrigje den BOER.

XII.21
Hendrik de GROOT, mandenmaker, geb. op 27‑09‑1877 om 02:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 102), overl. op 23‑10‑1905 om 20:00 u. te Krimpen aan de Lek op 28-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 27), zn. van Willem Teunis de GROOT (zie XI.8) en Arijaantje GRAAFLAND.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 12‑06‑1902 te Nieuwpoort (get.: W. van Buren, J. van Loon, C. van der Horst en S. Stellingwerf) (bron: BS Nieuwpoort, aktenr.: 1) Lena HEIJKOOP, 21 jaar oud, geb. op 20‑05‑1881 om 10 u. te Nieuwpoort (bron: BS Nieuwpoort, aktenr.: 23:00), overl. op 16‑08‑1962 te Gouda op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 2e huwelijk met Albert Hoogendoorn, 3e huwelijk met Hendricus van Schip. Dr. van Nicolaas HEIJKOOP en Neeltje SPEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Teunis (zie XIII.2).
2.
Nicolaas Johannes, geb. op 23‑02‑1904 te Krimpen aan de Lek.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 24‑07‑1929 te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 54) Ingentje van LEEUWEN, 24 jaar oud, geb. op 25‑10‑1904 te Gouda, overl. op 20‑11‑1982 te Gouda op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Dirk van LEEUWEN en Ingetje STOLK.

XIII.2
Willem Teunis de GROOT, geb. op 06‑12‑1902 om 23:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 110), zn. van Hendrik de GROOT (zie XII.21) en Lena HEIJKOOP.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 12‑07‑1924 te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 201) Dirkje van EIJK, 19 jaar oud, geb. op 22‑08‑1904 te Gouda, overl. op 03‑08‑1981 te Gouda op 76-jarige leeftijd, dr. van Nicolaas van EIJK en Johanna Antonia RADIX.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Anthonia, geb. ong. 1926 te Gouda, overl. op 10‑01‑1927 om 00:30 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 21).
2.
Doodgeboren kind, geb. op 01‑02‑1930 om 11:30 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 32), overl. op 01‑02‑1930 om 11:30 u. te Gouda, 0 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 32).

XII.28
Cornelis de GROOT, voerman, geb. op 29‑03‑1882 om 08:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 29), zn. van Willem Teunis de GROOT (zie XI.8) en Arijaantje GRAAFLAND.
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 20‑04‑1906 te Lekkerkerk (get.: A. Mudde, A. de Groot, C. de Gruijter en J. Broere) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 13) Marrigje GOUWENS, 23 jaar oud, geb. op 18‑12‑1882 om 17:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 136), overl. op 13‑09‑1919 om 22:00 u. te Rotterdam op 36-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5147), dr. van Arij GOUWENS en Lijntje de GRUIJTER.
Tr. (2) op 38-jarige leeftijd op 22‑06‑1920 te Lekkerkerk (get.: C. de Gruijter en A. Mudde) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 32) Paulina GOUWENS, 33 jaar oud, geb. op 08‑09‑1886 om 21:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 100), overl. op 20‑01‑1945 te Lekkerkerk op 58-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 4), dr. van Arij GOUWENS en Lijntje de GRUIJTER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arijaantje, geb. op 10‑04‑1907 te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 44), overl. op 10‑04‑1946 te Lekkerkerk op 39-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 15).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 01‑10‑1931 te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 34) Cornelis BURGER, 28 jaar oud, geb. op 24‑01‑1903 om 09:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6), zn. van Abraham BURGER en Willempje KOK.
2.
Doodgeboren kind, geb. op 17‑12‑1909 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 53), overl. op 17‑12‑1909 om 02:00 u. te Lekkerkerk, 0 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 53).
3.
Lijntje, geb. ong. 1911 te Lekkerkerk, overl. op 06‑12‑1912 om 22:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 47).

XII.33
Willem Teunis de GROOT, betonwerker, koetsier, geb. op 07‑01‑1887 om 05:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 5), zn. van Willem Teunis de GROOT (zie XI.8) en Arijaantje GRAAFLAND.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 15‑11‑1911 te Moordrecht (get.: J. van Vliet, M. Kisman, A. Mudde en C. de Groot) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 18) Jannetje ROOK, 23 jaar oud, geb. op 27‑09‑1888 om 09:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 64), overl. op 15‑05‑1964 te Gouda op 75-jarige leeftijd, dr. van Gerrit ROOK en Engeltje GOUDRIAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arijaantje, geb. te Moordrecht (bron: BR Bergambacht).
2.
Gerrit, geb. op 02‑08‑1918 te Waddinxveen (bron: BR Bergambacht), overl. op 22‑11‑1987 op 69-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Stolwijk).
Rel. Ottolina Helena van WAAS, geb. op 01‑06‑1920, overl. op 22‑12‑2009 op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Stolwijk).
3.
Dirk (zie XIII.13).

XIII.13
Dirk de GROOT, geb. op 01‑03‑1924 te Waddinxveen (bron: BR Bergambacht), overl. op 22‑09‑2004 te Barneveld op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem Teunis de GROOT (zie XII.33) en Jannetje ROOK.
Rel. Leentje PULS, geb. op 05‑01‑1923, overl. op 12‑11‑2009 op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Barneveld).
Uit deze relatie:
1.
Janny.
Rel. Jan N.N.
2.
Dick.

XI.10
Adrianus de GROOT, landbouwer, geb. op 07‑04‑1856 om 14:30 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 38), overl. op 16‑06‑1922 om 06:00 u. te Lekkerkerk op 66-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 25), zn. van Hendrik de GROOT (zie X.2) en Neeltje HOGENBOEZEM.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 17‑10‑1879 te Lekkerkerk (get.: H. de Jong, J. Broere, W. Noordegraaf en A. de Groot) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 19) Ingje NOORDERGRAAF, 22 jaar oud, geb. op 03‑02‑1857 om 08:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 12), overl. op 17‑03‑1930 om 17:30 u. te Lekkerkerk op 73-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 16), dr. van Leendert NOORDERGRAAF en Neeltje de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik, geb. op 28‑01‑1880 om 19:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 9), overl. op 13‑03‑1880 om 19:00 u. te Lekkerkerk, 45 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 14).
2.
Neeltje, geb. op 12‑07‑1891 om 10:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 58), overl. 05‑1971 te Lekkerkerk.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 05‑12‑1912 te Lekkerkerk (get.: J. Hofland, L. de Waard, J.P. van Zoest en C. van Zwienen) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 34) Willem de WAARD, 27 jaar oud, koopman, geb. op 01‑11‑1885 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 118), overl. op 17‑05‑1959 te Lekkerkerk op 73-jarige leeftijd, zn. van Cornelis de WAARD en Ingje NOORDERGRAAF.

XI.13
Hendrik Arie de GROOT, korenmolenaar, geb. op 29‑11‑1868 om 23:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 108), overl. op 11‑06‑1912 om 17:00 u. te Bergambacht op 43-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 19), zn. van Hendrik de GROOT (zie X.2) en Annigje van DAM.
Tr. op 35-jarige leeftijd op 18‑11‑1904 te Groot-Ammers (get.: L. van den Hoven, J.C. van Dam, C. Benschop en B. van der Wolf) (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 16) Marrigje BENSCHOP, 38 jaar oud, geb. op 17‑06‑1866 om 09:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 31), overl. op 22‑08‑1936 om 19:00 u. te Eindhoven op 70-jarige leeftijd (bron: BS Eindhoven, aktenr.: 559), dr. van Arie BENSCHOP en Adriana AANEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Hendrik, geb. op 27‑09‑1907 om 23:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 27).

X.5
Willem de GROOT, bouwman, geb. op 16‑09‑1813 om 12:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 47), overl. op 08‑10‑1872 om 16:00 u. te Jaarsveld op 59-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 39), zn. van Arij Bastiaans de GROOT (zie IX.1) en Niesje van der GRAAF (Neeltje).
Tr. (1) op 26-jarige leeftijd op 11‑03‑1840 te Jutphaas (get.: W. de Groot, J. Jonkheijd, G. van Dorssen en A. Marsman) (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 2) Maria de BEELD, 22 jaar oud, geb. op 28‑07‑1817 om 16:00 u. te Jutphaas (bron: BS Juthaas, aktenr.: 26), overl. op 22‑10‑1844 om 06:00 u. te Jutphaas op 27-jarige leeftijd (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 40), dr. van Gerrit de BEELD en Aaltje ZUIDAM.
Tr. (2) op 33-jarige leeftijd op 12‑12‑1846 te Lopik (get.: C. de Groot, J.A. de Gier, C.V. de Gier en W. de Gier) (bron: BS Lopik, aktenr.: 9) Stijntje de GIER, 31 jaar oud, geb. op 30‑09‑1815 om 08:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 37), overl. op 06‑05‑1873 om 23:00 u. te Jaarsveld op 57-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 25), dr. van Cornelis Vonk de GIER en Bartje van RANDWIJK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Niesje, geb. op 11‑04‑1842 om 02:00 u. te Jutphaas (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 35), overl. op 14‑04‑1842 om 18:00 u. te Jutphaas, 3 dagen oud (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 23).
2.
Aaltje, geb. op 26‑09‑1843 om 03:00 u. te Jutphaas (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 51), overl. op 02‑04‑1844 om 23:00 u. te Jutphaas, 189 dagen oud (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 16).
3.
Niesje Maria, geb. op 15‑10‑1844 om 06:00 u. te Jutphaas (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 46), overl. op 20‑02‑1845 om 13:00 u. te Jutphaas, 128 dagen oud (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 4).
Uit het tweede huwelijk:
4.
Arie (zie XI.20).
5.
Cornelis (zie XI.22).
6.
Bartje, geb. op 03‑11‑1849 om 13:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 50), overl. op 05‑03‑1851 om 05:00 u. te Jaarsveld op 1-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 8).
7.
Niesje, geb. op 17‑12‑1850 om 12:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarveld, aktenr.: 53), overl. op 05‑06‑1909 om 00:30 u. te Oudewater op 58-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 36).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 30‑06‑1871 te Jaarsveld (get.: C. Benschop, C. Graveland, A. de Groot en T. Vermeulen) (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 8) Arie BENSCHOP, 33 jaar oud, bouwman, geb. op 26‑09‑1837 om 14:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 17), overl. op 06‑03‑1892 om 13:30 u. te Oudewater op 54-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 42), zn. van Jan BENSCHOP en Josina de LELIJ.
8.
Lambertus, landbouwer, geb. op 12‑01‑1852 om 16:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarveld, aktenr.: 2), overl. op 11‑07‑1883 om 01:00 u. te Utrecht op 31-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1166), ongehuwd.
9.
Fijgje, geb. op 12‑03‑1853 om 18:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 18), overl. op 12‑05‑1853 om 09:00 u. te Jaarsveld, 61 dagen oud (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 10).
10.
Willem (zie XI.29).

XI.20
Arie de GROOT, veehouder, geb. op 10‑10‑1847 om 22:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 25), overl. op 17‑05‑1903 om 23:00 u. te Achttienhoven op 55-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 6), zn. van Willem de GROOT (zie X.5) en Stijntje de GIER.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 27‑01‑1871 te Hoenkoop (get.: W. Hogervorst, A. van Dam, A. Benschop en T. Vermeulen) (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 2) Annigje ALBLAS, 20 jaar oud, geb. op 30‑11‑1850 om 18:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 15), overl. op 01‑07‑1935 om 20:00 u. te Breukelen-Nijenrode op 84-jarige leeftijd (bron: BS Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 17), dr. van Pieter Adriaan ALBLAS en Annigje den BOER.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie XII.48).
2.
Annigje, geb. op 29‑09‑1872 om 11:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 10), overl. op 20‑05‑1956 om 10:45 u. te Utrecht op 83-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1120).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 30‑01‑1901 te Achttienhoven (get.: R.J. van Stoem, W. de Groot, J. Alblas en W. van Ee) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 6) Jan van VLIET, 33 jaar oud, veehouder, geb. op 24‑07‑1867 om 10:00 u. te Breukelen-Sint Pieters (bron: BS Breukelen-Sint Pieters, aktenr.: 12), overl. op 07‑06‑1912 om 21:30 u. te Utrecht op 44-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 786), 1e huwelijk met Antonia van Bemmel. Zn. van Dirk van VLIET en Hendrikje BOELEN.
3.
Steintje, geb. op 10‑11‑1873 om 06:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 12), overl. op 10‑11‑1951 om 11:30 u. te Oudenrijn op 78-jarige leeftijd (bron: BS Oudenrijn, aktenr.: 69).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 14‑04‑1893 te Achttienhoven (get.: J. Fokker, A. Alblas, J. Roosendaal en P.A. Gregorius) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1) Jilles COLJEE, 27 jaar oud, koopman, geb. op 07‑04‑1866 om 23:00 u. te Breukelen-Nijenrode (bron: Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 20), overl. op 06‑03‑1934 om 13:00 u. te Breukelen-Nijenrode op 67-jarige leeftijd (bron: BS Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 11), zn. van Gerrit COLJEE en Matje van den HEUVEL.
4.
Geertje, geb. op 26‑03‑1875 om 07:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 3), overl. op 17‑05‑1876 om 09:00 u. te Hoenkoop op 1-jarige leeftijd (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 7).
5.
Bertha, geb. op 15‑02‑1876 om 10:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 4), overl. op 28‑12‑1876 om 22:00 u. te Hoenkoop, 317 dagen oud (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 12).
6.
Geertruida Bertha, geb. op 23‑01‑1877 om 23:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 1), overl. op 17‑12‑1877 om 03:00 u. te Hoenkoop, 328 dagen oud (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 8).
7.
Geertruida, geb. op 07‑01‑1878 om 20:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 1), overl. op 18‑03‑1878 om 10:00 u. te Hoenkoop, 70 dagen oud (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 3).
8.
Pieter, geb. op 21‑01‑1879 om 18:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2), overl. op 20‑02‑1879 om 04:00 u. te Achttienhoven, 30 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 6).
9.
Bartha Geertruida, geb. op 23‑04‑1880 om 02:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 3), overl. op 09‑02‑1881 om 21:00 u. te Achttienhoven, 292 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2).
10.
Peter (zie XII.60).
11.
Doodgeboren kind, geb. op 19‑03‑1882 om 04:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1), overl. op 19‑03‑1882 om 04:00 u. te Achttienhoven, 0 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1).
12.
Gerrit (zie XII.63).
13.
Cornelis, geb. op 07‑10‑1885 om 23:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 10), overl. op 10‑06‑1888 om 13:30 u. te Achttienhoven op 2-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 4).
14.
Josina Geertruida, geb. op 30‑10‑1886 om 23:30 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 22).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 21‑07‑1910 te Breukelen-Nijenrode (get.: E. en R. van der Zee, W. de Groot en J. Coljee) (bron: BS Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 13) Jouke van der ZEE, 28 jaar oud, magazijnmeester, geb. op 21‑01‑1882 om 22:30 u. te Sexbierum (bron: BS Barradeel, aktenr.: 27), zn. van Haring van der ZEE en Engeltje van der VELDE.
15.
Bartus (zie XII.69).
16.
Cornelis (zie XII.71).
17.
Adriaan (zie XII.74).
18.
Neeltje Hendrika, geb. op 24‑03‑1892 om 15:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 8), overl. op 24‑01‑1893 om 16:00 u. te Achttienhoven, 306 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1).
19.
Hendrika Neeltje, geb. op 11‑05‑1893 om 02:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 8), overl. op 15‑06‑1893 om 04:00 u. te Achttienhoven, 35 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 3).

XII.48
Willem de GROOT, veehouder, geb. op 14‑10‑1871 om 08:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 6), overl. op 16‑08‑1950 om 14:00 u. te Achttienhoven op 78-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2), zn. van Arie de GROOT (zie XI.20) en Annigje ALBLAS.
Tr. op 36-jarige leeftijd op 09‑04‑1908 te Hekendorp (get.: P. en B. de Groot, A. Zuiddam en J. Benschop) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 1) Neeltje Wilhelmina ZUIDAM, 32 jaar oud, geb. op 23‑09‑1875 om 17:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 576), overl. op 01‑01‑1958 om 16:30 u. te Maarssen op 82-jarige leeftijd (bron: BS Maarssen, aktenr.: 1), dr. van Pieter ZUIDAM en Marrigje de GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, geb. op 28‑12‑1908 om 22:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 19), overl. op 22‑01‑1909 om 08:00 u. te Achttienhoven, 25 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1).
2.
Arie, veehouder, geb. op 19‑12‑1909 om 08:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 13), overl. op 17‑05‑1957 om 18:40 u. te Utrecht op 47-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 984).
3.
Marrigje, geb. op 19‑12‑1909 om 06:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 12), overl. op 02‑01‑1990 te Hilversum op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Tienhoven).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 08‑11‑1934 te Achttienhoven (get.: M. van 't Woud en R. Loenen) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 3) Hendrik Dirk van 't WOUD, 31 jaar oud, veehouder, geb. op 30‑12‑1902 om 10:00 u. te Tienhoven (bron: BS Tienhoven, aktenr.: 25), overl. op 20‑01‑1985 te Tienhoven op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Machiel van 't WOUD en Wijntje SELDENRIJK.
4.
Annigje, geb. op 29‑06‑1911 om 08:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 11), overl. op 19‑05‑1997 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Westgaarde).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 21‑05‑1942 te Achttienhoven (bron: Archiefkaart) Wijnand OUSSOREN, 34 jaar oud, winkelier, geb. op 11‑11‑1907 om 01:00 u. te Loenen (bron: BS Loenen, aktenr.: 17), overl. op 26‑01‑1984 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: d-362), zn. van Cornelis OUSSOREN en Marretje HOOGENDOORN.
5.
Pieter Cornelis, geb. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1).
6.
Stijntje, geb. op 07‑05‑1915 om 21:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 4), overl. op 16‑05‑2001 te Leiden op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Rel. Meinte KOOLSTRA, geb. op 28‑04‑1917, overl. op 11‑04‑1983 te Sassenheim op 65-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).

XII.60
Peter de GROOT, koopman, winkelier, geb. op 09‑05‑1881 om 09:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 7), overl. op 11‑08‑1959 om 10:00 u. te Hilversum op 78-jarige leeftijd (bron: BS Hilversum, aktenr.: 656), zn. van Arie de GROOT (zie XI.20) en Annigje ALBLAS.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 03‑11‑1904 te Oudewater (get.: W. de Groot, P. en D. Hoogervorst en H. Smit) (bron: BS oudewater, aktenr.: 7) Annigje HOOGERVORST, 25 jaar oud, geb. op 09‑11‑1878 om 23:30 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 98), dr. van Willem HOOGERVORST en Geertje ALBLAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, geb. op 23‑08‑1907 om 04:00 u. te Vreeland (bron: BS Vreeland, aktenr.: 11), overl. op 31‑03‑1994 te Soest op 86-jarige leeftijd.
Tr. op 41-jarige leeftijd op 03‑11‑1948 te Soest Alijda de GOEDE, 44 jaar oud, geb. op 02‑11‑1904 om 06:00 u. te Amersfoort (bron: BS Amersfoort, aktenr.: 650), overl. op 05‑06‑1977 te Soest op 72-jarige leeftijd, dr. van Jan de GOEDE en Willemijntje van VEENENDAAL.

XII.63
Gerrit de GROOT, veehouder, geb. op 03‑07‑1883 om 20:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 8), overl. op 13‑08‑1965 te Utrecht op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Arie de GROOT (zie XI.20) en Annigje ALBLAS.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 25‑04‑1907 te Achttienhoven (get.: P. en W. de Groot, P. van Barneveld en G. Wijnen) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1) Cornelia WIJNEN, 25 jaar oud, geb. op 02‑06‑1881 om 03:30 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 8), overl. op 03‑05‑1957 om 12:15 u. te Utrecht op 75-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1016), dr. van Aalbert WIJNEN en Dirkje van BARNEVELD.
Rel. (2) Johanna van VOORST, geb. op 05‑05‑1897, overl. op 07‑01‑1973 op 75-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Driebergen-Rijsenburg), 1e huwelijk met Gijsbertus Doornenbal.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arie, kruidenier, geb. ong. 1908 te Waarder.
Rel. E. van de HOEF.
2.
Dirkje, geb. op 23‑01‑1910 te Waarder, overl. op 10‑03‑1991 te Willeskop op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Montfoort).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 25‑03‑1937 te Achttienhoven (get.: H. van Vliet en A. de Groot) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1) Gerrit van der NEUT, 30 jaar oud, geb. op 13‑12‑1906 om 16:30 u. te Willeskop (bron: BS Willeskop, aktenr.: 31), overl. op 29‑12‑1971 te Willeskop op 65-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Montfoort), zn. van Leendert van der NEUT en Hendrika DOORNENBAL.
3.
Annigje, geb. ong. 1915 te Waarder, overl. op 22‑04‑1917 om 08:00 u. te Westbroek (bron: BS Westbroek, aktenr.: 7).
4.
A.
Rel. H. de BRUIJN.
5.
Reijertje, geb. op 06‑02‑1917, overl. op 30‑01‑1988 te Utrecht op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. ong. 1954 Hendrik Marinus ESKES, geb. op 26‑03‑1920, overl. op 28‑12‑1979 te Utrecht op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
6.
Gerrit (zie XIII.35).
7.
C.
Rel. J. GIERVELD.

XIII.35
Gerrit de GROOT, geb. op 04‑05‑1920, overl. op 17‑03‑2002 te Utrecht op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gerrit de GROOT (zie XII.63) en Cornelia WIJNEN.
Rel. Hendrika van VULPEN, geb. op 03‑11‑1921 te Achttienhoven, overl. op 02‑03‑2004 te Utrecht op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Westbroek).
Uit deze relatie:
1.
Gerrit (zie XIV.6).
2.
Arie (zie XIV.8).
3.
Albert (zie XIV.10).
4.
Egbert.
Rel. Bertha N.N.
5.
Henk (zie XIV.14).

XIV.6
Gerrit de GROOT, zn. van Gerrit de GROOT (zie XIII.35) en Hendrika van VULPEN.
Rel. Corrie N.N.
Uit deze relatie:
1.
Corry.
Rel. Marcel N.N.
2.
Gerben.
Rel. Monique N.N.
3.
Erik.
Rel. Nicol N.N.

XIV.8
Arie de GROOT, zn. van Gerrit de GROOT (zie XIII.35) en Hendrika van VULPEN.
Rel. Renny N.N.
Uit deze relatie:
1.
Gert.
Rel. Judith N.N.
2.
Yvonne.

XIV.10
Albert de GROOT, zn. van Gerrit de GROOT (zie XIII.35) en Hendrika van VULPEN.
Rel. Trijnie N.N.
Uit deze relatie:
1.
Matthijs.
Rel. Marieke N.N.
2.
Rik‑Jan.

XIV.14
Henk de GROOT, zn. van Gerrit de GROOT (zie XIII.35) en Hendrika van VULPEN.
Rel. N.N. N.N.
Uit deze relatie:
1.
Sanne.
2.
Lennart.
3.
Timon.

XII.69
Bartus de GROOT, timmerman, geb. op 01‑11‑1887 om 02:30 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 10), overl. op 30‑10‑1965 te Driemond op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Arie de GROOT (zie XI.20) en Annigje ALBLAS.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 20‑07‑1911 te Breukelen-Nijenrode (get.: W. de Groot, J. Coljee, F. Kramer en D.J. de Jager) (bron: BS Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 5) Kaatje BALK, 24 jaar oud, geb. op 23‑10‑1886 om 17:00 u. te Breukelen-Nijenrode (bron: BS Breukelen-Nijenrode, aktenr.: 58), overl. op 25‑03‑1971 te Hilversum op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), dr. van Pieter BALK en Theodora de JAGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie (zie XIII.39).
2.
Th.P. Geb. ong. 1913, overl. voor 1995.
Rel. H.P.J. BAKKER, overl. voor 1995.
3.
Pieter (zie XIII.43).
4.
Adriaan, geb. op 09‑04‑1917 te Weesperkarspel, overl. op 17‑12‑1998 te Edmonton (Canada) op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. N. VERHOEF.

XIII.39
Arie de GROOT, geb. op 15‑02‑1912 te Weesperkarspel, overl. op 19‑05‑2004 te Zoetermeer op 92-jarige leeftijd, zn. van Bartus de GROOT (zie XII.69) en Kaatje BALK.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 03‑08‑1945 Geertje Gretha Anthonia Rinske SCHAT, 27 jaar oud, verpleegster, geb. op 02‑11‑1917 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 01‑12‑2008 te Zoetermeer op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Jouke SCHAT en Rinske de ZWERT.
Uit dit huwelijk:
1.
Anneke.
Rel. George KRAAN.
2.
Bart (zie XIV.18).
3.
Aad.

XIV.18
Bart de GROOT, zn. van Arie de GROOT (zie XIII.39) en Geertje Gretha Anthonia Rinske SCHAT, verpleegster.
Rel. Anke van HAASTEREN.
Uit deze relatie:
1.
Roald.
2.
Britt.

XIII.43
Pieter de GROOT, geb. op 26‑11‑1915, overl. op 15‑12‑1994 te Driemond op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Bartus de GROOT (zie XII.69) en Kaatje BALK.
Rel. Hendrika Willemina BROUWER, geb. op 17‑04‑1913, overl. op 29‑11‑1995 te Driemond op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit deze relatie:
1.
Egbert (zie XIV.21).
2.
Heleen.
Rel. Hans SCHIPPER.
3.
Thijs (zie XIV.25).
4.
Tineke.
Rel. Eize van ZANDBERGEN, geb. op 26‑08‑1951 te Amsterdam, overl. op 08‑10‑1991 te Sassenheim op 40-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van E. van ZANDBERGEN en R. FEENSTRA.

XIV.21
Egbert de GROOT, zn. van Pieter de GROOT (zie XIII.43) en Hendrika Willemina BROUWER.
Rel. Jos N.N.
Uit deze relatie:
1.
Wilma.
Rel. Ronald N.N.

XIV.25
Thijs de GROOT, zn. van Pieter de GROOT (zie XIII.43) en Hendrika Willemina BROUWER.
Rel. Toos N.N.
Uit deze relatie:
1.
Sandra.
Rel. Michel N.N.
2.
René.
Rel. Bianca N.N.

XII.71
Cornelis de GROOT, veehouder, geb. op 24‑12‑1888 om 10:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 18), overl. op 01‑09‑1970 te Driebergen op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Arie de GROOT (zie XI.20) en Annigje ALBLAS.
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 02‑11‑1911 te Laag Nieuwkoop (get.: G.J.H. Brouwer, M. Brouwer, J. van Vliet en G. de Groot) (bron: BS Laag Nieuwkoop, aktenr.: 2) Geertruida Margaretha BROUWER, 28 jaar oud, geb. op 21‑09‑1883 om 21:30 u. te Laag-Nieuwkoop (bron: BS Laag-Nieuwkoop, aktenr.: 12), overl. op 24‑01‑1947 om 15:15 u. te Driebergen-Rijsenburg op 63-jarige leeftijd (bron: BS Driebergen-Rijsenburg, aktenr.: 14), dr. van Dirk BROUWER en Maria van LEEUWEN.
Tr. (2) op 59-jarige leeftijd op 02‑12‑1948 te Driebergen-Rijsenburg Gerarda Hendrica GRIFFIOEN, 54 jaar oud, geb. op 18‑02‑1894 om 11:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 4), overl. op 24‑02‑1958 om 06:10 u. te Utrecht op 64-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 475), 1e huwelijk met Willem Griffioen. Dr. van Willem GRIFFIOEN en Adriana WEIJNEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arie (zie XIII.47).
2.
Maria, geb. op 29‑01‑1914 te Driebergen, overl. op 25‑07‑2007 te Zeist op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Driebergen).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 04‑08‑1938 te Driebergen-Rijsenburg (get.: J.W. Schuitman en A. de Groot) (bron: BS Driebergen-Rijsenburg, aktenr.: 33) Johannes Albert SCHUITMAN, 26 jaar oud, schilder, geb. op 28‑10‑1911 te Nieuw-Helvoet, overl. op 12‑10‑1987 te Driebergen op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Albert SCHUITMAN en Pietje BARNEVELD.
3.
Dirk, geb. op 21‑01‑1915 te Driebergen, overl. op 17‑06‑2011 te Driebergen op 96-jarige leeftijd.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 12‑06‑1946 te Rotterdam Luca DEGELINK, 27 jaar oud, geb. op 29‑12‑1918 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 23‑01‑2001 te Driebergen op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), dr. van Dirk DEGELINK en Johanna Geertruida den HELD.
4.
Annigje, geb. op 13‑02‑1916 te Driebergen, overl. op 24‑02‑2015 te Huis ter Heide op 99-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. J.S. ROOSEN.
5.
Neeltje Willemijntje (Nelly), geb. op 24‑03‑1917 te Driebergen, overl. op 07‑04‑1971 te Zeist op 54-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Rel. Hendrik KEUR, geb. op 04‑07‑1916, overl. op 22‑01‑1998 te Zeist op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), 2e huwelijk met Elizabeth van Zeumeren.
6.
Doodgeboren kind, geb. op 15‑06‑1918 om 01:30 u. te Driebergen (bron: BS Driebergen, aktenr.: 37), overl. op 15‑06‑1918 om 01:30 u. te Driebergen, 0 dagen oud (bron: BS Driebergen, aktenr.: 37).
7.
Doodgeboren kind, geb. op 15‑06‑1918 om 02:00 u. te Driebergen (bron: BS Driebergen, aktenr.: 38), overl. op 15‑06‑1918 om 02:00 u. te Driebergen, 0 dagen oud (bron: BS Driebergen, aktenr.: 38).
8.
Matthijs, geb. op 13‑09‑1921 te Driebergen, overl. op 21‑11‑1922 om 15:00 u. te Driebergen op 1-jarige leeftijd (bron: BS Driebergen, aktenr.: 61).
9.
Cornelis Adriaan (zie XIII.60).
10.
A.C.
Rel. A. VENNEMA.

XIII.47
Arie de GROOT, agent, geb. op 29‑12‑1912 om 13:30 u. te Zeist (bron: BS Zeist, aktenr.: 355), overl. op 14‑07‑1998 te Ermelo op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de GROOT (zie XII.71) en Geertruida Margaretha BROUWER.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 22‑02‑1940 te Zuilen (get.: D. de Groot en J.J. Jubels) (bron: BS Zuilen, aktenr.: 17) Johanna Christina JUBELS, geb. ong. 1914 te Amsterdam, overl. op 24‑01‑1991 te Ermelo, dr. van Johannes Jacobus JUBELS en Lolkje BOXHOORN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cor.
Rel. Norine N.N.
2.
Louk.
Rel. Jan N.N.
3.
Hans.
Rel. Lies N.N.
4.
Aart.
Rel. Wies N.N.

XIII.60
Cornelis Adriaan de GROOT, geb. ong. 1929 te Driebergen, overl. op 24‑12‑1976 te Geesteren (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de GROOT (zie XII.71) en Geertruida Margaretha BROUWER.
Rel. Th.P. van ESSEN.
Uit deze relatie:
1.
Ada.
2.
Truus.
3.
Corine.
4.
Kees.

XII.74
Adriaan de GROOT, veehouder, geb. op 20‑03‑1890 om 03:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2), overl. op 17‑04‑1977 te Oudewater op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Arie de GROOT (zie XI.20) en Annigje ALBLAS.
Tr. (1) op 29-jarige leeftijd op 20‑03‑1919 te Laag Nieuwkoop (get.: C. de Groot en A. Brouwer) (bron: BS Laag Nieuwkoop, aktenr.: 4) Neeltje BROUWER, 25 jaar oud, geb. op 24‑03‑1893 om 16:00 u. te Laag-Nieuwkoop (bron: BS Laag-Nieuwkoop, aktenr.: 3), overl. op 19‑01‑1944 om 17:30 u. te Woerden op 50-jarige leeftijd (bron: BS Woerden, aktenr.: 17), dr. van Dirk BROUWER en Maria van LEEUWEN.
Tr. (2) op 56-jarige leeftijd op 01‑05‑1946 te Woerden (bron: Advertentie) Abigael BRUSSAARD, 57 jaar oud, geb. op 05‑09‑1888 om 06:00 u. te Oud-Beijerland (bron: BS Oud-Beijerland, aktenr.: 162), overl. op 24‑03‑1971 te Linschoten op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie), 1e huwelijk met Jan Kortland. Dr. van Bastiaan BRUSSAARD en Hendriksje van der WILD.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dirk (zie XIII.64).
2.
Arie, overl. op 27‑04‑1998.
Rel. Hendrika DOORNENBAL, geb. op 20‑09‑1930, overl. op 21‑01‑2004 te Amersfoort op 73-jarige leeftijd.

XIII.64
Dirk de GROOT, zn. van Adriaan de GROOT (zie XII.74) en Neeltje BROUWER.
Tr. te Linschoten Willemina Gertstinna den HARTOGH, geb. te Linschoten, dr. van Antonie Gijsbertus Martinus den HARTOGH en Gerritje VOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geb. te Woerden.
2.
Adriana, geb. te Woerden.
3.
Antonie Gijsbert Martinus, geb. te Woerden.
4.
Dick, geb. te Woerden.
5.
Willemina Gertstinna, geb. te Woerden.

XI.22
Cornelis de GROOT, bouwman, veehouder, geb. op 06‑10‑1848 om 19:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 31), overl. op 07‑12‑1914 om 00:30 u. te Jaarsveld op 66-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 23), zn. van Willem de GROOT (zie X.5) en Stijntje de GIER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 19‑06‑1873 te Houten (get.: A. de Groot, J. van Dieren en C. van Dijk) (bron: BS Houten, aktenr.: 4) Maagje van DIJK, 20 jaar oud, geb. op 20‑08‑1852 om 04:00 u. te Schonauwen (bron: BS Schonauwen, aktenr.: 5), overl. op 16‑08‑1907 om 15:00 u. te Jaarsveld op 54-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 26), dr. van Jan van DIJK en Gerrigje van BEUSEKOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Cornelis, geb. op 22‑03‑1874 om 02:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 16).
2.
Jan (zie XII.80).
3.
Christina, geb. op 26‑08‑1876 om 02:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 49), overl. op 24‑06‑1950 om 13:00 u. te Groot-Ammers op 73-jarige leeftijd (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 8).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 23‑11‑1905 te Jaarsveld (get.: J. Voorspuij, J. van Dieen, Jan en Johannes de Groot) (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 8) Gerrit VOORSPUIJ, 36 jaar oud, koopman, geb. op 01‑03‑1869 om 20:00 u. te Streefkerk (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 19), zn. van Hendrik VOORSPUIJ en Jannigje LEKKERKERKER.
4.
Gerdina, geb. op 02‑03‑1878 om 11:30 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 20), overl. 05‑1963 te Snelrewaard.
Tr. op 43-jarige leeftijd op 27‑10‑1921 te Jaarsveld (get.: P. de Groot en F.J. de Bruin) (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 13) Floris de BRUIN, 36 jaar oud, landbouwer, geb. op 29‑10‑1884 om 00:30 u. te IJsselstein (bron: BS IJsselstein, aktenr.: 115), overl. 10‑1969 te Woerden, zn. van Johannes de BRUIN en Neeltje BOSCH.
5.
Teunis, geb. op 12‑11‑1879 om 18:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 53), overl. op 16‑01‑1904 om 03:00 u. te Jaarsveld op 24-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 2), ongehuwd.
6.
Arie, geb. op 01‑01‑1881 om 18:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarveld, aktenr.: 1), overl. op 18‑06‑1886 om 20:00 u. te Jaarsveld op 5-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 24).
7.
Johannes (zie XII.88).
8.
Pieter, landbouwer, geb. op 09‑11‑1883 om 06:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarveld, aktenr.: 57), overl. op 14‑09‑1967 op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Polsbroek).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 02‑04‑1914 te Leerbroek (get.: J. de Groot en D. de Bruin) (bron: BS Leerbroek, aktenr.: 2) Dirkje de BRUIN, 37 jaar oud, geb. op 13‑11‑1876 om 12:00 u. te Schalkwijk (bron: BS Schalkwijk, aktenr.: 48), overl. op 16‑09‑1959 om 13:30 u. te Polsbroek op 82-jarige leeftijd (bron: BS Polsbroek, aktenr.: 7), dr. van Floris de BRUIN en Teuntje de VOR.
9.
Dirk, geb. op 23‑09‑1885 om 20:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 52), overl. op 28‑08‑1887 om 19:00 u. te Jaarsveld op 1-jarige leeftijd (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 33).
10.
Arie, geb. op 10‑02‑1887 om 03:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 4), overl. op 06‑08‑1919 om 15:00 u. te Groot-Ammers op 32-jarige leeftijd (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 15).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 13‑03‑1919 te Laag Nieuwkoop (get.: T. Kool en P. de Groot) (bron: BS Laag Nieuwkoop, aktenr.: 3) Aletta Janna Cornelia KOOL, 22 jaar oud, geb. op 07‑01‑1897 om 23:00 u. te Laag-Nieuwkoop (bron: BS Laag-Nieuwkoop, aktenr.: 1), overl. op 09‑08‑1975 te Loosdrecht op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Soestbergen), dr. van Johan Andreas KOOL en Engelina PAUW.
11.
Dirk, geb. op 11‑10‑1888 om 11:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 55), overl. op 29‑11‑1888 om 11:00 u. te Jaarsveld, 49 dagen oud (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 54).
12.
Maria Wilhelmina, geb. op 20‑04‑1890 om 21:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarveld, aktenr.: 30), overl. op 01‑02‑1957 om 05:00 u. te Linschoten op 66-jarige leeftijd (bron: BS Linschoten, aktenr.: 3).
Tr. op 37-jarige leeftijd op 22‑12‑1927 te Jaarsveld (get.: P. Hagoort en P. de Groot) (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 16) Jacob HAGOORT, 37 jaar oud, landbouwer, geb. op 21‑08‑1890 om 06:00 u. te Papekop (bron: BS Papekop, aktenr.: 8), overl. op 10‑08‑1984 te Oudewater op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jacob HAGOORT en Maria LEKKERKERKER.
13.
Adriana Wilhelmina, geb. op 18‑11‑1893 om 07:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 66), overl. op 19‑11‑1893 om 03:00 u. te Jaarsveld, 1 dag oud (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 38).

XII.80
Jan de GROOT, bouwman, geb. op 12‑09‑1875 om 17:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 39), overl. op 07‑11‑1965 te Groot-Ammers op 90-jarige leeftijd, zn. van Cornelis de GROOT (zie XI.22) en Maagje van DIJK.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 20‑10‑1905 te Groot-Ammers (get.: P. Vermeulen, C. Benschop, J. Vermeulen en A. van der Wolf) (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 10) Janna BENSCHOP, 25 jaar oud, geb. op 30‑12‑1879 om 02:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 54), overl. op 17‑08‑1946 om 14:15 u. te Groot-Ammers op 66-jarige leeftijd (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 16), dr. van Balt BENSCHOP en Hendrika GELDERBLOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Wilhelmina, geb. op 18‑11‑1906 om 15:00 u. te Groot-Ammers (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 50), overl. op 15‑10‑1976 te Dordrecht op 69-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Molenaarsgraaf).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 27‑03‑1930 te Groot-Ammers (get.: C. Benschop en B. Brandwijk) (bron: BS Groot-Ammers, aktenr.: 4) Willem Arie BRANDWIJK, 27 jaar oud, landbouwer, geb. op 23‑05‑1902 om 22:00 u. te Brandwijk (bron: BS Brandwijk, aktenr.: 8), overl. op 01‑01‑1985 te Molenaarsgraaf op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Molenaarsgraaf), zn. van Hendrik Adrianus BRANDWIJK en Jannigje TUKKER.

XII.88
Johannes de GROOT, bouwman, geb. op 30‑05‑1882 om 06:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 28), overl. op 23‑04‑1954 om 18:00 u. te Utrecht op 71-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 860), zn. van Cornelis de GROOT (zie XI.22) en Maagje van DIJK.
Tr. op 38-jarige leeftijd op 16‑09‑1920 te Krimpen aan den IJssel (get.: J. de Groot en T. Kool) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 29) Aletta Janna Cornelia KOOL, 23 jaar oud, geb. op 07‑01‑1897 om 23:00 u. te Laag-Nieuwkoop (bron: BS Laag-Nieuwkoop, aktenr.: 1), overl. op 09‑08‑1975 te Loosdrecht op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Soestbergen), dr. van Johan Andreas KOOL en Engelina PAUW.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Andreas, geb. op 04‑03‑1921 te Krimpen aan den IJssel, overl. op 29‑01‑2009 te IJsselstein op 87-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).

XI.29
Willem de GROOT, geb. op 15‑10‑1856 om 10:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 39), overl. op 06‑03‑1953 om 16:00 u. te Achttienhoven op 96-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2), zn. van Willem de GROOT (zie X.5) en Stijntje de GIER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 10‑12‑1880 te Jaarsveld (get.: C. en A. de Groot, G. van Dieren en P. de Groot) (bron: BS Jaarveld, aktenr.: 10) Marrigje Neeltje HOL, 23 jaar oud, geb. op 09‑03‑1857 om 18:00 u. te Linschoten (bron: BS Linschoten, aktenr.: 6), overl. op 11‑01‑1945 om 03:00 u. te Achttienhoven op 87-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 2), dr. van Gerrit HOL en Maria BLOK.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Gerrit (zie XII.98).
2.
Stijntje Maria, geb. op 17‑11‑1883 om 04:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 16), overl. op 04‑04‑1968 op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Westbroek).
3.
Gerrit, geb. op 30‑12‑1885 om 11:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 11), overl. op 29‑04‑1954 om 13:00 u. te Utrecht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 900).
4.
Lambertus, geb. op 19‑09‑1888 om 18:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 16), overl. op 17‑03‑1977 te Nieuwer ter Aa op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Westbroek).
5.
Cornelis, geb. op 13‑01‑1891 om 19:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 3), overl. op 16‑06‑1891 om 04:30 u. te Achttienhoven, 154 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 5).
6.
Arie, geb. op 28‑05‑1892 om 14:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 14), overl. op 14‑07‑1985 te Harmelen op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
7.
Cornelis, geb. op 18‑03‑1895 om 01:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 6), overl. op 10‑02‑1941 om 15:00 u. te Achttienhoven op 45-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1).
8.
Stijntje, geb. op 16‑08‑1897 om 06:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 16), overl. op 26‑02‑1965 op 67-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Westbroek).

XII.98
Willem Gerrit de GROOT, veehouder, geb. op 18‑09‑1881 om 16:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 12), overl. op 06‑10‑1976 te Hilversum op 95-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de GROOT (zie XI.29) en Marrigje Neeltje HOL.
Tr. op 35-jarige leeftijd op 23‑08‑1917 te Achttienhoven (get.: W. de Groot en N. van Vulpen) (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1) Gerritje van VULPEN, 28 jaar oud, geb. op 05‑11‑1888 om 21:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 17), overl. op 07‑03‑1952 om 17:00 u. te Achttienhoven op 63-jarige leeftijd (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 4), dr. van Egbert van VULPEN en Henkje BURGGRAAF.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje Neeltje, geb. op 13‑12‑1917, overl. op 24‑12‑1980 te Utrecht op 63-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Rel. Joan Wilhelm ESKES, geb. op 12‑05‑1917, overl. op 23‑07‑1993 te De Meern op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), 2e huwelijk met J.J. Fernhout.
2.
H.E.
Rel. Dirk GOEDHART, geb. op 30‑07‑1910, overl. op 21‑09‑1992 te Hilversum op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
3.
Egbert (zie XIII.75).
4.
W.M.
Rel. R. van der KOLK.
5.
Willem Gerrit (zie XIII.79).
6.
Bregje, geb. op 30‑11‑1925, overl. op 16‑09‑2011 te Streefkerk op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Rel. Gerard Jan ESKES, geb. op 02‑06‑1921, overl. op 03‑02‑1993 te Streefkerk op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
7.
Gerritje, geb. op 20‑06‑1927 te Achttienhoven, overl. op 29‑05‑2016 te Hilversum op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Hendrik van VULPEN, geb. op 17‑08‑1925, overl. op 25‑09‑1978 te Maarssen op 53-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
8.
Doodgeboren kind, geb. op 11‑01‑1934 om 08:00 u. te Achttienhoven (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1), overl. op 11‑01‑1934 om 08:00 u. te Achttienhoven, 0 dagen oud (bron: BS Achttienhoven, aktenr.: 1).
9.
G.
Rel. R. van VLIET.

XIII.75
Egbert de GROOT, geb. op 06‑07‑1920 te Achttienhoven, overl. op 25‑03‑2002 te Loosdrecht op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem Gerrit de GROOT (zie XII.98) en Gerritje van VULPEN.
Rel. E.J. de GROOT.
Uit deze relatie:
1.
Wim.
Rel. Jannie van OOSTRUM.
2.
Nan.
Rel. Ab ROUVOET.
3.
Gerrie.
Rel. Piet BOERRIGTER.
4.
Johan.
Rel. Wil van der PANNE.
5.
Ineke.
Rel. Dirk SIJBERDEN.
6.
Margot.
Rel. Tijmen HENNIPMAN.
7.
Egbert.
Rel. Femmy KOOPMAN.
8.
Andre.
Rel. Belinda van de BUNT.
9.
Christa.
Rel. Henk ROELOFSEN.
10.
Gert‑Jan.
Rel. Sarina van der VELDEN.
11.
Martin.

XIII.79
Willem Gerrit de GROOT, geb. op 16‑03‑1923 te Achttienhoven, overl. op 06‑09‑1994 te Appingedam op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Willem Gerrit de GROOT (zie XII.98) en Gerritje van VULPEN.
Rel. Cornelia Sijtje van den BOSCH.
Uit deze relatie:
1.
Wim.
2.
Bep.
3.
Jaap.
Rel. Yolanda N.N.
4.
Gerrie.
Rel. Gil N.N.
5.
Bert.
Rel. Loes N.N.

X.12
Bastiaan de GROOT, arbeider, landbouwer, geb. op 19‑09‑1819 om 05:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 37), overl. op 07‑08‑1897 om 17:00 u. te Lekkerkerk op 77-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 45), zn. van Arij Bastiaans de GROOT (zie IX.1) en Niesje van der GRAAF (Neeltje).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 12‑06‑1845 te Lekkerkerk (get.: C. den Hart, C. den Oudsten, G. van Vuuren en A. Pruijt) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 10) Grietje HOGENBOEZEM, 20 jaar oud, geb. op 17‑05‑1825 om 18:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 28), overl. op 25‑07‑1887 om 19:00 u. te Lekkerkerk op 62-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 50), dr. van Marinus HOGENBOEZEM en Lijntje de BOOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Lijntje, geb. op 04‑12‑1846 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 57), overl. op 11‑04‑1856 om 15:00 u. te Lekkerkerk op 9-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 17).
2.
Arie (Arij), geb. op 25‑06‑1848 om 04:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 31), overl. op 05‑04‑1851 om 10:00 u. te Lekkerkerk op 2-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 15).
3.
Marinus (zie XI.33).
4.
Pieter Hendrik (zie XI.36).
5.
Niesje, geb. op 23‑02‑1852 om 05:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 23), overl. op 15‑12‑1936 om 19:00 u. te Lekkerkerk op 84-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 36).
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 17‑03‑1877 te Lekkerkerk (get.: J. Mudde, M. de Groot, A. Verboom en I. Vonk) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 8) Giel van ES, 35 jaar oud, arbeider, geb. op 26‑04‑1841 om 09:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 27), overl. op 23‑04‑1887 om 15:00 u. te Lekkerkerk op 45-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 32), zn. van Cornelis van ES en Lijsbeth VERBOOM.
Tr. (2) op 37-jarige leeftijd op 27‑07‑1889 te Lekkerkerk (get.: B. de Groot, M. de Groot, D. Mudde en P. van der Wouden) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 15) Bart MUDDE, 41 jaar oud, visser, geb. op 08‑01‑1848 om 03:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 2), overl. op 06‑10‑1929 om 08:00 u. te Rotterdam op 81-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4789), 1e huwelijk met Leentje de Heer, 2e huwelijk met Elisabeth Groenewegen van der Weijden. Zn. van Arij MUDDE en Ariaantje VERWAAL.
6.
Arida, geb. op 11‑06‑1854 om 21:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 33), overl. op 19‑07‑1854 om 16:00 u. te Lekkerkerk, 38 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 32).
7.
Arida (zie XI.42).
8.
Lijntje, geb. op 15‑11‑1857 om 23:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 114), overl. op 26‑07‑1875 om 14:00 u. te Lekkerkerk op 17-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 43).
9.
Willem, geb. op 24‑11‑1859 om 05:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 103), overl. op 16‑12‑1859 om 20:00 u. te Lekkerkerk, 22 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 84).
10.
Willem, geb. op 01‑06‑1861 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 47), overl. op 24‑05‑1875 om 09:00 u. te Lekkerkerk op 13-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 30).
11.
Leendert, geb. op 05‑11‑1863 om 05:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 106), overl. op 27‑12‑1863 om 16:00 u. te Lekkerkerk, 52 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 66).
12.
Adrianus Leendert (zie XI.47).

XI.33
Marinus de GROOT, arbeider, scheepmaker, geb. op 31‑08‑1849 om 06:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 73), overl. op 26‑05‑1915 om 06:00 u. te Schiedam op 65-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 195), zn. van Bastiaan de GROOT (zie X.12) en Grietje HOGENBOEZEM.
Tr. (1) op 29-jarige leeftijd op 13‑06‑1879 te Bergambacht (get.: C. Ligthart, J. Schilt, G. de Lange en G. de Bruijn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 11) Gijsberta SLINGERLAND, 24 jaar oud, geb. op 20‑10‑1854 om 11:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 69), overl. op 24‑01‑1880 om 11:00 u. te Lekkerkerk op 25-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 3), dr. van Aart SLINGERLAND en Jannigje van HOLTEN.
Tr. (2) op 31-jarige leeftijd op 15‑10‑1880 te Lekkerkerk (get.: P.H. de Groot, G. van Es, N. van den Berg en J. de Boon) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 25) Elizabeth Cornelia van den BERG, 30 jaar oud, geb. op 25‑08‑1850 om 17:00 u. te Jaarsveld (bron: BS Jaarsveld, aktenr.: 38), overl. op 04‑05‑1918 om 08:00 u. te Schiedam op 67-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 233), dr. van Peter van den BERG en Cornelia EIJKELENBOOM.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Lijntje Cornelia, geb. op 14‑08‑1881 om 22:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 83), overl. op 21‑11‑1881 om 08:00 u. te Lekkerkerk, 99 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 80).
2.
Bastiaan (zie XII.108).
3.
Peter, geb. op 15‑07‑1885 om 01:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 75), overl. op 20‑08‑1885 om 17:00 u. te Lekkerkerk, 36 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 48).
4.
Cornelia Grietje, geb. op 07‑12‑1887 om 23:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 133), overl. op 23‑08‑1959 om 04:30 u. te Schiedam op 71-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 407).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 27‑09‑1911 te Schiedam (get.: A. Verlinde, W. Woensdregt, B. de Groot, A.L. de Groot) (bron: BS Schiedam, aktenr.: 180) Lieven Hendrik VERLINDE, 26 jaar oud, geb. op 13‑06‑1885 om 10:30 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 448), overl. op 30‑10‑1957 om 03:30 u. te Schiedam op 72-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 495), zn. van Lieven Hendrik VERLINDE en Angenieta WOENSDREGT.

XII.108
Bastiaan de GROOT, scheepmaker, geb. op 30‑08‑1882 om 04:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 93), overl. op 12‑02‑1945 om 02:00 u. te Schiedam op 62-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 193), zn. van Marinus de GROOT (zie XI.33) en Elizabeth Cornelia van den BERG.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 23‑08‑1911 te Schiedam (get.: A.L. de Groot, L.H. Verlinde, P.J. Jobse en A. ten Hoope) (bron: BS Schiedam, aktenr.: 147) Christina JOBSE, 28 jaar oud, geb. op 29‑08‑1882 om 10:00 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 688), dr. van Pieter JOBSE en Johanna NOORDHOEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus Pieter, geb. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 414).
2.
Johannes, geb. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 88).
3.
Doodgeboren kind, geb. op 09‑05‑1918 om 01:00 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 238), overl. op 09‑05‑1918 om 01:00 u. te Schiedam, 0 dagen oud (bron: BS Schiedam, aktenr.: 238).
4.
Cornelia Grietje, geb. ong. 1921 te Schiedam, overl. op 15‑07‑1923 om 21:30 u. te Schiedam (bron: BS Schiedam, aktenr.: 244).

XI.36
Pieter Hendrik de GROOT, smid, geb. op 23‑09‑1850 om 01:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 65), overl. op 04‑09‑1904 om 16:00 u. te Nieuw-Lekkerland op 53-jarige leeftijd (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 34), zn. van Bastiaan de GROOT (zie X.12) en Grietje HOGENBOEZEM.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 04‑05‑1877 te Lekkerkerk (get.: M. de Groot, G. van Es, J. Mudde en F. de Gruijter) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 16) Aafje MUDDE, 26 jaar oud, geb. op 30‑01‑1851 om 15:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 7), overl. op 01‑04‑1912 om 14:00 u. te Lekkerkerk op 61-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 12), dr. van Cornelis MUDDE en Ariaantje van der VELDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Lijntje Willemina, geb. op 03‑05‑1878 om 09:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 48), overl. op 22‑07‑1878 om 11:00 u. te Lekkerkerk, 80 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 55).
2.
Cornelis Leendert (zie XII.114).
3.
Bastiaan (zie XII.116).
4.
Sentijna Lijntje, geb. op 27‑01‑1883 om 07:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 11), overl. op 03‑01‑1952 op 68-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Boskoop).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 16‑12‑1910 te Lekkerkerk (get.: C.L. de Groot, B. de Groot, B. Boer en J. van der Tooren) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 57) Pieter BOER, 21 jaar oud, bouwknecht, geb. op 25‑07‑1889 te Boskoop (bron: BS Boskoop, aktenr.: 55), overl. op 09‑04‑1962 op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Boskoop), zn. van Andries Sibbe BOER en Geertje Adriana van den TOOREN.
5.
Grietje, geb. op 29‑02‑1884 om 15:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 17), overl. op 28‑11‑1936 om 16:30 u. te Ermelo op 52-jarige leeftijd (bron: BS Ermelo, aktenr.: 131).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 05‑05‑1916 te Boskoop (bron: BS Boskoop, aktenr.: 13) Arie Abraham VERKADE, 23 jaar oud, geb. op 01‑05‑1893 te Boskoop, overl. op 06‑11‑1933 te Boskoop op 40-jarige leeftijd (bron: BS Boskoop, aktenr.: 50), zn. van Cornelis VERKADE en Gesina Cornelia CAPEL.
6.
Ariaantje, geb. op 20‑07‑1885 om 04:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 79), overl. op 17‑01‑1886 om 13:00 u. te Lekkerkerk, 181 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 5).

XII.114
Cornelis Leendert de GROOT, machinist, geb. op 08‑07‑1879 om 08:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 61), overl. op 20‑01‑1959 te Lekkerkerk op 79-jarige leeftijd, zn. van Pieter Hendrik de GROOT (zie XI.36) en Aafje MUDDE.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 25‑11‑1904 te Lekkerkerk (get.: B. de Groot, G. van der Voet, M. van der Graaf en C. van der Wouden) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 27) Barbera van der GRAAF, 27 jaar oud, geb. op 31‑08‑1877 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 91), overl. op 02‑10‑1959 te Lekkerkerk op 82-jarige leeftijd, dr. van Pieter van der GRAAF en Trijntje NEVEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Hendrik, geb. op 11‑09‑1905 om 09:30 u. te Nieuw-Lekkerland (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 64).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 24‑09‑1930 te Krimpen aan de Lek Lena Maria van LIMBORGH, 25 jaar oud, geb. op 11‑10‑1904 te Krimpen aan de Lek, overl. op 19‑08‑1989 te Gouda op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Jan Marinus van LIMBORGH en Maria MIDDELKOOP.
2.
Trijntje Aafje, geb. op 31‑08‑1909 om 16:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 72), overl. op 17‑10‑1909 om 23:00 u. te Lekkerkerk, 47 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 40).
3.
Dirk Pieter, geb. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 1).

XII.116
Bastiaan de GROOT, smid, tekenaar, geb. op 02‑08‑1880 om 22:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 68), zn. van Pieter Hendrik de GROOT (zie XI.36) en Aafje MUDDE.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 14‑08‑1907 te Arnhem (get.: H.L. Hardijzer, C.L. de Groot, F. Meijerink en G. Versteeg) (bron: BS Arnhem, aktenr.: 283) Johanna Bernadina CORNELISSEN, 25 jaar oud, geb. op 12‑01‑1882 om 07:30 u. te Arnhem (bron: BS Arnhem, aktenr.: 50), dr. van Jan Hendrik CORNELISSEN en Henriette COURENT.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Hendrik, geb. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 8122).

XI.42
Arida de GROOT, geb. op 02‑07‑1855 om 03:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 53), overl. op 12‑09‑1938 om 01:45 u. te Bergambacht op 83-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32), dr. van Bastiaan de GROOT (zie X.12) en Grietje HOGENBOEZEM.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 30‑12‑1881 te Lekkerkerk (get.: A. de Groot, M. de Groot, P.H. de Groot en G. Oudenaarde) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 28) Arie de GROOT (Arij), 36 jaar oud (zie XI.7).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder XI.7).

XI.47
Adrianus Leendert de GROOT, scheepmaker, scheepstimmerman, geb. op 09‑03‑1865 om 12:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 29), overl. op 25‑12‑1936 om 14:00 u. te Poortugaal op 71-jarige leeftijd (bron: BS Poortugaal, aktenr.: 113), zn. van Bastiaan de GROOT (zie X.12) en Grietje HOGENBOEZEM.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 13‑06‑1890 te Ridderkerk (get.: E. van Walsum, T. Lagendijk, M. de Groot en P.H. de Groot) (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 29) Anna BOER, 22 jaar oud, geb. op 23‑09‑1867 om 23:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 222), overl. op 24‑02‑1939 om 14:00 u. te Rotterdam op 71-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 931), dr. van Willem BOER en Grietje LAGENDIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geb. op 17‑03‑1891 om 19:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 21), overl. op 20‑07‑1891 om 22:00 u. te Lekkerkerk, 125 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 39).
2.
Willem (zie XII.124).
3.
Bastiaan, werktuigkundig tekenaar, geb. op 13‑08‑1893 om 07:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 90).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 02‑04‑1924 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: c98) Pieternella Elisabeth VLOK, 27 jaar oud, geb. op 25‑01‑1897 om 22:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rottterdam, aktenr.: 765), dr. van Pieter VLOK en Elizabeth BALEN.
4.
Arie, geb. op 05‑02‑1895 om 11:30 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 30), overl. op 05‑04‑1895 om 05:00 u. te Ridderkerk, 59 dagen oud (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 65).
5.
Grietje, werkster, geb. op 12‑09‑1896 om 20:30 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 232).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 12‑11‑1924 te New York, USA (bron: BR Rotterdam), sch. te 's-Gravenhage Marinus van der AA, geb. op 04‑08‑1890 om 09:00 u. te Raamsdonk (bron: BS Raamsdonk, aktenr.: 120), zn. van Hendrik van der AA en Elizabeth PRINS.
6.
Arie (zie XII.131).
7.
Lijntje Grietje, geb. op 30‑03‑1900 om 08:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 84), overl. op 01‑03‑1901 om 11:00 u. te Ridderkerk, 336 dagen oud (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 46).
8.
Jacob, geb. op 24‑10‑1902 om 01:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 311), overl. op 25‑10‑1902 om 17:00 u. te Ridderkerk, 1 dag oud (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 133).
9.
Lijntje Grietje, geb. op 24‑01‑1905 te Ridderkerk.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 07‑05‑1930 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: f097v) Hendrik van der GRAAF, 23 jaar oud, koperslager, geb. op 07‑01‑1907 te Krimpen aan de Lek, zn. van Willem van der GRAAF en Maria VERKERK.

XII.124
Willem de GROOT, kantoorbediende, geb. op 17‑06‑1892 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 64), overl. op 27‑09‑1932 om 21:00 u. te Rotterdam op 40-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3849), zn. van Adrianus Leendert de GROOT (zie XI.47) en Anna BOER.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 20‑07‑1921 te Rotterdam (get.: M. van der Aa en A. Andeweg) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2880) Annigje PEGELS, 23 jaar oud, geb. op 23‑09‑1897 om 08:00 u. te Klaaswaal (bron: BS Klaaswaal, aktenr.: 55), dr. van Pieter PEGELS en Kniertje KRUITHOF.
Uit dit huwelijk:
1.
Annie Willy, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).

XII.131
Arie de GROOT, geb. op 23‑02‑1899 om 01:00 u. te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 55), zn. van Adrianus Leendert de GROOT (zie XI.47) en Anna BOER.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 16‑12‑1925 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: n73) Johanna de HOON, 23 jaar oud, geb. op 14‑06‑1902 om 10:30 u. te Roosendaal en Nispen (bron: BS Roosendaal en Nispen, aktenr.: 231), dr. van Willem Frederik Lodewijk de HOON en Wijna HOOFTMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus Leendert, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
2.
Wijna Johanna, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).

IX.3
Pieter de GROOT, bouwman, ged. (NGK) op 21‑07‑1776 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 10‑05‑1849 om 22:30 u. te Bergambacht op 72-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 24), zn. van Bastiaan Willems de GROOT (zie VIII.3) en Margje Pieters KASTELEIJN.
Otr. op 31‑03‑1803 te Bergambacht (bron: Gaarder trouwen) Adriaantje EEGDEMAN, 29 jaar oud, ged. (NGK) op 31‑10‑1773 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 05‑06‑1824 om 09:00 u. te Bergambacht op 50-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13), dr. van Willem EEGDEMAN en Aartje BLANKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, geb. op 23‑01‑1804 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 29‑01‑1804 te Bergambacht (get.: Marrigje Casteleijn) (bron: Doopboek), overl. op 14‑06‑1850 om 21:00 u. te Bergambacht op 46-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 13).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 26‑03‑1830 te Bergambacht (get.: A. van Vliet, W. de Groot, C. van der Hee en J. van der Leeden) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 3) Dirk van VLIET, 29 jaar oud, bouwman, geb. op 26‑02‑1801 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 08‑03‑1801 te Bergambacht (get.: Johanna Roos) (bron: Doopboek), overl. op 30‑06‑1875 om 07:00 u. te Bergambacht op 74-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 54), zn. van Cornelis van VLIET en Marrigje ROOS.
2.
Willem, geb. op 11‑06‑1805 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 16‑06‑1805 te Bergambacht (get.: Aaltje Eegdeman) (bron: Doopboek), overl. op 15‑01‑1806 te Bergambacht, 218 dagen oud (bron: Register aangegeven lijken), begr. op 17‑01‑1806 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
3.
Willem (zie X.19).
4.
Antje (Aartje) (zie X.22).
5.
Bastiaan (zie X.23).
6.
Sijgje, geb. op 23‑02‑1814 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9), overl. op 08‑02‑1852 om 23:30 u. te Bergambacht op 37-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 5).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 01‑02‑1839 te Bergambacht (get.: C. Voorsluijs, G. Stolker, C. de Groot en P. Hoogendoorn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 2) Huig VOORSLUIJS, 26 jaar oud, bouwman, geb. op 26‑05‑1812 om 06:00 u. te Nieuw-Lekkerland (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: ---), overl. op 13‑05‑1884 om 06:00 u. te Bergambacht op 71-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 31), 2e huwelijk met Marrigje Dogterom. Zn. van Gerrit VOORSLUIJS en Kaatje KEESJEBREUR.
7.
Cornelis (zie X.27).
8.
Adriana, geb. op 12‑06‑1816 om 10:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 28), overl. op 26‑11‑1903 om 21:00 u. te Bergambacht op 87-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 51).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 10‑01‑1840 te Bergambacht (get.: P. van Wingerden, C. de Groot, J. van der Leeden en J. Speksnijder) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 2) Bastiaan van WIJNGAARDEN, 29 jaar oud, bouwman, geb. op 10‑01‑1811 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑01‑1811 te Bergambacht (get.: Niesje van der Graaf) (bron: Doopboek), overl. op 07‑08‑1879 om 07:00 u. te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 42), zn. van Aalbert van WIJNGAARDEN, bouwman, en Zijgje de GROOT (zie IX.10).
9.
Stijna, geb. op 17‑08‑1819 om 22:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 36), overl. op 10‑08‑1885 om 06:00 u. te Bergambacht op 65-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 47).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 22‑07‑1843 te Bergambacht (get.: C. de Groot, C. Graafland, J. van der Leeden en T. Blanken) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 11) Cornelis van der HEE, 27 jaar oud, bouwman, geb. op 28‑06‑1816 om 01:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 31), overl. op 28‑03‑1893 om 20:30 u. te Bergambacht op 76-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 21), zn. van Johannes van der HEE en Elisabeth MUIJS.

X.19
Willem de GROOT, bouwman, geb. op 22‑08‑1806 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 31‑08‑1806 te Bergambacht (get.: Steijntje Eegdeman) (bron: Doopboek), overl. op 08‑07‑1857 om 16:00 u. te Stein op 50-jarige leeftijd (bron: BS Stein, aktenr.: 5), zn. van Pieter de GROOT (zie IX.3) en Adriaantje EEGDEMAN.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 21‑06‑1834 te Stolwijk (get.: B. de Groot, D. van Vliet, A. Regelmeijer en C. den Ouden) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 7) Margje van DAM, 23 jaar oud, geb. op 24‑12‑1810 te Berkenwoude (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 30‑12‑1810 te Berkenwoude (get.: Arjaantje Cornelisse van Dam) (bron: Doopboek), overl. op 02‑02‑1883 te Gouda op 72-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 66), dr. van Teunis van DAM en Neeltje BAAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geb. op 08‑04‑1835 om 01:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 18), overl. op 28‑12‑1903 om 09:00 u. te Reeuwijk op 68-jarige leeftijd (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 57).
Tr. (1) op 21-jarige leeftijd op 05‑09‑1856 te Stein (get.: C. Baas, M. de Groot, T. de Bas en J.M. Jager) (bron: BS Stein, aktenr.: 3) Arie BOUWMAN, 29 jaar oud, bouwman, geb. op 10‑04‑1827 om 15:30 u. te Broek (bron: BS Broek, aktenr.: 17), overl. op 16‑06‑1871 om 21:30 u. te Waddinxveen op 44-jarige leeftijd (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 169), zn. van Laurens BOUWMAN en Jacoba MUIS.
Tr. (2) op 38-jarige leeftijd op 03‑07‑1873 te Waddinxveen (get.: A. van Dommelen, J.M. Bruinsdijk, P. van der Glas en J. Blonk) (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 16) Hendrik PETERS, 27 jaar oud, boerenknecht, geb. op 18‑12‑1845 om 10:00 u. te Moerkapelle (bron: BS Moerkapelle, aktenr.: 21), overl. op 01‑12‑1932 om 10:00 u. te Rotterdam op 86-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4689), zn. van Dirk PETERS en Grietje HUIJZER.
2.
Neeltje, geb. op 07‑03‑1836 om 16:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 14), overl. op 09‑08‑1909 om 13:00 u. te Gouda op 73-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 261).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 25‑03‑1864 te Stein (get.: W. Both, P. Both, P. de Groot en A. Bouwman) (bron: BS Stein, aktenr.: 1) Jan BOTH, 23 jaar oud, arbeider, geb. op 19‑10‑1840 om 03:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 54), overl. op 20‑12‑1875 om 16:00 u. te Gouda op 35-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 713), zn. van Hendrik BOTH en Neeltje SCHOUTEN.
3.
Pieter (zie XI.54).
4.
Teunis (zie XI.55).
5.
Cornelis, koopman, landbouwer, castrateur, geb. op 07‑06‑1840 om 10:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 24), overl. op 30‑01‑1906 om 22:00 u. te Stolwijk op 65-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2).
Tr. op 45-jarige leeftijd op 06‑11‑1885 te Stolwijk (get.: P. de Groot, T. de Groot, C. van der Hee en P. Gelderblom) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 21) Eva van der HEE, 43 jaar oud, geb. op 01‑12‑1841 om 08:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 76), overl. op 28‑06‑1911 om 02:00 u. te Stolwijk op 69-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 19), 1e huwelijk met Dirk Vonk, 3e huwelijk met Pieter Gelderblom. Dr. van Cornelis van der HEE en Marigje van VLIET.
6.
Bastiaan, geb. op 27‑11‑1843 om 12:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 61), overl. op 06‑05‑1845 om 19:00 u. te Stein op 1-jarige leeftijd (bron: BS Stein, aktenr.: 3).

XI.54
Pieter de GROOT, bouwman, geb. op 26‑09‑1837 om 14:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 45), overl. op 20‑03‑1913 om 05:30 u. te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 14), zn. van Willem de GROOT (zie X.19) en Margje van DAM.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 02‑02‑1872 te Bergambacht (get.: T. de Groot, C. de Groot, C. Hoogendoorn en P. Hoogendoorn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 4) Neeltje HOOGENDOORN, 31 jaar oud (zie XI.60).
Uit dit huwelijk:
1.
Margje, geb. op 21‑07‑1873 om 10:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 429), overl. op 28‑07‑1873 om 11:30 u. te Gouda, 7 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 412).
2.
Pieter, bouwman, geb. op 11‑06‑1875 om 07:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 374), overl. op 09‑04‑1905 om 12:30 u. te Bergambacht op 29-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 19), ongehuwd.
3.
Willem, bouwman, geb. op 24‑10‑1876 te Gouda, overl. op 26‑02‑1947 te Bergambacht op 70-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 12).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 20‑08‑1908 te Bergambacht (get.: B. van Wijngaarden, A. van Wijngaarden, J. Donker en A.H. Houweling) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10) Marrigje Huigerina van WIJNGAARDEN, 30 jaar oud, geb. op 09‑04‑1878 om 23:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergamabcht, aktenr.: 37), overl. op 01‑12‑1933 om 14:45 u. te Bergambacht op 55-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32), dr. van Gerrit van WIJNGAARDEN en Arijaantje VOORSLUIJS.
4.
Aartje, geb. op 27‑09‑1877 om 11:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 579), overl. op 28‑01‑1878 om 15:00 u. te Gouda, 123 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 67).
5.
Marrigje, geb. op 17‑04‑1879 om 04:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 274).
6.
Aartje, geb. op 21‑04‑1881 te Gouda.
7.
Cornelis, geb. op 05‑07‑1883 om 20:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 55), overl. op 18‑10‑1892 om 09:00 u. te Bergambacht op 9-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 38).

XI.55
Teunis de GROOT, landbouwer, geb. op 13‑03‑1839 om 08:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15), overl. op 03‑04‑1895 om 18:00 u. te Gouda op 56-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 148), zn. van Willem de GROOT (zie X.19) en Margje van DAM.
Tr. op 44-jarige leeftijd op 25‑04‑1883 te Zevenhuizen (get.: P. de Groot, P. Dekker, A. Dekker en P. Verhoef) (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 4) Lena Maria DEKKER, 23 jaar oud, geb. op 15‑02‑1860 om 12:00 u. te Bodegraven (bron: BS Bodegraven, aktenr.: 26), overl. op 16‑01‑1909 om 21:00 u. te Gouda op 48-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 27), 2e huwelijk met Nicolaas van Klaveren. Dr. van Pieter DEKKER en Neeltje OSKAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Margje Willemina, geb. op 11‑10‑1884 om 05:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 601), overl. op 22‑11‑1884 om 06:00 u. te Gouda, 42 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 503).
2.
Willem, geb. op 16‑07‑1886 om 11:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 443), overl. op 27‑09‑1886 om 15:00 u. te Gouda, 73 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 632).
3.
Pieter Marinus (zie XII.147).
4.
Willem (zie XII.149).
5.
Neeltje Pieternella, geb. op 26‑03‑1890 om 12:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 197), overl. op 01‑11‑1986 te Bergambacht op 96-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 29‑11‑1916 te Gouda (get.: C. den Boon en P.M. de Groot) (bron: BS Gouda, aktenr.: 184) Anthonie den BOON, 29 jaar oud, landbouwer, geb. op 07‑03‑1887 om 03:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 156), overl. 05‑1968, zn. van Anthonie den BOON en Annigje HOOGENDOORN.
6.
Marrigje Willemina, geb. op 26‑05‑1891 om 17:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 325), overl. op 07‑11‑1950 te Gouda op 59-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 431).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 01‑11‑1922 te Gouda (get.: P.M. de Groot en P.J. Kruijt) (bron: BS Gouda, aktenr.: 205) Wilhelmus van WILLIGEN, 25 jaar oud, schilder, geb. op 17‑05‑1897 om 11:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 307), zn. van Cornelis Gerardus van WILLIGEN en Pieternella Cornelia de GRUIJL.
7.
Maartje Maria, geb. op 03‑05‑1893 om 22:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 293).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 20‑10‑1915 te Gouda (get.: M. Neuteboom en N. van Klaveren) (bron: BS Gouda, aktenr.: 171) Pieter Jacobus KRUIJT, 32 jaar oud, landbouwer, geb. op 21‑01‑1883 te Katwijk, overl. op 10‑03‑1964 te Katwijk op 81-jarige leeftijd, zn. van Arie KRUIJT en Margaretha Maria de MOS.

XII.147
Pieter Marinus de GROOT, landbouwer, geb. op 14‑11‑1887 om 20:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 726), overl. op 14‑12‑1943 te Gouda op 56-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 495), zn. van Teunis de GROOT (zie XI.55) en Lena Maria DEKKER.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 25‑05‑1917 te Reeuwijk (get.: N. van Klaveren, H. Schouten, P.J. Kruijt en F.C. Dolder) (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 13) Pietje SCHOUTEN, 23 jaar oud, geb. op 19‑01‑1894 om 01:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 41), overl. op 03‑10‑1962 te Gouda op 68-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Cornelis SCHOUTEN en Metje VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Helena Maria, geb. op 26‑05‑1918 te Gouda, overl. op 07‑08‑2000 te Gouda op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Rel. Jan van VLIET, geb. op 11‑04‑1917, overl. op 06‑10‑2001 te Gouda op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
2.
Cornelis, geb. op 25‑11‑1919 te Gouda, overl. op 28‑11‑1919 om 14:00 u. te Gouda, 3 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 361).
3.
Metje, geb. op 29‑04‑1921 te Gouda (bron: BR Gouda), overl. op 25‑02‑2000 te Nieuwerkerk aan den IJssel op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Bart STERRENBURG, koopman, geb. op 14‑10‑1912 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Krimpen aan de Lek), overl. op 30‑10‑1963 te Krimpen aan de Lek op 51-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Nicolaas STERRENBURG en Johanna Dina BLOM.
4.
Nicolaas, geb. op 04‑08‑1922 te Gouda, overl. op 14‑08‑1949 te Gouda op 27-jarige leeftijd.
5.
Doodgeboren kind, geb. op 15‑07‑1923 te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 189), overl. op 15‑07‑1923 te Gouda, 0 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 189).
6.
Pieternella Teunia, geb. op 03‑06‑1924 te Gouda, overl. op 25‑09‑1948 te Gouda op 24-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 356).
7.
Adriana Cornelia, geb. op 24‑12‑1926 te Gouda, overl. op 03‑01‑2013 te Gouderak op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. H. TEEUWEN.
8.
Doodgeboren kind, geb. op 22‑10‑1929 om 15:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 306), overl. op 22‑10‑1929 om 15:00 u. te Gouda, 0 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 306).
9.
Doodgeboren kind, geb. op 17‑10‑1931 om 15:15 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 307), overl. op 17‑10‑1931 om 15:15 u. te Gouda, 0 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 307).
10.
Doodgeboren kind, geb. op 01‑05‑1937 om 07:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 145), overl. op 01‑05‑1937 om 07:00 u. te Gouda, 0 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 145).

XII.149
Willem de GROOT, landbouwer, geb. op 16‑11‑1888 om 14:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 687), overl. op 27‑02‑1963 te Ede op 74-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lunteren), zn. van Teunis de GROOT (zie XI.55) en Lena Maria DEKKER.
Tr. (1) op 20-jarige leeftijd op 13‑10‑1909 te Gouda (get.: P. de Groot, N. van Klaveren, N. Vermeulen en A. de Jong) (bron: BS Gouda, aktenr.: 150) Sijgje SCHOUTEN, 26 jaar oud, geb. op 21‑03‑1883 om 22:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 17), overl. op 05‑08‑1929 om 04:00 u. te Gouda op 46-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 255), dr. van Cornelis SCHOUTEN en Metje VERMEULEN.
Tr. (2) op 41-jarige leeftijd op 16‑04‑1930 te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 47) Geertje FIJN, 35 jaar oud, geb. op 10‑02‑1895 om 15:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 6), overl. op 22‑10‑1950 om 01:00 u. te Ede op 55-jarige leeftijd (bron: BS Ede, aktenr.: 229), 1e huwelijk met Jan Willem van Wingerden. Dr. van Willem Jacobus FIJN en Cornelia VERWEIJ.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Teunis, geb. te Reeuwijk (bron: BR Bergambacht).
2.
Cornelis (zie XIII.114).
3.
Lena Maria, geb. op 04‑10‑1912 te Reeuwijk (bron: BR Bergambacht), overl. op 11‑01‑1913 om 14:00 u. te Reeuwijk, 99 dagen oud (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 3).
4.
Pieter Marinus, geb. op 15‑05‑1914 te Reeuwijk (bron: BR Bergambacht), overl. op 11‑11‑1949 te Gouda op 35-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 438).
Rel. Deliana de JONG, geb. op 27‑06‑1918, overl. op 27‑03‑2006 te Gouda op 87-jarige leeftijd (bron: Bgraafplaats IJsselhof).
5.
Hendrik (zie XIII.119).
6.
Lena Maria, geb. te Reeuwijk (bron: BR Bergambacht).
7.
Neeltje Margaretha, geb. te Bergambacht (bron: BR Bergambacht).
8.
Nicolaas, geb. op 04‑08‑1922 te Bergambacht (bron: BR Bergambacht), overl. op 14‑08‑1949 om 13:00 u. te Woerden op 27-jarige leeftijd (bron: BS Woerden, aktenr.: 76).
9.
Adriana Pietje, geb. 04‑1924 te Gouderak, overl. op 15‑01‑1925 om 22:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 2).

XIII.114
Cornelis de GROOT, geb. op 20‑10‑1911 te Reeuwijk, overl. op 15‑06‑1992 te Gouda op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de GROOT (zie XII.149) en Sijgje SCHOUTEN.
Rel. Elizabeth Francina BUIJENSE, geb. op 27‑01‑1908 te Gouda, overl. op 21‑08‑1986 te Gouda op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Pieter BUIJENSE en Adriana van den HEUVEL.
Uit deze relatie:
1.
W.P. (zie XIV.75).

XIV.75
W.P. de GROOT, zn. van Cornelis de GROOT (zie XIII.114) en Elizabeth Francina BUIJENSE.
Rel. H.B. GROENEVELD.
Uit deze relatie:
1.
Eline.
2.
Ewald.
3.
Corneel.

XIII.119
Hendrik de GROOT, geb. op 05‑06‑1915 te Reeuwijk (bron: BR Bergambacht), overl. op 27‑03‑2000 te Gouda op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de GROOT (zie XII.149) en Sijgje SCHOUTEN.
Rel. Maartje de HAAN, geb. op 06‑11‑1909 te Gouda, overl. op 26‑12‑1990 te Gouda op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), dr. van Nicolaas Ferdinand de HAAN en Wilhelmina van der KLIS.
Uit deze relatie:
1.
Wilhelmina.
Rel. Rien JONGEBREUR.

X.22
Antje de GROOT (Aartje), geb. op 21‑12‑1808 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 25‑12‑1808 te Bergambacht (get.: Stijntje Eegdeman) (bron: Doopboek), overl. op 10‑04‑1876 om 17:00 u. te Bergambacht op 67-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 24), dr. van Pieter de GROOT (zie IX.3) en Adriaantje EEGDEMAN.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 18‑12‑1835 te Bergambacht (get.: W. Kentie, D. van Vliet, J. van der Leeden en H. Welter) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 9) Pieter HOOGENDOORN, 24 jaar oud, bouwman, geb. op 06‑06‑1811 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. op 16‑06‑1811 te Bergambacht (get.: Meijnsje Stigter) (bron: Doopboek), overl. op 05‑01‑1860 om 00:00 u. te Bergambacht op 48-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1), 1e huwelijk met Teuntje Rehorst. Zn. van Cornelis HOOGENDOORN en Neeltje SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje (zie XI.60).

XI.60
Neeltje HOOGENDOORN, geb. op 03‑02‑1840 om 18:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 7), overl. op 18‑03‑1912 om 00:30 u. te Bergambacht op 72-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 11), dr. van Pieter HOOGENDOORN, bouwman, en Antje de GROOT (Aartje) (zie X.22).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 02‑02‑1872 te Bergambacht (get.: T. de Groot, C. de Groot, C. Hoogendoorn en P. Hoogendoorn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 4) Pieter de GROOT, 34 jaar oud (zie XI.54).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder XI.54).

X.23
Bastiaan de GROOT, bouwman, geb. op 11‑01‑1811 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑01‑1811 te Bergambacht (get.: Fijgje de Groot) (bron: Doopboek), overl. op 15‑02‑1882 om 14:00 u. te Lange Ruige Weide op 71-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 3), zn. van Pieter de GROOT (zie IX.3) en Adriaantje EEGDEMAN.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 10‑01‑1835 te Stolwijk (get.: C. Stoppelenburg, F. Reijnders, W. Anker en J. Anker) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 1) Neeltje ANKER, 23 jaar oud, geb. op 01‑04‑1811 te Stolwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 07‑04‑1811 te Stolwijk (get.: Jannigje Baas) (bron: Doopboek), overl. op 20‑02‑1859 om 03:00 u. te Waarder op 47-jarige leeftijd (bron: BS Waarder, aktenr.: 2), dr. van Cornelis ANKER en Selia van ECK.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter (zie XI.61).
2.
Cornelis (zie XI.63).
3.
Arie, geb. op 22‑12‑1839 om 14:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 61), overl. op 19‑05‑1841 om 10:00 u. te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 16).
4.
Adrianus (zie XI.66).
5.
Celia, geb. op 01‑01‑1843 om 08:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1), overl. op 15‑01‑1923 om 18:00 u. te Gouderak op 80-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 2).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 17‑06‑1864 te Waarder (get.: J. Verdoold, P. de Groot, C. de Groot en J. Blanken) (bron: BS Waarder, aktenr.: 4) Maarten van DAM, 29 jaar oud, bouwman, geb. op 03‑06‑1835 om 14:30 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 32), overl. op 24‑04‑1917 om 23:00 u. te Gouderak op 81-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 12), zn. van Willem van DAM en Jacoba SCHOUTEN.
6.
Arie (zie XI.70).
7.
Adriaantje, geb. op 27‑07‑1849 om 17:00 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 25), overl. op 28‑09‑1934 om 10:30 u. te Waarder op 85-jarige leeftijd (bron: BS Waarder, aktenr.: 8).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 16‑02‑1872 te Waarder (get.: J. Lekkerkerker, A. Lekkerkerker, P. de Groot en M. van Dam) (bron: BS Waarder, aktenr.: 2) Jan Thomas LEKKERKERKER, 38 jaar oud, bouwman, geb. op 20‑01‑1834 om 10:00 u. te Kamerik (bron: BS Kamerik en de Houtdijken, aktenr.: 2), overl. op 02‑04‑1910 om 16:00 u. te Rietveld op 76-jarige leeftijd (bron: BS Rietveld, aktenr.: 4), 1e huwelijk met Adriana Cornelia Verbree. Zn. van Johannis LEKKERKERKER en Grietje OSKAM.
8.
Willem, geb. op 07‑08‑1853 om 23:30 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 12), overl. op 23‑10‑1853 om 11:00 u. te Waarder, 77 dagen oud (bron: BS Waarder, aktenr.: 13).
9.
Doodgeboren kind, geb. op 09‑06‑1855 om 21:00 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 8), overl. op 09‑06‑1855 om 21:00 u. te Waarder, 0 dagen oud (bron: BS Waarder, aktenr.: 8).

XI.61
Pieter de GROOT, landbouwer, veehouder, geb. op 10‑09‑1835 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 52), overl. op 06‑07‑1918 om 23:30 u. te Hoenkoop op 82-jarige leeftijd (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 8), zn. van Bastiaan de GROOT (zie X.23) en Neeltje ANKER.
Tr. op 36-jarige leeftijd op 28‑03‑1872 te Benschop (get.: C. de Groot, M. van Dam, A. Phersch en J. van Os) (bron: BS Benschop, aktenr.: 481) Johanna van OS, 24 jaar oud, geb. op 26‑12‑1847 om 03:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 33), overl. op 30‑10‑1928 om 06:30 u. te Waarder op 80-jarige leeftijd (bron: BS Waarder, aktenr.: 10), dr. van Gerrit van OS en Anna Maria LEKKERKERKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan Cornelis, geb. op 30‑05‑1876 om 00:30 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 15), overl. op 16‑08‑1876 om 14:00 u. te Waarder, 78 dagen oud (bron: BS Waarder, aktenr.: 14).
2.
Anna Maria, geb. op 07‑10‑1877 om 04:30 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 21), overl. op 25‑04‑1956 om 09:45 u. te Oudewater op 78-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 22).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 11‑08‑1897 te Papekop (get.: J. en P. Burger, C. de Wit en L. Ritmeester) (bron: BS Papekop, aktenr.: 3) Cornelis BURGER, 26 jaar oud, visser, geb. op 22‑01‑1871 om 22:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2), overl. op 06‑05‑1939 om 19:45 u. te Oudewater op 68-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 14), zn. van Bastiaan BURGER en Adriana SCHOUTEN.
3.
Bastiaan Cornelis, geb. op 14‑10‑1878 om 22:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 16), overl. op 02‑03‑1888 om 03:00 u. te Hekendorp op 9-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 6).
4.
Neeltje, geb. op 14‑01‑1880 om 16:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 1), overl. op 16‑05‑1946 om 22:00 u. te Maarsseveen op 66-jarige leeftijd (bron: BS Maarsseveen, aktenr.: 8).
Tr. (1) op 30-jarige leeftijd op 14‑04‑1910 te Hekendorp (get.: G. Boonstoppel, J.W. Boonstoppel, G.J. de Groot en C. Burger) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2) Johannes BOONSTOPPEL, 34 jaar oud, landbouwer, geb. op 22‑11‑1875 om 23:30 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 19), overl. op 30‑05‑1912 om 19:00 u. te Utrecht op 36-jarige leeftijd (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 4), zn. van Gerrit BOONSTOPPEL en Jannigje RAAPHORST.
Tr. (2) op 35-jarige leeftijd op 16‑04‑1915 te Hoenkoop (get.: C. de Jong en G.J. de Groot) (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 5) Leendert de JONG, 29 jaar oud, landbouwer, geb. op 23‑03‑1886 om 10:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 16), overl. op 29‑11‑1921 om 10:30 u. te Stolwijk op 35-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 31), 1e huwelijk met Neeltje Roken. Zn. van Leendert de JONG en Margaretha VERDOOLD.
Tr. (3) op 45-jarige leeftijd op 12‑03‑1925 te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 1) Pieter Roelof van LEEUWEN, 42 jaar oud, geb. op 19‑10‑1882 om 22:30 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 23), overl. op 17‑11‑1956 om 19:00 u. te Tienhoven op 74-jarige leeftijd (bron: BS Tienhoven, aktenr.: 5), zn. van Jan van LEEUWEN en Marrigje de GIER.
5.
Doodgeboren kind, geb. op 14‑10‑1882 om 07:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 17), overl. op 14‑10‑1882 om 07:00 u. te Hekendorp, 0 dagen oud (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 17).
6.
Aagje, geb. op 19‑09‑1885 om 14:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 18), overl. op 23‑08‑1886 om 11:00 u. te Hekendorp, 338 dagen oud (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 15).
7.
Gerrit Johannes (zie XII.168).

XII.168
Gerrit Johannes de GROOT, landbouwer, arbeider, geb. op 20‑03‑1887 om 17:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 5), overl. op 04‑10‑1983 te Vinkeveen op 96-jarige leeftijd, zn. van Pieter de GROOT (zie XI.61) en Johanna van OS.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 28‑04‑1910 te Haastrecht (get.: C. Vroege, J. Boonstoppel, C. Burger en B.C. van Dam) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 6) Maria Willemina SPEKSNIJDER, 25 jaar oud, geb. op 25‑12‑1884 om 03:00 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 59), overl. op 22‑12‑1982 te Haastrecht op 97-jarige leeftijd, dr. van Johannes SPEKSNIJDER en Trijntje VERDOOLD.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geb. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 56).
2.
Johannes Gerrit (zie XIII.126).
3.
Johanna Trijntje, geb. op 04‑10‑1914 te Hekendorp, overl. op 19‑02‑2010 op 95-jarige leeftijd.
Tr. Bertus BURGGRAAF, geb. te Nieuwer-Amstel (bron: BR Nieuwer-Amstel), zn. van Arie BURGGRAAF en Fijtje Marijtje de VRIES.
4.
Pieter Johannes.

XIII.126
Johannes Gerrit de GROOT, veehouder, geb. op 02‑03‑1913 om 18:00 u. te Hoenkoop (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 5), overl. op 20‑08‑1989 te Abcoude op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Gerrit Johannes de GROOT (zie XII.168) en Maria Willemina SPEKSNIJDER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 12‑05‑1937 te Abcoude-Proostdij (get.: J. van Diën en P.J. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 7) Alida van DIëN, 22 jaar oud, geb. op 12‑05‑1915 om 16:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proosdij, aktenr.: 15), overl. op 02‑05‑1995 te Abcoude-Proosdij op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), dr. van Jan van DIëN en Anna Alida VERBREE.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Maria, geb. te Abcoude-Baambrugge.
2.
Maria Wilhelmina.
Rel. Cornelis STAM.
3.
Gerrit (zie XIV.82).

XIV.82
Gerrit de GROOT, zn. van Johannes Gerrit de GROOT (zie XIII.126) en Alida van DIëN.
Rel. Teunie LAM.
Uit deze relatie:
1.
Jos.
2.
Thea.

XI.63
Cornelis de GROOT, landbouwer, geb. op 04‑01‑1837 om 05:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 2), overl. op 28‑02‑1875 om 22:00 u. te Lange Ruige Weide op 38-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 4), zn. van Bastiaan de GROOT (zie X.23) en Neeltje ANKER.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 25‑05‑1860 te Lange Ruige Weide (get.: T. Erkel, A. van Meijeren, W. den Boer en C. Hak) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1) Adriana BOEREFIJN, 17 jaar oud, geb. op 14‑02‑1843 om 04:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 4), overl. op 05‑10‑1910 om 02:30 u. te Lange Ruige Weide op 67-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 12), 2e huwelijk met Arie den Boer. Dr. van Jan BOEREFIJN en Lijsje ERKEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geb. op 10‑11‑1860 om 13:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 11), overl. op 12‑03‑1903 om 13:00 u. te Stolwijk op 42-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 6).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 06‑06‑1884 te Lange Ruige Weide (get.: C. van Wijngaarden, S. Erkel, E. Boerefijn en M. van Dam) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 2) Jan van WIJNGAARDEN, 28 jaar oud, bouwman, geb. op 22‑02‑1856 om 22:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15), overl. op 19‑03‑1921 om 20:00 u. te Stolwijk op 65-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 12), zn. van Klaas van WIJNGAARDEN en Grietje OSKAM.
2.
Jan (zie XII.172).
3.
Bastiaan, veehouder, geb. op 19‑10‑1866 om 23:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 19), overl. op 08‑01‑1923 om 14:00 u. te Lange Ruige Weide op 56-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1).
Tr. op 45-jarige leeftijd op 03‑05‑1912 te Lange Ruige Weide (get.: J. de Groot, P. de Groot, S. Burggraaf en P. Looij) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 2) Aaltje BURGGRAAF, 37 jaar oud, geb. op 01‑06‑1874 om 23:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 11), overl. op 14‑04‑1942 om 16:30 u. te Lange Ruige Weide op 67-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1), 2e huwelijk met Gijsbert Erkel. Dr. van Jacob BURGGRAAF en Bregje VERSTEEGT.
4.
Pieter, landbouwer, geb. op 26‑01‑1868 om 05:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 3), overl. op 12‑02‑1941 om 01:30 u. te Harmelen op 73-jarige leeftijd (bron: BS Harmelen, aktenr.: 8).
Tr. op 37-jarige leeftijd op 12‑10‑1905 te Harmelen (get.: J. de Groot, B. de Groot, A. Verbree en J.T. Verbree) (bron: BS Harmelen, aktenr.: 13) Jannigje VERBREE, 35 jaar oud, geb. op 19‑02‑1870 om 03:00 u. te Harmelen (bron: BS Harmelen, aktenr.: 12), overl. op 24‑04‑1949 om 16:00 u. te Driebergen-Rijsenburg op 79-jarige leeftijd (bron: BS Driebergen-Rijsenburg, aktenr.: 47), dr. van Jan Thomas VERBREE en Geertje van GUILIK.

XII.172
Jan de GROOT, landbouwer, geb. op 01‑05‑1862 om 05:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 13), overl. op 16‑12‑1932 om 11:00 u. te Lange Ruige Weide op 70-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 6), zn. van Cornelis de GROOT (zie XI.63) en Adriana BOEREFIJN.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 24‑12‑1891 te Lange Ruige Weide (get.: B. de Groot, J. van Wijngaarden, C. van der Vlist en S. Erkel) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 5) Elizabeth ROEL, 20 jaar oud, geb. op 23‑07‑1871 om 20:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 13), overl. op 17‑04‑1957 om 19:30 u. te Utrecht op 85-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 757), dr. van David ROEL en Sijgje van der VLIST.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis (zie XIII.131).
2.
David Arie, geb. op 28‑11‑1896 om 20:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 28), overl. op 07‑01‑1899 om 05:00 u. te Lange Ruige Weide op 2-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1).
3.
Sijgje, geb. op 07‑12‑1900 om 07:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 22), overl. op 22‑11‑1950 te Lange Ruige Weide op 49-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 6).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 06‑06‑1929 te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 3) Arie KASIUS, 30 jaar oud, geb. op 09‑02‑1899 om 09:00 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 2), zn. van Klaas KASIUS en Willemijntje KASTELEIJN.
4.
David Arie (zie XIII.136).
5.
Adriaan, predikant, geb. ong. 1910 te Lange Ruige Weide, overl. op 23‑02‑1983 te Ermelo (bron: Advertentie).
Tr. op 16‑07‑1936 te Oudewater (get.: B. Colenbrander en A. Kasius) (bron: BS Oudewater, aktenr.: 13) Wilhelmina COLENBRANDER, 26 jaar oud, geb. op 28‑05‑1910 om 15:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 44), overl. op 01‑01‑2001 te Ermelo op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Gerhard Johan COLENBRANDER en Teuntje Petronella HOLSTER.

XIII.131
Cornelis de GROOT, brandstoffenhandelaar, arbeider, geb. op 21‑03‑1893 om 06:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 7), overl. op 17‑02‑1976 te Oudewater op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Waarder), zn. van Jan de GROOT (zie XII.172) en Elizabeth ROEL.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 18‑08‑1921 te Waarder (get.: J. Boerefijn en P. Kasius) (bron: BS Waarder, aktenr.: 4) Trijntje KASIUS, 26 jaar oud, geb. op 28‑07‑1895 om 01:00 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 15), overl. op 30‑05‑1992 te Oudewater op 96-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Klaas KASIUS en Willemijntje KASTELEIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
N. Geb. te Lange Ruige Weide.
Rel. N.N. van DUUREN.
2.
Klaas (zie XIV.86).
3.
Elizabeth Willemijntje, geb. op 31‑10‑1926 te Lange Ruige Weide, overl. op 14‑03‑2009 te Woerden op 82-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Nicolaas VERMEER, geb. op 23‑02‑1929 te Hekendorp, overl. op 27‑12‑1993 te Hekendorp op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Arie VERMEER en Antje van STAALDUINEN.
4.
Bastiaan Pieter, geb. te Lange Ruige Weide.
5.
Willemijntje Elizabeth, geb. ong. 1934 te Lange Ruige Weide, overl. op 10‑01‑1947 om 06:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 76).
6.
Cornelis (zie XIV.92).

XIV.86
Klaas de GROOT, geb. ong. 1924, overl. op 04‑11‑1998 te Driebruggen (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de GROOT (zie XIII.131) en Trijntje KASIUS.
Tr. te Lange Ruige Weide G. van DUUREN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis (zie XV.29).

XV.29
Cornelis de GROOT, geb. te Lange Ruige Weide, zn. van Klaas de GROOT (zie XIV.86) en G. van DUUREN.
Rel. Netty N.N.
Uit deze relatie:
1.
Carola.
2.
José.

XIV.92
Cornelis de GROOT, geb. op 11‑09‑1936 te Waarder, overl. op 26‑02‑1998 te Brandenberg (Oostenrijk) op 61-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de GROOT (zie XIII.131) en Trijntje KASIUS.
Rel. C. de VLIEG.
Uit deze relatie:
1.
Cees (zie XV.31).
2.
Eric.
Rel. Yvonne N.N.

XV.31
Cees de GROOT, zn. van Cornelis de GROOT (zie XIV.92) en C. de VLIEG.
Rel. Lianne N.N.
Uit deze relatie:
1.
Bas.

XIII.136
David Arie de GROOT, geb. op 11‑09‑1904 te Lange Ruige Weide, overl. op 11‑07‑1969 te Utrecht op 64-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jan de GROOT (zie XII.172) en Elizabeth ROEL.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 13‑03‑1931 te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 4) Annigje Neeltje VERBOOM, 27 jaar oud, geb. op 06‑10‑1903 te Reeuwijk, dr. van Cornelis VERBOOM en Trijntje van NIELEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Elizabeth Trijntje, geb. te Lange Ruige Weide.
Rel. Dirk Martin VERKRUIJSSEN, geb. op 03‑04‑1930 te Hilversum, overl. op 15‑11‑2016 te Utrecht op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Bartel Johannes VERKRUIJSSEN en Marretje HOGENBIRK.
2.
Trijntje Elizabeth, geb. te Lange Ruige Weide.
Rel. W. LINKS.
3.
J. (zie XIV.98).

XIV.98
J. de GROOT, zn. van David Arie de GROOT (zie XIII.136) en Annigje Neeltje VERBOOM.
Rel. Janny Cornelia PATIST, geb. op 02‑06‑1943, overl. op 29‑05‑2011 op 67-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Zeist), dr. van Jan Cornelis PATIST en F.C. RAATGEVER.
Uit deze relatie:
1.
Francoise.
2.
Arvid.

XI.66
Adrianus de GROOT, bouwman, geb. op 24‑01‑1841 om 23:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 8), overl. op 12‑11‑1923 om 19:30 u. te Lange Ruige Weide op 82-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 9), zn. van Bastiaan de GROOT (zie X.23) en Neeltje ANKER.
Tr. op 42-jarige leeftijd op 23‑02‑1883 te Lange Ruige Weide (get.: P. de Groot, A. de Groot, M. van Dam en J.T. Lekkerkerker) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1) Jannigje de JONG, 31 jaar oud, geb. op 22‑09‑1851 om 17:30 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 12), overl. op 04‑07‑1923 om 05:00 u. te Lange Ruige Weide op 71-jarige leeftijd (bron: Lange Ruige Weide, aktenr.: 5), dr. van Aart de JONG en Annigje BOEREFIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan Cornelis, bouwman, geb. op 29‑12‑1883 om 02:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 27), overl. op 02‑03‑1963 te Oudewater op 79-jarige leeftijd.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 26‑04‑1912 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. de Groot, H.P.de Groot, J. Verkaik en T. Verkaik) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 10) Adriana VERKAIK, 26 jaar oud, geb. op 02‑05‑1885 om 16:30 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 23), overl. op 15‑03‑1970 te Oudewater op 84-jarige leeftijd, dr. van Arie VERKAIK en Jacoba SCHOUTEN.
2.
Aart, geb. op 12‑03‑1885 om 10:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 5).
3.
Neeltje Bastiaantje, geb. op 10‑06‑1886 om 22:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 9), overl. op 23‑08‑1954 om 08:45 u. te Oudewater op 68-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 42).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 19‑04‑1917 te Lange Ruige Weide (get.: G. Eikelenboom en P.C. de Groot) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 3) Klaas EIKELENBOOM, 29 jaar oud, veehouder, geb. op 10‑11‑1887 om 04:00 u. te Linschoten (bron: BS Linschoten, aktenr.: 52), overl. 07‑1966 te Oudewater, zn. van Bastiaan EIKELENBOOM en Ingje ANKER.
4.
Hendrik Pieter, landbouwer, geb. op 07‑12‑1889 om 07:30 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 21), overl. op 18‑10‑1953 om 11:00 u. te Oudewater op 63-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 38).
5.
Annigje Pieternella, geb. op 27‑07‑1891 om 03:30 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 11).

XI.70
Arie de GROOT, korenmolenaar, bouwman, geb. op 21‑11‑1845 om 07:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 69), overl. op 22‑01‑1916 om 10:30 u. te Hekendorp op 70-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 3), zn. van Bastiaan de GROOT (zie X.23) en Neeltje ANKER.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 24‑04‑1874 te Waarder (get.: A. de Groot, M. Blonk, P. Mijderwijk en C.D. Zuidam) (bron: BS Waarder, aktenr.: 2) Lijsje van MOURIK, 23 jaar oud, veehoudster, geb. op 10‑06‑1850 om 04:30 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 6), overl. op 06‑01‑1918 om 03:30 u. te Lange Ruige Weide op 67-jarige leeftijd (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1), dr. van Pieter van MOURIK en Annigje van der WAAIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Bastiaantje, geb. op 08‑01‑1875 om 23:30 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 1), overl. op 04‑01‑1961 te Bergambacht op 85-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 35-jarige leeftijd op 24‑11‑1910 te Hekendorp (get.: P. Terlouw, E. Terlouw en P. de Groot en A. de Groot) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 5) Cornelis TERLOUW, 23 jaar oud, veehandelaar, geb. op 09‑04‑1887 om 06:00 u. te Streefkerk (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 25), overl. op 02‑05‑1967 te Bergambacht op 80-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Gerrit TERLOUW en Aaltje ZULVER.
2.
Pieter Cornelis, geb. op 24‑12‑1876 om 03:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 28).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 22‑04‑1909 te Oudshoorn (bron: BS Oudshoorn, aktenr.: 8), sch. na 2 jaar op 16‑01‑1912 te Hekendorp (bron: BS Hekendorp) Aagje VERDUIJN, geb. op 06‑08‑1885 om 04:30 u. te Ter Aar (bron: BS Ter Aar, aktenr.: 59), dr. van Gerrit VERDUIJN en Grietje op 't LAND.

X.27
Cornelis de GROOT, bouwman, veehouder, geb. op 22‑06‑1815 om 14:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 34), overl. op 21‑05‑1891 om 07:30 u. te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 31), zn. van Pieter de GROOT (zie IX.3) en Adriaantje EEGDEMAN.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 30‑03‑1849 te Bergambacht (get.: H. Voorsluijs, B. van Wijngaarden, C. van der Hee 2x) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 1) Kaatje NOORDLAND, 29 jaar oud, geb. op 13‑04‑1819 om 15:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 17), overl. op 07‑03‑1875 om 01:00 u. te Bergambacht op 55-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 20), dr. van Huibert NOORDLAND en Gerrigje BENSCHOP.
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 01‑11‑1849 om 10:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 54), overl. op 01‑11‑1849 om 10:30 u. te Bergambacht, 0 dagen oud (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 54).
2.
Pieter, bouwman, geb. op 15‑06‑1851 om 10:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 32), overl. op 20‑01‑1888 om 15:00 u. te Bergambacht op 36-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6), ongehuwd.

IX.5
Willem de GROOT, ged. (NGK) op 05‑04‑1778 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑01‑1870 om 20:00 u. te Benschop op 91-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 3), zn. van Bastiaan Willems de GROOT (zie VIII.3) en Margje Pieters KASTELEIJN.
Otr. op 15‑11‑1800 te Benschop (bron: Trouwen Gerecht), tr. op 22-jarige leeftijd op 07‑12‑1800 te Benschop (bron: Trouwen Gerecht) Barbara de JONG, 21 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑11‑1779 te Benschop (get.: Marrigje de Jong) (bron: Doopboek), overl. op 06‑07‑1853 om 06:30 u. te Benschop op 73-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 21), dr. van Willem Pieters de JONG en Christina Willems BEIJEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje, geb. op 13‑09‑1801 te Benschop (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑09‑1801 te Benschop (get.: Margje Kasteleijn) (bron: Doopboek), overl. op 06‑07‑1879 om 01:00 u. te Jutphaas op 77-jarige leeftijd (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 37).
Tr. (1) op 35-jarige leeftijd op 01‑04‑1837 te Benschop (get.: P. Beijen, J. Rijneveld, G. van den Berg en J.C. Kasteleijn) (bron: BS Benschop, aktenr.: 4) Jacob JONKHEIJD, 20 jaar oud, korenmolenaar, geb. op 29‑09‑1816 om 03:00 u. te Oudshoorn (bron: BS Oudshoorn, aktenr.: 39), overl. op 21‑05‑1845 om 22:00 u. te Jutphaas op 28-jarige leeftijd (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 20), zn. van Jan JONKHEIJD en Jannigje BLANKEN.
Tr. (2) op 45-jarige leeftijd op 31‑12‑1846 te Jutphaas (get.: L. Rijneveld, D.B. Bongaards, W. Marsman en G. Westbroek) (bron: BS Jutphaas, aktenr.: 9) Johannes Hendrikus TAALING, 26 jaar oud, korenmolenaar, geb. op 19‑01‑1820 om 00:30 u. te Kortenhoef (bron: BS Kortenhoef, aktenr.: 2), zn. van Jan TAALING en Geertruij FREERIKS.
2.
Willem (zie X.35).

X.35
Willem de GROOT, bouwman, geb. op 23‑01‑1803 te Benschop (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 30‑01‑1803 te Benschop (get.: Christina Bijen) (bron: Doopboek), overl. op 11‑04‑1875 om 15:00 u. te Hekendorp op 72-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 10), zn. van Willem de GROOT (zie IX.5) en Barbara de JONG.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 17‑11‑1826 te Bergambacht (get.: J. van der Leeden, P. van Lit, J. van Lit en J.L. Belz) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10) Marrigje den HOED, 22 jaar oud (zie X.38).
Tr. (2) op 31-jarige leeftijd op 15‑11‑1834 te Hekendorp (get.: K. de Wit, 2x G. Boer en A. Blom) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2) Sophia BERGSHOEF, 31 jaar oud, geb. op 30‑11‑1802 te Waarder (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 01‑12‑1802 te Waarder (get.: Jacomijntje Bergshoef) (bron: Doopboek), overl. op 27‑04‑1866 om 03:00 u. te Hekendorp op 63-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 7), dr. van Anthonie BERGSHOEF en Neeltje VERLAAN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jannigje Christina, geb. op 14‑04‑1827 om 04:00 u. te Bergambacht (bron: BS Benschop, aktenr.: 19), overl. op 06‑04‑1866 om 08:00 u. te Lopik op 38-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 23).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 01‑10‑1847 te Hekendorp (get.: J. Bosch, M. Blok, J. Vermeer en A.L. Boeser) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 4) Florus BOSCH, 31 jaar oud, bouwman, geb. op 25‑07‑1816 om 03:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 20), overl. op 24‑12‑1889 om 18:00 u. te Lopik op 73-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 50), 1e huwelijk met Neeltje Verburg. Zn. van Floris BOSCH en Johanna BOSCH.
2.
Willem (zie XI.80).
3.
Barbera, geb. op 09‑10‑1829 om 23:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 14), overl. op 14‑03‑1919 om 22:00 u. te Benschop op 89-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 20).
Tr. op 17-jarige leeftijd op 27‑11‑1846 te Hekendorp (get.: P. Vermeer, M. Blok, J. Hogenboom en J. Kinket) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 3) Dirk OSKAM, 23 jaar oud, geb. op 27‑06‑1823 om 18:00 u. te Vlist (bron: BS Vlist, aktenr.: 5), overl. op 18‑02‑1907 om 14:00 u. te Benschop op 83-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 9), zn. van Pieter OSKAM en Baldijntje ZUIDBROEK.
4.
Maria, geb. op 23‑11‑1830 om 16:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 11), overl. op 26‑01‑1899 om 03:00 u. te Werkendam op 68-jarige leeftijd (bron: BS Werkendam, aktenr.: 4).
Tr. op 18-jarige leeftijd op 23‑03‑1849 te Hekendorp (get.: W. van 't Riet, D. Oskam, J. Oskam en M. Bogaard) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2) Klaas VERWOERD, 26 jaar oud, bouwman, geb. op 05‑05‑1822 om 08:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1), overl. op 04‑06‑1902 om 17:00 u. te Werkendam op 80-jarige leeftijd (bron: BS Werkendam, aktenr.: 33), zn. van Wouter VERWOERD en Willempje OUDENES.
5.
Gerrit, geb. op 08‑12‑1831 om 14:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 10), overl. op 13‑10‑1834 om 22:00 u. te Hekendorp op 2-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 6).
Uit het tweede huwelijk:
6.
Gerrigje, geb. op 22‑03‑1835 om 14:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 4), overl. op 02‑07‑1881 om 05:00 u. te Hekendorp op 46-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 17).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 27‑11‑1857 te Hekendorp (get.: F. Bosch, D. Oskam, W. de Groot en K. Verwoerd) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 3) Aart SMIT, 33 jaar oud, landbouwer, geb. op 04‑07‑1824 om 06:00 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 23), overl. op 16‑05‑1901 om 18:00 u. te Hoenkoop op 76-jarige leeftijd (bron: BS Hoenkoop, aktenr.: 5), zn. van Gerrit SMIT en Marrigje van ZELDEREN.
7.
Anthonie, geb. op 22‑05‑1836 om 11:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2), overl. op 20‑03‑1838 om 00:30 u. te Hekendorp op 1-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 5).
8.
Jacobus (zie XI.91).
9.
Marigje, geb. op 23‑09‑1839 om 12:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 16), overl. op 12‑11‑1905 om 01:00 u. te Hekendorp op 66-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 14).
Tr. (1) op 26-jarige leeftijd op 01‑12‑1865 te Hekendorp (get.: D. Erkel, J. de Kramer, J. Kinkert en J.C. Peuler) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 5) Pieter ZUIJDAM, 36 jaar oud, bouwman, geb. op 09‑02‑1829 om 09:00 u. te Stein (bron: BS Stein, aktenr.: 3), overl. op 11‑01‑1877 om 08:00 u. te Hekendorp op 47-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2), zn. van Arij ZUIJDAM en Alida HEIJ.
Tr. (2) op 38-jarige leeftijd op 26‑07‑1878 te Hekendorp (get.: T. van Dijk, E. van Dijk, J. de Groot en A. Smit) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 3) Cornelis van DIJK, 31 jaar oud, veehouder, geb. op 03‑01‑1847 om 09:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 1), overl. op 31‑12‑1915 om 14:15 u. te Hekendorp op 68-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 14), zn. van Teunis van DIJK en Hendrika OOSTEROM.
10.
Anthonie, bouwman, geb. op 14‑01‑1842 om 23:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 1), overl. op 19‑02‑1867 om 04:00 u. te Hekendorp op 25-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 7).
11.
Pieter (zie XI.97).
12.
Neeltje, geb. op 18‑06‑1846 om 20:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 6), overl. op 03‑12‑1874 om 20:00 u. te Hekendorp op 28-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 20).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 21‑11‑1873 te Hekendorp (get.: H. Maaijen, W. de Groot, D. van Schaardenburg en A. Smit) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 9) Jan MAAIJEN, 27 jaar oud, veehouder, geb. op 17‑03‑1846 om 04:00 u. te Lange Ruige Weide (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 5), overl. op 18‑05‑1912 om 04:30 u. te Amsterdam op 66-jarige leeftijd (bron: BS Kamerik, aktenr.: 13), 2e huwelijk met Grietje van Dam. Zn. van Jacob MAAIJEN en Cornelia VERKUIL.
13.
Doodgeboren kind, geb. op 04‑09‑1848 om 21:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 9), overl. op 04‑09‑1848 om 21:00 u. te Hekendorp, 0 dagen oud (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 9).

XI.80
Willem de GROOT, koopman, timmerman, geb. op 10‑09‑1828 om 01:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 9), overl. op 08‑08‑1892 om 19:30 u. te Oudewater op 63-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 63), zn. van Willem de GROOT (zie X.35) en Marrigje den HOED (zie X.38).
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 16‑10‑1852 te Hekendorp (get.: 2x H. Oskam, A. Verkleij en J. Kinkert) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2) Maagje OSKAM, 25 jaar oud, geb. op 26‑03‑1827 om 05:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2), overl. op 15‑11‑1877 om 13:00 u. te Oudewater op 50-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 95), dr. van Gerrit OSKAM en Annigje BLOK.
Tr. (2) op 54-jarige leeftijd op 10‑08‑1883 te Houten (get.: A. Versteeg, P. van Bemmel, J. van Arkel en H. Mulder) (bron: BS Houten, aktenr.: 6) Adriana Cornelia VERSTEEG, 29 jaar oud, geb. op 22‑03‑1854 om 09:00 u. te Rhenen (bron: BS Rhenen, aktenr.: 39), overl. op 28‑06‑1902 om 05:30 u. te Oudewater op 48-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 50), dr. van Jan VERSTEEG en Evertje van den DIKKENBERG.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Marrigje, geb. op 11‑05‑1853 om 20:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 7), overl. op 22‑04‑1866 om 22:00 u. te Oudewater op 12-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 47).
2.
Annigje, geb. op 29‑10‑1854 om 20:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 77), overl. op 02‑01‑1855 om 02:00 u. te Oudewater, 65 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 2).
3.
Willem, geb. op 10‑12‑1856 om 20:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 76), overl. op 23‑12‑1856 om 06:00 u. te Oudewater, 13 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 95).
4.
Annigje, geb. op 10‑09‑1858 om 18:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 59), overl. op 08‑12‑1938 om 16:00 u. te Zegveld op 80-jarige leeftijd (bron: BS Zegveld, aktenr.: 11).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 30‑11‑1882 te Oudewater (get.: D. Oskam, C. van Dijk, H. Uithol en J. van der Bree) (bron: BS Oudewater, aktenr.: 21) Dirk OSKAMP, 29 jaar oud, visser, geb. op 18‑08‑1853 om 01:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 18), overl. op 15‑12‑1934 om 02:00 u. te Zegveld op 81-jarige leeftijd (bron: BS Zegveld, aktenr.: 11), zn. van Cornelis OSKAMP en Grietje den BOGGENDE.
5.
Sophija, geb. op 23‑10‑1860 om 13:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 77), overl. op 04‑11‑1860 om 21:30 u. te Oudewater, 12 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 81).
6.
Gerrigje Sophia, geb. op 20‑08‑1862 om 11:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 49), overl. op 17‑09‑1862 om 03:00 u. te Oudewater, 28 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 71).
7.
Willem Gerrit, koopman, geb. op 14‑03‑1864 om 17:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 21), overl. op 31‑05‑1936 om 16:00 u. te Oudewater op 72-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 20).
Tr. op 38-jarige leeftijd op 12‑09‑1902 te Reeuwijk (get.: G.A. de Groot, D. Oskamp, C. Nap en S.J. Nap) (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 24) Emmigje NAP, 33 jaar oud, geb. op 18‑07‑1869 om 13:00 u. te Kamerik (bron: BS Kamerik, aktenr.: 33), overl. op 18‑01‑1942 om 12:45 u. te Oudewater op 72-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 5), dr. van Gijsbert NAP en Maria Wilhelmina ROOZENBOOM.
8.
Gerrit Willem, geb. op 22‑10‑1865 om 08:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 81), overl. op 27‑12‑1865 om 01:00 u. te Oudewater, 66 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 100).
9.
Gerrit Anthonie (zie XII.199).
10.
Hendrik, geb. op 10‑02‑1869 om 14:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 12), overl. op 28‑05‑1869 om 22:00 u. te Oudewater, 107 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 51).
Uit het tweede huwelijk:
11.
Jan, geb. op 20‑02‑1884 om 20:30 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 14), overl. op 24‑03‑1884 om 13:30 u. te Oudewater, 33 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 30).

XII.199
Gerrit Anthonie de GROOT, koopman, geb. op 09‑11‑1867 om 23:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 101), overl. op 07‑07‑1946 om 23:00 u. te Oudewater op 78-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 35), zn. van Willem de GROOT (zie XI.80) en Maagje OSKAM.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 02‑10‑1895 te Oudewater (get.: W.G. de Groot, D. Oskam, H. Oosterom en E. van de Blaauwendraad) (bron: BS Oudewater, aktenr.: 13) Grietje de RUITER, 23 jaar oud, geb. op 01‑09‑1872 om 22:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 71), overl. op 31‑05‑1955 om 23:30 u. te Oudewater op 82-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 20), dr. van Nicolaas de RUITER en Teuntje van KOLFSCHOTEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Maagje, geb. op 01‑04‑1896 om 15:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 25), overl. op 14‑06‑1911 om 17:30 u. te Oudewater op 15-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 35).
2.
Teuntje, geb. op 19‑07‑1897 om 17:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 43).
3.
Willem, geb. op 07‑03‑1899 om 02:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 20), overl. op 26‑11‑1902 om 22:00 u. te Oudewater op 3-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 71).
4.
Klazina, geb. op 19‑01‑1901 om 01:30 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 5).
5.
Willem, geb. op 17‑04‑1903 om 03:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 37).
6.
Doodgeboren kind, geb. op 28‑01‑1905 om 05:30 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 14), overl. op 28‑01‑1905 om 05:30 u. te Oudewater, 0 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 14).
7.
Rijkje, hulp in de huishouding, geb. op 06‑03‑1906 om 05:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 14), overl. op 29‑01‑1940 om 09:00 u. te Oudewater op 33-jarige leeftijd (bron: BS Oudewater, aktenr.: 10), ongehuwd.
8.
Antje, geb. op 16‑11‑1907 om 11:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 84).
Tr. te Oudewater (get.: A.T. van Wijngaarden en W.G. de Groot) (bron: BS Oudewater, aktenr.: 8) Wouter van WIJNGAARDEN, drogist, geb. op 01‑11‑1906 om 12:00 u. te Nieuwkoop (bron: BS Nieuwkoop, aktenr.: 73), zn. van Arie van WIJNGAARDEN, veehouder, en Jannigje de GROOT (zie XII.432).
9.
Maagje, geb. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 60).
10.
Doodgeboren kind, geb. op 09‑01‑1913 om 12:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 3), overl. op 09‑01‑1913 om 12:00 u. te Oudewater, 0 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 3).

XI.91
Jacobus de GROOT, landbouwer, geb. op 09‑07‑1837 om 04:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2), overl. op 24‑08‑1893 om 22:00 u. te Benschop op 56-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 24), zn. van Willem de GROOT (zie X.35) en Sophia BERGSHOEF.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 12‑02‑1858 te Zegveld (get.: A. van Vliet, P. van Dam, J. van Lokhorst en J. Halm) (bron: BS Zegveld, aktenr.: 2) Agatha van LEEUWEN, 23 jaar oud, geb. op 21‑04‑1834 om 20:30 u. te Willeskop (bron: BS Willeskop, aktenr.: 9), overl. op 30‑12‑1877 om 01:00 u. te Benschop op 43-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 50), dr. van Dirk van LEEUWEN en Teuntje van der MEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie XII.203).
2.
Teuntje, geb. op 26‑10‑1859 om 10:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 36), overl. op 30‑08‑1919 om 12:00 u. te Benschop op 59-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 38).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 05‑01‑1882 te Benschop (get.: B. van der Vlist, W. de Groot, C. van Dijk en C. van Vliet) (bron: BS Benschop, aktenr.: 1) Adrianus van OS, 23 jaar oud, landbouwer, geb. op 14‑04‑1858 om 19:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 11), overl. op 25‑09‑1940 om 13:00 u. te Benschop op 82-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 18), zn. van Cornelis van OS en Janna BLOM.
3.
Dirk (zie XII.207).
4.
Sophieas Jacobus, geb. op 03‑01‑1865 om 00:00 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 3), overl. op 24‑09‑1865 om 01:00 u. te Snelrewaard, 264 dagen oud (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 10).
5.
Antonie, geb. op 25‑04‑1867 om 12:10 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 4), overl. op 16‑10‑1867 om 16:00 u. te Snelrewaard, 174 dagen oud (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 15).
6.
Sophia, geb. op 04‑05‑1868 om 02:30 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 4), overl. op 21‑05‑1888 om 14:00 u. te Benschop op 20-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 24).
7.
Antonie, geb. op 07‑05‑1869 om 04:00 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 9), overl. op 01‑08‑1869 om 07:00 u. te Snelrewaard, 86 dagen oud (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 10).
8.
Antonie Cornelis, geb. op 26‑05‑1870 om 19:00 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 8), overl. op 28‑02‑1871 om 11:00 u. te Snelrewaard, 278 dagen oud (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 2).
9.
Jacobus (zie XII.214).
10.
Johannes Hendrikus, geb. op 03‑12‑1872 om 20:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 67), overl. op 28‑02‑1895 om 11:30 u. te Benschop op 22-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 10).
11.
Jannigje Christina, geb. op 03‑03‑1874 om 21:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 9), overl. op 19‑06‑1874 om 18:30 u. te Benschop, 108 dagen oud (bron: BS Benschop, aktenr.: 21).
12.
Neeltje, dienstbode, geb. op 21‑03‑1875 om 02:00 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 21), overl. op 01‑02‑1947 om 21:00 u. te Tull en 't Waal op 71-jarige leeftijd (bron: BS Tull en 't Waal, aktenr.: 1).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 08‑11‑1906 te Tull en 't Waal (get.: A. van Os, D. de Groot, M. de Kruijf en H. de Kruijf) (bron: BS Tull en 't Waal, aktenr.: 1) Johannes Cornelis de KRUIJF, 38 jaar oud, geb. op 12‑08‑1868 om 18:00 u. te Tull 't Waal (bron: BS Tull en 't Waal, aktenr.: 11), overl. op 23‑10‑1944 om 11:00 u. te Tull en 't Waal op 76-jarige leeftijd (bron: BS Tull en 't Waal, aktenr.: 8), zn. van Cornelis de KRUIJF en Cornelia van SCHAIK.

XII.203
Willem de GROOT, bouwman, geb. op 04‑06‑1858 om 05:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 11), overl. op 21‑07‑1893 om 18:30 u. te Lopik op 35-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 27), zn. van Jacobus de GROOT (zie XI.91) en Agatha van LEEUWEN.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 07‑03‑1883 te Lopik (get.: J. Hoogendoorn, H. de Vos, A. van Os en W. Smallegange) (bron: BS Lopik, aktenr.: 4) Neeltje de VOS, 19 jaar oud, geb. op 28‑03‑1863 om 17:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 14), overl. op 20‑12‑1891 om 22:00 u. te Lopik op 28-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 39), dr. van Hendrik de VOS en Elizabeth KOOL.
Uit dit huwelijk:
1.
Agatha, geb. op 03‑06‑1883 om 16:00 u. te Kamerik (bron: BS Kamerik, aktenr.: 29), overl. op 03‑07‑1959 om 06:45 u. te Maartensdijk op 76-jarige leeftijd (bron: BS Maartensdijk, aktenr.: 32).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 22‑01‑1909 te Westbroek (get.: J. Hoogendoorn, J. de Leeuw, A. Grootendorst en J. Grootendorst) (bron: BS Westbroek, aktenr.: 1) Pieter DUIJKER, 25 jaar oud, rietdekker, geb. op 17‑02‑1883 om 06:00 u. te Westbroek (bron: BS Westbroek, aktenr.: 9), overl. op 03‑06‑1967 op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Westbroek), zn. van Pieter DUIJKER en Jannetje GROOTENDORST.
2.
Hendrik (zie XIII.152).
3.
Jacobus, geb. op 03‑07‑1885 om 09:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 37), overl. op 07‑10‑1885 om 03:30 u. te Lopik, 96 dagen oud (bron: BS Lopik, aktenr.: 35).
4.
Jacobus (zie XIII.155).
5.
Willem, geb. op 15‑11‑1888 om 03:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 62), overl. op 22‑02‑1889 om 04:30 u. te Lopik, 99 dagen oud (bron: BS Lopik, aktenr.: 17).
6.
Willem (zie XIII.158).
7.
Sophia Elizabeth, geb. op 24‑12‑1890 om 16:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 64), overl. op 28‑12‑1890 om 01:00 u. te Lopik, 4 dagen oud (bron: BS Lopik, aktenr.: 50).
8.
Cornelis Anthonie, geb. op 20‑12‑1891 om 16:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 60), overl. op 07‑02‑1892 om 12:00 u. te Lopik, 49 dagen oud (bron: BS Lopik, aktenr.: 3).

XIII.152
Hendrik de GROOT, slager, geb. op 31‑07‑1884 om 03:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 38), overl. op 15‑07‑1978 te Bodegraven op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Willem de GROOT (zie XII.203) en Neeltje de VOS.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 11‑03‑1909 te Waarder (get.: A.F. de Vos, P. Duijker, W.J. Boot en J.P. Molenaar) (bron: BS Waarder, aktenr.: 2) Jannetje BOOT, 27 jaar oud, geb. op 28‑12‑1881 om 04:00 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 37), overl. op 23‑09‑1969 te Bodegraven op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), dr. van Jacobus Pot BOOT en Geertje MOLENAAR.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Geertje, geb. op 11‑01‑1910 te Bodegraven (bron: BS Bodegraven, aktenr.: 5), overl. op 15‑06‑1986 te Bodegraven op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Rel. Andries van der VEEN, geb. op 07‑01‑1902 om 12:00 u. te Grootegast (bron: BS Grootegast, aktenr.: 1), overl. op 05‑08‑1946 te Gouda op 44-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 329), zn. van Geert Andries van der VEEN en Aafke Dirks KOOI.
2.
Christina Jacoba, geb. op 23‑08‑1913 te Bodegraven, overl. op 01‑04‑2000 op 86-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bodegraven).

XIII.155
Jacobus de GROOT, landbouwer, veehouder, geb. op 20‑10‑1887 om 21:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 50), overl. op 07‑10‑1972 te Bennekom op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de GROOT (zie XII.203) en Neeltje de VOS.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 22‑02‑1912 te Vleuten (get.: J. Hoogendoorn, W. van Wijngaarden, J. Griffioen en J. de Leeuw) (bron: BS Vleuten, aktenr.: 2) Willemijntje GRIFFIOEN, 21 jaar oud, geb. op 01‑05‑1890 om 17:00 u. te Vleuten (bron: BS Vleuten, aktenr.: 22), overl. op 28‑09‑1967 te Bennekom op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), dr. van Arie GRIFFIOEN en Cornelia Christina EIKELBOOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Cornelia, geb. op 13‑11‑1912 om 16:30 u. te Rhenen (bron: BS Rhenen, aktenr.: 180), overl. op 20‑03‑1999 te Oosterbeek op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
Arie (zie XIV.104).
3.
Willem, geb. op 11‑06‑1915 te Rhenen, overl. op 16‑05‑1945 te Leerdam op 29-jarige leeftijd (bron: BS Leerdam, aktenr.: 76).
4.
Cornelia Christina.
Rel. J. BROUWER.
5.
Elisabeth, geb. te Rhenen.
Tr. te Rhenen (get.: D. Meijer en W.H. Meijer) (bron: BS Rhenen, aktenr.: 7) Eibert WILGENBURG, graanhandelaar, geb. op 20‑09‑1893 om 19:00 u. te Barneveld (bron: BS Barneveld, aktenr.: 191), 1e huwelijk met Francina Davelaar. Zn. van Jacob WILGENBURG en Beertje van 't HOF.
6.
Jannetje Agatha, geb. op 24‑05‑1919 te Rhenen, overl. op 01‑08‑2012 op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bennekom).
Rel. Adriaan KOK, geb. op 17‑04‑1917 te Doesburg, overl. op 01‑01‑1967 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bennekom), 2e huwelijk met Hendrika Wilhelmina Elberta Beekman. Zn. van Klaas KOK en Francina SIJBERDEN.
7.
Jacobus.
Rel. E. LEENSTRA.
8.
Johannes, soldaat, geb. op 23‑01‑1923 te Rhenen, overl. op 20‑01‑1946 om 14:30 u. te Sungei Patoni op Malakka op 22-jarige leeftijd (bron: BS Ede, aktenr.: 230), ongehuwd.
9.
Antje Willemijntje Maria, geb. op 19‑08‑1926 te Rhenen, overl. op 17‑03‑1934 om 16:00 u. te Utrecht op 7-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 463).
10.
Hendrik.
Rel. L. JOHNSON.
11.
Anton Willem Marinus.
Rel. E. BOTHOF.

XIV.104
Arie de GROOT, geb. op 08‑06‑1914 te Rhenen, overl. op 26‑11‑1993 te Utrecht op 79-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Jacobus de GROOT (zie XIII.155) en Willemijntje GRIFFIOEN.
Rel. Judith Elisabeth Evertje HOGENDOORN, geb. op 26‑05‑1921, overl. op 11‑04‑1999 te Bilthoven op 77-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit deze relatie:
1.
Arie (zie XV.37).
2.
Wilda.
Rel. Jan N.N.
3.
Jos (zie XV.41).
4.
Gerda.
Rel. Wim N.N.
5.
Jan (zie XV.45).
6.
Anton (zie XV.47).
7.
Wim (zie XV.49).

XV.37
Arie de GROOT, zn. van Arie de GROOT (zie XIV.104) en Judith Elisabeth Evertje HOGENDOORN.
Rel. Tineke N.N.
Uit deze relatie:
1.
Helga.
2.
Marnix.
3.
Laurens.
4.
Linda.

XV.41
Jos de GROOT, zn. van Arie de GROOT (zie XIV.104) en Judith Elisabeth Evertje HOGENDOORN.
Rel. Tiny N.N.
Uit deze relatie:
1.
Arjan.
2.
Marco.
3.
Marieke.
4.
Mirjam.
5.
José.

XV.45
Jan de GROOT, zn. van Arie de GROOT (zie XIV.104) en Judith Elisabeth Evertje HOGENDOORN.
Rel. Ciska N.N.
Uit deze relatie:
1.
Henk Jan.
2.
Franciska.
3.
Trudy.

XV.47
Anton de GROOT, zn. van Arie de GROOT (zie XIV.104) en Judith Elisabeth Evertje HOGENDOORN.
Rel. Barbara N.N.
Uit deze relatie:
1.
Arko.
2.
Rik.
3.
Theo.

XV.49
Wim de GROOT, zn. van Arie de GROOT (zie XIV.104) en Judith Elisabeth Evertje HOGENDOORN.
Rel. Jacqueline N.N.
Uit deze relatie:
1.
Cheyenne.
2.
Ilse.

XIII.158
Willem de GROOT, vleeshouwer, geb. op 11‑12‑1889 om 13:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 61), overl. op 09‑04‑1949 te Leerdam op 59-jarige leeftijd (bron: BS Leerdam, aktenr.: 39), zn. van Willem de GROOT (zie XII.203) en Neeltje de VOS.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 23‑06‑1910 te Ameide (get.: H. de Groot, J. de Groot, F. Kool en A.F. Kool) (bron: BS Ameide, aktenr.: 8) Cornelia KOOL, 20 jaar oud, geb. op 09‑07‑1889 om 09:30 u. te Ameide (bron: BS Ameide, aktenr.: 30), overl. op 19‑07‑1970 te Leerdam op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Martinus KOOL en Neeltje de BIE.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie XIV.121).
2.
Neeltje Martina, geb. op 02‑05‑1912 te Leerdam, overl. op 10‑10‑1976 te Culemborg op 64-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Rel. Everardus WIGGELINKHUIZEN, geb. op 16‑05‑1907 om 09:00 u. te Culemborg (bron: BS Culemborg, aktenr.: 101), overl. op 02‑01‑1980 te Culemborg op 72-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jacobus Lambertus WIGGELINKHUIZEN en Apolonia Wouterina Pieternella STERK.
3.
Martinus, geb. 07‑1913 te Leerdam, overl. op 19‑12‑1913 om 14:00 u. te Leerdam (bron: BS Leerdam, aktenr.: 81).
4.
Martien, geb. op 12‑06‑1915 te Leerdam, overl. op 07‑05‑1973 op 57-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Leerdam).
Rel. Eigje Susanne KWAKERNAAK, geb. op 15‑03‑1918, overl. op 01‑08‑1995 op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Leerdam).
5.
Neeltje Agatha, geb. op 11‑12‑1916 te Leerdam, overl. op 14‑04‑2014 te Culemborg op 97-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Hendrik van TIEL, geb. op 04‑03‑1917 te Culemborg (bron: BR Culemborg), overl. op 25‑04‑1987 te Culemborg op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jan Hendrik van TIEL en Henrietta Maria SEGERS.
6.
H.
Rel. M. MUILWIJK.

XIV.121
Willem de GROOT, geb. op 22‑05‑1911 te Leerdam, overl. op 21‑06‑2001 te Leerdam op 90-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de GROOT (zie XIII.158) en Cornelia KOOL.
Rel. (1) Yke Geertruida den UIJL, geb. op 27‑04‑1911, overl. op 25‑10‑1968 te Leerdam op 57-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. (2) Rijna van NOORD, overl. op 21‑11‑1993.
Uit de eerste relatie:
1.
Meta Margriet (Meta), geb. op 15‑10‑1945 te Leerdam, overl. op 06‑03‑2016 te Leek op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. A.K. (Atie) POLL.
2.
C.Ph. (Corry).
Rel. J.H. (Co) van MEETEREN.
3.
Ph.J. (Finie).
Rel. H. (Henk) DONGA.

XII.207
Dirk de GROOT, werkman, veehandelaar, geb. op 21‑08‑1861 om 17:00 u. te Snelrewaard (bron: BS Snelrewaard, aktenr.: 10), overl. op 31‑03‑1928 om 19:30 u. te Abcoude-Proostdij op 66-jarige leeftijd (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 7), zn. van Jacobus de GROOT (zie XI.91) en Agatha van LEEUWEN.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 27‑02‑1890 te Hekendorp (get.: A. van Os, W. de Groot, J.C. Peuler en C. van Dijk) (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2) Alida ZUIDAM, 21 jaar oud, geb. op 02‑05‑1868 om 22:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 242), overl. op 21‑09‑1943 om 09:00 u. te Abcoude-Proostdij op 75-jarige leeftijd (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 16), dr. van Pieter ZUIDAM en Marrigje de GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus, koopman, geb. op 26‑05‑1890 om 06:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude Proostdij, aktenr.: 34), overl. op 15‑08‑1935 om 16:30 u. te Amsterdam op 45-jarige leeftijd (bron: BS Ouder-Amstel, aktenr.: 31).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 10‑06‑1920 te Ouder-Amstel (get.: D. de Groot, P. de Groot, A. Hogenhout en P. Hogenhout) (bron: BS Ouder-Amstel, aktenr.: 21) Hendrikje HOGENHOUT, 32 jaar oud, geb. op 22‑11‑1887 om 02:30 u. te Ouder-Amstel (bron: BS Ouder-Amstel, aktenr.: 92), dr. van Arie HOGENHOUT en Aaltje WORM.
2.
Pieter (zie XIII.164).
3.
Cornelis Willem, geb. op 19‑11‑1892 om 20:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 59), overl. op 04‑12‑1892 om 11:00 u. te Abcoude-Proostdij, 15 dagen oud (bron: BS Abcoude Proostdij, aktenr.: 56).
4.
Agatha, geb. op 17‑10‑1893 om 19:30 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude Proostdij, aktenr.: 45), overl. ong. 1970.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 18‑08‑1926 te Abcoude-Proostdij (get.: J. de Groot en A. Verhagen) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 10) Willem VERHAGEN, 31 jaar oud, winkelier, geb. op 05‑10‑1894 om 06:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 24), overl. op 13‑07‑1983 te Oudewater op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Aart VERHAGEN en Jacoba Wilhelmina VERDOUW.
5.
Margje, geb. op 26‑01‑1895 om 14:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 5).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 10‑11‑1921 te Abcoude-Proostdij (get.: J. de Groot en P. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 12) Jan EINDHOVEN, 31 jaar oud, spoorwegarbeider, magazijnmeester, geb. op 30‑06‑1890 om 19:00 u. te Abcoude-Baambrugge (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 32), overl. op 05‑08‑1949 om 03:30 u. te Abcoude op 59-jarige leeftijd (bron: BS Abcoude, aktenr.: 26), zn. van Dirk EINDHOVEN en Maria STIENSTRA.
6.
Willem Hendrik, geb. op 09‑09‑1896 om 07:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 49), overl. op 27‑12‑1896 om 00:30 u. te Abcoude-Proostdij, 109 dagen oud (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 43).
7.
Willem Hendrik, geb. op 07‑02‑1898 om 13:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 9).
8.
Alida Sophia, geb. op 31‑10‑1899 om 18:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proosdij, aktenr.: 36), overl. op 13‑09‑1987 te Ede op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 16‑05‑1923 te Abcoude-Proostdij (get.: P. van Schoonhoven en J. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 9) Jan van SCHOONHOVEN, 25 jaar oud, melkslijter, geb. op 07‑07‑1897 om 11:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1662), overl. op 12‑07‑1978 te Groenekan op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Zacharias van SCHOONHOVEN en Maria Geertrui RIKKELMAN.
9.
Dirk, geb. op 06‑09‑1901 om 15:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 29).
10.
Sophia, geb. op 22‑03‑1903 om 20:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 10).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 22‑04‑1926 te Abcoude-Proostdij (get.: A. Hoogendoorn en J. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 4) Joost HOOGENDOORN, 25 jaar oud, veehouder, geb. op 12‑07‑1900 om 01:00 u. te Vinkeveen (bron: BS Vinkeveen en Waverveen, aktenr.: 63), overl. op 16‑02‑1969 te Vinkeveen op 68-jarige leeftijd, zn. van Nicolaas HOOGENDOORN en Philippijntje SAMSOM.
11.
Hendrik (zie XIII.178).
12.
Jannetje Christina, geb. op 01‑07‑1906 om 15:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 23).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 10‑04‑1929 te Abcoude-Proostdij (get.: P. Kars en J. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 1), sch. te Amsterdam (bron: BS Abcoude) Hendrik KARS, veehouder, geb. op 16‑12‑1905 om 15:30 u. te Ouder-Amstel (bron: BS Ouder-Amstel, aktenr.: 116), zn. van Willem KARS en Geertje van der WILT.
13.
Teuntje, geb. op 09‑07‑1908 om 21:30 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 20).
Tr. te Abcoude-Proostdij (get.: W. Aurik, P. de Groot en A. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 3) Gerrit AURIK, schillenophaler, geb. op 06‑03‑1906 te Nieuwer-Amstel (bron: BS Nieuwer-Amstel, aktenr.: 48), zn. van Pieter Wilhelm Arnoldus AURIK en Hendrika BOLMEIJER.
14.
Arie, geb. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 31).

XIII.164
Pieter de GROOT, koopman, geb. op 09‑07‑1891 om 05:00 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proosdij, aktenr.: 35), zn. van Dirk de GROOT (zie XII.207) en Alida ZUIDAM.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 29‑08‑1913 te Houten (get.: J. van Arkel en J. Krol) (bron: BS Houten, aktenr.: 10) Teuntje PUIJK, 21 jaar oud, geb. op 14‑07‑1892 om 07:00 u. te Houten (bron: BS Houten, aktenr.: 34), dr. van Wouter Jasper PUIJK en Mina HOL.
Uit dit huwelijk:
1.
Wouter (zie XIV.133).
2.
Pieter, boerenknecht, geb. op 29‑11‑1915 om 00:30 u. te Abcoude-Baambrugge (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 25), overl. op 27‑04‑1969 te Vinkeveen op 53-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats De Nieuwe Ooster, Amsterdam).
Tr. te Abcoude Aaltje van LEEUWEN, geb. te Vinkeveen, dr. van Antonie van LEEUWEN en Bartje VREEKAMP.
3.
Wilhelmina, geb. op 24‑02‑1917 te Abcoude-Baambrugge (bron: BR Abcoude-Baambrugge), overl. op 26‑12‑1995 te Hilversum op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Rel. Beert MUR, geb. op 07‑08‑1917 te Kortenhoef, overl. op 25‑07‑2009 te Hilversum op 91-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
4.
Jacobus, geb. te Abcoude-Baambrugge (bron: BR Abcoude-Baambrugge).
5.
Teunis Wouter (zie XIV.140).
6.
Evert, geb. te Abcoude-Baambrugge (bron: BR Abcoude-Baambrugge).
7.
Alida Agatha, geb. op 21‑03‑1923 te Abcoude-Baambrugge (bron: BR Abcoude-Baambrugge), overl. ong. 1967.
Tr. te Abcoude Jan SLOESERWIJ, geb. te Abcoude-Baambrugge.
8.
Johanna, geb. op 09‑09‑1925 te Abcoude-Baambrugge (bron: BR Abcoude-Baambrugge), overl. op 20‑03‑2010 op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Leusden).
9.
Willem, geb. te Abcoude-Baambrugge (bron: BR Abcoude-Baambrugge).

XIV.133
Wouter de GROOT, boerenarbeider, geb. te Abcoude-Baambrugge (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 18), zn. van Pieter de GROOT (zie XIII.164) en Teuntje PUIJK.
Tr. te Abcoude-Baambrugge (get.: B. van Heeringen en P. de Groot) (bron: BS Abcoude-Baambrugge, aktenr.: 10) Maria van HEERINGEN, geb. te Geldermalsen (bron: BR Geldermalsen), dr. van Willem van HEERINGEN en Hilleke RAVENHORST.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geb. te Abcoude-Baambrugge (bron: BR Abcoude-Baambrugge).

XIV.140
Teunis Wouter de GROOT, geb. op 27‑10‑1919 te Abcoude-Baambrugge (bron: BR Abcoude-Baambrugge), overl. op 14‑02‑1993 te Baambrugge op 73-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Pieter de GROOT (zie XIII.164) en Teuntje PUIJK.
Rel. J. VIS.
Uit deze relatie:
1.
Piet, geb. op 25‑09‑1944, overl. op 15‑01‑2004 op 59-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Baambrugge).

XIII.178
Hendrik de GROOT, melkslijter, geb. op 14‑06‑1904 om 22:30 u. te Abcoude-Proostdij (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 13), overl. op 21‑12‑1966 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, zn. van Dirk de GROOT (zie XII.207) en Alida ZUIDAM.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 14‑06‑1934 te Abcoude-Proostdij (get.: J. de Groot en P. de Groot) (bron: BS Abcoude-Proostdij, aktenr.: 6) Aafke WOUD, 26 jaar oud, geb. op 10‑07‑1907 om 19:00 u. te Loendersloot (bron: BS Loendersloot, aktenr.: 3), overl. op 08‑02‑1972 te Abcoude op 64-jarige leeftijd, dr. van Age WOUD en Cornelia den HERTOG.
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 01‑09‑1950 om 07:00 u. te Abcoude (bron: BS Abcoude, aktenr.: 25), overl. op 01‑09‑1950 om 07:00 u. te Abcoude, 0 dagen oud (bron: BS Abcoude, aktenr.: 25).

XII.214
Jacobus de GROOT, bouwman, geb. op 03‑07‑1871 om 03:30 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 37), overl. op 06‑10‑1920 om 04:15 u. te Leiden op 49-jarige leeftijd (bron: BS Leiden, aktenr.: 731), zn. van Jacobus de GROOT (zie XI.91) en Agatha van LEEUWEN.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 30‑04‑1897 te Stolwijk (get.: A. van Os, D. de Groot, C. de Bruijn en A. Zuidam) (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 18) Maria Adriana BAAS, 31 jaar oud, geb. op 06‑03‑1866 om 07:30 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 15), overl. op 04‑02‑1945 te Bodegraven op 78-jarige leeftijd (bron: BS Bodegraven, aktenr.: 14), dr. van Jan BAAS en Margje van VLIET.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Jan Teunis, geb. op 16‑02‑1902 om 11:45 u. te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 11).
2.
Jan Teunis, geb. op 30‑01‑1904 te Stolwijk, overl. op 15‑02‑1904 om 06:00 u. te Stolwijk, 16 dagen oud (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 10).

XI.97
Pieter de GROOT, bouwman, geb. op 24‑02‑1844 om 03:00 u. te Hekendorp (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 2), overl. op 18‑03‑1928 om 20:00 u. te Lopik op 84-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 8), zn. van Willem de GROOT (zie X.35) en Sophia BERGSHOEF.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 11‑03‑1870 te Lopik (get.: J. de Groot, A. Smit, T. van Schieveen en P. van Schieveen) (bron: BS Lopik, aktenr.: 6) Mergje van SCHIEVEEN, 27 jaar oud, geb. op 26‑03‑1842 om 14:00 u. te Willeskop (bron: BS Willeskop, aktenr.: 6), overl. op 17‑12‑1927 om 13:30 u. te Lopik op 85-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 34), dr. van Jan van SCHIEVEEN en Janna BOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Sophia, geb. op 10‑04‑1871 om 11:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 20), overl. op 07‑03‑1947 om 02:30 u. te Benschop op 75-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 11).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 29‑03‑1895 te Lopik (get.: B. de Heer, W. den Ouden, J. Maaijen en P. van Schieveen) (bron: BS Lopik, aktenr.: 2) Tijmen ROSENBOOM, 28 jaar oud, bouwman, geb. op 10‑12‑1866 om 01:30 u. te Benschop (bron: BS Benschop, aktenr.: 52), overl. op 07‑03‑1933 om 19:00 u. te Benschop op 66-jarige leeftijd (bron: BS Benschop, aktenr.: 4), zn. van Cornelis ROSENBOOM en Aagje ERKEL.
2.
Janna, geb. op 26‑04‑1873 om 06:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 21), overl. op 25‑05‑1954 om 06:00 u. te Lopik op 81-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 17).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 12‑06‑1896 te Lopik (get.: P. van Schieveen, T. van Schieveen, D. van den Berg en D.J. de With) (bron: BS Lopik, aktenr.: 4) Jan Dirk de WITH, 30 jaar oud, geb. op 10‑07‑1865 om 23:30 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 32), overl. op 24‑05‑1921 om 22:00 u. te Lopik op 55-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 9), zn. van Hendrik de WITH en Jannigje van der GRIFT.
3.
Willem Anthonie (zie XII.224).
4.
Annigje, geb. op 13‑05‑1876 om 19:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 27), overl. op 13‑02‑1945 om 22:00 u. te Lopik op 68-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 14).
5.
Jan (zie XII.230).
6.
Paulina, geb. op 24‑03‑1882 om 23:30 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 8).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 27‑05‑1904 te Lopik (get.: T. Rosenboom, J. de With, J. de Groot en J. Potuijt) (bron: BS Lopik, aktenr.: 8) Klaas POTUIJT, 29 jaar oud, bouwman, geb. op 17‑11‑1874 om 06:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 98), zn. van Cornelis Teunis POTUIJT en Neeltje VERBURG.
7.
Floris (zie XII.234).

XII.224
Willem Anthonie de GROOT, burgemeester van Marken, geb. op 26‑10‑1874 om 04:30 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 42), zn. van Pieter de GROOT (zie XI.97) en Mergje van SCHIEVEEN.
Tr. (1) op 34-jarige leeftijd op 22‑10‑1909 te Marken (get.: P. de Groot, F. de Groot, P. Laurusse en D. Groenhart) (bron: BS Marken, aktenr.: 15) Adriana Petronella van THIEL, 22 jaar oud, geb. op 12‑03‑1887 om 09:00 u. te Purmerend (bron: BS Purmerend, aktenr.: 41), overl. op 05‑03‑1917 om 10:00 u. te Amsterdam op 29-jarige leeftijd (bron: BS Marken, aktenr.: 4), dr. van Leendert Louis van THIEL en Agatha Adriana LAURUSSE.
Tr. (2) op 42-jarige leeftijd op 25‑10‑1917 te 's-Gravenhage (get.: P. Tours en G.M.J. van Roessel) (bron: 's-Gravenhage, aktenr.: B1256), sch. na 1 jaar op 23‑05‑1919 te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage), uitspraak rechtbank d.d. 01-05-1919 Louisa Frederika Wilhelmina ADDINK, geb. op 05‑09‑1870 om 15:00 u. te Delft (bron: BS Delft, aktenr.: 602), overl. op 22‑01‑1919 om 17:00 u. te 's-Gravenhage op 48-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 312), 2e huwelijk met David Willem Bode. Dr. van Anthonie Daniel ADDINK en Marie Cornelie CARIOT.
Tr. (3) op 46-jarige leeftijd op 24‑08‑1921 te 's-Gravenhage (get.: H. Verseveldt en R. Dreijer) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A1271) Sieberigje SCHAAFF, 28 jaar oud, geb. op 30‑11‑1892 om 23:00 u. te Berchem (Antwerpen, België) (bron: BS Berchem, aktenr.: 525), overl. op 30‑07‑1923 om 22:00 u. te 's-Gravenhage op 30-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2319), dr. van Sjoerd SCHAAFF en Kaatje Pieternella van DAMME.
Tr. (4) op 51-jarige leeftijd op 23‑12‑1925 te 's-Gravenhage (get.: A. Wijnbergen en G.M. Hobus) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: B1442) Johanna MOOLENAAR, 39 jaar oud, geb. op 14‑08‑1886 te Grand Rapids (Kent County, Michigan) (bron: BR 's-Gravenhage), dr. van Johannes MOOLENAAR en Lewina ALGERA.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pieter, geb. op 26‑10‑1910 te Marken (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 24‑06‑1919 om 10:00 u. te 's-Gravenhage op 8-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2642).
2.
Leendert Louis, geb. te Marken (bron: BR 's-Gravenhage).
3.
Mergje, geb. te Marken (bron: BR 's-Gravenhage).
4.
Jan Florus, geb. te Marken (bron: BR 's-Gravenhage).

XII.230
Jan de GROOT, bouwman, geb. op 02‑05‑1879 om 05:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 23), overl. op 11‑12‑1927 om 04:30 u. te Lopik op 48-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 33), zn. van Pieter de GROOT (zie XI.97) en Mergje van SCHIEVEEN.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 11‑03‑1910 te Lopik (get.: W.A. de Groot, F. de Groot, H.A. Brokking en C. Spelt) (bron: BS Lopik, aktenr.: 4) Cornelia SPELT, 34 jaar oud, geb. op 07‑03‑1876 om 03:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 10), overl. op 23‑10‑1942 om 04:45 u. te Lopik op 66-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 17), dr. van Pieter SPELT en Aafje de GIER.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geb. op 10‑03‑1911 om 07:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 8), overl. op 23‑06‑1983 op 72-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lopik).
Rel. Janna Maria KOREVAAR, geb. op 17‑02‑1913, overl. op 19‑01‑1998 op 84-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lopik).

XII.234
Floris de GROOT, veehouder, geb. op 30‑11‑1885 om 01:30 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 62), overl. op 04‑12‑1947 om 22:45 u. te Lopik op 62-jarige leeftijd (bron: BS Lopik, aktenr.: 32), zn. van Pieter de GROOT (zie XI.97) en Mergje van SCHIEVEEN.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 23‑09‑1909 te Lopik (get.: W.A. de Groot, J. de Groot, W.A. Benschop en K. Potuijt) (bron: BS Lopik, aktenr.: 3) Antje Clazina BENSCHOP, 25 jaar oud, geb. op 22‑09‑1884 om 10:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 52), overl. op 04‑05‑1964 te Lopik op 79-jarige leeftijd, dr. van Cornelis BENSCHOP en Elisabeth EIKELENBOOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, geb. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 6).
2.
Pieter, geb. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 6).
Rel. H. van GARDEREN.
3.
Willem Adriaan (zie XIII.196).
4.
Willem Antonie (zie XIII.198).
5.
Eliberthus, geb. op 26‑12‑1913 om 10:30 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 49), overl. op 17‑01‑1914 om 06:00 u. te Lopik, 22 dagen oud (bron: BS Lopik, aktenr.: 1).
6.
Jan, geb. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 42).
7.
Martinus (zie XIII.202).
8.
Arie, geb. op 26‑11‑1917 te Lopik, overl. op 16‑09‑1999 te Lopik op 81-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 39-jarige leeftijd op 04‑04‑1957 te Willeskop Metje van ECK, 28 jaar oud, geb. op 13‑05‑1928, overl. op 25‑03‑1995 te Lopik op 66-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
9.
Sophia, geb. op 04‑11‑1919 te Lopik, overl. op 10‑12‑1980 op 61-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Lopik).
10.
Floris Cornelis, geb. te Lopik.
11.
Antonie Frederik, geb. te Lopik.
12.
Nicolaas Anne, geb. 09‑1928 te Lopik, overl. op 29‑04‑1929 om 06:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 12).

XIII.196
Willem Adriaan de GROOT, veehouder, geb. op 17‑02‑1912 om 14:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 8), overl. op 06‑02‑2001 te IJsselstein op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Floris de GROOT (zie XII.234) en Antje Clazina BENSCHOP.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 25‑05‑1938 te Kockengen (get.: A. de Heer en P. de Groot) (bron: BS Kockengen, aktenr.: 3) Marrigje Clazina de HEER, 26 jaar oud, geb. op 29‑08‑1911 om 06:30 u. te Kockengen (bron: BS Kockengen, aktenr.: 14), overl. op 10‑01‑2001 te IJsselstein op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Vreeswijk), dr. van Aart de HEER en Pietertje Aafje van VLIET.
Uit dit huwelijk:
1.
Aart.
Rel. Marry N.N.
2.
Ans.
Rel. C.M. van DIEREN.
3.
Floris.
Rel. Margriet N.N.
4.
Piet.
Rel. Corrie N.N.
5.
Fieneke.
Rel. Rob N.N.
6.
Marrie.
Rel. Rien N.N.

XIII.198
Willem Antonie de GROOT, predikant, geb. op 26‑01‑1913 om 01:00 u. te Lopik (bron: BS Lopik, aktenr.: 3), overl. op 10‑06‑1984 te Nieuwpoort op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Floris de GROOT (zie XII.234) en Antje Clazina BENSCHOP.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 07‑03‑1945 Marrigje van HOF, 30 jaar oud, geb. op 21‑02‑1915 te Waarder, overl. op 23‑05‑2011 te Amerongen op 96-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Nieuwpoort).
Uit dit huwelijk:
1.
Ariaantje, geb. op 24‑07‑1952 te Ammerstol, overl. op 09‑02‑2012 te Utrecht op 59-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
2.
H. (Gonnie).
Rel. G.W. (Goof) RIJNSBURGER.
3.
Floris Willem (Floor) (zie XIV.163).
4.
A.C. (Anneke).
Rel. J. (Jan) MEULDIJK.

XIV.163
Floris Willem (Floor) de GROOT, zn. van Willem Antonie de GROOT (zie XIII.198) en Marrigje van HOF.
Tr. (1) te Barneveld (bron: Advertentie) Koosje Murkje BLEIJ.
Rel. (2) Christijntje Folkertje Catharina de GIER, geb. op 16‑05‑1949, overl. op 29‑11‑2004 te Goudriaan op 55-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit de tweede relatie:
1.
Anton (zie XV.59).
2.
Gerdine.
Rel. Jan‑Hermen VROEGINDEWEIJ.
3.
Marijke.

XV.59
Anton de GROOT, zn. van Floris Willem (Floor) de GROOT (zie XIV.163) en Christijntje Folkertje Catharina de GIER.
Rel. Claudia de COCQ.
Uit deze relatie:
1.
Pieter.
2.
Karin.
3.
Steven.
4.
Martijn.

XIII.202
Martinus de GROOT, geb. op 22‑11‑1916 te Lopik, overl. op 24‑02‑2003 te Lopik op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Floris de GROOT (zie XII.234) en Antje Clazina BENSCHOP.
Rel. Hesselina RUITENBEEK, geb. op 26‑12‑1927, overl. op 14‑08‑2011 te Lopik op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Uit deze relatie:
1.
Arie (zie XIV.168).
2.
Floor (zie XIV.170).
3.
Geurt (zie XIV.172).
4.
Anne (zie XIV.174).

XIV.168
Arie de GROOT, zn. van Martinus de GROOT (zie XIII.202) en Hesselina RUITENBEEK.
Rel. Joke N.N.
Uit deze relatie:
1.
Mark.
2.
Sander.
3.
Frank.

XIV.170
Floor de GROOT, zn. van Martinus de GROOT (zie XIII.202) en Hesselina RUITENBEEK.
Rel. Marjan N.N.
Uit deze relatie:
1.
Mario.
2.
Anthony.
3.
Kevin.

XIV.172
Geurt de GROOT, zn. van Martinus de GROOT (zie XIII.202) en Hesselina RUITENBEEK.
Rel. Marian N.N.
Uit deze relatie:
1.
Michellle.
2.
Youri.

XIV.174
Anne de GROOT, zn. van Martinus de GROOT (zie XIII.202) en Hesselina RUITENBEEK.
Rel. Ingrid N.N.
Uit deze relatie:
1.
Tom.
2.
Kim.
3.
Daan.

IX.10
Zijgje de GROOT, ged. (NGK) op 15‑10‑1786 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 24‑01‑1863 om 21:30 u. te Bergambacht op 76-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6), dr. van Bastiaan Willems de GROOT (zie VIII.3) en Margje Pieters KASTELEIJN.
Otr. op 26‑08‑1808 te Bergambacht (bron: Trouwboek Gerecht), tr. op 21-jarige leeftijd op 11‑09‑1808 te Bergambacht (bron: Trouwboek Gerecht) Aalbert van WIJNGAARDEN, 23 jaar oud, bouwman, ged. (NGK) op 03‑04‑1785 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 04‑08‑1865 om 23:30 u. te Bergambacht op 80-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 44), zn. van Jan van WIJNGAARDEN en Krijntje de GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan, bouwman, geb. op 10‑01‑1811 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 20‑01‑1811 te Bergambacht (get.: Niesje van der Graaf) (bron: Doopboek), overl. op 07‑08‑1879 om 07:00 u. te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 42).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 10‑01‑1840 te Bergambacht (get.: P. van Wingerden, C. de Groot, J. van der Leeden en J. Speksnijder) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 2) Adriana de GROOT, 23 jaar oud, geb. op 12‑06‑1816 om 10:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 28), overl. op 26‑11‑1903 om 21:00 u. te Bergambacht op 87-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 51), dr. van Pieter de GROOT (zie IX.3) en Adriaantje EEGDEMAN.

VII.5
Jan Ariens de GROOT, ged. (NGK) op 23‑08‑1716 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 15‑10‑1752 te Bergambacht op 36-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Zn. van Arij Cornelis de GROOT (zie VI.1) en Trijntje Willems de JONGH.
Otr. op 08‑03‑1748 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 31-jarige leeftijd op 31‑03‑1748 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Neeltje Cornelis de GROOT, 21 jaar oud (zie VII.10).
Uit dit huwelijk:
1.
Arij Jans (zie VIII.10).
2.
Marrigje Jans, ged. (NGK) op 02‑04‑1752 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 23‑07‑1805 te Bergambacht op 53-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 26‑07‑1805 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Otr. op 08‑03‑1776 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 29‑03‑1776 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Jan VRANKRIJKER, 31 jaar oud, ged. (NGK) op 05‑01‑1745 te Schoonhoven (get.: Anna Jans Versluijs) (bron: Doopboek), overl. op 29‑09‑1823 om 05:00 u. te Bergambacht op 78-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 38), zn. van Arie Gerrits VRANKRIJKER en Arjaantje Jans VERSLUIJS.

VIII.10
Arij Jans de GROOT, ged. (NGK) op 30‑03‑1749 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑06‑1810 te Bergambacht op 61-jarige leeftijd (bron: Register aangeven lijken), zn. van Jan Ariens de GROOT (zie VII.5) en Neeltje Cornelis de GROOT (zie VII.10).
Otr. op 05‑04‑1776 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 28‑04‑1776 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Maria Cornelis TREUREN (Marijgje), 21 jaar oud, ged. (NGK) op 18‑08‑1754 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 03‑10‑1804 te Bergambacht op 50-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Dr. van Cornelis Claas TREUREN en Jannigje Joosts KOOIJ.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, ged. (NGK) op 25‑05‑1777 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 19‑02‑1843 om 01:00 u. te Broek op 65-jarige leeftijd (bron: BS Broek, aktenr.: 8).
Otr. op 30‑04‑1802 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk 05‑1802 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Klaas BOTH, bouwman, ged. (NGK) op 08‑12‑1771 te Stolwijk (get.: Geertje Croon) (bron: Doopboek), overl. op 19‑09‑1829 om 14:00 u. te Bloemendaal op 57-jarige leeftijd (bron: BS Broek, aktenr.: 31), 1e huwelijk met Pietertje de Jong. Zn. van Willem BOTH en Cornelia de HEER.
2.
Jannigje (zie IX.16).
3.
Jan Aries, ged. (NGK) op 12‑12‑1779 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 17‑01‑1780 te Bergambacht, 36 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. Begr. op 20‑01‑1780 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
4.
Jan, ged. (NGK) op 27‑05‑1781 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 05‑07‑1781 te Bergambacht, 39 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begr. op 07‑07‑1781 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
5.
Jan (zie IX.19).
6.
Cornelia, ged. (NGK) op 08‑02‑1784 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 04‑10‑1844 om 11:00 u. te Bergambacht op 60-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 46).
Otr. op 09‑10‑1803 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk 10‑1803 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Krijn HOFLAND, bouwman, ged. (NGK) op 25‑07‑1784 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 27‑04‑1860 om 03:00 u. te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 16), zn. van Bartholomeus HOFLAND en Neeltje KOOIJMAN.
7.
Janna, ged. (NGK) op 16‑04‑1786 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 19‑04‑1849 om 10:00 u. te Bergambacht op 63-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 26).
Otr. op 31‑05‑1811 te Bergambacht (bron: Trouwboek Gerecht), tr. op 25-jarige leeftijd op 21‑06‑1811 te Bergambacht (bron: Trouwboek Gerecht) Willem van der WEIJDEN, 28 jaar oud, arbeider, ged. (NGK) op 23‑03‑1783 te Stolwijk (get.: Margje Casteleijn) (bron: Doopboek), overl. op 08‑09‑1864 om 16:00 u. te Lekkerkerk op 81-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 78), zn. van Pieter van der WEIJDEN en Fijgje CASTELEIJN.
8.
Cornelis, ged. (NGK) op 29‑07‑1787 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 22‑10‑1787 te Bergambacht, 85 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
9.
Trijntje, ged. (NGK) op 21‑06‑1789 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑07‑1855 om 15:30 u. te Gouderak op 66-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 7).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 14‑10‑1813 te Berkenwoude (get.: D. van Aldenhoven, A. Johannisse, K. Both en A. Snel) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 2) Arij KAPTEIJN, 24 jaar oud, landbouwer, geb. op 23‑02‑1789 te Berkenwoude (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 01‑03‑1789 te Berkenwoude (get.: Geertje Aldenhoven) (bron: Doopboek), overl. op 29‑06‑1859 om 18:00 u. te Gouderak op 70-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 10), zn. van Fop KAPTEIJN en Cornelia van ALDENHOVEN.
10.
Cornelis, geb. op 06‑08‑1794 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 10‑08‑1794 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 02‑12‑1794 te Bergambacht, 118 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Begr. op 05‑12‑1794 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
11.
Grietje, geb. op 06‑05‑1796 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 15‑05‑1796 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 15‑11‑1824 om 22:30 u. te Gouda op 28-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 331).
Tr. op 19-jarige leeftijd op 01‑05‑1816 te Gouda (get.: L. van Baren, W. Stam, G. den Hoed en J. de Groot) (bron: BS Gouda, aktenr.: 22) Klaas JONKHEID, 31 jaar oud, bouwman, ged. (NGK) op 19‑09‑1784 te Waddinxveen (get.: Janna Verburg) (bron: Doopboek), overl. op 03‑04‑1872 om 13:00 u. te Gouda op 87-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 207), 1e huwelijk met Marijje Kok, 3e huwelijk met Celia Verburg, 4e huwelijk met Neeltje Lafeber. Zn. van Jan JONKHEID en Margje STAM.

IX.16
Jannigje de GROOT, ged. (NGK) op 23‑08‑1778 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 03‑11‑1830 om 01:00 u. te Bergambacht op 52-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 40), dr. van Arij Jans de GROOT (zie VIII.10) en Maria Cornelis TREUREN (Marijgje).
Otr. op 11‑03‑1803 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk 03‑1803 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Gerrit Cornelis den HOED, korenmolenaar, ged. (NGK) op 15‑02‑1778 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 01‑04‑1872 om 23:00 u. te Bergambacht op 94-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 23), 2e huwelijk met Klaasje de Langen. Zn. van Cornelis Willems den HOED en Marrigje Willems SCHENK.
Uit dit huwelijk:
1.
Marrigje (zie X.38).

X.38
Marrigje den HOED, geb. op 11‑01‑1804 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 22‑01‑1804 te Bergambacht (get.: Aaltje Oskam) (bron: Doopboek), overl. op 20‑12‑1831 om 14:00 u. te Hekendorp op 27-jarige leeftijd (bron: BS Hekendorp, aktenr.: 13), dr. van Gerrit Cornelis den HOED, korenmolenaar, en Jannigje de GROOT (zie IX.16).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 17‑11‑1826 te Bergambacht (get.: J. van der Leeden, P. van Lit, J. van Lit en J.L. Belz) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 10) Willem de GROOT, 23 jaar oud (zie X.35).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder X.35).

IX.19
Jan de GROOT, bouwman, ged. (NGK) op 05‑01‑1783 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 20‑12‑1848 om 04:00 u. te Gouderak op 65-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 83), zn. van Arij Jans de GROOT (zie VIII.10) en Maria Cornelis TREUREN (Marijgje).
Otr. op 25‑09‑1807 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 18‑10‑1807 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Cornelia den HARTOG, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 17‑07‑1785 te Gouderak (get.: Pietertje Hartog) (bron: Doopboek), overl. op 28‑04‑1875 om 16:00 u. te Gouderak op 89-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 20), dr. van Jan Wouters den HARTOG en Marrigje Pieters ROOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geb. op 02‑01‑1809 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 15‑01‑1809 te Bergambacht (get.: Jannigje de Groot) (bron: Doopboek), overl. op 01‑02‑1890 om 01:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 81-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 11).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 28‑02‑1830 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: J. Donker, E. Schoemaker, W. Spoormaker en J. van der Zijde) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 3) Arij Leendert HERLAAR, 23 jaar oud, bouwknecht, geb. op 17‑01‑1807 te Streefkerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 21‑01‑1807 te Streefkerk (get.: Adriana Buurman) (bron: Doopboek), overl. op 04‑02‑1876 om 06:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 69-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 9), zn. van Adrianus HERLAAR en Leentje BUURMAN.
2.
Jan (zie X.41).
3.
Margje, dienstbode, geb. op 15‑03‑1818 om 06:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8), overl. op 15‑01‑1890 om 22:30 u. te Reeuwijk op 71-jarige leeftijd (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 10).
Tr. op 38-jarige leeftijd op 11‑05‑1856 te Gouderak (get.: W. Both, P. Both, C. de Groot en C. Rijkaart) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 2) Hendrik BOTH, 52 jaar oud, geb. op 21‑02‑1804 te Stolwijk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 26‑02‑1804 te Stolwijk (get.: Lena Casteleijn) (bron: Doopboek), overl. op 06‑03‑1878 om 18:30 u. te Gouderak op 74-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 20), 1e huwelijk met Neeltje Schouten. Zn. van Pieter BOTH en Margje OUDENES.
4.
Arij (zie X.45).
5.
Cornelis (zie X.47).
6.
Grietje, geb. op 24‑11‑1831 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 68), overl. op 01‑03‑1921 om 17:30 u. te Gouderak op 89-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 6).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 30‑07‑1859 te Gouderak (get.: P. Lekkerkerker, A. Verhoeven, R. Fijn en H. Both) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 11) Maarten van TIGGELEN, 31 jaar oud, pachter van het veer, geb. op 25‑03‑1828 om 17:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 14), overl. op 20‑02‑1894 om 15:30 u. te Gouderak op 65-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 11), zn. van Pieter van TIGGELEN en Neeltje REHORST.

X.41
Jan de GROOT, landbouwer, arbeider, geb. op 23‑05‑1814 om 21:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 30), overl. op 05‑09‑1892 om 21:00 u. te Krimpen aan de Lek op 78-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 32), zn. van Jan de GROOT (zie IX.19) en Cornelia den HARTOG.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 29‑03‑1845 te Krimpen aan den IJssel (get.: H. Kusters, J. Snel, H. Bonte en A. Ooms) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2) Pietertje van VIANEN, 22 jaar oud, geb. op 22‑04‑1822 om 14:00 u. te Nieuwkoop (bron: BS Nieuwkoop, aktenr.: 31), overl. op 29‑05‑1897 om 06:00 u. te Haarlem op 75-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 471), dr. van Pieter van VIANEN en Lijntje KROON.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie XI.102).
2.
Willem, geb. op 19‑11‑1847 om 20:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 15), overl. op 02‑01‑1848 om 12:00 u. te Berkenwoude, 44 dagen oud (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 2).
3.
Teuntje, geb. op 15‑05‑1849 om 04:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 10), overl. op 03‑11‑1920 om 07:00 u. te Streefkerk op 71-jarige leeftijd (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 25).
Tr. op 36-jarige leeftijd op 10‑07‑1885 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H.J. van Lonkhuijzen, B. Schipper, D. Mak en A. Goudriaan) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 21) Poulus de JONG, 35 jaar oud, visser, geb. op 13‑09‑1849 om 13:00 u. te Ammerstol (bron: BS Ammerstol, aktenr.: 12), overl. op 15‑01‑1914 om 15:00 u. te Ammerstol op 64-jarige leeftijd (bron: BS Ammerstol, aktenr.: 2), zn. van Poulus de JONG en Hendrika van VIANEN.
4.
Willem, geb. op 04‑10‑1850 om 12:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 14), overl. op 18‑09‑1852 om 22:00 u. te Berkenwoude op 1-jarige leeftijd (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 13).
5.
Cornelia, dienstbode, geb. op 16‑09‑1855 om 13:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkwoude, aktenr.: 13), overl. op 26‑01‑1891 om 05:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 35-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 5).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 01‑02‑1879 te Krimpen aan den IJssel (get.: A. Hoogendijk, W.F. de Vries, H, Buijs en A. Hagen) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 1) Arie LUIJTEN, 24 jaar oud, arbeider, geb. op 03‑04‑1854 om 10:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 18), overl. op 05‑01‑1906 om 07:30 u. te Krimpen aan den IJssel op 51-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2), 2e huwelijk met Geertrui Nomen. Zn. van Adrianus LUIJTEN en Maria WESTBROEK.
6.
Pieter, geb. op 31‑01‑1857 om 01:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 4), overl. op 20‑02‑1857 om 15:00 u. te Berkenwoude, 20 dagen oud (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 2).
7.
Leentje, geb. op 04‑08‑1858 om 17:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 12), overl. op 14‑08‑1884 om 10:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 26-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 26), ongehuwd.
8.
Pieter (zie XI.112).
9.
Doodgeboren kind, geb. op 05‑08‑1861 om 12:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 16), overl. op 05‑08‑1861 om 12:00 u. te Berkenwoude, 0 dagen oud (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 16).
10.
Cornelis (zie XI.115).
11.
Hendrik (zie XI.118).

XI.102
Jan de GROOT, winkelier, arbeider, geb. op 27‑03‑1846 om 23:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 6), overl. op 20‑12‑1921 om 17:00 u. te Krimpen aan de Lek op 75-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 34), zn. van Jan de GROOT (zie X.41) en Pietertje van VIANEN.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 16‑02‑1872 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: H.J. van Lonkhuijsen, C. Bak, S. Deelen en J. Bruggemans) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2) Yda van SCHREVEN, 30 jaar oud, geb. op 03‑08‑1841 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 45), overl. op 27‑09‑1902 om 16:00 u. te Krimpen aan de Lek op 61-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 31), dr. van Teunis van SCHREVEN en Adriana de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Pietertje, geb. op 30‑12‑1872 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 87), overl. op 18‑08‑1873 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 231 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 52).
2.
Adriana, geb. op 21‑03‑1874 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 23).
Tr. op 49-jarige leeftijd op 10‑08‑1923 te Ridderkerk (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 57) Adrianus STOLK, 55 jaar oud, geb. op 21‑02‑1868 om 22:30 u. te Hendrik-Ido-Ambacht (bron: BS Hendrik-Ido-Ambacht, aktenr.: 21), overl. op 29‑04‑1953 te Ridderkerk op 85-jarige leeftijd (bron: BS Ridderkerk, aktenr.: 52), 1e huwelijk met Cornelia van der Heijden. Zn. van Cornelis STOLK en Marina van der LEER.
3.
Teunis, geb. op 20‑08‑1875 om 05:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), overl. op 03‑01‑1876 om 20:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 136 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 2).
4.
Pietertje, geb. op 20‑01‑1877 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12), overl. op 06‑04‑1878 om 08:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 16).
5.
Teunis Pieter, broodbakker, geb. op 21‑06‑1878 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 56), overl. op 17‑10‑1939 om 15:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 61-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 36).
Tr. op 36-jarige leeftijd op 20‑05‑1915 te Berkel en Roderijs (bron: BS Berken en Roderijs, aktenr.: 5) Francina Maria de VOGEL, 30 jaar oud, geb. op 29‑07‑1884 om 22:00 u. te Berkel en Rodenrijs (bron: BS Berkel en Rodenrijs, aktenr.: 30), overl. op 08‑06‑1922 om 11:30 u. te Krimpen aan den IJssel op 37-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 25), dr. van Pieter de VOGEL en Maria Jacoba STEENWIJK.
6.
Pieter, geb. op 05‑10‑1879 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 94).
7.
Jan Pieter, geb. op 30‑12‑1881 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 112), overl. op 24‑01‑1883 om 11:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 1-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5).
8.
Jan Jacobus (zie XII.245).
9.
Pietje Leentje, geb. op 12‑09‑1887 om 12:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 57), overl. op 08‑01‑1888 om 18:00 u. te Krimpen aan de Lek, 118 dagen oud (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 3).

XII.245
Jan Jacobus de GROOT, aanhouder, scheepsklinker, geb. op 16‑12‑1885 om 09:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 81), overl. op 11‑08‑1959 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1824), zn. van Jan de GROOT (zie XI.102) en Yda van SCHREVEN.
Tr. op 32-jarige leeftijd op 06‑07‑1918 te Krimpen aan den IJssel (get.: A. Kleibergen en A. Loeve) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 18) Lena KLEIBERGEN, 31 jaar oud, geb. op 24‑09‑1886 om 06:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 76), dr. van Jacob KLEIBERGEN en Aaltje ZONDERVAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Ida Alida (zie XIII.211).
2.
Jacob, geb. te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Rotterdam).
3.
Aaltje, geb. te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Rotterdam).
4.
Geertje, geb. op 12‑05‑1923 te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Rotterdam), overl. op 19‑11‑2010 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Hofwijk).
Tr. te Rotterdam F. BREETVELD, geb. te Rotterdam.
5.
Janna, geb. te Ridderkerk (bron: BR Rotterdam).
6.
Antonia, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).

XIII.211
Ida Alida de GROOT, geb. te Krimpen aan den IJssel (bron: BR Rotterdam), dr. van Jan Jacobus de GROOT (zie XII.245) en Lena KLEIBERGEN.
Rel. Vader ONBEKEND.
Uit deze relatie:
1.
Doodgeboren kind de GROOT, geb. op 30‑03‑1938 om 08:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1339), overl. op 30‑03‑1938 om 08:00 u. te Rotterdam, 0 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1339).
2.
Leendert de GROOT, geb. 04‑1941 te Rotterdam, overl. op 28‑06‑1941 om 06:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3130).

XI.112
Pieter de GROOT, scheepmaker, ijzerwerker, geb. op 22‑10‑1859 om 11:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 12), overl. op 09‑12‑1921 om 22:00 u. te Rotterdam op 62-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5101), zn. van Jan de GROOT (zie X.41) en Pietertje van VIANEN.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 17‑01‑1885 te Berkenwoude (get.: C. de Bruijn, P. Evegroen, J. Westbroek en A. Westbroek) (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 1) Teuntje GROENENDIJK, 19 jaar oud, geb. op 06‑10‑1865 om 00:30 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 19), overl. op 27‑07‑1921 om 21:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 55-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 30), dr. van Willem GROENENDIJK en Lijntje RIJSWIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem (zie XII.248).
2.
Pietertje Lijntje, geb. op 30‑12‑1886 om 22:00 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 133), overl. op 14‑05‑1887 om 23:00 u. te Leiderdorp, 135 dagen oud (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 30).
3.
Pietertje Lijntje, geb. op 13‑01‑1888 om 10:30 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 6).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 25‑05‑1910 te Rotterdam (get.: E.G. Maltha, A. Eikenhout, A.J. Klink en J. Rosier) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1164) Arie SPEKSNIJDER, 27 jaar oud, scheepmaker, geb. op 26‑01‑1883 om 05:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 7), zn. van Dirk SPEKSNIJDER en Jansje van WINGERDEN.
4.
Jan (zie XII.253).
5.
Lijntje, geb. op 21‑07‑1890 om 04:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 449).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 19‑03‑1913 te Rotterdam (get.: W. Hoogenboom, T. Kloeg, T. Steewaart en A. van Pernis) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 623) Teunis van der ENT, 26 jaar oud, geb. op 09‑01‑1887 om 23:00 u. te Rhoon (bron: BS Rhoon, aktenr.: 3), overl. op 29‑12‑1944 te Rotterdam op 57-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 13), zn. van Klaas van der ENT en Jaapje van OPSTAL.
6.
Marinus Willem (zie XII.257).
7.
Cornelis, waterstoker, geb. op 29‑10‑1893 om 09:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 638), overl. op 18‑01‑1922 om 21:00 u. te Rotterdam op 28-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 467), ongehuwd.
8.
Cornelia Wilhelmina, geb. op 31‑03‑1895 om 03:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 174), overl. op 31‑05‑1896 te Gouda op 1-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 213).
9.
Cornelia Wilhelmina, geb. op 24‑06‑1896 om 21:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 415), overl. op 03‑09‑1921 om 12:00 u. te Rotterdam op 25-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3705).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 13‑07‑1921 te Rotterdam (get.: T. Kloeg en D.T. Boef) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: k84) Jan van NIELEN, 26 jaar oud, vrachtrijder, geb. op 11‑07‑1895 om 13:00 u. te Poortugaal (bron: BS Poortugaal, aktenr.: 24), zn. van Arend van NIELEN en Johanna den OUDEN.
10.
Pieter (zie XII.263).
11.
Harmanus (zie XII.265).
12.
Teuntje, geb. op 14‑02‑1902 te Leiderdorp, overl. op 13‑07‑1960 om 00:30 u. te Loppersum op 58-jarige leeftijd (bron: BS Loppersum, aktenr.: 17).
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 02‑04‑1924 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: c94v) Jacob van KOOTEN, 22 jaar oud, geb. op 02‑03‑1902 om 22:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2215), zn. van Gijsbertus van KOOTEN en Jannetje BEZEMER.
Rel. (2) Derk van GENNEP.
13.
Johannes (zie XII.270).
14.
Wilhelmina, geb. op 08‑02‑1907 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1602).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 04‑07‑1928 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: h153v) Cornelis Johannes BRUGTS, 26 jaar oud, schipper, geb. op 21‑08‑1901 om 09:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 8065), overl. op 13‑05‑1995 op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Hoofddorp), zn. van Jan BRUGTS en Martina Jacoba Gerardina van DIJK.

XII.248
Willem de GROOT, scheepsmakersknecht, werkman, geb. op 24‑07‑1885 om 05:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 62), zn. van Pieter de GROOT (zie XI.112) en Teuntje GROENENDIJK.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 14‑08‑1907 te Rotterdam (get.: E.G. Maltha, G. Vermeulen, A. Eikenhout en L. Arnold) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1968) Neeltje SALY, 23 jaar oud, geb. op 03‑09‑1883 om 10:00 u. te Charlois (bron: BS Charlois, aktenr.: 285), overl. op 19‑03‑1949 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1388), dr. van Pieter SALY en Aaltje KRANENDONK.
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje, geb. op 23‑05‑1908 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5786), overl. op 22‑06‑1991 te Leidschendam op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 20‑04‑1932 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: c142v) Huibrecht van GELDER, 25 jaar oud, geb. op 14‑07‑1906 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 7100), overl. op 02‑09‑1984 te Leidschendam op 78-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), zn. van Pieter van GELDER en Adriana ZEVENBERGEN.
2.
Aaltje, geb. op 20‑11‑1909 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 11802), overl. op 01‑06‑1942 om 20:00 u. te Rotterdam op 32-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2349).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 08‑05‑1935 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: e062) Willem Jan DIELEMAN, 32 jaar oud, ijzerwerker, geb. op 29‑12‑1902 om 02:00 u. te Zaamslag (bron: BS Zaamslag, aktenr.: 100), overl. op 13‑04‑1979 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd, 2e huwelijk met Arentje Marina Edewaard. Zn. van Jacob DIELEMAN en Jacoba Cornelia LOURENS.
3.
Pietertje, geb. op 01‑06‑1912 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5520), overl. op 08‑12‑1996 te Ridderkerk op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 31‑07‑1935 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: j095) Antonie VERSLUIS, 25 jaar oud, handelsreiziger, geb. op 09‑10‑1909 om 21:30 u. te Alblasserdam (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 177), overl. op 15‑07‑1991 te Leidschendam op 81-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ridderkerk), zn. van Johannis VERSLUIS en Mijnsje van DUREN.
4.
Neeltje, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
5.
Lijntje, geb. op 13‑03‑1918 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 27‑01‑1919 om 10:00 u. te Rotterdam, 320 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 779).

XII.253
Jan de GROOT, scheepsklinker, geb. op 05‑03‑1889 te Alphen (bron: BS Alphen, aktenr.: 21), zn. van Pieter de GROOT (zie XI.112) en Teuntje GROENENDIJK.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 01‑07‑1914 te Rotterdam (get.: T. Kloeg en A. van Pernis) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1923) Maartje NOORDZIJ, 22 jaar oud, geb. op 08‑02‑1892 om 12:00 u. te Charlois (bron: BS Charlois, aktenr.: 54), dr. van Leendert NOORDZIJ en Dirkje STOK.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geb. op 10‑06‑1915 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 17‑11‑1994 te Spijkenisse op 79-jarige leeftijd.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 16‑06‑1943 te Rotterdam Pleuntje van GALEN, 23 jaar oud, geb. op 28‑06‑1919, overl. op 17‑03‑2003 te Spijkenisse op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Spijkenisse).
2.
Dirkje, geb. op 18‑09‑1916 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 26‑10‑2005 te Spijkenisse op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Spijkenisse).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 28‑06‑1939 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam) Cornelis Hendrik SMALING, 23 jaar oud, geb. op 02‑12‑1915 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 22‑12‑1971 te Charlois op 56-jarige leeftijd, zn. van Cornelis SMALING en Hilligje KOETSVELD.
3.
Leendert, geb. op 22‑05‑1923 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 19‑12‑1999 te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd.
Rel. Neeltje SMALING, geb. op 21‑04‑1924 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 09‑02‑2012 te 's-Gravenhage op 87-jarige leeftijd, dr. van Cornelis SMALING en Hilligje KOETSVELD.

XII.257
Marinus Willem de GROOT, ijzerwerker, geb. op 13‑12‑1891 om 05:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 766), zn. van Pieter de GROOT (zie XI.112) en Teuntje GROENENDIJK.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 03‑05‑1922 te Rotterdam (get.: M. Ivo en T. Boef) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: f78v) Adriaantje BERKHOUT, 32 jaar oud, geb. op 12‑10‑1889 om 03:00 u. te Pernis (bron: BS Pernis, aktenr.: 86), overl. op 21‑10‑1942 om 15:00 u. te Rotterdam op 53-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3908), dr. van Cornelis BERKHOUT en Pietje OLIJRHOOK.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
2.
Cornelis, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
3.
Teuntje, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
4.
Pieternella Catharina, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).

XII.263
Pieter de GROOT, ijzerwerker, geb. op 17‑02‑1898 om 22:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 103), zn. van Pieter de GROOT (zie XI.112) en Teuntje GROENENDIJK.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 12‑08‑1925 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: g164) Maria NOORDZIJ, 27 jaar oud, geb. op 16‑07‑1898 om 03:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5969), dr. van Cornelis NOORDZIJ en Maria LEMS.
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje, geb. op 03‑06‑1927 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 04‑06‑1927 om 18:00 u. te Rotterdam, 1 dag oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2664).
2.
Pieter, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
3.
Maria, geb. op 12‑05‑1932 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 17‑06‑2009 te Poortugaal op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Rel. N.N. HOOGENBOS.

XII.265
Harmanus de GROOT, ijzerwerker, geb. op 20‑12‑1899 om 14:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 753), overl. op 15‑09‑1951 om 10:25 u. te Amsterdam op 51-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 11/315), zn. van Pieter de GROOT (zie XI.112) en Teuntje GROENENDIJK.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 21‑06‑1922 te Rotterdam (get.: M. Ivo en T. Boef) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2318) Heiltje VLASBLOM, 21 jaar oud, geb. op 06‑10‑1900 om 20:00 u. te Dordrecht (bron: BS Dordrecht, aktenr.: 928), erkend bij het huwelijk d.d. 23 mei 1901. 2e huwelijk met Bernard Bernardus Claassen. Dr. van Leendert VLASBLOM en Maria van EMMERIK.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geb. te Amsterdam (bron: BR Rotterdam).
Tr. te Amsterdam (bron: Archiefkaart) A. den BESTEN.
2.
Herman, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).

XII.270
Johannes de GROOT, grondwerker, geb. op 31‑05‑1904 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5504), zn. van Pieter de GROOT (zie XI.112) en Teuntje GROENENDIJK.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 17‑10‑1928 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: n098) Berendina Hendrika LUBBERS, 23 jaar oud, geb. op 03‑05‑1905 om 11:00 u. te Enschede (bron: BS Enschede, aktenr.: 356), dr. van Gerrit LUBBERS en Grietje GERDINGH.
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje Grietje, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
2.
Gerrit, geb. op 03‑12‑1930 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 18‑12‑1930 om 17:00 u. te Rotterdam, 15 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4885).
3.
Gerrit, geb. op 20‑10‑1931 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 15‑10‑1998 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd (bron: Zuiderbegraafplaats).
4.
Johanna, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
5.
Berendina, geb. op 21‑01‑1936 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 14‑11‑2002 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd (bron: Zuiderbegraafplaats).
6.
Cornelia, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).

XI.115
Cornelis de GROOT, scheepmaker, geb. op 09‑11‑1862 om 22:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 10), overl. op 27‑02‑1931 om 03:00 u. te Amsterdam op 68-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 1409), zn. van Jan de GROOT (zie X.41) en Pietertje van VIANEN.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 24‑05‑1888 te Leiderdorp (get.: H. de Groot, J.C. Smit, W. van Oosterom en L. Kraal) (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 8) Sientje van WINKEL, 26 jaar oud, geb. op 25‑09‑1861 om 11:00 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 63), overl. voor 1913, dr. van Hendrik van WINKEL en Cornelia Johanna SPANNINGA.
Tr. (2) op 50-jarige leeftijd op 18‑06‑1913 te Amsterdam (get.: H. Stigter, M.F. Beuken, J.P. van Parreeren en W.F. Snijders) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 468) Marianna Elisabeth Francisca HUENDERS, 59 jaar oud, geb. op 20‑12‑1853 om 10:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 118), overl. op 12‑09‑1951 om 19:30 u. te Amsterdam op 97-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 11-283), dr. van Johannes HUENDERS en Hermina Maria GROOTHUIJSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelia Johanna, dienstbode, geb. op 24‑12‑1888 om 07:30 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 161), overl. op 30‑04‑1977 te Hilversum op 88-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. ong. 1941 te Hilversum Hendrik Hermanus van REE, geb. op 10‑08‑1882 om 22:00 u. te Hilversum (bron: BS Hilversum, aktenr.: 287), overl. op 24‑01‑1944 om 23:30 u. te Hilversum op 61-jarige leeftijd (bron: BS Hilversum, aktenr.: 104), 1e huwelijk met Christina Adriana van Dam. Zn. van Hendrik Adriaan van REE en Gerritje DRIEENHUIZEN.
2.
Jan (zie XII.276).
3.
Pietertje, geb. op 15‑05‑1892 om 08:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 706).
4.
Hendrik (zie XII.279).
5.
Cornelis (zie XII.282).
6.
Pieter (zie XII.284).
7.
Sientje, geb. op 08‑01‑1901 te Leiderdorp, overl. op 25‑08‑1906 om 19:00 u. te Schoten op 5-jarige leeftijd (bron: BS Schoten, aktenr.: 61).
8.
Gijsbert, loodgieter, geb. op 21‑09‑1904 te Haarlem, overl. op 17‑03‑1945 om 16:00 u. te Amsterdam op 40-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 466), ongehuwd.

XII.276
Jan de GROOT, scheepstimmerman, ijzerwerker, geb. op 10‑09‑1890 om 01:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1256), overl. op 30‑03‑1955 om 06:30 u. te Amsterdam op 64-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 4-535), zn. van Cornelis de GROOT (zie XI.115) en Sientje van WINKEL.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 20‑12‑1917 te Amsterdam (get.: H. de Groot en J. Brouwer) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 1068) Lammigje SCHRAM, 24 jaar oud, geb. op 30‑09‑1893 om 23:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 10450), overl. op 21‑02‑1977 te Weesp op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Jan SCHRAM en Neeltje CAZANT.
Uit dit huwelijk:
1.
Sientje, geb. op 31‑08‑1918 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 15‑08‑2002 op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Weesp).
Rel. N.N. STERK.
2.
Neeltje, geb. op 22‑04‑1920 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 20‑03‑2014 op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Rhenen).
Rel. Lambert TIMMER, geb. op 01‑12‑1927, overl. op 28‑05‑2005 op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Rheden).
3.
Jan (zie XIII.253).
4.
Cornelis (zie XIII.255).

XIII.253
Jan de GROOT, geb. op 09‑11‑1923 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 05‑09‑1994 te Weesp op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Jan de GROOT (zie XII.276) en Lammigje SCHRAM.
Tr. te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Renske ROP.
Uit dit huwelijk:
1.
Harry (zie XIV.178).
2.
Ineke.
Rel. Edy N.N.
3.
Wim (zie XIV.182).
4.
Ruud.
5.
Vera.
Rel. Willem N.N.
6.
Nico (zie XIV.187).

XIV.178
Harry de GROOT, zn. van Jan de GROOT (zie XIII.253) en Renske ROP.
Rel. Joke N.N.
Uit deze relatie:
1.
Ewout.
2.
Roland.
3.
Elze.
4.
Floris.

XIV.182
Wim de GROOT, zn. van Jan de GROOT (zie XIII.253) en Renske ROP.
Rel. Hinke N.N.
Uit deze relatie:
1.
Cindy.
2.
Marja.
3.
Arjen.
4.
Inge.

XIV.187
Nico de GROOT, zn. van Jan de GROOT (zie XIII.253) en Renske ROP.
Rel. Carla N.N.
Uit deze relatie:
1.
Suzanne.

XIII.255
Cornelis de GROOT, geb. op 03‑07‑1926 te Amsterdam (bron: BR Amsterdam), overl. op 28‑10‑1993 te Weesp op 67-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats Weesp), zn. van Jan de GROOT (zie XII.276) en Lammigje SCHRAM.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 29‑04‑1954 te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Thelma Irene May DRAGT, 28 jaar oud, geb. op 04‑06‑1925 te Cardiff (Wales, Groot-Brittannië), overl. op 23‑10‑2012 te Muiderberg op 87-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Uit dit huwelijk:
1.
Jan.
Rel. Margriet N.N.
2.
Florence.
Rel. Bob N.N.
3.
Henk.
Rel. Irene N.N.

XII.279
Hendrik de GROOT, machinebankwerker, geb. op 10‑07‑1894 om 14:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 979), overl. op 26‑05‑1973 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: e-1544), zn. van Cornelis de GROOT (zie XI.115) en Sientje van WINKEL.
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 23‑08‑1916 te Amsterdam (get.: E. Hubeek en J. de Groot) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 710) Margaretha Magdalena GEIJSSEN, 19 jaar oud, geb. op 02‑04‑1897 om 05:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 4016), overl. op 05‑10‑1958 om 18:00 u. te Amsterdam op 61-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 13-299), dr. van Thomas GEIJSSEN en Margaretha Magdalena WIEGMAN.
Tr. (2) op 67-jarige leeftijd op 22‑09‑1961 te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Femmetje RIESENBECK, 53 jaar oud, geb. op 05‑08‑1908 om 07:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 8973), erkend als kind d.d. 23-01-1909, overl. op 14‑05‑1980 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: D-1477), 1e huwelijk met Gerrit Heide. Dr. van Berend RIESENBECK en Jacoba Wilhelmina Susanna KOLK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Thomas, geb. te Amsterdam (bron: BR Amsterdam).

XII.282
Cornelis de GROOT, magazijnmeester, chef geneeskundige dienst, geb. op 31‑08‑1896 om 07:30 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1265), overl. op 30‑03‑1958 om 10:32 u. te Amsterdam op 61-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 6-452), zn. van Cornelis de GROOT (zie XI.115) en Sientje van WINKEL.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 19‑05‑1920 te Amsterdam (get.: F.W. Westers en J.T.A. Smit) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 408) Maria Catharina WESTERS, 20 jaar oud, geb. op 17‑12‑1899 om 22:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 15079), overl. op 27‑02‑1979 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: E-634), dr. van Frederik Willem WESTERS en Maria Catharina NIJHUIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, geb. te Amsterdam (bron: Archiefkaart).
Tr. te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Wilhelmina Cecilia HOLTMAN, geb. te Amsterdam (bron: Archiefkaart), dr. van Dirk HOLTMAN en Cecilia Wilhelmina SCHOONDERWOERT.

XII.284
Pieter de GROOT, ijzerwerker, kraandrijver, geb. op 12‑10‑1899 om 13:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1489), overl. op 06‑01‑1967 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: 1-87), zn. van Cornelis de GROOT (zie XI.115) en Sientje van WINKEL.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 29‑12‑1926 te Amsterdam (get.: A. Eggink en B. Rietel) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 801) Lena EGGINK, 18 jaar oud, geb. op 24‑05‑1908 om 03:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 5984), overl. op 28‑06‑1985 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: D-2182), dr. van Lammert EGGINK en Krina OOLE.
Uit dit huwelijk:
1.
Krina, geb. te Amsterdam (bron: BR Amsterdam).
Tr. te Amsterdam (bron: Archiefkaart) Z. van der VLIES.
2.
Cornelis, geb. te Amsterdam (bron: BR Amsterdam).
Tr. te Amsterdam (bron: Archiefkaart) J. BRAAKMAN.
3.
Lena, geb. te Amsterdam (bron: BR Amsterdam).
Tr. te Amsterdam (bron: Archiefkaart) A.W.J. VINK.
4.
Pieter, geb. te Amsterdam (bron: BR Amsterdam).
Tr. te Amsterdam (bron: Archiefkaart) M. de JONGE.

XI.118
Hendrik de GROOT, scheepmaker, plaatwerker, geb. op 20‑06‑1864 om 10:00 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 12), overl. op 16‑07‑1917 om 05:00 u. te Haarlem op 53-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 783), zn. van Jan de GROOT (zie X.41) en Pietertje van VIANEN.
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 15‑11‑1888 te Leiderdorp (get.: P. de Groot, C. de Groot, J. van Vliet en G. Graafland) (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 17) Geertruij de BRUIN, 21 jaar oud, geb. op 23‑12‑1866 om 15:00 u. te Noord-Waddinxveen (bron: BS Noord-Waddinxveen, aktenr.: 89), overl. op 26‑12‑1894 om 10:00 u. te Haarlem op 28-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1111), dr. van Bastiaan de BRUIN en Antje KAPTEIN.
Tr. (2) op 31-jarige leeftijd op 04‑12‑1895 te Haarlem (get.: C. en D. Zwitser, J. Koper en J. van den Bosch) (bron: BS Haarlem, aktenr.: 412) Adriana Johanna de BRUIN, 17 jaar oud, geb. op 01‑01‑1878 om 18:00 u. te Woubrugge (bron: BS Woubrugge, aktenr.: 1), overl. op 03‑04‑1901 om 23:30 u. te 's-Gravenhage op 23-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1052), dr. van Bastiaan de BRUIN en Jansje ZWITSER.
Tr. (3) op 37-jarige leeftijd op 15‑02‑1902 te Loosdrecht (get.: H. en G. Masmeijer, H. Boelhouwer en P. Nelisse) (bron: BS Loosdrecht, aktenr.: 1) Maria MASMEIJER, 34 jaar oud, geb. op 28‑08‑1867 om 08:00 u. te Loosdrecht (bron: BS Loosdrecht, aktenr.: 59), overl. op 06‑04‑1917 om 22:00 u. te Schoten op 49-jarige leeftijd (bron: BS Schoten, aktenr.: 35), dr. van Harmen MASMEIJER en Neeltje OTTEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Martina, geb. op 29‑10‑1889 om 00:30 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1483).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 26‑01‑1912 te Muiden (get.: C.A. Wunnink, J. van der Heijden, E. Ruijzendaal en D. Hasselaar) (bron: BS Muiden, aktenr.: 3) Jan BROUWER, 23 jaar oud, ijzerwerker, geb. op 26‑09‑1888 om 23:00 u. te Zwartsluis (bron: BS Zwartsluis, aktenr.: 74), zn. van Jan BROUWER en Aaltien BOSMAN.
2.
Hendrik, scheepsbouwer, geb. op 31‑01‑1891 om 17:00 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 181), overl. op 15‑11‑1920 om 23:00 u. te Haarlem op 29-jarige leeftijd (bron: BS Haarlem, aktenr.: 1024).
3.
Jansje, geb. op 13‑01‑1893 om 22:30 u. te Haarlem (bron: BS Haarlem, aktenr.: 69), overl. op 06‑11‑1976 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: D-3740).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 20‑12‑1917 te Amsterdam (get.: J.A. Schram en H. de Groot) (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 1064) Hendrik Johannes SCHRAM, 29 jaar oud, geb. op 21‑09‑1888 om 23:00 u. te Amsterdam (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 10556), overl. op 03‑05‑1966 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd (bron: Archiefkaart, aktenr.: 5-610), zn. van Jan SCHRAM en Neeltje CAZANT.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Bastiaan, geb. op 18‑07‑1896 om 08:30 u. te Leiderdorp (bron: BS Leiderdorp, aktenr.: 133), overl. op 05‑08‑1896 om 20:00 u. te Leiden, 18 dagen oud (bron: BS Leiden, aktenr.: 694).
5.
Bastiaan, geb. op 29‑12‑1897 te Alphen (bron: BS Alphen, aktenr.: 156).
6.
Jan, geb. op 27‑02‑1899 om 14:30 u. te Muiden (bron: BS Muiden, aktenr.: 15), overl. op 10‑11‑1900 om 04:00 u. te Zoeterwoude op 1-jarige leeftijd (bron: BS Zoeterwoude, aktenr.: 65).
7.
Johanna, geb. op 03‑05‑1900 om 18:00 u. te Muiden (bron: BS Muiden, aktenr.: 23), overl. op 05‑10‑1900 om 13:00 u. te Zoeterwoude, 155 dagen oud (bron: BS Zoeterwoude, aktenr.: 60).
Uit het derde huwelijk:
8.
Jan, geb. op 24‑06‑1905 te Muiden (bron: BR Alkmaar).
9.
Harmen, geb. op 16‑07‑1906 te Muiden (bron: BR Alkmaar).
10.
Neeltje, geb. op 15‑12‑1907 te Muiden (bron: BR Alkmaar).

X.45
Arij de GROOT, arbeider, geb. op 01‑04‑1821 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 16), overl. op 02‑09‑1895 om 18:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 74-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 30), zn. van Jan de GROOT (zie IX.19) en Cornelia den HARTOG.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 10‑08‑1844 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: E. Schoemaker, W. Spoormaker, H. de Waal en J. van der Zijde) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Johanna EERLAND, 22 jaar oud, geb. op 10‑06‑1822 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 22), overl. op 15‑08‑1882 om 14:00 u. te Moordrecht op 60-jarige leeftijd (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 32), dr. van Daniel EERLAND en Sara de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, arbeider, geb. op 08‑10‑1844 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 58), overl. op 22‑02‑1875 om 15:30 u. te Moordrecht op 30-jarige leeftijd (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 19), ongehuwd.
2.
Sara, geb. op 04‑03‑1846 om 11:30 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 25), overl. op 30‑03‑1864 om 05:30 u. te Moordrecht op 18-jarige leeftijd (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 22), ongehuwd.
3.
Cornelia, geb. op 02‑12‑1848 om 22:30 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 41), overl. op 08‑02‑1920 om 12:15 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5), begr. op 12‑02‑1920 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 17‑01‑1879 te Moordrecht (get.: A. de Groot, J. Erkel, D. Erkel en T. Noordegraaf) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 1) Inge VONK, 28 jaar oud, geb. op 03‑02‑1850 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5), overl. op 14‑01‑1933 om 06:00 u. te Nieuw-Lekkerland op 82-jarige leeftijd (bron: BS Nieuw-Lekkerland, aktenr.: 3), zn. van Gijs VONK en Grietje TWIGT.
4.
Dina, geb. op 23‑01‑1851 om 05:30 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 5), overl. op 23‑01‑1894 om 09:00 u. te Kralingen op 43-jarige leeftijd (bron: BS Kralingen, aktenr.: 50).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 05‑01‑1883 te Moordrecht (get.: H. Versnel, A. de Groot, P. Versnel en D. de Groot) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 1) Hendrik VERSNEL, 32 jaar oud, arbeider, geb. op 16‑03‑1850 om 17:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 19), overl. op 05‑03‑1922 om 15:00 u. te Rotterdam op 71-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1627), 2e huwelijk met Gloria Harreman. Zn. van Huibert VERSNEL en Aagje STOPPELENBURG.
5.
Daniel, geb. op 14‑11‑1853 om 03:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 93), overl. op 16‑11‑1853 om 06:00 u. te Moordrecht, 2 dagen oud (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 80).
6.
Daniel (zie XI.129).
7.
Arie (zie XI.131).

XI.129
Daniel de GROOT, houtzaager, geb. op 22‑04‑1857 om 00:30 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 25), overl. op 28‑01‑1924 om 16:00 u. te Utrecht op 66-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 162), zn. van Arij de GROOT (zie X.45) en Johanna EERLAND.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 06‑01‑1883 te Gouderak (get.: C. de Groot, H. Versnel, P. Mes en W. Mes) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 1) Jacoba MES, 21 jaar oud, geb. op 15‑06‑1861 om 15:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 27), overl. op 15‑03‑1937 om 07:00 u. te Utrecht op 75-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 565), dr. van Pieter MES en Adriana KALKMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie (zie XII.300).
2.
Pieter, houtzager, geb. op 03‑07‑1886 om 06:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1532), overl. op 22‑03‑1951 om 17:00 u. te Utrecht op 64-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 731).
Tr. (1) op 26-jarige leeftijd op 27‑03‑1913 te Woerden (get.: W. Mes, A. de Groot, A. Baarsel en H. Boon) (bron: BS Woerden, aktenr.: 7) Annigje SCHAAP, 29 jaar oud, geb. op 06‑01‑1884 om 09:00 u. te Woerden (bron: BS Woerden, aktenr.: 5), overl. op 07‑03‑1932 om 17:00 u. te Utrecht op 48-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 402), dr. van Jacob SCHAAP en Neeltje van BAARSEL.
Tr. (2) op 46-jarige leeftijd op 31‑05‑1933 te Utrecht (get.: A. de Groot en G. Verkaik) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 431) Cornelia VERKAIK, 39 jaar oud, geb. op 20‑07‑1893 om 05:00 u. te Wilnis (bron: BS Wilnis, aktenr.: 36), dr. van Aart VERKAIK en Jannetje van de LAGEMAAT.
3.
Johanna Adriana, geb. op 13‑11‑1890 om 15:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2566), overl. op 25‑03‑1945 om 21:00 u. te Utrecht op 54-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1291).
4.
Adriana, geb. op 24‑09‑1896 om 23:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2395).

XII.300
Arie de GROOT, goudsmit, concierge, geb. op 16‑01‑1884 om 13:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 121), overl. op 29‑09‑1967 te Utrecht op 83-jarige leeftijd, zn. van Daniel de GROOT (zie XI.129) en Jacoba MES.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 04‑06‑1909 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: P. de Groot, P.G. Pols, C. Evegroen en C. Spoormaker) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 13) Goverina POLS, 23 jaar oud, geb. op 10‑07‑1885 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), overl. op 25‑12‑1946 om 08:00 u. te Utrecht op 61-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2689), dr. van Pieter POLS en Teuntje van HERK.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacoba Maartje, geb. op 24‑03‑1910 om 08:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 830), overl. op 06‑05‑1988 te Nijverdal op 78-jarige leeftijd.
Tr. op 49-jarige leeftijd op 01‑10‑1959 te Utrecht Johannes Marinus WESTERHOUT, 57 jaar oud, geb. op 04‑10‑1901 te Bodegraven (bron: BS Bodegraven, aktenr.: 133), overl. op 14‑10‑1974 te Nijverdal op 73-jarige leeftijd, zn. van Johannes WESTERHOUT en Maria van OS.
2.
Pieter Daniel, geb. op 05‑09‑1911 om 04:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2223), overl. op 02‑04‑1917 om 13:30 u. te Utrecht op 5-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 604).
3.
Daniel Willem.
4.
Teuntje.
5.
Pieternella.

XI.131
Arie de GROOT, houtdraaier, geb. op 26‑01‑1861 om 05:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 8), overl. op 08‑04‑1894 om 15:00 u. te Utrecht op 33-jarige leeftijd (bron: BS Utrecht, aktenr.: 594), zn. van Arij de GROOT (zie X.45) en Johanna EERLAND.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 30‑12‑1886 te Moordrecht (get.: J. Trouwborst, I. Vonk, A. 't Hart en A. de Knikker) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 22) Aagje TROUWBORST, 24 jaar oud, geb. op 26‑11‑1862 om 03:00 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 87), overl. op 17‑02‑1952 te Moordrecht op 89-jarige leeftijd, dr. van Cornelis TROUWBORST en Aagje WEGGEMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, wegwerker, geb. op 27‑09‑1887 om 03:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2179).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 15‑07‑1914 te Utrecht (get.: D. de Groot en D. van der Kaaij) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 463) Helena Aletta van der KAAIJ, 23 jaar oud, geb. op 19‑03‑1891 om 00:30 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 746), dr. van Jan Willem van der KAAIJ en Dirkje van der VOOREN.
2.
Johanna, geb. op 11‑09‑1888 om 13:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2108).
Tr. te Utrecht (get.: C. de Groot en A. Rietkerk) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 323) Antonie RIETKERK, arbeider, geb. op 11‑04‑1880 om 20:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 249), 1e huwelijk met Hendrika Roodbeen. Zn. van Pieter RIETKERK en Maria de JONG.
3.
Aagje, geb. op 15‑03‑1890 om 13:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 629), overl. op 09‑10‑1939 om 07:00 u. te Gouda op 49-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 285).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 14‑08‑1918 te Utrecht (get.: M.Pol en D. de Groot) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 653) Jan POL, 26 jaar oud, wegwerker, geb. op 17‑10‑1891 om 08:00 u. te Arnhem (bron: BS Arnhem, aktenr.: 1348), zn. van Jan POL en Maria van den BORN.
4.
Arie, wagenbestuurder, geb. op 26‑01‑1892 om 08:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 230).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 07‑02‑1923 te Utrecht (get.: E. van Renen en C. de Groot) (bron: BS Utrecht, aktenr.: 104) Janna van RENEN, 34 jaar oud, geb. op 13‑01‑1889 om 01:45 u. te Zeist (bron: BS Zeist, aktenr.: 6), dr. van Cornelis van RENEN en Jacoba van DOORN.
5.
Jan, geb. op 05‑09‑1893 om 06:00 u. te Utrecht (bron: BS Utrecht, aktenr.: 2185), overl. op 16‑11‑1893 om 06:30 u. te Utrecht, 72 dagen oud (bron: BS Utrecht, aktenr.: 1672).

X.47
Cornelis de GROOT, koopman, geb. op 02‑04‑1825 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 16), overl. op 02‑10‑1901 om 05:00 u. te Gouderak op 76-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 31), zn. van Jan de GROOT (zie IX.19) en Cornelia den HARTOG.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 10‑06‑1854 te Gouderak (get.: A. en P. Fijn, W. Groenendijk en W. den Hoed) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 7) Neeltje FIJN, 23 jaar oud, geb. op 29‑12‑1830 te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 72), geen tijd van geboorte vermeld in akte. Overl. op 29‑08‑1895 om 15:00 u. te Gouderak op 64-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 30), dr. van Daniel FIJN en Walburg KLEIJBEUKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geb. op 10‑01‑1855 om 10:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 2), overl. op 30‑09‑1859 om 17:00 u. te Gouderak op 4-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 57).
2.
Walburg Martha, geb. op 09‑07‑1857 om 15:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 32), overl. op 07‑07‑1859 om 04:30 u. te Gouderak op 1-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 34).
3.
Jan Walburg (zie XI.135).
4.
Daniel (zie XI.137).
5.
Walburg Martha, geb. op 28‑07‑1864 om 10:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 47), overl. op 14‑03‑1948 te Gouderak op 83-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 5).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 11‑04‑1888 te Gouderak (get.: D. Manschot, J. Kasbergen, J.W. de Groot en D. de Groot) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 3) Johannes KASBERGEN, 24 jaar oud, metselaar, geb. op 07‑07‑1863 om 23:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 36), zn. van Cornelis KASBERGEN en Johanna Margaretha MANSCHOT.
6.
Arie, geb. op 03‑12‑1867 om 15:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 58), overl. op 13‑11‑1869 om 06:00 u. te Gouderak op 1-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 56).
7.
Cornelia, geb. op 13‑11‑1870 om 24:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 53), overl. op 23‑10‑1944 om 11:30 u. te Waddinxveen op 73-jarige leeftijd (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 70).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 16‑08‑1893 te Gouderak (get.: J.W. de Groot en D. de Groot, J. Kasbergen en A. de Vries) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 7) Johannes Adrianus van 't HOEN, 28 jaar oud, sleepbootkapitein, geb. op 22‑06‑1865 om 12:00 u. te Delfshaven (bron: BS Delfshaven, aktenr.: 114), overl. op 03‑07‑1910 om 10:00 u. te Rotterdam op 45-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3057), verdronken in de Koningshaven. 1e huwelijk met Clasina Maria Prins. Zn. van Johannes Adrianus van 't HOEN en Pietertje ADMIRAAL.
8.
Martha, geb. op 10‑01‑1874 om 00:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 5), overl. op 07‑11‑1875 om 03:30 u. te Gouderak op 1-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 58).

XI.135
Jan Walburg de GROOT, metselaar, geb. op 01‑12‑1859 om 04:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 67), overl. op 16‑11‑1926 om 23:00 u. te Bergen op Zoom op 66-jarige leeftijd (bron: BS Bergen op Zoom, aktenr.: 237), zn. van Cornelis de GROOT (zie X.47) en Neeltje FIJN.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 29‑10‑1886 te Gouderak (get.: D. de Groot, J. Kasbergen en 2x J. Radder) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 10) Ariaantje RADDER, 25 jaar oud, geb. op 21‑10‑1861 om 17:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 67), overl. op 17‑01‑1942 om 06:00 u. te Rotterdam op 80-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 239), dr. van Willem RADDER en Anna BLANKEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Johannes (zie XII.316).
2.
Anna, geb. op 15‑08‑1889 om 11:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 40).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 05‑07‑1916 te Rotterdam (get.: G. Spruijt en S. Spruijt) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1874) Jan Hendrik SPRUIJT, 27 jaar oud, kantoorbediende, geb. op 09‑03‑1889 om 00:00 u. te 's-Hertogenbosch (bron: BS 's-Hertogenbosch, aktenr.: 199), zn. van Gerrit SPRUIJT en Catharina NIEMANN.
3.
Willem, schoenmaker, geb. op 28‑10‑1891 om 00:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 61), overl. op 11‑03‑1945 te Rotterdam op 53-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3206).
4.
Daniël, sigarensorteerder, geb. op 02‑11‑1893 om 13:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 54), overl. op 15‑04‑1917 om 23:00 u. te Rotterdam op 23-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2382).
5.
Johannes (zie XII.322).
6.
Jan Walburg (zie XII.324).

XII.316
Cornelis Johannes de GROOT, loodgieter, geb. op 20‑05‑1887 om 18:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 28), overl. op 24‑08‑1962 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2186), zn. van Jan Walburg de GROOT (zie XI.135) en Ariaantje RADDER.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 06‑12‑1911 te Rotterdam (get.: W. Hoogeboom, W. Velthuijzen T. Steenaart en N.J. van der Vloed) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3052) Anna Helena KROMJONG, 22 jaar oud, geb. op 15‑10‑1889 om 05:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 5327), dr. van Karel Willem Fredrik KROMJONG en Pietertje KRUITHOF.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Johannes (zie XIII.274).
2.
Karel Willem Fredrik, geb. op 12‑10‑1913 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam, aktenr.: 11086), overl. op 31‑03‑1943 te Rotterdam op 29-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1643).
Rel. Janna VIJFWINKEL.
3.
Ariaantje Anna, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
4.
Daniel, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
5.
Pieternella, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
6.
Johannes Cornelis, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).
7.
Jan Walburg, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).

XIII.274
Cornelis Johannes de GROOT, boekhouder, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam, aktenr.: 4046), zn. van Cornelis Johannes de GROOT (zie XII.316) en Anna Helena KROMJONG.
Tr. (1) te Rotterdam (bron: BR Rotterdam, aktenr.: 2219), sch. te Voorburg (bron: BR Rotterdam) Jantje Martina WESTERHOF, geb. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 7076), dr. van Luppe WESTERHOF en Trientje VISSCHER.
Tr. (2) te Gladbeck, Duitsland Genoveva Anna MASE, geb. te Lintfort (Duitsland).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis Johannes, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).

XII.322
Johannes de GROOT, schilder, geb. op 17‑03‑1896 om 23:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 17), zn. van Jan Walburg de GROOT (zie XI.135) en Ariaantje RADDER.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 05‑04‑1922 te Rotterdam (get.: C.J. de Groot en S. van IJsselmuide) (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 1120) Anna Ida Maria Sophia van IJSSELMUIDE, 23 jaar oud, geb. op 26‑08‑1898 om 23:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 7192), overl. op 19‑09‑1925 om 20:00 u. te Rotterdam op 27-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3537), dr. van Louis van IJSSELMUIDE en Cornelia van der KRIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Ariaantje, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).

XII.324
Jan Walburg de GROOT, metselaar, geb. op 02‑11‑1899 om 13:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 9552), zn. van Jan Walburg de GROOT (zie XI.135) en Ariaantje RADDER.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 06‑06‑1923 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: g29v) Agnes SMAL, 26 jaar oud, geb. op 01‑02‑1897 om 14:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 982), dr. van Hendrik SMAL en Johanna Christina van der VELDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Walburg, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).

XI.137
Daniel de GROOT, vleeshouwer, koopman, geb. op 17‑04‑1862 om 05:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 29), overl. op 07‑11‑1919 om 11:00 u. te Gouderak op 57-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 30), zn. van Cornelis de GROOT (zie X.47) en Neeltje FIJN.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 15‑04‑1887 te Lange Ruige Weide (get.: J.W. de Groot, J. Kasbergen, L. Wouterse en H. van Vulpen) (bron: BS Lange Ruige Weide, aktenr.: 1) Grietje VERWOERD, 23 jaar oud, geb. op 26‑04‑1863 om 01:00 u. te Waarder (bron: BS Waarder, aktenr.: 9), overl. op 14‑08‑1924 te Gouda op 61-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 216), dr. van Wouter VERWOERD en Catharina Elisabeth ZUIDAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geb. op 25‑08‑1887 om 04:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 46), overl. op 24‑03‑1964 te Gouderak op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 34-jarige leeftijd op 03‑08‑1922 te Gouderak (get.: P. Schouten en J. Rietveld) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 12) Pieter HOOGENDOORN, 35 jaar oud, melkhandelaar, geb. op 24‑10‑1886 om 19:00 u. te Papekop (bron: BS Papekop, aktenr.: 9), overl. op 17‑06‑1945 te Gouderak op 58-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 17), 1e huwelijk met Adriana Boerefijn. Zn. van Pieter HOOGENDOORN en Neeltje de VINK.
2.
Ewout, geb. op 10‑07‑1888 om 06:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 46), overl. op 19‑08‑1888 om 05:00 u. te Gouderak, 40 dagen oud (bron: BS Gouda, aktenr.: 33).
3.
Wouter, koopman, geb. op 17‑06‑1889 om 04:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 33), overl. op 31‑01‑1945 te Slonsk, Polen op 55-jarige leeftijd (bron: BS Heemstede, aktenr.: 44), geen tijd overlijden bekend.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 20‑10‑1915 te Gouda (get.: J. Rietveld en A. Dekker) (bron: BS Gouda, aktenr.: 172) Leentje Klazina DEKKER, 31 jaar oud, geb. op 05‑11‑1883 om 03:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 74), overl. op 28‑03‑1944 om 08:30 u. te Heemstede op 60-jarige leeftijd (bron: BS Heemstede, aktenr.: 70), dr. van Willem Cornelis DEKKER en Gerrigje BLONK.
4.
Catharina Elizabeth, geb. op 11‑06‑1891 om 15:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 32).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 15‑05‑1912 te Gouderak (get.: K. van Dam, P. Bak, W. de Groot en W.J. den Hengst) (bron: BS Gouderak, aktenr.: 8) Jacob RIETVELD, 21 jaar oud, timmerman, geb. op 06‑01‑1891 om 23:00 u. te Polsbroek (bron: BS Polsbroek, aktenr.: 1), zn. van Jacob RIETVELD en Hendrika van DAM.
5.
Cornelis (zie XII.333).

XII.333
Cornelis de GROOT, geb. op 09‑05‑1898 om 18:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 32), overl. ong. 1977 (bron: Begraafplaats Gouderak), zn. van Daniel de GROOT (zie XI.137) en Grietje VERWOERD.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 24‑04‑1924 te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 5) Cornelia van HERK, 25 jaar oud, geb. op 17‑02‑1899 om 17:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 19), overl. op 27‑03‑1982 te Ouderkerk aan den IJssel op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Marinus van HERK en Jansje VUIK.
Uit dit huwelijk:
1.
Daniel, geb. te Gouderak.
Tr. W. (Willy) van HERK.
2.
Marinus (zie XIII.288).
3.
Jan.
Rel. J.C. (Jopie) KREUK.

XIII.288
Marinus de GROOT, geb. 11‑1925 te Gouderak, overl. op 30‑05‑2016 te Gouderak (bron: Advertentie), zn. van Cornelis de GROOT (zie XII.333) en Cornelia van HERK.
Rel. Maria Sophia (Rie) BONTENBAL, geb. op 03‑08‑1928 te Moordrecht, overl. op 20‑07‑2004 op 75-jarige leeftijd, dr. van Teun BONTENBAL en Gerritje VERWEIJ.
Uit deze relatie:
1.
Gerda.
Rel. Jaap N.N.
2.
Cornelia, geb. te Reeuwijk.
Rel. Bert N.N.
3.
Gerardus (Gert).
4.
Christina Wilhelmina.
Rel. Pieter MOURIK, zn. van Pieter MOURIK en Willempje DOMBURG.

VI.5
Cornelis Cornelis de GROOT, ged. (NGK) op 23‑09‑1696 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 03‑01‑1785 te Bergambacht op 88-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Begr. op 07‑01‑1785 te Bergambacht (bron: Begraafboek), zn. van Cornelis Ariens de GROOT (zie V.2) en Marrigje Gerrits VERKERK.
Otr. (1) op 06‑12‑1720 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 22‑12‑1720 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Marrigje JANS, ged. te Bergambacht, begr. op 18‑09‑1721 te Bergambacht (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
Otr. (2) op 13‑11‑1722 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk 11‑1722 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Marrigje Frederiks KEESJEBREUR, ged. (NGK) op 23‑10‑1689 te Stolwijk (get.: Trijntje Frederiks en de vader) (bron: Doopboek), overl. op 12‑03‑1751 te Bergambacht op 61-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 16‑03‑1751 te Bergambacht (bron: Begraafboek), dr. van Frederick Ariens KEESJEBREUR en Trijntje Cornelis VUEREN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Marrigje Cornelis, ged. (NGK) op 14‑09‑1721 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 23‑12‑1760 te Bergambacht op 39-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 3 gulden. Begr. op 27‑12‑1760 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Otr. op 23‑04‑1745 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 09‑05‑1745 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Frederik Gerrits de LANGE, geb. ong. 1715 te Willige-Langerak, overl. op 14‑04‑1783 te Bergambacht (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 17‑04‑1783 te Bergambacht (bron: Begraafboek), zn. van Gerrit Aarts de LANGE en Willemijntje Frederiks BROUWER.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Trijntje, ged. (NGK) op 05‑09‑1723 te Bergambacht (get.: Caatje Frederiks) (bron: Doopboek), overl. op 17‑11‑1801 te Bergambacht op 78-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 20‑11‑1801 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
Otr. op 07‑04‑1747 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 23-jarige leeftijd op 29‑04‑1747 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Dirk Abrahams van WAAIJ, 24 jaar oud, ged. (NGK) op 27‑12‑1722 te Bergambacht (get.: de vader en Anneke de vroedvrouw) (bron: Doopboek), overl. op 04‑09‑1804 te Bergambacht op 81-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 06‑09‑1804 te Bergambacht (bron: Begraafboek), zn. van Abraham Dirks van WAAIJ en Adriaantje Jans STOLWIJK.
3.
Neeltje Cornelis (zie VII.10).
4.
Jan Cornelis (zie VII.11).

VII.10
Neeltje Cornelis de GROOT, ged. (NGK) op 14‑09‑1726 te Bergambacht (get.: Trijntje Willems de Jong) (bron: Doopboek), overl. op 03‑08‑1795 te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 06‑08‑1795 te Bergambacht (bron: Begraafboek), 2e huwelijk met Jacobus Verhoef d.d. 12-4-1776. Dr. van Cornelis Cornelis de GROOT (zie VI.5) en Marrigje Frederiks KEESJEBREUR.
Otr. op 08‑03‑1748 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 21-jarige leeftijd op 31‑03‑1748 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Jan Ariens de GROOT, 31 jaar oud (zie VII.5).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VII.5).

VII.11
Jan Cornelis de GROOT, ged. (NGK) op 21‑03‑1731 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑05‑1806 te Bergambacht op 75-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begr. op 20‑05‑1806 te Bergambacht (bron: Begraafboek), woonde Benedenberg. Zn. van Cornelis Cornelis de GROOT (zie VI.5) en Marrigje Frederiks KEESJEBREUR.
Otr. (1) op 02‑07‑1756 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk 07‑1756 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Marrigje Abrams de BRUIJN (Marij), ged. (NGK) op 13‑02‑1729 te Ammerstol (get.: Aaltje Jans) (bron: Doopboek), overl. op 15‑08‑1758 te Bergambacht op 29-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 18‑08‑1758 te Bergambacht (bron: Begraafboek), dr. van Abram Barends de BRUIJN en Willemijntje Jacobs van DIJK.
Otr. (2) op 05‑12‑1760 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 21‑12‑1760 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Teuntje Aries CAPTEIN, 22 jaar oud, ged. (NGK) op 21‑04‑1738 te Berkenwoude (get.: Gerritje Arens) (bron: Doopboek), overl. op 17‑01‑1766 te Bergambacht op 27-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 20‑01‑1766 te Bergambacht (bron: Begraafboek), dr. van Arij Paulus CAPTEIN en Jannigje Aries de JONG.
Otr. (3) op 11‑09‑1767 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 36-jarige leeftijd op 04‑10‑1767 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Aaltje Pieters EVEGROEN, 26 jaar oud, ged. (NGK) op 07‑05‑1741 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 09‑10‑1780 te Bergambacht op 39-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 11‑10‑1780 te Bergambacht (bron: Begraafboek), dr. van Pieter EVEGROEN en Neeltje de OUDEN.
Otr. (4) op 30‑01‑1784 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 52-jarige leeftijd op 15‑02‑1784 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Pietertje STERRENBURG, 30 jaar oud, ged. (NGK) op 11‑04‑1753 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 26‑02‑1814 om 01:00 u. te Bergambacht op 60-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6), aangifte overlijden door Cornelis de Groot (zoon van overledene) uit Bergambacht. Dr. van Cornelis Gerrits STERRENBURG en Maria Pieters SCHENK.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Cornelis, ged. (NGK) op 02‑01‑1757 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 14‑01‑1757 te Bergambacht, 12 dagen oud (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
2.
Abraham Jans (zie VIII.15).
Uit het tweede huwelijk:
3.
Arij Jans (zie VIII.17).
4.
Margje, ged. (NGK) op 18‑12‑1763 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 10‑01‑1766 te Bergambacht op 2-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden.
Uit het derde huwelijk:
5.
Margje, ged. (NGK) op 08‑05‑1768 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 23‑12‑1813 om 24:00 u. te Gouderak op 45-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 48).
Otr. op 04‑04‑1800 te Bergambacht (bron: Trouwboek), tr. kerk op 31-jarige leeftijd op 27‑04‑1800 te Bergambacht (NGK) (bron: Trouwboek) Pieter den HARTOG, 29 jaar oud, bouwman, ged. (NGK) op 06‑01‑1771 te Berkenwoude (get.: Maria van der Vlist) (bron: Doopboek), overl. op 05‑04‑1827 om 11:00 u. te Gouderak op 56-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 15), 2e huwelijk met Willemijntje van Rijswijk. Zn. van Jan Wouters den HARTOG en Marrigje Pieters ROOS.
6.
Pieter Jans, ged. (NGK) op 12‑11‑1769 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑04‑1799 te Bergambacht op 29-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 12 gulden. Begr. op 20‑04‑1799 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
7.
Neeltje, ged. (NGK) op 11‑10‑1771 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 07‑04‑1833 om 11:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 61-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2).
Otr. op 17‑04‑1795 te Bergambacht (bron: Trouwboek) Goris de VRIES, 25 jaar oud, ged. (NGK) op 04‑03‑1770 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 26‑03‑1835 om 04:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 65-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 8), zn. van Martinus Dirks de VRIES en Eigje van den ADEL.
8.
Cornelia, ged. (NGK) op 08‑05‑1774 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 06‑03‑1796 te Bergambacht op 21-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 15 gulden. Begr. op 10‑03‑1796 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
9.
Grietje, bouwvrouw, ged. (NGK) op 07‑07‑1776 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 09‑08‑1850 om 24:00 u. te Kralingen op 74-jarige leeftijd (bron: BS Kralingen, aktenr.: 74).
Tr. kerk op 22-jarige leeftijd op 24‑02‑1799 te Gouderak (NGK) (bron: Trouwboek) Arie PROOS, 33 jaar oud, ged. (NGK) op 22‑09‑1765 te Gouderak (get.: Antje Arijense Boer) (bron: Doopboek), overl. op 30‑01‑1843 om 06:00 u. te Kralingen op 77-jarige leeftijd (bron: BS Kralingen, aktenr.: 9), zn. van Willem PROOS en Grietje KOOT.
10.
Trijntje, ged. (NGK) op 21‑12‑1777 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 29‑09‑1804 te Bergambacht op 26-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 03‑10‑1804 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
11.
Gerrigje (zie VIII.31).
Uit het vierde huwelijk:
12.
Maria, ged. (NGK) op 10‑10‑1784 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 16‑08‑1798 te Bergambacht op 13-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), begraven onder de classe van 6 gulden. Begr. op 20‑08‑1798 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
13.
Cornelis, bouwman, ged. (NGK) op 29‑10‑1786 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 18‑06‑1823 om 12:00 u. te Bergambacht op 36-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 26), ongehuwd.
14.
Willemijntje, bouwvrouw, ged. (NGK) op 03‑01‑1790 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 27‑05‑1858 om 13:30 u. te Bergambacht op 68-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 17).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 08‑04‑1820 te Bergambacht (get.: A. Bak, J. Schouten, C. de Groot en J. Pols) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 3) Willem BAK, 38 jaar oud, bouwman, ged. (NGK) op 28‑10‑1781 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 19‑10‑1864 om 02:00 u. te Bergambacht op 82-jarige leeftijd (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 57), zn. van Jacob BAK en Ariaantje KAPTEIN.
15.
Pietertje, geb. op 24‑09‑1795 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 27‑09‑1795 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 04‑01‑1878 om 01:00 u. te Wijngaarden op 82-jarige leeftijd (bron: BS Wijngaarden, aktenr.: 1).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 26‑01‑1822 te Bergambacht (get.: C. de Groot, W. Bak, J. Smits van der Goes en J. Pols) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 2) Floor KLOMP, 30 jaar oud, boerenknecht, geb. op 07‑04‑1791 te Giessen-Nieuwkerk (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 11‑04‑1791 te Giessen-Nieuwkerk (get.: Cornelia de Groot) (bron: Doopboek), overl. op 28‑02‑1871 om 07:00 u. te Wijngaarden op 79-jarige leeftijd (bron: BS Wijngaarden, aktenr.: 2), zn. van Jacobus KLOMP en Teuntje MUIJLWIJK.

VIII.15
Abraham Jans de GROOT, bouwman, ged. (NGK) op 09‑04‑1758 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 18‑06‑1832 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 74-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 23), zn. van Jan Cornelis de GROOT (zie VII.11) en Marrigje Abrams de BRUIJN (Marij).
Otr. op 23‑03‑1787 te Lekkerkerk (bron: Trouwboek), tr. kerk op 29-jarige leeftijd op 15‑04‑1787 te Lekkerkerk (NGK) (bron: Trouwboek) Teuntje Adriaans DEKKER, 23 jaar oud, ged. (NGK) op 01‑01‑1764 te Lekkerkerk (get.: Ingetje de Vries) (bron: Doopboek), overl. op 05‑02‑1839 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 4), dr. van Adriaan Cornelis DEKKER en Adriaantje Willems de VRIES.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, ged. (NGK) op 22‑11‑1789 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 12‑04‑1799 te Bergambacht op 9-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven. Begr. op 15‑04‑1799 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
2.
Jan, geb. op 23‑11‑1792 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 02‑12‑1792 te Bergambacht (bron: Doopboek).
3.
Aagje, geb. op 02‑11‑1793 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 10‑11‑1793 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 24‑03‑1795 te Bergambacht op 1-jarige leeftijd (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven. Begr. op 27‑03‑1795 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
4.
Adriaan (zie IX.34).
5.
Aagje, geb. op 09‑06‑1797 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 18‑06‑1797 te Bergambacht (bron: Doopboek), begr. op 12‑07‑1797 te Bergambacht, 33 dagen oud (bron: Begraafboek).
6.
Cornelis, geb. op 22‑08‑1798 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 02‑09‑1798 te Bergambacht (get.: Pietertje Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 03‑09‑1798 te Bergambacht, 12 dagen oud (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven. Begr. op 05‑09‑1798 te Bergambacht (bron: Begraafboek).
7.
Maria, geb. op 07‑08‑1799 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 18‑08‑1799 te Bergambacht (get.: Pietertje Sterrenburg) (bron: Doopboek), overl. op 04‑04‑1880 om 07:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 15).
Tr. op 28-jarige leeftijd op 19‑01‑1828 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: J. Donker, E. Schoemaker, T. Mijnlieff en J. van der Zijde) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1) Pieter HOOGENDIJK, 35 jaar oud, bouwman, geb. op 05‑07‑1792 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑07‑1792 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: Maria Jongebreur) (bron: Doopboek), overl. op 13‑07‑1862 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 70-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 44), zn. van Arie HOOGENDIJK en Geertje CAPTEIN.
8.
Pieter, geb. op 30‑05‑1803 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑06‑1803 te Bergambacht (get.: Marrigje de Groot) (bron: Doopboek), overl. op 15‑06‑1803 te Bergambacht, 16 dagen oud (bron: Gaarder begraven), pro deo begraven. Begr. op 18‑06‑1803 te Bergambacht (bron: Begraafboek).

IX.34
Adriaan de GROOT, koopman, bouwman, geb. op 28‑05‑1796 te Bergambacht (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 05‑06‑1796 te Bergambacht (bron: Doopboek), overl. op 08‑08‑1857 om 09:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 61-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 34), zn. van Abraham Jans de GROOT (zie VIII.15) en Teuntje Adriaans DEKKER.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 05‑05‑1827 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: J. Donker, E. Schoenmaker, W. Spoormaker en J. v.d. Zijden) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Ariaantje MARKUS, 18 jaar oud, geb. op 26‑07‑1808 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), ged. (NGK) op 07‑08‑1808 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopboek), overl. op 23‑01‑1890 om 10:00 u. te Gouda op 81-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 41), dr. van Klaas MARKUS en Gerrigje NOORLANDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geb. op 23‑09‑1827 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 52), overl. op 11‑10‑1827 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 18 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 23).
2.
Jan (zie X.52).
3.
Adriana, geb. op 25‑04‑1830 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 25), overl. op 30‑01‑1906 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 75-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 02‑05‑1857 te Krimpen aan den IJssel (get.: H. Kusters, H. Bonte, J. Snel en C. Kleij) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 2) Johannes TROUBORST, 29 jaar oud, bouwman, steenovenstoker, geb. op 27‑09‑1827 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 53), overl. op 27‑03‑1879 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 51-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 20), zn. van Jan TROUBORST en Cornelia VERBOOM.
4.
Ariaantje, geb. op 22‑06‑1832 om 22:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 31), overl. op 07‑08‑1926 om 03:00 u. te Gouderak op 94-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 14).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 12‑07‑1856 te Krimpen aan den IJssel (get.: H. Kusters, J. Snel, W. Donker en H. de Waal) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 9) Arij BAAS, 31 jaar oud, bouwman, geb. op 03‑05‑1825 om 13:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 17), overl. op 30‑03‑1911 om 11:30 u. te Gouda op 85-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 119), zn. van Arij BAAS en Margje MOLENAAR.
5.
Teuntje, geb. op 24‑02‑1835 om 19:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 6), overl. op 24‑11‑1856 om 07:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 21-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 42), volgens overlijdensakte "levenloos uit het water getogen en mitsdien verdronken", ongehuwd.
6.
Gerrigje, geb. op 21‑01‑1837 om 16:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 5), overl. op 05‑11‑1888 om 17:00 u. te Zevenhuizen op 51-jarige leeftijd (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 51).
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 17‑05‑1862 te Krimpen aan den IJssel (get.: C. Ooms, J. Snel, L. La Riviere en C. Kleij) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 5) Teunis OOMS, 31 jaar oud, bouwman, geb. op 04‑06‑1830 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 32), overl. op 10‑01‑1869 om 22:00 u. te Krimpen aan den IJssel op 38-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 1), zn. van Cornelis OOMS en Neeltje BAAS.
Tr. (2) op 34-jarige leeftijd op 19‑05‑1871 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: G. van der Wilt, M. van der Wilt, P.C. Rijkaart en C.L.J. Bruggemans) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7) Cornelis van der WILT, 32 jaar oud, bouwman, geb. op 10‑01‑1839 om 04:00 u. te Zevenhuizen (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 1), overl. op 06‑01‑1904 om 16:00 u. te Zevenhuizen op 64-jarige leeftijd (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 3), 2e huwelijk met Neeltje Huber. Zn. van Martinus van der WILT en Barbara HAAK.
7.
Abram (zie X.62).
8.
Cornelia, geb. op 02‑05‑1839 om 08:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 15), overl. op 28‑04‑1840 om 12:00 u. te Krimpen aan den IJssel, 362 dagen oud (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 9).
9.
Klaas, geb. op 10‑05‑1840 om 04:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 17), overl. op 08‑10‑1909 om 13:00 u. te Gouda op 69-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 313).
Tr. op 47-jarige leeftijd op 07‑12‑1887 te Gouda (get.: C. Scheer, T. van Gent en 2x E. van Gent) (bron: BS Gouda, aktenr.: 127) Maria van GENT, 42 jaar oud, geb. op 13‑01‑1845 om 02:30 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 33), overl. op 30‑12‑1925 om 16:00 u. te Gouda op 80-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 328), 1e huwelijk met Anthonie Goedraad, 3e huwelijk Matthijs van der Burg. Dr. van Engel van GENT en Lintje BOS.
10.
Cornelia, geb. op 26‑04‑1841 om 08:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 16), overl. op 19‑07‑1841 om 15:00 u. te Krimpen aan den IJssel, 84 dagen oud (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 26).
11.
Pieter (zie X.69).
12.
Maria, geb. op 01‑08‑1843 om 02:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 34), overl. op 25‑01‑1923 om 23:30 u. te Gouderak op 79-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 5).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 29‑12‑1865 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: C.G. Kranenburg, A. den Haan en H. en E.H. Schoemaker) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 23) Teunis de BOOM, 29 jaar oud, steenovenstoker, geb. op 23‑12‑1836 om 02:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 40), overl. op 09‑03‑1928 om 17:00 u. te Gouderak op 91-jarige leeftijd (bron: BS Gouderak, aktenr.: 5), zn. van Cornelis de BOOM en Adriana JONGEBREUR.
13.
Cornelis, geb. op 22‑09‑1844 om 07:30 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 27), overl. op 16‑03‑1845 om 13:00 u. te Krimpen aan den IJssel, 175 dagen oud (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 8).
14.
Cornelia, geb. op 11‑10‑1845 om 16:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 31), overl. op 05‑05‑1912 om 22:00 u. te Alblasserdam op 66-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 31).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 07‑02‑1868 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: M.J. de Jong, M. Valk, P. de Groot en A. den Haan) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Jan de JONG, 24 jaar oud, bouwman, geb. op 19‑03‑1843 om 17:30 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 12), overl. op 24‑11‑1919 om 06:00 u. te Alblasserdam op 76-jarige leeftijd (bron: BS Alblasserdam, aktenr.: 77), 2e huwelijk met Klaartje van Oossanen. Zn. van Johannes de JONG en Marrigje OOMS.
15.
Jannigje, geb. op 24‑10‑1846 om 01:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 23), overl. op 18‑02‑1847 om 08:00 u. te Krimpen aan den IJssel, 117 dagen oud (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 6).
16.
Willem (zie X.77).
17.
Arie (zie X.79).
18.
Jannigje, geb. op 12‑06‑1854 om 03:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 30), overl. op 23‑07‑1896 om 19:00 u. te Gouda op 42-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 275).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 24‑02‑1881 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. Teeuwen, F. Langerak, J. de Groot en K. de Groot) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7) Cornelis SCHEER, 29 jaar oud, veehouder, geb. op 24‑03‑1851 om 11:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 22), overl. op 28‑01‑1922 om 01:30 u. te Stolwijk op 70-jarige leeftijd (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 2), zn. van Johannes SCHEER en Aaltje TEEUWEN.

X.52
Jan de GROOT, bouwman, geb. op 11‑09‑1828 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 44), overl. op 27‑12‑1904 om 01:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 76-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 48), zn. van Adriaan de GROOT (zie IX.34) en Ariaantje MARKUS.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 19‑11‑1859 te Krimpen aan den IJssel (get.: H. Kusters, H. Bouter, J. Snel en P. Kok) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 9) Johanna NOORDEGRAAF, 21 jaar oud, geb. op 10‑10‑1838 om 04:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 39), overl. op 08‑02‑1929 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 90-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 4), begr. op 13‑02‑1929 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), dr. van Hendrik NOORDEGRAAF en Thona TEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adrianus (zie XI.145).
2.
Antonie, geb. op 04‑08‑1861 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 53), overl. op 21‑10‑1925 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 64-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 33), begr. op 24‑10‑1925 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register begraven), ongehuwd.
3.
Teunis (zie XI.148).
4.
Tona, geb. op 17‑04‑1864 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 20), overl. op 02‑07‑1909 om 04:30 u. te Gouda op 45-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 227).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 15‑04‑1892 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: N. Timmer, J. Timmer, T. de Groot en M. van Wingerden) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7) Willem TIMMER, 33 jaar oud, bouwman, geb. op 20‑07‑1858 om 22:00 u. te Streefkerk (bron: BS Streefkerk, aktenr.: 41), overl. op 13‑03‑1925 om 22:00 u. te Waarder op 66-jarige leeftijd (bron: BS Waarder, aktenr.: 4), zn. van Jan TIMMER en Huibertje den DIKKEN.
5.
Doodgeboren kind, geb. op 09‑01‑1866 om 02:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), overl. op 09‑01‑1866 om 02:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 0 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1).
6.
Teuntje, geb. op 09‑12‑1866 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 89), overl. op 04‑12‑1945 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 78-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 43).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 27‑07‑1894 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: S. Opschoor, A. de Groot, T. de Groot en B. Schipper) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 9) Arie TEEUWEN, 37 jaar oud, bouwman, geb. op 05‑06‑1857 om 01:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 30), overl. op 23‑07‑1930 om 15:15 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 73-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 22), 1e huwelijk met Petronella Kool. Zn. van Jan TEEUWEN en Jaapje Dirkje VERKERK.
7.
Adriaantje, geb. op 02‑03‑1868 om 06:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12), overl. op 19‑03‑1868 om 06:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 17 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 14).
8.
Adriaantje, geb. op 20‑04‑1869 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 23), overl. op 10‑02‑1968 op 98-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Oosterbeek).
Tr. op 29-jarige leeftijd op 06‑10‑1898 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: G. de Jong, C. de Jong, T. de Groot en A. Teeuwen) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 20) Arie de JONG, 53 jaar oud, bouwman, geb. op 13‑05‑1845 om 11:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 44), overl. op 13‑07‑1925 om 03:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 27), begr. op 17‑07‑1925 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Begraafplaats IJsseldijk Noord), zn. van Maarten de JONG en Jannigje MARKUS.
9.
Margje Hendrika, geb. op 28‑06‑1870 om 00:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 38), overl. op 20‑11‑1950 te Lekkerkerk op 80-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 43).
Tr. op 32-jarige leeftijd op 26‑09‑1902 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: J. Kapteijn, H. Kapteijn, A. de Jong en A. Teeuwen) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 21) Izaak KAPTEIJN, 32 jaar oud, landbouwer, geb. op 17‑03‑1870 om 12:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 23), overl. op 13‑03‑1939 om 05:00 u. te Lekkerkerk op 68-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 8), zn. van Jan KAPTEIJN en Adriana de VOS.
10.
Hendrik, geb. op 13‑01‑1872 om 02:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8), overl. op 12‑07‑1950 om 17:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 78-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 20), ongehuwd.
11.
Johanna, geb. op 09‑02‑1873 om 16:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 12), overl. op 03‑02‑1937 om 06:30 u. te Oudenrijn op 63-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 10).
Tr. op 30-jarige leeftijd op 30‑12‑1903 te Lekkerkerk (get.: A. Broere, A. Kaptein, A. de Jong en A. Teeuwen) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 39) Pieter BROERE, 33 jaar oud, landbouwer, geb. op 01‑04‑1870 om 12:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 28), overl. op 30‑05‑1925 om 20:00 u. te Lekkerkerk op 55-jarige leeftijd (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 15), zn. van Johannes BROERE en Arida de JONG.
12.
Adriana, geb. op 27‑06‑1874 om 03:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 48), overl. op 03‑01‑1938 om 23:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 63-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 1), ongehuwd.
13.
Doodgeboren kind, geb. op 02‑08‑1875 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 29), overl. op 02‑08‑1875 om 14:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 0 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 29).
14.
Cornelia, geb. op 06‑10‑1876 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 84), overl. op 27‑10‑1876 om 09:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 21 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 50).
15.
Cornelia, geb. op 02‑09‑1878 om 05:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 68), overl. op 09‑09‑1878 om 12:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 7 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 46).
16.
Cornelia, geb. op 20‑02‑1880 om 06:30 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 18), overl. op 18‑12‑1880 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel, 302 dagen oud (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 65).

XI.145
Adrianus de GROOT, nachtwacht, koopman, geb. op 22‑02‑1860 om 08:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 11), overl. op 08‑08‑1942 te Voorburg op 82-jarige leeftijd (bron: BS Voorburg, aktenr.: 269), zn. van Jan de GROOT (zie X.52) en Johanna NOORDEGRAAF.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 15‑04‑1887 te Haastrecht (get.: T. de Groot, J. Trouwborst, D. Benschop en D. van der Kolm) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 3) Dirkje BENSCHOP, 19 jaar oud, geb. op 02‑09‑1867 om 14:00 u. te Vlist (bron: BS Vlist, aktenr.: 8), dr. van Leenderd BENSCHOP en Gerrigje van WIJNGAARDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Leendert, geb. op 06‑12‑1887 om 18:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 71), overl. op 25‑01‑1888 om 02:00 u. te Gouderak, 50 dagen oud (bron: BS Gouderak, aktenr.: 7).
2.
Gerrigje, geb. op 17‑10‑1888 om 19:00 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 66), overl. op 21‑02‑1889 te Gouderak, 127 dagen oud (bron: BS Gouderak, aktenr.: 11).
3.
Jan (zie XII.337).
4.
Leendert (zie XII.339).
5.
Johanna, geb. op 24‑09‑1894 om 19:30 u. te Haastrecht (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 37).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 16‑11‑1920 te Voorburg (bron: BS Voorburg, aktenr.: 51) Jozeph de GANS, 26 jaar oud, militair, geb. op 22‑01‑1894 om 01:00 u. te Wassenaar (bron: BS Wassenaar, aktenr.: 7), overl. op 08‑07‑1944 om 12:00 u. te Wassenaar op 50-jarige leeftijd (bron: BS Wassenaar, aktenr.: 179), zn. van Jacobus de GANS en Johanna Catharina ZIRKZEE.
6.
Adriaan (zie XII.343).
7.
Anthonie, werkman, geb. op 21‑07‑1899 om 05:00 u. te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 59).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 23‑05‑1923 te Beesd (get.: L. de Groot en G. van Dommelen) (bron: BS Beesd, aktenr.: 6) Geertruida van DOMMELEN, 30 jaar oud, geb. op 02‑04‑1893 om 02:30 u. te Beesd (bron: BS Beesd, aktenr.: 25), dr. van Jan van DOMMELEN en Maria Hendrina van der LEE.
8.
Gerrigje Adriaantje, arbeidster, geb. op 03‑02‑1902 om 12:30 u. te Reeuwijk (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 5).
9.
Pieter, geb. op 30‑09‑1905 te Gouda.

XII.337
Jan de GROOT, bloemist, geb. op 16‑10‑1889 om 18:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 48), zn. van Adrianus de GROOT (zie XI.145) en Dirkje BENSCHOP.
Tr. op 39-jarige leeftijd op 31‑07‑1929 te 's-Gravenhage (get.: G. de Roode en P. de Groot) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1087) Catharina Maria du CHATENIER, 29 jaar oud, onderwijzeres, geb. op 27‑07‑1900 om 16:30 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3317), overl. op 19‑12‑1993 te 's-Gravenhage op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Jacob du CHATENIER en Petronella FOKS.
Uit dit huwelijk:
1.
Doodgeboren kind, geb. op 29‑09‑1930 om 14:30 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2971), overl. op 29‑09‑1930 om 14:30 u. te 's-Gravenhage, 0 dagen oud (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2971).

XII.339
Leendert de GROOT, werkman, geb. op 24‑08‑1891 om 20:30 u. te Gouderak (bron: BS Gouderak, aktenr.: 44), overl. op 17‑05‑1961 te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Rijswijk), zn. van Adrianus de GROOT (zie XI.145) en Dirkje BENSCHOP.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 16‑12‑1920 te Asperen (get.: P. Olivier en J. de Groot) (bron: BS Asperen, aktenr.: 17) Amalia Johanna OLIVIER, 23 jaar oud, geb. op 04‑09‑1897 om 04:00 u. te Asperen (bron: BS Asperen, aktenr.: 40), overl. op 11‑07‑1965 te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Rijswijk), dr. van Arie OLIVIER en Teuntje van STIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Teuntje, geb. op 12‑01‑1917 te Asperen, overl. op 07‑05‑1997 te Asperen op 80-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Rel. Pieter van den BERG, geb. op 08‑07‑1918, overl. op 02‑07‑1996 op 77-jarige leeftijd.
2.
Dirkje, geb. te Asperen (bron: BR 's-Gravenhage).
3.
Amalia Johanna, geb. te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage).
4.
Leendert, geb. te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage).
5.
Arie, geb. te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage).

XII.343
Adriaan de GROOT, schoolschoonmaker, geb. op 25‑12‑1896 om 06:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 797), zn. van Adrianus de GROOT (zie XI.145) en Dirkje BENSCHOP.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 18‑06‑1921 te 's-Gravenhage (get.: L. de Groot en L. Benschop) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 839) Gerbrigje KOORNSTRA, 25 jaar oud, geb. op 08‑07‑1895 om 04:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 3550), erkend bij het huwelijk 4-12-1895. Dr. van Minne KOORNSTRA en Catharina WALINGA.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan, geb. op 02‑02‑1923 te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage), overl. op 05‑05‑1945 te Papendrecht op 22-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ysselsteyn).
2.
Doodgeboren kind, geb. op 27‑10‑1927 om 07:30 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3311), overl. op 27‑10‑1927 om 07:30 u. te 's-Gravenhage, 0 dagen oud (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 3311).
3.
Maria Antonette, geb. te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage).
4.
Harrij, geb. te 's-Gravenhage (bron: BR 's-Gravenhage).

XI.148
Teunis de GROOT, bouwman, veehouder, geb. op 25‑10‑1862 om 23:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 73), overl. op 26‑05‑1935 om 19:15 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 72-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 17), zn. van Jan de GROOT (zie X.52) en Johanna NOORDEGRAAF.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 02‑04‑1896 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: W. Timmer, P. Verdouw, C. Verdouw en A. Teeuwen) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 6) Johanna VERDOUW, 28 jaar oud, geb. op 21‑08‑1867 om 13:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 71), overl. op 02‑04‑1915 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel op 47-jarige leeftijd (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 14), begr. op 06‑04‑1915 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Register van begraven), begraven op de oude begraafplaats IJsseldijk Noord, dr. van Cornelis VERDOUW en Johanna MANSCHOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geb. op 08‑10‑1896 om 10:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 91).
Tr. op 25-jarige leeftijd op 20‑04‑1922 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. Verduijn en C. de Groot) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Jan Peije VERDUIJN, 27 jaar oud, bouwman, geb. op 28‑07‑1894 om 22:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 56), zn. van Pieter VERDUIJN en Johanna GOUDRIAAN.
2.
Cornelis (zie XII.351).
3.
Jan (zie XII.353).
4.
Hilligje Johanna, geb. op 12‑05‑1900 om 13:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 30), overl. op 28‑07‑1968 op 68-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ouderkerk aan den IJssel).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 14‑04‑1932 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: E.C. Boogaard en C. de Groot) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 8) Maarten BOGAARD, 27 jaar oud, geb. op 31‑05‑1904 om 09:00 u. te Meerkerk (bron: BS Meerkerk, aktenr.: 22), overl. op 08‑04‑1967 op 62-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ouderkerk aan den IJssel), zn. van Jan BOGAARD en Deliana BUIJSERD.
5.
Teunis (zie XII.358).
6.
Hendrik, geb. op 20‑09‑1902 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 79), overl. op 21‑01‑1903 om 13:00 u. te Lekkerkerk, 123 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 4).
7.
Hendrik, geb. op 29‑06‑1905 te Lekkerkerk, overl. op 15‑01‑1906 om 01:00 u. te Lekkerkerk, 200 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 2).
8.
Hendrik, geb. op 07‑02‑1907 om 18:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 20).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 19‑11‑1931 te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 66) Hendrika JONGKIND, geb. te Capelle aan den IJssel, dr. van Koen Johannes JONGKIND en Annigje Neeltje BOS.
9.
Johan Gerrit, kaashandelaar, geb. op 30‑04‑1909 om 01:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 34), overl. op 28‑05‑1979 te Krimpen aan den IJssel op 70-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 09‑04‑1936 te Lekkerkerk (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel) Adriana Arina BROERE, 27 jaar oud, geb. op 23‑11‑1908 te Poortugaal (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 02‑02‑1980 te Krimpen aan den IJssel op 71-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).

XII.351
Cornelis de GROOT, geb. op 30‑04‑1898 om 21:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 33), overl. op 25‑07‑1990 te Capelle aan den IJssel op 92-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), zn. van Teunis de GROOT (zie XI.148) en Johanna VERDOUW.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 04‑06‑1924 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 12) Woudina Maartje de ZWART, 23 jaar oud, geb. op 30‑08‑1900 om 12:30 u. te Moordrecht (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 47), overl. op 26‑09‑1966 te Ouderkerk aan den IJssel op 66-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart), dr. van Pieter Cornelis de ZWART en Dirkje van den BROEK.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Dirkje, geb. te Moordrecht (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel).
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), door ds. A.J. Timmer Dirk de JONG, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), zn. van Maarten de JONG en Annigje de JONG.
2.
Pieter Cornelis (zie XIII.305).
3.
Teunis (zie XIII.307).
4.
Dirkje Johanna (zie XIII.310).
5.
Cornelis Wouter (zie XIII.311).

XIII.305
Pieter Cornelis de GROOT, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), zn. van Cornelis de GROOT (zie XII.351) en Woudina Maartje de ZWART.
Otr. te Lekkerkerk (bron: Trouwkaart), tr. te Lekkerkerk (bron: Trouwkaart) Neeltje Cornelia de JONG, geb. te Lekkerkerk.
Uit dit huwelijk:
1.
Woudina Maartje (Woudi), geb. te Zoetermeer.

XIII.307
Teunis de GROOT, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), zn. van Cornelis de GROOT (zie XII.351) en Woudina Maartje de ZWART.
Otr. te Gouderak (bron: Trouwkaart), tr. te Gouderak (bron: Trouwkaart) Jannigje Woutrina VERSTOEP, geb. te Gouderak, dr. van Leendert VERSTOEP en Marrigje de JONG.
Uit dit huwelijk:
1.
2.
Marrigje Woudina (Marina), geb. te Ouderkerk aan den IJssel.
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Marco BRUYNIKS.
3.
Woudina Marrigje (Woudina), geb. te Ouderkerk aan den IJssel.
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Herman TOES.

XIV.204
Cornelis Leendert (Kees) de GROOT, geb. te Gouda, zn. van Teunis de GROOT (zie XIII.307) en Jannigje Woutrina VERSTOEP.
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Willie de RIDDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerline, geb. te Ouderkerk aan den IJssel.
2.
Jannemieke, geb. te Ouderkerk aan den IJssel.
3.
Dirkje Anne, geb. te Ouderkerk aan den IJssel.

XIII.310
Dirkje Johanna de GROOT, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), dr. van Cornelis de GROOT (zie XII.351) en Woudina Maartje de ZWART.
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Nicolaas de MIK, 29 jaar oud, geb. op 24‑08‑1929 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 60), overl. op 04‑08‑2004 om 00:20 u. te Gouda op 74-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 200559), zn. van Barend de MIK en Dirkje STERRENBURG.
Uit dit huwelijk:
1.

XIV.211
Woudina Dirkje (Woudina) de MIK, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Geboortekaartje), ged. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Doopkaart), dr. van Nicolaas de MIK en Dirkje Johanna de GROOT (zie XIII.310).
Otr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Hendrik (Henk) WOLTERS, rijksambtenaar, geb. te Wierden (bron: Geboortekaartje), ged. te Wierden (bron: Doopboek), zn. van Hermannus WOLTERS en Annigjen BERKHOF.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Dirkje Anne, geb. te Almelo (bron: Geboortekaartje), ged. te Wierden (bron: Doopkaart), door Ds. G.A. Schreuders.

XIII.311
Cornelis Wouter de GROOT, geb. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), zn. van Cornelis de GROOT (zie XII.351) en Woudina Maartje de ZWART.
Tr. te Langerak (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Langerak (bron: Trouwkaart), door ds. C. Snoeij Maria Wilhelmina van der WAL, geb. te Langerak, dr. van Pieter van der WAL en Maria Wilhelmina den OUDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis (zie XIV.212).
2.
Pieter (zie XIV.214).
3.
Wouter Martin (zie XIV.216).
4.
Maria Wilhelmina, geb. te Ouderkerk aan den IJssel.
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Krimpen aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Marc SCHEER.

XIV.212
Cornelis de GROOT, geb. te Ouderkerk aan den IJssel, zn. van Cornelis Wouter de GROOT (zie XIII.311) en Maria Wilhelmina van der WAL.
Tr. te Dongen (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Dongen (bron: Trouwkaart) Liesbeth HEIJNE.
Uit dit huwelijk:
1.
Kelly, geb. te Gouda.
2.
Milko, geb. te Gouderak.
3.
Jochem, geb. te Gouda.

XIV.214
Pieter de GROOT, geb. te Ouderkerk aan den IJssel, zn. van Cornelis Wouter de GROOT (zie XIII.311) en Maria Wilhelmina van der WAL.
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Heleen SAARLOOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Leentje Annigje Maria, geb. te Ouderkerk aan den IJssel.
2.
Jan Cornelis, geb. te Ouderkerk aan den IJssel.

XIV.216
Wouter Martin de GROOT, geb. te Ouderkerk aan den IJssel, zn. van Cornelis Wouter de GROOT (zie XIII.311) en Maria Wilhelmina van der WAL.
Tr. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: Trouwkaart), tr. kerk te Krimpen aan den IJssel (bron: Trouwkaart) Annemarie BURGER.
Uit dit huwelijk:
1.
Bas, geb. te Ouderkerk aan den IJssel.
2.
Kasper, geb. te Ouderkerk aan den IJssel.

XII.353
Jan de GROOT, landbouwer, geb. op 30‑05‑1899 om 23:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 40), overl. op 31‑01‑1983 te Ouderkerk aan den IJssel op 83-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Teunis de GROOT (zie XI.148) en Johanna VERDOUW.
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 29‑04‑1925 te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 63) Jansje Adriana van SPRANG, 24 jaar oud, geb. op 18‑10‑1900 om 06:00 u. te Gouda (bron: BS Gouda, aktenr.: 651), overl. op 07‑08‑1962 op 61-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ouderkerk aan den IJssel), dr. van Adrianus van SPRANG en Pieternella OUDIJK.
Rel. (2) Jacomijntje NAGTEGAAL, geb. 10‑1917 te Melissant, overl. op 22‑05‑1998 te Sommelsdijk (bron: Rouwkaart), dr. van Paulus NAGTEGAAL en Maartje KASLANDER.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna Pieternella, geb. op 03‑02‑1926 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 28‑06‑1998 te Reeuwijk op 72-jarige leeftijd.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 26‑04‑1950 Dirk Willem KWAKERNAAK, 25 jaar oud, geb. op 01‑10‑1924 te Reeuwijk, overl. op 15‑02‑2015 te Gouda op 90-jarige leeftijd, zn. van Gerrit KWAKERNAAK en Marchje Willemina PAUL.
2.
Adrianus Teunis, geb. op 24‑12‑1926 te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BR Ouderkerk aan den IJssel), overl. op 22‑11‑2003 te Ouderkerk aan den IJssel op 76-jarige leeftijd (bron: Rouwkaart).
Rel. Janna Arina HENDRIKS, geb. op 12‑04‑1929, overl. op 13‑11‑2004 op 75-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Ouderkerk aan den IJssel).

XII.358
Teunis de GROOT, winkelier, geb. op 04‑09‑1901 om 01:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 69), zn. van Teunis de GROOT (zie XI.148) en Johanna VERDOUW.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 04‑04‑1928 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 4) Duifje DIJKSMAN, 23 jaar oud, geb. op 04‑05‑1904 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Rotterdam), dr. van Cornelis DIJKSMAN en Jannigje BOON.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geb. op 26‑08‑1929 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam), overl. op 19‑06‑2013 te Rotterdam op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Oudeland).
Rel. Harm de JAGER, geb. op 20‑05‑1924, overl. op 09‑11‑2001 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Oudeland).
2.
Cornelia Jenny, geb. te Rotterdam (bron: BR Rotterdam).

X.62
Abram de GROOT, landbouwer, geb. op 19‑04‑1838 om 03:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 16), overl. op 11‑06‑1918 om 00:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 80-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 19), zn. van Adriaan de GROOT (zie IX.34) en Ariaantje MARKUS.
Tr. (1) op 27-jarige leeftijd op 31‑03‑1866 te Krimpen aan den IJssel (get.: B. Kusters, W.F. de Vries, C. Kusters en F. Moret) (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 5) Gerrigje BOER, 22 jaar oud, geb. op 02‑10‑1843 om 23:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 44), overl. op 04‑06‑1887 om 20:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 43-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 23), dr. van Adrianus BOER en Dijna TEEUWEN.
Tr. (2) op 50-jarige leeftijd op 27‑04‑1888 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: A. Mul, A. Olie, W. Blijdorp en G.J. de Wit) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Neeltje van TILBURG, 29 jaar oud, geb. op 16‑11‑1858 om 24:00 u. te Waddinxveen (bron: BS Zuid-Waddinxveen, aktenr.: 25), overl. op 24‑09‑1922 om 15:00 u. te Eindhoven op 63-jarige leeftijd (bron: BS Eindhoven, aktenr.: 501), dr. van Leendert van TILBURG en Aagje van den BAN.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Adrianus, geb. op 21‑01‑1867 om 15:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 7), overl. op 24‑02‑1876 om 13:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 9-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 11).
2.
Dina, geb. op 23‑06‑1868 om 18:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 43), overl. op 13‑07‑1942 om 17:30 u. te Amsterdam op 74-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 143).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 27‑02‑1891 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: A.F. Kool, M. Meijers, G. van Reeuwijk en C. van Beekum) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 1) Abraham KOOL, 25 jaar oud, bouwman, boterhandelaar, geb. op 24‑11‑1865 om 23:00 u. te Wilnis (bron: BS Wilnis, aktenr.: 76), overl. op 29‑09‑1942 om 18:15 u. te Amsterdam op 76-jarige leeftijd (bron: BS Amsterdam, aktenr.: 327), zn. van Abraham KOOL en Grietje van WIJNGAARDEN.
3.
Adriaan (zie XI.171).
4.
Adriaantje, geb. op 24‑07‑1871 om 07:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 52), overl. op 06‑10‑1963 te Gouda op 92-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 02‑02‑1894 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: C.J. de Vries, J. de Vries, G. van Reeuwijk en J. Hofland) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 3) Leendert de VRIES, 25 jaar oud, kaashandelaar, geb. op 10‑12‑1868 om 19:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 85), overl. op 05‑03‑1935 om 21:00 u. te Gouda op 66-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 53), zn. van Adrianus de VRIES en Lijntje BOON.
5.
Teunis (zie XI.175).
6.
Leentje, geb. op 04‑06‑1874 om 08:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 47), overl. op 20‑10‑1960 te Gouda op 86-jarige leeftijd.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 24‑04‑1896 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: G. Molenaar, D.C. Molenaar, A. de Groot en A. Kool) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 13) Jan MOLENAAR, 26 jaar oud, bouwman, geb. op 06‑10‑1869 om 12:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 71), zn. van Cornelis MOLENAAR en Elisabeth van EE.
7.
Teuntje, geb. op 03‑07‑1875 om 15:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 68).
Tr. op 26-jarige leeftijd op 25‑04‑1902 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: T. Karreman, M. Karreman, L. de Vries en C. de Jong) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 3) Pieter KARREMAN, 39 jaar oud, landbouwer, geb. op 29‑06‑1862 om 02:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 36), overl. op 22‑09‑1946 om 01:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 84-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 28), zn. van Willem KARREMAN en Lena DEKKER.
8.
Doodgeboren kind, geb. op 26‑03‑1877 om 13:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 19), overl. op 26‑03‑1877 om 13:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel, 0 dagen oud (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 19).
9.
Gerrigje, dienstbode, geb. op 01‑05‑1878 om 20:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 47).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 20‑09‑1901 te Reeuwijk (get.: A. Hoogerwaard, H. Metaal, C. Voorsluis en D. Klerk) (bron: BS Reeuwijk, aktenr.: 14) Hendrik den HERTOG, 25 jaar oud, arbeider, timmerman, geb. op 19‑11‑1875 om 03:00 u. te Linschoten (bron: BS Linschoten, aktenr.: 45), overl. op 16‑04‑1937 om 07:00 u. te Linschoten op 61-jarige leeftijd (bron: BS Linschoten, aktenr.: 7), zn. van Pieter den HERTOG en Alida Aletta van VLIET.
10.
Adrianus (zie XI.184).
11.
Bastiaantje, geb. op 24‑05‑1882 om 07:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 51), overl. op 04‑09‑1949 om 14:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 67-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 21).
12.
Jannigje, geb. op 18‑09‑1883 om 11:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 74).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 04‑03‑1904 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: S. Visser, W. Visser, K. van den Heuvel en C. van Beekum) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Klaas VISSER, 28 jaar oud, landbouwer, geb. op 20‑01‑1876 om 21:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 5), overl. op 26‑01‑1941 om 08:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 65-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 4), zn. van Willem VISSER en Adriana KOOLWIJK.
13.
Pieternella, geb. op 25‑01‑1885 om 20:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 7), overl. op 13‑04‑1941 om 03:00 u. te Capelle aan den IJssel op 56-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 36).
Tr. op 22-jarige leeftijd op 19‑04‑1907 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: A. Kool, P. Karreman, J.G. Rondberg en J. Muit) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 7) Lourens HERPST, 26 jaar oud, veehouder, geb. op 20‑08‑1880 om 14:30 u. te Capelle aan den IJssel (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 88), overl. op 08‑07‑1941 om 09:00 u. te Capelle aan den IJssel op 60-jarige leeftijd (bron: BS Capelle aan den IJssel, aktenr.: 56), zn. van Arie HERPST en Marrigje SCHILDKAMP.
Uit het tweede huwelijk:
14.
Maria Aagje, geb. op 06‑03‑1889 om 14:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 15).
15.
Cornelis, veeartsassistent, geb. op 15‑04‑1891 om 11:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 17), overl. op 13‑12‑1981 te Wolvega op 90-jarige leeftijd.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 30‑07‑1920 te Weststellingwerf (get.: E. Timmerman en J. Eits) (bron: BS Weststellingwerf, aktenr.: 127) Trijntje DIJKSTRA, 20 jaar oud, geb. op 09‑03‑1900 om 23:30 u. te Kortezwaag (bron: BS Opsterland, aktenr.: 93), dr. van Anne DIJKSTRA en Maaike HOOGEVEEN.
16.
Anna, geb. op 12‑11‑1892 om 17:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 65), overl. op 29‑03‑1955 om 16:00 u. te Eindhoven op 62-jarige leeftijd (bron: BS Eindhoven, aktenr.: 210).
Tr. op 27-jarige leeftijd op 19‑05‑1920 te Eindhoven (get.: A.N. Mallen en H. Greefhorst) (bron: BS Eindhoven, aktenr.: 18) Marinus OOMS, 28 jaar oud, correspondent, geb. op 21‑12‑1891 om 23:30 u. te Vianen (bron: BS Vianen, aktenr.: 122), overl. op 03‑11‑1964 te Eindhoven op 72-jarige leeftijd, zn. van Adrianus OOMS en Alida Maria SPRUITENBURG.

XI.171
Adriaan de GROOT, landbouwer, geb. op 21‑03‑1870 om 10:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 18), overl. 09‑1954 te Nieuwerkerk aan den IJssel, zn. van Abram de GROOT (zie X.62) en Gerrigje BOER.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 30‑08‑1895 te Haastrecht (get.: A. Kool, L. de Vries, J. Langerak en F. Langerak) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 9) Dirkje LANGERAK, 30 jaar oud, geb. op 08‑05‑1865 om 20:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 11), overl. op 17‑01‑1954 te Nieuwerkerk aan den IJssel op 88-jarige leeftijd, dr. van Bastiaan LANGERAK en Janna NOORDEGRAAF.
Uit dit huwelijk:
1.
Abraham, geb. op 05‑12‑1895 om 07:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 481), overl. op 22‑02‑1896 om 21:30 u. te Oudewater, 79 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 15).
2.
Janna Gerrigje, geb. op 14‑09‑1896 om 04:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 67), overl. op 16‑09‑1896 om 06:00 u. te Oudewater, 2 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 41).
3.
Gerrigje Janna, geb. op 14‑09‑1896 om 04:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 66), overl. op 14‑09‑1896 om 17:30 u. te Oudewater, 0 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 39).
4.
Gerrigje Janna, geb. op 12‑08‑1897 om 06:30 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 46), overl. 07‑1982 te Woerden (bron: Begraafplaats Zegveld).
Tr. op 24-jarige leeftijd op 19‑04‑1922 te Nieuwerkerk aan den IJssel (get.: A. de Groot en C.G. Breedijk) (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Arie Pieter BREEDIJK, 24 jaar oud, veehouder, geb. op 20‑11‑1897 om 06:00 u. te Zegveld (bron: BS Zegveld, aktenr.: 28), overl. op 12‑12‑1967 te Waddinxveen op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Zegveld), zn. van Arie BREEDIJK en Aartje VEEN.
5.
Bastiana, geb. op 01‑09‑1898 om 06:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 55), overl. op 06‑11‑1898 om 04:00 u. te Oudewater, 66 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 57).
6.
Abraham (zie XII.372).
7.
Bastiaan, geb. op 28‑12‑1900 om 23:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 76), overl. op 07‑05‑1901 om 07:30 u. te Oudewater, 130 dagen oud (bron: BS Oudewater, aktenr.: 22).
8.
Bastiaan (zie XII.375).
9.
Jan (zie XII.377).
10.
Janna Gerrigje, geb. op 10‑12‑1904 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 08‑08‑1980 te Gouda op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 21-jarige leeftijd op 01‑04‑1926 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 5) Bastiaan de BRUIJN, 24 jaar oud, geb. op 05‑05‑1901 om 02:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 33), overl. op 16‑07‑1990 op 89-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Bergambacht), zn. van Pieter de BRUIJN en Heiltje SCHAGEN.

XII.372
Abraham de GROOT, veehouder, geb. op 28‑09‑1899 om 17:00 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 71), overl. op 24‑08‑1986 te Nieuwerkerk aan den IJssel op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Adriaan de GROOT (zie XI.171) en Dirkje LANGERAK.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 18‑04‑1923 te Moordrecht (get.: H.D. van den Dool en A.P. Baardijk) (bron: BS Moordrecht, aktenr.: 9) Neeltje Aartje BOS, 28 jaar oud, geb. op 19‑02‑1895 om 06:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 13), overl. op 08‑06‑1970 te Gouda op 75-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), dr. van Johannes BOS en Maagje STIGTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan, geb. op 13‑03‑1924 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 26‑08‑2000 te Nieuwerkerk aan den IJssel op 76-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. (1) Neeltje GRAVELAND.
Rel. (2) Neeltje Huigerina VOORDIJK.
2.
Johannes, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel).
Rel. M.H. VOS.
3.
Maagje, geb. op 01‑02‑1928 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 29‑05‑1930 om 18:30 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel op 2-jarige leeftijd (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 17).
4.
Jan (zie XIII.326).
5.
Bastiaan, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel).
Rel. C.J. FLUIJT.
6.
Marius Dirk, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel).
Rel. M. REIJM.
7.
Dirk Adriaan, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel).
Rel. M.H. van der DUSSEN.

XIII.326
Jan de GROOT, geb. op 17‑12‑1930 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 31‑01‑2009 te Ouderkerk aan den IJssel op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Abraham de GROOT (zie XII.372) en Neeltje Aartje BOS.
Tr. (1) 06‑1954 Alie van VLIET, geb. op 02‑08‑1933, overl. op 07‑03‑1985 te Gouderak op 51-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Rel. (2) L. de JOODE.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje Aartje (Elly).
Rel. Piet DROST.
2.
Gerrit Cornelis.
Rel. Joke HALLING.
3.
Jan.
4.
Bram (zie XIV.225).

XIV.225
Bram de GROOT, zn. van Jan de GROOT (zie XIII.326) en Alie van VLIET.
Rel. Rianne OPSCHOOR.
Uit deze relatie:
1.
Joris.
2.
Alcojette.

XII.375
Bastiaan de GROOT, landbouwer, geb. op 04‑04‑1902 om 02:30 u. te Oudewater (bron: BS Oudewater, aktenr.: 26), overl. op 02‑05‑1989 op 87-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Haastrecht), zn. van Adriaan de GROOT (zie XI.171) en Dirkje LANGERAK.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 24‑03‑1926 te Haastrecht (get.: A.P. Breedijk en B. de Bruijn) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 12) Pietertje ANKER, 21 jaar oud, geb. op 18‑10‑1904 om 04:00 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 75), overl. op 10‑09‑1976 op 71-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Haastrecht), dr. van Aris ANKER en Neeltje VERDUIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirkje, geb. op 23‑01‑1927 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Haastrecht), overl. op 08‑08‑1964 op 37-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Haastrecht).
2.
Cornelia Neeltje, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Haastrecht).
3.
Neeltje Pietertje, geb. te Haastrecht.

XII.377
Jan de GROOT, landbouwer, geb. op 25‑06‑1903 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Nieuwerkerk aan den IJssel), overl. op 08‑12‑1996 te Haastrecht op 93-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats), zn. van Adriaan de GROOT (zie XI.171) en Dirkje LANGERAK.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 24‑03‑1926 te Haastrecht (get.: A.P. Breedijk en B. de Bruijn) (bron: BS Haastrecht, aktenr.: 13) Grietje ANKER, 22 jaar oud, geb. op 22‑11‑1903 om 00:30 u. te Bergambacht (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 85), overl. op 21‑04‑1997 op 93-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Haastrecht), dr. van Aris ANKER en Neeltje VERDUIJN.
Uit dit huwelijk:
1.
Aris (zie XIII.338).
2.
Dirkje, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Haastrecht).
Rel. J. SPEK.
3.
Adriaan, geb. te Haastrecht.
4.
Grietje Cornelia, geb. op 05‑01‑1942 te Haastrecht, overl. op 04‑05‑1980 te Stolwijk op 38-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats).
Rel. Jan BOER.
5.
G.J. (Gertjan) (zie XIII.345).

XIII.338
Aris de GROOT, geb. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BR Haastrecht), zn. van Jan de GROOT (zie XII.377) en Grietje ANKER.
Rel. C. BURGER.
Uit deze relatie:
1.
Jan (zie XIV.227).
2.
Anja.

XIV.227
Jan de GROOT, zn. van Aris de GROOT (zie XIII.338) en C. BURGER.
Rel. Henny N.N.
Uit deze relatie:
1.
Femke.

XIII.345
G.J. (Gertjan) de GROOT, geb. te Haastrecht, zn. van Jan de GROOT (zie XII.377) en Grietje ANKER.
Rel. T. VERBOOM.
Uit deze relatie:
1.
John.

XI.175
Teunis de GROOT, pakhuisknecht, geb. op 28‑09‑1872 om 15:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 76), overl. op 02‑10‑1943 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 86), zn. van Abram de GROOT (zie X.62) en Gerrigje BOER.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 02‑05‑1901 te Hillegersberg (get.: J. Molenaar, A. Kool, D. Bontenbal en P. Dullaart) (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 11) Diderica NIEUWLAND, 27 jaar oud, geb. op 18‑07‑1873 om 23:30 u. te Waddinxveen (bron: BS Waddinxveen, aktenr.: 114), overl. op 08‑03‑1956 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 12), dr. van Jasper Willem NIEUWLAND en Neeltje Reinbetje BOS.
Uit dit huwelijk:
1.
Abraham, geb. op 16‑03‑1902 om 20:00 u. te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2733), overl. op 07‑05‑1902 om 14:00 u. te Rotterdam, 52 dagen oud (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 2396).
2.
Jasper Willem, geb. op 28‑02‑1903 te Rotterdam (bron: BR Rotterdam, aktenr.: 2129), overl. op 15‑01‑1950 te Nieuwerkerk aan den IJssel op 46-jarige leeftijd.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 28‑01‑1931 te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 3) Geertje den UIJL, 27 jaar oud, geb. op 21‑02‑1903 te Nieuwerkerk aan den IJssel, dr. van Arie den UIJL en Jannigje van DONK.
3.
Gerrigje, geb. op 01‑05‑1904 te Hillegersberg (bron: BR Rotterdam, aktenr.: 32).
4.
Neeltje Reinbetje, geb. op 28‑12‑1905 te Hillegersberg (bron: BR Rotterdam, aktenr.: 96).
5.
Abraham (zie XII.386).
6.
Bastiaan, geb. op 20‑03‑1908 te Hillegersberg (bron: BR Rotterdam, aktenr.: 18), overl. op 25‑10‑1919 om 01:30 u. te Hillegersberg op 11-jarige leeftijd (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 55).
7.
Dina, geb. te Hillegersberg (bron: BR Rotterdam).
8.
Maartje Margaretha, geb. te Hillegersberg (bron: BR Rotterdam).

XII.386
Abraham de GROOT, melkslijter, geb. op 08‑02‑1907 te Hillegersberg (bron: BR Rotterdam, aktenr.: 15), zn. van Teunis de GROOT (zie XI.175) en Diderica NIEUWLAND.
Tr. te Bakel en Milheeze (bron: BR Rotterdam) Dirkje Geertje van BRUCHEM, geb. op 13‑07‑1908 te Everdingen (bron: BR Rotterdam).
Uit dit huwelijk:
1.
Teunis Arie, geb. te Hillegersberg (bron: BR Hillegersberg).

XI.184
Adrianus de GROOT, landbouwer, geb. op 22‑05‑1880 om 04:00 u. te Nieuwerkerk aan den IJssel (bron: BS Nieuwerkerk aan den IJssel, aktenr.: 39), overl. op 18‑07‑1924 om 02:00 u. te Zevenhuizen op 44-jarige leeftijd (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 14), zn. van Abram de GROOT (zie X.62) en Gerrigje BOER.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 13‑03‑1908 te Ouderkerk aan den IJssel (get.: A. de Groot, T. de Groot, C. van Vliet en J. van Vliet) (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 10) Geertrui van VLIET, 28 jaar oud, geb. op 03‑05‑1879 om 04:00 u. te Ouderkerk aan den IJssel (bron: BS Ouderkerk aan den IJssel, aktenr.: 51), dr. van Willem van VLIET en Sijgje van HERK.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrigje Sijgje, geb. op 25‑11‑1908 te Zevenhuizen (bron: BR Zevenhuizen), overl. op 11‑12‑1992 te Oudewater op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie).
Tr. op 20-jarige leeftijd op 30‑05‑1929 te Zevenhuizen (bron: BS Zevenhuizen, aktenr.: 8) Arie Jan van VLIET, geb. ong. 1908 te Zevenhuizen, overl. na 1992, zn. van Willem van VLIET en Johanna OOMS.
2.
Willem, geb. op 27‑01‑1910 te Zevenhuizen (bron: BR Zevenhuizen), overl. op 08‑10‑1989 op 79-jarige leeftijd.
Tr. (1) op 58-jarige leeftijd op 13‑09‑1968 te Zevenhuizen (bron: Advertentie) Trijntje MARKS, 50 jaar oud, geb. op 28‑03‑1918, overl. op 20‑04‑2001 op 83-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Weststellingwerf).
Rel. (2) Wilhelmina Everdina van LEEUWEN, geb. op 07‑10‑1918, overl. op 02‑06‑1965 op 46-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Zevenhuizen).
3.
Adrianus (zie XII.396).
4.
Geertrui Adriana Elisabeth, geb. op 01‑03‑1915 te Zevenhuizen (bron: BR Zevenhuizen), overl. op 26‑02‑1975 op 59-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Zoetermeer).
Rel. Anthonie PAUL, geb. op 16‑06‑1917, overl. op 28‑06‑1996 op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Zoetermeer).

XII.396
Adrianus de GROOT, geb. op 01‑03‑1914 te Zevenhuizen (bron: BR Zevenhuizen), overl. op 02‑02‑1999 te Capelle aan den IJssel op 84-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Adrianus de GROOT (zie XI.184) en Geertrui van VLIET.
Rel. Maria van LOON, overl. voor 1999.
Uit deze relatie:
1.
Aad (zie XIII.348).
2.
Bep.
Rel. N. (Nico) OVERVOORDE.
3.
Marian.
Rel. Adriaan N.N.
4.
Maatje.
Rel. Koos N.N.

XIII.348
Aad de GROOT, zn. van Adrianus de GROOT (zie XII.396) en Maria van LOON.
Rel. Rabia N.N.
Uit deze relatie:
1.
Dennis.

X.69
Pieter de GROOT, bouwman, kastelein, geb. op 27‑06‑1842 om 08:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 22), overl. op 16‑09‑1877 om 24:00 u. te Weurt op 35-jarige leeftijd (bron: BS Beuningen, aktenr.: 31), zn. van Adriaan de GROOT (zie IX.34) en Ariaantje MARKUS.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 08‑12‑1870 te Lekkerkerk (get.: K. de Groot, J. de Boom, L. de Boom en A. Hagen) (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 22) Klaasje de BOOM, 20 jaar oud, geb. op 01‑04‑1850 om 22:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 24), overl. op 12‑10‑1903 om 13:00 u. te Rotterdam op 53-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 4787), 2e huwelijk met Klaas Roest. Dr. van Arij de BOOM en Hendrikje MUDDE.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaantje, geb. op 23‑04‑1871 om 17:00 u. te Lekkerkerk (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 27), overl. op 21‑12‑1927 om 20:00 u. te Schiedam op 56-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 413).
Tr. (1) op 22-jarige leeftijd op 07‑06‑1893 te Krimpen aan de Lek (get.: K. Roest, W. de Groot, D. IJsselsteijn en A.H. Groeneveld) (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 11) Hermanus Willem BLANKEN, 32 jaar oud, notarisklerk, geb. op 28‑12‑1860 om 15:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 56), overl. op 23‑01‑1924 om 20:00 u. te Rotterdam op 63-jarige leeftijd (bron: BS Rotterdam, aktenr.: 420), zn. van Dirk BLANKEN en Christina van KRIMPEN.
Tr. (2) op 53-jarige leeftijd op 31‑12‑1924 te Rotterdam (bron: BS Rotterdam, aktenr.: r31v) Gerrit van BERKEL, 48 jaar oud, geb. op 28‑02‑1876 om 02:00 u. te Overschie (bron: BS Overschie, aktenr.: 22), overl. op 03‑02‑1930 om 09:00 u. te Schiedam op 53-jarige leeftijd (bron: BS Schiedam, aktenr.: 45), 1e huwelijk met Klazina van Eenige. Zn. van Michiel van BERKEL en Neeltje de REGT.
2.
Arie, geb. op 21‑09‑1872 om 12:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 41), overl. op 29‑04‑1875 om 10:00 u. te Krimpen aan de Lek op 2-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 19).
3.
Adrianus Jacob (zie XI.200).
4.
Arie Thomas Johannes, geb. op 15‑10‑1876 om 16:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 63), overl. op 01‑01‑1877 om 23:30 u. te Krimpen aan de Lek, 78 dagen oud (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 1).
5.
Pieter, geb. op 04‑11‑1877 om 05:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 56), overl. op 27‑08‑1878 om 14:00 u. te Lekkerkerk, 296 dagen oud (bron: BS Lekkerkerk, aktenr.: 37).

XI.200
Adrianus Jacob de GROOT, vleeshouwer, geb. op 26‑03‑1875 om 16:30 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 13), overl. op 28‑09‑1933 om 09:00 u. te Krimpen aan de Lek op 58-jarige leeftijd (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 22), zn. van Pieter de GROOT (zie X.69) en Klaasje de BOOM.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 14‑01‑1901 te Zwijndrecht (get.: L.J. Steenwinkel, H. van Noort, H.W. Blanken en K. Roest) (bron: BS Zwijndrecht, aktenr.: 10) Dingena Wilhelmina van NOORT, 22 jaar oud, geb. op 02‑12‑1878 om 03:30 u. te Zwijndrecht (bron: BS Zwijndrecht, aktenr.: 160), overl. op 23‑12‑1957 te Krimpen aan de Lek op 79-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats), dr. van Pieter van NOORT en Johanna BAAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter, vleeshouwer, geb. op 05‑12‑1901 om 22:00 u. te Krimpen aan de Lek (bron: BS Krimpen aan de Lek, aktenr.: 78), overl. op 25‑05‑1972 te Krimpen aan de Lek op 70-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krimpen aan de Lek).
Tr. op 31-jarige leeftijd op 18‑10‑1933 te 's-Gravenhage (get.: M. Haverkoek en L.J. Steenwinkel) (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 1275) Maria WENSVEEN, 25 jaar oud, dienstbode, geb. op 17‑04‑1908 om 03:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 2248), overl. op 13‑03‑1974 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krimpen aan de Lek), dr. van Nicolaas WENSVEEN en Willemina PADMOS.
2.
Adrianus Jacob, accountant, geb. op 13‑12‑1904 te Krimpen aan de Lek, overl. op 16‑03‑1966 te 's-Gravenhage op 61-jarige leeftijd (bron: Advertentie/Begraafplaats).
Tr. op 33-jarige leeftijd op 09‑11‑1938 te Westervoort (bron: BR 's-Gravenhage) Sophia Johanna STEENWINKEL, 30 jaar oud, geb. op 27‑11‑1907 om 04:00 u. te 's-Gravenhage (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: 6765), overl. op 10‑11‑1994 te Heerde op 86-jarige leeftijd (bron: Advertentie), dr. van Hendrikus Gijsbertus STEENWINKEL en Gerretje KOORNNEEF.
3.
Johanna, geb. op 16‑10‑1906 te Krimpen aan de Lek, overl. op 10‑08‑1995 te Krimpen aan den IJssel op 88-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krimpen aan de Lek).
Rel. W. van den DOOL.
4.
Klaasje, geb. op 10‑10‑1910 te Krimpen aan de Lek, overl. op 07‑06‑1993 op 82-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krimpen aan de Lek).
Rel. Adrianus VERHOEFF, geb. op 15‑07‑1897, overl. op 21‑09‑1992 op 95-jarige leeftijd (bron: Begraafplaats Krimpen aan de Lek).

X.77
Willem de GROOT, bouwman, geb. op 17‑11‑1847 om 00:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 30), overl. op 29‑04‑1922 om 15:00 u. te Gouda op 74-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 153), zn. van Adriaan de GROOT (zie IX.34) en Ariaantje MARKUS.
Tr. op 43-jarige leeftijd op 27‑02‑1891 te Bergambacht (get.: A. de Groot, T. de Boon, C.Oskam en A. Oskam) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 6) Maria OSKAM, 39 jaar oud, geb. op 14‑08‑1851 om 14:40 u. te Berkenwoude (bron: BS Berkenwoude, aktenr.: 13), overl. op 01‑01‑1928 om 20:30 u. te Gouda op 76-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 3), 1e huwelijk met Teunis Verhoog, dr. van Adrianus OSKAM en Jannigje BERKOUWER.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan Willem (zie XI.204).

XI.204
Adriaan Willem de GROOT, landbouwer, winkelier, geb. op 09‑07‑1892 om 03:00 u. te Stolwijk (bron: BS Stolwijk, aktenr.: 49), overl. op 28‑04‑1971 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd (bron: Advertentie), zn. van Willem de GROOT (zie X.77) en Maria OSKAM.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 20‑05‑1920 te Hillegersberg (get.: C. Scheer en H. Noordermeer) (bron: BS Hillegersberg, aktenr.: 15) Jasprina Cornelia NOORDERMEER, 34 jaar oud, veehoudster, geb. op 07‑07‑1885 om 02:00 u. te Oudenhoorn (bron: BS Oudenhoorn, aktenr.: 22), overl. op 21‑10‑1959 om 20:45 u. te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd (bron: BS 's-Gravenhage, aktenr.: A2113), 1e huwelijk met Johannes Leendert van Leeuwen. Dr. van Cornelis NOORDERMEER en Jasprina van der LINDEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geb. te Hillegersberg (bron: BR Hillegersberg).
2.
Cornelis, geb. te Hillegersberg (bron: BR Hillegersberg).
3.
Adriaan, geb. te Hillegersberg (bron: BR Hillegersberg).
4.
Maria, geb. te Hillegersberg (bron: BR Hillegersberg).
5.
Hugo, geb. te Hillegersberg (bron: BR Hillegersberg).
6.
Wilhelmina, geb. te Hillegersberg (bron: BR Hillegersberg).

X.79
Arie de GROOT, bouwman, geb. op 26‑11‑1849 om 04:00 u. te Krimpen aan den IJssel (bron: BS Krimpen aan den IJssel, aktenr.: 33), overl. op 19‑02‑1931 om 00:15 u. te Gouda op 81-jarige leeftijd (bron: BS Gouda, aktenr.: 71), zn. van Adriaan de GROOT (zie IX.34) en Ariaantje MARKUS.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 18‑05‑1877 te Bergambacht (get.: J. de Jong, C. van der Wilt, A. Verduijn en P. Verduijn) (bron: BS Bergambacht, aktenr.: 12) Koenradina VERDUIJN, 20 jaar oud, geb. op 20‑08‑1856 om 18:00 u. te Bergambacht<